| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

داستانهای سکسی حشری کننده ( آرشیو شماره یک )

صفحه  صفحه 44 از 44:  « پیشین  1  2  3  ...  42  43  44  
#431 | Posted: 20 Jul 2011 13:29
شهرام


سلام من اسمم شهرام از مشهد 32 سالمه قيافه خوبي هم دارم اين رو تمام دوستان و فاميل ميگم که شکل يک از هنر پيشه هاي هاليود هستم اين داستان رو که مي خوام براتون بگم تقريبا 3سال پيش اتفاق افتاد ما از لحاظ مادي وضعمون خيلي خوبه من ازخودم ماشين(زانتيا) دارم ويک آپارتمان خيلي شيک بهترين نقطه شهربا بهترين لوازم که فکرش و بکنيد تک پسر هم هستم و يک دونه خواهر که اون هم آلمان مامان و بابا هم نيمي از سال رو ميرن پيش اون خلاصه يک روز من تنها بودم وحوصلم سر رفته بود گفتم يک سر برم توي شبکه (چت روم) وقتمون بگذره همين جور که داشتم سرک مي کيشدم ديدم يک ايدي دختر وارد چت شد من هم نا خواسته بهش سلام کردم ولي جواب نداد من هم کم نياوردم ايتقدر پيله شدم تا جواب داد بعد با هم صحبت کرديم و با ناز واکرا جواب من رو مي داد اسمش آزيتا بود و26سالش بود از من 3 سال کوچکتر بود با خودم گفتم اگر تو رو نکنم نامرد باشم از اين جريان 2 ماهي گذشت وکار من اين بود که هر روز ساعت 12 ظهر بيام و با اون چت کنم تا آخر با هزار کلک شماره بهش دادم واون هم بعداز 2هفته زنگ زد باز هم اين جريان 1 ماه طول کشيد باز هم تحمل کردم تا اينکه يک روز خودش گفت نمي خواي هم رو ببينيم من هم قبول کردم قرار گذاشتيم همون روز ساعت 9 توي يک رستوران آقا من توي کونم عروسي بود که ببينيم اين چه شکليه خلاصه رفتم وهمونجايي که قرار گذاشته بوديم ديدم بله يک خانم با همون مشخصات نشسته ولي اصلا خوشگل نيست و خيلي صورت معمولي داره سلام کرديم و ديگه هيچي نگفتيم غذا خورديم و بدون اينکه حرفي زده بايم خداحافظي کدم و رفتم حساب کردم و اومدم خونه وبا خودم گفتم اي کير توي اين شانسه من با اينکه هميشه از اين لحاظ خيلي خوش شانس بودم ولي اين سرس خيلي بد بود اون شب خيلي توي فکر بود که با اون حرفهايي که به من زده بود نمي خورد با خودم گفتم ولش کن مهم نيست ساعتهاي 1 شب بود که ديدم موبايلم داره زنگ مي خوره نگاه کردم ديدم شماره همونه جواب ندادم ولي ول کن نبود خاموشش کردم و نشستم به مشروب خوردن تا سپيده صبح مي خوردم نفهميدم کي خوابم برد نزديکهاي ظهر بود که از خواب بيدار شدم و اول موبايلم رو روشن کردم چون منتظر تماس يکي از دوستهاي کاري بودم رفتم دوش گرفتم ديدم داره زنگ مي خوره اومدم نگاه کردم ديدم با ز آزيتاست اينقدر تماس گرفت ديگه کلافه شدم جواب دادم الو سلام. سلام .خوبي اي . گفت چرا اينجوري جواب من رو ميدي گفتم هميچي بعد گفت ميخوام ببينمت گفتم نه حوصله ندارم خيلي اصرار کرد و من هم ناچار قبول کردم گفتم کجا گفت الان کجاي گفتم توي آپارتمان خودم گفت ميام اونجا اشکالي نداره با ناراحتي و بيميلي گتم باشه ولي من مي خوام برم جايي کار دارم گفت باشه تا نيم ساعت ديگه ميام با زور و اکرا گفتم باشه وگوشي رو قطع کردم نيم ساعت گذشت وديدم ايفون زنگ خورد کيه منم باشه بيا بالا واحد 3 رفتم در رو باز کردم وامود توي پذيرايي روي مبل نشستم چند ثانيه بعد اومد سلام تا برگشتم بگم سلام کپ کردم وبه لکنت افتادم واي چه هلويي جلوم ايستاده بود بلند شدم ودست دادم بفرما بشين يک دسته گل خيلي قشنگ دستش بود داد به من گذاشتمش توي ظرف آب و اومدم مقابلش نشستم مونده بودم که اين ديروزي نيست که قدش بلندتر از اون سفيد لبهاي قلبه اي چشمهاي حالت دار گونه هاي خوشگل خيلي خوش اندام خلاصه هلورفتم و براش آب ميوه اوردم خورد وبعداز چند دقيقه گفت فقط خواستم خوب ببينمت و برم وبابت ديروز معذرت خواهي کنم اوني که اومده بود دختر کارگرمون بود چون نمي تونستم اعتماد کنم وخودم بيام وخودم اون طرف نشسته بودم ديدمت نمي تونستم بيام جلو گفتم که ناراحت ميشي بعد بهت توضيح ميدم ببخشيد يک ساعتي با هم حرف زديم البته اومده کنار من نشسته بود ومن هم هيچ کاري باهاش نکردم از چشماش التماس دعا رو ميخوندم ولي خودم رو بي تفاوت گرفتم حتا دستش رو هم نگرفتم بعد بلند شد کاري نداري من ميرم گفتم کجا گفت آخه تو کارداري مي خواي بري نخواستم کم بيارم گفتم اهان يادم نبود وقتي خم شد کفشش را پاش کنه کونش به طرف من بود واي چه کوني اصلا از رو مانتوش نشون نمي داد دست داد و رفت از اون رو چندروزي گذشت من هم هيچ اصراري نکردم براي دوباره ديدن شب جمعه همون هفته بود من باشگاه نرفتم و با 2 تا از دوستانم رفتيم شام بيرون و توپ مشروب خورديم آزيتا تماس گرفت که کجايي جريان رو بهش گفتم بدون هيچ حرفي قطع کرد من هم ناراحت شدم گفتم ديگه جوابش رو نميدم آخر شب بر گشتيم واز دوستام جداشدم چون تنها بودم و مامان و بابا رفته بودن آلمان جاي خواهرم اومدم آپارتمان خودم ساعت رو نگاه کردم 12 بود لباسهام رو در آوردم وبا يک شرت روي کاناپه داز کشيدم داشتم شبکه XXL رو نگاه مي کردم که آيفون زنگ خورد من هم بدون اينکه بگم کيه در رو زدم ودرب آپارتمان رو باز کردم واومدم باز روي کاناپه داراز کشيدم آخه اونقدر خورده بودم که فقط مي خواستم ولوبشم با خودم گفتم حتما پسر داييمه چون اون بيشتر اوقات که من تنها بودم شب جمعه ها ميومد توي همين فکر بودم که دست گرمي روي بازوم احساس کردم برگشتم نگاه کردم ديدم آزيتاست جا خوردم گفتم تو گفت آره اومدم امشب با تو باشم گفتم خونوادت پس چي گفت اونها با عموم از بعدازظهر رفتن شمال و5 روز ديگه ميان پس خواهرت چي گفت به اونا گفتم من با دوستام مي خوام برم کيش خيالم راحت شد لباسهاش رو از تنش در آورد وبا يک دونه تاپ نشست جلوي من بعد گفت من مشروب ميخوام گفتم برو از يخچال بيار يک شيشه ويسکي آورد وشرع کرد به خوردن گفت قليان (ميوه اي) هم ميخوام من رفتم آماده کنم وقتي که اومدم ديدم نصفه شيشه رو خورده بعد شروع کرد به کشيدن قليان معلوم بود اولين بارش گفتم تو که نمي توني چرا ميکشي گفت چون تو ميکيشيدي براي همين فهميدم که چون من رفته بودم با دوستام ناراحت شده و مي خواد تلافي کنه قبلا بهم مي گفت که دوستم داره باورم نميشد ولي امشب باورم شد ديگه داشت ولو ميشد گفت بريم رو تخت من هم قبول کردم دراز کشيد روي تخت و لباسهاش رو در آورد من هم فقط يک شرت پام بود خودش برام درآورد خدا عجب هيکلي داشت سفيد وبي مو کمر باريک و کون تپل وتراشيده آخه ورزشکار بود کمربند مشکي رزمي داشت سينه هاش سفت وسربالا کس تپل و سفيد و صورتي ولي من خودم رو خيلي نگه داشتم اومدم کنارش دراز کشيدم من رو گرفت توي بغلش وشروع کرد با موهاي سينم بازي کردن وهمين جور هم دستش به کيرم بود کيرم اينقدر سفت شده بود که نگو من بلند شدم وبه بهانه آب ميوه آوردن اومدم اسپري بي حس کننده زدم به کيرم وبا دوتا ليوان آب ميوه اومدم توي اتاق ديدم نشسته وداره تلويزيون ميبينه من هم نشستم وشروع کردم به حرف زدن تا قشنگ بي حس بشه (کيرم) آب ميوه رو خورديم من هم اومدم توالت وکيرم رو قشنگ شستم اومدم توي اتاق ساعت2 بامداد بود کنارش خوابيدم ديدم گفت شهرام من ميخوام گفتم چي گفت کير گفتم ول کن بابا حوصله لا پايي رو ندارم گفت نه ديوونه بکن توي جلو وعقب گفتم مگر تو پرده نداري گفت نه من يک بار ازدواج کردم ولي خب به دلايلي طلاق گرفتم من هم آب از دهنم راه افتاده بود خنديدم وخودش فهميد که بايد شروع کنه رفت سراغ کيرم وبا يک اشتهايي شروع کرد به خوردن که انگار از گرسنگي داره ميميره من هم شروع کردم به مالوندن سينه هاش گفت شهرام کسم رو بخور من هم خيلي بدم ميومد گفتم نه گفت تازه حمام بودم وبرات تميزش کردم با بي ميلي رفتم سراغ اون گل سرخ تازبونم خورد ديدم عجب حالي داره واي داشتم ديوونه ميشدم چنددقيقه اي گذشت گفت صبر کن يک کار ديگه ورفت شيشه ويسکي رو آورد گفت پاشو به ايستبه من گفت که از روي سينت بريز تا من از زيره کيرت بخورم من هم همين کار رو کردم بعد نوبت من شد بهش گفتم بيا لبه تخت بشين من هم سرم رو بردم زيره کون و کسش اون از بالا مي ريخت من هم ميخوردم شيشه تمام شد بعد گفت بکن ديگه وقتشه من هم نامردي نکردم سرشهرام کوچولو رو گذاشتم دمه کسش وخان رو سواره درشکه کردم واي چقدر گرم بود وتنگ بزور رفت تووحالا نکن که کي بکن اصلا از ارضاع شدن من خبري نبود اون آه و نالش تو اتاق پيچيده بود ويک فرياد بلند زد فهميدم ارضاع شد گفتم پس من چي گفت ايتقدر بکن تا تو هم بشي من هم گفتم چشمممم کيرم رو در آوردم گذاشتم دمه کون خوشگلش آروم فشار دادم شروع کرد به جيغ زدن گفت شهرام دارم جر ميخورم ولي بکن حال ميده بعد بيشتر قنبل کرد واقعا داشتم رواني ميشدم از خوشحال خيلي کونش قشنگ بود تا حالا توي عمرم همچين کوني نديده بودم از بغلهاي پام زده بود بيرون سفيد و تپل و نرم و ناز خلاصه شروع کردم به عقب جلو کردن اون هم مي گفت شهرام محکمتر من هم وحشي شده بودم هرچقدرزور داشتم فشار ميدادم نفهميدم چقدر طول کشيد ولي ديگه عرق جفتمون در اومده بود مثل اينکه رفتيم دوش گرفتيم وکم کم به لحظه موعود نزديک شدم اره داشتم ارضاع مي شدم خواستم بکيشم بيرون گفت نه بريز تو کونم من هم که نميتونم حرف خانم خوشگل هارو زمين بزنم اطاعت کردم همش رو ريختم توي کن مبارکش ديگه ولو شديم چنددقيقه اي گذشت بعد با هم رفتيم حمام و باز توي وان شروع کرديم به کردن وقتي اومديم بيرون ديديم صبح شده اومديم روي تخت خوابيديم تا عصر وبازهم تکرار تا شب شام رفتيم بيرون واين 4 روز با من بود ولي خيلي به من حال داد خيلي واقعا کم نذاشت براي من والان هم با هم ارتباط داريم ولي سيقه اش کردم اين هم نتيجه پيله بازي من بود و بد نبودبه شما هم نصيحت ميکنم کم نيارين

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#432 | Posted: 20 Jul 2011 13:53
مهرداد و دوستش


سلام اسم من مهرداده من هميشه آرزو داشتم كه اي كاش يك بار ميتونستم جاي يك دختر باشم و كلي سكس كنم ولي هيچ وقت امكانش فراهم نشد ، خيلي وقتها سعي ميكردم به يك نحوي خودم جاي يك دختر بزارم مثلا يك آي دي دخترونه درست ميكردم و با پسرها سكس چت ميكردم يا يك خط ايرانسل داشتم كه بهش يكي از اين هنزفريها كه صداي آدم دخترونه ميكنه وصل بود وبا هاش با پسرها صحبت مي كردم و لي هيچ وقت نميتونستم قرار بزارم تا اينكه يك بار با يك پسري تو چت اشنا شدم كه از همه چيز من متلع شد و قول داد كه كمكم كنه و جالب اينكه همه شرايط خود به خود جور شد تا من بزرگترين تجربه سكسي خودم كسب كنم .
من وفرهاد (همون پسر) دنبال يك جايي مگشتيم كه بتونيم برناممون پياده كنيم تا اينكه خانواده من عازم يك مسافرت خارجي شدند ومن براي رسيدن به ان موقعيت از اون سفر چشم پوشي كردم .
بالاخره روز موعود رسيد همه رفتن و من موندم يك خونه خالي كه يك ماه در اختيار من بود تا هر كار ميخوام بكنم .
فرداي اون روز من به بازار رفتم و چند تا مانتو دكمه اي خفن ، چند تا شلوار استريج ، هفت هشت تا پيراهن جلو باز رنگ روشن دخترونه خريدم كه البته يكي دو تا از پيراهن ها سفيد و شبيه پيراهن مردونه بود فقط يك كم كمرش باريك شده بود و خلاصه چند تا هم لباس زير .
براي پوشيدن اونها لحظه شماري ميكردم . همون شب به فرهاد زنگ زدم و بهش گفتم خودم آماده ميكنم تا بياد و اونم واسه ساعت 7 شب قرار گذاشت .
بلا فاصله رفتم حموم و تمام بدنم با واجبي شستم ، شده بودم مثل برف ، خودم خشك كردم و رفتم جلوي آينه دو تا سينه مصنوعي خوشكل به جلوم وصل كردم و سوتينم بستم يك آرايش غليظ دخترونه هم روي صورتم پياده كردم .
حالا نوبت كلاه گيس و لباسها بود كلاه گيس رو به سرم چسبوندم و بعد يكي از اون پيراهنها ي سفيد را برداشتم و تنم كردم ، دونه دونه دكمه هاش بستم و بعي يك جليقه دخترونه تنم كردم كه 4 تا دكمه داشت .
واي كه چي شدم خودم از ديدن خودم داشتم حال ميكردم رفتم يك مانتو سياه كه 6 تا دكمه مشكي داشت و كمرش چسب و كلا تنگ بود برداشتم تنم كردم و دكمه هاش بستم و يقه پيراهنم رو از بالاش دادم بيرون ، ديگه اگه كسي من ميديد فكر نميكرد كه من دختر نباشم ، عجب چيزي شده بودم رفتم تو حال چايي و شربت درست كردم و منتظر فرهاد شدم .
ديگه داشتم براي اومدن فرهاد جون لحظه شماري ميكردم ، تا اينكه صداي زنگ اومد دوييدم و در را باز كردم ، راستي اين يادم رفت بگم كه من قبلا فرهاد رو ديده بودم ، اون يك پسر 20 ساله بود بدون ريش و سبيل با موهاي كوتاه و هيكل معمولي .
فرهاد كه از در اومد تو و من ديد كلي حال كرد و گفت فكر نميكرئم اينقدر قشنگ بشي اگه من نميدونستم دختر نيستي باز هم محال بود متوجه بشم .
اومد جلو من بغل كرد و خواشت من ببوسه كه گفتم نه هنوز زوده ، دستش گرفتم بردمش نشوندمش رو مبل و خودم كنارش نشستم . فرهاد دستش انداخت دور گردنم و من به خودش فشار داد ، كلي حال ميداد اينگارواقعا يك دختر بودم . به فرهاد گفتم از حالا اسم من سمانه است و تو هم شوهرمي مي خوام نقش زنت بازي كنم اون با خوشحالي قبول كرد . بلند شدم براش شربت ريختم و تعارفش كردم ، بعد رفتم يك آهنگ قشنگ گذاشتم و كلي براش رقصيدم ، ديگه هر دومون گشنه شده بوديم . رفتم تو آَشپز خونه تا براش غذا درست كنم اونم اومد اونجا و مرتب از پشت من بقل ميكرد و اي چه حالي داشت كونم يه كيرش كه راست شده بود فشار ميدادم .
اومد دكمه مانتوم باز كنه كه مانعش شدم و گفتم هنوز نه عزيزم .
ميز غدا رو چيدم وفرهاد و صدا كردم كه بشينه پشت ميز، فرهاد گفت پس صندلي تو كو آخه فقط يك صندلي گذاشته بودم ، منم گفتم صندلي من پاهاي توي ديگه ، فرهاد كلي حال كرد و من رو پاهاش نشوند و يك دستش دور كمرم حلقه كرد و گفت من غذا دهنش كنم .
فرهاد كمي غذا خورد و گفت ديگه نمي خوام ، من بهش گفتم چرا مگه غذا خوب نبود و لي اون گفت چرا ميخوام جا داشته باشم تا تو رو بخورم، منم خنديدم و پاشدم ميز جمع كردم .
فرها رو مبل نشسته بود و منتظر من بود منم كه كارم تموم شد رفتم و يك وري رو پاش نشستم ، فرها دستاش دورم حلقه كرد و من محكم به خودش فشار ميداد ، آروم شروع كر به ماليدن سينه هام .
اومد دكمم باز كنه كه دستش و گرفتم و چرخيدم تو بغلش و شروع كردم به لب گرفتن ، اونم من محكم فشار ميداد ، با دو دستش كونم گرفت و بالا و پايين ميكرد .
كيرش شده بود اين سنگ و كاملا اون زير كونم حس ميكردم ، خيلي لذت داشت با يك مانتو دكمه اي و پيراهن سفيد تو بغل فرهاد بودم و اونم من ميماليد .
فرهاد و بلند كردم و نشوندمش روي زمين و خودم رفتم و يك تاس آوردم بهش گفتم هر بار كه تو 6 بياري ميتوني يك دكمم باز كني و اگه من 6 آوردم يك دكمم ميبندم ، از اينكه اون سعي ميكرد دكمه هام باز كنه و من بكنه لذت ميبردم واسه همين اينقدر اذيتش ميكردم.
رفتم به پشت و تو بغلش نشستم و اونم يك دستش رو محكم دورم حلقه كرد و با انگشتاش بايكي از دكمه عام بازي ميكرد و آرزو ميكرد كه 6 بياره و اونو باز كنه تا اينكه بعد از چند بار 6 آورد و اونقدر خوشحال شد كه من خندم گرفت ، با دو دستش محكم من گذاشن وسط پاش و سرم هل داد و از عقب گذاشت رو شونش يك دست از بروي شهوت از بالا تا پايين كشيد و يك دكمه مانتوم باز كرد .
تازه فرهاد يادش افتاد كه من زير مانتوم يك پيرهن دارم و با ناراحتي گفت نكن بايد براي اونها هم تاس بريزم ، و من گفتم نه عزيزم و آروم بلند شدم و دستش گرفتم و اونو بردم تو اتاق و خودم دو دستم گذاشتم رو ديوار و كونم دادم عقب فرهاد هم از پشت چسبيد به من و محكم من بغل كرد .
دستش گذاشت رو سينه هام و بعد از اينكه كمي انها رو ماليد دستش گذاشت روي دكمه هاش كه سينه هام داشتن پارشون ميكردن و گفت اجازه هست فريده خانم و منم سرم تكون دادم و اونهم دونه دونه دكمه هام باز كرد و مانتو از رو شونم پايين انداخت وشروع كرد به ماليدن من وسينه هام ، من آروم چرخيدم هولش دادم رو دخت و شلوارش در آوردم و كيرش رو از رو شرت خوردم .
فرهاد خودش كيرش درآورد و داد دهنم و منم با ولع تمام خوردم ، كيرش تا ته ميكردم تو دهنم و درمي آوردم
اونقدر ساك زدم كه فرهاد گفت الان آبم مباد و من سريع كيرش ار تو دهنم درآوردم .
شلوارم و دراوردم و اون بلند كردم و از پشت چسبوندم به خودم اونم كيرش از لاي شرتم ميماليد به كونم و حال ميكرد ، آروم دكمه هاي جليقم و باز كرد و در حالي كه كيرش لاي پام بود اون و درآورد ، بعد من اون كنار زدم و رفتم ار تو كشو يك كرم لوبريكانت آوردم و دادم بهش .
بعد من در حال كه فقط يك پيراهن سفيد تنم بود رفتم لبه تخت وكونم قنبل كرئم به طرف فرهاد ، اونم با كرم حسابي به كونم حال داد و بعد آروم كيرش گذاشت رو سوراخم و چون ليز بود سر خورد رفت تو و من از درد داد كشيدم ولي يواش يواش دردش آروم شد و داشتم ار شهوت ميتركيدم مرتب پر وخالي ميشدن تا اينكه ديدم يهو فرهاد كيرش باد كرد و تمام آبش ريخت تو مونم .
كونم داشت پاره ميشد كه فرهاد ابش اومد و كيرشد دراورد ار پشت بغلم كرد و تا صبح روم خوابيد

پایان

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#433 | Posted: 20 Jul 2011 14:00

خون !!


کس زنم ديگه برام اونقدر جذابيتی نداشت.آخه چقدر اون کسو بکنم.بسه ديگه.اصلا زنمو که از دور ميديدم سايز پستوناشو٫نوک قهوه ای سينه هاشو٫چاک کونشو خط روی کسشو اون سوراخ گشاد کسش همش با هم در يه لحظه ميومد جلو چشمم.نتها چيزيو که نميتونستم خوب تصور کنم سوراخ کونش بود.آخه هيچوقت از کون نميداد.حتی يبار موهای لای پاشو که براش ميزدم دور سوراخ کونشم تميز کردم ولی بازم از کون نداد.دوسش داشتم ولی نه زياد.بيشتر از اونکه واقعا دوسش داشته باشم بش عادت کرده بودم و از روی همين عادت بش ميگفتم دوستت دارم.ولی در عوض عاشق منشيم بودم که قبلا تو شرکتم کار ميکرد.مسه هلو بود.راه که ميرفت مسه اين مانکنا پاهاشو ميزاشت جلوی همديگهو راه ميرفت که کونش قر بده.يه کون قلمبيم داشت که وقتی ميشست رو صندليش نصفش ار اينورو اونور صندلی ميفتاد بيرون.منم که هر وقت به زنو دختری نگاه ميکردم اولين جاييشو که ديد ميزدم کونش بود چون کون نرم قلمبه لذت سکسو برای من ۹۲۸۳۴۹۲۳ برابر ميکرد.مخصوصا که يه کون لخت جلوم باشه٫با ۴ تا انگشت بالاشو بگيرمو با تو تا انگشت شستم چاکشو از عقب ياز کنم که کسش از لاش بزنه بيرون.فکر کردن به اين چيزا کاره هميشگی من بود.اونروز هم تو همين فکرا بودم که اگه دختری روزی ۳ بار به آدمای مختلف کس نده پس چجوری ميتونه تجربه کافيو پيدا کنه که بعدا بتونه زنه کاملی برای شوهرش باشه٫که يهو يکی در زدو گفت:قربان٫براتون نامه اومده٫الان ميل دارين براتون بيارم؟‌گفتم:بيارينش ببينم چيه.نامرو آوردنو منم در اتاقو بستمو نشستم رو صندليم.پاکتو اولش يزره بالا پايين کردم ديدم توش يه چيزی سنگين تر از يه نامس. يزره با دقت بيشتری بش دست زدم ديدم چتنا چيزه قطورتر از نامه توشه.کنجکاويم زياد تر شد ببينم چيه.با احتياط که چيزای توش پاره نشه بالای پاکتو پاره کردم.خيلی آروم با دستم چيزايی که توش بودو دراوردمو دونه دونه گذاشتم رو ميز.توی پاکت يسری عکس بود.چتنای اوليش فقط عکس کونو کس باز شده بود.بعديشو که ديدم يهو دستام شروع به لرزيدن کرد.اين عکسا چيه٫چشمامو کامل باز کردم که درست ببينم ولی اشتباه نميديدم.اون عکسای بدنه لخت زنم بود که يکی برام فرستاده بود.اول فکر کردم يکی داره بام شوخی ميکنه ولی من بدنه لخت زنمو و مدلی که دستاشو ميزاره رو تختو قمبل ميکنه که کسش از لای پاش بزنه بيرونو خوب ميشناخت.نميدونستم بخندم يا داد بزنم.پشت نامرو نگاه کردم ديدم آدرس فرستنده هم نداره.باروم نميشد و ميدونستم که اون يه شوخی نبود.حدود ۷-۸ تا عکس بود.دونه دونه با ناباوری نگاه ميکردمو لحظه به لحظه پيشونيم بيشتر خيس عرق ميشد.ديگه نتونستم سر جام بشينم.پاشدو وايسادمو عکسارو پرت کردم رو زمين. ولی سرم گيج ميرفت.اصلا نميدونستم بايد چيکار کنم چون هنوز باورم نميشد.اون لحظه فقط دوتا کار تونستم بکنم.اول اينکه تا ميتونم محکم با مشت بزنم رو ميز که از حالت وحشيگری در بيام که بتونم درست فکر کنم و دوم اينکه منشی رو صدا کنم.منشی تا درو باز کردو منو ديد از ترس يهو گفت :‌وای وای و سريع بقيه رو صدا کرد.منم برای اينکه نميخواستم تو اون حال با کسی جرو بحث کنمو سر کسی عربده بکشم در اتاقو بستمو سعی کردم چنتا نفس عميق بکشم.از شدت حرص و عصبانيت چشمام قرمز شده بود و تنها فکری که يهو اومد به ذهنم تلفن زدن به چند نفر بود.قبل از اينکه گوشی تلفنو ور دارم ديدم از پشت در دارن صدام ميکنن که قربان حالتون خوبه٫کمکی احتياج ندارين.منم يهو کفرم درومد و چنان دادی سرشون کشيدم که همون لحظه همشون ساکت شدن.گوشی تلفنو ورداشتمو زنگ زدم به اونايی که ميشناختمو بشون گفتم همين الان مياين دفتر منو گوشيو گذاشتم.خيلی نگذشت و داشتم عکسارو از رو زمين جم ميکردم که منشی با ترسو لرز با تلفن داخلی به خبر داد که چند نفر با شما کار دارن...نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم بيان تو و گوشيو گذاشتم.دوستام تا اومدن تو و منو ديدن خيلی تعجب کردن.منم پيپمو روشن کردمو بشون گفتم بشينين و يراست رفتم سر اصل مطلب.پاکت خالی نامرو دادم نشونشون دادمو گفتم:فقط ۳ روز وقت دارين آدرس فرستنده اين نامرو پيدا کنين.پاشدم در اتاقو باز کردمو دوباره نکرار کردم فقط ۳ روز و با دست بشون اشاره کردم که ميتونين برين.اونا که رفتن در اتاقو از پشت قفل کردمو به این فکر کردم که الان که ميرم خونه چه عکس العملی بايد از خودم نشون بدم.زياد نتونستم تو دفتر بمونم.گره کراواتمو سفتر کردمو سوئيچ ماشينو ورداشتمو از شرکت اومدن بيرونو ماشيونو روشن کردمو رفتم سمت خونه.دم در خونه که رسيدم اول تو آينه موهامو يکم مرتب کردمو از ماشين پياده شدمو رفتم سمت خونهو در زدم.زنم از پشت آيفن تصويری منو ميديد ولی عادت داشت باز بپرسه کيه.ميگفت: دوست دارم صداتو قبل از اينکه بيای تو خونه بشنوم.درو باز کردو رفتم تو.تا ديدمش رفتم سمتش.کتمو دراوردمو با تمام وجود تو چشماش نگاه کردمو با هر دو تا دستم محکم بغلش کردمو فشارش دادمو تا ميتونستم بوسش کردمو پشت سر هم بش ميگفتم دوست دارم.شامو آوردو خورديمو بر خلاف شبای ديگه اينبار من بزور بردمش تو اتاق که لختش کنم.اون شب زنم داشت شاخ در مياورد چون تا حالا من اونقدر بهش ابراز علاقه نکرده بودم.چراغو خاموش نکرده لخت مادرزادش کردم.زنم معمولا شورت نمپ پوشيد.کرستشو پرت کردم اونورو يراس رفتم سر کسشو اونقدر محکم چوچول کسشو مک زدم تو دهنم که دادش درومد.موهامو ميکشيدو ميگفت يواش وحشی٫کس جنده که نميکنی٫کس زنته٫يجور بخور که يچيزيم برای بعدت بمونه.ولی من به اين کارا کاری نداشتم.خط کسشو با انگشتام باز کردمو توی کسشو تو نور چراغ قشنگ برسی کردم.قلمبگی کسشو که ديدم ديگه بقول خودش وحشی شدمو لنگاشو انداختم رو شونم که کسش قشنگ از لای پاش بزنه بيرن.اول يذره با کسش بازی بازی کردم که توش خيس شهو کردم تو.اونقدر محکم ميکردمش که طفلت به عرعر افتاده بود.آبمم همرو ريختم تو و لنگاشو بستمو خودشو با کسش تو اتاق تنها گذاشتم.کارامو کردمو زودتر از هميشه رفتم تو اتاقو خوابيدم.از اون شب ۲ روز گذشت.تو دفتر خودم بودم که منشی تلفنو وصل کردو گفت:‌تلفن دارين.گوشيو ورداشتم ديدم همونايی بودن که فرستاده بودمشون دنبال آدرس فرسنتده نامه.بشون گفتم همين الان بياين دفتر.خيلی سريع خودشنو رسوندنو گفتن که آدرسو پيدا کردن.اسم خيابونو که گفتن خودم فهميدم که کاره کيه.کسی که اون عکسارو فرستاده بود دوست پسره قبلی زنم بود.شک کرده بودم بازم باهم رابطه دارن ولی هيچ وقت دنبالشو نگرفته بودم.عصر اون روز چند ساعت زودتر کارو ول کردمو کتمو پوشيدمو رفتم سراغ فرستنده نامه.از روی شماره پلاکی که بم داده بودن خونرو پيدا کردم.ماشينو همون جا پارک کردمو رفتم سمت خونه.دوست پسره قبلی زنم نقاش بود برای همين همه درو ديواره خونش رنگوارنگ بود.در زدم ولی کسی جواب نداد.محکم تر که در زدم ديدم يکی از پشت در ميگه:کيه.‌اسمشو که گفتم خيالش راحت شد که من آشنام.فقط منتظر بودم که درو باز کنه که همينطور هم شد.تا درو باز کرد هولش دادم تو و وارد خونه شدم.منو که ديد رنگش پريدو بيشتر از اين تعجب کرد که من از کجا فهميدم که اون عکسارو فرستاده.شروع کردم باش حرف زدن.از کارش پرسيدمو از جوابايی که ميداد فهميدم بخاطر مشکل مالی که داره با زنم ايجاد رابطه کرده.همينجور که داشت حرف ميزدو سعی ميکرد مسائل ديگرو بکشه وسط يهو رفتم سمتشو هولش دادم رو تخت.تا افتاد رو تخت چشمم افتاد به انگشتر عروسی زنم که روی تختش جا مونده بود ولی اصلا بروی خودم نياوردم.اونم سعی کرد مثلا تا قبل از اينکه من انگشتز زنمو رو تختش ببينم يجوری قايمش کنه که من نبينم.بش گفتم پاشو وايسا.پاشد وايساد.با صدای بلند و خشن ازش پرسيدم:چی ميخوای بگی٫تو هم با صدای بلند جواب بده.ديدم داره گريش ميگيره.همونجور که سرش پايين بود يهو داد زد:تينا عاشقه منه.اينو که گفت هر دوتامون برای ۱-۲ دقيقه ای ساکت شديم.صدای نفس کشيدنمونم نميومد.چنتا نفس عميق کشيدمو چند قدم رفتم عقبترو با يه قدرت اراده جزابی بش گفتم:قبول کن.ميدونستم نفهميده من چی گفتم برای همين دوباره ولی اينبار يکم بلندتر گفتم:قبول کن.يهو صداش درومدو گفت:چيو؟گفتم فقط قبول کن.سرشوآورد بالا٫موهاشو داد پشت گوششو دوباره پرسيد:آخه چيو قبول کنم؟چی ميخوای از من که ميگی قبول کن.برای چند ثانيه تو چشماش نگاه کردمو قبل از اينکه دوباره بگه چيو قبول کنم بش گفتم:زنمو بکش.اينو که گفتم ديدم خندش گرفت.منم رفتم جلو و ۳-۴ تا سيلی محکم زدم تو گوشش.سرشو که آرود بالا بش گفتم:من بهت پول ميدم که زنمو بکشی.آره نا نه؟گفت:در قبال چی؟گفتم:پول.گفت:ولی من قاتل نيستم و اين کارو نميکنم.بش گفتم:تو اين کارو نميکنی چون فکر ميکنی که نميتونی بکنی.قتل آدم کشتن نيست٫کشتن آدم قتله.تو ميگی قاتل نيستی چون فکر ميکنی که نميتونی يا نميخوای آدم بکشی پس اگه فکر نکنی که چيکار ميکنی هر کاريو ميتونی بکنی.گفت:ولی آخه من...حرفشو قطع کردمو ادامه دادم:هميشه برای دانستن يک چيز شهامت لازمه و قبل از فهميدم يک چيز راه فهميدم اون چيز مهمه و تصميم به انجام يک کار برای هر کس در يک لحظه گرفته ميشه و اون لحظه برای تو همين الانه.آره يا نه؟گفت:خب چجوری و کجا و چقدر؟بش گفتم:چجوری و کجاشو فردا که اومدی خونمون٫تو خونه خودم بهت ميگم و چقدرشم هر چقدر که تو بگی.قبل از اينکه بگه چقدر ميخواد بش گفتم:من گفتم هر چقدر که تو بگی پس احمق نباش و هر چقدر که دوست داری بگو.ديدم برای چند ثانيه فکر کردو بعد يه نفس طولانی کشيدو يه عدد خيلی بزرگی گفت که من فکر نميکردم اونقدر بگه.گفت:خوب٫نظرت چيه؟خودت گفتی هر چقدر دوست دارم بگم و اگه اين مقدار پولو ندی امکان نداره اين کارو بکنم.پپپمو روشن کردم.رو صندليش نشستمو بش گفتم:دو برابره اينقدرو بهت ميدم.نصفشو که ميشه همونقدری که خودت گفتي قردا شب که اومدی خونمون بهت ميدم٫بقيشم وقتی کار تموم شد.ديگه نذاشتم حرف زيادی يزنه و قرار فردا رو باش گذاشتمو برگشتم خونه.اون شب از زنم خواستم برام برقصه.چيزی که تا حالا از زبون من نشنيده بود که ازش بخوام برام انجام بده.همونجور با رقص کسشو نشمون ميدادو کونشو ميکرد طرف منو قمبل ميکردو ميرقصيد.همونچور که رو کاناپه دراز کشيده بودم کشيدمش سمت خودمو تا ميتونستم کردمش.اونقدر از زير زده بودم به لمبراش که تا صبح آخو ناله ميکرد.صبح که از خواب بيدار شديم قبل از اينکه برم سر کار بش گفتم من امشب جلسه دارمو نميتونيم با هم بريم مهمونی.گفت:پس يعنی من تنها برم؟بش گفتم:آره٫من شب خونه منتظرت ميمونم.بوسش کردمو رفتم شرکت.مخصوصا چند ساعت ديرتر رفتم خونه که مطمئن باشم که زنم رفته مهمونيو خونه نيست.کارامو کردمو منتظره دوست پسره زنم شدم که بياد.با چند دقيقه تاخير ديدم زنگ خونرو زد.درو باز کزدمو اومد تو.بش ودکا پيشنهاد کردم ولی يذره بيشتر نخورد.گفت:خب از کجا شروع کنيم؟بش گفتم:پس کيفتو بذار رو مبلو دنبالم بيا و خوب گوش کن من چی ميگم.اونم رفت کيفشو گذاشت اونجايی که من گفته بودمو گفت:من حاضرم.گيلاس خودمو خوردمو يه دستی به موهام کشيدمو بش گفتم دنبالم بيا و گوش کن:اول بردمش جلوی پنجره اصلی و از اونجا در پارکينگو بش نشون دادمو بش گفتم:فردا شب راس ساعت ۱۰ من از خونه ميرم بيرون.تو بايد پشت در منتظر باشيو تا در پارکينگ باز شد بيای تو خونه.بعد رفتيم توی انباری پايين خونه.زير يکی از ميله هايی که اونجا بودو بش نشون دادمو گفتم کليد خونرو ميزارم اينجا.در انباری بازه٫بيا تو و کليد خونرو از اينجا وردار.رفتيم تو يکی از راهرو هايی که به حموم نزديک بود.وارد حموم شديم.بش گفتم:فردا شب راس ساعت ۱۰:۳۰ به اون تلفنی که ته راهرو ميبينی زنگ ميزنم.زنم اون موقع اينجا تو حمومه ۳ تا زنگ اولو جواب نميده تا از تو حموم بياد بيرون تلفن ۴ تا زنگ ديگه هم ميخوره.سر زنگ هشتمی زنم ميرسه به تلفن و گوشيو ورميداره.گوشيو که ورداشت کارتو شروع ميکنی.بعد رفتيم تو آشپزخونه که درش پشت به همون تلفن بودو بش گفتم تو اينجا منتظر ميمونی.تا زنم گوشيو ورداشت از پشت بش حمله ميکنيو کارو تموم ميکنی.از تو آشپزخونه هم يسری ابزار مثله چاقو٫ساتور و .. نشونش دادم که اگه ميخواد از اونا استفاده کنه.بعد رفتيم تو اتاق کارم تو خونه و همونجا نصفه پولو بش دادمو يذره باهم حرف زديمو اون رفت.اونشب زنم يذره ديرتر از حدمعمول اومد خونه.وقتيم که اومد بش گفتم چقدر دوسش دارمو به وجودش چقدر افتخار ميکنم.اونشب دست به کسش نزدمو راحت خوابيديم.فردا بعد از ظهر کارامو کردمو برای شب آماده شدم.من اون موقع يروز در هفته ميرفتم خونه يکی از همکارام.همه دور هم جمع ميشديمو پکر بازی ميکرديم.اون شبم يکی از همون شبا بود.تا ساعت ۹:۱۵ گذشت تا اينکه من رفتم سراغ زنم.همونجور که داشت تو اتاق خواب به لباساش ور ميرفت از پشت پريدم روشو تا ساعت ۹:۳۵ يراه کسشو کردمو پتورو کامل کشيدم رومون که بعدش مجبور بشه بره حموم.کارمون که تموم شد خودم بغلش کردمو بش گفتم:من هميشه چيزيو تا اون اندازه ای دوست دارم که بتونم مرگشو ببينم.يذره ترسيد ولی خنديدم که فکر کنه شوخی کردم.گذاشتمش تو حمومو شير آبم براش باز کردمو خودم سريع آماده رفتن شدم.ساعت ۹:۵۲ بود که در حمومو بستمو دويدم سراغ دسته کليدش که طبق معمول گذاشته بود رو ميز .سريع کليد خونرو از تو دسته کليدش ورداشتمو رفتم تو انباريو کليدو گذاشتم همونجايی که گفته بودمو ماشينو از دور روشن کردمو نشستم تو ماشين.ساعت ۹:۵۹ بودکه خيلی آروم درو باز کردمو با ماشين از پارکينگ رفتم بيرون.از دور ديدم که پسره با يه نقاب مشکی وارد خونه شد که کارشو شروع کنه.خونه ای که توش پکر بازی ميکرديم تقريبا نزديک خونه خودمون بود.ساعت ۱۰:۱۵ رسيدم اونجاو بازيو شروع کرديم.يه چشمم به ورقام بودو يه چشمم به ساعت.ساعت ۱۰:۲۹ گفتم من بيرونم و بازيو ادامه ندادم.قبل از اينکه ثانيه شماره ساعت بياد رو عدد ۱۲ اونيکی موبايلمو از تو جيبم دراوردمو شماره خونرو گرفتم.سر ساعت ۱۰:۳۰ تلفن خونه اولين زنگو زد.قلبم خود به خود تپشش دو برابر شد.زنگ دومم.نفسم به سختی بالا پايين ميرفت.زنگارو ميشمردم تا به زنگ هشتم برسم زنگ پنجم٫ششم٫هفتم و بالاخره هشتم.زنگ هشتمو که زد گوشيو قطع کردم.برگشتم سر ميزو گفتم:ادامه ميدم.يدست ديگه هم بازی کردمو من يهو اورکتمو پوشيدمو گفتم من امشب ديگه بازی نميکنم.از خونه اومدم بيرونو سوار ماشين شدم.تو راه به اولين خرابه ای که رسيدم دستمو از ماشين بردم بيرونو اون موبايليو که باهاش به خونه زنگ زده بودمو از پنجره انداختم بيرون.سرعتمو بيشتر کردم که زورتر به خونه برسم.سر کوچمون که رسيدم ماشينو همونجا پارک کردمو تا دم خونرو پياده رفتم.رسيدم به دم در خونه.کليد خودمو از تو جيبم دراوردمو در خونرو باز کردم.طبقه پايين هيچ خبری نبود.آروم از پله ها رفتم بالا.تمام حواسم به دورو ورم بود که ببينم چه خبره ولی اصلا هيچ صدايی نميومد.رسيدم به طبقه بالا.چشمم که به راهرو افتاد تصميم گرفتم اول برم تو حمومو ببينم.قلبم خيلی تند تند ميزدو با تمام وجود به اطرافم نگاه ميکردم.همه جا ساکت بود که يهو يه صدايی منو سر جام ميخکوب کرد.دقت کردم ببينم درست شنيدم يا نه.دوباره اون صدا اومد.باورم نميشد چی دارم ميشنوم.صدای زنم بود.تا صدای زنمو شنيدم دويدم سمت صدا که از تو آشپزخونه ميومد.به آشپرخونه که رسيدم يهو دهنم باز موند.ديدم زنم خونی و زخمی افتاده يور آشپزخونه و داره با دستش يچيزيو به من نشون ميده.سريع مسير دستشو تعقيب کردم ببينم تو اون حال چيو ميخواد بم نشون بده.رومو که برگردوندم به اون سمتی که زنم داشت نشونم ميداد يهو نفسم بند اومد.چشمام داشت از حدقه در ميومد.ديدم اون پسره افتاده رو زمين و يکی از چاقوهای آشپزخونه تا نصفه تو گردنشه.دور تا دور پسررو خون گرفته بود.سريع برگشتم سمت زنم.بغلش کردمو بردمش تو اتاق خوابمونو گذاشتمش رو تخت.هرچی ازش سوال ميکردم چی شده جواب نميداد.از ترس و شکه ای که شده بود زبونش بند اومده بود.اونو همون جوری تو اتاق ولش کردمو دويدم سمت پسره.ديدم دورش دريای خونه.تا جايی که ميتونستم با فاصله ازش رو زمين دوزانو نشستمو تو جيباش دنبال کليد خونه ميگشتم.هنوز کليدو پيدا نکردم که شنيدم که زنم با اون حالش از تو اتاق خواب داره با پليس تلفنی بزور حرف ميزنه.وقته اينو نداشتم که برمو جلوشو بگيرم.خيلی سريع همه جيبای پسررو گشتم تا کليدو پيدا کردم.بعد سريع رفتم سروقت دسته کليد زنمو کليدو زود دوباره گذاشتم تو دسته کليدش.از پله ها دويدم رفتم سراغ در اصلی خونه و با يه پيچ گوشتی سوراخ کليد درو خراب کردم.بعد رفتم تو دستشوييو دستامو شستمو برگشتم پيش زنم تو اتاق خواب.ديدم داره گريه ميکنه.تا منو ديد گريش بيشتر شدو منو محکم بغل کرد.منم بغلش کردمو گفتم:عزيزم ديگه نترس من اينجام٫همه چيز تموم شد.و شروع کردم نازش کردن.زياد نگذشت که در خونه رو زدن ۷-۸ تا پليس ويژه قتل وارد خونه شدنو يذره از ما سوال جواب کردن.منم همش ميگفتم زنم الان حاله مساعدی برای اين کارا نداره و مارو تنها بزارين.اوناهم قبول کردن و فقط از من خواستن که باهاشون برم تو آشپزخونه که اگه ميشه همون موقع جسدو قبل از اينکه تکونش بدن شناسايی کنم .چنتا از پليسا با دستکش رفتن بالای سر جسد پسرهو سعی کردن آروم ماسکشو در بيارن.منم خودمو متعجب و کنجکاو نشون ميدادم.ماسکو که آروم آروم بالا کشيدن دهن من بيشترو بيشتر باز ميشد.واقعا از شدت تعجب حتی پلک هم نميتونستم بزنم.دستام همونجوری بی حرکت مونده بود.ماسکو که کامل ورداشتن از من سوال کردن:ميشناسيش؟منم که تا اون موقع اونو واقعا نديده بودم و نميشناختمش گفتم:نه.آخه اونی که به زنم حمله کرده بودو الان رو زمين افتاده بود دوست پسره زنم نبود٫يکی ديگه بود.اصلا نميفهميدم چی شده.فقط ازشون خواستم که مارو تنها بزارن. اونا هم يه قرار برای فردا صبح گذاشتنو از همونجا به يه آمبولانس زنگ زدنو جسد اون يارو رو با خودشون بردن.منو زنم تا صبح پيش هم بوديمو من همش سعی ميکردم خيالشو از هر جهت راحت کنم که يه غريبه بوده اومده تو خونه و همه چيز ديگه تموم شده.ولی خودم هموز تو اون شک بودم که پس اين پسره که تو خونه ما بوده کی بود.فرداش رفتيم اداره پليسو يسری سوال جواب کردنو دوباده قرار های بعديو برای کامل کردن پرونده گذاشتن.بين يکی از اين قرارا که چند روز فاصله بود برای اينکه يزره حال زنم بهتر بشه تصميم گرفتيم بريم ويلای خونواده زنم.اونجا هم همش از ما سوال ميکردن که چی شدو اون کی بوده اومده تو خونتون ولی با خواهش من و زنم ساکت ميشدن.روز دومی که اونجا بوديم قبل از خوردن صبحونه رفتم تو اتاق زنم که ديدم باز داره گريه ميکنه.بش گفتم:چيزی ميخوری من برات بيارم که گفت:نه٫فقطميخوام تنها باشم.منم به خواسته خودش تنهاش گذاشتمو رفتم سر ميز که با بقيه مشغول خوردن صبحونه بشيم.وسط خوردن صبحونه بوديم که چشمم افتاد به گوشی تلفنی که کنار ميز بود.با دقت که نگاه کردم ديدم يه چراغش روشنه.به اونايی که سر ميز بودن نگاه کردم ديدم همه دور ميزن و تنها کسی که پيش ما نيست زنمه و اون با اون حالش به تنها کسی که ميتونه تلفن بزنه همون پسرس.صبحونمو سريع خوردمو به بهونه سر زدن به زنم برگشتم تو اتاق خواب پيشش.ديدم گوشی تلفن سرجاشه و زنمم رو تخت نشسته.تا منو ديد گفت:ببخشيد اينهمه اذيتت کردم.منم بش گفتم:نه٫نه اصلا٫ولی بهتره که بازم دراز بکشی٫کاری داشتی منو صدا کن.دوباره رو تخت خوابوندمشو پشتشو کردم به تلفن.پتو رو کامل روش کشيدمو گوشی تلفنو آروم ورداشتمو گذاشتم تو جيبم.در اتاقو بستمو رفتم تو دستشويی و همون شماره ايو که زنم گرفته بودو دوباره گرفتم و صبر کردم تا گوشيو ورداره.چنتا زنگ که خورد پسره گوشيو ورداشتو گفت:عشق من٫اصلا نگران نباش من پيشتم....يهو پريدم وسط حرفشو گفتم:فردا صبح ساعت ۹ فلان جا همو ميبينيم.اينو گفتمو گوشيو قطع کردم.برگشتم پيش زنم و گوشيو آروم گذاشتم سر جاش.به بهونه کار نصفه شب حرکت کردم که فردا صبح سر قرار پسررو ببينم و قرار شد که فاميلای زنم چند ساعت بعد از حرکت من وقتی زنم از خواب بيدار شدو کاراشو کرد خودشون برشگردونن خونه خودمون.تقريبا يک ساعت زودتر رسيدم سر قرار و منتظرش وايسادم تا بياد.يزره از ساعت قرارمون گذشته بود که ديدم از دور داره مياد.از ماشين پياده شدمو رفتم سمتش.تا رسيد به من گفت:بريم اونجا و به يه جای خلوت که يکم با ما فاصله داشت اشاره کرد.با هم رفتيمو رسيديم به همونجايی که اون گفت.تا سرشو آورد بالا بش گفتم:پولو پس بده.تا اينو گفتم زد زيره خنده و گفت:تو بقيه پولو بده.يقشو گرفتمو کوبيدمش به ديوار پشتيشو بش گفتم:همين الان پولو ميدی يا...نذاشت حرفم تموم بشه که گفت:بريم تو ماشينت تا بت بگم کی به کی بدهکاره.سريع رفتيم تو ماشين.تو ماشين کنارم که نشست قبل از اينکه من حرفی بزنم خودش از توی جيبش يه نوار دراورد و گذاشت تو ضبط ماشين.چند ثانيه اول نوار خالی بود ولی بعدش من صدای خودمو از توی نوار شنيدم.ديدم دوباره خنده هاش شروع شد.صدای نوارو که زياد تر کردم فهميدم که اون روزی که من تو خونه خودمون داشتم نقشه قتل زنمو براش توضيح ميدادم اون با ضبط کوچيکی که تو جيبش بوده داشته صدای منو ضبط ميکرده.نذاشت نوار تموم شه.نوارو دراوردو گذاشت تو جيبشو در ماشنو باز کردو از ماشين پياده شد.ماشينو دور زدو اومد سمت شيشه من که باز بودو سرشو آورد دم گوشمو آروم گفت:فقط دو ساعت وقت داری.دو ساعت ديگه با کل پول همينجا ميبينمت.اينو گفتو آروم آروم از ماشين دور شد.اون لحظه از شدت حرصم چنتا محکم کوبيدم به فرمون ماشينو سرمو به صندلی تکيه دادم.هيچ راهی به ذهنم نميرسيد بجز اينکه پولو بش بدم.تو اون دو ساعت پولو تهيه کردمو پرگشتم همون جايی که با هم قرار داشتيم.سر ساعت ديدم اومد.در ماشينو باز کردو گفت:پولو بزار اين تو و در کيفه خودشو باز کرد.منم بسته پولارو گذاشتم تو کيفش.اونم نوارو بهم دادو گفت:معامله خوبی بود.از ماشين پياده شدو داشت ميرفت که داد زدم صداش کردمو بش گفتم:ميدونی داشتن پول لياقت ميخواد؟اينو که گفتم منو با تعجب نگاه کرد ولی ترجيح داد به راهش ادامه بده و هرگز نفهميد که وقتی من داشتم پولارو ميزاشتم تو کيفش بليط قطارشو که توی کيفش بودو ديدم و ميدونستم با چه قطاری در چه ساعتی و به کجا ميره.ساعت حرکت قطارش ۳ ساعت ديگه بود.ت

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#434 | Posted: 20 Jul 2011 14:02
شرط بندیمن حمید هستم و این داستانی که می خواهم براتون تعریف کنم مربوط به زمانی است که برای کار کردن ژاپن بودم . حدود 8 ماه بود که تو ژاپن کار می کردم و بلانسبت مثل تراکتور جون می کندم اون موقع حدود 24 سالم بود و تو یک کارخونه پلاستیک سازی کار میکردم .
از روزی که ژاپن رفته بودم تا اون روز فقط دنبال کار کردن بودم و تنها عشق و حالمون در کنار بچه های ایرونی دیگه ای که نزدیک هم بودیم ورق بازی کردن و مشروب خوردن تو خونه بود .
اون روزی که می خواهم ازش براتون بگم تقریبا حدود عید نوروز خودمون بود، ژاپنیها هم دقیقا روز نوروز خودمون را تعطیل هستند و به اون جشن کاملیا (شکوفه های سیب ) می گن. ما (من و چهار تا از دوستهای ایرونی ) اون روز خونه یکی از بچه ها مشغول آبجو خوری و... بودیم که صحبت به اونجا کشید که بچه ها گفتند ما امشب می خواهیم بریم عشق و حال یعنی دنبال کس کردن . اونها که میدونستند من تو این چند ماه از این کارها نکردم گفتند که تو هم باید بیایی . ولی من گفتم که واسه کس که نباید پول داد اون هم اینجا که با این زحمت پول در می آریم و اونها می گفتند اینجا که نمیشه مخ زد و .......
خلاصه بعد از کلی گفتگو از اونها اصرار و از من انکار که من بابت کس پول بده نیستم حدود ظهر بود رفتیم بیرون.
تو شهری که ما بودیم یک میدان داشت که ایستگاه مترو و فروشگاه و.... اونجا بود تو میدان چند تا باجه تلفن هم بود که برای تماس با ایران از اونجا زنگ میزدیم و مقابل اون باجه ها وسط میدان که مثل یک پارک کوچیک بود چند تا نیمکت واسه نشستن بود .( اینها که تعریف می کنم برای اینه که راحت تر بتونین تجسم کنید ) .
ما به میدان رسیدیم تو باجه ها پر بود رو نیمکت نشسته بودیم که دوباره صحبت قبلی ادامه پیدا کرد من هم که نمی خواستم کم بیارم گفتم تو اون باجه تلفن رو ببینین می خواین برم مخ اون دختره رو بزنم .
- گفتن نمی تونی
- گفتم اگه زدم چی
- گفتن شرط می بندیم
- گفتم سر چهار لیتر آبجو ، اگه من باختم به هرکدومتون یک لیتر آبجو میدم ولی اگه شما باختید هر کدام یک لیتر آبجو برای من می خرین .
- گفتن باشه .
بعد من بلند شدم و رفتم سراغ باجه نمی دونستم چی باید بگم و چه کار باید بکنم فقط جلو باجه این پا و اون پا می کردم که متوجه شدم اون هم خارجی هستش (تایلندی ) و مطمئن بودم که مثل من ژاپنی کم بلده دیدم داره پشت سر هم کارت تلفن مصرف می کنه ، فکری به خاطرم رسید و در باجه رو زدم و با یک ببخشید رفتم تو باجه و گفتم زیاد کارت مصرف می کنی !!! من راهی بلدم که کمتر مصرف کنی .(تمام حرف زدنهام با یوری ژاپنی بوده که من ترجمه آن را می نویسم ) Youri اسم دختری بود که باهاش آشنا شدم که با وجودیکه قدش بلند نبود ولی هیکل و اندام قشنگی داشت و از این به بعد بهش یوری میگم .
تا یادم نرفته بگم ما ایرونی ها برای تلفن زدن به ایران چون هزینه اش بالا بود راهای دودره کردن بلد بودیم که خارجیهای دیگه بلد نبودند اون موقع هم یک راه خوب بلد بودم که کارت را میگذاشتیم و تلفن می زدیم و قبل از اینکه کارت صفر بشه یک سکه 10ینی که از جنس مس بود را روی بورد تلفن ( که زیر شیشه شماره انداز اون بود و ما شیشه را کنار می زدیم) میکشیدیم و یکهو کارت را سالم پس میداد و دوباره اون کارت مثل یک کارت مصرف نشده قابل استفاده بود . یعنی تلفن مفتی می زدیم .
- یوری گفت چطوری
- من گفتم کارتت رو بده و کارتش رو گرفتم و وارد تلفن کردم و گفتم شماره بگیر
شماره اش رو گرفت و شروع به صحبت کرد من هم مواظب بودم که کارت رو قبل از تموم شدن با روشی که گفتم سالم در بیارم که اینکار رو کردم و دوباره کارت رو وارد تلفن کردم وقتی مبلغ کارت رو دید خیلی تعجب کرد ولی خیلی هم خوشحال شد تا یادم نرفته بگم که کیوسکهای تلفن ژاپن اونقدر کوچیکه که وقتی دو نفری می ری توش باید به هم بچسبید تا اون تو بمونید. تو این مدت تو این فکر بودم که بچه ها رو نیمکت چیکار می کنن و چی دارن میگن .
- یوری گفت تو نمی خوای زنگ بزنی
- گفتم زنگ می زنم
اون موقع تو ایران صبح زود بود و هنوز همه خواب بودند ولی چاره نبود زنگ زدم و صحبت کردم. در حال صحبت بودم که متوجه شدم پاهای یوری لای پاهای من در حال بازی هستش و خودشو به من می ماله من هم که حواسم پرت شده بود و کیرم راست شده بود یادم رفت که کارت تلفن رو با اون روش، سالم در بیارم و کارت سوراخ شد و اومد بیرون .
- گفتم ببخشید الان یک کارت دیگه برات می خرم
- گفت نمی خواهد.
بعد از باجه اومدیم بیرون و رفتیم کنار هم رو یک نیمکت نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن ازش پرسیدم که کجائی هستش و اسمش چی هستش و کجا کار می کنه و چی کار می کنه و..... در مورد کارش باید بگم که تو یک اومیسه (بار ژاپنی ) کار میکرد و به اصطلاح کنار مشتری بشینه و براش مشروب بریزه و بعدش هم آخر شب باهاش بره و......
- گفتم من می خواهم امشب بیام اونجا و با تو باشم
- با عصبانیت گفت نه..
- گفتم چرا؟؟؟؟
- گفت تو که اینجوری تلفن می زنی و پول خرج نکردن برات اهمیت داره اگه بیایی اونجا باید کلی خرج کنی و برای اینکه شب رو هم با من باشی 30هزار ین پول بدی ( اون موقع هر ین برابر یک تومن بود و الان برابر 8 تومن )
- گفتم آخه ازت خوشم اومده و می خوام با تو باشم و ....
- گفت من هم می خواهم با تو باشم .
- گفتم پس چی کار کنم ؟
- گفت من امشب رو مرخصی می گیرم و میام هینجا ساعت 8 شب اینجا باش .
- کفتم باشه و دست دادیم و خداحافظی کردیم
اون رفت خونشون و من هم بعد از دور شدن اون رفتم پیش بچه ها که حدود یک ساعتی بود تو کف بودن . به بچه ها که رسیدم
- گفتم دیدید؟
- گفتن چی رو ؟
- گفتم مخشو زدم دیگه .
- گفتند کاری که نکردی هنوز ..
- گفتم برای شب قرارش رو هم گذاشتم .
اونها که نمی خواستند کم بیارند و هنوز قبول نداشتند که شرط رو باختند
- گفتند که سر کارت گذاشته و نمی یاد.
- من که از اون مطمئن بودم گفتم میاد اگه نیومد من دو برابر به شما آبجو میدم (8لیتر)
- گفتند باشه .
بعد از گشتی که زدیم رفتیم خونه و من رفتم حموم و خودم رو تمیز کردم و حسابی به خودم رسیدم و لباس تمیز و خوب پوشیدم و منتظر ساعت موعود بودم بعد به بچه ها گفتم که یکی تون که خودتون قبول دارین بیاد و ببینه که وقتی باهم میریم به شما بگه تا نگین دروغه و بزنین زیرش .
حدود یک ربع به 8 بود که رسیدم سر قرار فکر می کردم من عجله دارم !!! ولی وقتی دیدم که یوری زودتر از من اونجاست فهمیدم که اون بیشتر از من عجله داره؟؟؟!!! سلام کردم و گفتم بریم باهم چیزی بخوریم .تو اون لباسهایی که پوشیده بود عین یک تیکه هلو شده بودکه از همون جا من سیخ کرده بودم یک تاپ خوشکل با یک مینی ژوب که اندامش رو خیلی قشنگ نشون میداد و جوراب شلواری شیشه ای که پوشیده بود ، خدائیش چی شده بود. رفتیم یک رستوران معمولی و یک غذای ساده خوردیم و بعد
- گفت بریم خونتون !!!!!!!
- گفتم خونه ما نمی شه ( تو دلم گفتم چهارتا سیبیل کلفت اونجا نشستند)..
- گفت خوب بریم کجا ؟
- گفتم خونه شما نمی شه ؟؟؟
- یک کم فکر کرد و گفت اگر امشب دوستام شب نیان میشه ..
- گفتم کدوم دوستات ؟؟؟
- گفت با دو تا دیگه از هموطنهاش که تو همون اومیسه کار می کنند با هم خونه دارند و اگه اونها با مشتری برن بیرون تا ظهر روز بعد هم نمی آن .
- گفتم پس بریم اگر هم اومدند و تو بگی من برم ، می رم .
راه افتادیم ، خونشون زیاد دور نبود فقط تو راه یک کم خوراکی (چیپس و آبجو و سیگار و ...) گرفتم و رفتیم . به خونشون که رسیدیم دو تا اطاق تو در تو که کنار یکی از اطاقها آشپزخونه بود و یک حموم کوچولو هم درش به اون یکی اطاق باز می شد و وسط این دو تا اطاق هم از همان درهای کشوئی چوبی که همه می شناسند بود.
وارد خونه شدیم و رفتیم تو یکی از اطاقها نشستیم و یوری از آشپزخونه دو تا لیوان و بشقاب آورد و مشغول صحبت شدیم که کی اومده ژاپن و در مورد ایدز هم ازش پرسیدم ، گفت که توی اومیسه هفته ای یکبار ازشون تست می گیرند و اگه کسی مبتلا شده باشه بیرونش میکنند و همه دخترایی که اونجا کار میکنند سالم هستند (از جمله خودش ).
بعد از خوردن آبجو و غیره درحالی که پیشم نشسته بود شروع کردم ازش لب گرفتن الحق که خودش هم بدجوری هوائی بود از بوسیدن و اینکه خودش را به من فشار میداد این رو میشد فهمید درحالی که لبهامون به همدیگه قفل شده بود دست من بیکار نبود و داشتم پاهاش رو میمالیدم و یواش یواش بالا میومدم تا اینکه به کسش رسیدم دیدم داره از حال میره گفتم نشسته نمیشه پاشو چیزی بیار پهن کنیم بعد ادامه بدیم .
اون هم که منتظر همین بود از کنار اطاق پتو و بالش رو آورد و خودش هم شروع به لخت شدن شد . من هم معطل نکردم سریع لباسهام رو در آوردم و وقتی شورتم رو درآوردم و کیر سیخ شده من رو که حدود 22سانت بود دید آمد جلو و گفت از همون موقع که تو باجه احساسش کرده بود می خواستش . من هم گفتم ، خوب همون موقع می گفتی و من هم تو همون باجه میکردمت بعد هردو باهم خندیدیم .
ازش پرسیدم که کاندوم استفاده کنم یا نه که گفت هرجور که بیشتر دوست داری بکن فرق نمیکنه ......
- گفت از همون اولش هم از کیرت خوشم اومده بود چون تا دست بهش می زنی سفت و سیخ می شه ، مال ژاپنیها یا تایلندیها را باید کلی بمالم و بخورم تا کمی از جا بلند بشه اونهم نصفه نیمه ولی مال تو خیلی سفت ومحکمه و باهاش کیف می کنم .
- گفتم قابل نداره مال خودته
- گفت قول می دی که فقط مال من باشه
- گفتم البته
درحالی که صحبت می کردیم من مشغول بوسیدن و لیسیدن سینه هاش بودم نوک سینه هاش مثل یک گردو سفت و قهوه ای کمرنگ بود اون هم مشغول بازی با کیرم بود نمی دونست چطوری باهاش حال کنه اونقدر حشری بود که یک خورده می خوردش یک خورده باهاش بازی می کرد یک خورده با تخمهام بازی می کرد من هم از سینه هاش دست بردار نبودم با دست دیگم هم درحال بازی با چوچولش بودم دیگه به سرحد جنون رسیده بود و داشت ارضاء می شد و می گفت بیا بکن گفتم صبرکن چون می خواستم تا صبح باهاش حال کنم . خوابوندمش روزمین و پاهاش رو باز کردم ، ولی برعکس رفتم روش یعنی کیرم رو گذاشتم دم دهنش و خودم هم شروع به خوردن ولیسیدن کسش کردم .. الحق که کسش خیلی ناز بود با لبهای صورتی قشنگ و خیلی تنگ زبونم رو تو کسش می چرخوندم و اون هم با حرص و ولع در حال خوردن کیرم بود بعد از چند لحظه که این عمل را انجام دادیم دیدم تکونهاش سریع شده و بعدهم با یک تکون شدید و فریادی که از شهوتش خبر می داد فهمیدم که ارضاء شد من هم تو همون موقعها بود که آبم با فشار زیاد روی صورت و سینه هاش پاشیده شد بعد هردومون کمی بی حال کنار هم دراز کشیدیم من نیم ساعتی خوابم برده بود که با نوازش دستهای ظریف یوری چشمهام رو باز کردم و دیدم که به خودش دوباره رسیده و غذاو نوشیدنی برای خوردن آورده بود و گفت بیا بخور که تا صبح باهات کار دارم من هم که از خداخواسته غذا رو که یک غذای تایلندی بود و با گوشت و فلفل و سبزیجات مختلف درست شده بود خوردم که اونقدر تند بود که سوختم و کلی آبجو و نوشیدنی خنک خوردم و گفتم این چی بود گفت خیلی مقوی است گفتم اگه برام غذا درست می کنی دیگه اینقدر تنش نکن گفت باشه عزیزم هرچی تو بگی . بعد از خوردن دو باره مشغول شدیم و خلاصه تا صبح چهار بار دیگه کردمش و اون هم تو این چهار بار سه بار دیگه ارضاء شد ولی با اون غذائی که به من داد هردفعه اونقدر قوی شده بودم که هر دفعه لا اقل یک ساعت رو کارش بودم و اون شب یک شب فراموش نشدنی برای من بود . فردای اون روز که دوستاش نزدیک ظهر بود و اومدند من هنوز تو خونه اونها خواب بودم که با سرو صدای اونها از خواب بیدار شدم وبا اونها هم آشنا شدم و بعد از خوردن نهار با یوری اومدیم بیرون و من رو تا خونه همراهیم کرد . این شروع سکس من در ژاپن بود که شرط را هم بردم و 4 لیتر آبجو رو همون شب اورد دادم .

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#435 | Posted: 20 Jul 2011 14:03
طعم تلخ عسل


نور افتاب ظهر از لابلای درزهای افقی کرکره خودشو به زور تومیکشید و ولومیشد روتن لخت زن. ذره ذره لمس میکرد و زن گرم میشد. اما این گرما در مقابل حرارتی که از درونش بلند میشد هیچ بود.
اندامی بدون هیچ عیب و نقص با زیبائی خدادادی . فاصله بین باسن برجسته و بالاتنه سفیدش مثل هلال ماه نو با فرو رفتگی قوسی شکل.
در باز شد و مرد سینی به دست تواومد.
لیوان ابو به لبهای خشک زن نزدیک کرد : بخور جیگرم.
و لیوانوگذاشت روی میز.
مرد روی زمین نشست و صورتشو به صورت زن نزدیک کرد: چقدر معصوم میشی وقتی چشاتومیبندی.
و لبهاشو روی لبهای داغ زن گذاشت. با فشاری اندک لبها در هم گره خوردن و زبون داغ و اتشین مرد میون دهان زن جا خوش کرد. مرد دستشو رو قوس کمر زن کشید . و دستشو پائین برد. پائین و پائینتر تا به فرو رفتگی مابین دو لپ برجسته باسنش برسه.
اههای شهوانی که زن نیکشد مردو شهوتزده کرده بود. باسن تپل و سفیدشو میون مشت فشار داد. اونقدر که صدای اخ زن بلند شد.
: اوفففف چیکار میکنی؟
: هیچی عزیزم . میخوام انار ابلمبودرست کنم.
زن به پهلو شد و موهای ریخته توصورتشوکنار زد: ابلمبوواسه چی؟
: تا بخورم.
مرد هیکل درشت و عضلانیشو روی تخت کشید و زنو به رو بر گردوند.ما بین پاهای کشیده و صیقلی زن نشست و خیره شد به وسط رانهای تراشیده شده و تمیزش.
عزیز میخوامت.
زن نیم خیز و از شونه مرد گرفت و توهمین حالت موند.
: چی میخوای؟
: میخوام داغیتو حس کنم. میخوام تواتیشت بسوزم. میخوام اولین تجربه م با توباشه.
: اولین؟
: میدونم باور نمیکنی. اما تو اولین تجربه منی.
زن بلند شد و نشست.
پاهاش دو طرف کمر مرد حلقه شد و سرشو رو شونه پهنش گذاشت: و تو اولین تجربه منی...غیر از شوهرم.
مرد صورت زنو از خودش کمی دور کرد: به این فکر کردی که من باید بعد از این چطور تو چشاش نگاه کنم؟
: تو قرار نیست تو چشای کسی نگاه کنی. من باید فکر اینجاشو بکنم که نمیکنم. ای بابا. ولش دیگه. میشه از این حرفا نزنیم؟
مرد کمر باریک زنو به طرف خودش کشید. حالا نوک کیر ش کنار کس صاف و سفید زن بود.

همیشه ارزو داشت هر چیزی رو امتحان کنه.
وقتی از یکنواختی زندگیش خسته میشد دلش میخواست با یه تنوع عجیب برای مدتها کسالت و یکنواختی رو از زندگیش پاک کنه.

هر دو خیره شده بودن به اتفاقی که لای پاشون در شرف انجام بود. کیر مرد به بزرگترین و داغترین حالنت خودش رسیده بود.
زن ، بی تابانه روی تخت افتاد و موهای اشفته شتوی صورتش ریخت. اشفتگی زیبائیشو صد چندان میکرد: بکن دیگه.

روزی که تو یکی از امتحانهای پایان ترم دبیرستان نتونست نمره قبولی بگیره همه حیرت کرده بودن. اما اون به خوشحالی کارنامه شو دستش گرفته بود و به این پیروزی میخندید: من بالاخره تو یه درس رد شدم.
من همه چیزو باید امتحان کنم. طعم هر چیزی رو باید بچشم.

مرد روی زن خیز برداشت: میخوام بکنمت اما میترسم. میخوای تا همینجا تمومش کنیم؟ نذارم تو...
زن گردن مردو به طرف خودش کشید و با زبان نرم و گرمش شروع به لیسیدن صورت و گردنش کرد.
:
واای تو چه شوری.
: بدت میاد؟
: نه عزیزم. عاشقشم. بذار بخورمت.
و با ولعی سیری ناپذیر ذره ذره صورتشو لیسید.


روزی که براش خواستگار اومد عادیترین ازدواج انتظارشو میکشید.همسری ایده ال مهربون زیبا و دوست داشتنی. مردی که خیلی از زنا ارزوشو میکشیدن. زن هم عاشق همسرش بود. هر روز صبح با هم میرفتن سر کار . اول زن پیاده میشد.یه بوسه هوائی و خدا حافظ تا ظهر. که همسرش میرفت دنبالش تا با هم برن خونه. تو خونه هم عشق و مهربونی و ....روز از نو روزی از نو.

مرد خم شد و کیر بزرگ شده شو نگاه کرد. میون دستش گرفت و چشمشو بست. و بعد به کس ملتهب زن نزدیکش کرد.
اما هنوز تردید داشت. زن سینه مرد و نوازش میکرد و اه میکشید با هر اه زن انگار گدازه های اتشفشان درونش بیرون میریخت .


همه چیز خوب بود. تا اینکگه یک روز زن از کسالت و یکنواختی زندگیش خسته شد. و اون روز روزی بود که تصمیم گرفت چیزی تازه رو امتحان کنه. نه زیاد...فقط یک بار. به خودش قول داد یکباره..یکبار برای همیشه. میخوام بدنم سکس با مردی غیر از همسرم چه طعمی داره....

و او روز برای چشیدن طعم سکس با مردی که یک روز فقط همکارش بود بی طاقت شده بود. باسنشو از زمین بلند کرد و کسشو به کیر مرد چشبوند. و لحظه ای بعد هرو در هم پیچیده بودن. مرد روی زن افتاده بود . اه میکشی...بیشتر شبیه فریاد بود: ااااااخ تو چی بودی عزیزم...تو چه تنگی...چه داغی...
مرد میگفت و زن زیر فشار بدن مرد لذت میبرد.
کمی بعد مرد فشار بدنشوکم کرد و بلند شد. و رفت و امدی لذت بخش برای هر دوشون ....با هر تکان که مرد به بدن زن میاورد اندام ظریف زن لحظه ای از تخت کنده میشد و دوباره سر جاش بر میگشت. زن ناله میکرد. ناله هایی که از لذت بیش از حدش خبر میداد.
لحظه ای بعد مرد کیرشو بیرون اورد و سرشو برد پائین و چشم دوخت به جائی که تا لحظه ای پیش مشغول ضربه زدن بهش بود. سوراخی خیس و متورم و صورتی. سرش رو نزدیک برد و بو کشید: هوووم ...چه عطری...میذاری بخورمش؟
زن دستشو زیر سرش گذاشت و با ناله ای خفیف موافقتشو اعلام کرد. مرد رانهای پر زنو از هم باز کرد و سرشو میون پاهاش فرو کرد. خیسی لزجی از مسون کس زن بیرون ریخته بود و رانهاشو مرطوب کرده بود. مرد رطوبت روعاشقانه لیسید تا به مرکز حرارت رسید زبانش رو لوله کرد و فرو کرد تو کس داغ زن.
حس شهوت تمام وحجود زن رو پر کرده بو. صدای ضربان قلبش اونقدر نزدیک بود که انگار قلبش توی گوشش میزد. دستش رو از زیر سرش برداشت و خودشو کمی بالا کشید.حالا دیگه به دیوار تگیه داده بو.د. دستهاش روی سینه های متناسب و برجسته ش بود و پاهاش بر روی شانه مرد. و صورت مرد تقریبا لای پاهاش مخفی شده بود.
میلیسید و با اصوات خفیفی که از حنجره شبیرون میومد رضایت خودش رو نشون میداد.

زن دست کمی از مرد نداشت. اما دهانش ازاد بود و صدای ناله شتبدیل به جیغهائی ممتد شده بود. سینه هاشو چنگ میزد و فریاد میکشید: اخخخ بخور عزیزم...بخور....بکنش...
مرد لحظه ای سرشو از روی کس زن بیرون اورد و گفت: تو چه داغی...اون تو چه خبره؟ مثل کوره اتیشی.
و چوچوله برجسته و صورتی زن رو میون دو لبش گذاشت و فشار داد. با این کار رعشه ای خفیف تو تندام زن پیچید. لرزشی که از رانهاش شروع میشد و مانند موجی تمام وجودشو در بر میگرفت. ابی گرم و غلیظ از کس زن بیرون ریخت.
مرد با نوک زبان رطوبت بیرون اومده رو لیسید و انگشتشوگذاشت میون کس گرم زن: خوشت میاد؟
: اوهووووم...بازم بخور.
حالا انگشت اشاره مرد توکس زن بود و شستش به دنبال راهی که بتونه سوراخ دیگه ای رو پر کنه میگشت.
باسن زنو کمی بلند کرد و لای دو لپ کپلشو از هم باز کرد. و سوراخی صورتی با گوشه هایی ور امده و متورم جلوی چشمش ظاهر شد. مرد دهانش رو باز کرد و گرداگرد حلقه ص.رتس رنگ رو میون لبهاش فرو برد و مکید. و بعد باز به جلو برگشت و لبه های کس زن رو با لبش مکید و رها کرد. انگشت شصت مرد اندک اندک توکون زن فرو میرفت و برای خود جا باز میکرد صدای فریاد زن هر لحظه بلندتر میشد .
: دردت اومد خانومی؟
: نه...بکن...بکککن...
: جوووووووون برگرد . برگرد عزیزم.
زن چار دست و پا شد و حالا باسن برجسته و سفیدش مقابل چشمان شهوت زده مرد بود. مرد با کف دست ضربه ای ارام به لمبرهای کپل زن زد.موجی ارام ایجاد شد و باز دل مرد لرزید. کیرشو که شق و رق اماده بود تو دست مرطوبش گرفت و کمی به کس زن مالید و بعد به سمت سوراخ متورم عقب نزدیک کرد. با اندک فشار کلاهک سرخ و ملتهب کیر مرد وارد سوراخی تنگ شد . مرد دستاشو روی کمر باریک زن گذاشت و ذره ذره فشارش رو بر روی کیرش بیشتر کرد. زن فریاد میزد و مرد در سوراخ تنگ زن جلوتر میرفت. تا جائیکه نیمی از کیرش درون سوراخ جای گرفت.
و کم کم ضربه های اهسته و پیوسته شو شروع کرد. با هر ضربه که به باسن زن میخورد تمام اند امش تکون میخورد . سینه هاش که حالا ازادانه زیر بدنش اویزوون بودن با هر تکان تلو تلومیخوردن و زن از تماشاشون بیشتر تحریک میشد. در لحظه ای حساس شدت تکانها بیشتر شد. مرد به شدت ارضا شد و با خستگی ، دمر بر روی تخت افتاد.
*****************************
کمی بعد زن لباسهاشو پوشیده بود. مقنعه سورمه ای رنگ فرمشو با دور دوزی طلائی سر کرد و پا گذاشت تو کوچه. و قبل از اینکه کاملا خارج بشه بر گشت و بوسه ای هوائی برای مرد فرستاد.
دیر شده بود و هر لحظه ممکن بود همسرش به اداره بیاد تا همراه هم برگردن خونه.
سر کوچه که رسید برای اولین تاکسی خالی دست بلند کرد و سوار شد. ادرس رو داد و با تاکید اینکه خیلی عجله داره به صندلی تکیه داد. اهی کشید و شادمان از تجربه ش اینه کوچک جیبی رو از توکیفش بیرو.ن اورد و ارایش ملایمی رو روی صورتش پیاده کرد.
ساعتی بعد سر خیابان اداره ش بود. موبایل زن صدا کرد. زنگ پیامک بود. کرایه رو داد و در حالیکه مشغول خوندن پیامک بود با عجله در عقب سمت راننده رو باز کرد.
اتومبیلی که برای رسیدن به همسرش عجله داشت تا با هم پنجمین بهار زندگیشون رو جشن بگیرن با پیاده شدن ناگهانی زن از اتومبیل کنترلش رو از دست داد و با شدت به زن خورد. زن فریاد زد و روی زمین افتاد. خون اسفالت رو به رنگ قرمزی خوشرنگ در اورده بود.
مرد با حیرت از ماشینش پیاده شد و زن رونگاه کرد. با دست بر سرش زد . مردی اورزانس خبر کرد و دیگری دستهای راننده خاطی رو که با شدت هر چه تمامتر بر سرش میکوفت نگه داشت.
مرد فریاد زد: این زن منه...
کودکی گلفروش که متاثر از این این حادثه گوشه ای ایستاده بود گوشی موبایل زنو اهسته توجیب کت مرد گذاشت.

********************
بیمارستان شلوغ بود . و مرد در سالن ، افسرده و بی رمق کناری نشسته بود . منتظر خبری از همسر بیچاره ش بود. بدنش از شدت ناراحتی سرد بود. دستهاش کرختشو توی جیب کتش فرو کرد. نوک انگشتاش به جسم سردتری برخورد. موبایل زن رو بیرون اورد و چشمش به پیامکی افتاد که هنوز روی صفحه موبایل بود: عزیزم...کست خیلی باحال بود. ممنونم که دعوتم رو قبول کردی تا جنده ناز من باشی. اگه یه بار دیگه زندگیت یکنواخت شد و بهت فشار اومد کیر من انتظارتو میکشه.
قربانت....
****************
در گوشه ای از بیمارستان تویکی از اتاقها زنی بر روی ویلچر نشسته بود. نگاهش بر روی پیامکی که روی صفحه موبایل بهش نیش خند میزد ثابت شده بود: همسرم....اگه نیومدم کنارت نم به این دلیل بود که نمیخوام همسرمو که از کمر به پائین فلج شده ببینم از روی بی مهری...و نه به این دلیل که عذاب وجدان گرفتم که فلج شدنش تقصیر منه...تنها به این دلیل که وقتی در سمت راننده رو باز کردی و با عجله از ماشین پیاده شدی وقتی که مشغول خوندن پیامک دلداده ت بودی و من به خاطر عجله ای داشتم تا به تو برسم ندیدمت و بهت زدم تو فرصت نکردی اون پیامک لعنتی رو پاک کنی.
همسرت...

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#436 | Posted: 20 Jul 2011 14:10

پسر اربابمن ابوالفضل هستم. پسر ِ خدمتکار ِ شهریار خان بختیاری. بیست و نه سال دارم و در شهر درس خوانده ام و اکنون در دبیرستانی در یکی از روستاهای اطراف مشغول تدریس هستم. روستای ما مدرسه ندارد. من دو سال از امین آقا، پسر شهریار خان، بزرگتر هستم. ارباب، من و امین آقا را با هم به مدرسه فرستاد. من و امین آقا با هم بزرگ شدیم. زمانیکه امین آقا به دبیرستان رفت ارباب در شهر خانه ای خرید. در آن زمان ارباب من و خواهرم کبری را به شهر برد تا خدمتکار خانه ی آنها در آنجا باشیم و من در کنار کارهای خانه درس هم می خواندم.
امین دو سال زودتر از من وارد دانشگاه شد و بعد پدرش او را برای ادامه تحصیل فرستاد خارج از کشور. تا زمانیکه امین آقا به خارج نرفته بود من هیچ وقت نفهمیده بودم که چقدر به او وابسته شده ام. درست آن زمان بود که فهمیدم چه روزگار خوشی را با پسر اربابم گذارنده بودم.
حالا من دیگر معلم دبیرستان روستای مجاور هستم، خواهرانم شوهر کرده اند و شهریار خان خدمتکار جدیدی گرفته. یکی از برادرانم باغبان شهریار خان شده و برادر دیگرم هم در شهر درس می خواند. پدرم با فرستادن او به شهر مخالف بود چون می گفت شهر آدمها را عوض می کند. می گفت ابوالفضل از وقتی درس خوانده جور دیگری شده. برای خانواده ی من عجیب است که پسرشان از صبح سرش را بیاندازد زیر و برود ده مجاور درس بدهد و شب برگردد خانه. می ترسیدند مهران هم همینطور شود. اما مهران به طور مخفیانه در کنکور شرکت کرد و پزشکی قبول شد. ما این خبر را با ترس و لرز به پدرمان دادیم؛ برخلاف تصور وقتی پدرم شنید پسرش قرار است دکتر شود از این رو به آن رو شد و رفت همه را خبر دار کرد که پسرش دکتر شده.
اما پدرم هنوز با من مشکل دارد. من بیست و نه سال دارم و هنوز زن نگرفته ام. از وقتی مهران پزشکی قبول شده پدرم به من می گوید هر کس می رود شهر تحصیل می کند عوض نمی شود. این من هستم که عوض شده ام. اما من خودم می دانم که موضوع شهر رفتن و تحصیل کردن من نیست. از وقتی امین آقا رفته خارج من انگار تازه قدر لحظاتی که با او گذارنده ام را دانسته ام. از وقتی او رفته دلم خیلی می گیرد. حال و حوصله ی هیچ کس را ندارم. اون اوایل دائی عین ا... دخترش آهو را برای من در نظر گرفته بود؛ هر چند من حال و حوصله نداشتم اما قرار بود با هم عروسی کنیم. از وقتی مهران پزشکی قبول شده دائی با پدرم صحبت کرده که آهو را به نامزدی مهران در بیاوریم. مهران هم گفته فعلاً تصمیم دارد درسش را تمام کند. اما دائی عین ا... گفته آهو تا 18 سالگی هم می تواند صبر کند؛ هر چند برای یک دختر روستائی سن زیادی است. ظاهراً مهران از وقتی پزشکی قبول شده چشم دائی عین ا... را گرفته.
عمو شیرعلی هم از یک طرف دیگر به پدرم پیشنهاد داده که مهران دخترش نصرت را عقد کند. پدرم با نصرت بیشتر موافق است و مادرم با آهو. مهران هم از این فرصت استفاده کرده و گفته تا شما از بین دخترهای فامیل یکی را انتخاب کنید من درسم را تمام می کنم. البته من می دانم راز مهران در چیست؛ او تصمیم دارد با دختر همکلاسی اش سودابه ازدواج کند. پدرم اگر بفهمد سخت عصبانی خواهد شد و باز ما را توبیخ خواهد کرد که شهر اخلاق ما را عوض کرده.
ما یک روستای کوچک داریم با چند خانوار؛ اما در همین روستای کوچک ما، ماجرا برای تعریف کردن بسیار است. اربابهای ما همه رفته اند شهر و فقط برای تعطیلات به روستا می آیند. توی روستای ما برای من حرف در آورده اند که من در شهر جن زده شده ام. از وقتی از شهر برگشته ام همیشه ساکتم. دائی عین ا... هم به همین دلیل آهو را به من نمی دهد. در همین بین مش نوروز هم تصمیم گرفته دختر بیست و پنج ساله ی ترشیده ی خودش را به من قالب کند. دخترش آبله روست و کسی در روستا او را به همسری نگرفته. من هم که پشت سرم حرف و سخن بسیار است و دیگر کسی به من زن نمی دهد. خوشبختانه شانس آورده ام که مادرم دختر آنها را نپسندیده و هر روز به من سرکوفت می زند که اگر به شهر نرفته بودم حالا دختر ترشیده ی مش نوروز را برای من در نظرنمی گرفتند. یک بار به زور من را پیش جن گیر برد و چند بار هم چیزهای عجیب و غریب توی غذایم ریخت که بار آخر مسموم شدم و خوشبختانه بعد از آن مادرم دست از شکستن طلسم من برداشت و من را یک سفر برد مشهد بست به ضریح امام رضا تا شفا پیدا کنم.
یک روز که مادرم نشست و کلی گریه زاری کرد گفتم که چیزیم نیست. فقط از وقتی امین آقا رفته خارج دلم گرفته. مادرم گفت تو اصلاً بزرگ نشدی. هنوز به فکر همبازی دوران بچگی ات هستی. بعد هم گفت تو کجا و امین آقا کجا! فکر می کنی اگر امین آقا باز تو را ببیند مثل بچگی ها با تو بازی می کند؟ تو را تحویل می گیرد؟ مادرم می گفت هر چند تو هم درس خواندی و معلم شدی اما تو پسر خدمتکار ارباب بودی. خواهرت و شوهرش توی شهر دارند خدمتکاری و پرستاری بچه ها و نوه های شهریار خان را می کنند. مادرم تمام این حرفها را می زند ولی من فقط دلم می خواهد که می توانستم یکبار دیگر به دوران بچگی ام برگردم و با امین آقا بازی کنم و درس بخوانم. کارهای خانه ی امین آقا در شهر را بکنم.
زندگی من به همین منوال می گذشت و روز به روز شرایط برای من سخت تر می شد. مدیر دبیرستان به من گفته بود که باید زن بگیرم وگرنه سال آینده نمی تواند از من برای تدریس در مدرسه اش استفاده کند. در یک بعد از ظهر گرم، در اواخر خرداد ماه بود که مدیر مدرسه آن حرفها را به من زد. می گفت پسری به سن و سال من تا آن روز باید زن گرفته باشد. او نمی تواند در یک روستای کوچک از معلمی استفاده کند که مردم پشت سر او حرف و سخن بسیار می گویند. آن روز آخرین روز سال تحصیلی بود. در راه برگشت به خانه داشتم به حرفهای مدیر مدرسه فکر می کردم. او به من گفته بود من مسئولیت پذیر نیستم. معملی که مجرد باشد برای بچه ها مشکل آفرین می شود. نمی تواند به بچه ها پند و اندرز بدهد. کسی که هنوز صاحب زن و فرزند نشده چطور می خواهد بچه های مردم را نصیحت کند؛ به آنها بگوید ازدواج سنت پیامبر است و با ازدواج نصف دین خود را ادا کرده اند.
با خودم فکر کردم آقای صادقی درست می گوید. داشتم فکر می کردم مادرم راست می گفت. من بچه گانه فکر می کردم. تمام این چند سال را با آرزوی بازگشت به دوران کودکی گذرانده بودم و اگر به خودم نمی آمدم کارم را هم از دست می دادم. باید تا دیر نشده ازدواج کنم. اما با چه کسی؟
آنقدر غرق در افکار خود بودم که متوجه نشدم کی به خانه رسیدم. مادرم در خانه نبود. فقط زینب، بچه خواهرم را دیدم که از برادر کوچکترش مراقبت می کرد.
- زینب بقیه کجا رفته اند؟
- همه رفتند خانه ی ارباب.
- خانه شهریار خان؟! آنجا چکار؟
- جشن است. رفته اند کمک کنند.
- جشن برای چه؟ ارباب که دخترانش را شوهر داده.
- برای پسر ارباب، از خارج آمده؛ برایش جشن گرفته اند.
- امین آقا؟!
- نمی دانم کیست. فقط شنیدم پسر ارباب از خارج آمده. گفتند به تو بگویم شب باید بروی آنجا از مهمانان پذیرائی کنی.
بدون آنکه متوجه شوم تمام آنچه در طول راه خانه به آنها فکر می کردم را از یاد بردم. تا غروب یک ساعت مانده بود. تصمیم گرفتم در آن یک ساعت حداقل کمی به وضع خودم برسم. روستای ما حمام نداشت. به روستائی که در آن درس می دادم برگشتم و رفتم حمام. بهترین لباسم را هم با خود بردم. تا شب آماده شده بودم. جشن در باغ شهریار خان بر پا می شد. وارد باغ شدم. همان ماشینهای همیشگی داخل باغ پارک شده بودند و همان میهمانان همیشگی از شهر آمده بودند. وقتی شهریار خان میهمانی می داد مادرم را برای کمک به باغ می برد. مادرم کارهای آشپزخانه را به من می داد و پذیرائی را می گذاشت به عهده ی خواهرهایم؛ چون دخترهای شهری لباسهای تنگ و برهنه می پوشیدند.
به محض ورود به باغ مادرم من را فرستاد به آشپزخانه. با اینکه هیچ وقت از آن دخترهای برهنه و لخت خوشم نمی آمد اما آن شب برای اولین بار از اینکه مجبور بودم داخل آشپزخانه کار کنم حسابی عصبانی بودم. می ترسیدم فرصتی پیدا نکنم تا امین آقا را ببینم. مشغول شستن لیوانها بودم که یکی از مردهای میهمان وارد شد.
- ببخشید یک لیوان آب به من بدهید. سرم درد می کند، می خواهم قرصم را بخورم.
- بفرمایید آقا.
- هی! ببینم تو همان ابوالفضل نیستی؟!
- بله آقا.
- من هستم، امین.
قلبم ریخت. او امین آقا بود! چراغ آشپزخانه نور کمی داشت و من به زحمت او را می دیدم. چقدر عوض شده بود! با اینکه حسابی به خودم رسیده بودم با دیدن او خیلی خجالت کشیدم. بهترین پیراهن و شلوار من هم در آن موقع بیش از یک دست لباس کهنه به نظر نمی رسید. امین یک دست کت و شلوار شیک مشکی بر تن داشت؛ و همینطور پیراهنی سفید به همراه کرواتی مشکی با خالهای لوزی شکل قرمز که با لباس خود ست کرده بود. بوی ادکلنش فضای آشپزخانه را پر کرده بود. ایران که بود سبیل داشت اما با این قیافه ی جدید اصلاً شناخته نمی شد. موهای مشکی اش را مش استخوانی زده بود، زیر ابروهایش را هم برداشته بود. احساس کردم بین من و امین آقا خیلی بیشتر از آنچه مادرم می گفت فاصله هست. صدای امین من را به خود آورد:
- آهای پسر پس این آب چی شد؟ مردم از سر درد.
لیوان را برداشتم و از یخچال آب خنکی ریختم داخل آن و دادم دست امین آقا.
- چه کار می کنی ابوالفضل؟ ازدواج کردی؟
- نه هنوز آقا. توی روستای مجاور معلم هستم.
- اوه! به من نگو آقا. می دانی در سوئد من دیگر پسر خان نیستم. هرچند الان دارم دکترای خودم را هم می گیرم اما دنیای غرب اخلاق آدم را عوض می کند. به من فقط بگو امین؛ همین.
- چشم آقا.
- باز که گفتی آقا. یادش به خیر چقدر با هم بازی می کردیم.
اشک توی چشمهایم جمع شده بود. گفتم:
- بله، یادم میاد.
در همان لحظه دختر بسیار زیبایی در آستانه ی در ایستاد. بوی عطرش همه جا پیچید. یک پیراهن مشکی بلند که قسمت پائینش چین می خورد، با یقه ای بسیار باز، بر تن داشت و یک گل قرمز خیلی بزرگ به سمت چپ موهایش زده بود. دقیقاً شبیه مانکنهای مجله های خارجی بود. موهای مشکی نسبتاً کوتاه، چشمهای بادامی قهوه ای با دهانی متوسط و لبهای نسبتاً درشت و قرمز داشت. به طرف امین آقا آمد و دستش را روی شانه ی امین گذاشت. ناخنهای بلند قرمزی داشت. دستبندش از دور مچ دستش لغزید پایین ساعدش و ظرافت دستش را بیشتر نمایان ساخت.
- امین جانم سردردت خوب شد؟
- بله هانی؛ ممنونم.
- بیا بریم با هم برقصیم. یک امشب که بعد از مدتها دیدمت ما را تنها نگذار.
امین لیوان آب را به من داد. دختر زیبا بازو در بازوی امین او را از آشپزخانه بیرون برد. امین انگار مسحور او شده بود. همه چیز را فراموش کرد و بدون بر زبان آوردن سخنی از آشپزخانه رفت بیرون.
اشک در چشمانم جمع شده بود. به سمت در آشپزخانه رفتم و با نگاهم به دنبال امین گشتم. مشغول رقصیدن با آن دختر برهنه بود. دختر گاهی موقع رقص خم می شد و پستانهایش بیشتر از یقه ی بازش می زد بیرون. امین هم لبخند بر لب با او می رقصید. رقص تمام شد و امین گونه های دختر را بوسید. داغی اشک را بر روی گونه هایم احساس کردم. فوراً به آشپزخانه برگشتم و مشغول شستن ظرفها شدم. دستهایم می لرزیدند. با خودم فکر کردم همه ی پولدارها، همه ی خانها، همه ی شهری ها فساد اخلاقی دارند. همه شان هرزه هستند. امین که دیگر اروپا رفته بود. با خودم فکر کردم راستی من از یک اروپا رفته چه انتظاری دارم؟ امین هم هرزگی می کند. وقتی آمد دهانش بوی الکل می داد.
دستهایم می لرزیدند و تند تند ظرف می شستم. یادم به دبیرستان افتاده بود. به آن شب که امتحان داشتیم و در اتاق بالا با امین درس می خواندیم. امین به زور با من یک کارهائی کرد. گریه می کردم. می گفتم ارباب نکن. آقا امین نکن. اما امین با من عشقبازی می کرد. آن شب من می گریستم اما به شدت لذت می بردم. تا مدتها شدیداً احساس گناه می کردم. اگر لذت نبرده بودم شاید هیچ وقت احساس گناه نمی کردم. بعد از آن باز امین چند بار دیگر با من عشقبازی کرد. دفعات بعد من راحت تر با او کنار آمدم. اما شدیداً احساس گناه می کردم. نمی دانم چرا امین را با تمام هرزگیهایش دوست داشتم. امین که رفت خارج احساس گناه من بیشتر شد. امام رضا که رفتیم توبه کردم. خیلی گریستم. اما امشب می دیدم امین هنوز هرزگی می کند. با آن دختر هرجائی هرزگی می کند. پدرم راست می گفت. شهر آدم ها را خراب می کند. من هم خراب شده بودم. الان که امین فرنگی شده، دیگه بدتر. من رفتم مشهد و توبه کردم. اما امین درست رفته در مرکز فساد زندگی می کند. ازش بدم می آمد. دلم می خواست میهمانی هر چه زودتر تمام می شد. تازه متوجه شده بودم چقدر اشتباه کرده بودم آن همه سال. قلبم تند تند می زد. احساس می کردم مجموعه ای از تمام عواطف دنیا به قلب و ذهن من هجوم آورده.
امین وارد آشپزخانه شد و آمد طرفم.
- ابوالفضل یک لیوان آب بده لطفاً. خیلی گرمم شده.
لیوان آب را بهش دادم.
چرا سرت پایین است؟
سرم را بردم بالا. چقدر خوش چهره بود و نفرت انگیز. شیک بود و کثیف.
- تو هنوز همانقدر ترسو هستی و بی دل و جرأت؟ پدرم گفته آخر شب بمان صندلی ها را جمع کن.
امین رفت بیرون. لیوان آب را داد دستم و رفت بیرون. انگار باز ارباب شده بود. من هنوز ترسو بودم و بی دل جرأت؟! یعنی در گذشته هم ترسو بودم؟! هیچ وقت نفهمیده بودم که ترسو هستم. اما راست می گفت. من همیشه تسلیم شده بودم. او با من عشقبازی می کرد و من تسلیم می شدم. اما این او بود که به من تجاوز می کرد. آیا من واقعاً ترسو بودم؟ اوایل از ترس با او همبستر می شدم. اما بعد خودم تمایل به آن کار پیدا کردم.
- تو یک آشغال کثیفی!
به خودم آمدم. خوب شد کسی صدای من را نشنید. از آشپزخانه رفتم بیرون تا ببینم کسی آن اطراف صدای من را نشنیده باشد. امین با چند مرد دیگر سرگرم گفتگو بود. همان دختر به سراغش رفت و با او مشغول گفتگو شد. نمی شنیدم چه می گفتند. بعد از چند لحظه دختر با دلخوری مردها را ترک کرد و رفت گوشه ای نشست و با بغض به امین نگاه کرد. برای یک لحظه احساس کردم هنوز امین را قلباً دوست دارم.
ساعت دوازده نیمه شب بود. با رفتن مهمانان محل کار من و مادر و خواهرهایم تغییر کرد. من مشغول جمع کردن صندلی ها و میزها شدم و آنها در آشپزخانه مشغول شستن ظرفها. امین نشسته بود روی صندلی و با موبایلش حرف می زد. من مشغول تمیز کردن میز کنار او بودم که متوجه شدم با طرف بحثش شده. ناگهان امین با عصبانیت گفت:
- می شه آخر شبی دست از سر من برداری. من خسته ام و می خواهم بخوابم. بای.
گوشی را قطع کرد و با چهره ای اخم آلود به من نگریست. سرم را انداختم پایین و مشغول کار شدم.
- ابوالفضل یک لیوان آب برای من بیار. باز این عوضی سر من را درد آورد؛ شـِـت.
رفتم یک لیوان آب برای او بردم. لیوان را به امین دادم و پرسیدم:
- چیزی شده؟
- نه، اصلا مهم نیست. این دخترهای ایرانی فقط بلدند به آدم آویزون شوند.
- همان خانمی که با شما می رقصیدند؟
- بله. همان خانم.
امین جمله اش را با حرص ادا کرد و به من نگریست. برای یک لحظه به هم خیره شدیم. امین گفت:
- هی! تو چقدر عوض شدی!
دست و پایم را گم کردم.
- چه شکلی شدم؟
- شبیه مکزیکی ها شدی.
- مکزیکی ها؟!
- بله. هرچند صورت آفتاب سوخته ات دهاتی ات کرده، اما خودمانیم چهره ی جذابی داری ها!
- ممنون امین آقا.
- حالا چرا سرخ شدی؟
- من؟! من سرخ شدم؟!
- ابوالفضل امشب پیش من می مونی؟
- چی؟! شب پیش شما بمونم؟!
بدنم داغ شده بود. در عین حال حس کردم عرق سردی بر پیشانی ام نشسته. با آستینم پیشانی ام را پاک کردم و گفتم:
- ببخشید امین آقا. من نمی مونم. بر می گردم.
- چرا؟! ما با هم دوست بودیم. یادت رفته؟
- نه یادم هست. برای همین نمی مونم.
- برای چی؟ برای اینکه با هم دوست بودیم؟!
- برای اون کار.
- کدام کار؟!
- همون کار.
- چه کاری؟! کدام کار؟!
- یعنی به خاطر نمی آورید؟ بعد از اینهمه ارتباط؟!
- آخ! راست می گی!
صدای قهقهه اش در میان باغ پیچید. تمام وجودم زیر فشار صدای خنده ی او لرزید.
- تو برای همین می ترسی؟ من قبول دارم که آن موقع اشتباه می کردم. من اصلاً یادم به آن موقع نبود. بهت قول می دهم که کاری به کارت نداشته باشم.
- پس چرا از من می خواهید شب را پیش شما بمونم؟
- دوست دارم با هم باشیم. مثل گذشته. راستی تو ازدواج کردی؟
- نه.
- عجیبه. توی ده همه زود ازدواج می کنند.
- هنوز پیش نیامده.
- جالبه. اما من یادم میاد قرار بود آهو را بدهند به تو.
- بله، اما از وقتی مهران پزشکی قبول شده همه برای او نقشه کشیده اند.
- ای ول! مهران پزشکی قبول شده؟! راست می گی؟!
- بله آقا.
- اِ ِ ِ ِ! گفتم به من نگو آقا. پس امشب بیا با هم مثل گذشته حرف بزنیم. باور کن من اصلاً یادم به تو نبود اما الان که دیدمت احساس کردم دلم برایت تنگ شده.
- من هم دلم برای شما خیلی تنگ شده.
- راست می گی ابوالفضل؟!
نتوانستم جواب امین را بدهم. خودم را لو داده بودم و دیگر نمی توانستم بهانه بیاورم. به خودم لعنت فرستادم که اینقدر احمق و ضعیف بودم. حالا دیگر مجبور بودم شب را آنجا بمانم. اگر باز تصمیم می گرفت به من تجاوز کند چه؟ اما نه، من حالا بیست و نه سال داشتم و دیگر بچه نبودم که تسلیم شوم.
- چرا می لرزی ابوالفضل؟!
- من؟!
- سردته؟
داشتم می لرزیدم. هر چه بیشتر می ماندم بیشتر آبروریزی می کردم. بیشتر زمینه را برای دست درازی او آماده می کردم.
با دست پاچگی گفتم:
- من باید هر چه سریعتر اینجا را تمیز کنم.
- باشه. من منتظرت می مونم. الان می رم توی آشپزخونه به مادرت می گم. توی ساختمان منتظرت هستم. زود بیائی ها.
آهسته گفتم: چشم امین آقا.
ساعت یک بود که وارد هال ویلای شهریار خان شدم. امین با کامپیوتر لپ تاپش مشغول کار بود. لباس اسپرت پوشیده بود و راحت تر و خودمانی تر به نظر می رسید. بالای سر امین ایستادم. سرش را بلند کرد و با لبخندی گفت:
- اومدی. بیا بنشین اینجا کنار من.
- ممنون آقا.
- باز که گفتی آقا. فکر می کنم به زبون فارسی باهات حرف زدم.
- ببخشید.
- خوب بگو ببینم چرا هنوز ازدواج نکردی؟
- هنوز پیش نیومده؛ گفتم که.
- بله گفتی اما راستش برای من خیلی عجیبه. من خودم هم بچه ی همین روستا هستم. فقط فرق بین من و تو اینه که من بچه ی خان بودم و رفتم شهر. من هم اگر در جایگاه تو بودم تا الان زن گرفته بودم.
- خوب من هم دیگه مجبورم تا آخر تابستون ازدواج کنم.
- مجبوری ازدواج کنی؟!
- بله، برای اینکه مدیر دبیرستانی که من یکی از دبیرهایش هستم گفته اگر ازدواج نکنم مجبوره عذر من را بخواد. من هم تا اول مهر باید زن بگیرم.
- یعنی خودت تمایلی به انجام این کار نداری؟
- راستش زیاد بهش فکر نکرده بودم.
- چرا تا دیر نشده بود با آهو ازدواج نکردی؟
- ببخشید امین آقا می شه بپرسم چرا شما اینقدر راجع به ازدواج از من می پرسید؟
- فکر کردم شاید...
- شاید چی؟
- هیچ چی. بی خیال.
- ولی من دوست دارم بدونم.
- باشه بهت می گم اما بگذار برای بعد. خودمونیم تو چهره ی خوبی داری ها. من از چهره های مکزیکی و سبزه همیشه خوشم می یومده. می شه یک کاری برای من بکنی؟
- چه کاری؟
- اون سبیلت را بزنی.
- چی؟! برای چی؟!
- خواهش می کنم. این طوری خوش چهره تر می شی. مطمئنم خودت هم خوشت میاد.
- آقا امین من فکر می کنم شما...
- تو بیا بریم طبقه ی بالا تا من صورتت را اصلاح کنم؛ بعد با هم حرف می زنیم. می خوام یک چیزهائی بهت بگم.
- شما قول دادید که...
- من سر قولم هستم.
با امین رفتم طبقه ی بالا. از من خواست صورتم را اصلاح کنم و دوش بگیرم. وقتی سبیلهایم را زدم اول قیافه ام برایم خیلی غریب بود. اما کم کم از چهره ی خودم خیلی خوشم آمد. امین یک دست لباس اسپرت نو به من داد پوشیدم و من را به اتاق خودش برد.
- قبول داری که خیلی ناز شدی؟
- ناز شدم؟!
- منظورم اینه که بهتر شدی. بگذار با این کرم صورتت را مرطوب کنم.
امین با یک کرم خوش بوئی صورتم را ماساژ می داد. تنم شروع کرد به لرزیدن. امین دستش را کشید زیر گونه ام و سپس آنرا برد زیر چانه و گردنم. دستش را از گردنم سراند به روی سینه و شکمم و با دست دیگرش شانه ام را چنگ زد.
- ابوالفضل تو اگر به من تمایلی نداری پس چرا میلرزی؟
- امین آقا من به شما علاقه مندم اما موضوع فقط همینه؛ شما قول دادید.
- می دونم. من به تو دست نمی زنم مگر اینکه خودت بخواهی.
- منظورتون چیه؟! من بخواهم؟!
- ابوالفضل من آن موقع بچه بودم. هیچ چی نمی فهمیدم. فقط می خواستم شهوت خودم را فرو بنشانم و نمی فهمیدم که برای این کار باید از طرف مقابلم اجازه بگیرم. من واقعاً بابت آن کارها متأسفم. اما الان می دانم که چه می خواهم. ابوالفضل من در سوئد با هیچ دختری دوست نبودم.
- منظورتون چیه آقا؟!
- منظورم اینه که هیچ وقت دلم نخواست با دختری همخوابه شوم.
- یعنی با پسر...؟!
- درسته.
- آه! امین آقا شما رفتید اونجا همجنسباز شدید؟!
- تو فکر می کنی خود تو نیستی؟
- من آقا امین؟! من آن موقع...
- نه ابوالفضل نترس. مادرت امروز وقتی آمد به باغ از من خواست وقتی آمدی حتماً بیام پیشت. می گفت تو همیشه به یاد من بودی و دلت برای من تنگ می شده.
- اما من هیچ وقت دنبال هوسبازی نبودم امین آقا. به جز همون زمان که شما...
- من نگفتم هوسبازی. ابوالفضل یک چیزهائی هست که تو نسبت به آنها آگاهی نداری. این حسی که در وجود توست طبیعیه. این هم نوعی از عشقه. نوعی از احساسه. تو دوست نداری با آهو زندگی کنی. من هم دوست ندارم با ترناز، آن دختری که امشب با من می رقصید، زندگی کنم. تو من را دوست داری. ابوالفضل، من هم تو را دوست دارم؛ دوستت دارم.
تمام تنم با شنیدن آن جمله لرزید. به امین خیره شده بودم. امین درحالیکه زیر گونه و چانه ام را نوازش می کرد گفت:
- ابوالفضل. فقط دلم می خواهد امشب در کنار من بخوابی. فقط دلم می خواهد در کنارم باشی. تا امشب نمی دونستم که چقدر بهت علاقه دارم.
امین خواست از جا بلند شود اما من او را بر جا نشاندم. متعجب به من نگریست. با نگرانی پرسیدم:
- بعد چه می شود؟
- تو را با خودم می برم.
- من را با خودت می بری؟!
- بله. تو یکبار با من به شهر آمدی. اینبار با من میائی سوئد.
- من می ترسم.
- می دانم عزیزم. آن اوایل پذیرفتنش برای من هم سخت بود. اما مطمئن باش به زودی همه چیز را خواهی فهمید. حالا پیش من می خوابی؟ فقط دوست دارم در کنارم باشی.
روی تخت کنار امین دراز کشیدم. بازویش را گذاشت روی سینه ام و صورتم را نوازش کرد. خم شد و گونه ام را بوسید. تنش چسبید به تنم. داغ شده بودم. سرش را از روی صورتم بلند کرد. دستم را انداختم دور کمرش و سینه اش را چسباندم به سینه ام. نفس عمیقی کشید و مبهوت نگاهم کرد. چند لحظه به هم خیره شدیم. امین لبخندی بر لب آورد. جا به جا شد و خودش را کشاند روی من. هر دو آهسته و عمیق نفس می کشیدیم. با دو دستم سرش را آوردم پایین و لبانم را چسباندم به لبهایش. نرمی و رطوبت

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#437 | Posted: 14 Jun 2012 16:16

تو این داستان میخوام سکس با برادر دوستم که اسمش فرشید هست رو براتون بگم .
امیدوارم از داستان قبل لذت برده باشید.
فردا اون روز نسترن یه 20 باری میس انداخت ولی جوابشو ندادم .نمیدونم شاید عذاب وجدان گرفته بودم خوب خیلی دردناکه برا یه دختر که تو سن 20 سالگی این اتفاق براش بیفته.دو سه روز بعد هی زنگ زد جوابشو ندادم تا آخر سر اس داد دختر تو چه مرگته ،منم گفتم:بدبختم کردی میگی چه مرگته هر چی فحش آب کشیده نکشیده از ته حلقوم بیرون فرستادم نثار جمیع مرده و زنده فرستادم .اونم اس نداد تا دو روز بعد .
شروع کرد به منت کشی که ببخشید خلاصه به فعل گوه خوردم افتاد منم دلم براش سوخت گفتم باشه بسه دیگه .قرار گذوشت که بریم کافی شاپ که قبلان رفتیم ساعت 5 بعد از ظهر با هم قرار داشتیم که ساعت 4:50 اونجا بودم منتظر شدم تا اومد .تا منو دید باز شروع کرد به عذر خواهی ،تو رو خدا ببخشید ول نمیکرد ،بوس کردن که صاحب کافه یه نگاه چپی کرد گفتم خاک تو سرت پاشو بریم الان میاد ترتیبمونو میده گلو تر نکرده گذوشتیم رفتیم بیرون نسترن گفت بریم پیاده روی ،راه افتادیم تو پیاده رو ،تا موقع که نسترن برسه دم خونشون سی نفری بوق زدن خودشونو پاره کردن نزدیک خونه نسترن اینا که داشتیم میرسیدیم یه موتوری جوون شروع کرد به تیکه انداختن ول کنم نبود یه دفعه یه ماشینی 100 متر جلوتر نگه داشت سریع پیاده شد رفت سمت اون جوون موتوری ،نسترن زبونش بنده خدا بند اومده بود گفتم چه مرگته گفت داداشمه ،داداششم تا جا داشت موتوری رو زد موتوری به گوه خوردن افتاده بود ،موتوری رفت داداشش اومد طرف ما سلام کرد،گفتم سلام یه نگاه بهم کرد، خندید منم سرم انداختم پایین .داداشش هیکل بدنسازی داشت شبیه کینگ کنگ بود بیشتر تو دلم گفتم بسم الله این دیگه چه غولیه چشم ابرو مشکی داشت .خداحافظی کردم رفتم خونه .ساعت 12 نصف شب بود که یهو اس اومد سلام تعجب کردم این کیه نصفه شبی اس داده شمارش نا آشنا بود ،پیام فرستادم شما ،فرشید ،فرستادم خر کیه ،اس داد داداش نسترن اوه چه سوتی دادم عذر خواهی کردم گفتم شماره منو از کجا آوردی گفت:یواشکی از گوشی نسترن برداشتم قسم داد نگم بهش گفتم باشه حالا چی کار داری گفت :باهام دوست میشی اولش گفتم نه بعد گفت در حد اس ام اس گفتم باشه.اولاش اس های درست حسابی می داد یه ماه گذشته بود که اس های سکسی فرستاد ،اس دادم گفتم خجالت نمیکشی ،خلاصه کارشو توجیح کرد بازم می فرستاد تا گفت بیا همو ببینیم گفتم okکجا یه پارک نزدیک خونشون بود ،سه شنبه بود ساعت 10 رسیدم اونجا یه 2 ساعتی زر زر مفت کرد پاشدیم رفتیم تا روز جمعه بود که اس داد میتونی بیای گفتم چی کار داری حوصلم سر رفته ،گفتم هم بزن سر نره،اگه بخوای چرت پرتای دفعه قبلی تو بگی بی خیال ،نه بابا اون حرفا نیست
رفتیم سر قرار گفتم بفرما :گفت که آبجیش یعنی نسترن مریضه هست بریم عیادتش گفتم چشه : عمل چی کرده .یه کمپوت گرفتیم رفتیم رسیدیم دم خونشون با کلید در باز کرد رفتیم بالا ،خودم یه راست رفتم طرفه اتاق نسترن میدونستم کجاست چند بار خونشون اومده بودم .در باز کردم دیدم کسی تو اتاق نیست
فهمیدم چه مخمصه ای افتادم برگشتم نگاش کردم گفتم خیلی کثافتی خواستم برم که درو قفل کرده بود ،نمیدونستم چی کار کنم مات مبهوت مونده بودم که گفت بیا یه حالی به ما بده خودتم یه حالی کن چاره نداشتم حکایتم مثل اون بچه بود که با یه قزوینی تو کوچه بن بست گیر افتاده اونم اومد جلو لباشو گذوشت رو لبام با دستاش سینه ها مو می مالید منم که بدم نیومده بود همراهیش میکردم که یهو بلند کرد برد سمت تخت خواب با اون هیکل گوری انگوری افتاد روم لب گرفتن،زبونشو تو دهنم میکرد آخراش حالم داشت بهم میخورد که دست انداخت لباسمو پاره کرد گفتم دهنت سرویس 20 تومان پول لباسو دادم گفت تلافی میکنم دست زد به سینه هام میمالید یواش یواش میرفتم به سماء یهو فشار داد که یه جیغ زدم موهاشو کشیدم هیچی نگفت،دستشو برد پشت سوتینم باز کرد تو تا هلو منو تا دید شروع کرد به خوردن حالا نخور کی بخور دیگه قرمز شده بودن خودشم خسته شده بود عباس اقا داشت میترکید دست به شلوار شورتو با هم کشیدم پایین که عینهو فنر پرید بیرون کیر خرم اونقدر بزرگ نبود گفت بخورش:منم سرشو یه لیس زدم ،مشغول خوردن شدم داشتم خفه میشدم خودشو از قصد بیشتر فشار میداد که بعد 20 دقیقه آبش مثل آبشار نیاگارا فواره کرد ریخت روسینه هام ،بو گند ما داد ،آدم حالش به هم میخوره اونوقت ما از چنین چیزی به وجود اومدیم اینقدر مغروریم .باز با اکبر آقا باری کردم تا بیدار شد ،دستشو گذوشت رو کوسم از شلوار یه خورده مالید ،زیپ شلوارم باز کرد به زور شلوار کشید پایین یه دست رو کسم زد شورتم درآورد تا دید چشاش دو تا شد عینه وحشیها شروع کرد به خوردن که بعد 10 دقیقه یه جیغ کشیدم ارضا شدم ،کیرش ویه خورده به لب کسم مالوندو تا ته کرد تو گفتم یواش تر انگار کر بود که 20 دقیقه تلنبنه میزد انگشتشو از پشت تو کونم میکرد که تا خواست آبش بیاد سریع کیرشو درآورد دمرم کرد کیرشو گذوشت تو کونم آبشو ریخت تو که خیلی داغ بود بی حال افتاد رو تخت ،یه بوسم کرد گفت :خیلی حال داد.بعد دو تایی رفتیم حموم باز یه شیطونی کرد لباس پوشیدیم منو تا دم خونمون رسوند.
     
صفحه  صفحه 44 از 44:  « پیشین  1  2  3  ...  42  43  44 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستانهای سکسی حشری کننده ( آرشیو شماره یک ) بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.