تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
مذهب

Zoroaster Religion | آیین زرتشت

صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  
#51 | Posted: 10 Dec 2013 13:22
انتشار برگردانی تازه از گاتها، سروده‌های اشوزرتشت


تازه‌ترین برگردان از گاتها، سروده‌های آسمانی اشوزرتشت، به مناسبت فرارسیدن سه هزاروهفتصد وپنجاهمین سال پیام آوری اشوزرتشت مهر اسپنتمان، برگردانی نفیس ازگاتاها به دنیای نشر کتاب گام نهاده است که در بسیاری ازگزینه ها مورد نیاز پژوهندگان وشیفتگان آیین راستی گستر پیام آورآریایی، زرتشت است.

گاتاها؛ سرودهای زرتشت، برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی و گزارش‌ دستوری تمام واژگان اوستایی، نام این نوشته ارزشمند است که با پژوهش دکتر آبتین ساسانفر به نگارش در آمده است. ساسانفر که استاد پیشین دانشگاه ملی بوده است با نگرش به متن درست شده گلدنرهمراه با قلمی شیوا و نثری روان، ضمن نوشتن بازنویسی سرودهای اشوزرتشت با متن دین دبیره و آوانویسی پارسی، برداشتِ خود را از هر سرود نیز آورده تا به زیبایی و ماندگاری این اثر افزوده باشد.


درک درست این پژوهشگر از سرودهای اشوزرتشت و آشنایی با فرهنگ و فلسفه‌ی وی سبب شده تا این کتاب و برگران گاتاها از ارزش و اهمییت ویژه‌ای برخوردار شود.

دربخشی از پیشگفتاراین کتاب نویسنده چنین نگاشته است:« اصول فلسفی و آیین گاتها اگر بدون پیش قضاوت مُغرضانه و منفی بررسی شود، هیچ انسان با انصاف و خردمندی نمی تواند با آن مخالفت کند چون چیزی جز راهنمایی به سوی صلح، سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود.»

چاپ نخست این کتاب با ۱۲۷۰ رویه درتیراژ ۲۰۰۰ نسخه، به همت نشر بهجت درپاییز سال ۱۳۹۰ خورشیدی که سرآغاز نوروز سال ۳۷۵۰ یکتاپرستی ایرانیان است، درتهران منتشر شده است. ویرایش وبازخوانی این کتاب ارزشمند را نیز موبد کوروش نیکنام انجام داده است که بیگمان به ارزش وجایگاه برگردان شده این کتاب افزوده است.

درآغازاین کتاب، گزارشی خواندنی ازپیشینه پژوهش های اوستایی توسط پژوهشگران اروپایی به چاپ رسیده است که گویای بسیاری از رویدادهای شنیدنی، نانوشته و ناخوانده است.

افزون براین برگردان گاتاها باجلد گالینگور وچرمی نفیس آن که درقاب جداگانه ای جای گرفته است، با نشان طلاکوب شده‌ از فروهر جلوه‌ زیبا وکم نظیری به خود داده است که برای همه کتابخانه‌ها، استفاده دانشجویان وپژوهشگران، پویندگان راه راستی و به ویژه سفره‌های دینی ونوروزی همکیشان و ایرانیان، ارزش وجلوه مینوی خواهد داشت. سروده های زرتشت، گاتاها را دریابیم وآموزه های آن را در زندگانی به کار گیریم.

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#52 | Posted: 10 Dec 2013 13:52
1سخن ستایش زرتشت اَشَوَن [چنین است]:


«ینگهه هاتَم آ اَت یسن پَیتی.»
«ینگهه» ستایش مزدا را می آموزد؛ آنچنان که در داده اهره است.
«هاتَم» ستایشی را می آموزد که زندگی مردمان جهان را [ بکار آید].
2«یاونگهم» در این جا رهنمونی است به ستایش زنان اشون که در نیایش امشاسپندان،سپندارمذ را در آغاز می ستایند.
سه فرمان ایزدی [-سراسر «ینگهه هاتم...»-]سخن برازنده ستایش است.
5«ینگهه هاتم...» خوب ستوده پاک را می ستاییم.
یسنا پاک ،هات 21،این هات در تفسیر و ستایش نیایش ینگهه هاتام است (نیایش ینگهه هاتام بعد از اهونور و اشم وهو ارزشمند ترین نیایش زرتشتیست ،این نیایش از بند 22 گاتها هات 51 برداشته شده است ،معنی آن بند اینچنین است:
اهورامزدا،
کسانی را که از روی راستی،
بهترین پرستش­ها را به جا می­آورند،
چه در گذشته بوده باشند
و چه اینک باشند، می­شناسد.
من این کسان را می­ستایم،
و به نام یاد می­کنم،
و با درود به سوی آن­ها می­روم.
1

ýesnîm vacô ashaonô zarathushtrahe, ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî, ýenghe idha mazdå ýasnem cinasti ýatha dâta ahurahe hâtãm ýasnem cinasti
2
ýatha hadhbîsh jîjishãm ýånghãm idha ashaoninãm ârmaiti-paoiryanãm ýasnem para-cinasti ýatha vahmem ameshaêibyô, thrâyô tkaêsha, vîspem vacô ýesnîm, ! .
5
bakhãm ýenghê-hâtãm hufrâyashtãm ashaonîm ýazamaide.

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#53 | Posted: 10 Dec 2013 13:54

اینک «جان» و «دین» و «بوی» و «روان» و «فروشی» *نخستین آموزگاران و نخستین آموزندگان کیش، مردان و زنان اشونی را که انگیزه­ ی پیروزی اَشَه بوده­ اند، می­ستاییم.
paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare
یسنا پاک هات 26 بند چهارم

اهو یا اخو ،دئنایا دین -بئوذا یا بئودا یا بوی ،اوروان یا روان و فروشی 5 بخش از اجزای وجود ادمی هستند که جنبه ی مینوی دارند
گفتاری از کتاب پیام پاک موبد کامران جمشیدی در توصیف این 5 بخش:

جان، به اوستايي آَهو Ahu و به پهلوي اَخو Akhu ، نيرويي است كه تن را به جنبش و كار وا ميدارد. هوايي كه به درون می دمیم و خوراكي كه مي خوريم با به هم آمیختن و سوخت و سازهاي خود در بدن، سبب برپایی آن نيروي جنبش مي شود كه آن را جان مي نامند. اكنون اگر يكي از اندام هاي كار ساز بدن و سرانجام قلب، از كار بيفتد ديگر اين نيرو وجود نداشته و از ميان خواهد رفت. از اين نيرو در اوستا با نام "آتش زندگي" در چم "نيروي زندگي" نيز ياد شده است.

ـ دَئِنا daenâ ، كه وجدان يا دين انسان و مركز اخلاق است. از آنجا كه هر كس از روي خواست و درك و ديدگاه خود راه زندگاني اش را برمي گزيند، درنتيجه دئنا يا وجدان او در پي اين گزينش و پيامدهاي آن آرامش يافته و يا ناآرام مي گردد. وجداني كه از راه اخلاق دور مي گردد رنج مي بيند و آلوده مي شود.

– بَئودا، به اوستايي بئوذَ baodha ، نيروي روشنايي و بينش و آگاهي دروني است. به گفته ي ديگر، مَنَ نيروي فرنودآوری (منطق) بوده كه با نگرش و درك و سنجش در دنياي بيرون سرو كار دارد و بئودا با دنياي درون.


روان يا آگاهي، به اوستايي اوروان Urvân ، كه مي توان گفت يك نامگذاري كلي است براي آن بخشي از انسان كه از تن و جان جداست و به راستي آن بخش مينوي انسان است كه پاسخگوی تمامي كردارها ( و البته انديشه و گفتار) مي باشد. از ديدگاه واژگاني نيز "اوروان" از ريشه ي " وَر" آمده است كه در چم نيروي تميز نيك از بد و يا نيروي گزينش مي باشد. از اين بخش مي توان با نام " آگاهي" نيز ياد كرد كه خود از دو زير بخش درست شده است :
يكي نهاد يا ضمير خود آگاه و ديگري نهاد ناخودآگاه.

ـ فرَوهَر Fravahar ، نيروي پيش برنده. در اوستا فرَوَشي Fravashi ، براي اين پديده گزارش هاي زيادي داده شده است. گاتها از فروشي تنها در چم " خَستو شدن" يا " اعتراف كردن" و يا بهتر بگوييم "باور داشتن" و " برگزيدن" ياد كرده است كه در اين پيوند مي توان اين واژه را مانند روان (اوروان) از ريشه ي " وَر" دانست در چم گزينش و باور.
فروهر در چم آن نيرويي است كه انسان را در زندگي به پیش رانده و او را به پيشرفت وامي دارد. در اين پيوند اين واژه را بگونه ي "فرَ + وَر" مي دانند در چم " نيروي پيش برنده". به گفته اي « فروهر، ذره اي از ذرات نور خدايي است كه در هر كدام از ما به وديعه گذاشته شده كه قوه پيشرفت و ترقي بوده و راهنماي ما به سوي پيشرفت مي باشد.»
در نگر آورید كه اهورامزدا، گوهر و سرچشمه ي همه ي هستي و همانا نيرو و انرژي و نور است و اوست كه گوهر و سرچشمه ي خرد و آگاهي است . اين نيروي آگاه، اين نورِ آگاهي و اين درستی ناب در همه جا هست، و همچنین در ما انسان ها. اين نيروست كه اگر به وسيله ي ديد دروني، بئودا، دریافت شود سبب روشن شدن راه پيشرفت و تكامل است. اين نيروي پيش برنده را "فروهر" مي نامند.

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#54 | Posted: 21 Aug 2014 14:43 | Edited By: nisha2552
امروز روز شهریور ایزد از ماه شهریور ایزد است .امروز جشن شهریورگان میباشد

این جشن را به تمام ایرانیان همکیشان گرامی و نیکان و وهان به خصوص
پدران عزیز که همیشه با نیکو ترین تلاش ها همانند فولاد پشت ما بودند و از ما دفاع کرده اند و خواهد کرد.
میستاییم این افراد را
روز مرد و پدر خجسته باد

امروز روز شهریور ایزد ماه شهریور ایزد سال 3752 دینی زرتشتیان و ۲۷۱۴ ماد
(جشن شهریورگان)Bilder hochladen
     
#55 | Posted: 22 Aug 2014 12:36
عرفان و خردورزی در آیین زرتشت


یگانه آیین و مکتب خردگرایی که عقل و عشق را با هم پیوند می دهد دین زرتشت است. عرفان زرتشت و شناسایی حقیقت از راه ژرف اندیشی و الهام گرفتن از علم و آگاهی درونی امکان دارد. عشقی که مورد نظر صوفیان و درویشان است که عشق واقعی و حقیقی را فقط عشق به خدا می دانند و باید با ریاضت و آزردن جسم، پس از طی مراحل گوناگون به آن دست یافت. چنین عشقی با آنکه از پایگاهی سزاوار احترام برخوردار است، نمی تواند عشقی باشد که تمام مردم یک جامعه آن را به خود تحمیل کنند و به دنبال آن باشند.
عشقی که در نتیجه گوشه گیری و ترک دنیا باشد تعادل جامعه را بهم خواهد ریخت. در دنیایی که همگان درویش و گوشه گیر باشند، برای هیچکس حتی برای درویشان و صوفی ها نیز جای زندگی نیست.

زرتشت عشق به راستی و فضایل انسانی را که سپنتاآرمئیتی نماد آنست، آموزش می دهد که از دانایی و خرد مزدایی سرچشمه می گیرد و با بهره مندی از نعمتهای خوب طبیعت هماهنگی دارد. انسان بدون آموزش درست بوسیله آموزگاران شایسته و فرهیخته که بتوانند آیین راستی را چنانکه در گاتاها آمده است آموزش دهند، هرگز راه بجایی نمی برد و به خوشبختی نمی رسد. در (هات۳۲ بندهای ۹-۱۰-۱۱ و ۱۲) ویژگی و منش آموزگار بداندیش که پیام راستین را با گفتارش تحریف می کند و خرد زندگی را تباه می سازد و مردم را از کردار خوب باز می دارد با گفتاری فشرده آموزش می دهد.
گاتاها با حجم محدود در بردارنده اندیشه و فلسفه ای فراگیر است که برای هر پرسش درباره آفرینش، آفریدگار و نقش انسان پاسخی پذیرفتنی دارد، از نقل داستان های تاریخی و روایات دور از عقل سلیم که باعث توضیحات بی ثمر و طولانی شدن مطلب است، چیزی در آن دیده نمی شود، با این وجود گاه کژاندنیشان بر گاتاها ایراد گرفته اند که مطالب آن تکراریست در حالیکه تمام اصول و اندیشه های اخلاقی و فلسفی بدون آنکه تکرار شود در هفده فصل و دویست و سی و هشت بند بدون طول و تفصیل ملال آور یا کمبود و کاستی، در پاسخ پرسش های مورد نیاز بیان شده است.
     
#56 | Posted: 22 Aug 2014 19:22
سنت هایی که در مراسم گواهگیران باید باشدfoto upload


...عروس لباس سپید یا لباس سنتی میپوشد

....نزدیک ترین پسر به داماد (برادر کوچکتر داماد که هنوز ازدواج نکرده)به عنوان یار و پشتیبان داماد در تمام مشکلات زندگی ظرفی که در ان یک قیچی تخم مرغ و نخ و سوزن و مقداری سنجد و اویشن و سنجد و همچنین یک دانه انار است را بالای سر عروس و داماد تا اخر مراسم و خواندن اوستا بر سر انان میگیرد...

.....دو عدد لاله شمع به نشانه شادی و روشنایی
قیچی به معنای ان است که زن و شوهر باید در تمام مشکلات باهم مشورت کنند و مشکلات رو بایاری هم حل کنند.
نخ و سوزن به زن و مرد پیام میدهد که هرگاه خدایی تکرده بین انها مشکلی به وجود امد ان را با کمک هم از بین ببرند و تخم مرغ داخل پیش دستی را پس از مراسم گواه گیری از پشت بام بیرون میندازند بدین معنی که پدر و مادر عروس و داماد همه زحمات خود را به یک تخم مرغ صلح کرده اند و از این به بعد باید نقش مشاور را در زندگی این دو جوان بازی کنند و در زندیگ انان مداخله نکنند .
سنجد و اویشن در دین زرتشت به نشانه شادی و ارزوی عمر دراز و پر باری است
انار به معنای داشتن فرزندان نامور و شیرین است
قند سبز به نشانه شیرینی و شادی بین افراد خانواده رد بدل میشود

((این سنت ها به گونه ای درست شده که هر شخصی در هر جایگاهی بتواند ان را تهیه کند))
     
#57 | Posted: 22 Aug 2014 19:35 | Edited By: nisha2552
(ادامه مراسم گواه گیران)

اینک چند اندرز دینی گوش فرادهید و از ان پیرویی کنید تا سبب خشنودی اهورامزدا گردد. و شاد کامی و نیک بختی را به شما ارزانی دارد.

نخست :ابتدا ستایش هستی بخش یکتا اورمزد بزگوار را در هر زمان به جای اورید.

دوم:به پیامبری اشو زرتشت و به دین وه مزدیسنی استوار بمانید و هر زمان به اشویی و راستی گرایید و با اندیشه گفتار و کردار نیک در جهان زیوید.

سوم:به روانشادی در گزشتگان و دستگیری نیازمندان و بر پایی گاهنبار کوتاهی نکنید در پنجه و فرودینگان که روز ویجه هماروانان است از درون و میزد و افرینگان انچه در دسترس باشد به جای اورید تا روان وفروهر نیکان خشنود گشته شادی ارزانی گردد.

چهارم:مراسم سنتی برای یاد بود در گذشتگان را انجام داده و نیازمندان را با دهش خیش یاری رسانید.

پنجم:سدره و کشتی را که نماد پیرویی از راستی است پیوسته با خود همراه داشته باشید و به فرزندان خود سفارش کنید هنگامی که به خردمندی رسیدن و هنگام انتخاب دین شد به ایین زرتشت بپیوندند و پیرو راستی باشند و ستایش هرمزد پاک را به جای اورند.

ششم:از مادر و پدر و استاد خویش سپاس گزار باشید و بدانید هرمزد پاک با خشنودی این سه تن از شما خشنود است.

هفتم:از روز های ماه یکی را نام ببرید تا در ان دادو دهش کنید و دستگیر نیازمندان باشید اینک این روز را نام ببرید(.............)

هشتم:در زندگی راهنمای دانایی را برگزینید تا د پیشرفت کارها راه گشایتان باشد زیرا دانش پراکنده است وکار با رهنود دانایان نیک فرجام است. اینک دانایی که انتخاب کرده اید نام ببرید(..............)

نهم:اورمزد دانا که به انسان را نیروی خرد وگویایی از دیگر افریدگان برتر افرید .دادش مردم دوستی پس دیگران را میازاید.نه به منش نه به گوشن ونه به کنشن.بیگانه ای کهفرارسید جای و خراک دهید .وهان را از سرما گرسنگی تشنگی و گرما در امان دارید .وبه داد و پیام امشاسپندان که فروزان اورمزد پاک هستند راه پویید تا دادار اورمزد از شما خوشنود باشد.
ایدون باد .ایدون ترج باد

     
#58 | Posted: 22 Aug 2014 21:00 | Edited By: andishmand
زن در آیین زرتشت

بی شک وضع اجتماعی زن در هیچ دوره و تاریخی از وضع عمومی آن جامعه مجزا نیست. بدون تردید سرزمین ایران یکی از قدیمی ترین و کهن ترین مراکز زندگی بشر بوده است و اسناد و مدارک در مورد شناسایی وضع زن و همچنین مرد چه در ایران و چه در جاهای دیگر بسیار نارسا و ناچیز است. به طور کلی بررسی نخستین جوامع بشر و ملت ها و اقوام گوناگون فقط به وسیله ی آثار و وسایل مکشوفه و آنچه از زندگی بشر این دوره به جا مانده امکان پذیر و قابل بررسی است.
در دورانی که شاید بیش از ده هزار سال قبل از میلاد باشد، تغییراتی در وضع اقلیمی ایران به وجود آمد و انسان غارنشین اندک اندک برای خود خانه ساخت. در این دوران کانون خانواده مرکز قدرت قبیله بود. چون زن هم در خانه و هم در بیرون از خانه با مرد در کار تولید و رفع حوایج زندگی معاضدت و همکاری داشت و از طرفی تولید و مثل و بچه زاییدن و استمرار نسل به طور فطری و طبیعی بر عهده ی او بود لذا ارزش و اهمیت زن نسبت به مرد فزونی یافت و تعادل قدرت را به سود زن متمایل ساخت.

طبق سالنامه زرتشتی، روز اسفند از ماه اسفند یعنی پنجمین روز از این ماه و بنابر تقویم امروزی، 29 بهمن ماه روز سپاسداری از جایگاه زنان و مادران است که مظهر مهر و پاکی و فروتنی هستند. این جشن مربوط به امشاسپند1 سپندارمذ2 است که حامی زنان درستکار و پارسا است. از این رو ماه اسفند و به خصوص این روز(سپندارمذ) جشن زنان بوده و در این روز مردان به زنان هدیه می دادند. این روز متعلق به سپندارمذ یا سپنته آرمئیتی است و چون نام روز و نام ماه با هم موافق می شوند، جشن می گیرند. این فرشته در عالم مینوی نماد عشق، محبت، تواضع، بردباری، جانبازی و فداکاری است و در جهان مادی پاسبان و حامی زنان نیک و پارسا است و تمام خوشی های روی زمین در دست اوست. این فرشته گذشته از پاسبانی زنان پارسا نگهبان و حامی زمین هم است.

این جشن را به دلیل نزدیکی کشت و کار و فصل بهار به نام «برزگران» نیز می گویند. در آیین زرتشت ، به دلیل برخی ویژگی های مشترک زمین با زن همچون آفرینندگی و زایندگی، این روز به نام «زن و زمین» نام گرفته است. از ویژگی های این جشن، استراحت کامل زنان از کار و تلاش و کوشش و فرمانبرداری کامل مردان از زنان بوده است. در این روز به پاس تلاش یک ساله زنان، مردان وظایف ایشان را بر دوش گرفته و با این کار، فعالیت های یک زن را تجربه می کردند و در عین حال در این روز هدیه دادن به زن خانه از آداب و رسوم اصلی این جشن به شمار رفته است.به این ترتیب از محبت و مهربانی زنان سپاسگزاری می شود. در این روز خاص همچنین انجام کارهای خانه بر عهده مردان است و زنان با پوشیدن لباس های نو، مورد تکریم قرار می گیرند. در مراسم جشن اسفندگان در آیین زرتشت همچنین زنان پاکدامن و پرهیزگار که به تربیت فرزندان نیک پرداخته اند و این فرزندان به عنوان شخصی نیک شناخته شده اند، تشویق می شوند.

در آیین زرتشتی اطاعت زن از شوهر یکی از فرایض زن است و اطاعت نکردن از شوهر گناه بزرگی شمرده شده است .
و تنبیهات و مجازات هایی هم بر این گناه قرار داده شده است .

در باور ایرانی مرد دارای قدرت مردانگی و تفکر و خردورزی بیشتری است، در برابر آن زن نیز دارای مهر ورزی، عشق پاک، پاکدامنی و از خودگذشتگی فراوان تری است که هر یک از این دو به تنهایی راه به جایی نبرده و حتی روند پویایی گیتی را هم به ایستایی می کشانند. اگر مردان بدنه هواپیمای خوشبختی اند، زنان موتور آن اند که پیکره بی موتور و موتور بی بدنه هیچ کدام به تنهایی به اوج سعادت نمی رسند بلکه ذره ای حرکت و جنبش هم برایشان ناممکن است.

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
     
#59 | Posted: 28 Dec 2014 17:37
5 دی تنها روزی كه جشن نیست، ولی روز سوگواری هم نیست!پنجم دی روز خير يا خورا، روز درگذشت اشو زرتشت پیامبر بزرگ آریایی است. کسی که پيام آور آزادی انديشه، آگاهی، آشتی و همزيستی با انديشه‌های گوناگون بود و از ايران زمين به پاخواست.
اشوزرتشت در هفتاد و هفت سالگی بود، هنگامی كه گشتاسب كيانی و پسرش اسفنديار، فرمانروای بلخ (مزارشريف) از پايتخت بيرون رفته بودند، فرمانروای تورانی "ارجاسب" كه دشمن ديرينه‌ی زرتشت بود، درنگی يافته و تورابراتور را با لشگر بزرگی به بلخ فرستاد.
تورانيان دروازه‌ی شهر بلخ (مزارشريف) را درهم شكستند و هنگامی كه اشو زرتشت با لهراسب و گروهی از پيروانش، روی هم رفته هفتاد و دوتن در آتشكده‌ی نوبهار شهر بلخ به نيايش سرگرم بودند به زخم شمشير كشتند.
اشو زرتشت گرچه از جهان رفت و از دیدگان پنهان گشت، ولی روان پاكش همراه با اندیشه و آموزش‌های جاودانه‌اش پیوسته زنده ماند. بزرگ مردی که پس از هزارها سال هم‌چنان نام، راه و اندیشه‌اش بر تارک هوشمندی راست اندیشان و فیلسوفان بزرگ جهان می‌درخشد.
زرتشت هرگز نجنگید و همواره آدمیان را از جنگ و ستیز می‌پرهیزانید و هرگز اندیشه‌ی خود را برتر یا تك ندانست و به جای آن همزیستی با اندیشه‌های گوناگون را یاد داد.

درگذشت پیامبرمان اشو زرتشت را به تمام هم میهنان تسلیت میگوییم ...
     
#60 | Posted: 10 Sep 2016 09:42
andishmand
nisha2552
shomal
ممنون از اطلاعات زیبیایی که در این تایپ گذاشتین واقعا زیبا و قشنگ و جالبه من با خواندن این تایپک فهمیدم که چه دین خوبی هست زرتشت و دین ملایم تر و بهتر نسبت به مسیح و اسلام و بودایی.و یهودی است ممنون از شما موفق باشین .


andishmand
     
صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6 
مذهب انجمن لوتی / مذهب / Zoroaster Religion | آیین زرتشت بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites