| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

داستان های سکسی مربوط به سکس آشناها

صفحه  صفحه 22 از 84:  « پیشین  1  ...  21  22  23  ...  83  84  پسین »  
#211 | Posted: 17 Apr 2012 00:41
سکس با زن داداش خوش استیل

من الان سی سالمه داستان مال دو سال پیش که برام اتفاق افتاده من یه زن داداش دارم که از نظر زیبایی ظاهری زیاد مال نیست یعنی بدون ارایش میگه دو زار نمیارزه ولی استیل بدنی که داره بیش از اندازه توپ سینه های اناری بدن برنزه باسن سه تیکه وقد حدود 175 کمر باریک این زن داداش ما ازقدیم همه جوره به من چراغ سبز نشون میداد چون من با اونا زیاد عیاق بودم ورفت وامدم زیاد بود بیشتر مواغع خونه اونا بودم وقتهایی که با آیدا(اسم مستعار)تویخونه تنها بودیم اون به عناوین مختلف شروع میکرد به دلبری کردن حتی یه روز که باهاش توی خونه تنها بودم بهش گفتم یه فیلم بده نگاه کنم اونم نامردی نکرد و یه فیلم سوپر داد گفت بشین نگاه کن حالشو ببر منم از همه جا بیخبر تا فیلمو گذاشتم داخل دستگاه شروع به پخش کرد دیدم سوپر صداش زدم آیدا این فیلمو درست دادی؟گفت آره مگه بافیلمای اینجوری مشگل داری؟گفتم نه تازه خوشمم میاد منم که اون زمان بیست سالم بیشتر نبود حیرون این جور داستانا بودم از خدا خواسته دراز کشیدم جلوی تلوزیون و شروع کردم به نگاه کردن دستمم ناخوداگاهرفت توی شرتم که سیخ کرده بودم داشتم با خودم ور میرفتم که دیدم آیدا اومد توی حال اونطرفتر از من دراز کشید و شروع کرد نگاه کردن فیلم منم یه جورایی این جور وقتا ببو بازی در در میارم اون زیر چشمی داشت منو میپایید منم که حشریت زده بالا ولی از ترسم جرات گفتن حرفی رو نداشتم کلا انگار لال شده بودم فیلم تموم که شد من رفتم به بهانه دستشویی یه جلق زدم وسریع برگشتم داشتم وارد اتاق که میشدم دو سه بار آیدارو صدا زدم ولی جوابی نشنیدمتا وارد اتاق که شدم دیدم ایدا لخت وانگار داره لباساشو عوض میکنه من تا وسط اتاق که اومدم بااین که متوجه اومدنم شده بود وهیچ عکس عملی نشون نداده بود یه گفت ااامهرشاد وبعد یه دستشو گرفت جلو سینه هاش یه دستشم گرفت جلوی کسش من که گیج شده بودم ونمیدونستم اون لحظه باید چکار کنم گفتم شرمنده صدات زدم ولی انگار حواست نبود ببخشید که برگشت گفت نشنیدم حالام که چیزی نشده یه نگاه که دیگه حلال من اسکلم که نمیدونستم چکار باید بکنم وداشتم از شق درد میمردم از اتاق اومدم بیرون وبه این چلمنگی خودم هزارو یک تف ولعنت فرستادم این جریان گذشت ومن تو کف آیدا جونم مونده بودم ولی نمیدونستم چکار باید بکنم و طی چند سالی که از این ماجرا گذشت چند بار دیگه داستانای مختلف پیش اومد و من هربار از ترسم نمیدونستم چکار باید بکنم تااینکه سال 88 داداشم بازنش به مشکل برخوردن وکارشون به طلاق کشید داداشمم همه زندگیرو به زنش داد وخودش شروع به زندگی داخل شرکتش کرد با وجود این که داداشم آیدا رو طلاق داده بود ولی رفت وامد ما قطع نشده بود که هیچ بیشترم شده بود طوری که اگه میخواست جایی بره زنگ میزد به من که برم دنبالش تقریبا چهار پنج ماهی از طلاق اینا میگذشت که یه روزبهم زنگ زد وگفت مهرشاد سریع خودتو برسون خونه من من اولش هول کردم تافهمید هول کردم گفت نترس اتفاقی نیفتاده فقط باهات کار خیلی واجب دارم گفتم الان بزار به مامان بگم ببینم اونم میاد که گفت نه به مامان حرفی نزن که داری میای اینجا فقط خودت تنهایی پاشو بیا هرچی اصرار کردم نگفت چکار داره منم از خونه زدم بیرون وبه سمت خونه اونا راه افتادم وقتی رسیدم تا درو باز کرد دیدم با یه لباس خواب. جلوی من اولین بار بود که همچین لباسی میپوشید رفتم تو تانشستم گفتم خب با من چکار داشتی که به این سرعت خواستی بیام گفت هیچی دلم گرفته بود میخواستم باهات دردو دل کنم منم توی دلم به خودم گفتم اگه بتونم بکنمش دیگه پیر نمیشم ولی حیف که جرات گفتن این حرفو بهش نداشتم تا اومد نشست پهلوی من جوری که پاهاش چسبیده بود به پاهام شروع کرد به کس وشعر گفتن که ای بدون شوهر زندگی کردن سخت برام فلان بهمان بهش گفتم تو که درامدت خوب شوهر میخوای چکار گفت من شوهر رو برای پولش نمیخوام یه لحضه کپ کردم گفتم منظورش یعنی چیمیتونه باشه بهش گفتم پس برای چی میخوای ؟که گفت برای محبت نیازایی زنونگی که دارم تازه داشت دوزاریم میفتاد که جریان چیه.که بهش گفتم خب چرا شوهر نمیکنی ؟گفت تواین مدت دو سه تا پیشنهاد بهم شده ولی من از هیچ کدوم خوشم نیومده گفتم میخوای چه کنی که حرفش کلمو چسبوند به تاق یه گفت مهرشاد تو منو صیغه میکنی؟داشتم ازتعجب شاخ در میاورد من که از خداخواسته بودم گفتم اره ولی به شرط این که کسی چیزی نفهمه واونم قبول کرد همون لحظه گفت پس پاشو گفتم کجا گفت بریم میفهمی ومنو برد به یه محضرو صیغه من شد داشتم از ذوق میترکیدم وقتی برگشتیم خونه سرع شام درست کرد وخوردیم بعد شام که من حشرم زده بود بالا ونمیدونستم چکار باید بکنم نشسته بودم که یه هو آیدا گفت نمیخوای شب زفاف و راه بندازی من که از خجالت سرخ شده بودم گفتم اخه نمیدونم چکار باید بکنم؟ گفت برو تو اتاق تا من بیام یادت بدممنم که فکر میکردم توی خواب ورویام باورم نمیشد آیدا که این همهسال دنبال کسش بودم خودش بیاد سمتم رفتم توی اتاق که دیدم اومد آرایش خیلی غلیضی کرده بود تا اومد پاشدم جلوش وایستادم که یه هو خودش لباشو چسبوند به لبم وشروع کرد به مکیدن زبون ولبام معلوم بود که خیلی وقته سکس نداشته چون خیلی وحشیانه با حشریت تمام لبامو میخورد ده دقیقه تو این حال که بودیم انداختمش روی تخت من حداقل ده سال بود منطزر همچین روزی بودم تا افتاد روی تخت عین وحشیا لباس خوابش و دراوردم شورت وسوتین تنش نبود خدای من چی داشتم میدیدم خدا هرچی زیبایی استیل تو دنیا وجود داشت به آیدا داده بود شروع کردم به لیسیدن و خوردن گردنش هر زبونی که میزدم یه اه از ته دل میگفت که ادمو دیونه میکرد از گردنش اومدم پایین رسیدم به سینه هاش تامیتونستم سینه هاشو با تمام قدرتم میک میزدم وبا یه دستم اون یکی سینشو میمالیدم همش میگفت تا جایی که زور داری فشارشون بده دیگه هم اون داشت از اوج شهوت دیوانه میشد هم من زبنم رو کشیدم روی سینش واومد پایین ولی نمیخواستم از کسش شروع به خردن کنم پس از ساق پاهاش شروع کردم به مکیدن ویواش یواش اومدم روبه بالا باورم نمیشد که به بزرگترین آرزوم رسیدم یعنی کردن آیدا باورتون نمیشه با این که کسش از شهوت زیاد داشت به شدت ترشح میکرد ولی بیست دقیقه تمام من داشتم از کسش میخوردم توی اون بیست دیقه به اندازه تمام عمرم لذت بردم وقتی سرمو از کسش اوردم بالا صورتم خیس اب کسش شده بود به آیدا نگاه کردم دیدم که اصلا توی این دنیا نیست از شدت لذت انگار تو فضا بود برگشت گفت مهرشاد تورو خدا فقط شروع کن به کردن جوری التماس میکرد که ادم دلش براش میسوخت کسش اینقدر ترشح کرده بود که نیازی نبود کیرمو خیس کنم اونو یه طرفه خوابوندمش واروم گذاشتم تو کسش عین جاروبرقی کیرمو کشید داخل منم که قبل از شروع کار چیزی برای سفت کردن کمرم انداخته بودم بالا ومطمعن بودم به این زودیا ابم نمیاد بعد چند دقیقه سرعت تلنبه زدنمو به طرز وحشیانه ای زیاد کردم اول به خودم گفتم الان که یه چی بهم بگه ولی دیدم آیداجون چون خیلی وقت سکس نداشته از این کار خوشش اومده یه خورده که تلنبه زدم تو کسش کیرمو در اوردم وگذاشتم در سوراخ کونش انتظار نداشتم بذار بکنم توکونش ولی تا گفتم با شوق زیاد گفت اره بکن توی کونم من عاشق اینم که از کون بدم منم نامردی نکردم تا ته یه ضرب جا کردم بیشرف خم به ابرو ش نیاورد اخه کیر من خیلی کلفت من دقیقا یک ساعت وچهل دقیقه آیدا جونمو داشتم از کس وکون میکردم که اون سه بار ارضاء شد وبلاخره ابم اومد تا ابم اومد در اوردم بریزم روی سینش گفت نه بریز توی دهنم منم با تمام قوا ابمو خالی کردم توی دهنش از اون به بعد تا شش ماه منو اون هفته ای چهار پنج بار سکس سنگین داشتیم بعد این مدت بزرگترای فامی اومدن داداشمو با اون اشتی بدن که میگفت به خاطر تو اشتی نمیکنم بهش گفتم تو اشتی کن من خودم تا اخر عمر از کیر بیمت میکنم والانم که اونا برگشتن سر زندگیشون بازم حداقل هفته ای دوبار آیدارو سیر از کس و کون میکنم تازگیام دختر دایی شو که تازه بیوه شده بامن اشنا کرده ومیخواد سکس سه نفری رو راه بندازه.

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#212 | Posted: 17 Apr 2012 00:47
من و دخترخاله عزیزم

سلام خدمت دوستان. من مرتضی هستم الآن 22 سالمه.(قدم 185 وزنم 90) تو یکی از دانشگاه های شمال کشور درس میخونم اما خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به 2 سال پیش که من 20 سالم بود. من یه دخترخاله دارم که 4 سال از من بزرگتره. اندام خیلی قشنگی داره اینقدر قشنگ که اگر نگاهش کنی دوست داری بپری روش.
یه روز خالم به مامانم زنگ زد و گفت که با مرتضی و مهدیه (دخترخالم) بریم رامسر. خلاصه آماده شدیم و رفتیم. توی راه که خالم رانندگی میکرد مامانم پیش خالم جلو نشسته بود و من و مهدیه عقب نشسته بودیم دستم رو انداختم دور گردنش اونم سرشو گذاشته بود رو شونم(آخه با هم خیلی صمیمی بودیم و از بچگی با هم بودیم) خلاصه رفتیم تو یکی از جنگل های رامسر و پارک کردیم و پیاده شدیم مهدیه گفت که سردشه ( آخه پاییز بود )
من کتم رو انداختم دورش و خالم بهش گفت که تو ماشین بشینه.
یخورده با مامان و خاله دور یکی از میز ها نشستم و با خودم گفتم چه جوری یه فرصت گیر بیارم... به خاله گفتم سویچ ماشینو بده برای این که مهدیه حوصله اش سر نره یه چرخی بزنیم بعدش رفتم و با مهدیه حرکت کردیم گفت کجا میریم گفتم میریم خونه ی دانشجوییمو بهت نشون بدم گفت تنهایی؟ گفتم آره آخا نزدیکیای رامسر بود. رسیدیم و رفتیم تو و مانتو رو در آورد یه تاپ جلو باز پوشیده که از چاک جلوش سینه هاش معلوم بود. رفتم شربت آوردم و خورد اومد کنارم نشست با خودم گفتم چه کنم یه زره صورتشو یا دستم ناز کردم خوشش اومد دیدم دستشو داره به بدنش میماله فکر میکردم پا نمیده ولی خیلی راحت پا داد صورتمو بردم جلو یخورده ازش لب گرفتم اصلا مانع نشد انگار زیادم بدش نمیومد پیراهن و سوتینشو در آورد سینه های بزرگی داشت یه خورده سینه هاشو خوردم دیدم گوشی من زنگ خورد خالم پرسید کجایین گفتم تو ماشین یه جا پار کردیم داریم قهوه میخوریم بعدش گوشیو دادم مهدیه با خاله حرف زد و فطع کرد. به من گفت که بیا کارتو برس اصلا باورم نمیشد که این همون مهدیهه خلاصه از سینه هاش اومدم پایین آروم آروم و رسیدم به شلوارش آروم دکمه های شلوارشو باز کردم شلوارشو در آوردم شرتشو زدم کنار اینقدر کسشو خوردم اینقدر ناله کرد که ارضا شد بعد شرتشو کندم شلوارمو در آوردم و کیرم رو بردم دو صورتش دیدم دوست نداره ساک بزنه گفتم که سگی بخوابه یه ذره کونشم خوردم و انگشت کردم دیگه آه و اوهش در اومد به کیرم تف زدم گذاشتم در کونش فشار دادم یه جیغ کوچک زد و دیگه زیاد ناله نکرد انگار دفعه اولش نبود اینقدر کردمش که آبم اومد و ریختم تو کونش و گفت که از جلو هم بکن داشتم شاخ در میاوردم گفتم مگه..... گفت نه پرده ندارم گفتم به کی دادی چیزی نگفت ما که بدمون نمی اومد گذاشتیم در کسش و کردیمش اینقدر جیغ کشید و ناله کرد تا هردومون دوباره ارضا شدیم و آبم رو اینردفعه ریختم رو شکمش یه ذره رو مبل کنارش نشستم خودشو با دستمال پاک کرد و دیدیم 45 دقیقه شده که اینجاییم بعدش لباسامونو پوشیدیم و رفتیم ایندفه مهدیه رانندگی کرد.
بعد از اون موقع تا حالا چند بار دیگه هم سکس داشتیم.

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#213 | Posted: 17 Apr 2012 22:15
سکس با خواهرزن 47 ساله ام

سلام
اسم من سینا ست بچه جنوب داستان من برمی گرده به 3 سال پیش سال 87 که من 2 سالی بود ازدواج کرده بودم و توی سکس با زنم مشکل برخورده بودم خانم بیمار شده بود وتوان سکس نداشت و دچار بیماری عجیبی بود و تا الان کمی بهتر شده و خواهر زنی داشتم 7 یا 8 ماه بعد از ازدواج ما طلاق گرفت، چون بچه دار نمی شد خلاصه مشکل من و زن بیخ پیدا کرده بود تا آخر به گوش مهین خواهر زنم رسید اون زنی بود با قد 178 یا180 وزنی 73یا 4 کمری 36 باسنی 44 یا 46 و سینه 95 گاهی هم به 100 یا بیشتر میرسید موقع عادش ، گاهی کرم بزرگ کننده سینه میزد.
خلاصه کنم خانم خیلی افسرده شده بود برای همین اون به اصرارخواهرش مهین به خونه برادرش به اصفهان رفت و قرار شد یه 1 ماهی بمونه البته مهین خانم 47 سال سن داشت و همه احترامش داشتن من اون روز های زوج شنا میرفت و روز فرد یه ورزش دیگه و عصر هم مطالعه و پیاده روی و برنامه اش پر، بود
خلاصه خانم رفت موندم مهین می اومد خونه تمیز می کردو غذا تهیه می کرد میرفت روز سوم یا چهارم بود که از سر کار اومد رفتم دوش بگیرم که دیدم یه شوت و سوتین سفید که عکس گربه صورتی روش بود و نوشته Love که به رنگ قرمز بود و یه تی شرت ساده طوسی رنگ وشلوار همرنگ تی شرت توی حمام بود و فهمیدم که باید برای مهین باشه تا الان هیج وقت فکر مهین و یا هیج چیز دیگه نبودم ولی بدم نیومد باهاشون وربرم وخلاصه شب با اون تا صبح سرکردم و خوشبختانه یه دست جعق با شون زد ابم توی کامدوم ریختم وصبح به سرکار رفتم وفراموش کردم لباس و حتی کاندوم جمع جور کنم ، ظهر با عجله به خونه رسیدم دیدم بله مهین لباسها برده کاندوم هم به سطل انداخت عصر بود که تلفن زنگ و چون دیدم مهین دو دستی زدم توی سرم با خودم گفتم وای بدبخت شدم حتما می خوای حرفی بهم بزنه که من رو برای شام دعوت کرد من هم یه شکلات و ماست گرفت رفتم خونه اش زنگ زدم در باز شد رفت داخل تا رفتم داخل گرم تحویل گرفت وشکلات ماست از من گرفت تشکر کرد و اون توی اشپزحونه گذاشت اون لحظه یه تی شرت قرمز یقه باز پوشیده بود که خط سینه اش معمولم بود وگاهی هر لحظه بند سفید سوتینش پیدا میشد و شلوار زرد رنک تنش بود و موقع راه رفتن تمام سینه هاش تکون می خورد و هی گرم و سرد میشدم بعد نیم ساعتی شام خوردیم ظرفهای شام جمع کردیم و مهین شروع به صبحت کرد وهی سوالی می پرسید من از ترس ساکت شده بود که گفت سیتا امشب ارومی هان چی بگم و باز هم خودش ادامه داد و از بیماری خانم گفت و غیره تا اینکه حرف سر لباسهای اون خونه ماجاگذاشته بود و من باهشون حعق زده بود کاندوم من بگو خیس عرق و شرمنده گی و کلی من ببخش منظور نداشتم چرا کارکنم شما شرایط شیما روی می دونی و....
من واقعا شروع به گریه کردم درد شیما زنم و این شرایط بهر حال خیلی بد بود که مهین بلند شد کنارم نشست ومن رو بغل کرد بوسید اون 17 سال از بزرگتر بود و سینه هاشو توی بدنم حس می کردم ولی واقعا به گوه خوردن افتاده بودم که بلندشد رفت 2 قرص آبی رنگ برام اورد با یه لیوان اب من هم خوردم و دستمال به داد گفت اشکال نداره من درکت می کنم من هم مشکل دارم من هم می فهم کسی که زن داره نتوان کاری بکن مثل کسی کرسنه باشه غذا باشه بگنش نخور من هم طلاق گرفتم ولی من هم ادمم نیاز دارم ولی اینگار که نه کسی سمتم میاد نه جای می توانم خودمو ارضاء کنم نزدیک به ریع ساعتی 20 دقیقه گذاشت حالیم جالب نبود دهنم خشک شده بود مهین بهم گفت طوریه گفتم اره دهنم خشک دیدم رفت برام یه لیوان اب پرتغال برام اورد کنارم نشست لیوان تا ته خالی کردم کیرم داشت کم کم از گرمای مهین صداش بلند میشد خیلی اروم اروم نفس می کشید ولی نفساش عمیق بود توی هردم و باز دم بزرگی سینه هاشو می دیدم امشب عجیب بود از یه طرف تا حال همچین حال نداشتم بعد هم احساس می کردم که سینه های مهین خیلی برگتر شدن خلاصه بوی خیلی خوبی می داد به ارومی بهم گفت نظرت چیه
من هم گفتم در مورد چی گفت در مورد امشب من هم گفت هوا خوبه
مهین نه منظورم خودمه ، تو ،امشب، تنهایم ،سکس چشمام ،باز ،باز شد، مهین بلندش چراغا خاموش کرد و اومد سمتم شروع کرد لبمو خوردن مهم دیگه بیکار نه نشستم شروع کردم لب زبونش خوردن باسینه هاش بازی کردن کیرم یه 6 متری شده بود داشتم می مردم نفس ام تند تند شده هر دوی ما به نفس نفس افتادیم بعد شلوارم از پام دراورد و شورتم کند وکیرم پرید توی صورتش و خیلی اروم سرکرم لیس میزد و برام ساک زد زیاد توی کف ساک نبودم چون شیما برام میزد خلاصه بعد نوبت من شد که شلوار زردش دربیارم وشوت سفیدش که دیدم خندیم نمو دونستم شوت با براکتی برام باشه خلاصه شروع کردم مثل حیوان کسش خوردن هر چند که مهین کلی بهش خوش می گذاشت اون جفت دستش روی سرم گذاشته بود بعد بلندشدم تی شرتش از تنش دروردم دیدم همون سوتین سفید با گربه صورتی تنش سوتینم ه از تنش دراوردم و با سینه هاش بازی میکردم لبشو خوردم بعد سریع به روی سینه هاش افتاد خوب لیس زدمش بعد به اتاق خواب رفنیم و اون روی نخت انداختم وهیچی حس نمی کردم بعد از کلی بود کسی پیدا شده بری کردن به مهین گفتم کاندوم نداری گفت نه مهم نیست من بچه دار نمی شم بعد این 2 تا قرص که خوردی هیچ افتاقی تمی افته خلاصه اروم شروع کردم با کس مهین بازی کردن هر دوی ما توی کف بودیم کیرراست گذاشتم توی کسش و شروع کردم به کردن مهین بعد از 1ساعت ور رفتن خوردن سینه های مهین و بدش مهین ارضاء ، بعد از کمی ارومی مهین گفت دوست داشتی از کون هم بکن خلاصه ابم توی کسش ریختم --------------

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#214 | Posted: 17 Apr 2012 22:19
بالاخره خواهر زنم رو کردم

سلام دوستای عزیز انقدر اینجا داستان سکسی خوندم که زد به سرم منم امتحان کنم ببینم می تونم ترتیبه خواهر زنم و بدم .
از اینجا بگم که خیلی حشریم یه زنه خوشگل و سکسم دارم که از هیچی برام کم می زاره ولی من عاشق فیلم سوپر و جق زدنم حداقل هفته ای سه بار با زنم حال می کنم کل هفتم هر شب یه بار کف دستی میرم بینشم اگه دوست دختری داشته باشم یکی دوبارم با اونا حال می کنم .
بگزریم بد جوری این داستانا تو مخم بود رفته بودم تو کفه خواهر زنم که یه کم تپل با قد حدود 165 ولی خوش استیل مخصوصا سینه های باحال .
اروم اروم شروع کردم باهاش اسم اس بازی کردن دور از چشم زنم اوایل اسم اسای پاستوریزه بود بعد یه کم سکسی که یه دفعه اس داد دیگه نه اس بده نه بامن حرف بزن این چیه فرستادی خلاصه قاطی کرد برام ،منم خداییش بد ترسیدم یه چند هفته کاری نداشتم دیدم خودش شروع کرد اسم اس دادن منم پیش شروع کردم .
یه چند وقت براش شارژ خریدم کلی خر کیف شد هر وقتم میومد خونمون کلی تحویلش می گرفتم ولی اون محل نمی زاشت .
تا اینکه یه روز بهش اس دادم میدونی به خواهر زن چی می گن میگن نون زیر کباب و آدم کباب و بخاطر نونش می خره اونم باز قاطی کرد بازم قهرو چند روز بی اس بودن .
ولی باز خودش شروع کرد دیگه حسابی پرو شده بود می گفت من و برای چی دوست داری منم حسابی زبون ریختم رفتم رو مخش تا اینکه با مامانش اومدن خونمون منم کلی خر کیف شدم ببینم چی کار می تونم بکنم .
صبح جمعه بود زنم پسر مو برداشت ببره جایی مادر زنم تو اطاق پسرم خواب بود منم اومدم لو تلوزیون شروع کردم کانال pg دیدن کیرم راست شده بود آماده جق زدن که دیدم از اطاق خواهر زن کون گنده من اومد بره دستشویی من انگار نه انگار کانالو عوض نکردم .
رفت دستشویی اومد بیرون بر عکس همیشه نرفت تو اطاق رفت آشپزخونه به من گفت چایی می خوای که من دیگه نفهمیدم چی شد رفتم تو آشپپزخونه از کمر خمش کردم محکم چسبوندم به اپن جوری که سینه هاش رو اپن بود و کونش طرف من خود مو چسبوندم به کونش شروع کردم مالوندن از روی دامن از جلو ام دست کردم سینه هاشو گرفتم با زی کردن داشت می مرد هی می گفت مامان میاد منم می گفت نترس یه کم مالوندم بعد خودمم ترسیدم ولش کردم رفتم رو مبل دراز کشیدم .
دیدم رفت تو اطاق دو باره اومد کنارم رو مبل منم دیدم حال کرده دست کردم زیر دامن انگشت و رسوندم به سوراخ کون یه کم مالوندم ولی اون از ترس مادرش هیچی نمی گفت و فقط می خواست فرار کنه .بعد رفت تو اطاق دیگه نیومد منم یه جق مشتی زدم رفتم حموم و بعدش رفتم بیرون .
دیدم اس داده خیلی حال داد ولی می ترسیدم مامان بیاد ،خوشم اومد از اینکارت خوشم اومد خیلی باحال بود کونم یه جوری شد .(اینم بگم این خواهر زنم تا بحال با هیچ پسری حرفم نزده )
گذشت یه چند وقتی ولی دیگه عاشقم شده بود اسم اس میداد باحال عاشقانه می گفت تو فقط تو زندگیمی و وقتی خواهرمو می کنی من تو اطاق صداتو می شنوم دیوونه می شم و از این حرفا .
تا اینکه بخاطر پسرم که میره مدرسه مجبور شد بیاد خونمون که منم تو کونم عروسی بود .
ولی زنم یه چیزایی فهمیده بود و یه کم شک کرده بود و اصلا منو با اون تنها نمی زاشت تا اینکه اون روز رسید و می خواست بره دانشگاه وای چه روزی بود کلی برنامه داشتم براش اون که رفت من سریع اومدم خونه وای چی بگم از کونه خواهر زنم سفید و تپل مپل همینجوری کیره آدم راست می کنه تو شلوار ولی من دامن و دادم بالا چی میدیدم کیرم داشت میترکید زده بود بالا .
دیدم خجالت می کشه یه کمم می ترسه یواش برشگردوندم پیرنشو دادم بالا سوتیو دادم بالا دو تا سینه باحال با سایز75 افتاد بیرون افتادم به جونش شروع کردم به میک زدن نوک سینش این ندید بدیدا می خوردم کیرمم می مالیدم به پاش که دیدم یواش گفت پریوده وای زد حال خوردم ولی یه ان گفتم به جهنم از کون می خوام بکنم .
اروم برشگردوندم و شورتشو دادم یه کم پایین سوراخ کونشو دیدم دیگه کیرم داشت میترکید .
یه کم تف زدم به انگشتم مالیدم دره سوراخ کونش شروع کردم بازی کردن باهاش و آروم یه انگشتم و کردم توش که دیدم نفس نفس مینه و یواش یواش دومی رو کردم توش که دیدم دردش میاد ولی با پرویی کردم دوتا شو توش و اروم اروم برگشتم پشتش و کیرمو در آوردم نوکشو توف زدم دیدم داره می ترسه و نامردیه رفتم کرم آوردم مالیدم به همهجای کیره عزیزم و نوکشو گذاشتم دره سوراخ همش تو زهنم بود اگه یه دفعه نکنم شاید نزاره که تو همین حین تا ته کیرم رفت توش و دادش در اومد حی میگفت درش بیار منم دلداریش می دادم که الان اروم میشه و اروم اروم تلمبه میزدم اونم نفسش بالا نمیومد ای کیرم بد نیست 15 سانته یه کمم کلفته ولی کلش خیلی باحاله .
سرتونو درد نیارم تلمبه هام تند شد دیگه تو اوج بودم باور نمی کردم این منم دارم کون خواهر زنه عزیزمو می ترکونم ولی حیف زود آبم اومد برعکس موقعی که خواهرشو می کنم و همه آبشو تا ته ریختم تو کونش خیلی حال داد زود پا شدم رفتم حموم و اومدم سره کار .
دیدم اس داده من تا اومدم عادت کنم بفهمم چی شده ابت اومد و رفتی کاش بازم منو می کردی خیلی مزه داد .
حالا قرار شده چهار شنبه دوباره بکنمش که داستانشو براتون می زارم .

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#215 | Posted: 23 Apr 2012 21:19
زيباترين زن داداش دنيا


داستان من مربوط ميشه به بهترين سکس عمرم با زن داداشم راحله . اين راحله خانم زن داداشه بزرگمه هرچي هم بگم از زيباييش کم گفتم از اونايي هست که تو خيابون ببيني حاضري يه ميليون بدي يه بار بکنيش داستان من و راحله از دو ماه بعد عروسيش شروع شد چون تازه وارد بود تو خانواده ما و از يه شهر ديگه اومده بود همه دور و ورش بوديم بهش محبت ميکرديم گهگاهي لبخندهاي کوتاهي ميزد به من ولي فکر نميکردم بهم علاقه داشته باشه چون هم ازش کوچيکتر بودم هم از همه سر بود دوتا سينه کفتري کمر باريک کون قلمبه قد کشيدش اونو بسيار زيبا ميکرد يه روز ميوه گرفته بودم بردم طبقه بالا بهش بدم بعد تشکر گفت که منو از همه بيشتر دوست داره حتي از سعيد شوهرش من خيال کردم داره منو گول ميزنه تا کاراشو براش انجام بدم بعد گفتم باورم نميشه مگه من چي دارم گفت کلا ازت خوشم مياد حاضرم بهت ثابت کنم از اون روز نظرم بهش عوض شد بعد فکر کردم گناه داره ولي ارزششو داشت يه حال توپ در عوض يه گناه از اون روز به بعد بيشتر بهش نزديک شدم کاراشو براش انجام ميدادم اعتمادش بهم بيشترشد تا يه روز گفت برو برام ژيلت بگير گرفتم دادم دستش تو ذهنم گفتم بهترين موقعيته بهش گفتم تو که ريش نداري ژيلت ميخواي چکار گفت واسه يه جاي ديگست تو نمتوني ببيني گفتم مگه چيه گفت شايد يه روز نشونت دادم من خرم راست کرده بودم ولي ادامه ندادم گذشت تا دانشگاه قبول شدم با دخترا و سکس اشنا شدم حرفه اي شدم ولي هميشه ذهنم پيش راحله عزيزم بود ترم تابستون بود خونه مجردي داشتم يه روز داداشم زنگ زد گفت راحله مريضه يکي دو شب ميايم پيشت گفتم قدمتون سر چشم اومدن ساعت 6 نوبت داشتيم داداشم کفت من کار دارم ميرم ساعت 5 ميام من ازش خبر داشتم يه زن رفيقش بود رفت اونو ببينه منم خوشحال بودم خلاصه رفت من موندم و سلار اندام و زيبايي چاي اوردم بهش گفتم بلا دوره چت شده گفت مشکلات زنونست ولي من ميدونستم واسه بچه دار شدن اومدن خودمو به اون راه زدم گفتم چي هست گفت نميشه به تو بگه گفتم هنوز منو در اون حد نميبيني بهم بگي گفت نه وقت زياده زن ميگيري ميفهمي تازه خيلي هم بهت اطمينان دارم هر چي از زنها ميخواي تا بهت بگم منم سريع گفتم از رابطه با داداش راضي هستي گفت از چه لحاظ کفتم ارضات ميکنه سرشو انداخت پايين گفت زود ارضا ميشه نميتونه منو ارضا کنه گفتم بر عکس من گفت مگه امتحان کردي گفتم اره دوست دختر دارم نيم ساعت طول ميکشه گفت خوش بحالش پس حسابي ميکنيش منم ديدم اوضاع خوب پيش ميره گفتم تا داداش بياد وقت زيادي مونده گفت که چي گفتم من که مجردم نياز دارم تو هم که خيلي وقته ارضا نشدي خوب شرايط جوره کمي تماشام کرد يه لبخند کوچيک زد ديگه اشتباه قبلو نکردم نزديک شدم يه لب ازش گرفتم که با همکاري خودش لبامون قفل شد بعد احستس کردم تو بهشتم تمام حال دنيارو يکجا داشتم تو ثانيه اول کيرم بلنش شد خنديد گفت معلومه چند نفرو حريفه شروع کرم لباساشو در اوردن مانتوشو که در اوردم ديدم يه تاپ زيبا بود در اوردم يه سوتين مشکي که خيلي بهش ميومد با سينه هاش بازي کردم سوتينشو دراوردم حسابي سينه هاشو خوردم شلوارشو نشونم داد با علامت دستش دراوردم شرتش ست سوتين بود هنوز اينقدر زيبايي نديده بودم شايد بخاطر اي بود که عاشقش بودم خلاصه شرتو که کشيدم پايين انگار اولين بار بود که ميخوا گاييده بشه اصلاح شده سفيد کمي تپل خيلي تنگ که بعدا فهميدم چون کير داداشم کوچيک بود کسشو که خوردم تاقت نياورد ارضا شد کمي شل شد گفت جواب زحماتتو ميدم بعد لباسامو سريع دراورد و کيرمو کرد تو دهنش تا جا داشت کر تو يه حالي بهم داد عجيب بعد گفت ديگه تحمل ندارم پام کن در اختيارتم منم معطل نکردم يواش کردم تو کسش تا اخر واسش جادادم خدا ميدونه هردومون چه حالي کرديم تلمبه هام شروع شد سرعتمو زيا کردم ديگه جيغ ميزد و به داداشم فوش ميداد يدفه ديدم يه جيغ بلند زد دوباره ارضا شد خبر نداشت من قرص ترامادول خوردم قربن صدقم ميرفت که عجب کمري دارم چهل دقيقه به روشهاي مختلف کردمش گفت دارم ميسوزم اخه سه بار ارضا شده بود گفتم پس من چي گفت پشتم که هست تا پشتشو کرد به من نزديک بود از خوشحالي سکته کنم خيلي تنگ بود همين باعث شد بعد چار پنج دقيقه ارضا بشم گفتم دارم ارضا ميشم گفت بريز تو کسم منم ريختم اينقدر بهم خوش گذشت نزديک بود از حال برم بعد چند دقيقه جمع و جور کرديم

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#216 | Posted: 23 Apr 2012 21:20
زن ريلکس دوستم


سلام اسم من نيما ست و خاطره اي رو که ميخوام براتون تعريف کنم مربوط به 2 سال پيش از اينه من توي يک شرکت خصوصي کار مي کنم ومسئول حسابداري اونجام وبخاطر شغلم با آدمهاي زيادي روبرو ميشم يه روز يکي از مشتريهاي شرکت اومده بود که تسويه حساب کنه و چون مدير عاملمون نبود که چک الباقي بستانکاريشو بده بهش گفتم بين تا من تماس بگيرم ببينم مياد يا نه چون ساعت استراحتم بود نشستيم وبا هم صحبت کرديم وفهميدم که اونم کارمند يه اداره دولتي ووقتي فهميد که من از کامپيوتر يه چيزايي حاليم ميشه منو به خونشون دعوت کرد 2 روز بعد رفتم خونشون ديدم خودش همراه با زن ودخترش که 8 سالش بود خونه بودن من خيلي طبيعي رفتار کردم ورفتم تو منتظر بودم که عکس العملشونو ببينم که ديدم زنش که اسمش پريسا بود اومد تو پذيرايي با يه سيني که چند تا ليوان شربت توش بود در همون نگاه اول از پريسا خيلي خوشم اومد چون واقعا ريلکس وبه روز بود ومثل بعضي زنها خشک ومقدس نبود وبيشترين چيزي که توجهمو جلب کرده بود کون بزگي وگردي بود که اون داشت خلاصه کارم با سيستمشون تمام شد ومن اومدم خونه واز اينجا رابطه من پريسا شروع شد من چندبار ديگه به دلايل مختلف براي نصب نرم افزار وغيره رفتم خونشون...

يه روز ديدم ناراحته وقتي دليلشو پرسيدم گفت که شوهرش نسبت به اون خيلي سرده وخيلي وقته کرده با هم رابطه نداشتن من دلم واسش سوخت وکمي نوازشش کردمو همين مقع بود که يه فکر شيطاني بسرم زد همينجور که در حال نوازش کردن بودم چند تا لب ازش گرفتم ديدم بدش که نمياد هيچ خوششم مياد کم کم دستمو بردم زير دامنش که ديدم عجب چيزي اون زير مخفي شده يه کون سفيد وتپل همراه با يه کس ناز خوشگل وتر گل پر گل تا دستمو گذاشتم رو کسش يه آهي کشيد که نگو فهميدم خيلي وقته سکس نداشته منم يه خورده مالوندمش که ديدم اونم کيرمو از روي شلوار ميماله فهميدم که خيلي دلش ميخواد بکنمش من معطل نکردمو سريع خوابوندمش رو تختو اول يه خورده کسشو خوردمو بعد يکم باکيرم رو کسش ماليدم که يک دفعه ديدم سر کيرمو گرفت وخودش کرد تو سوراخش من تا ته فشار دادم که نالش به آسمون رسيد چند تا تلمبه بيشتر نزده بودم که ديدم زود ارضاء شد منم تند تند شروع به تلمبه زدن کردم چون هم کسش خيس شده بود وبهتر کيرم مي رفت تو هم خودم حسابي حشري شده بودم چند دقيقه بعد هم آبم اومد ولي از اينکه بريزه تو ترسيدم که ناراحت بشه کيرمو در آوردمو آبمو ريختم رو شکمش اونم با چشماي خمارش با اينکه چيزي نگفت ولي فهميدم که خيلي خوشش اومده وتا بحال رابطمون ادامه داره ولي من بيشتر از هر چيزي تو کف اون کونشم ولي هنوز موقعيت جور نشده ولي به همين زودي ها حتما اونم به حقيقت تبديل ميشه. ببخشيد که از لحاظ املائي احتمالا اشکالي در نوشت خازه ام داشت چون من تا بحال خاطره ننوشته بودم

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#217 | Posted: 29 Apr 2012 11:47
راهيان کس عمه

من متين هستم الان 19 سالمه و اين خاطره مربوط ميشه به 3 سال پيش . داستان از اونجايي شروع شد که :
من کلاس دوم دبيرستان بودم . بچه هاي دومي را ميخواستن ببرن راهيان نور بعد کلاس ما 24 نفر بود که 20 نفرشون رفته بودند راهيان نور . من نرفتم يعني دوست داشتم برم ولي بابام نذاشت بعد من بهش گفتم اردو که نذاشتي برم حداقل بذار برم شهرستان چون اونجا بيشتر اقوام ما زندگي ميکنند بعد اونم گفت باشه . بعد من فردا صبح راه افتادم و با اتوبوس به شهرستانمون رفتم راستي اسم شهرستانمون کاشمره ما خ,دمون مشهد زندگي ميکنيم . خلاصه من بعد 5 ساعت رسيدم کاشمر روز اول به خونه ي مادر بزرگام سر زدم ولي حوصله ي بقيi رو نداشتم بعد رفتم خونه ي عمم. چون عمم يه پسر داشت که 2 سال از من کوچکتر بود و ميشه گفت که تنها همسنو سال من تو يه فاميل بود . شوهر عمم تو اداره کار ميکرد و از ساعت 7 تا 13 تو بانک بود . وپسر عمم هم شيفت صبح بود و از ساعت 7 تا 12.5 مدرسه بود و تا ميرسيد خونه ميشد ساعت 13 . راستي بذارين از عمم براتون بگم : قدش حدود 160 بود و وزنشو نميدونم يه موهاي مشکي بلند داشت با چشماي قهوه اي البته زياد خوشگل نبود.

من از قبل دوس داشتم عممو بکنم ميترسيدم بهش بگم . خايه شو نداشتم . روز اول که خونشون بودم ديدم از صبح تا ساعت 13 عمم تو خونه تنهايه . گفتم يعني ميشه بکنيمش . بعد فردا تصميم گرفتم که خودمو يه جوري بهش بمالونم . موقع جمع کردن بساط صبحانه که حدود ساعت 7.5 بود وقتي ميخواستم ظرفارو ببرم تو اشپزخونه يه جوري کيرمو بهش مالوندم چون اون جلوي در اشپزخونه واستاده بود بعد ميخواستم صداش بزنم درست کنار واستاده بودم بعد دست زدم به سينه هاش ميگفتم عمه عمه طوري که مثلا حواسم نبود بعد عمم خنديدو گفت جان عمه. راستي عمم 35 سالش بود . بعدخلاصه ما تا شب از اين قبيل کارا کرديم . بعد فردا شب رفتيم بيرون ( پارک ) من به عمم خيلي توجه ميکردم هر کاري ميگفت سريع انجام ميدادم طوري که پسرش داشت بهم حسودي ميکرد که مامانش به من بيشتر اهميت ميده بعد فردا عمم گفت من ميرم حموم منم گفتم به سلامت بعد چند دقيقه عمم صدام زد گفت متين صابون تو حموم نيست بعد منم گفتم الان ميرم ميخرم اون گفت نه تو خونه هست برو از تو کابينت بردار منم گفتم باشه بعد چند دقيقه 2باره صدام زدو گفت بيزحمت پشتمو کيسه کن بعد منم گفتم باشه شروع کردم به کيسه کشيدنو حدود 2 يا 3 دقيقه مثل اسب کيسه ميکشيدم اونم گفت مرسي منم اومدم بيرون داشتم تي وي ميديدم که 2باره صدام زد تو دلم گفتم چيه مارو گاييدي . اونم گفت که بيزحمت پشتمو ليف بکش بعد من رفتم تو حموم ديدم سوتينشو در آورده بعد من قرمز شدم گفت چيه ميخواي چادر سرم کنم . گفتم نه جا خوردم بعد دستمو گذاشتم رو شونش شروع کردم به ليف کشيدن بعد دستم سر خورد رفت تو سينه هاش بعد من 1 قدم رفتم عقب خوردم به ديوار بعد عمم بلند شد ريدم به خودم گفتم خر بيارو باقالي بار کن بعد من داشتم ميگفتم عمه گه خوردم بعد ديدم 2 تا لب مانع حرف زدنم شد بعد با هم لب گرفتيم من شروع کردم به خوردنو سينه هاي ولوش بدک نبود بعد اون شروع کرد واسم ساک زدن خوب کير ميخورد وارد بود بعد من گفتم بسه عمه . عمم گفتم نگو عمه من گفتم چي بگم اوليا حضرت گفت بگو فرشته منم اطاعت امر کردم . بعد گفت بيا کسمو بخور منم گفتم باشه شروع کردم به خوردن بعد فرشته گفت مگه داري علف ميخوري مثل اسب گاز ميگيري گفتم ببخشيد وارد نيستم بعد گفت بيا بکنيم بعد جلوم خم کرد منم کيرمو گرفتم دستمو يواش يواش کردم تو کسش واي جان چه گرمو سکسي آروم آروم شروع کردم به تلمبه زدن 3 يا 4 دقيقه ميکردم عمم گفت من خسته شدم . بعد من دراز کشيدم اونم روم دراز کشيد روش به من بود بعد من کيرمو کردم تو کسش شروع کردم به تلمبه زدن بعد2 يا 3 دقيقه گفت کونمم بدک نيست منم گفت جان مثل گوسفند جلوم نشست بعد منم کيرمو کردم تو کونش بعد بهش گفتم يا کير من کوچيکه يا کون شما اتوبانه گفت جفتش بعد 2 يا 3 دقيقه ابم داشت ميومد کيرمو کشيد بيرون همه ي ابمو ريختم رو پشتش بعد دوش گرفتيمو اومديم بيرون ساعت 11 بود ببخشيد اگه غلط املايي داشتم . باي

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#218 | Posted: 6 May 2012 04:22
من و زن داداش دل شکسته

سلام.من فرهادم و 24 سال دارم.اين ماجرا بر ميگرده به چندماه پيش که هنوزم ادامه داره.با خودم گفتم شماهم بخونيد بلکه يه حالي به خودتون بدين
من يه داداش دارم که 3 سال ازم بزرگتره و چندساله ازدواج کرده.از اونجايي که زن داداشم زياد سنو سالي نداره هنوز تصميم به بچه دار شدن نگرفتن.ماجرا از اونجا شروع شد که يه روز زن داداشم با چشم گريه اومد خونمون.جريانو که برامون تعريف کرد فهميديم که بله.آقا داداش دوست دختر داره و زنش مچشو گرفته.داداشم چون پسر خوش تيپو خوش چهره اييه دخترا و زناي زيادي ميرن طرفش.ماهم که رگ غيرتمون گل کرده بود رفتيم زن داداش جونو کشيديم کناريو باهاش صحبت کردن که اله و بله و از اين چيزا پيش ميادو خودتو ناراحت نکن و دنيا خرابه و از اين کسو شعرا. زن داداشم 2سال از من کوچيکتر و چون سنمون به هم نزديکه حرف همو بهتر ميفهميم.شده بوديم رفيق شفيق زن داداش.گذشت و گذشتو ما به هم نزديکتر شديم تا جايي که با هم از سکس حرف ميزديم و راجع به سکسشون با داداشم برام تعريف ميکردو من حسابي کف ميکردم.تو اين جريانا متوجه شدم که داداشم زياد به زنش حال نميده و هميشه سکسشو خشکه و زن داداش دلش يه سکس آتيشي ميخواد.منم که تو اين کار استاد بودم از جريان سکسم با دوست دخترام تعريف ميکردمو او حسرت يه همچين چيزيو ميخورد و ميگفت خوش به حال دوست دخترات.منم با آبو تاب خاصي براش تعريف ميکردم و اون کف ميکرد.کارمون شده بود همين.بيشتر شبها که داداشم با دوستاش ميرفتن خوش گذروني مريلا رو ميزاشت خونه ما و خودش ميرفت.ماهم ميرفتيم رو پشت بوم حرف زدن با هم.

بعد چند وقت بود که ميومد پيشم.فهميدم تو اين مدت که اصلا سکس نداشته و حسابي تو کفه.ازم پرسيد تو کاري کردي اين هفته.منم جريان آخرين سکس با دوست دخترمو که چندروز پيشش بادوسا دخترم داشتمو براش تعريف کردم.با چه آبو تابي.و بهش گفتم که با اون دختره به هم زديمو چندروزه تو کفم.از برق چشمهاش حس کردم با اين حرفم خوشحال شده.منم خودمو زدم به اون راهو يه جور وانمود کردم که مثلا ناراحتمو تو کفم.مريلا يه دختر بغل پره به بدني سفيد عين برف.هميشه ترو تميز.سينه هاي گردو باحالي دارهوکمر باريک و باسن که ديگه نگو.روناش گوشتيه.خيلي محشره.
دستشو تو دستم گرفتمو داشتيم باهم حرف ميزديم و من در اين حين داشتم نوازششم ميکردم.بهم ميگفت تو خيلي واردي و زير لب يه اي کاش ميگفت.من روم نميشد زيادي بهش نزديک بشم ولي اون خودش ازم ميخواست که نست بکشم به کمرشو روي پاهاش.منم همينطور که ميحرفيديم همينکارو ميکردم و کردنشو گوششو هم ناز ميکردم.خيلي خوشش ميومد منم با تمام وجودم اينکارو ميکردم براش.آخه خداييش دوستش داشتم.يه شب داشتيم حرف ميزديم.نزديک 10روز بودم که هيچ سکسي نداشتم.اونم عين هم.داشتيم لح لح ميزديم واسه سکس.اما راهي نداشتيم.من دراز کشيده بودمو اون کنارم زانوش تو بغلش بودو نشسته بود.من دستم رو رونش بود و داشتم نازش ميکردم.بهش گفتم اشکال نداره از زير دامن دست بکشم به بدنت.اونم گفت اشکال نداره ولي شيطون نشو.منم گفتم چشم.زير دامن هيچي نميپوشيد حتي شرت.داشتم رونشو ميماليدم.واااااي که عجب پوستي دارهونرم.سفيييد.يه تار مو هم روش نيست.کيرم بلند شده بود.قلبم داشت ميومد تو دهنم.دستمو به همه جاش ميکشيدم غير کسو کونش.خيلي دلم ميخواست بهش دست بکشم.چندبار تا نزديک کوسش بردم اما اجازه نداد.بدجور خورد توحالم.منم از فرصت استفاده کردمو رفتم رو مخش و خودمو ناراحت جلوه دادم.اونم دلش به حالم سوخت و اجازه داد.نميدونم از خداش بودو ناز ميکرد يا چيز ديگه.خلاسه داشتم به آرزوم ميرسيدم.داشتم کس زن داداشمو با چه احساسي ميماليدم.اونم کم کم داشت صداش در ميومد.پاهاشو از هم باز کردو دراش کشد.کيرم داشت ميترکيد.گفتم درد دارم.اشکال نداره کيرمو از تو شرت در بيارم.گفته بيار.بزار هوا بخوره.با يه عشوه اي اينو گفت که نزديک بود آبم بياد.درش اوردم.اونم يه خورده سرشو بلندکرد.خجالت ميکشيدم.گفت دستتو بردار ببينمش.گفتم منم ميخوام مال تورو ببينم.گفت باشه.توکه همه کار کردي اينم روش.واااااااي که چه کسي بود.تپلو گوشتي.آروم دستمو کشيدم تو چاک کوسش.تا اون موقع توش نکرده بودم.انگشتمو آروم دادم تو سوراخ کوسش.واي که چه گرم بود.خيس شده بود.يه آهي کفت که جيگرم حال اومد.منم به کارم ادامه دادم.آب عشقم اومده بود.بهش گفتم تو نميخواي کاري بکني.گفت مثلا چيکار؟گفتم دو دستي که نميتونم کارکنم.تو هم دستت بيکاره.گفت باشه.دستشو گرفتم گذاشتم رو کيرم.يه آهي از ته دل کشيد.گفت چه گرمه کيرت.داري ميسوزي فدات بشم.گفتم آره .از عشق تو داره جزقاله ميشه.حالا کنار هم دراز کشيده بوديم.اون دستش روکيرم بودومن دستم روکسش.خيلي حال ميداد ولي به اوج نميرسيديم.يه چرخ خوردم بعلش کردم.لپشو يه بوس دادم گفتم باشه؟اونم فهميد.هيچي نگفت يعني اينکه اره.نفس نفس ميزد.خوشم ميومد.بهش قول دادم بيشترين لذتو بهش بدم.خوابيدم روش.لبموگذاشتم رو لبش.واي که چه تعمي داشت.پراز شهوت.زبونمو مک ميزد.دست ميکشيد به کمرم.ديدم خوب نميتونم روشمو اجرا کنم.بهش گفتم بريم تو اتاق من.گفت نه.حال ندارم پاشم.گفتم باشه پس بروبريم.شروع کردم به ليسيدن بدنش.تاپشم در آوردم و سينه هاشو ميماليدم.سينه هاش سفت شده بود.خيلي خوش فرمو خوش تراش.آروم زيرگردنشو ميخوردم ميومدم پايين.توچاک سينشو زبون ميزدم يواش يواش رفتم سمت نوکش.نوک زبونمو دور نوک سينش ميکشيدم آرو کردم تو دهنم.صداش در اومده بود.نفسهاش به شماره افتاده بود.منم بيشتر گرم ميشدم.بدنم داغ شده بو.خودمو رو تنش بازي ميدادمو نوک سينشو محکم مک ميزدم.با يه دستمم داشتم ميماليدمش.آرو روفتم پايين.تو نافشو زبون زدم رفتم پايين.پاهاشواز هم باز کردم و بغل رونشو زبون زدم.داشت به خودش ميپيچيد.آروم رفتم سمت کوسش و بو کردم.واااااااي عجب کوسي بود.آروم نوک زبونمو کردم تو چاک کوسش و دهنمو گذاشتم روش.کوسشو حسابي ميخوردم با ولع.ديدم داره جيغ هاي کوچيک ميکشه و يه چيزي زمزمه ميکنه.يهو آب کوسش با فشار ريخ تو صورتم.عاشق اينکار بودم.خيلي دوست دارم آب کوس بخورم.همشو ليسيدمو خوردم و خوابيدم روش ازش لب گرفتن.محکم بغلم کرده بود و لبمو مبخورد.کم کم به حال خودش برگشت.ديوونش کرده بودم.تا چشمش به کير شقم افتاد شروع کرد به خوردنش.انقد باحال ساک ميزد که نگو.با ناز.خيلي خوشم ميومد.داشت آبم ميومد سرشو بلندکردم کفتم بسه.کوس ميخوام.اونم قبول کرد.با کمر دراز کشيد.بالشتشو گذاشت زير کمرش تا کوسش بياد بالا.با کيرم چندتا ضربه زدم رو کوسش آرو سرکيرمو گذاشتم رو سوراخو فرستادم تو.چون خيس بود زياد زحمتي نداشت.آروم شروع کردم عقب جلو کردن.اون دوباره صداش در اومده بود.خوابيدم روش و سينه هاشو خوردن و تلنبه زدن.کم کم سرعتمو بيشتر کردم.يه حال عجيبي داشتم.کيرم داغ شده بود.صداي مريلا بيشتر ديوونم ميکرد.کيرم تاته تو کوسش جلو عقب ميشد.برش گردوندم چهار دستو پا بشه.از پشت کيرمو برستادم تو کوسش.ايندفع با فشار بيشتر.داشت ناله ميکرد.منم سرعتمو بيشتر کردم.يهو آبم با فشار ريخت تو کوسش.اونم همزمان با من خوابيد رو زمين.منم روش.کيرم هنوز تو کوسش بود و آب کيرم از کوسش داشت ميريخت.لاله گوششو شروع کردم به خوردن.و قربون صدقش رفتم.محشر بود.برش گردوندم خوابيدم روش.لبشو خوردم.خيلي محشر بود.همينطور تو بغل هم ساکت بوديم.بعد چند ديقه که به حالت خودمون برگشتيم.لباسهامونو درست کرديم.از او به بعد هر وقت بکاريم کارمون سکس.بهم ميگه خداي سکس.ازم خواسته ديگه با کسي نخوابم .منم بهش قول دادم.

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
#219 | Posted: 6 May 2012 04:26
سعيد و زن عموي عاشق

من خيلي وقته اينجا داستان ميخونم.اما اين اولين داستانيه که ميخوام براتون تعريف کنم.اسمم سعيد.20 سالمه،از رشت!الانم دانشجوأم.اما داستانم واسه 2سا ل پيشه.نميدونم از کجا شروع کنم.آخه اتفاقات زندگيم زياده.من خيلي شوخو مهربونم.تو خونواده همه دوسم دارن خدايي.مخصوصأ زن عموم.من هر سال تابستونا ميرم تهران خونه ي فاميل.عمه،عمو،خاله!عموم تو يه کارخونه کار ميکنه که کارش شيفتيه و ساعت کاريش عوض ميشه.زن عموم که اسمش پريسا س يه زن لاغر با سينه هاي 65،موهاي قهوه اي روشن.اونا يه بچه هم دارن که کلاس اوله.داستان ازينجا شروع شد که منو زن عموم هميشه اس بازي ميکرديمو اسامون کم کم سکسي شد.ديدم پايس و اونم ميفرسته.خلاصه به سرم زد که رو مخش کار کنم.اما همش ميترسيدم که به عمو بگه.اما با احتياط جلو ميرفتم.بهش گفتم دوس دخترم اصلأ پايه نيستو هوا نداره و ازين حرفا.خلاصه بهش گفتم دوست دارمو کاش ميشد فقط يبار بوس يا بغلت کنم.اما اون ميگفت نه.به عموت خيانت نميکنم.خلاصه اينقد زور زدم تا واسه يه بوس راضي شد.اما من هنوز نرفته بودم تهران.2ماه مونده بود به تابستون.تو اين مدت بازم رو مخش کار کردم.به حدي که بيتابي ميکردو ميگفت پس کي مياي؟خلاصه اين 2ماه هم گذشتو پام رسيد به تهران.تو کونم عروسي بود.

خلاصه رفتم خونشون.از شانس کيري من عمو خونه بود.اما فهميدم عمو شب کاره.واي خدا.داشتم بال در مياوردم.شام خورديم عمو رفت سر کار.شاهرخ هم که 5 سالش بود خوابش برد.خلاصه زن عمو جامو تو اتاق انداختو خودش کنار شاهرخ تو هال خوابيد.من که روم نشد برم سمتش.داشتم منفجر ميشدم.2،3ساعت گذشت.ديدم نميشه.آروم بلند شدم.رفتم ديدم خوابه.آروم خوابيدم کنارش.خواستم بچسبم بهش يهو تکون خورد جفت کردم.پاشدم اومد سر جام.قلبم تند تند ميزد.به زور خوابيدم.صبحش پاشدم ديدم عمو اومده.سرتونو درد نيارم.هيچ غلطي نکردم.دوباره شب شد و عمو رفت.گفتم ديگه بايد کارو يکسره کنم.همچين که عمو رفت رفتم نزديکش.گفتم اجازه هست؟بغلم کرد.بوسيدمش.تو آسمونا بودم.گفت عاشقتم سعيد.لباشو گذاشت رو لبام.بوسيدمشو لباشو خوردم.پاهاش شل شده بود.داشت ميفتاد.گفتم بريم تو اتاق.گفت شاهرخ بخوابه بعد.خلاصه به هر زوري بود بچه رو خوابوند.حالا نوبت من بود که بخوابونمش.رفتيم تو اتاق.بغلش کردم.بوسش ميکردم همش.اونم بوسم ميکرد.رفتم سمت سينه هاش ديدم صداش داره در مياد.بلوزشو در آوردم.يه سينه ي کوچولو داشت.سوتينشم در آوردم.شروع کردم به خوردن با ولع تمام.آخه اولين بارم بود.شهوت هردوتامونو گرفته بود.رفتم پايين تر.شکمشو ليس ميزدم.اومدم شلوارشو در بيارم گفت نه.توروخدا نه.منم حاليم نبود اصلأ.شلوارشو محکم گرفته بود.مگه ول ميکرد؟به زور درش آوردم.حالا فقط يه شرت پاش بود.باز مسخره بازي در آورد و نميذاشت.اما زورش که به من نميرسيد.شرتشم به زور کندم.ديدم داره گريه مياد.دسش رو کسش بود.نميذاشت به کسش دس بزنم.سريع لباسامو کندم.افتادم روش.لباشو خوردم.دسشو به زور آوردم کنار.همش ميگفت نه.توروخدا نه!کيرمو گذاشتم لاي پاش.يکم جلو عقب کردم.ديدم آروم شده.اومدم پاهاشو باز کنم بازم نذاشت.لا مصب قفل کرده بود.برگردوندمش.افتادم روش کيرمو گذاشتم جلو کسش.فقط ميگفت نه.ريده بود به اعصابم.منم تا ته کردم تو کسش.يه داد زد گفت آخخخخخ.سوختم!حس عجيبي داشتم.کيرم واسه اولين بار رفته بود تو کس.داغ بود و ليز.خيلي حال ميداد!از پشت سينه هاشو گرفتم.گردنشو ميخوردم.ديگه آهو ناله ميکرد.منم داشتم ارضا ميشدم.تند تند تلمبه ميزدم.آبم داشت ميومد.سريع درش آوردم.اما احساس کردم در حين بيرون آوردن آبم اومده.اما گفتم نه بابا.من که درش آوردم.همشو خالي کردم رو کمرش.عضله هاي پام گرفته بود عجيب.زن عمو هم نتونستم ارضا کنم.پاشدم رفتم دسمال کاغذي آوردم.کمرشو پاکيدم کيرمم پاک کردمهر 2تامون بيحال افتاده بوديم کف اتاق.يه ربع گذشت.جفتمون ناراحت بوديم.اما به روي هم نياورديم. اون شب منو فرستاد حموم.اومدم بيرون ديدم لباساشو پوشيده و جامو انداخته.اومدم بغلش کردمو بوسيدمش.ازش تشکر کردم.يادمه بهش گفتم مرسي که منو به آرزوم رسوندي.خب اولين سکس بود ديگه.بهم ديگه قول داديم که بين خودمون بمونه.او شبم گذشت.

يه هفته رفتم خونه ي بقيه فاميلا.برگشتم رشت،زن عمو ديگه واقعأ عاشقم شده بود.نميدونم چرا.ولي همش ميگفت ديوونتم.عاشقتمو ازين حرفا.يه روز اس داد گفت سعيد پريود نشد.2روز گذشته از وقتش.اما خبري نيست.گفت مطمئني آبتو توش نريختي گفتم نميدونم بخدا.يهو يادم اومد گفتم شک دارم.گفت واي بدبختمون کردي سعيد.من داشتم به گوه خوردن ميفتادم.گريم داشت در ميومد.اينقد نذر و نياز کردم و خدا خدا کردم که حامله نشده باشه.بهش گفتم برو آزمايش توروخدا.بعد از يه هفته اس داد گفت تبريک ميگم.داري بابا ميشي.چشام داشت در ميومد از کاسه.سريع زنگ زدم گفتم توروخدا راستشو بگو.گفت شوخي کردم بابا.بخير گذشت!فقط يه نوع مريضيه که تاريخ عادت رو بهم ميزنه.از خوشحالي اشکم در اومد.2تا فحش هم بهش دادم گفتم کيرم تو کونت.گفت اي جونم!گفتم زهر مار.گفت دوست دارم و خدافظي کرديم.ببخشيد سرتونو درد آوردم.خدايي ماجرا واقعي بود.حالا هرجور راحتين.اگه دوس داريد فحش بديد اگرهم خوشتون اومد بگيد بقيه خاطراتمو بنويسم.با زن عمو يه 6.7بار ديگه هم سکس داشتم.اما اونا ديگه مث آدم و با ضريب امنيتي بالا بود(کاندوم).کوچيک شما سعي

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     

#220 | Posted: 6 May 2012 11:45
پاهای زن عمو

‫ ‫خونه ما چسبیده به خونه عموم هستش و درست دیوار به دیوارشونیم. از وسط دیوار یه در همیشه باز گذاشته‬ ‫شده كه همین امر باعث صمیمیت و رفت و آمد بیشتر دو خانواده مي شد. عموم حیاط بزرگي داشت كه همیشه‬ براي بازي به خونشون مي رفتم‬ . ‫حدودا دوازده سال داشتم و عموم اینا هنوز بچه اي نداشتند. حیاطشون درخت هاي زیادي داشت كه پر میوه بود.‬ ‫همین ها هر روز منو به اونجا مي كشوند. هر وقت حیاطشون مي رفتم، با چشام دنبال جورابا و كفشاي زن‬ ‫عمو مي گشتم و اگه پیدا مي كردم، اونقدر اونارو مي لیسیدم كه خسته بشم. آرزوي لیسیدن پاهاش چنان در دلم‬ ‫بود كه گاه ساعت ها تو حیاط مخفي مي شدم تا از خونه بیرون بیاد و من یواشكي از لاي درختها ساق سفید‬ پاهاشو نگاه كنم‬ . ‫ پدرم تو نیروي انتظامي كارمند بود و مادرم نیز تو بیمارستان پرستار بود. درست همون سال قرعه به نام‬ ‫بخت من افتاد و پدرم براي ماموریت به اهواز رفت و مادرم هم براي ماموریت از طرف هلال احمرراهي‬ ‫یكي از شهرهاي نزدیك شد. چون من تو خونه تنها مي موندم و از سوي دیگه وقت امتحانات هم بود، به ناچار‬ ‫براي اینكه هم من تنها نمونم و هم خونه بي صاحب نمونه قرار شد زن عموم شب بیاد پیش من بخوابه و عموم‬ ‫هم شبانه هر از چند گاهي به حیاط سر بزنه. از شدت هیجان و لذت داشتم پرواز مي كردم. مادرم كه این‬ ‫حالمو دید گفت: زیاد دلتو صابون نزن، یهو فكر نكني تو این مدت مي توني بازیگوشي بكني و درس نخوني.‬ ‫من همین فردا مي یام و اگه زن عموت بگه درس نخوندي و بازیگوشي كردي و... كلي نصیحت و تهدید و‬ ... غیره كه وقت امتحاناته ها‬ ‫. من هم قول دادم كه تو این یه روز حسابي درس بخونم و پسر خوبي باشم‬ . ‫خلاصه شب رسید و زن عموم اومد خونمون. 27 سال داشت و بسیار زیبا و ظریف اندام بود. جوراباي بسیار ‫بسیار نازكي پوشیده بود و شلوار لي ساق كوتاه آزین بخش پاهاي خوشگلش بود. لاك قرمز ناخناي پاهاش كاملا معلوم بود و انگشتاي ظریف خوشگلش بیشتر از اون موقعي كي جوراب نمي پوشید خوشگل به نظر مي ‫رسید. من كتابام رو زمین پهن بود و داشتم الكي خودمو مشغول مي كردم. زن عموم رو به من كرد و بهم ‫گفت: ‫ببین اشكان جون اگه برات زحمتي نیست تو برو اون یكي اتاق تا من هم بتونم به تلوزیون نگاه كنم. چند روزدیگه امتحان داري. مامانت تورو به من سپرده ها. برو عزیزم برو‬ ‫به حرفش گوش كردم و به اتاق بغلي رفتم. كتابامو اونجا گذاشتم و به بهونه دستشویي پریدم حیاط. زن عموم‬ ‫دمپایي هاي پلاستیكي قشنگي پوشیده بود كه منو بیشتر وسوسه مي كرد. با احتیاط دمپایي هاشو بوسیدم و همه‬ ‫طرفشو حسابي لیسیدم. فكر اینكه هنگام پوشیدن دمپایي ها پاهاي زن عموم خیس مي شه منو واقعا دیوونه مي‬ ‫كرد. بعد از حدود 01 دقیقه به اتاقم برگشتم. زن عموم روي مبل لم داده بود و صداي تلوزیون را كم كرده بود. ‫در رو نیمه باز رهاش كردم. یعني طوري تنظیم كردم كه پاهاي قشنگ زن عموم درست در زاویه دید واقع ‫بشه. دراز كشیدم و كتابامو جلوم باز كردم ولي به تنها چیزي كه فكر نمي كردم درس و كتاب بود. پاهاي بسیار زیباي زن عموم در زیر جوراباي نازكش دو چندان زیبا شده بود. هر وقت كه پاهاش رو آروم تكون مي‬ ‫داد انگار با احساسات من بازي مي كرد. انگشتاي پاهاش رو باز مي كردو مي بست و گه گداري پاهاش رو‬ ‫مي رقصوند و بالا و پائین مي كرد. انگار پاهاش بهم لبخند مي زدند و سلام مي دادند. از دور پاهاش مي‬ ‫بوسیدم و در خیالات خودم مي لیسیدمشون. فكر خوابیدن در شب آن هم زیر پاهاي زن عموم یكم آرومم مي‬ کرد‬ . ‫بالاخره شب فرارسید و موقع خواب شد. زن عموم جاشو كنار من پهن كرد و بعدش هم به اتاقم اومد و ‫گفت‬ : ‫.اشكان جون درست كه تموم شد بیا بخواب‬ . گفتم: چشم زن عمو. الآن مي یام. یه صفحه ام مونده‬ ‫زن عمو رفت روي تخت خواب نشست و مشغول درآوردن جوراباش شد بعدش هم دراز كشید. بلافاصله‬ ‫خودمو به رخت خوابم رسوندم و گفتم: زن عمو من سردمه مي خوام برعكس بخوابم صورتم رو به بخاري‬ ‫باشه.) اگه برعكس مي خوابیدم دهنم درست زیر پاهاش قرار مي گرفت(. خدا خدا مي كردم مخالفت نكنه و‬ ‫چیي نگه. زن عمو هم اتفاقا خنده بي تفاوتي زد و گفت: خلاصه زود بخواب من فردا باید برم خونه خواهرم.‬ ‫.باید زود از خواب بند شم. شب بخیر‬ ‫نمي تونید تصورش رو بكنید كه چقدر خوشحال شدم. ملافه رو روي پاهاش انداخته بود و چیزي معلوم نبود.‬ ‫كنارش دراز كشیدم منتظر خروپفش شدم. گذشت لحظات برام به اندازه حركت ساعت شمار طول مي كشید.‬ ‫تیك تیك ساعت دیواري وعده لحظات خوش و به یاد ماندني را مي دادند كه الآن هم به هنگام نوشتن این‬ خطوط انگار یخ تو دلم آب مي شه. فكر بوي پاهاي میسترس تمام بدنم رو به لرزه مي انداخت‬ ‫بالاخره صداي نفس هاي زن عمو سنگین تر شد و خواب سرتاسر وجودشو گرفت. مثل یه حیوانات شكارچي‬ ‫كه منتظر رسیدن شب مي شوند تا دست بكار شوند، من هم بهترین فرصت رو وسطهاي شب بعد از ساعت‬ یک و نیم مي دونستم. شكارچي اي كه اون شب یكي از بهتري شب هاي زندگیش به شمار مي رفت‬ . ‫خلاصه. بعد از اندك زماني صداي نفس ها و خروپف هاي خفیف زن عمو بلند شد. خروپف شاید جزء‬ ‫وحشتناك رفیق شب هركس بشمار بره كه همیشه ازش فراري بودم. اما اینبار این صداي زیبا بیشتر از‬ .هروقت دیگه برام دلنشین شده بود‬ ‫آروم و با ترس و لرز دوچندان ملافه رو از روي پاهاش كنار كشیدم. ملافه تو دستام داشت به شدت مي لرزید‬ ‫چون هر لحظه امكان داشت كه زن عمو از خواب بیدار شه. ولي شكر خدا اینطور نشد. آروم سر جاي خودم‬ ‫دراز كشیدم تا یكم لرزش بدنم كم شه. تو همین لحظات زن اعمو برگشت و روش به طرف من شد. اعصابم‬ ‫خرد شد و شروع به سرزنش خودم كردم كه باید كارمو آروم انجام مي دام. چون صورت زن عمو بطرف من‬ ‫بود هر لحظه امكان داشت كه چشاشو باز كنه و در اینصورت بلافاصله چشمش بهم مي افتاد. كاري نكردم و‬ ‫منتظر موندم. اینبار دقایق به شدت مي گذشت و فرصت برام كمتر مي شد. تو این مدت چشمام فقط به پاهاش‬ ‫بود و دعا مي كردم كه یه وقت پاهاشو نبره زیر ملحفه. انگشتاي پاش به طرفم بود و و همچون دونه هاي انار‬ ‫به نظر مي رسیدند. چراغ خواب روشن بود و همین نور اندك كافي بود تا حسابي در بحر پاهاي خانوم فرو‬ ‫برم. ناخن انگشت بزرگش یكم بزرگر بود و بقیه حسابي تراشیده شده و مرتب بودند. البته ناخن انگشت كوچیك‬ ‫پاش خیلي كوتاه تر بود و به نظر مي رسید كه تو گوشت پاش مخفي بود. چون من علاقه بسیاري به پا دارم تا‬ ‫الآن كه بیست و شش سالمه هر دختري رو كه مي بینم فوري به پاهاش نگاه مي كنم ولي اینو هم بگم كه خیلي هم مشكل‬ ‫پسندم. كف پاي همه شاید یكنواخت به نظر برسه اما این انگشتاي پاست كه یه پارو خوشگل مي كنه و پاي‬ ‫دیگرو از چشم آدم مي اندازم. ولي اعتراف مي كنم كه پاي زن عموم زیباترین پایي بود كه تا اون لحظه دیده‬ ‫بودم. جرئت نزدیك شدن به پاهاش رو نداشتم به همین خاطر از این فاصله نمي تونستم تشخیص بدم كه ساق‬ ‫پاهاشون چقدر صاف و سفیده. هروقت تكون بسیار خفیفي به پاهاشون مي دادند، انگشتاي پاش تكون مي خورد‬ ‫و استخون هاي ریز انگشتاش كه تا مچ پاهاش اومده بود هویدا مي شد و بعدش هم در اندرون پوست لطیف‬ ‫پاهاش مخفي مي شدند. انگار داشتند باهام قائم موشك بازي مي كردند.احساس مي كردم كه دارم با پاهاش‬ صحبت مي كنم و پاهاش هم منو سركار گذاشتند‬ . ‫حدود نیم ساعت بعد زن عمو با صداي كشیدن نفس عمیقي درست صدو هشتاد درجه برگشت اما اینبار صداي نفس‬ ‫هاش عمیق تر از پیش شده بود و این حاكي از خواب سنگین و خوش خانم و به تبع اون وعده دقایق و شاید‬ ساعاتي خوش براي من بود‬ ‫اینبار این كف پاهاش بود كه بهم لبخند مي زدند و منو به هیجان و تحریك بیشتر دعوت مي كردند. به آرومي‬ ‫به طرف پاهاش خیز برداشتم. از این فاصله چند سانتي كه نگاه مي كردم مي دیدم كه پاهاش خیلي زیباتر از‬ ‫اون چیزي بود كه من فكرش رو مي كردم. به نظر نمي رسید كه پاهاش كثیف باشه. رنگ كف پاش از قسمت‬ ‫انتهایي پاشنه و در امتداد بغل پاش تا پنجه پاش و ابتداي انگشتاش به رنگ غلیظتر پوست پاهاش بود. رنگي‬ ‫شبیه به نارنجي پررنگ. پاي چپش زیر پاي راستش بود ولي پاي راستش به همراه ده سانتي از ساق پاش‬ ‫كاملا بیرون بود. كف پاي راستش كشیده و كاملا صاف شده بود. قسمت كمان پاهاش سفید سفید بود و رگهاي‬ ‫ریز بیرون زده از پاهاش اونجا رو زیباتر كرده بود. به نظر مي رسید كه كمان پاهاش از دیگر قسمت ها تمیز‬ ‫تر باشه ولي مي دونستم كه نباید زبونم رو به اون طرفا برسونم و باید بیشتر خودمو در قسمت هاي زبر و‬ ‫نسبتا سفت پاهاش مشغول مي كردم. به همین خاطر قسمت انتهایي پاشنه رو به عنوان اولین شكار شب انتخاب‬ كردم‬ . ‫كف پاشو بو كردم. كمترین بویي از پاهاش نمي اومد فقط یكم بوي عرق اونم خیلي خیلي خفیف از قسمت زیر‬ ‫انگشتاش مي اومد. نفسم رو تو سینه حبس كردم و زبونم رو به حالت شق درآوردم و نوك تیزش كردم و اونو‬ به انتهاي پاشنه پاش چسبوندم. زبونم به پاشنش خورد و هیجانم بیشتر شد اما خیلي زود نفسم تموم شد و‬ ‫بنابرین سرمو عقب كشیدم و دوباره نفس عمیق كشیدم. نمي تونستم در حین لیسیدن پاش نفس بكشم چون با‬ ‫خوردن نفسم به پاهاش، امكان داشت كه زن عمو از خواب بیدار بشه. آروم شروع به كشیدن نوك زبونم به‬ ‫پاشنه پاش شدم. نوك زبون حساسترین قسمت چشایي هركسي هستش. به همین خاطر ترشي پاشنشو در نوك‬ ‫زبونم احساس كردم. انگار كه به غذا چاشني زده باشند. دوباره سرمو عقب كشیدم و نفس عمیقي كشیدم اما‬ ‫تصمیم گرفتم كه از این به بعد، خیلي آروم دم و بازدم كنم تا نیاز به حبس نفس نداشته باشم. اینبار از تیزي نوك‬ ‫زبونم كمي كاستم و اونو دوباره به پاشنه زن عمو چسبوندم. وااااااااااااااااااااااااااي. با مالوندن زبونم ترشي‬ ‫پاشنش هم بیشتر میشد. انگار آتش به انبار نفت زده باشند. طعم خوشمزه ترشي پاشنش منو به طرف بغل پاش‬ ‫كشید. زبونم رو خیلي آروم به طرف پنجش حركت دادم. زبوني كه همچون فلزیاب در جستجوي چیزي بود.‬ ‫.من در جستجوي فلز یا طلا نبودم بلكه در جستجوي چیزي پر بهاتر از اون‬ ‫"طعم غلیظتر چرك پا"‬ ‫زبونم رو در میان چین و چروك هاي ریز و درشت پنجه پاهاش كه اشكال غیر هندسي لطیفي رو بوجود‬ ‫آورده بودند، به حركت درآوردم. هر لحظه بر شدت غلظت ترشي پاش افزوده مي شد. اصلا باورم نمي شد كه‬ ‫پاهاش اینقدر ترش باشه. پاهایي كه خیلي تمیزتر از این حرفها به نظر مي رسیدند. كم كم بوي پاش بلند شد و‬ ‫دماغمو متوجه خودش كرد. نفس عمیقي كشیدم و بوي پاشو تا انتهاي ریه هام كشوندم. مي خواستم تمام وجودم‬ ‫این زیبایي رو درك كنه. بوي پا از یه طرف و طعم غلیظ چرك پاش از طرف دیگه منو دیوانه وار به ادامه‬ ‫این حالت مي كشوند. ولي نمي خواستم كنترلم رو از دست بدم و بیدار شدن زن عمو رو متوجه نشم. با خودم‬ ‫فكر مي كردم كه چون زن عمو همیشه و حتي در خونه خودشون جوراب مي پوشه به همین خاطر پاهاش‬ ‫اینقدر لطیف و خوشرنگ و به ظاهر تمیز مونده و چرك خارجي ناشي از گرد و خاك فرش و كفش و... بهش‬ ‫نچسبیده . و واقعا هم اینطور بود. اون همیشه جوراب مي پوشید و این طعم زیبا عرق پاهاش بود كه بعد از‬ ‫مدتها پیاده روي و نیز گرماي خونه و... در این چند روز از پاهاش متصاعد شده و چون اونارو نشسته رفته‬ رفته خشك شده به شكل یه لایه نازك به پوست كف پاش چسبیده‬ ‫تصور این لایه نازك از چرك كف پاش منو بر اون داشت تا به سمت داخلي كمان پاش حركت كنم و در اونجا‬ ‫هم دلي از عزا دربیارم. زبونم رو روي رگهاي ریز این قسمت از پاهاش حركت مي دادم و تك تك رگاشو مي‬ لیسیدم‬ ‫جهت احتیاط سرمو بلند كردم و به زن عمو نگاه كردم. معلوم بود كه هنوز خواب خوابه و هنوز بي خبر از‬ ‫...............لذت تك تك سلول هاي پاش در یك شب آرام و گرم مهتابي آخر اردیبهشت ماه‬ ‫دوباره برگشتم سر كار اصلي خودم. نور ماه از پنجره به پاهاي خانم مي تابید و اونارو نوازش مي داد. سرم‬ ‫رو كه برگردوندم دیدم ماه درست در روبروي ما ایستاده. انگار ماه هم كنجكاو شده بود و مي خواست در لذت‬ شب تنهایي خلوت من سهیم باشه‬ . ‫نور ماه درخشش زیبایي به پاهاي خانوم داده بود. درخشش از پنجه پاهاشون شروع شده بود و تا انتهاي پاشنه‬ ‫خط عمودي نوراني فوق العاده زیبایي بوجود آورده بود. ولي هنوز زیر انگشتا كدر بود و من مي دانستم كه‬ ‫الآن دیگه نوبت به این قسمت رسیده است.چین هاي كف پاش كاملا مشخص تر شده بود و معلوم بود كه پوست‬ پاي راستش كه مشغول سرویس دهیش بودم، نرم تر و لطیف تر شده است‬ ‫به یكباره احساس كردم تموم موجودات طبیعت به حال من غبطه مي خورند و التماس كنان به من نگاه مي‬ ‫كنند. حس غرور عجیبي منو گرفته بود. درست مثل كسي كه از زیر خاك یه مجسمه طلا پیدا كرده باشه، به‬ ‫.پاهاي خانم نگاه مي كردم و دوست داشتم كه امشب به اندازه صد سال طول بكشه‬ ‫لیسیدن زیر انگشتاشو شروع كردم. زبونم رو بي مهابا لاي انگشتاش مي بردم و اونجا اندكي مي چرخوندم.‬ ‫حس عجیبي داشتم. زبونم رو كاملا پهن كرده بودم و زیر انگشتاشو مالش مي دادم. به خاطر ناخن‬ ‫درازش،انگشت بزرگش بیشتر جلب توجه مي كرد. زبونم رو از پاشنه تا نوك انگشتش بالا مي آوردم و دوباره‬ ‫و دوباره این كار رو تكرار مي مردم. آخرین بار، وقتي به نوك انگشت بزرگش رسیدم زبونم رو نوك تیز‬ ‫كرده بردم زیر ناخن درازش. كمي كه اونجا رو تفتیش كردم طعم بسیار شور لاي ناخنش منو به خودم آورد و‬ ‫حریص تر كرد. با اینكه حسابي لاك زده بود و از روي ناخنش چیزي دیده نمي شد اما برخلاف ظاهرش،‬ ‫توش پر چرك و كثافت بود. منم كه تمام این مدت دنبال چرك و كثیفي پاهاي خانوم مي گشتم، انگار كه چیز‬ ‫گرانبهایي پیدا كرده باشم با ولع هرچه تمام تر كارمو ادامه مي دادم. ولي از این ترسي كه در وجودم بود خیلي‬ ‫ناراحت بودم. با خودم مي گفتم كاش الآن زن عمو بیدار بشه و با خوشحالي بهم اجازه لیسیدن بده تا من با خیال‬ ‫راحت كارمو انجام بده. من كه به سیم آخر زده بودم پس چقدر خوب بود كه اونم همه چیز رو مي فهمید، شاید‬ خوشحال هم مي شد. اما نه اگه ناراحت و عصباني بشه چي‬ ‫به طرف انگشت دیگه پاش رفتم و نوكش رو لیسیدم. زبونم رو همانند سوهان در زیر انگشتاش چپ و راست‬ ‫مي كردم. دقایقي بعد سراخ انگشت كوچیكش رفتم.زبونم رو كه لاي این انگشتش بردم احساس طعم بسیار‬ ‫غلیظي كردم. طعمي بین ترش و شور. احساس مي كردم تكه اي چرك له شده در بین انگشت هاي كوچیكش‬ ‫گیر كرده. زبونم رو دوباره به درون لاي انگشت كوچیكش بردم و مرتب عقب و جلو كشیدم. بعدش هم كه‬ ‫احساس كردم كلي چرك با آب دهنم قاطي شده، با لذت تمام همشو قورت دادم و فرو كشیدم. در گلوم‬ ‫. خوشمزگي پاهاش رو به صراحت تمام احساس مي كردم‬ ‫موقعیتم رو عوض كردم و خودمو به روبروي خانم رسوندم تا بتونم با روي پاهاش هم سرویس بدم. تا چشم به‬ ‫چهره زیباي زن عمو خورد یه دفعه ترس برم داشت. كه نكنه یه دفعه بیدار بشه. ولي اینبار كه لذت پاهاي‬ خانوم بخصوص با قورت دادن عرق و چرك و كثافت پاهاش تا اعماق وجودم ریشه دوانده بود، با خودم گفتم‬ ‫... ایرادي نداره . اگه بلند شد بهش التماس مي كنم و بهش مي گم كه چقدر از لیسیدن پاهاش لذت بردم‬ ‫این دلداري از خودم كمي آرومم كرد. خم شدم و شروع به لیسیدن بالاي انگشتاش كردم. زبونمو گذاشتم روي‬ ‫ناخن هاش و حسابي به طرف چپ و راست دووندم. انگار كه زبونم رو روي شیشه مي مالیدم. زبونم رو به‬ ‫طرف روي پا و قسمت هاي مچ بردم. صاف و لطیف بود اما اصلا بو و مزه اي نداشت. به همین خاطر‬ ‫دوباره به سر جاي اولم برگشتم. اینجا بیشتر احساس امنیت مي كردم. تا دوباره صورتمو به طرف كف پاش‬ ‫بردم، بوي غلیظ كف پاش كه بسیار هم تند بود به مشامم رسید. بله چون من چند دقیقه پیش در جو كف پاهاش‬ ‫بودم زیاد بوش رو احساس نمي كردم. بوي پاش واقعا دیوونم كرده بود. در دریاي زیبایي پاهاش واقعا غرق‬ ‫شده بودم. نفس هاي عمیقي مي كشیدم و در یك حالت بي هوشي رفته بودم. انگار كف پاهاش كه با بزاق دهن‬ ‫من قاطي شده بودند دریایي لبریز از چرك و عرق پاش بوجود آورده بودند كه من داشتم در اون شنا مي كردم.‬ ‫كاش مي شد سرمو بزارم رو پاهاش و تا صبح بخوابم. كمي بلند شدم و به طرف ساق پاش رفتم. خانوم كمي‬ ‫تكون خورده بود و روش تقریبا به طرف زمین بود. سرش در وسط بالنج نرم فرو رفته بود. به ساق پاش خیره‬ ‫شدم. موهاي بسیار ریزي كه به نظر مي رسید تازه مي خواستند بیرون بیایند در پوست پاهاش هویدا بود.‬ ‫انگار موهاش رو همین دو سه روز پیش زده بود چون نوك موهاش تازه تازه داشت بیرون مي اومد و مي شه‬ گفت نوك موها همسطح پوست ساق پاش بود. انگار زن عمو اونشب سفره پاهاش رو براي من پهن كرده بود‬ . ‫زبونم رو تا انتها در آوردم و به حالت كاملا مسطح طوري كه سطح زیادي از پاشونو بگیره گذاشتم رو ساق‬ ‫پاش. از مچ پا تا حدودا ده پانزده سانت از پاش رو كه از شلوار لي آبي رنگ چات دار بیرون زده بود رو با‬ ‫زبونم تر كردم. دنبال مزه پاش بودم بنابر این دوباره همون مسیر رو با زبونم لیسیدم. یواش یواش زبونم‬ ‫احساس شوري مي كرد اما نه به اندازه كف پاهاش. شاید بیش از سی مرتبه ساق پاشو لیسیدم. باور كنید‬ ‫هرچقدر مي لیسیدم طعمش شدیدتر و شورتر مي شد تا اینكه بزاق دهانم بهش عادت كرد و دیگه از مزش‬ ‫چیزي نفهمیدم. شاید هم تمیزش كرده بودم و دیگه چیزي براي متصاعد كردن بو و مزه نداشت. لیسیدن ساق‬ ‫پاهاش رو بهتر و تند تر از كف پاش انجام مي دادم چون هرچه مي لیسیدم جسورتر و دیوانه وارتر مي شدم.‬ ‫با خودم گفتم دیگه وقتشه كه سراغ اونیكي پاشون برم تا دیگه بعد از این هروقت زن عمو رو دیدم بتونم با‬ ‫.افتخار به پاهاش نگاه كنم و به خودم ببالم كه زماني هر دوي این پاهاي خوشگلو لیسیده ام‬ ‫اما اینبار زبده تر و باتجربه تر قبل بودم و مي دونستم كجاي پاهاشون چرك زیادي داره. به خاطر همین هم‬ ‫همون اول درست سراغ كف پاش رفتم و زبونمو به حالت پهن روي كف پاي چپش گزاشتم. از ته پاشنه تا نوك‬ ‫انگشتاش زبونم رو با جسارت هرچه تمام تر كشیدم. مثل شیري كه پس از شكار خرگوش، اونو پاره مي كنه و‬ ‫با افتخار مي لیسه درست همین احساس در منم بود. اما در كف پاي چپش هیچ اثري از طعم چرك ندیدم. به‬ ‫خاطر همین حسابي بزاق جمع شده در دهان و روي زبونمو قورت دادم تا اونو براي فاز دوم كارم آماده كنم.‬ ‫حدود یه دقیقه بعد كارمو از نو شروع كردم و اینبار برخلاف پاي راستشون كه زبونم رو نوك تیز كرده و با‬ ‫ترس و لرز رو پاهاشون مي كشیدم، زبونم رو كاملا رو كف پاش پهن كردم و بدون اینكه فشار بدم به طرف‬ نوك انگشتاش حركت كردم. اینكار رو چندین بار تكرار كردم. پاي چپشون زیر ساق پاي راستشون قرار‬ ‫داشت از این رو كف پاي چپشون زیر فشار پاي دیگشون پ چین و چروك شده بود. وقتي زبونمو حركت مي‬ ‫دادم انگار از روي كوه دشت مي گذرم. زبري و ناصافي این پاشون بیشتر بود و این خودش هم یه زیبایي‬ ‫دیگه اي به پاشون بخشیده بود. چون بنا به تجربه الآنم مي دونستم كه كدوم قسمت پاهاشون چرك و بو و مزه‬ ‫بیشتري داره به همین خاطر بلافاصله سراغ لاي انگشت كوچیك پاشون رفتم و و زبونم رو تا تهش داخل اون‬ ‫فرو بردم. كاملا احساس مي كردم كه چیزي اون تو گیر كرده و چون نمي تونستم با انگشتاي دستم درش بیارم‬ ‫با زبونم حسابشو رسیدم. رفته رفته كه زبونم به اون چرك له و لورده شده مي خورد طعم و بوي اونم بیشتر‬ ‫مي شد. خلاصه اونقدر زبونم رو جلو و عقب بردم كه دیگه تمیز تمیز شد و طعمش هم از بین رفت. احساس‬ ‫مي كردم كه ماموریتم اینه كه باید تموم مناطق چركین رو تمیز كنم و همین تمایل به لیسیدنمو بیشتر مي كرد.‬ ‫كمي به همین منوال گذشت و من بي محابا مشغول لیس زدن بودم. نمي دونستم زمان چه شكلي مي گذره اما‬ تموم دنیا رو از آن خودم مي دونستم. فكر مي كردم كه بهترین غذاي دنیا رو خوردم. یه دفعه زن عمو برگشت‬ ‫و پاهاشو تكون داد و صدایي شبیه اه كشید. تموم بدنم سست شد. فكر كردم الآن بلند مي شه و هرچه بد و بیراه‬ هستش بهم مي گه. بعدش هم داد و بیداد كنان مي ره سراغ عموم و بعد از این هم د بیا درستش كن‬ ‫به سرعت برق لولیدم تو رخت خواب و همچون مجسمه اي خودمو بي حركت نگه داشتم. چشامو بسته بودم و‬ ‫منتظر عكس العمل شدید خانوم بودم. از تموم كارام پشیمان شده بودم و داشتم خودمو سرزنش مي كردم. انگار‬ ‫هرچي لذت دیده بودم از گلو بیرون كشیده بودند. احساس اشتباه بد جوري آزارم مي داد. هرچه دنبال یه توجیه‬ ‫بودم نمي تونستم جور كنم. آخه چي مي تونستم بگم. با خودم گفتم یكم گریه مي كنم و ازش خواهش مي كنم كه‬ ‫به مادر و پدرم چیزي نگه. فكر كتك خوردن و داد و بیداد پدر و مادرم عرق سردي بر پیشونیم گذاشته بود.‬ ‫چیكه هاي عرق رو در سر و صورتم احساس مي كردم. به غلط كردن افتاده بودم. با خودم مي گفتم اگه عموم‬ ‫یا پدر و مادرم بفهمند از خونه فرار مي كنم و مي رم به ناكجاآباد. آنجا كه عرب ني انداخت. آره این بهترین‬ ‫كاري بود كه مي تونستم بكنم. چون دیگه بعد از این كه نمي تونم به چهره خانوادم نگاه كنم. اما انگار انتظار‬ ‫من زیادي طول كشیده بود. یه ساعت كه همینطوري گذشته بود تمام بدنم به خاطر قرار گرفتن در موقعیت بد‬ ‫درد افتاده بود. آروم چشامو باز كردم. زن عمو خوابیده بود ولي اینبار دیگه خروپف مي كرد. طرز خوابیدنمو‬ ‫درست كردم. نگاهي به دسته گلي كه به آب انداخته بودم كردم. خیسي پاهاش تقریبا خشك شده بود. ولي الآن‬ ‫دیگه برخلاف چند دقیقه قبل، پشیماني و ندامت سرتاسر وجودمو گرفته بود و از نگاه كردن به پاهاش خجالت‬ ‫مي كشیدم. پشتم رو به زن عمو كردم و وانمود نمودم كه در خوابي عمیق فرو رفتم. كمي بعد زن عمو چند‬ ‫نفس عمیق كشید.از خواب بلند شد و رفت سر و روشو شست. باخودم مي گفتم چرا صبح به این زودي)یا شاید‬ ‫هم نصف شب( از خواب بلند شد. به همون حالت خوابیدم و تكون نمي خوردم. در افكار كودكانه ام كمي هم‬ ‫خروپف مي كردم كه واقعي تر جلوه كنه. با اینكه چشام بسته بود ولي مي تونستم كاراي خانوم رو تصور كنم.‬ ‫وقتي برگشت جاي پهن كردشو جمع كرد، بافیده اي كه براي مشغول كردن خودش آورده بود رو برداشت‬ ‫حدود دو سه دقیقه بعد هم رفت. صداي پاهاش داشت دورتر و دورتر مي شد تا اینكه قطع شد. مي خواستم بلند‬ ‫شم و زود در و پنجره ها رو ببندم. چون فكر مي كردم الآن عموم با

جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
     
صفحه  صفحه 22 از 84:  « پیشین  1  ...  21  22  23  ...  83  84  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های سکسی مربوط به سکس آشناها بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.