تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 7 از 15:  « پیشین  1  ...  6  7  8  ...  14  15  پسین »  
#61 | Posted: 3 Oct 2017 20:24
Parham231
خوب بود، اول جدی نگرفتم، اما الان دوباره خوندم به نظرم جذاب اومد، مرسی
     
#62 | Posted: 3 Oct 2017 21:16
عالیییی
     
#63 | Posted: 4 Oct 2017 02:28
دمت گرم
باحاله خیلی
منتظریم
لایکککککککک
     
#64 | Posted: 4 Oct 2017 11:16
قسمت 12
بعد اون سکس دل چسبی که داشتیم من بلند شدم رفتم سمت اتاقم و با حوله ولباس اومدم بیرون، سمت حموم که، مامانم گفت مگه قانونمون رو فراموش کردی؟؟؟ گفتم نه ، قانون این بود که، وقتی تو خونه تنها هستیم باید لخت بگردیم، اما الان نگار خانم هست. مامانم گفت از این به بعد نگارم زیاد میاد اینجا مشتری ها هم میان اینجا، جلوی اون هم باید لخت باشیم. منم گفتم باشه و لباس عا رو انداختم روی مبل و با حوله رفتم تو حموم. وقتی اومدم بیرون شنیدم که نگار گفت خوش بحالت مریم راحتی، کاش میشد پدرامم مثل مانی اوکی بشه.
مامانم گفت حتما، برای پسرتم برنامه هایی دارم به موقع.
همون موقع تلفن خونه زنگ خورد پدرام بود. مامانم گفت نگار تو مگه جنده نبودی چه بچه حلال زاده ای داری. زدیم زیر خنده من گوشی رو برداشتم، مامانم گفت بزار رو آیفون. پدرامم که نمیدونست چه خبره اینجا از همون اول شروع کرد و گفت، کون خوشگله من چطوره؟ گفتم خوبم. اونم گفت مامانم نیست بیا اینجا که کیرم بدجور هوس کونت و کرده. من تو دلم گفتم کجایی که بدونی که تازه کس و کون مامانتو خوردم و کردم توش. مامانم اشاره کرد بگو اون بیاد منم بهش گفتم تو بیا اینجا. اونم چون باهام خیلی راحت بود، گفت مگه مامان جنده ات خونه نیست؟ گفتم هست میریم تو اطاق من اونم گفت باشه پس میام خونتون، خودت و مامانتم رو با هم می کنم.
گوشیو قطع کردم و نشستیم مامانم گفت من و نگار میریم تو اطاق خودم. پدرام اومد ببرش تو اطاق خودت .تا پدرام بیاد شروع کردیم صحبت من پرسیدم چظوری با هم آشنا شدید؟
مامانم گفت دوسال قبل با نگار میرفتیم باشگاه ایروبیکT اونجا با هم دوست صمیمی شدیم.
همه جیک و پوکمونو به هم می گفتیم.
یه روز نگار گفت یه عفونت زنونه داره و باعث خارش میشه هرچی دکتر میره درست نمیشه.
من بهش گفتم بیاد دکتر زنان که من میرم ولی دکترش مرده. نگار اولش نه و نو کرد ولی از بس خارشش اذیت میکرد قبول کرد.
من بهش گفتم یه روز که خودم وقت معاینه دارم میبرمت که سختت نباشه اونم قبول کرد.
اونروز با دکترم هماهنگ کردم که با دوستم میام. وسط هفته بود و مطبشم خلوت شده بود با هم رفتیم تو مطب. من با دکتر دست دادم و نگارم دست داد، قرار شد اول من معاینه بشم بعد نگار. دکتر گفت اول سینه هاتونو معاینه میکنم من لباسمو در اوردم و به نگار گفتم سوتینمو باز کنه. قشنگ معلوم بود دستاش میلرزید یجورایی ترسیده بود یا خجالت می کشید.
دکتر از پشت میزش بلند شد و سینه های من و تو دستش گرفت دورتا دورشو با دوتا انگشتاش معاینه کرد بعد گفت دستامو ببرم بالا زیر بغلمم معاینه کرد و گفت سالم سالمه..
دکتر به من گفت برم پشت پرده که صندلی مخصوص معاینه بود آماده بشم. من به نگار گفتم اگه میخوای تو هم بیا اونم اومد. یکم روش باز شده بود. من لباسمو کامل در اوردم و خواستم برم رو صندلی دکتر اومد گفت بزار زیر اندازو عوض کنم.من لخت وایساده بودم دکتر دوباره رفت، نگار گفت من جات خجالت کشیدم، منم گفتم چیه حالا الان میخواد بیاد معاینه کنه دیگه.
رفتم روصندلی دوتا پایه داشت که پاهامو باز کردمو انداختم رو پایه هاش تا کوسم در دسترس باشه واسه معاینه، بعدشم به دکتر گفتم من آماده ام. دکتر که اومد یه دستکش لاتکس دستش کردو زیر شکمم و دور تادور کوسم و معاینه کرد انگشتشو کرد تو کسمو یکم چرخوند بعد یه وسیله برداشت یکم روان کنتده ریخت لای کوسم و اونو کرد تو یه پیچ داشت که می چرخید و وسیله باز می شد. کوسم و باز می کرد بعدشم با دوتا انگشت توی کوسم و معاینه کرد که کیست نداشته باشه بعدشم با یه چوب معاینه از دیواره کسم ترشحاتمو ریخت روی یه لام که ببرم آزمایشگاه. معاینه که تموم شد روی کوسمو یکم مالید و گفت هیچ کیستی نداری این آزمایشم همونیه که هر ۶ ماه باید بدی. نگار همینجوری نگاهش به دست دکتر بود که داشت کوسم و میمالید. دکتر به نگار گفت شما برید آماده شید اول سینه هاتونو معاینه کنم. نگارم رفت تو اطاق کنار میز. دکتر به من گفت فقط بعد معاینه دوستت، خودت برگرد که باهات کار دارم. آخه همیشه تنها میومدم پیشش و آخر کار باهاش سکس داشتم. دکتر بلند شد رفت منم فقط شورتمو پوشیدم و اومدم بیرون به نگار گفتم لباستو دربیار خودمم کمکش کردم. من نگارو با شورت و سوتین دیده بودم زیاد ولی اون روز وقتی سوتینشو باز کردم سینه های و سفتشو خودم لمس کردم، حس عجیبی داشتم. نگارم متوجه کارم شد. اینجا نگار گفت اون روز وقتی دکتر داشت معاینه ات می کرد، کوسم خیس شده بود. دوباره مامانم ادامه داد، دکتر سینه های نگار رو معاینه کرد و با نگاهی که به من کرد، فهموند که دلش این و می خواد. بعدشم گفت برو رو صندلی معاینه، اول خود دکتر روکش صندلی رو عوض کرد. نگار گفت پیشم بمون من سختمه منم موندم نگار لباسشو در آورد و رفت رو صندلی پاهاشو باز کرد. اوففف چه صاف کرده بود من که زنم همونجا دلم میخواست بخورمش، دکتر رو صدا زدم و اومد. نگار از خجالت چشماشو بسته بود. دکتر معاینه رو شروع کرد و همون کارایی که برای من کرده بود کرد. وقتی دکتر انگشتشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح بود . دکتر انگشتشو به من نشون داد و یه چشمک زد دوباره انگشتشو کرد تو کس نگار و میچرخوند یه لحظه نگار رو نگاه کردم دیدم لباشو داره گاز میگیره و چشماشو به هم فشار می ده دستشو گرفتم سفت دستمو گرفت و فشار می داد. من فهمیدم داره تحریک میشه به دکتر نگاه کردم اونم گرفته بود. بعد از همون دستگاه گذاشت برای نگار توشو دید و به من گفت بیا ببین اینجای واژن قرمزه ترشحاتشم قارچیه یه پماد میدم شب ها بزنه تو واژن یه قرصم روزی سه تا دو هفته دیگه برای معاینه بیارش. به نگارم گفت اگه خواستی سکس کنی حتما کاندوم استفاده کن. دکتر که معاینه اش تموم شد رفت بیرون نگار هنوز چشماش بسته بود من یکم کوسشو مالیدم که درد دستگاهه کم بشه بهش گفتم چشماتو باز کن دیگه دکتر بیرونه خودمم رفتم صورتشو بوسیدم اونم منو محکم بوسید. نگار که لباسشو پوشید من گفتم نگار جون تو برو بیرون دکتر منو کار داره .با یه چشمک گفتم باید هزینه ویزیت رو پرداخت کنم. نگارم می دونست من یه شیطونیایی میکنم گفت هزینه رو خودت حساب میکنی اگه زیاده وایسم برای خودم رو حساب کنم. بهش گفتم تو برو با شوهرت حساب کن، نگار گفت خودت میدونی چه بلایی سرم اومده تو معاینه. بزار خودم حساب کنم اونجا دیگه فهمیدم نگارم پایه خوبیه. بهش گفتم پس دوبارو بشین رو صندلی. دکترو صدا زدم وقتی اومد گفتم نگار میخواد تشکر کنه ازتون کاندوم دارید دیگه؟ دکتر گفت تا دلت بخواد . نگار که دیگه خجالتش ریخته بود گفت ویزیت مریم جونم من میدم که دکتر گفت هرچی شما بگید و روپوشش و پیرهنشو در آورد. منم نشستم جلوشو زیپ شلوارشو باز کرد نگار که رو صندلی بود کیر دکترو دید که حسابی راست شده بهش گفتم مطمئنی اونم گفت اوهههوووم. من کیر دکترو گزاشتم تو دهنمو براش ساک زدم دکتر گفت بسه میخوام این کوس و بکنم از لحظه ای که سینه هاشو معاینه کردم برنامه ریختم. یه کاندوم کشید رو کیرشو وایساد جلو صندلی کیرشو گذاشت در کوس نگار و سینه هاشو میم الید و جوووون میگفت بعدش آرووم کیرشو تا ته کرد تو .صدای ناله و اوووففف اوووف نگار در اومده بود. دکتر همینجوری تلنبه میزد و سینه های نگارو می مالید منم رفتم کنار نگارو لبمو گزاشتم رو لبش تکون های شدید نگار شروع شد و با چندتا تکون و آه ارضا و شل شد. دکتر هنوز تموم نکرده بود ولی چون می دید نگار اذیت میشه کیرشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح سفید بود. کاندوم و در آورد و با یه پد الکلی دور کیرشو تمیز کرد حالا نوبت من بود که کارشو تموم کنم روی میز کنار صندلی خم شدم و کونم و آماده کردم چون می دونستم عاشق کونمه. نگار تو فضا بود، خیلی حال کرده بود من و دید که کنارشم دکتر یه کاندوم دیگه گذاشت و کیرشو گذاشت، در کونم با دستشم کونمو باز کرده بود که نگار بتونه ببینه. با چندتا فشار آروم همون کیری که چند دقیقه قبل تو کوس نگار بود تا ته رفت تو کون من. دکتر داشت همینجوری تلمبه می زد، نگار گفت تو کونته؟ دکتر گفت آره تا ته تو کونشه. نگار گفت درد نداری یعنی؟ گفتم اولش درد داره ولی بعد حال میده. سینه هام همینجوری زیرم تکون می خورد. دکتر گفت شما هم دفعه بعد اومدی امتحان کن، خوشت میاد. من دیگه داشتم ارضا میشدم که دکتر آبش و تو کاندوم خالی کرد و کشید بیرون. منم دیگه ارضا شده بودم.
و اولین روز آشنایی سکسی من و نگار بود.
تعریفای مامانم که تموم شد نزدیک اومدن پدرام بود. مامانم گفت منو نگار می ریم تو اطاق من. شما هم برید تو اطاق خودت ولی یاد باشه اگه می خوای بهش کون بده ولی امروز تو باید پدرام رو بکنی. من که با تعریفای مامان از کس و کون دادن خودش ونگار کیرم راست شده بود، اونم بعد دوباراومدن آبم، گفتم چشم. من شلوارک و تیشرتم و پوشیدم همون موقع پدرامم زنگ خونه رو زد. در رو باز کردم و اومد بالا. در و که باز کردم گفت مامانت کجاست؟ گفتم دوستش اومده تو اطاقشن، ما هم رفتیم تو اطاق من.
     
#65 | Posted: 4 Oct 2017 11:18
ادامه این تاپیک با همکاری minasahar68 نوشته میشه
     
#66 | Posted: 4 Oct 2017 11:36
Parham231:
ادامه این تاپیک با همکاری minasahar68 نوشته میشه

     
#67 | Posted: 4 Oct 2017 13:50
عالی داستان ادمه بدین
     
#68 | Posted: 4 Oct 2017 17:59
عالی بود زودی ادامه بده
     
#69 | Posted: 5 Oct 2017 01:51
چه کردیییی!
ادامه بدههههه
     
#70 | Posted: 6 Oct 2017 18:53
قسمت 13
من‌ پلی استیشنو روشن کردم و بازی فوتبال اوردم که بازی کنیم، این پلی استیشن و ال ای دی که تو اطاق من بود رو مامانم میگ فت یکی از دوستاش بهش داده حالا دیگه میدونستم واسه چی داده جالبش این بود که پدرامم مثل همینو داشت. نشستیم رو تخت که بازی کنیم، پدرام گفت حوصله بازی ندارم و دستشو برد تو شلوارکم و کیرمو می مالید، گفت جرا کیرت راسته؟ شورتم نداری که؟ جوووون. من گفتم از دست این دوست مامانم شق درد گرفتم. همینجوری داشت میمالید، مامانم در زد پدرام سریع دستشو در آورد. منم گفتم بله،مامان، که در باز شد و مامانم اومد تو. وای چی می دیدم مامانم یه شلوارک تنگ لیمویی پوشیده ه بود که خط کسش قشنگ معلوم بود، با یه تاپ نارنجی داشت سوتینم نبسته بود سینه هاش دلربایی می کرد پدرام با تته پته سلام کرد مامانم اومد جلو باهاش دست داد خوش آمد گفت و بعدشم گفت من مزاحم کاراتون نمیشم خوش بگذره شیرموز میخوام درست کنم براتون و بعدشم رفت به سمت در. پدرام چشم از کون مامانم بر نم یداشت همینجوری میخ نگاه می کرد.
وقتی مامان رفت پدرام گفت مانی مامانت مثل اون جنده تو فیلمه بود، منم گفتم آره.
گفت خوش به حالت چه حالی میکنی. منم گفتم تازه دوستشو ندیدی چه کسیه لامصب.
پدرام گفت میخوام بکنمش. گفتم مامانم و می گی ؟ گفت آره . گفتم شرط داره گفت چی گفتم باید هر چی می گم گوش کنی تا خودم مامانم و برات جور کنم. اونم گفت باشه قبول می کنم. اولین مرحله از نقشه ام رو تونستم انجام بدم. گفتم صبر کن الان می آم. رفتم سمت اطاق مامانم و گفتم نیم ساعت دیگه بیاید تو اطاق من. بعدش رفتم سمت حموم و لباس های مامانم و پیدا کردم و برداشتم و اومدم سمت اطاق خودم. به پدارم گفتم لخت شو. اونم گوش کرد. بعدش بهش گفتم که بیاد من و لخت کنه، این کار رو هم کرد و رفتم رو تخت دراز کشیدم و گفتم بیا کیرم و ساک بزن، اولش نمی خواست قبول کنه ولی وقتی یاد کون مامانم افتاد قبول کرد. سر کیرم و گذاشت دهنش. معلوم بود ساک زدن بلد نیست. بهش گفتم چی کار کنه، اونم انجام داد و انصافا استعداد خوبی تو ساک زدن داشت. یکم که ساک زد، یه تف انداخت رو دوتا انگشتش و کرد تو کون من. این کارش خوب بود، باعث شد که من بیشتر حال کنم.
بعد این که خوب که خوردش. گفتم بهش بلند بشه و لباس های مامانم و بپوشه. اولش قبول نکرد و گفت اول اثبات کن که می تونی مامانت رو برم جور کنی بعد. منم از تو کشو میز بغل تخت یه فلش درآوردم و زدم به ال ای دی. فیلم توش رو پلی کردم. فیلم کوس وکون دادن مامانم به من بود. یکمی از فیلم وکه دید دیگه باور کرد که می تونم. خودش رفت و لباس ها رو پوشید. یکم لوازم آرایش که قبلا از اطاق مامانم برداشته بودم و آوردم و یکم آرایشش کردم و رژ لب و خط چشم هم براش کشیدم. بعدش بهش گفتم بیاد رو تخت دولا بشه سرشو بذاره رو تخت و کونشو بده بالا ب منم کیرمو از بغل شرت مامانمگذاشتم دقیق روی سوراخ کونش. اول با همون خیسی براش مالیدم داشتم میمالیدم گفت مانی تو می دونستی مامانت جنده هست؟ گفتم اره. گفت دوستشم هست؟ گفتم اره اونم چه جنده ای، یه پسرم داره هم سن خودمون. پدرام گفت خوش به حال پسره. من یکم تعجب کردم و گفتم چطور؟ گفت خوبه دیگه حتما یا مادرش حال میکنه . پدرام گفت مامان منم با مامانت خیلی دوسته اگه اونم مثل مامانت جنده باشه خیلی حال میده. داشتم کیرمو فشار میدادم بره تو کونش که یکم اخ و اوخ کرد درآوردم یکم کرم زدم و دوباره فشار دادم تا نصفه رفته بود تو یکم صدای پدرام بلند شده بود. آرووم فشار دادم تا ته رفت تو کونش یهو در باز شد مامانم و نگار با هم اومدن تو پدرام فقط صدای درو شنیده بود روشو برگردوند مامانشو و مامانم تو اطاق بودن سریع رفت جلو کیرم از تو کونش در اومد. لباسامون پشت مامانامون بود نمیتونستیم برداریم من که میدونستم این نقشه مامانمه ،مامانم گفت به به نگار جون فقط مانی من کونی نیست انگار پسر خودتم کونیه که هیچ زنپوشی هم دوست داره. ببین چه آرایشی کرده. همزمانم اومد جلو و کیر راست شده منو تو دستش گرفت. پدرام زبونش از ترس بند اومده بود.
مامانم گفت چرا کارتونو تموم نمی کنید، پدرام جون. پدرام هنوز نمی تونست هضم کنه چه خبره که مامانم به نگار گفت پس خودت کار نیمه کاره پسرتو تموم کن . نگار مانتوشو باز کرد هیچی زیرش نپوشیده بود پدرام که مامانشو لخت دید به مامانش گفت، یعنی میخوای بهش بدی؟ مامانش گفت خودتم داشتی بهش میدادی یادت رفت ؟ مامانم گفت تازه خبر نداری قبل اومدنتم حسابی از خجالتمون در اومده ماماتت حالا تو ناراحتی؟ پدرام گفت ناراحت که نه نیستم. مامانم گفت آفرین پس جایزتو خودم می دم و رفت جلوش زانو زد. من کنار پدرام روتخت نشسته بودم سینه های مامانم از بالا تو تاپش می لرزید کمکش کردم تاپشو در آورد.
پدرام تازه یخش باز شد. مامانم بلندش کرد وکامل لختش کرد و کیرشو گرفت تو دستش و به نگار گفت پس این اولین کیری بوده که رفته تو کون مانی. قبل از اینکه بزاره تودهنش به نگار گفت تو هم بیا مثل همیشه کنارم. اونم که لخت بود اومد جلوی پای من کنار مامانم زانوزد .پدرام نمی دونست حواسشو کجا جمع کنه با دستاش سر مامانمو به کیرش فشار می داد. ولی نگاهش به مامانش بود که داشت برام ساک می زد. سینه های مامانم و نگار چه تکونایی می خورد من که تو اون روز سومین بارم بود .پدرام طاقت نیورد و تو دهن مامانم خالی کرد بعد خودش گفت اون موقع که من میک ردمش نزدیک بوده آبش بیاد.
من به پدرام گفتم خبر داری اونروز که خونه خودتون منو می کردی مامانت دیده کون دادن منو؟
مامانم گفت خوبه دیگه حالا پدرامم کوس و کون دادن مامانشو میبینه تازه امروز ما کون دادن پدرامم دیدیم. مامانم اینو گفت و به نگار گفت برو روتخت پسرت خوب ببینه مامانش چه جنده ماهریه. نگار اومد روتخت به کمر خوابید و پاهاشو باز کرد به من گفت بخور برام منم با سر رفتم رو کوسش. اوووومممممم چه حالی میداد جلو پدرام کوس مامانشو می خوردم اونم داشت تماشا می کرد.

مامانم به پدرام گفت بیا تو هم کوس منو خیس کن تا آماده شیم. پدرام هنوز کیرش خوابیده بود .با ولع افتاد به جون کوس مامانم چه صدایی راه انداخته بود اولین بارش بود که کوس می خورد اونم چه کوسی نصیبش شده بود. من به پدرام گفتم بیا ببین چجوری مامانت کون میده به من. نگار گفت آره بیا ببین این کونی مادرجنده نبودی منو کرده. پدرام از رو مامانم بلند شد لبه تخت نشست نگار برگشت چهار دست و پا شد کونشو می چرخوند می گفت بیا از پشت بکن تو کوسم دارم میمیرم از شهوت. من رفتم پشتشو کیرمو نشون پدرام دادم و گفتم بوسش کن که میخواد بره تو کوس مامانت اونم سر کیرمو کرد تو دهنش و خوب خیسش کرد مامانم گفت چه به فکر مامانشه. داره خیسش میکنه اونم بیشتر ادامه داد، نگار گفت بسه بزار مانی کارشو بکنه .من کیرمو از دهن پدرام در آوردمو گذاشتم تو کوس نگار با یه فشار هول دادم تو کسش یه اوففففف گفت مامانم گفت جووووون تو همیشه موقع کس دادن اوففف اوووف میکنی آب طرفتو زودتر میاری. پدرامم تمام حواسش به کوس مامانش بود که کیر م می رفت توش و میومد بیرون منم که می خواستم خوب حال کنم قشنگ کیرمو میوردم بیرون دوباره میکردم توش ترشح کس نگار کیرمو لیز کرده بود نگاه کردم پدرام دوباره کیرش راست شده بود گفتم چیه تو هم از کوس دادن مامانت حال میکنی گفت خیییلی صداش از شهوت میلرزید. مامانم گفت برو جلو مامانت، خوب ساک میزنه مامانت. مشتریاش همه تعریفشو میکنن. پدرام یه نگاه به مامانش کرد، نگارم بهش گفت بیا ببینم کیر پسرمو ساک میزنم تا کونتو جر بده مریم. مامانم گفت من که حاضرم این کیر تو کون مانی رفته حتما باید تو کوس و کون منم بره. پدرام اومد جلو مامانش نگارم سرشو اورد بالا رو دستاش نگه داشت خودشو بعدشم کیر پدرامو گزاشت تو دهنش. نگار همینجوری که داشت به من کوس می داد همچین حرفه ای برای پدرام ساک میزد که آه پدرام در اومده بود . من به پدرام گفتم میبینی چه مامانایی داریم، پدرام گفت عالین. مامانم کنار تخت مثل نگار رو زانوهاش خوابیدو و گفت حالا دیگه نوبت کون منه من به پدرام گفتم اینم کونی که دنبالش بودی برو ببینم چکار میکنی.
کون گنده مامانم حواس منم پرت کرده بود. پدرام رفت پشت مامانمو کیرشو گزاشت در سوراخ کونشو فشار داد اوووف من قشنگ میدیدم همون کیری که اولین بار رفته بود تو کونم حالا تو کون مامانمه بیشتر حشری شدم و تکونامو محکم تر کردم پدرامم مثل من محکم تو کون مامانم تلنبه میزد صدای اوووف اووف و جووون نگار و مامانم اطاقو پر کرده بود منم کیرمو از کوس نگار در اوردم و مثل پدرام گزاشتم تو کون مامانش صدای ناله های نگار بیشتر شده بود با دستم کوسشو میمالیدم که با یه آه بلند ارضا شد و همونجوری شل شد خوابید زیرم.
مامانم گفت بسه دیگه نکنش اذیت میشه منم از کونش کشیدم بیرون ولی هنوز آبم نیومده بود.
مامانم گفت برو کیرتو بشور بیا. منم رفتم شستم اومدم پدرام هنوز داشت تو کون مامانم تلنبه میزد.
مامانم گفت بیا برات بخورم منم رفتم جلوش نشستم اونم سرشو گذاشت رو کیرم و تمامشو گذاشت تو دهنش وای که چه ساکی میزد. من گفتم مامان میخوام دونفره بکنیمت پدرامم گفت اره حال میده بعد من خوابیدم رو کمرم مامانم نشست رو کیرم و کسشو تنظیم کرد اوووففف کیرم تا ته رفت تو کسش بعر خوابید رو من پدرامم گزاشت تو کونش صدای ناله های سه تامون بلند بود پدرام گفت ابم داره میاد مامانم گفت بریز تو کونم اونم با دوتا تکون ابش اومد دیگه نمیتونست تکون بخوره تمام آبشو ریخت تو کون مامانم، بعدشم رفت کنار. آب پدرام از کون مامانم میومد بیرون و میریخت لای پای من چه داغ بود من قبلا هم آب پدرامو رو بدنم حس کرده بودم مامانم داشت ارضا میشد که منم با یاد دادنم به پدرام آبم اومد و تو کس مامانم خالی کردم مامانم با چنتا آه ارضا شد. من دیگه نا نداشتم تکون بخورم اب کیر خودم یذره بیشتر نبود که اونم از کس مامانم میریخت بیرون . هر چهارتامون لذت برده بودیم نگارم دیگه خیالش راحت شده بود. مامانم منو می بوسید منم می بوسیدمش. پدرامم رفت مامانشو بغل کرد و هم و می بوسیدن.
     
صفحه  صفحه 7 از 15:  « پیشین  1  ...  6  7  8  ...  14  15  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites