| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

داستان های سکسی مربوط به سکس آشناها

صفحه  صفحه 15 از 80:  « پیشین  1  ...  14  15  16  ...  79  80  پسین »  
#141 | Posted: 4 Jul 2011 12:27
سامان و سمانه ( بدشانسي )

من تازه از باشگاه برگشته بودم خونه كه ديدم مادرم با دختر دايي خودش كه 4 سال سنش از من كمتره دارن غذا درست ميكنن ازمادرم سوال كردم : مگه چخ كسي ميخواد بياد ؟ گفت : امشب داييش مياد. منم رفتم حموم دوش گرفتم بعد اومدم تو اتاقم حوصله ام سر رفته بود با خودم گفتم بهتره يك سري به سايت sexبزنم رفتم سر كامپيوتر همين كه وارد سايت سكسي شدم ديدم دختر دايي مادرم اومد
منم از اون سايت خارج شدم بعد اون اومد كنارم نشست پيرنش انقدر تنگ بود كه بندك كرسيتش معلوم بود همين باعث حشري شدن من شد
از شلوارش نگو انقدر تنگ بود كه روناش شبيه رون فيل بود ديگه بد جوري حشري شدم بعد به فكرم افتاد كه جوكاي سكسي بزارم بعد گذاشتم اونم اونا را خوند بعد به من گفت:عكس سوپر داري منم معتل نكردم سريع گذاشتم اون كمي حشري شده بود بعد از چند مدتي كار آشپزي مادرم تمام شد.و از خوش شانسي من ميخواست كه حموم بره منم معتل نكردم تازه همان روز از رفيقم يك فيلم سوپر مشتي گرفته بودم.بعد از اينكه مادرم حموم رفت و ازطرفي هم خيالم جمع بود كه مادرم اگه حموم بره حالا حالا هم بيرون نميادخلاصه من رفتم وفيلم سوپر رو گذاشتم بعد اون كمي بيشتر حشري شد منم فيلمو به جا حساس بردم من كه ديگه ازشدت حشري شدن خودم دست وپا مو گم كردم رفتم جلو لبشو ببوسم كه خودشو كنار كشيد گفت : سامان سوء استفاده نكن منم خودمو كنار كشيدم بعد از چند دقيقه دستشو روي كيرم گذاشت منم به خاطر اون حرفش خودمو بي اعتنا نشون دادم كم كم كيرمو ازداخل شلواردر اورد كمي دست مالي كرد منم كه ديگه اختيارم دست خودم نبود بعد اون به من گفت:سامان اگر من بزارم منو بكني قول ميدي كه پيش كسي نگي منم قول دادم بعد اون شروع كرد به ساك زدن پدرسگ طوري ساك ميزد كه اينگار 10سال تو اينكاراست بعد از اين كار بلند شد دكمه هاي شلوارشو باز كرد شلوارشو پايين كشيد بعد من رفتم جلو شورتشو دراووردم بعد كير شق شده خودمو لبه كسش گذاشتم تازه كم كم آخ اوفش دراومد من شروع كردم به تلمبه زدن پس از چند دقيقه اون ارضا شد ومنم كم كم آبم داشت ميامد كه شير حموم بسته شد سريع كيرمو در اوردم سريع رفتم تو دستشويي وچون نزديك ارضا شدن من بود داخل دستشويي جلق زدم خلاصه اين از بد شانسي سكس ما بود.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#142 | Posted: 4 Jul 2011 13:16
كاميار نامرد


بعد از خاطره قبليم که براي شما نوشتم با عموم و کاميار چندين سکس ديگه هم داشتم که فکر مي کنم که تعريف کردنش زياد جذاب نباشه !
کم کم داشت رابطه من با کاميار محدود به سکس مي شد و من اصلاً از اين شرايط راضي نبودم و يک جورايي مي خواستم که ديگه رابطه ي که با کامي داشتم رو کم کنم يا کلاً قطع کنم ولي خوب اين با مخالفت کاميار هميشه روبرو مي شد و من داشتم دنبال يک بهونه مي گشتم .
حدود ده روز بود که کاميار رو نديده بودم و مي دونستم که قراره مامان و پدر کاميار با هم برن مسافرت خوب مي دونستم که احتمالاً يک روز تو اين روز هايي که پدر و مادرش خونه نيستن کاميار از من مي خواهد که برم خونشون و همين اتفاق هم افتاد و کاميار ار من خواست که برم خونشون .
صبح مدرسه نرفتم و بعد از يکي دو ساعت که تو خيابون ها دور زدم رفتم سمت خونه کاميار اينها و حدوده ساعت يازده بود که رسيدم به خونشون و زنگ در رو زدم که بعد از چند دقيقه در رو باز کرد ( هميشه با اولين زنگ باز مي کرد )
رفتم بالا کاميار در بالا رو هم باز کرد که ديدم جلوم وايستاده و کاملاً لخت لخت !
يک احساس خيلي بدي به من داد (بعد از ده روز دوست پسرت رو ببيني و اون فقط به سکس فکر کنه ) مي خواستم بر گردم ولي نمي دونم چرا اين کار رو نکردم و رفتم تو. تا رسيدم تو و اون در رو بست سريع امد سمتم و لباش رو گذاشت روي لبام .
داشت از اين کارش حالم بد مي شد چون معلوم بود تو اين چند روز که مامان اينهاش خونه نبوده حسابي هر کاري خواسته کرده و اين رو هم بوي دهنش مي گفت و هم مي شد به نگاه دقيق تر به حال فهميد .
بعد دستم رو کشيد و برد سمت اتاق پدر و مادرش و چيزي که برام جالب بود بسته بودن در اتاق خودش بود .
تا رسيدم تو اتاق شروع کرد به در اوردن لباسهاي من و من هم هنوز با شرايط کنار نيومده بودم و داشتم مات به اطراف نگاه مي کردم که وقتي سوتينم رو باز کرد به خودم آمدم که روي تخت نشسته بودم و کاميار داشت با سينه هاي من بازي مي کرد و يکي رو تو دست گرفته بود و داشت اون يکي رو تو دهنش مي کرد !
خودم دو به عقب کشيدم تا اون براي اينکه بخواد به سينه هام برسه مجبور باشه که روم خم بشه که همين اتفاق هم افتاد و اون اين کار رو کرد ، واقعاً اين کار کاميار من رو تحريک مي کرد و من چشم هام رو بسته بودم که احساس کردم کاميار داره مي ره به سمت پايين و بعد رفت سراغ کسم که با اولين بر خورد زبونش با کسم يک آه بلند کشيدم و سعي کردم سر کاميار رو بيشتر به کسم نزديک کنم تا لذت بيشتري ببرم کاميار داشت کارش رو ادامه مي داد و من لذت مي بردم و دوست داشتم که اين کار تا پايان سکس ادامه پيدا کنه که کاميار از روي من بلند شد و بعد روي تخت خوابيد و من هم برگشتم روش و کيرش رو که کاملاً بيدار بود رو کردم توي دهنم و بعد از دو سه بار که زبونم رو دوره کيرش تکون دادم ديدم سريع سرم رو رو به عقب داد و کيرش رو کشيد بيرون و گفت : وايستا
بعد از رو تخت بلند شد و رفت و شيشه ليدوکاين رو برداشت و شروع کرد به زدن ( اولين بار بود که جلوي من ليدوکاين مي زد )
من گفتم اين چيه ؟ ( هرچند که مي دونستم )
گفت : بي حس کننده هست و براي اين مي زنم که طول بکشه و بيشتر حال کنيم و اومد سمت من که مثل اينکه به فکري کرده باشه گفت : مي خواي به تو هم بزنم که درد نداشته باشه ؟ من يکم فکر کردم هرچند که ديگه دردش برام خيلي کمتر شده بود ولي خوب فکر خوبي بود چرا به فکر خودم نرسيده بود ؟
گفتم باشه که اون امد بين پاهام و از هم باز کرد و سوراخ کونم رو يکم باز کرد و چند باز اسپري رو پاشيد که احساس کردم که کونم آتيش گرفته و دستم رو گذاشتم روش و گفتم : نکن سوختم !

بعد از چند دقيقه سوزشش خوب شد و احساس مي کردم که کاملاً سوراخم داغ شده کاميار در حالي که کاندوم مي کشيد روي کيرش اومد و بين پاهاي من و پاهام رو بالا گرفت و کيرش رو گذاشت رو سوراخ کونم و من که فکر مي کردم حالا بدون هيچ دردي مي ره تو که کاميار فشار داد ولي کيرش تو نمي رفت انگار که سوراخم اصلاً باز نمي شد که کاميار گفت شل کن بابا ولي من کاملاً شل کرده بودم ولي فايده نداشت و کاميار هم داشت عصبي مي شد و فکر مي کرد که من از قصد شل نمي کنم و براي اينکه بتونه موفق بشه پاهاي من رو بالاتر مي اورد و اين کار به کمرم فشار مي آورد و ...
کاميار کم کم موفق شد و کيرش رفت تو البته من درد نداشتم ولي سوزش خيلي زيادي رو حس مي کردم و از يک طرف منتظر بودم که کاميار مدل رو عوض کنه چون کمرم داشت از درد مي شکست کـــــــه چشمم به لاي در افتاد که ديدم دو تا پسر بين رو وايستادن و دارن با کيرشون ور مي رن!!
هر دوشون متوجه من شدن و از لاي در کنار رفتند !
کاميار هنوز متوجه جريان نشده بود ولي من کاملاً متوجه شدم که کامي هدفش چي بوده پس سريع با تمام نيروي پاهام اون رو به عقب زدم و از رو تخت بلند شدم
کاميار که کاملاً تعجب کرده بود گفت : چي كار مي کني ؟
من گفتم اون دو تا پسرا کي هستند کثافت ؟
ديدم داره مياد سمت من !!!
گفتم به خدا اگر يه قدم جلو تر بياي اونقدر جيغ مي زنم که کل آپارتمان بفهمن ها ؛ کاميار که فهميد من شوخي نمي کنم سعي مي کرد که توضيح بده که چي شده ولي من اصلاً گوش نمي کردم و نفهميدم که چجوري لباس پوشيدم و از خونه اون نامرد اومدم بيرون بعد هم کاميار ده بيست بار زنگ زد که از دلم در بياره اما من قبول نکردم که باره آخر مثل خيلي از آقايون هرچي دلش مي خواست بهم گفت که مثلاً فقط من رو به خاطر سکس مي خواسته و .... و اينکه تلفن من رو به عنوان فاحشه به همه خواهد داد - و نامرد اين کار رو کرد !!

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#143 | Posted: 4 Jul 2011 14:45
زن دوستم


حدوداً يکسال پيش بود که دوستم ازدواج کرد. زنش يه دختر لوند و خوش هيکل بود. يکي دو بار اول که خونشون رفتم سينه و کپلش خيلي چشمم رو گرفت. من با دوستم و خانمش ارتباط دوستانه و رفت‏ وآمدي خوبي داشتيم و کلاً با هم راحت بوديم. دوستم به اقتضاي کارش مجبور بود ماموريت خارج از شهر بره و زنش، سارا تنها مي موند. يکي از دفعاتي که دوستم ماموريت بود و سارا تو خونه تنها بود به موبايلم زنگ زد و گفت بوي گاز خونه رو ورداشته، ظاهراً گاز ايراد پيدا کرده؛ من که از حموم اومدم بيرون متوجه شدم. گفتم پنجره‏ها رو آروم باز کن و هيچ وسيله برقي رو روشن نکن تا من خودم رو برسونم. من تازه از سرکار برگشته بودم و مي‏خواستم برم دوش بگيرم. سريع لباسهامو پوشيدم و رفتم خونشون. درب رو که باز کرد داشت موهاشو با حوله خشک مي کرد. بوي شامپو تو فضاي خونه پيچيده بود و رايحه زيبائي داشت. يه تاپ آستين کوتاه تنگ پوشيده بود و برجستگي سينه‏هاش از زيرش مشخص بود. يه دامن کوتاه هم پاش بود که ساقهاي زيباش رو نمي پوشوند. تو تخيلم رنگ شورتش رو هم قرمز فرض کردم. باهاش دست دادم و سريع رفتم آشپزخانه. بوي گاز با وجود باز بودن پنجره ها به خوبي به مشام مي رسيد. سريع رفتم سراغ گاز آشپزخانه و با يه بررسي متوجه شدم شلنگ گاز ترک برداشته و نشتي دارد. فلکه گاز رو پيدا کردم و بستمش. به سارا گفتم من ميرم تا شلنگ بخرم و بيام. نيم ساعت بعد برگشتم. سارا هنوز همون لباس خونگي تنش بود. ده دقيقه‏اي طول کشيد تا من شلنگ رو عوض کنم. ديدم بساط شام رو روي ميز آماده کرده و منتظره تا من گاز رو درست کنم. بهش گفتم خوب اين درست شد. مشکلي نداره و مي توني غذات رو بپزي. اگه با من ديگه کاري نداري من برم. يه مقدار خستم و بايد دوش بگيرم. با حالتي شاکي گفت من براي شام تدارک ديدم و بايد حتماً شام بموني. ضمناً اينجا هم حموم مي توني بري. من برات حوله و لباس زير مي‏زارم. يالا زودباش معطل نکن. خب وقتي خودش اصرار مي کرد من چرا بايد مقاومت مي کردم. برام حوله و شورت و زيرپوش آورد و من رفتم حموم. نمي دونم يادش رفته بود يا عمداً اينکار رو کرده بود که شورت و کرست خيسش رو تو حموم جا گذاشته بود. رفتم تو و لباسامو درآوردم. دوش رو باز کردم تا آب تنظيم شود. چشمم به تيغ اوفتاد و ديدم که خيسه. مشخص بود که تازه ازش استفاده شده و باهاش موي کس و کون و ساق پا زده شده. من هم با افکار حشري، تيغ رو برداشتم و پس و پيشم رو زير آب گرم تراشيدم و صاف و صوف کردم. انصافاً کيرم خوردني شده بود. سر و تنمم شستم و خوشبو کردم. شورت و زيرپيراهني که داده بود کوچک بود و بزور تنم رفت. لباس پوشيدم و اومدم بيرون. تو آشپزخانه داشت شام رو تهيه مي‏کرد. شورت تنگ بدجوري به کيرم و تخمام فشار مي آورد. بهش گفتم مي تونم از شسوار استفاده کنم؟ گفت تو اتاق خواب روي دراوره. اتاق خواب طوري بود که از لاي درش مي‏شد آشپزخونه رو ديد. رفتم داخل اتاق و درو نيمه باز گذاشتم. گفتم تا فرصت هست بزار شورتم رو عوض کنم چون بدجوري عذابم مي‏داد. پشت به در گوشه اتاق شلوارم رو درآوردم و سريع شورت رو از پام کشيدم بيرون. زيرپوشم هم به زيربغلم فشار مي‏آورد اون رو هم خواستم عوض کنم. دکمه‏هاي پيرهنم رو که داشتم باز مي‏کردم يکهو درب رو باز کرد و اومد تو. من ناخودآگاه برگشتم و اون هم دو متري من با تعجب داشت نگاه مي کرد. چند ثانيه‏اي خشکمون زده بود. بالاخره از خجالت دستم رو جلوي کيرم گرفتم و با لکنت گفتم که شوت خيلي تنگ بود و اذيتم مي کرد و گفتم بيام و عوضش کنم. با آرومي درب اتاق رو بست و اومد طرف من. گفتم الان يه سيلي تو صورتم مي خوابونه. اومد جلو و تو چشام نگاه کرد. برق شيطنت رو تو چشاش مي شد خوند.
جلوي پام زانو زد و دستم رو کنار زد. از ترس کيرم خوابيده مونده بود. با دستش کيرم رو گرفت و بازي داد. بهش گفتم سارا من منظور نداشتم. الان لباسم رو مي پوشم و مي رم. بدون اينکه چيزي بگه زير کيرم رو بو کرد. يه آهِ عميق کشيد و من رو به سمت تخت هدايت کرد. هيچ مقاومتي نمي کردم چون بدم نمي اومد حالي با سارا برده باشم. من رو لبه تخت نشوند و پاهامو باز کرد و نشست لاي پام. کيرم ديگه بلند شده بود و آماده خوردن بود. اول سر کيرم و بعد تا ته کرد تو دهنش و شروع کرد با سر و صدا به خوردن. تو کيرخوري آماتور بود و گاهاً دندوناش کيرم رو اذيت مي‏کرد. خيلي مي چسبيد. موقع خوردن سينه هاش رو از روي تاپش بازي مي دادم و خوشش مي اومد. در يک آن بلند شد و تاپ و دامنش رو درآورد. نه کرست تنش بود نه شورت پاش. منو رو تخت خوابوند و شروع کرد دوباره به ساک زدن. خيلي حشري شده بودم و به سختي خودم رو نگه داشته بودم. نيم خيز شدم و رفتم پشتش طوريکه کونش بطرفم باشه. با فشار دست از پشت بهش فهموندم که سينه اش رو بده پائين و کونش رو بده بالا. درست حدس زده بودم کس و کونش کاملاً تميز و بي مو بود و آماده خوردن. کسش از فرط هيجان کمي خيس شده بود که حرارت آدم رو بالا مي برد. شروع کردم به اشتياق دوروبر کونش رو خوردن. همچين آه و ناله مي کرد که حکايت از لذت فراوانش رو مي داد. اصلاً بوي بد از لاي پاش و کونش نمي اومد و در عوض خيلي هم خوشبو و خوشمزه بود. از همون جا گاهي نوک زبونم را به کسش هم مي زدنم. کس سفيدي داشت که رنگ صورتي ناب لباي داخلي کسش هر کيري را بيتاب مي کرد. حالت سرم رو 180 درجه عوض کردم و زير کسش قرار گرفتم. چقدر نرم و لطيف بود. کير توي اون کس چه احساسي که پيدا نمي کرد. يه مقدار کس و کونش رو خوردم و نوازش دادم که ديگه داشت با جيغ و داد ناشي از لذت بيحال مي شد. دوباره بلند شدم و پشتش قرار گرفتم. آب از سر کيرم جاري بود (البته آب اوليه) و سر کيرم حسابي لزج شده بود. طوري چمباتمه زده بود که کيرم مقابل سوراخ کونش بود. سر کيرم رو گذاشتم رو سوراخ کونش. سريع سرش رو برگردوند و گفت تو کونم نه. بکن تو کسم. منم از خدا خواسته با دست سر کيرم رو کمي پائين تر جلوي کسش قرار دادم و با يک فشار کم تا ته تو رفت. کسش حسابي لزج شده بود و کيرم خيلي راحت عقب و جلو مي رفت. حدود 10 دقيقه اي تلمبه زدم که ديدم با تکونهاي عجيب و غريب و آه و ناله به ارگازم رسيد. من هم معطل نکردم و کيرم رو درآوردم و ريختم رو کمرش. عجب کيفي کردم. انگار تو دنيا نبودم و رو ابرا پرواز مي‏کردم. نمي‏دونم چند دقيقه بيحال روي تخت افتاده بودم. به خودم که اومدم ديدم سارا لباس پوشيده جلوم وايستاده و با خنده داره نگام مي کنه. گفت شام آماده‏اس بيا شام بخوريم که شب درازي رو در پيش داريم و بايستي تجديد قوا بکنيم. با زحمت بلند شدم و لباس پوشيدم و رفتيم تا شام بخوريم و براي ادامه اون شب نيروي کافي رو ذخيره کنيم.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#144 | Posted: 4 Jul 2011 17:33
من و دايي فرهادمن هفته پيش 3 شنبه بود که شوهرم آرش رفته بود مسافرت و من هم چون خيلي حوصلم سر رفته بود ، حوصله نداشتم برم خونه پيش خواهرم و پدر و مادرم. 5 روز توي خونه خونه تنها مونده بودم و ديگه داشتم منفجر مي شدم. از زمان ازدواجمون تا امروز تنها نمونده بودم. براي همين دلم مي خواست که مجرد بودم و با دوست پسرهام حال مي کردم ولي طفلي اين کوسم 5-6 روز بود که کير نديده بود. البته با سر شيشه نوشابه يه کارهايي کرده بودم ولي نه با انگشت حال کرده بودم و نه با شيشه نوشابه.ت صميم گرفتم سر زده برم خونه داييم چون فکر کردم شانس بيارم که پسر داييم خونه باشه و تنها تا يه کم بتونم باحاش حال کنم. چون 1-2 بار قبل از ازدواجم با پسر داييم هومن حال کرده بودم زود حاضر شدم و رفتم پارکينگ ماشينو روشن کردم و بعد از 20 دقيقه رسيدم دم در خونه داييم.(در ذعفرانيه) سر راه هم گل گرفته بودم. و زنگو زدم ديدم داييم برداشت و درو باز کرد......... تو دلم گفتم اه. خوب مي رفتم خونه خودمون ديگه. داييم جلوي در منتظرم ايستاده بود و منو تنها ديد و گفت چرا تنها اومدي ؟ گفتم آرش 4-5 روزه که مسافرته. ديگه حوصله نداشتم برم پيش مامان و بابا. اومدم پيش شما .دلم براتون تنگ شده بود..... راستي مريم جون(زن داييم) و هومن کجان؟؟ داييم گفت رفتن خونه خواهرش... من حوصله نداشتم. موندم خونه..گفتم. .عجب شانسي آوردم . نتيجه سر زده اومدن همينه ديگه........ بعد داييم برام شربت اورد و خوردم. و يه کم حرف زديم. وقتي حرف ميزديم. من حواسم به اين بود که اي کاش هومن بود. .و چند بارم نگاهم افتاد به شلوار داييم.ولي زود نگاهمو عوض کردم.. بعد همينجوري با داييم حرف مي زديم که يه دفعه ازم پرسيد پريسا تو قصد حامله شدن نداري؟؟؟ چه خبره. به فکر باشين ديگه. اگر بچه داشته باشي اين مواقع که تنهاي سرت با بچه ات گرم ميشه.....من هم که داغ کرده بودم گفتم. دايي. الان زوده.منم که حوصله ونگ بچه را ندارم. سر فرصت حالا و خنديدم. بعد داييم گفت گرمت نيست؟ نيم ساعته اومدي چرا مانتو رو در نمياري راحت بشيني؟ منم واقعا" يادم رفته بود که در بيارم. و همونجوري نشسته بودم.. ولي لباسم پيش داييم مناسب نبود.يه دکولته ي صورتي پوشيده بودم. آخه تا حالا پيش داييم اين فرمي لباس نپوشيده بودم و روم نمي شد که مانتومو دربيارم.و گفتم. آخه دايي نميشه. در بيارم. با خنده گفت مگه لختي؟ گفتم نه. ولي يه دلکولته پوشيدم.... بعد گفت راحت باش عزيزم.و من هم پاشدم و رفتم مانتومو در اوردم و توي آينه يه کم خودمو بر انداز کردم و ديدم نوک سينه هام از زير لباسم برجسته شده.براي اينکه زياد آبرو ريزي نشه شالم رو انداختم روي شونه هام و خودمو پوشوندم و اومدم روبه روي داييم نشستم و با هم شروع کرديم به حرف زدن.من همش با خودم تصور مي کردم که چه باحال ميشه داييم منو لخت ببينه. اي کاش اين شال را روي شونه هام ننداخته بودم و کلي از اين فکر هاي سکسي با خودم مي کردم. که يه دفعه دايي بلند شد و گفت من ميرم 2 تا چايي بيارم که با هم بخوريم. و رفت آشپزخونه. . من هم راحت شدم و شالمو زدم کنار و سينه هامو ديدم که چه جوري از زير اين دكولته قلمبه شده و نوکش برجسته شده و شروع کرم يه کم به ماليدن نوکشون و ديگه واقغا" شورتم از آب کوسم خيس شده بود . اصلا" هم حواسم نبود که 5 دقيقه هست که دارم با پستونام ور ميرم و داييم هم با سيني چايي بالا سرم ايستاده.. وقتي صداشو شنيدم که گفت . بيچاره هارو که آب لمبو کردي ! و من از خجالت دلم مي خواست ميمردم. و داييم نشست کنارم و و گفت اولين باري هست که آرش تنهات گداشته ؟ گفتم بله. داييم گفت خيلي سخته برات که آرش کنارت نيست ؟ گفتم بله. دايي خيلي خيلي برام سخته. . موقع گفتن اين جمله صدام مي لرزيد. لحن صحبت داييم هم عوض شده بود و آروم آروم حرف ميزد. بعد گفت.راحت باش عزيزم اين شال رو از رو دوشت بردار و تا به خودم بيام ديدم که داييم شالو برداشت و شونه هاي لختمو ديد.. دستشو انداخت دور گردنم. و گفت. خيلي داغي. گفتم دايي خيلي اذيت شدم. خدا کنه آرش زود بياد. ديگه نمي ونم تحمل کنم و احساس کردم که حالم داره يه جوري ميشه . جرات نداشتم سرمو به پايين خم کنم و فقط گرماي دست داييمو روي سينه راستم احساس مي کردم که اونو مي ميلوند.. بعد به من گفت الان چه احساسي داري عزيزم؟ گفتم نمي دونمي دايي حالم يه جوري داره ميشه. و صورتمو به طرف صورتش برگردوند و لبشو گذاشت روي لبم و 2-3 دقيقه به هم لب داديم.و بعد به من گفت بلندشو بيا توي اتاق و رفتيم و در رو هم بست و رفت روي تخت نشست و گفت جلوي من واستا و آروم آروم لخت شو . مي خوام نگات کنم. و من هم بدون معطلي اول از همه لباس دکولتمو در آوردم و داييم وقتي پستونامو ديد نتونست خودشو کنترل کنه و اومد طرفم خلاصه 10 دقيقه با پستوناي من ور رفت. منم حالم بد جوري داشت دگرگون ميشد و گفتم دايي صبر کنيد براي بقيه اشم انرژي ذخيره کنيد و شلوارمو در آوردم و داييم گفت هر کي ندونه فکر مي کنه که خودتو خيس کردي. و گفتم اين آبها زماني اومد که با سينه هام ور مي رفتم و و بعدش شما دستتونو به سينه ام زديد........ و گفت بيا روي تخت خودم مي خوام شورتتو در بيارم.و منم رفتم روي تخت و دراز کشيدم و گفتم دايي هر کاري مي خواين بکنيد بکنيد. و داييم هم گفت کاري ندارم. نمي خوام لخت بشم. تورو مي خواستم لخت کنم تا حالت بهتر بشه و کمتر خود ارضايي بکني. و شورتمو کشيد پايين و 1 کم کوسمو مالش داد و از شدت کيف و حال داد ميزدم. و بعد از 20 دقيقه گفت که بسه و ديگه پاشو لباساتو بپوش....... از داييم انتظار داشتم که کيرشو به من بماله يا نشونم بده ولي اون حتي پيرهنشو هم در نياورد. و من هم پيش داييم موندم تا زن داييم (مريم جون) و هومن اومدن. و شب حدوداي ساعت 9 برگشتم خونه و از اونروز تا حالا روم نشده به داييم زنگ بزنم. آخه من داييمو خيلي دوست دارم.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#145 | Posted: 5 Jul 2011 07:23
از دبستان تا دبيرستان


شروع خاطره من برمي گرده به زماني كه من تازه هشت سالم شده بود. تابستون بود و مدرسه ها تازه تعطيل شده بودند كه همسايه ديوار به ديوار خونه ما خونشو فروخت به فرزانه خانم و شوهرش امير كه يه پسر به اسم سامان داشتن فروختن و رفتن . چند روز بعد فرزانه خانم و شوهرش و تنها پسرشون سامان براي آشنايي اومدن خونه ما . سامان همسن من بوداز خوشگلي اين پسر هر چي بگم كم گفتم . سامان پوست سفيد و موهاي پرپشتي داشت كه موهاشو به يه طرف شونه كرده بودن و صورتش از خوشگلي شبيه دختر بچه ها بود خلاصه تو خونه ما همه عاشقش شده بودن . ما خيلي زود با هم دوست شديم. چند روز بعد سامان با مادرش فرزانه خانم اومدن خونه ما كه با مادرم و خواهرم پروانه كه اون موقع تو يه دبستان پسرونه معلم بهداشت بود (خوش به حالش چه جاي خوبي بوده يه مشت كير تازه و نو رس !!!) سبزي پاك كنن .سامان هم يه تي شرت با يه شورت ورزشي پوشيده بود و توپش رو هم آورده بود كه با هم بازي كنيم. مادرم و پروانه و فرزانه خانم تو بالكن شروع كردن به سبزي پاك كردن و منو سامان هم تو حياط شروع كرديم به توپ بازي . بعد از يه مدتي وقتي من توپ رو شوت كردم خورد به لاي پاي سامان و سامانم شروع كرد به جيغ زدن و گريه كردن و خلاصه كلي غربتي بازي از خودش در آورد، فرزانه خانم كه زود متوجه قضيه شد اومد و در حالي كه سامان رو بغل كرده بود سامان روبرد تو بالكن سامان هم هنوز دستش لاي پاش بود كه مادرم به خواهرم كه معلم بهداشت بود گفت پروانه شورتشو درآر نيگاه كن خايه هاش طوري نشده باشن (چه مادر فهميده اي...). كه پروانه سامانو خوابوند رو زمين و شورتشو درآورد و شروع كرد به ماساژ دادن دو تا توپي كه مثل دو تا بادكنك از زير دودول سامان آويزون بودن (هستي : به به چه شود) . دودول سامان به نسبت بزرگ بود (آخ جون) و همه از ديدن دودول سامان كه تو اون سن بزرگتر از حد معمول بود تعجب كرده بودن . پروانه باخنده گفت نه بابا چيزي نشده ولي فرزانه خانم ماشاله پسرتون ديگه مرد شده ولي هنوز بريده نشده به سلامتي كي مي خواين بچه رو سنت كنين. فرزانه خانم هم خنديد و گفت انشاله همين تابستون قبل از اين كه مدرسه ها واشن ختنه سورونشو راه مي اندازيم. اون موقع بود كه فهميدم هنوز دودول سامانو نبريدن و ميخوان دودولشو ببرن . نميدونم هستي جون يادت هست يه نه تا 10 –15 سال پيش پسرا رو زود تا دنيا مي اومدن تو نوزادي ختنه نمي كردن مي ذاشتن همون حدود هفت هشت سالگي اونا رو ختنه مي كردن اون موقع ها تابستون كه مي شد پسراي ختنه شده روبا دامن سفيد زياد مي شد ديد (آره عزيزم منم از اين دامن سفيداي .... طلا خيلي ديدم) . خلاصه چند روز بعد فرزانه خانم اومد دنبال مادرم و پروانه كه سامانو ببرن درمانگاه ختنه كنن منم باهاشون رفتم (سهيلا جون بدتر از من كم كنجكاو نبودي ها). سامان خودش خبر نداشت . تو درمانگاه هم همه پرستارا از سامان خوششون اومده بود .وقتي فهميدن سامانو واسه ختنه آوردن دورش جمع شده بودن . دو از خانم پرستارا سامانو بغل كردن خوابوندن رو تخت كه سامان تازه دوزاريش افتاد شروع كرد به داد و بيداد و گريه كردن كه پروانه و فرزانه خانم گرفتنش و خانم پرستار هم دستاي سامانو با جوراب زنونه بست به تخت بعدش هم شورتشو درآوردن و پاهاشوهم با جوراب بستن به تخت . يكي از خانم پرستارا هم شروع كرد با پنبه يه محلولي را زد به دودول سامان و يه پارچه سبز رو كه وسطش سوراخ بود انداخت روش (ها ها ها ها ...) بعدش همه وايستادن كنار و ختنه چي كه خودش دكتر بود شروع كرد به بريدن سامان .سامان هم گريه مي كرد كه پروانه و پرستارا در حالي كه مي خنديدن نازش مي كردن كارش كه تموم شد فرزانه خانم يه دامن سفيد از كيفش درآورد و پاش كرد و باهم برگشتيم خونه (به به مبارك سامان جان...) . اون شب فرزانه خانم و شوهرش سور دادن .از اون قضيه چند سال گذشت و ما دبيرستاني شديم منو سامان هردو دوم تجربي بوديم و باهم درس مي خونديم . اكثر اوقات اون مي اومد خونه ما . طبقه دوم خونه ما خالي و دست من بود تا درس بخونم و هيچ كس هم بالا نمي اومد . خاطره اون روز و دودول بزرگ سامان هنوز از ذهنم پاك نشده بود دلم مي خواست يه بار ديگه ببينمش . من هميشه جلوي اون لباس راحت مي پوشيدم. يه روز كه مي دونستم ميآد خونمون واسه درس خوندن رفتم حموم وبعدش هم يه تي شرت آستين كوتاه سفيد خوشگل و يه دامن صورتي و زيرش هم يه شورتكس سفيد و جوراب سفيد پوشيدم. البته اون موقع چون پستونام تازه رشد كرده بودن بيشتر وقت ها سوتين نمي بستم (عين خود من خوب كاري مي كردي بذار يه كم هوا بخورن بيچاره ها...) پروانه مي گفت بذار سينه هات راحت باشن البته خودش هم تو خونه كرست نمي بست . سامان كه اومد نشستيم روزمين كه باهم درس بخونيم . يه مدت كه گذشت ديدم سامان زير چشمي داره شورت منو نگاه مي كنه دامن منم تا سر زانوهام بود منم نگاهم به لاي پاي سامان بود و ميديدمكه كيرش داره راست مي شه. منم كه قند تو دلم آب مي شد (حق داشتي...). يادم اومد نوارمو نذاشتم به سامان گفتم يه دقيقه صبر كن من يه كاري دارم بايد انجام بدم و زود از تو كشوي ميزم يه نوار بهداشتي برداشتم و رفتم اتاق بغلي البته مي خواستم كنجكاوش كنم . اونجا دامنمو زدم بالا و شورتمو در آوردم يه خورده لاي پامو باز كرده بودم و مي خواستم نوارو بذارم رو كسم كه ديدم سامان درو واكرد اومد تو (پسره كنجكاو، همچين بند دلشو مي تابوندي تا....) منم زود نوارو گذاشتم لاي پام و شورتمو كشيدم روش و دامنمو انداختم بعد به سامان با ناز گفتم: (با ناز بخونيد) وا سامان خيلي لوسي مگه نگفتم نيا تو بعد مثلا باهاش قهر كردم و رومو كردم اون طرف نشستم.بعد از يكم منت كشي رفتيم سر درس ولي اون ول كن نبود باز داشت به شورت من كه حالا گوشه نوار بهداشتي هم ازش اومده بود بيرون نيگا نيگا مي كرد (يه كم پاتو باز مي كردي طفلي راحت نگاه كنه). يه دفعه بي مقدمه پرسيد سهيلا يه چيزي ازت بپرسم منم كه مي دونستم مي خواد بحثو بكشه به سكس با اشتياق گفتم بپرس بعد گفتش اون چيه از كنار شورتت زده بيرون.(هستي : مثلا نمي دونسته!!! اينم فيلم پسر ها...) منم دامنمو بردم بالا گفتم كدوم اينو ميگي اين نوار بهداشتيه ما دخترا مجبوريم از اين زير شورتمون استفاده كنيم چون پريود مي شيم اونم گفت ماكه مجبور نيستيم (نه بابا آخه اگه لازم هم بود جا نداشتيد بزاريد... قابل توجه دماق دراز جونم اگه پسرا مجبور بودن نوار بزارن فكر ميكني كجا مي ذاشتن؟؟؟) منم با شيطنت گفتم عوضش شما پسرا رو مگيرن ختنه تون مي كنن ، بعدش بهش گفتم كه ختنه شدنشو ديدم اونم گفت مي ذاري منم .... ببينم گفتم آره ولي تو هم بايد بذاري منم مال تو رو ببينم اونم قبول كرد اول تي شرتم و از سرم درآورد و منو خوابوند رو پاهاش و شروع كرد به ماليدن سينه هام و بعدش هم شروع كرد به ميك زدن پستونام ديگه حال خودمو نمي فهميدم بعدش دامنمو درآورد و حالا فقط مونده بود يه شورت با نوار زيرش كه گفتم حالا نوبت منه زود پا شدم و پيرهن و شلوارشو درآوردم زيرش يه شورت مشكي داشت كيرش تقريبا راست شده بود شورتشو به زحمت در آوردم چون به كيرش گير مي كرد وقتي شورتشو درآوردم شروع كردم به بازي كردن با بيضه هاش بعد سر كيرشو گذاشتم تو دهنم (اَه اَه سهيلا جونم حالت بد نشد من يه بار اين كار رو كردم براي هفت پشتم بس بود...) و شروع كردم به ليسيدن وخوردنش آخه خواهرم پروانه فيلم سوپر نگاه مي كردو منم قايمكي فيلماشو مي ديدم همه جور فيلمي هم داشت آلماني آمريكايي ژاپني انگليسي منم ياد گرفته بودم (: چه خواهر باحالي...). سامان هم يه دفعه بلند شد و شورتمو از پام درآورد اون موقع يادمه تازه يه كم مو به شكل مثلث بالاي كسم دراومده بود (: آخيييي...) ولي كسم زياد مو نداشت سامان هم منو بغل كرد و خوابوند كنار تخت و پاهامو باز كرد و دستاشو گذاشت رو دو لبه كسم و شروع كرد به ليسيدن بعدشم لاي كسمو يه كم واكرد و با اانگشتاش چوچولمو پيدا كرد وبا انگشت يه كم فشار داد (بابا يه كم صبر مي كرد جنگ سرخ پوستا كه تموم مي شد اون موقع ....) خيلي كيف كردم بعد منو به پشت خوابوند و نشست لاي پاهام و لاي كونمو وا كرد وانگشتشو با پماد چرب كرد (چه كار كشته بوده اين سامان خان!!!) و كرد تو كونم بعدش انگشتشو درآورد و كيرشو گذاشت در كونم و يواش هل داد تو داشتم مي مردم بعدش كيرشو درآورد و منو بر گردوند و گفت مي خوام بكنم تو كست كه بهش گفتم اي واي نه من دخترم اونم با خنده گفت كور كه نيستم دارم كستو مي بينم منم كه ديدم دوزاريش نيافتاده (عجب خنگي بوده) بهش گفتم يعني هنوز دوشيزگيمو دارم يعني هنوز دختريمو دارم يعني باكره ام يعني هنوز پرده بكارتم پاره نشده گذاشتمش واسه شب زفاف واسه شب عروسي (عين خودم) اونم گفت خودم مي گيرمت بعدش هم يه بالش گذاشت زير كونم تا كسم وا شه اونوقت بود كه كيرشو گذاشت دم كسم و آروم كرد تو بعد از اينكه چند بار اين كارو كرد يه سوزش شيريني همه بدنمو گرفت فهميدم پرده ام پاره شده يه كم خون از دوطرف كسم با آب سامان قاطي شده بود و از دوطرف رونم پايين مي اومد. بعدش هم شروع كرديم به لب گرفتن. البته اون نامردي نكرد و بعدها با هم ازدواج كرديم . حالا من يه پسر ازش دارم اسم پسرم پژمان و الان دوسالشه براش از يه خانم دكتر وقت ختنه گرفتيم. حالا ديگه اوضاع عوض شده الان ديگه خانم دكتر ها هم بچه ختنه مي كنن.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#146 | Posted: 5 Jul 2011 13:06
سكس با سوسيس و پسر خاله

دو هفته پيش بود تو خونه تنها بودم از بي حوصلگي نشستم فيلم سوپر نگاه کردم حشري شدم رفتم سر يخچال يه سوسيس برداشتم مي مالوندم دمه کسم خيلي حال مي داديکمشو فشار دادم تو خيلي حال داد ديگه کاملا حشري شده بودم که کامل کردم تو کسم من که اصلا با کسي سکس از کس رو نداشتم و به قول معروف باکره بودم تمام پاهامو تختم و کسم شد پر از خون بعد از بيست دقيقه که ارضا شدم رفتم حموم کسي خونمون نبود شروع کردم خودمو شستن داداشم که از بيرون اومده بود يه راست اومده بود تو اتاق من ديده بود تختم خونيه ترسيده بود و منو صدا مي کرد منم صدا شو شنيدم گفتم من حمومم اومد تو حموم گفت چيکار کردي؟ گفتم خيلي حشري شده بودم اومد جلو دستشو زد به کسم شروع کرد به ليس زدن خيلي حال ميداد برم گردوند دولام کرد کيرشو کرد تو کسم واااااااي که چه حالي ميداد ده دقيقه هم نشد که آبش اومد زود از حموم رفت بيرون منم خودمو شستم اومدم بيرون گفت زود باش لباساتو بپوش بريم خونه ي خاله ايناخلاصه رفتيم اونجا ماجرا رو براي پسر خالم تعريف کردم گفت فعلا که وقت ندارم ولي براي جمعه قرار بزاريم منم قبول کردم . روز جمعه بود همين جمعه يعني هشتم آبان زنگ زد گفت من تو کوچه هستم در رو باز کن منم باز کردم همه پدر مارم و داداشم خونه بودن پسر خالم از پشت خونه اومد تو اتاقم منم بدجور آرايش کرده بودم رفتم در اتاقمو قفل کردم همينکه اومد ازم لب بگيره و کارو شروع کنه داداشم در زد پسر خالمو کردم توکمد داداشم اومد ديد که من آرايش زياد کردم در و قفل کرد منو خوابوند رو تخت حالا من هي ميگم الان نميشه ولي اون مي گفتمن حاليم نيست بايد بکنم خلاصه کارشو کرد و پاشد رفت منم با بدرقه کردم پشت رفتم در و قفل کردم پسر خالمو اوردم بيرون ازکمد گفت کيرم تو اين شانس اين داداشت چقدر حشريه خوب يه زن براش بگيرين ديگه پسر خالم نيم ساعت کارش طول کشيد ولي خيلي حال داد کارش که تموم شد گفت من ديگه برم تا اين داداشت نيومده دوباره پسر خالم که رفت منم لباسامو پوشيدم در رو که باز کردم برم بيرون ديدم داداشم پشت در ايستاده من داشتم از ترس سکته ميکردم تو دلم گفتم الان که بزنه تو گوشم ولي گفت مي ميري وقتي منم مي خوام با هات اين کا رو کنم بخودت برسي يا فقط با اين پسر خاله حال ميکني منم سرمو انداختم پايين گفتم چي بگم والا تموم بيييييييييييييييد.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#147 | Posted: 10 Jul 2011 08:51
سکس منو دختر داییم و کون تنگش

آرزو يه دختر 18 ساله است با قد 160 تپل سبزه كه مادرش به رحمت خدا رفته و پدري عياش داره وزياد خونه ما مياد يادم تازه موتور هيوسانگ خريده بودم آخه من عاشق موتور سواريم چندباري ترك موتورم سوارش كرده بودم وهربار كه ترمز جلورو ميگرفتم پستونهاي گندش به پشتم كه ميچسبيد واقعا حالي به حاليم ميكرد خيلي تو نخش بودم يكبار كه تو حياط نشسته بود بيحال شده بود (فشارش افتاده بود)كه زير بغلش و گرفته بودم وداشتم ميبردمش داخل اتاق كه با جراتي كه به خودم دادم پستوناشو قشنگ گرفتم توي دستهام از همون لحظه به خودم قول دادم كه هر جوري شده ترتيبشو بدم . يكروز كه باماشينم اومدم خونه تا موتور رو بردارم و با دوستهام بريم شكار وقتي موتور رو از خونه بيرون آوردم آرزو اومد پيشم سلام كرد و پرسيد كه كجا ميري گفتم دارم ميرم بيرون گفت منم با خودت ميبر ي بيرون گفتم كار دارم ديدم خيلي غمگينه گفتم چيه جواب داد كه حالم گرفته است يه لحظه به خودم گفتم خاك برسر شكار همينجاست ميخواي بري دربه در كجا بشي كه يه كبك بزني زنگ زدم به دوستام گفتم كه نميتونم بيام رفتم تو و به مادرم گفتم كه ميخوام با آرزو بريم بيرون مثل اينكه حالش زياد خوب نيست مادرم كلي ذوق كرد كه ميخوام برادر زاده اش رو ببرم بيرون تا هوا بخوره كلي برام دعا كردموتور رو روشن كردم و سوار پشتم كردمش زدم به يكي از جاده خاكيهاي كه اطراف شهرمون و به يه جاي باصفا ميرسه و خيلي خلوته تو راه بهش گفتم ميخواي تو رانندگي كني گفت من بلد نيستم گفتم خوب يادت ميدم اومد جلو نشست منم خم شدم و دسته فرمان موتور رو گرفتم واي كيرم نشسته بود روي كون خوشگلش كيرم شق شق بود قسم ميخورم همون لحظه اول كيرمو حس كرد اروم راه افتاد يكي دوبار نزديك بود كه بزنتمون زمين حتي يكبار هم منصرف شد كه من خودم بشينم كه با تشويق من ادامه داد ديگه يكم وارد شد بود با سرعت كمي داشت ميرفت دستمو دور كمرش گرفته بودمو خودمو بهش چسبونده بودم واي كه كيرم داشت ميتركيد دستمو يكم بالا تر بردم قشنگ زير پستوناش بود كه يكم فشار دستمو زياد كردم واي كه چه حالي ميداد رسيديم به يه سر پايني تيز خطر ناك بهش گفتم ترمز كن كه خودم بشينم كه بيشعور ترمز جلو رو گرفت و موتور روي خاكها سر خورد جفتمون خورديم زمين با بدبختي موتور رو از رو پاش بلند كردم داشت گريه ميكرد من بهش خنديدم گفتم بلند شو عيبي نداره تا زمين نخوري كه موتورسوار نميشی بلندش كردم بقيه راه رو خودم نشستم رسيديم زير يكسري درخت در يك جاي دنج و پرت كه سالي يك نفر هم از اونجا رد نميشد زير انداز رو پهن كردم و اتش رو بر پا كردم ديدم داره لنگ ميزنه گفتم چيه گفت درد ميكنه مفتم بيا بشين ببينم چش شده اومد نشت پاچه شلوارشو بالا زدم واي عجب ساق پاي زيباي داشت تازه موهاشو زده بود ديدم كه زانوش پوستش رفته ساق پاش كف دستم بود داشتم به زانوش نگاه ميكردم كيرم باز بيجنبه بازي در اورده بود و شق كرده بود اروم داشتم با ساق پاش بازي ميكردم نميدونم چي شد كه صورتمو بردم جلو يك بوس كوچولو به لپش زدم ديدم چيزي نمگه اروم اروم بوس گرفتنم تبديل شد به لب گرفتن از آرزو. ديدم داره همكاري ميكنه و لبم رو ميك ميزنه اومدم كنارش گفت كسي مياد بسه امير گفتم خيالت راحت باشه هيچكس نمياد گفت نه اينجا نميشه بلند شدم و چادر رو باز كردم گفتم بيا تو چادر تا كسي هم اگه از دور اومد نبينه چكار ميكنيم بردمش تو چادر دراز كشيدم پهلوش و اونو به خودم چسبوندم باز هم شروع كردم به لب گرفتن واي چه حالي ميداد ديگه داشتم منفجر ميشدم دكمه مانتوشو باز كردم و تيشرتش رو بالا زدم يه سوتين سفيد بسته بود دستمو بردم زيرشو پستونهاي داغشو تو دستم گرفتم واي كه چه حالي ميداد داشتم ميتركيدم ديدم دستشو برد رو كيرم وداره كيرمو فشار ميده گفت فشارش بدم؟ گفتم اره گفت محكم گفتم اره گفت دردش نمياد گفتم نه با فشار كيرم از روي شلوار نوازش ميكرد زيپمو براش باز كردم كيرمو دادم دستش كمر شلوارشو باز كردم شورت و شلوارش رو باهم كشيدم پايين خدا قسمت همتون بكنه يه كوس 18 ساله ناز و نوبر با يكم مو واي نميدونم چي شد كه زبونم رو گذاشتم روش صداي اخ اوفش بلند شده بود كيرمو بردم جلوي دهنش گفت بدم مياد بهش گفتم منكه مال تورو خوردم تو هم امتحان كن كيرمو تو دهنش گذاشته بود دندوناش كيرمو اذيت ميكرد خوابوندمش كيرمو بردم لاي پاش خيس خيس بود آروم كيرمو به كوسش ميماليدم داشت پرواز ميكرد ميدونستم دختره برش گردوندم كونشو براش ليس ميزدم خيلي خوشش اومده بود كيرمو چرب كردم و بهش گفتم يكم درد داره اما بهت قول ميدم كه لذتش خيلي بيشتر از دردشه آروم كيرمو كردم تو كونش واي مگه ميرفت تو لا مذهب خيلي تنگ بود دادش در اومده بود سر كيرم رفته بود تو ولي آرزو ديگه تحمل نداشت كمرشو گرفته بودم كه يكدفعه با تمام نيرو خودمو بهش چسبوندم كه صداي جيغش تا هفت ابادي اونطرف تر هم رفت ولش نكردم داشت گريه ميكرد وخواهش ميكرد كه درش بيارم بهش گفتم اگه درش بيارم دردش بيشتره ميشه خودتو شل كن تا آروم بگيره بعد چند دقيقه شروع كردم با دستم با چوچولش بازي كردن باز هم حشري شده بود آروم شروع كردم تلمبه زدن خوشش اومد بود باز هم اخ اووفش بلند شده بود ديدم بدنش لرزيد داشتم ميومدم تمام آب كيرمو توي كون نازش خالي كردم كيرمو بيرون كشيدم تا غروب يبار ديگه هم كردمش غروب موقع برگشتن نميتونست درست روي موتور بشينه ديگه هر هفته دوسه بار بهش حال ميدادم

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#148 | Posted: 10 Jul 2011 08:56
سکس با دختر عمو لیلا

من همیشه تو خیالات سکسی ام با دختر عموم، لیلا، خیلی حال می کردم و انواع و اقسام حال کردن رو باهاش تصور می کردم. لیلا یه دختر لوند قد کوتاه بود که سینه و باسن گوشتی و تپلی داشت. من خیلی به ران پاش علاقه داشتم و همیشه دلم می خواست ران بی مو و خوشرنگش رو بو کنم و لیس بزنم و کیرم رو به لای رانهاش بمالم. یه چند روزی بواسطه مسافرت من تو خونه تنها بودم و یه روزش خیلی حشری شده بودم. همش تو فکر لیلا بودم و می خواستم هر جور شده یه حالی باهاش داشته باشم. تلفن رو برداشتم و شماره عموم رو گرفتم. حدودای ظهر بود و خودش گوشی رو برداشت. با صدای لرزون در حالی لخت نشسته بودم و کیرم تو دست بود سلام کردم و خودم رو معرفی کردم. بعد از احوال پرسی بهش گفتم که آیا میتونه بیاد خونه ما یا نه؟ یه لحظه سکوت حکمفرما شد و خداخدا می کردم که نپرسه برای چی. بعد گفت که عصر قراره بره کانون فکری و میتونه قبل از اون بیاد. برام جالب بود که اصلاً براش مهم نبود که قراره برای چی بیاد خونه ما؟ احتمالاً نمی دونست که من تو خونه تنهام. یا شاید هم خودش حدس زده بود و می خواست یه حالی ببره. به هر حال برای من که بد نشد. باید خودمو سریع آماده می کردم. رفتم حموم و تیغ رو برداشتم و حسابی پشت و جلو رو صاف و صوف کردم. کیرم حسابی تحریک شده بود. طوریکه بهش دست می زدم گرماش دست رو می سوزوند و احساس می کردم که اگه دست لیلا بهش بخوره بلافاصله آبم جاری خواهد شد. ناهار رو سریع خوردم و منتظر نشستم. حوالی ساعت 3 بعدازظهر بود که زنگ در به صدا در اومد. خودش بود. در و باز کردم و رفتم استقبالش. تا خونه هدایتش کردم و درب رو پشت سرمون بستم. یه مانتو شلوار و مقنعه تنش بود و همونجوری اومد نشست رو میل اتاق هال. بهش گفتم خوش اومدی و رفتم آشپزخونه تا میوه بیارم. بهش گفتم چرا لباسهاشو در نمیاره و راحت نمیشینه. گفت نمی خوام مزاحم بشم. راستی عمو زن عمو نیستند؟ گفتم که چند روزی برای مسافرت رفتن و من تنها هستم. اینو که گفتم دیدم یه جوری شد. نفهمیدم ناراحت شد یا ترسید؟ دوباره گفتم جارختی اونجاست و میتونی لباست رو در بیاری. بلند شد و رفت تو اتاق تا لباسش رو دربیاره. پیش خودم می گفتم چقدر رامه این دختره. دو سه دقیقه بعد که برگشت دیدم یه شلوارک بالای زانو و یه تاپ بدون آستین تنشه. بخاطر بدن لوندش، تمام اجزای بدنش بیرون زده بود. از سینه های درشتش گرفته تا کون و کپل آبدارش. کاملاً به این نتیجه رسیدم که خودش هم آماده ماجراست. دو لیوان شربت آلبالو درست کردم و با سینی میوه که موز و هلو داشت اومدم نشستم روبروش. سینه های درشتش از زیر تاپ بدجوری بیرون زده بود و هیچ تلاشی هم برای جمع و جور کردنشون نمی کرد. لیوان شربت رو جلوش گذاشتم و میوه رو هم بهش تعارف کردم. یه هلو برداشت گفتم موز هم بردار خیلی شیرین و خوشمزه اس. تازه گرفتمشون و بزرگش رو هم انتخاب کردم. یه نگاهی به چشام انداخت و یکی از درشتاش رو برداشت. گفت اگه چای داری هم بیار. گفتم به چشم و رفتم دو استکان چای ریختم و آوردم. مشخصاً اون هم حموم رفته بود. چون موهاش نشون می داد که یه نموره نم داره و کاملاً خشک نشده. موهای ساق پاش هم کاملاً تراشیده شده بود و مثل بلور توی چش می زد. یه شامپوی خوشبو و لطیف هم استفاده کرده بود که رایحه ای دل انگیز و هیجان انگیز رو در فضا پخش کرده بود. موقعیکه که می خواست چای رو بنوشه نعلبکی و استکان بهم چسبیده بودند و موقع برداشتن هول شد و چای نیمه داغ ریخت رو شلوارکش، درست روی ران سمت راستش. یه جیغ کوتاه کشید و من فوراً به سمتش رفتم تا کمکی کنم. خودش با دست نیمه راست شلوارک چسبانش رو گرفته بود و بالا نگه داشته بود تا داغی چای از روی پاش دور باشه. سریع گفتم شلوارکتو در بیار وگرنه پات تاول می زنه. زود باش عجله کن. دیدم داره تعلل می کنه. گفتم چرا در نمیاری می خوات پات بسوزه و تاول بزنه؟ زودباش در بیار. گفت آخه نمیشه. گفتم چرا. عجله نکنی دیگه باید چند ماهی رو با غذاب سوختگی سر کنی. گفت آخه. چه جوری بگم آخه شورت پام نیست. اینو که گفت نمی‏دونین چه حالی پیدا کردم. تصور اینکه یه لای پای لخت و یه کون لخت زیر اون شلوارک وجود داره و تا چند لحظه دیگر در دیدگان من خواهند بود برق از سرم پروند. سریع گفتم باشه یه چیزی واست پیدا می کنم. حالا شلوارک رو سریع در بیار تا بعد. دیگه دید انگار چاره ای نیست. بلند شد و شروع به درآوردن شلوارک کرد. تاپش فقط تا روی کمر رو می پوشند و شلوارک هم تا نزدیکای نافش رو. وقتی داشت شلوارکش رو در میاورد منم داشتم تماشاش میکردم و مشخص بود که زیر شکمش رو تازه تراشیده و کاملاً بی مو بود. اول پای راست و بعد پای چپش رو از شلوارک بیرون آورد و اون رو زیر شکمش طریکه شرمگاهش رو بپوشونه نگه داشت. احساس شرم میکرد ولی چندان هم خِجِل نبود. منتظر بود ببینه بعدش چی میشه. گفتم بشین رو مبل و پاتو واز کن تا خشکش کنم و بعد پماد بزنم. دیدم باز تردید داره. شلوارک خیش رو ازش گرفتم و گفتم بشین تا من پنبه و پماد بیارم. نشست و من هم رفتم پنبه و پماد رو آوردم. گفتم پاتو باز کن تا خشکش کنم. منتظر نموندم دستم رو بردم لای ران هاش و اونها رو از هم جدا کردم. اون رو مبل نشسته بود و من روبروش روی زمین. کس سفید و بسته‏اش چشم هر کُس ندیده ای رو مات و مبهوت می کنه. بوی لای پاش و کسش هم که شهوت آدم رو دوچندان می‏کرد. پنبه رو از بالا به پائین روی ران سمت راستش می کشیدم و هر آن منتظر بودم تا اون لای پای زیبا و خوشبو رو لیس بزنم و بیهوش بشم. موقع خشک کردن دیدم یه تکونهائی داره به خودش میده. نگو شدت شهوته که داره خودش رو اینجوی نشون میده. پنبه رو گذاشتم کنار و با دست گشیدم رو رانش. یه آه کوتاه از نهادش دراومد من هم مصمم تر دستم رو تا لای پاش بالا بردم. دستم را با احتیاز زدم به لب بیرونی کسش. یه آه دیگه کشید و دستش رو گذاشت رو دستم. انگشتم رو زدم لای کسش و آوردم میک زدم. دو سه بار اینکار رو کردم و لزج بودن لای پاش رو احساس کردم. سرم رو بردم لای پاش و شروع کردم رانش رو لیس زدن. دیگه تعداد آه و ناله ش و تکونهاش هم بیشتر شده بود. رفتم سمت دروازه بهشتش. چقدر تمیز و خوشرنگ و خوشبو بود. حسابی تراشیده بودش و عطر خوبی هم بهش زده بود. رنگ صورتی لای کسش آب رو از لب و لوچه آدم جاری می ساخت. شروع کردم با ولع تمام به خوردن کسش. حالا نخور کی بخور. کیرم بدجوری راست شده بود و آب اولیه ام هم جاری شده بود. به یه دست کیرم رو چسبیده بودم و دست دیگه ام روی رانش بود و نوازشش می کردم. یه طعم غیر قابل توصیف داشت که اشتهای آدم به خوردن رو افزایش می داد. نمی دونم چند دقیقه کسش رو میخوردم و لیس می زدم و میک می زدم. با صدای لرزون گفتم برگرد می خوام کونت رو بخورم. اونم برگشت و در حالیکه زانوهاش روی زمین بود و شکم و سینه اش روی مبل کونش رو به طرف من گرفت. گفتم قنبله کن تا به لاش دسترسی داشته باشم. اونم کمرش رو داد پائین و کونش رو داد بالا و اون لای کون تمیز و رویائی رو دیدم. از بالا شروع کردم به خوردن. سفید و گوشتی و معطر. یواش یواش رفتم پائین تا به سوراخ کونش رسیدم. اصلاً بوی بد نمی داد نمیدونم چه جوری اون رو اینقدر خوشبو و معطر کرده بود. با نوک زبون سوراخ کونش رو چسیدم. خوشمزه و شهوانی بود. آه و ناله‏اش هم که یک ریز ادامه داشت. کسش کاملاً خیس بود و اگر باکره نبود یه کیر تمام قد توش جا می گرفت. با دست لبهای کسش رو بازی می دادم و با زبون سوراخ و اطراف کونش رو می لیسیدم. کیرم دیگه داشت می ترکید. از لای پاش دستش رو آور به سمت کیرم. هنوز شلوار پام بود و آب اولیه کیرم اطراف سر شورت و شلوارم رو خیس کرده بود. دستش رو برد تو شورتم و سر کیرم رو نوازش داد. همینکه دستش خورد به کیرم یه لذت زایدالوصفی بهم داست داد. از بالای کیرم چسبیده بود و داشت نوازش می داد. دیگه نتونستم تحمل کنم و با شدت تمام آبم رو تو دستش خالی کردم. اون هم ظاهراً در اون حین به اوج لذت رسید و با سر و صدای بلند و تکونهای شدید ساکت شد. دستش هنوز تو شورتم بود و پر بود از منی. بوی منی فضا رو پر کرده بود. آب کسش از لای پاش و از روی رانش جاری شده بود. سرم رو بردم زیرش و یه لیس جانانه سرتاسر کون و کس و رانش رو کشیدم. مزه آبش به هیچ وجه قابل توصیف نیست. باید بچشی تا بدونی چه آب حیاتیه. دستش رو از تو شورتم آورد بیرون و منی رو مالید رو کسش. چه نفس نفسی هم می زد. بعد انگشتاش رو دونه دونه می کرد تو دهنش و لیس می زد. هر دو نیمه جان ولو شدیم. کیرم خوابیده بود و کاملاً خیس بود. حدود نیم ساعتی استراحت کردیم. بعد بلند شد و گفت که باید بره. رفت حموم و پر و پاش رو شست. به هیچ وجه احساس خجالت نمی‏کرد. کون لختی راحت جلوی من رژه می رفت. بعد شلوارکش رو پوشید. رفت تو اتاق تا لباسهاشو بپوشه و بره. در همون حین از من پرسید که فردا هم باید برم کانون. من هم بلافاصله گفتم فردا نهار منتظرتم. گفت سعی می‏کنم. لباسهاشو پوشیده بود و موقع رفتن یه چشمک زد و رفت. من هم که آش و لاش روی مبل افتاده بودم. تازه یادم اومد که اصلاً سینه‏هاشو ندیدم و باهاشون بازی بازی نکردم. یه چیز دیگه طعم لباشم نچشیدم. برای صفای فردا چه سوژه‏هائی که نداشتم!!

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#149 | Posted: 11 Jul 2011 15:20
نفیسه (قسمت اول)

چهار سال پيش بود كه تازه امتحاناي پايان ترم پيش دانشگاهي رو داده بودم و براي كنكور حدود يك ماهي فرصت داشتم . مامان و بابا كه ديدن هوا گرم شده و يك مسافرت حسابي به طرف شمال جون ميده تصميم گرفتن برن شمال و تو دلشون گفتند گور باباي كنكور سهيل هر كاري مي خواد بكنه ما كه رفتيم مسافرت . منم كه بچه درس خون بودم تنهايي خونه موندم و قرار شد شب ها به امير دوستم بگم كه تنها نباشم. اونموقع مامانم يك دوست اهوازي داشت كه يك دختر سفيد با چشماي روشن و موهاي مشكي و خيلي خيلي نازو خوشگل داشت. اسمش نفيسه بود سوم دبيرستان . از بخت بد ما يا شايدم خوب اون روزها براي پيش دانشگاهي هم امتحان كنكور ميداديم و نفيسه بيچارم براي كنكور پيش دانشگاهي مشغول خوندن بود. من و نفيسه خيلي با هم صميمي شده بوديم و نفيسه براي رفع اشكال هفته اي يكي دو بار خونه ما مي اومد بعضي وقتها با هم قرار مي گذاشتيم و بيرون يك صفايي با هم مي كرديم .
روز موعود فرا رسيد و خانواده من پنجشنبه عصر برا مسافرت آماده شدن، از شانس خوب من يكي از فاميلاي نزديك مامان نفيسه ام تو اهواز فوت كرد و اونها هم همون روز راهي اهواز شدند . مامان نفيسه براي اينكه خيالش از جهت دخترش راحت بشه دختر خالش كه 28 سال سن داشت و تازه دو سالي بود كه از شوهرش طلاق گرفته بود رو پيش نفيسه گذاشت . اسمش سارا بود ، فوق ليسانس الهيات از دانشگاه امام صادق. يك خانم چادري مذهبي خشك كه من دلم براي اين نفيسه بيچاره سوخت تو اين مدت از دست اين سارا چيكار مي خواد بكنه.
سارا هم خيلي هيكل خوشگلي داشت من كه تا اونموقع صورتش رو از بس محكم رو مي گرفت نديد بودم. پنجشنبه شب حدوداي ساعت 7 بعداز ظهر بود كه نفيسه زنگ زد خونمون، بعد از حال و احوال و قربون صدقه ازش پرسيدم سارا خانم كجاست؟
گفت هنوز نرسيده ، بهش گفتم نفيسه من نمي دونم هر كاري مي خواي بكن ولي فردا ساعت 9 صبح ميخوام خونه ما باشي ،
نفيسه گفت : سهيل تو كه سارا رو مي شناسي چه آدم گيريه اونو چيكارش كنم؟
گفتم بگو ميرم خونه دوستم با هم درس بخونيم يه جوري خرش كن ديگه!
گفت ببينم چيكار مي كنم.
...
خونه نفيسه اينا با تاكسي حدود ده دقيقه با خونه ما فاصله داشت صبح كه شد اميدوار بودم كه بتونه سارا خانومو راضي كنه. حدود ساعت 9:30 بود كه زنگ خونه به صدا در اومد خود نفيسه بود هنوز درو نبسته پريد تو بغلم محكم همو بوسيديم تو اين چند سال هر دو منتظر يك همچين روزي بوديم.
همينطور كه تو بغلم بود بردمش تو اتاقم و خوابوندمش رو تختم و لباشو محكم مكيدم. لبلاي خيلي نرمو نازي داشت خيلي هم خوشمزه بود .
همينطور كه مشغول بوديم دست راستمو گذاشتم رو سينش و آروم آروم ماليدم نفسش تند شده بود گرماي بدنشو حس مي كردم. تازه يادم افتاد روسريشو هنوز بر نداشتم گفتم چرا روسريتو بر نداشتي با صداي لرزون كه معلوم بود از حشري شدنه گفت مگه تو امان دادي!!
گره روسريشو باز كردم موهاي مشكي بلند خيلي دلنشين بود يك كم با موهاش بازي كردم بعد همينجور كه مشغول لب گرفتن بودم دگمه هاي مانتوشو باز كردم و پيراهن شو در آوردم يك سوتين شيري رنگ بسته بود كه از سينه هاي تحريك شدش داشت پاره مي شد سوتينشو باز كردم باورم نميشد بدنشم مثل صورتش نازو سفيد بود خيلي خوشگل تر از اوني كه تصورش رو مي كردم شروع به ليسيدن گردنش كردم گرماي لطيفي داشت و لذتو تو نگاش مي ديدم لبامو نزديك سينه هاش بردم چشاشو بسته بود و نفس نفس مي زد سينشو محكم مكيدم نفساش تبديل به ناله شد!
گفتم دردت مي ياد؟
گفت نمي دوني چه لذتي داره انگار آدم تو ابرا راه ميره!
دستمو گذاشتم روي كسش پاهاشو جمع كرد نگاش كردم خجالت كشيده بود تا چشامو ديد يك خنده شيطنت آميز كرد و پاهاشو كاملا باز كرد از روي شلوار شروع به ماليدن كسش كردم نفسش ديگه بالا نمي اومد يك كم صبر كردم بعد شلوارشو كشيدم پايين يك شرت صورتيه نازك پا كرده بود شرتش خيس خيس شده بود بوي خوبي مي داد يك نگاش كردم چشاش بسته بود فهميدم مشكلي نيست دستمو كردم تو شرتش همه كسش خيس بود چوچولشو ماليدم ديگه نزديك بود فرياد بزنه شرتشو در آوردم ديدم نشست گفت ديگه نوبت منه يك لب گرفت و خوابوندم رو تخت همه لباسامو در آور و همينطور لخت روم خوابيد و سينه هامو مكيد خيلي بهم چسبيد شرتمو كشيد پايين گفت بخورم؟
گفتم اگه دوست داري!
گفت نمي دونم دوست دارم يا نه ولي چون خودتو دوست دارم امتحان مي كنم يك دفعه همه كيرمو گذاشت تو دهنش گفت تا حالا چيز به اين خوشمزگي نچشيده بودم من ديگه تو حال خودم نبودم شروع به ميك زدن كرد كاملا همشو با آب دهنش خيس كرده بود و با دست زيرشو مي كشيد با كنجكاوي بهش نگاه ميكرد و لذت مي برد تقريبا داشت آبم خارج ميشد حدود نيم ساعتي بود كه مشغول بوديم ولي نمي خواستم به اين زودي تموم بشه همينجور كه مشغول بود خوابوندمش رو تخت پاهاشو تا ميشد باز كردم كسش حسابي باز شده بود صورتي خوشرنگ بود و چوچولش يك كم بالا اومده بود سوراخ تنگي داشت آدم لذت ميبرد فقط نگاش كنه زبونمو بردم جلو شروع به ليسيدنش كردم روناي پاش مي ارزيد زبونمو به همه جاش كشيدم و تا مي تونستم فشار مي دادم تو، دستشو آورد جلو گذاشت روش و يك كم همه كسشو مالوند.
گفت ديگه جون تو بدنم باقي نمونده براي بار دوم حسابي خيس شده بود اب از كسش مي چكيد ديگه طاقت خودمم تموم شده بود نشست و شروع به خوردن كيرم كرد هنوز چند دقيقه نشده بود كه ديگه منيم داشت خارج ميشد بهش گفتم كجا بريزم گفت روي سينه هام ديگه نفس هر دومون تند شده بود
خوابيد يكدفعه همه منيمو ريختم رو سينه هاش كاملا بي حس شده بود با دست شروع به ماليدن مني ها رو سينش كرد بعدم ازم خواست كه همينجوري روش بخوابم حدود يك ربع همينطور روي هم خوابيديم ساعت حدوداي 12 ظهر بود يك دفعه گفت واي دير شد سارا الان گير ميده!
كمكش كردم تا لباسشو پوشيد نگاهامون خيلي صميمي تر شده بود يك لب ديگه ازش گرفتم و رفت. خيلي لذت بخش بود فكر نمي كردم اينقدر كيف داشته باشه.
احساس ضعف ميكردم يك غذاي حسابي خوردمو بعدم يك دوش گرفتم و شروع به درس خوندن كردم خيلي تو روحيه ام تاثير گذاشته بود از يك مسافرت يك ماه هم لذت بخش تر بود ساعت حدوداي 9 شب بود كه نفيسه زنگ زد گفتم مگه سارا خانوم اونجا نيست با خنده گفت چرا . گفتم پس از كجا تماس گرفتي گفت خونه. گفتم راستشو بگو شيطون خنديدو گفت بچه پررو آروم تر گردنمو مي مكيدي سارا جون از سرخيه گردنم همه چيزو فهميد!
ادامه دارد ...

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     

#150 | Posted: 11 Jul 2011 15:21
نفیسه (قسمت دوم)

خيلي نگران شدم گفتم راست ميگي؟
نفيسه گفت آره سهيل جات خالي دو تا تو سريه محكمم ازش خوردم حالا ميگه تو بيا اينجا كارت داره!
مونده بودم چي بگم ديدم چاره اي نيست، برم شايد راضي بشه كه ببخشه و صداشو در نياره. زود لباسامو پوشيدم دل تو دلم نبود سوار تاكسي شدم اتفاقا اين دفعه از بد شانسي من خيابونها هم ترافيك نداشت و پنج دقيقه اي رسيدم خونه نفيسه. دستم موقع زدن زنگ مي لرزيد، زنگ زدم خود نفيسه درو باز كرد لب پايين و گوشه گردنش سرخ شده بودند نگاش آروم بود رفتم تو سارا خانوم چادري اين دفعه يك تاپ با يك دامن كوتاه كه تا بالاي زانوهاش بود پوشيده بود باهام دست داد اول فكر كردم اين سارا نيست آخه تا حالا حسابي قيافشو نديده بودم ولي از صداش فهميدم كه خودشه موهاي خرمايي رنگ بلند با ابروهاي باريك و چشاي سبز خوشرنگ مثل يك عروسك بود از مامانم كه همينجوري با دوستش حرف مي زد شنيده بودم كه مي گفتند خيلي خوشگله ولي فكر نمي كردم به اين جذابي باشه!
هيكلش فقط به درد مانكن شدن مي خورد حيف اين شكل و هيكل كه زير چادر باشه، پيش خودم هزار تا فحش به شوهر معتاد بي لياقتش دادم كه قدر اين كس به اين خوبي رو ندونسته. از شرايط و نگاهاي هر دوشون فهميدم كه چراغ سبزه و هيچ مشكلي نيست.
بعد از سلام و احوال پرسي ، سارا خانوم دعوتم كرد كه بيام تو بشينم مبلمانشون بصورت ال مانند بود و روبرو هم تلويزيون بود من يك طرف نشستم و سارا خانوم و نفيسه روبه روي من نشستند چند دقيقه اي گذشت من زير چشمي به نفيسه نگاه مي كردم و با لبخند زيركانش منو به ياد خاطرات صبح مي انداخت. يك دفعه نگام به سارا خانوم افتاد جوري نشسته بود كه لاي پاش كاملا باز بود شرتم پاش نبود كس سه تيغه باريك و نازش خيلي تحريكم كرد كاملا دست نخورده نشون مي داد باور نكردني بود تو اين همه فيلم سوپري كه ديده بودم كس به اين قشنگي نديده بودم!
تو دلم گفتم يعني ميشه يك ساعت اين كس مال من بشه؟
از جاش بلند شد اومد كنار من نشست گفت خب آقا سهيل اين چه وضعيه كه سر لب و گردن نفيسه آوردي؟ اگه مامانش اينجا بود كه همه قضيه لو رفته بود!
همينطور كه اينا رو مي گفت دستشو گذاشت رو گوشم ولي به جاي كشيدن بيشتر نوازشم مي كرد يك كم خومو براش لوس كردم و گفتم به خدا تجربه اولم بود چه مي دونستم اينقدر نازك نارنجيه بعد هر سه با هم خنديديم سارا خانوم با خنده گفت اشكالي نداره امشب تلافيشو سرت در ميارم يك دفعه جا خوردم به نفيسه نگاه كردم و گفتم يعني من امشب اينجا مي خوابم؟
نفيسه چشاشو براي تاييد بست و باز كرد و بعد با سارا خانوم با هم گفتند بله!!!
انگار همه چيزو از قبل هماهنگ كرده بودند از چهره نفيسه معلوم بود كه بدش نمياد سه تايي با هم باشيم و اصلا به غيرتش بر نخورده البته بعدا برام گفت كه خيلي دلش مي خواسته با سارا خودموني بشه و اين بهترين فرصت بوده ...
من از جام بلند شدم و گفتم سارا خانوم من يك تلفن بايد بزنم تا اوضاع رو مرتب كنم. گفت سارا خانوم چيه هي به من ميگي! ديگه از اين به بعد دوست دارم فقط سارا صدام بزني خسته شدم از بس به خاطره اين مدرك تحصيلي لعنتي برام كلاس گذاشتند و سر كار خانوم، استاد و از اين چرت و پرتا صدام زدند! تو هم همينطور نفيسه هر وقت تنها بوديم فقط سارا صدام بزن نه ساراجون !!!!
بلند شدم يك زنگ به امير زدم و گفتم پسر خالم امشب اومده پيشم تو ديگه نمي خواد زحمت بكشي . بعدم يك زنگ به بابا زدم و حال و احوال كردم كه ديگه اونا اونشب زنگ نزنند.
ساعت از 10 شب گذشته بود سارا شام مرغ كنتاكي درست كرده بود وقتي تو آشپزخونه مشغول آماده كردن شام بود من و نفيسه هم كمكش كرديم حسابي براندازش كردم هيچي تو خوشگلي كم و كسر نداشت فكر مي كردم خواب مي بينم تصورش هم برام غير ممكن بود كه همچين كس نابي امشب مال منه. سر سفره شام اونقدر از دست حرفها و جوكاي سارا خنديديم كه ديگه دلهامون درد گرفته بود ديگه حسابي با هم يكي شده بوديم انگار سالهاست كه دوست صميمي هستيم حدوداي ساعت 12 بود كه تصميم گرفتيم بخوابيم به پيشنهاد نفيسه رفتيم روي تخته دو نفره مامان و باباي نفيسه خوابيديم. سارا وسط من و نفيسه دراز كشيد و ما هم تو آغوشش از دو طرف دراز كشيديم آروم لباشو گذاشت رو لبام و با زبونش سرتاسر لبامو خيس كرد بوي خوبي مي داد رفتم لبشو بخورم با خنده گفت چته لباي منم مي خواي مثل نفيسه كني؟ از حالتش فهميدم كه مي خواد لب گرفتنو يادم بده نفيسه باكنجكاوي به ما نگاه مي كرد لباشو آروم به لبام مماس كرد و بوسه هاي ريز مي كرد!
گفت هر كاري من مي كنم تو هم انجام بده حدود ده دقيقه لبامو بوسيد نفيسه اومده بود پيش من و سينه ها و كير منو از روي شلوار مي مالوند سارا بوسه هاش محكم تر شده بود لبامو خيلي نرم و دوست داشتني مي خورد زبونشو كرد تو دهانم به زبون و دندونام مي كشيد خيلي خوشم مي اومد، منم تا يك فرصت بهم مي داد براش همين كارو مي كردم نفيسه شلوارمو ديگه كاملا در آورده بود و حسابي با كيرم بازي مي كرد ديگه حسابي سرم شلوغ شده بود.
سارا زبونمو محكم با نفساش تو دهانش مي كشيد نفس هر دومون تند شده بود فكر نمي كردم لب گرفتن تا اين حد موثر باشه شروع به ماليدن سينه هاي سارا كردم سوتين نبسته بود تاپشو در آوردم سينه هاي كوچيك و قشنگي داشت سرش حسابي برآمده شده بود سر سينه هاشو تو دهانم كردم و شروع به مكيدن كردم ديگه حال خودشو نمي فهميد نفيسه هم دراز كشيده بود ديگه طاقت نداشت با يك دست شروع به ماليدن سينه هاي نفيسه كردم سارا كه ديد نفيسه حسابي حشري شده شروع به لب گرفتن از اون كرد تا آرومش كنه.
منم از فرصت استفاده كردم و دامن كوتاه سارا رو از پاش در آوردم، شك كرده بودم كه قبلا شوهر داشته آخه خيلي كس خوشگلي داشت تنگ و كشيده با لبه هاي كوچيك و يك كم پر رنگ تر از مال نفيسه. حسابي زبون زدم.
چوچولشو پيدا نمي كردم خودش با دست كمكم كرد تا زبونمو روش گذاشتم صداي آه و نالش در اومد حالا ديگه نفيسه مشغول خوردن سينه هاي سارا بود منم تا تونستم كس سارا رو مكيدم يك دفعه سارا گفت بكن توش ديگه، پاهاشو كاملا باز كرده بود من كيرمو نزديك كسش كردم و آروم آروم بردم تو به راحتي جلو مي رفت هر سه مون نفس نفس مي زديم نفيسه حال خودشو نمي فهميد داشت دستشو مي كرد تو كسش، سارا گفت نفيسه جون بيا جلو بعد شروع به ليس زدن كس نفيسه كرد تا ارضا بشه منم با كمك حركتاي دست سارا خودمو عقب و جلو مي كردم.
خيلي تنگ بود انگار دور كيرمو با يك چيز نرم محكم گرفته باشن هنوز پنج دقيقه نشده بود كه داشت مني من خارج مي شد تا اينو به سارا گفتم گفت چه زود، من حالا حالا ها كار دارم، كيفش دم دستش بود از توش يك كاندم و اسپري در آورد.
گفتم سارا تو از كجا اينا رو آوردي؟؟
اونم يه لبخند شيطنت آميز كرد. من دراز كشيدم و سارا مشغول اسپري زدن و كاندم كشيدن شد تا سارا داشت اين كار رو مي كرد نفيسه سرشو گذاشت رو سينه من و من با يك دست كسشو مي مالوندم و با دست ديگه موهاشو نوازش ميكردم هر دو با كنجكاوي به كاراي سارا نگاه ميكرديم به نفيسه گفتم كي لباساي تو رو در آورد به شوخي گفت همين ديگه اينقدر به فكر خودتون بوديد كه من خودم لباسام در آوردم يك بوس محكمش كردم سارا هم اومد جلو هر دو شروع به حال دادن به نفيسه شديم من كسشو خوردم سارا هم لب و گردن و سينه ها شو، واقعا حرفه اي لب مي گرفت!
بهش گفتم اينا رو هم تو دانشگاه يادتون دادند سارا گفت نخير اگر اينا رو حسابي ياد نگيري ديگه زنت باهات ارضا نميشه ميره سر وقت يكي ديگه!
با اين حرفش حسابي جلو دهانمو بست واقعا اونشب خيلي چيزا ياد گرفتم. نفيسه كاملا خيس شده بود و مثل يك گنجشك خسته بي حال افتاده بود، سارا لاي پاشو باز كرد چند بار زبون زدم و دو تا انگشتامو توش كردم و بعد كير كاندم کشیده ام رو توش كردم حدود يك ربع به كمك هم جلو عقب رفتيم روي كاندم از ارضا شدن هاي سارا كاملا خيس بود تو اين يك ربع نفيسه هم چوچوله سارا رو مي مالوند بعد از پشت چهار دست و پا روي تخت نشست و از من خواست از پشت بكنمش. نفيسه تعجب كرده بود كه چرا مني من نمياد!
سارا براش گفت كه اين اسپري باعث ميشه كه ديرتر آبش خارج بشه ديگه حسابي آماده شده بودم به سارا گفتم داره مياد خودشو كشيد عقب و كاندمو از كير من در آورد و خودش با دست كيرمو مالوند و مني مو ريخت تو دهنش نفيسه هم از زبونشو ماليد به سر كيرم گفت يك كم شوره!
سارا گفت من كه خيلي دوست دارم. سه تامون حسابي ارضا شده بوديم.
اين دفعه من وسط خوابيدم و يك كم به نفيسه كه خيلي دوستش داشتم رسيدم و نوازشش كردم تا خوابش برد. ساعت 3 شب بود نگاهي به سارا انداختم بيدار بود شروع به حرف زدن كرديم خيلي خواهروار حرف مي زد ديگه فكر مي كردم نماز خوندنا و چادر سر كردنش همينجوري و به خاطره حرف مردمه ولي از حرفاش فهميدم كه اعتقاد و مسايل جنسي بايد در كنار هم باشن و جداي از اين حرفا آدم وقتي حشرش بزنه بالا ديگه هيچي سرش نميشه و فقط بايد بكنه!!
حرفاي سارا خيلي سنجيده و عاقلانه بود. نفهميدم كي خوابم برد صبح يك سنگيني روي بدنم حس كردم سارا بود كه خودشو روم انداخته بود و با بوسه هاش داشت بيدارم مي كرد تا صبحانه بخوريم منم نفيسه رو بيدار كردم به ساعت نگاه كردم 11 ظهر بود، شب خوبي رو گذرونده بوديم وقع رفتن من كه شد سارا منو بوسيد و به خاطره ديشب و اينكه روش به نفيسه باز شده بود و ديگه يكي رو داشت با هاش درد دل كنه تشكر كرد بعدم من نفيسه رو تو بغلش كردم و بوسيدمش و بهش فهموندم كه هيچ كس جاي اونو نميتونه بگيره. بعد از اون روز من واقعا سه – چهار ماه شارژ بودم و حسابي برا كنكور درس خوندم و هم من و هم نفيسه در كنكور موفق شديم بيشتر از اوني كه دلمون مي خواست. سارا هم هنوز دو ماه از اون جريان نگذشته بود كه يك شوهر 30 ساله ولي خوشگل و دست اول كه فوق ليسانس معماري داشت گيرش اومد و زندگي خوبي رو با هم شروع كردند. من كه هنوز بعد از اين مدت به شوهر سارا حسوديم ميشه كه يك همچين خانوم نازي نصيبش شده...

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
صفحه  صفحه 15 از 80:  « پیشین  1  ...  14  15  16  ...  79  80  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های سکسی مربوط به سکس آشناها بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.