تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

خاطرات لز من با رویا و مامانش

صفحه  صفحه 10 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »  
#91 | Posted: 5 Oct 2017 13:44
قسمت جدید کی میزاری
     
#92 | Posted: 5 Oct 2017 15:02
حتما بزودی هر هفته حد اقل یه قسمت .
شهلا جونم که داره ادامه خاطرا تسو مینویسه .
     
#93 | Posted: 13 Oct 2017 18:19
قسمت ۳۴

بعد ازنهار رفتیم تو سوییت که استراحت کنیم نسرین اومد پیش ما.
یه دوش گرفتیمو یکم استراحت کردیم که مینا گفت بهتره کون نسرینو اماده کنیم واسه پسرا که خیلی دلشون میخواد.
نسرین خودشم هوس کون دادن کرده بود مخصوصا وقتی دیده بود ما هم کون میدیم به شوهرامون.
مینا گفت مریم جون کارتو شروع کن تا شب نسرین کونش اماده باشه.
مرجان گفت مگه شبم میخوای بدی؟ مینا گفت من اومدم اینجا فقط بدم و حال کنم هممون میخندیدیم.
مینا نسرینو لخت کرد و خوابوندش دو تخت افتاد رو کونش و همینجوری لیس میزد.
بعدشم مریم شروع کرد انگشت کردن دیگه دوتا انگشتشو راحت میکرد تو کون نسرین و میچرخوند.
مرجان به منو رویا گفت اجازه میدید علی و احسان کونشو حسابی باز کنن؟ مریمم گفت اجازه میدن ما فقط میخندیدیم که اینا چه باحال واسه خودشون تصمیم میگرفتن مینا هم سریع احسان و علی رو صدا کرد بیان تو اطاق .
ما هممون لخت شدیم اونا هم که اومدن مریم گفت چون شوهرای خوبی هستید زناتون براتون کادو دارن یه کون آکبند.
نسرین گفت خوبه دیگه از من مایه میزارید ولی معلوم بود خودشم میخواد.
احسان یه نگاه به من کرد من اورردمش کنار خودمون کیرشو گزاشتم تو دهنم و براش ساک زدم بعدشم کیرشو گزاشتم در سوراخ نسرین بهش گفتم خیلی آروم بکنه توش اونم که خیلی وارد بود سرکیرشو میمالید به کون لیز نسرین بهارم یکم کرم مالید به کون نسرین کیر احسانم چرب کرد احسان سر کیرشو فشار داد تو کون نسرین که یه آخ گفت منم رفتم جلو نسرین سرشو گزاشتم رو کسم که لیس بزنه.
احسان آروم آروم عقب جلو میکرد و نگه میداشت بعدش بهم گفت تا ته رفته توش نسرین خیلی درد داشت از پشت احسانو نگه داشته بود با دستش احسانم دیگه تکون نخورد تا جا باز کنه.
نسرین که دستشو برداشت احسان آروم آروم عقب جلو میکرد نسرین هنوزم درد داشت تازه کیر احسان خیلی بزرگ نبود.
علی هم کنار ما داشت تو کون رویا ضربه میزد .
من به احسان گفتم بسه بزار علی هم این کونو تجربه کنه اونم کشید بیرون من جامو دادم به رویه و خودم خوابیدم زیر کیر احسان اونم تا ته کرد تو کونمو ضربه میزد نسرین دیگه کونش باز شده بود صدای برخوردای محکم علی میومد که یهو کیرشو کشید بیرون و آبشو ریخت رو کمر نسرین.
علی هم تو کون من خالی کرد .
نسرین کونش باز شده بود مرجان انگشت میکرد توش با یه دستم از زیر کسشو میمالید تا ارضاش کرد.
مینا گفت خوب دیگه حالا اماده باش واسه چهارتا کیر کلفت که بره تو کونت.
نسرین خندش گرفته بود گفت اینقدر درد دارم که تا یه هفته راه نمیتونم برم چه برسه کون بدم.
مینا گفت فکر میکنی امشب که یه کیر تو کست رفت یکی تو کونت تازه میفهمی حال یعنی چی.
نسرین ازما پرسید ماساژ رفتید سکس هم داشتید ما گفتیم فقط با دوجنسه ها که گفت اینجا ماساژ زوج دارن اگه بتونید برید.
ما که دیگه همه چیو تجربه کرده بودیم و لز و سکس برامون عادی شده بود ولی هنوز یه حسی بود که نمیتونستم برم زیر یه مرد.
بهار گفت اگه قبول کنید منم دیگه روحیم تغیر کرده و سکس میخوام .
مرجان گفت اصلا اینجا هر کاری میکنیم حالا یبار اومدیم احسان و علی هم دیگه انگار براشون مسئله ای نبود جلو دیگران با ما سکس کرده بودن خودشونم نسرینو کرده بودن به ما گفتن مشکلی ندارن اگه قراره حال کنیم.
ما هم با کلی دلهره دلو زدیم به دریا و به نسرین گفتیم برامون برنامه بزاره.
قرار شد همه با جنس مخالفشون ماساژ بگیرن تهشم هرچی شد همه برن.
ولی ایندفه با پسرا نرفتیم.

شب نسرین بردمون یه سالن ماساژ تو اونجا حدود ۱۰تا زن و مرد بودن مردا همه هیکلای ورزشی داشتن و سیکس پک.
زنا همه خوش اندام.
سالن ماساژ چنتا تخت داشت و با پرده از هم جدا میشد .ما که رفتیم تو دونفر دیگه داشتن ماساژ میگرفتن چون پرده داشت و سایه خانومایی که ماساژ میدادن معلوم بود.
ما لباسامونو دراوردیم و روی تختا خوابیدیم.
ماساژورا اومدن و کارشونو شروع کردن.
من و احسان کنار هم بودیم کنارم بهار بود بعدشم مرجان و نسرین و مریم اونطرفم علی و رویا .
ما گفتیم پرده لازم نیست میخوایم باهم باشیم.
ماسور من یکم روغن گرم ریخت رو کمرم و شروع کرد دستاش جادو میکرد خون تو رگای کمرم بخ گردش افتاده بود.
اول یه حوله تاکرده گزاشته بود رو باسنم که اونم برداشت و از کنار باسنم حسابی ماساژ داد تا کف پام.
دوباره برگشت رو باسنم و با دوتا دستش از داخل رونامو ماساژ میداد کنار دستش همش به کسم میخورد و آبم راه افتاده بود.
بعدش برم گردوند خیلی حال داده بود بهم اولین بار بود مردی جز احسان تنمو لمس میکرد.
دستاشو گزاشت رو سینه هامو حسابی میمالید من آهم در اومده بود.
لبمو گاز میگرفتم ولی انگار صدای همه در اومده بود از اون تختای کناری معلوم بود سکس میکنن هم سایه هاشون معلوم بود هم صداشون.
رفت پاینتر روشکمم بعدشم پاهامو ماساژ داد واومد سراغ کسم با دوتا دستش پاهامو باز کرد و یکم روغن ریخت کف دستش و گزاشت رو کسم وایییییی آب بود که از کسم بیرون میومد یجوری میمالید که آه میکشیدم اومد کنار سرم وایساد فقط یه مایو داشت دستمو گرفت گزاشت رو کیرش که راست شده بود یه نگاه به احسان کردم با لبخندش بهم جواب داد اون زنی که ماساژش میداد برای همراهی کیر احسانو میمالید منم دستمو بردم تو شورت ماساژور و کیر بزرگشو گرفتم اونم همزمان که با یه دستش کسمو میمالید با دست دیگش شورتشو داد پایین واییییی چه بزرگ بود چسبوند به صورتم همونجوری که از پایینش گرفته بودم گزاشتم تو دهنم خودشو یکم کشید کنارتا احسان ساک زدن منو ببینه و به احسان با دستش علامت لایک داد‌.
من زانومو اوردم بالا انگشتشو تو کسم حس میکردم حسابی تحریکم کرده بود منم براش ساک میزدم .
با صدای اه کشیدن بهار سرمو چرخوندم وای چه کیری تو کسش رفته بود تو اوج بود.
جفتشون رو تخت بودن بهار کونشو داده بود بالا و ماساژورش از پشت کرده بود تو کسش.
منم مثل بهار حالت گرفتمو ماساژورم اومد پشتم.
کسم پر آب بود ولی اون کیرشو گزاشت دم سوراخ کونم با این که تاحالا خیلی رو کونم کار شده بود چیری به اون کلفتی و بزرگی نرفته بود توش.
با خیسی اب دهنم سرش رفت تو ولی درد داشتم اینقدر ماهر بود با دستش از زیر کسمو میمالید اب بود که از کسم میومد.
اینطرفمو نگاه کردم احسان همونجوری که داشت ماساژورشو میکرد کون دادن منو هم نگاه میکرد براش راحت بود که یه کیر دیگه رو تو کس و کون من ببینه.
اونطرفم بقیه در حال دادن بودن ولی آه بهار در اومده بود چون اولین بار بود که کیر واقعی رو تجربه میکرد بعد کلی زمان.
مریم و مرجان داشتن حال میکردن رویا ومینا و نسرین هم خیلی راحت داشتن میدادن شانس من بزرگترین کیر افتاده بود با کلی زور و سختی تحمل کردم تا کل کیر به اون بزرگی رفت تو کونم.
دیگه یکم اروم شدم اونم با دستاش دو طرف باسنم و میگرفت و جمع میکرد چه خوب بود عضلات کونم شل شده بود خودمو هماهنگ کردمو عقب جلو میکردم براش.
احسان از لذت کردن و دیدن کون دادن من آبش اومد و کاندومشو در اورد با دستمال کیرشو تمیز کرد اومد کنار من و موهامو نوازش میکرد من که تو اوج بودم کیر خوابیدشو گرفتمو میمالیدم همونجوری نیمه سفت گزاشتم تو دهنم و براش ساک میزدم باقیمونده ابش تو دهنم حس میکردم.
مرده حسابی کونمو باز کرد بعد کیرشو دراورد و با یه ضربه کرد تو کسم با اینکه از ترشح خیس بودم ولی کلفتیش داشت جرم میداد یه جیغ کشیدم.
کیر احسان تو دهنم دوباره راست شده بود.
دیگه فقط من بودم که هنوز داشتم میدادم همه کارشون تموم شده بود و بیحال رو تختشون بودن و داشتن جر خوردن منو میدیدن.
یکم بعد مرده که دید احسان راست کرده از پشت من اومد کنار منو بلند کرد خودش به کمر خوابید و منو اورد رو خودش کیرشو با کسم تنظیم کرد و منو نشود اووووفففف تا ته کسمو پر کرده بود بعدشم احسانو فرستاد پشتم که بزاره تو کونم .
من که بعد از اون کیر کلفت کونم باز شده بود کیر احسانو خیلی راحت حس کردم حالا شوهرم با یه مرد دیگه داشتن کس و کونمو میکردن دیگه طاقت نیوردمو با چنتا جیع کوچولو ارضا شدم همونموقعم احسان کل ابشو ریخت تو کونم.
من بیحال افتاده بودم رو مرده که همچنان کیرشو تو کسم تکون میداد تا بالاخره اونم ارضا شد.
مینا اومد کنارمو نوازشم میکرد گفت خوب حال کردی دو طرفه دیدی چه خوبه با تکون سر بهش گفتم اوهوم خوب بود احسان منو میبوسید بهشم گفتم خیلی خوش گذشت اونم گفت به منم خیلی حال داد.
این شروعی برای یه دوره جدید تو زندگیمون بود.
     
#94 | Posted: 13 Oct 2017 19:00
مامانشم بودع آفرین چ مامیه این کاره ای

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ... واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی ... .((آلبرت انیشتین))
     
#95 | Posted: 13 Oct 2017 20:34
داستانه عالی داره پیش میره لطفا ادامه بده
     
#96 | Posted: 15 Oct 2017 20:26
عالی مثل همیشه ممنون

جــورے زنــدگــے ڪــن ڪــه بــهش افــتــخــار ڪــنــیــ!
     
#97 | Posted: 15 Oct 2017 20:37
داستانت عالیه
لطفا قسمتهای جدید را سریع بگزار

سکس ضربدری و موازی
     
#98 | Posted: 16 Oct 2017 00:40
عالی منتظر ادامه داستان هستیم
     
#99 | Posted: 25 Oct 2017 12:08
ادامش چیشدمنتظریم
     
#100 | Posted: 17 Nov 2017 18:13
ای بابا ادامه چی شد پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگه بدی بکنیم چی میییشهههه
     
صفحه  صفحه 10 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / خاطرات لز من با رویا و مامانش بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites