تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی

صفحه  صفحه 113 از 113:  « پیشین  1  2  3  ...  111  112  113  
#1,121 | Posted: 12 Nov 2017 18:06
ساسان:پس یهنی تنهایی؟؟؟؟
رمینا:بعععععله
ساسان:جوووون دیگه
رمینا:وا
ساسان:بیام خونتون
رمینا:غلط
ساسان:بخدا دارم از شهوت میمیرم رمینا
رمینا:خب بروپیش زنت
ساسان:عقل کل خب اگه میشد که الان منت تورونمیکشیدم ک وضعیت قرمزه
رمینا:اهان پس بگو خانوم پریودن
ساسان:اره دیگه دارم میمیرم بزار بیام زودی تمومش میکنم
رمینا:ساسان حالت خوبه تو میفهمی چی میگی ارش بیاد جفتمونو میکشه
ساسان:نترس چیزی نمیشه اماده شو میام همون پارکینگ یه کوچولو حال میکنیم میرم زود
رمینا:وااااای ساسان از دست تو
ساسان:بووووووس
رمینا:بخدا ارش میاد ساسان ولش کن بزار فردا
ساسان:الان تو انقدرداری باهام بحث میکنی من اومده بودم تموم شده بود رفته بوداااا(استیکر اعصبی)
رمینا:باشه(استیکرناراحت)
ساسان:افرین دختر خوب (استیکر بوس)۲دقیقه دیگه اونجام نفسی
رمینا:باشه دیوونه
من دیگه اصلا نفهمیدم چی شد ک از بانک اومدم بیرون رفتم سمت ماشین نفسم داشت بندمیومد دستام میلرزید باید هرجوربود سکسشونواز نزدیک میدیدم فقط نمیدونستم چجوری باید این کارو بکنم باسرعت تمام رفتم خونه جلودر ک دسیدم فقط خدا خدا میکردن ک ساسان نرسیده باشه هنوز رفتم ماشینو جلوتر توکوچه پارک کردم اومدم جلودر داخلونگاه کردم خبری نبودسریع کلید انداختم رفتم تو پارکینگ ماداخل پارکینگ یه انباری بزرگ داریم ک داخلش پره خرتوپرته رفتم اونجا یه گوشه نشستم تا بیان تنهاامیدم این بود ک کارشونو تو پارکینگ انجام بدن همین ک نشستم یهو دیدم در صدا میده بیرونو نگاه کردم دیدم بله خودشونن رمینا بایه ساپورت مشکی با یه تاپ نارنجی بندکی اومو درو وا کرد همین ک در وا شد ساسان پرید تو چسبید به رمیناو شروع کردن لب گرفتن ساسانم دستش از عقب روباسن رمینا بودو داشت میمالیدشولبشومیخوردمنم اروم دستمو رسوندم به کیرم البته از روشلوار یهو دیدم ساسان رمینارو برش گردوند از پشت محکم چسبوند بهش رمینا:ارومتر ساسانه وحشی دردم اومدساسان:ای جووووون چقدر هواتو کرده بودم بیشرفم
رمینا:ساسی توروخدا یواشتر چته تو اااااییییییی
ساسان رومینارو چرخوند از روبه رو داشت لب میگرفت ازش دیدم یهودست ساسانو ک داره میره سمت کسش رسوند دستشو به کسشو داشت میمالوندش رومینا هم دیگه شله شل شده بود داشت ایییی ای میکردمن ک دیگه کیرم داشت شلوارمو جر میداد به ناچار از تو شلواردرش اوردم.
ساسان:رمین بیا یکم خیسش کن شروع کنیم
رمینا:باشه زود درش بیار الان یکی میاد
ساسانم شلوارشو کشید پایینو کیرشو از تو شرتش در اورد واقعا کیرش خیلی گنده بود کلگیش دوبرابرواس من بود من مونده بودم رمینا چجوری اینو توخودش جامیده
بعدرمینا نشستوکیرشو کرد دهنش همون لحظه من کیرم به دل زد که گفتم الانه ابم بیاد ترسیدم سری دستمواز روکیرم برداشتم نفسم داشت بند میومد ساسان چشاشو بسته بودو داشت با موهاش ور میرفت ک سر رمینارو فشار داد به کیرش رمینا یه اُق زدو چندتا سلفه کرددوباره ساسان کیرشو بردجلو ک بخوره بعد که داشت اروم میخوردبازم ساسان دوباره سرشو فشاردادبه کیرش ولی این بار با کیرش تلنبه میزدتودهنش جوری ک رمینا دیگه داشت خفه میشدو با دستش میزد رو پای ساسان همین که ساسان ولش کرد اومد عقبو چندتا سلفه کردتا اروم شد بعد با صدای گرفته گفت خیلی عوضی ساسان داشتم خفه میشدم
ساسان یه خنده ریزی کردو گفت نترس هواسم بود
ساسان:خب بلندشو برو جلو دستتو بزار رو دیوار میخوام جرررت بدم
رمینا:واااای ساسی تورو خدا یواش بکنیااا(باحالت ناز)
ساسان:چچچچششششم جنده کوچولو من
رمینا:لووووس
وای وقتی رمینا رفت ک دستشو بزاره رو دیوار دیگه دید نداشتم دیگه داشتم دیوونه میشدم یعنی دارن چیکار میکنن...
ادامه دارد
     
#1,122 | Posted: 12 Nov 2017 20:44
داستانت عالیهههه، منم تا پیاماش روی یه گوشی دیگه پیش رفتم پلی اکانتش رو پاک کرد،کاشکی جای تو بودم، این سکس دیدن داره
     
#1,123 | Posted: 12 Nov 2017 22:33
دمت گرم
داستانت عالیه
     
#1,124 | Posted: 13 Nov 2017 01:00
arashpo8
اولا ممنون که ادامه دادی
دوما داداش احتمالا یه قسمت رو جا ننداختی؟
رمینا حموم بود یهویی چیشد خونه تنها شد و تو مغازه بودی

ای غریبه باهاش دعوا نکن، سرش داد نزن، باهاش قهر نکن، دوستش داشته باش، اون .....؟
بخاطر تو ، منو فراموش کرد....!!!!!!
     
#1,125 | Posted: 13 Nov 2017 14:23
amirshafiei579
درسته داداش مرسی از دقتت من چون بیشترقسمتاشو نوشتم یادم نبود ک تا کجاروفرستادم الان اون قسمت قبلو میزارم که دنباله همین میشه
بازم از همه دوستان عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه
     
#1,126 | Posted: 13 Nov 2017 14:24
دیگه واقعا کم مونده بود سکته کنم منی ک تا چندوقت پیش اصلا تو فکر خواهرم نبودم اماالان صداشم شهوتیم میکرد اوایلش خیلی سخت بود درک کردن این موضوع برام اما کم کم داشتم به این فکر میوفتادم که باید هرجورشده خودمم باهاش سکس داشته باشم چون رمینا واقعا اندام سکسی داشت اندامش مثل اون دسته از دختراییه که ما هممون روزی صدتاشو توخیابون میبینیمو باخودمون میگیم کی اینو میکنه.رفتم توتختم ک بخوابم اما تا چشامومیبستم اندام سکسی رمینا میومد جلوچشمم با هر جون کندنی بود خوابیدمو ظهر با صدایدمادرم بیدار شدم ک میگفت بلندشو ارش باید منو برسونی خونه خالت اینا خیلی کاردارم باید بهش کمک کنم بیدار شدمو اماده میشدم ک برم دیدم رمینا حوله ورداشته ک بره حموم بازم اندامش منو داشت روانیم میکرو اکن راه رفتنش عشوه هاش هرجوری بود از فکرش اومدم بیرونو رفتم پایین پیش مادرم ک منتظرم بودسوارش کردمو رفتم سمت خونه خاله اینا تو راه ک با مادرم حرف میزدم متوجه شدم ک احتمالا امشب اونجا میمونن بعد از اینکه رسوندمش یادم اومد باید برم بانک پول واریز کنم واس همون رفتم خونه ک پول بردارم برم بانک بزارم به حساب وقتی رسیدم خونه دیدم رمینا داره لاک میزنه گفتم میری بیرون گفت ن چطور گفتم همینجوری داری میرسی به خودت گفتم شاید میری بیرون(باخنده)
پولوبرداشتن ک برم گفت تو کجامیری گفتم میرم بانک بعد از اونور میرم یه سر پیش نوید(نویدپسرخالمه ک لوازم ماشین میفروشه)گفت باشه مراقب باش
زدم بیرون رفتم بانک قبض نوبت گرفتم دیدم ای واااای چقدر شلوغه ۶۰تا مونده تا نوبتم منم از بیحوصلگی رفتم تلگرام رومیناروباز کردم ببینم چه خبره دیدیم داره رومینا یه چیزتایپ میکنه واس ساسان بازش کردم دیدم میگه منم دلم تنگ شده واست دیوونه
ساسان:تو فقط حرف میزنی دیگه
رمینا:وا دیگه باید چیکار کنم مثلا
ساسان:بیابریم ویلا
رمینا:تومنوفقط واس سکس میخکای دیگه
ساسان: خب سکسم هست ولی نه اینکه فقط سکس باشه تو دوست داشتنی
رمینا:تواین زبونو نداشتی چیکارمیخواستی بکنی اخه
ساسان:دیگه دیگه.میای؟
رمینا:کجا؟؟؟
ساسان:گرفتی منو؟؟ویلا دیگه
رمینا:نه نمیتونم
ساسان:چراااا
رمینا:چون باید ناهار درست کنم مامان نیست
ساسان:جدا؟؟؟
رمینا:اوهوم
ساسان:تنهایی؟؟
رمینا:اره
ساسان:ارش کو؟؟
رفته بانک
دیگه نمیتونستم خودمونگهدارم سریع رفتم اون فیلمی که ساسان برا رمینا فرستاده بودو بازش کردم که باهاش خودموارضاکنم چون دیگه بدجوری شهوتی شده بودم زدمواز ادامش که رمینا داشت ساک میزدو نگاه کردم واقعا خیلی حرفه ای این کارومیکرداونیم ک فیلم میگرفت خیلی حرفه ای میگرفت معلوم بود ک داره یواشکی این کارومیکنه یکم زدم جلو رسید به اون قسمت ک دیدم رمینا داره قسمت پایین کیر ساسانو میخوره بعد ساسان موهاشوگرفت تو دستشو سرشوفشاردادپایینتر رمیناهم با کمی نارضایتیوزورسرشو برد پایینتر سمت سوراخ کونش ساسانم کاملا پاهاشو داده بود بالا که رمینا سوراخ کونشو واسش لیس بزنه وقتی اولین زبونو که کشید به کونش نتونستم جلوخودمو بگیرمو بعد لرزش تنم تموم ابم پاشید بیرون تاحالا انقدراب ازم نرفته بود چندثانیه بعد انگار که گوه کنده باشم تموم تنم دردمیکردولی جالب اینجاش بود که دیگه مثل قبل نبودحسم دیگه از خودم متنفرنبودم این نشون میداد‌ک دارم با موضوع کنار میام
دیگه خسته بودمو باید میخوابیدم
     
#1,127 | Posted: 13 Nov 2017 19:39
تو بانک خوابیدی؟تو بانک خودارضایی کردی؟

.
     
#1,128 | Posted: 14 Nov 2017 12:15
Mahour9
     
#1,129 | Posted: 14 Nov 2017 12:18
Mahour9
نه دوست عزیزاز اونجا ک گفته:رفته بانک به بعدش واس قسمت قبلترشه متاسفانه چون مندتایپیک ندارم بعداینکه داستانمواینجا کپی میکنم دیگه نمیتونم ایراداشو پاک کنم مجبورم همینجوری بزارم بره
     
صفحه  صفحه 113 از 113:  « پیشین  1  2  3  ...  111  112  113 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2017 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites