| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

زندایی خوب و سکسی من

صفحه  صفحه 1 از 6:  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#1 | Posted: 1 May 2012 07:14
درخواست ایجاد تاپیک دارم درتالار داستان های سکسی بانام زندایی خوب و سکسی من
     
#2 | Posted: 1 May 2012 19:04
بفرما .شروع كن .فقط اگه ميشه عكساش رو هم بذار .مرسي

سكس
     
#3 | Posted: 1 May 2012 20:38
سلام اسم من مازیار یک زندایی دارم خیلی کون بزرگی داره وقتی راه میره مثل این کارکترهای کارتون کونش زیگ زاگی حرکت من البته من وپسرخالم هردودونفری تونخشیم وشایداونم بیادوبنویسه ولی بگذریم من وپسرخالم همیشه که خالمون میادخونه ی مامن واون میریم داخل اتاق وبه بهانه ی بازی درروقفل میکنیم وشروع میکنیم صحبت کردن وردوبدل کردن فیلم های سکسی ازطریق موبایل من لزدارم واون معمولی وبعد کلی لاس زدن بالاخره میریم سراغ اصل مطلب اول اون خم میشه یک وازلین همیشه بالای تاقچه هست اونوورمیداریم وحسابی چربش میکنیم وازلین روگرفتم حسابی چرب کردم وسرشرو باهزاربدبختی فروکردم داخل کیرم داشت ازگرماذوب میشد هی میگفت بیشترفشاربده منم هی فشارمیدادم کیرم دیگه داشت دردمیگرفت ازبس فشارداده بودم مگه تومیرفت یکم لمبه هاش روبادستم بازکردم ودوباره فشارمیدادم یکبوی خیلی بدی فضای اتاقرو گرف بوی مقعدپسرخالم بود بوی خیلی شهوت انگیزی میدادچندبارکمرشو نوازش کردم تاخودشوشل ترکنه چندبارعقب جلوکردم تاسوراخ راحتتربازبشه همش صدای سایده شدن دوتاشی لیز میومد که دیوونم میکردکمرشوگرفتم وبه عقب فشاردادم کیرم هم به جلوفشاردادم ...
     
#4 | Posted: 1 May 2012 21:50
دیگه کم کم داشت تااخرداخل میرفت ازدردداشت پاره میشد زیرلب وخیلی یواش اه میکشید این اه کشیدنش شهوتیم میکردنرمی کونشروروکیرو رون هام حس میکردم مث سگ داشتم حال میکردم سردبود اونداشت پاره میشد ومن هی فشارمیدادم یکم تو همون حالت وازلینرو بیشتر روکونش مالیدم طوریکه لیز لیزشدوتانزدیکای اخرکیرم داخل رفت داشت دستوپامیزدازدرد منم بیتوجه فشارمیدادم داخل بوی کون خیلی زیادشده بود طوری که اگه یکنفر داخل میومد سریع همه چیزرومیفهمید دیگه تااخرداخل بود کیرم همینظوری نگه داشتمش نمیتونستم تلنبه بزنم کیرخودم بیشتر دردمیگرفت ازبس سوراخش تنگ بود بهم گفت چراکاری نمیکنی اگه نمیخوای زودتردربیار تامن بیام یکدفعه شروع به تلمبه ی سریع کردم داشت جرمیخوردمنم عین خیالم نبودخیلی داشتم حال میکردم طوریکه اصلاهیچ چیزحالیم نبود دیگه نزدیک بود اب بیارم که دراوردم وبه سوراخ کونش خیره شدم بازشده بود پسرخالم دیگه نمیتونست وایسه درازش دادم حالت دمردراز کشیدم روش وکیرمرو لای کونش و به نرم لمبه های کونش میمالیدم جاتون خالی خیلی باهال بودبلندشدم صورتم رونزدیک کردم به کونش نامردی نکردویک چس بیصدادادخفه مون کرد رفتم نزدیک لمبه ی..
     
#5 | Posted: 2 May 2012 09:01
بازش کردم وزبونموخیلی اروم ولطیف مالیدم رو مقعدش خیلی صفابود کونشومثل خمیرورز میدادم خیلی نرم بود یک حالت فنری ایجادمیکرد لمبه هاشروگازمیگرفتم ولیس های جانانه میزدم که خیلی حال میکرد همش فشارمیدادم واون حال میکرد بلندش کردم ودوباره کیرم روگذاشتم رواون هندوانه های گوشتیش یکم وازلین زدم وگذاشتم لاش ولاپاش طلمبه میزدم خیلی وازلین زده بودم که باعث شد فوق العاده ریز بشه خیلی سریع میزدم اونم حسابی حال میکرد زدم زدم تانزدیک بود ابم بیادول کردم وبرگردوندمش رفتم نزدیک گردنش ولبام روگذاشتم روش وبوسه های کوچیک بهش زدم وبعد مدتی که این کارروکردم زبون دراوردم وتامیتونستم لیسیدم دیگه کل گردنش توفی شده بودوفقط مونده بود لب رفتم بالالبم روگذاشتم رولباش وازروپوست کم کم دیگه زبونم هم چاشنی کاربود وفروکردم داخل دهنش وهرچی درون دهنم بود به دهنش انتقال دادم که نزدیک بود حالش بهم بخوره به منم زیاد حال نداد دیگه کم کم میخواستم تمومش کنم کیرم رو گذاشتم رودهنش ودهنش روباز کردم وفرو کردم داخل اون فقط دهنش بازبود ومن خودم طلمبه میزدم این یکی خیلی گرم تر ازکونش بود برخوردکیرم باصقف دهنش خیلی باهال بود هی واق میزد
     
#6 | Posted: 2 May 2012 10:06
سریع طلمبه میزدم تابالاخره اب اوردم و ریختم رو لب ودهنش کمی هم داخل دماعش رفت حالش داشت بدمیشد میتونستم درک کنم اون بوی وحشتناک تازه اون گرمای وحشتناک که حالاتوی دماغش بود من هم فقط داشتم بهش میخندیدم اونم ازهمین خنده های من اعصابش خراب میشد انگاراب جوش روش ریخته باشن قرمزشدبعد حسابی مشغول شدیم به جمع کردن اثار جرم که خیلی طول کشید اونم سعی کرد خودشو مثل اولش کنه اماممکن نبود بالاخره یکجورماست مالیش کرد روی کاناپه نشستیم وشروع کردیم صحبت راجب اصل مطلب زندای کونی خودمون پسرخالم که اسمش قادرگفت :کونشو برم کی اون دوتاژله ی بزرگ مال من میشه منم گفتم سینه هاشرو دوست داشتم اون پروتوزهای طبیعی که به تومیگفتند بیامنوبخور اون کسش چون سزارین کرده هنوز تنگه اوموهای لختش اکثرشب تومهمونی هادامن تنگ میپوشید که خیلی باهال میشه انگارمیخواد دامنو پاره کنه وبیادروپات بشینه اون دهنشونگوخیلی خوشگله جون میده کیرتو تادسته بذاری تودهنش وابتوهمون جاخالی کنی اوپاهااون رونا اوتپه های گوشت میخوام بمیرم ول حد اقل یکباربکنمش ای خدایعنی میشه؟میشه کسی روکه ادم باصداش مست میشه روکردفقط یکبار به اونشم راضیم.....!
     
#7 | Posted: 3 May 2012 11:30
خیلی قشنگه ادامه بده
     
#8 | Posted: 3 May 2012 12:29
داداش تو توهمی شدید ۱۳ سالته ابتم میاد اره.......
توهم بالا خوشت باشه

به سلامتی‌ اون دختری که وقتی‌ تو خیابون یه لکسوز واسش بوق میزنه بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه 730 هم
داشته باشی‌... چرخ پراید عشقمم نیستی!!!
     
#9 | Posted: 3 May 2012 15:38
اول که سوتی های خودتو جمع کن دوما ۱۳ساله اب میاره چون من وقتی ۹ سالم بود هم اب میاوردم اماخیلی کم ولی کم کم بیشتر میشه شمابلوغتون دیررس به من چه
     

#10 | Posted: 3 May 2012 16:33
فکر کنم اصلا تا حالا سکس نداشتی چون اگه این کاره بودی میدونستی که یه خورده چریش کنی تا ته فرو میره نه یهذره یه ذره بعدش هم کون اونفدر سفت نیست که کیر ادم درد بکیره یادت باشه مگر اینکه خشک خشک زحمتشو بکشی

به سلامتی‌ اون دختری که وقتی‌ تو خیابون یه لکسوز واسش بوق میزنه بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه 730 هم
داشته باشی‌... چرخ پراید عشقمم نیستی!!!
     
صفحه  صفحه 1 از 6:  1  2  3  4  5  6  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / زندایی خوب و سکسی من بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.