تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی

صفحه  صفحه 110 از 115:  « پیشین  1  ...  109  110  111  ...  115  پسین »  
#1,091 | Posted: 16 Sep 2017 10:06
سلام
آریا هستم
درخواست یک تاپیک دارم
موضوم هم ؛ همسره فاهشه من شهره
ممنون میشم
     
#1,092 | Posted: 17 Sep 2017 21:11
اریا داداش تو فقط همون یک تابستان رویایی رو تموم کن بعد ی داستان دیگه درست کن اینجوری سرت شلوغ میشه نمیدونی ب کدوم برسی
     
#1,093 | Posted: 18 Sep 2017 21:48
moohammadyaqoob:
اریا داداش تو فقط همون یک تابستان رویایی رو تموم کن بعد ی داستان دیگه درست کن اینجوری سرت شلوغ میشه نمیدونی ب کدوم برسی

هههههه خخخخخخخخخخخ بابا مثله این که تو توباغ نیستی.
این آریا با آریای یه تابستون رویایی فرق داره
     
#1,094 | Posted: 21 Sep 2017 17:17
تهرام داداش کجا موندی
     
#1,095 | Posted: 26 Sep 2017 18:55
عزیزان آق رجب تو دریای کس و کون غرق شده ....

الفاتحهکجایی عشقم؟
سنایم؟
آه......از این روزگار
     
#1,096 | Posted: 26 Sep 2017 19:24

Ali
     
#1,097 | Posted: 4 Oct 2017 22:33
داداش کجا موندی منتطر داستان تهران هستبما
     
#1,098 | Posted: 19 Oct 2017 17:15
پس چی شد ؟ چرا ادامه داستان نمی زاری ؟؟؟

Ali
     
#1,099 | Posted: 31 Oct 2017 21:06
تهران 51
وقتی رسیدیم خونه خانم جان. هر کسی رفت سمت اتاق خودش منم وسایلم رو برداشتم رفتم تو اتاق خانم جان. خیلی خسته بودم سریع لخت شدم رفتم تو تخت خانم جان که اونم لخت شد اومد کنارم. از خستگی سریع خوابم برد.
صبح که بیدار شدم با ملیحه مشغول درس خواندن شدیم. تا عصر درس میخوانیدم . معصومه هم از نظر تغذیه هر دقیقه یه چیزی می آورد که بخوریم. عصر شد که صدای زنگ دم درب اومد. معصومه درب رو باز کرد. زیور با شوهرش و بچه هاش بود. من و ملیحه وسایلمون رو از تو پذیرای جمع کردیم. اول زیور بود اومد تو احوال پرسی کرد بعد پشت سرش شوهرش آقا هاشم بود و بعدش اتوسا دخترش بود بعد هم اشکان و سالنومه اومدن داخل. ده دقیقه ای دور هم بودیم که صدای زنگ اومد. آقا کامران و شهین خانم با احسان بودن. بعد از احوال پرسی. آقا کامران گفت: بریم سر اصل مطلب که خانم جان گفت: کمی صبر کنید هنوز خاله عروس خانم نیومده. که چند دقیقه بعد فرنیا و فرنوش اومدن. بعد از احوالپرسی کردن آقا کامران گفت: میشه حالا شروع کنیم؟ که خانم جان گفت: یک نفر دیگه هم مونده حالا میاد. همه تعجب کردیم که کسی نمودنده
بعد چند دقیقه صدای زنگ اومد معصومه درب رو باز کرد. سوگل بود. تا اومد داخل و حال و احوال کرد. سری میدان رو دست گرفت و گفت: خوب بریم سر اصل مطب. آقا کامران ما در خدمت شما هستیم. آقا کامران هم شروع کرد و گفت: با اجازه بزرگترها مزاحمتون شدیم اگه صلاح بدانیت این احسان ما رو به غلامی خودتون قبول کنید. بعد سوگل گفت: من از طرف خانواده عروس وکیل هستم و فکر میکنم یه ده دقیقه به بچه وقت بدیم با هم صحبت کنن و نظرشون رو اعلام کنن. بعد احسان و سارا رو فرستاد تو اتاق که با هم صحبت کنن. پنج دقیقه نشد که اومدن و احسان رو به جمع گفت: ما مشکلی ندارم اگه بزرگترها اجازه بدن. آقا کامران گفت: پس مبارکه. سوگل گفت: مبارکه ولی بریم سر بقیه مسائل اصلی. آقا کامران با تعجب گفت: مثلا چی؟ سوگل گفت: خوب معلومه. مهریه و شیربها و رسم و رسوم خانوادگی ما. آقا کامران گفت: ما در خدمت شما هستیم هرچی شما بگید. سوگل گفت: اول مهریه رو مشخص کنیم. به نظر من عروس به این گلی و خوشکلی رو باید طلا گرفت. فکر کنم دوتا سکه برای چشمهای خوشکلش. سه سکه برای لبهای خوشکلش و یکی یدونه سکه برای هر سینه اش. یک سکه هم برای نافش ناز دخترمون و دوتا سکه هم برای سوارخ کون گشاد دخترمون و سه تا سکه هم برای کوس خوشکل و ناز دخترمون. که میشه 13 سکه و 11 سکه هم برای اینکه دخترمون از داماد بزرگتره. که در جمع میشه 24 سکه. آقا کامران گفت: قبوله. ما روی حرف شما حرفی نداریم. سوگل گفت: فدای شما. حالا بریم سر شیربها. بعد رو کرد به فرنگیس. گفت: بره وسط. پیراهن فرنگیس خانم رو درآورد و کورستش رو هم باز کرد. بعد سینه های فرنگیس رو گرفت تو دستش و گفت: فکر میکنید این سینه های خوشکل و خوشمزه چقدر می ارزه بعد دست فرنگیس رو گرفت برد سمت آقا کامران و بهش گفت: دست بزن ببین چطوره . آقا کامران هم که از خدا خواسته سری سینه های فرنگیس رو گرفت. بعد سوگل گفت: بخورش ببین چه مزه ای داره. آقا کامران هم سریع سینه های فرنگیس رو کرد تو دهنش و با لذت میخورد که سوگل سینه فرنگیس رو از تو دهن آقا کامران درآورد و فرنگیس رو برد جلو شهین خانم. دست شهین خانم رو گذاشت روی سینه های فرنگیس. شهین خانم داشت از خجالت منفجر میشد. قرمز قرمز شده بود. سوگل که حال کرده بود. سر شهین خانم رو گرفت برد جلو گفت: بخور ببین چه مزه ای است؟ شهین خانم با خجالت شروع کرد. به خوردن سینه های فرنگیس . فرنگیس هم شروع کرد به نوازش کردن سر شهین و قربون صدقه رفتن شهین خانم . بعد سوگل دست فرنگیس رو گرفت. برد وسط رو کرد به خانواده داماد و گفت: نظرتون چیه؟ این سینه ها خوشکل و خوشمزه چقدر می ارزه؟ آقا کامران تا اومد حرف بزنه. شهین خانم گفت: خیلی با ارزشه و هر چقدر شما بگید ما قبول میکنیم. سوگل گفت: من فکر میکنم یه سینه ریز و اینکه ماهی دوبار باید داماد مادرزنش برو بکنه. آقا کامران با تعجب گفت: یعنی چی؟ سوگل گفت: یعنی اینکه آقا داماد باید حداقل ماهی دوبار کیرش رو بکنه تو کوس مادرزنش. تا از مادر زنش تشکر کنه بخاطر شیر دادن و بزرگ کردن چنین دختر زیبا و ماهی. من فکر کنم اینطور آقا احسان ثابت میکنه که ارزش زنش رو میدونه. آقا کامران تا اومد بگه: آخه . که شهین خانم گفت: عالیه. چه حرف قشنگی زدی. واقعا باید داماد قدر مادرزنش رو بدونه. ما که صد در صد موافقیم با نظر شما. سوگل گفت: دو رسم دیگه مانده. آقا کامران گفت: ما سرتا پا گوش هستیم که رسوم خانوادگی شما رو بشنویم. سوگل گفت: ما عروس داماد رو نشون میدیم که هیچ مشکلی ندارن. بعد سارا رو صدا زد و برد وسط لختش کرد. فقط یک شورت و کورست تنش بود. که سوگل کورستش رو باز کرد. و گفت: ببینید چه سینه ای کوچولو و خوشکلی داره. بعد کمی با سینه های سارا بازی کرد و کمی خوردش. بعد شورت سارا رو کشید پایین و گفت: ببینید چه کوس خوشکلی داره دخترمون. سالم سالمه. بعد دست سارا رو گرفت برد سمت آقا کامران گفت: ببین عروس خانم ما سالم سالمه. آقا کامران هم کمی با سینه های سارا بازی کرد. بعد دست به کوس خوشکل سارا زد و کمی نوازش کرد و کوس سارا رو بوسید. سوگل دست سارا رو گرفت بردش جلو شهین خانم. دست شهین خانم رو گذاشت روی سینه های سارا. شهین خانم که روش باز شده بود کمی سینه های سارا رو مالید و بعد صورتش رو بوسید و قربون صدقه عروسش میرفت. سوگل که این صحنه رو دید. سارا رو چرخوند و دولاش کرد به شهین گفت: ببین سوراخ کون عروست چه خوشکل و گشاده. شهین خانم هم قربون صدقه کون سارا میرفت. که سوگل یه لیسی به سوراخ کون سارا زد و گفت: شهین جون بخور ببین چه خوشمزه است. شهین خانم هم که پرو شده بود. سرش رو کرد لا کون سارا و یک دقیقه ای لیس میزد. سوگل گفت: کوس عروست رو ندیدی شهین هم سریع سارا رو چرخوند و سرش رو برد لاپای سارا کمی کوسش رو خورد و گفت: فدای عروس خوشکلم بشم. ماه. ماه. بعد سوگل به سارا گفت: برو تو بغل پدرشوهرت بشین. اونم رفت نشست رو پای آقا کامران. سوگل رو کرد به شهین خانم گفت: حالا نوبت شماست که داماد رو به خانواده عروس نشون بدی. شهین هم بلند شد دست احسان رو گرفت برد وسط بهش گفت لخت بشه. احسان هم سریع لخت شد. شد با یه شورت. شهین خانم شورتش رو هم کشید پایین. احسان که مثل مامانش خجالتی بود. صورتش شد قرمز قرمز. کیرش هم کوچولو . کوچولو. سوگل رو کرد به شهین خانم گفت: این که کیرش خیلی کوچولو است بدرد نمیخوره. شقش کن ببین چقدر میشه. شهین خانم گفت: یعنی چکار کنم. فرنگیس گفت: خوب بخورش دیگه. شهین خانم تا این رو شنید مثل احسان قرمز شد. ولی دید هم دارن نگاه میکنن سرش رو برد جلو و کیر کوچولو احسان رو کرد تو دهنش. کمی که خوردش انگار حشریی شد. بعد شروع کرد وحشی وار ساک زدن. کیر احسان که شق شده بود. انگار اونم حشری شده بود. سر مامانش رو گرفت و کیرش رو تا ته میکرد تو دهن مامانش. بعد شهین خانم سرش رو کشید کنار گفت: این کیر خوشمزه آقا داماد. سوگل دست احسان رو گرفت گفت: برو پیش خانم جان بشین. بعد گفت: حالا بریم سر مهمترین رسم خانوادگی ما و آخریش.
احسان که رفت کنار خانم جان بشینه. خانم جان بلند شد و بهش گفت: بشینه سرجاش. خانم جان چون همیشه تو جلسات رسمی کت و دامن می پوشید. زیپ دامنش رو باز کرد و کمی کشید پایین و بعد رفت نشست رو کیر احسان. چون دامنش تنگ بود. مجبور شد. دامنش رو در بیاره و راحت کیر احسان رو بکنه تو کوسش.
سوگل گفت: اگه خانواده داماد موافق هستن بریم سر آخرین مرحله خواستگاری؟ آقا کامران هم که عروسش تو بغلش بود و داشت باش حال میکرد. گفت: هر چی شما بگی ما موافقیم. سوگل گفت: ما رسم داریم بین مادر عروس و مادر داماد یه مسابقه میزاریم که هر کدام کوسش گشاد تر باشه و بهتر یک سرویس کامل طلا از طرف مقابل میگیره. بعد سوگل به من و فرهاد گفت: میز وسط رو بزاریم کنار. خودش هم دست فرنگیس و شهین رو گرفت برد وسط خواباند. دامنهاشون رو کشید پایین. بعد شورتشون رو هم کشید. پایین بعد به من و فرهاد گفت: شما دوتا داور مسابقه هستید. باید بکنید. هر کدومشون که گشادتر و کوس راحت تر و خوشمزه تر بود. برنده مسابقه است. سوگل گفت: من مرحله به مرحله میگم شما باید انجام بدین. اول خوشکل تری کدوم خوشکلتره؟ کوس شهین توپل و خوشکل بود مخصوصان که سه تیغه هم کرده بود. هر دوتامون امتیاز رو دادیم به کوس شهین. بعد گفت: مزه کنید. من اول کوس شهین رو خوردم. فرهاد کوس مامانش . بعد جاهامون رو عوض کردیم. هر دوتامون نظرمون این بود که کوس فرنگیس خوشمزه تر است. بعد سوگل گفت: بو کنید بوی کدوم بهتر است. کوس فرنگیس خوشبو تر بود. امتیازها دو به یک فرنگیس جلو بود. که سوگل گفت: حالا بچرخید. اونها هم چرخیدن. سوگل گفت: سوراخ کونشون رو بو کنید. سوراخ کون فرنگیس اونقدر بو نمیداد ولی کون شهین چون بزرگ بود. لاکونش رو که باز میکردی بوی کونش دیوانه ات میکرد. امتیاز بو کون رو دادیم به شهین. امتیازها دو به دو مساوی شد. سوگل گفت: حالا ببینید کون کدومشون گشادتره. کون فرنگیس که تنگ بود معلوم بود خیلی کم کون داده. ولی کون شهین تا دلت بخواهد گشاد بود. امتیازها سه به دو به نفع شهین بود. بعد سوگل گفت: کیرتون رو بکنید تو کوسشون ببینید که کدومشون بهتر کوس میده. من اول شهین رو میکردم. فرهاد مامانش رو. بعد جاهامون رو عوض کردیم. شهین که جلو جمع کمی خجالت میکشید سعی میکرد جیغ و ویق نکنه و سنگین باشه ولی همین ضررش شد چون فرنگیس حسابی جیغ میزد و فهش میداد و حال میداد. برای همین رای رو دادیم به فرنگیس. امتیازها سه به سه مساوی شد. همینطور که داشتیم میکردیم. سوگل گفت: کدوم گشادتره. من اول آبم رو تو کوس فرنگیس خالی کردم و فرهادم خودش رو تو کوس شهین خالی کرد. و هر دوتامون گفتیم: کوس شهین خیلی گشادتر بود. سوگل گفت: پس برنده این مسابقه شهین خانم است. سوگل اومد به عروس و داماد تبریک بگه که دید آقا کامران داره سارا رو از کوس میکنه و احسان هم خانم جان رو. فرنگیس و شهین رفتن توالت خودشون رو تمیز کنن. معصومه هم رفت چای و شیرینی بیاره. احسان هم آبش رو ریخت و کوس خانم جان. آقا کامران هم خودش رو تو کوس سارا خالی کرد. چهارتایی رفتن به سمت توالت که بعد فرنگیس و شهین خودشون رو تمیز کنن.
زیور و اشکان هم من و سوگل رو صدا زدن. رفتیم ببینم چکار دارن.
     
#1,100 | Posted: 31 Oct 2017 21:24
خاک بر سرت بخاطر این اراجیف بافتنت که معلومه مغز پریودیت کلا تعطیله بدبخت جقی
     
صفحه  صفحه 110 از 115:  « پیشین  1  ...  109  110  111  ...  115  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites