تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 8 از 12:  « پیشین  1  ...  7  8  9  10  11  12  پسین »  
#71 | Posted: 5 Oct 2017 00:51
چه کردیییی!
ادامه بدههههه
     
#72 | Posted: 6 Oct 2017 17:53
قسمت 13
من‌ پلی استیشنو روشن کردم و بازی فوتبال اوردم که بازی کنیم، این پلی استیشن و ال ای دی که تو اطاق من بود رو مامانم میگ فت یکی از دوستاش بهش داده حالا دیگه میدونستم واسه چی داده جالبش این بود که پدرامم مثل همینو داشت. نشستیم رو تخت که بازی کنیم، پدرام گفت حوصله بازی ندارم و دستشو برد تو شلوارکم و کیرمو می مالید، گفت جرا کیرت راسته؟ شورتم نداری که؟ جوووون. من گفتم از دست این دوست مامانم شق درد گرفتم. همینجوری داشت میمالید، مامانم در زد پدرام سریع دستشو در آورد. منم گفتم بله،مامان، که در باز شد و مامانم اومد تو. وای چی می دیدم مامانم یه شلوارک تنگ لیمویی پوشیده ه بود که خط کسش قشنگ معلوم بود، با یه تاپ نارنجی داشت سوتینم نبسته بود سینه هاش دلربایی می کرد پدرام با تته پته سلام کرد مامانم اومد جلو باهاش دست داد خوش آمد گفت و بعدشم گفت من مزاحم کاراتون نمیشم خوش بگذره شیرموز میخوام درست کنم براتون و بعدشم رفت به سمت در. پدرام چشم از کون مامانم بر نم یداشت همینجوری میخ نگاه می کرد.
وقتی مامان رفت پدرام گفت مانی مامانت مثل اون جنده تو فیلمه بود، منم گفتم آره.
گفت خوش به حالت چه حالی میکنی. منم گفتم تازه دوستشو ندیدی چه کسیه لامصب.
پدرام گفت میخوام بکنمش. گفتم مامانم و می گی ؟ گفت آره . گفتم شرط داره گفت چی گفتم باید هر چی می گم گوش کنی تا خودم مامانم و برات جور کنم. اونم گفت باشه قبول می کنم. اولین مرحله از نقشه ام رو تونستم انجام بدم. گفتم صبر کن الان می آم. رفتم سمت اطاق مامانم و گفتم نیم ساعت دیگه بیاید تو اطاق من. بعدش رفتم سمت حموم و لباس های مامانم و پیدا کردم و برداشتم و اومدم سمت اطاق خودم. به پدارم گفتم لخت شو. اونم گوش کرد. بعدش بهش گفتم که بیاد من و لخت کنه، این کار رو هم کرد و رفتم رو تخت دراز کشیدم و گفتم بیا کیرم و ساک بزن، اولش نمی خواست قبول کنه ولی وقتی یاد کون مامانم افتاد قبول کرد. سر کیرم و گذاشت دهنش. معلوم بود ساک زدن بلد نیست. بهش گفتم چی کار کنه، اونم انجام داد و انصافا استعداد خوبی تو ساک زدن داشت. یکم که ساک زد، یه تف انداخت رو دوتا انگشتش و کرد تو کون من. این کارش خوب بود، باعث شد که من بیشتر حال کنم.
بعد این که خوب که خوردش. گفتم بهش بلند بشه و لباس های مامانم و بپوشه. اولش قبول نکرد و گفت اول اثبات کن که می تونی مامانت رو برم جور کنی بعد. منم از تو کشو میز بغل تخت یه فلش درآوردم و زدم به ال ای دی. فیلم توش رو پلی کردم. فیلم کوس وکون دادن مامانم به من بود. یکمی از فیلم وکه دید دیگه باور کرد که می تونم. خودش رفت و لباس ها رو پوشید. یکم لوازم آرایش که قبلا از اطاق مامانم برداشته بودم و آوردم و یکم آرایشش کردم و رژ لب و خط چشم هم براش کشیدم. بعدش بهش گفتم بیاد رو تخت دولا بشه سرشو بذاره رو تخت و کونشو بده بالا ب منم کیرمو از بغل شرت مامانمگذاشتم دقیق روی سوراخ کونش. اول با همون خیسی براش مالیدم داشتم میمالیدم گفت مانی تو می دونستی مامانت جنده هست؟ گفتم اره. گفت دوستشم هست؟ گفتم اره اونم چه جنده ای، یه پسرم داره هم سن خودمون. پدرام گفت خوش به حال پسره. من یکم تعجب کردم و گفتم چطور؟ گفت خوبه دیگه حتما یا مادرش حال میکنه . پدرام گفت مامان منم با مامانت خیلی دوسته اگه اونم مثل مامانت جنده باشه خیلی حال میده. داشتم کیرمو فشار میدادم بره تو کونش که یکم اخ و اوخ کرد درآوردم یکم کرم زدم و دوباره فشار دادم تا نصفه رفته بود تو یکم صدای پدرام بلند شده بود. آرووم فشار دادم تا ته رفت تو کونش یهو در باز شد مامانم و نگار با هم اومدن تو پدرام فقط صدای درو شنیده بود روشو برگردوند مامانشو و مامانم تو اطاق بودن سریع رفت جلو کیرم از تو کونش در اومد. لباسامون پشت مامانامون بود نمیتونستیم برداریم من که میدونستم این نقشه مامانمه ،مامانم گفت به به نگار جون فقط مانی من کونی نیست انگار پسر خودتم کونیه که هیچ زنپوشی هم دوست داره. ببین چه آرایشی کرده. همزمانم اومد جلو و کیر راست شده منو تو دستش گرفت. پدرام زبونش از ترس بند اومده بود.
مامانم گفت چرا کارتونو تموم نمی کنید، پدرام جون. پدرام هنوز نمی تونست هضم کنه چه خبره که مامانم به نگار گفت پس خودت کار نیمه کاره پسرتو تموم کن . نگار مانتوشو باز کرد هیچی زیرش نپوشیده بود پدرام که مامانشو لخت دید به مامانش گفت، یعنی میخوای بهش بدی؟ مامانش گفت خودتم داشتی بهش میدادی یادت رفت ؟ مامانم گفت تازه خبر نداری قبل اومدنتم حسابی از خجالتمون در اومده ماماتت حالا تو ناراحتی؟ پدرام گفت ناراحت که نه نیستم. مامانم گفت آفرین پس جایزتو خودم می دم و رفت جلوش زانو زد. من کنار پدرام روتخت نشسته بودم سینه های مامانم از بالا تو تاپش می لرزید کمکش کردم تاپشو در آورد.
پدرام تازه یخش باز شد. مامانم بلندش کرد وکامل لختش کرد و کیرشو گرفت تو دستش و به نگار گفت پس این اولین کیری بوده که رفته تو کون مانی. قبل از اینکه بزاره تودهنش به نگار گفت تو هم بیا مثل همیشه کنارم. اونم که لخت بود اومد جلوی پای من کنار مامانم زانوزد .پدرام نمی دونست حواسشو کجا جمع کنه با دستاش سر مامانمو به کیرش فشار می داد. ولی نگاهش به مامانش بود که داشت برام ساک می زد. سینه های مامانم و نگار چه تکونایی می خورد من که تو اون روز سومین بارم بود .پدرام طاقت نیورد و تو دهن مامانم خالی کرد بعد خودش گفت اون موقع که من میک ردمش نزدیک بوده آبش بیاد.
من به پدرام گفتم خبر داری اونروز که خونه خودتون منو می کردی مامانت دیده کون دادن منو؟
مامانم گفت خوبه دیگه حالا پدرامم کوس و کون دادن مامانشو میبینه تازه امروز ما کون دادن پدرامم دیدیم. مامانم اینو گفت و به نگار گفت برو روتخت پسرت خوب ببینه مامانش چه جنده ماهریه. نگار اومد روتخت به کمر خوابید و پاهاشو باز کرد به من گفت بخور برام منم با سر رفتم رو کوسش. اوووومممممم چه حالی میداد جلو پدرام کوس مامانشو می خوردم اونم داشت تماشا می کرد.

مامانم به پدرام گفت بیا تو هم کوس منو خیس کن تا آماده شیم. پدرام هنوز کیرش خوابیده بود .با ولع افتاد به جون کوس مامانم چه صدایی راه انداخته بود اولین بارش بود که کوس می خورد اونم چه کوسی نصیبش شده بود. من به پدرام گفتم بیا ببین چجوری مامانت کون میده به من. نگار گفت آره بیا ببین این کونی مادرجنده نبودی منو کرده. پدرام از رو مامانم بلند شد لبه تخت نشست نگار برگشت چهار دست و پا شد کونشو می چرخوند می گفت بیا از پشت بکن تو کوسم دارم میمیرم از شهوت. من رفتم پشتشو کیرمو نشون پدرام دادم و گفتم بوسش کن که میخواد بره تو کوس مامانت اونم سر کیرمو کرد تو دهنش و خوب خیسش کرد مامانم گفت چه به فکر مامانشه. داره خیسش میکنه اونم بیشتر ادامه داد، نگار گفت بسه بزار مانی کارشو بکنه .من کیرمو از دهن پدرام در آوردمو گذاشتم تو کوس نگار با یه فشار هول دادم تو کسش یه اوففففف گفت مامانم گفت جووووون تو همیشه موقع کس دادن اوففف اوووف میکنی آب طرفتو زودتر میاری. پدرامم تمام حواسش به کوس مامانش بود که کیر م می رفت توش و میومد بیرون منم که می خواستم خوب حال کنم قشنگ کیرمو میوردم بیرون دوباره میکردم توش ترشح کس نگار کیرمو لیز کرده بود نگاه کردم پدرام دوباره کیرش راست شده بود گفتم چیه تو هم از کوس دادن مامانت حال میکنی گفت خیییلی صداش از شهوت میلرزید. مامانم گفت برو جلو مامانت، خوب ساک میزنه مامانت. مشتریاش همه تعریفشو میکنن. پدرام یه نگاه به مامانش کرد، نگارم بهش گفت بیا ببینم کیر پسرمو ساک میزنم تا کونتو جر بده مریم. مامانم گفت من که حاضرم این کیر تو کون مانی رفته حتما باید تو کوس و کون منم بره. پدرام اومد جلو مامانش نگارم سرشو اورد بالا رو دستاش نگه داشت خودشو بعدشم کیر پدرامو گزاشت تو دهنش. نگار همینجوری که داشت به من کوس می داد همچین حرفه ای برای پدرام ساک میزد که آه پدرام در اومده بود . من به پدرام گفتم میبینی چه مامانایی داریم، پدرام گفت عالین. مامانم کنار تخت مثل نگار رو زانوهاش خوابیدو و گفت حالا دیگه نوبت کون منه من به پدرام گفتم اینم کونی که دنبالش بودی برو ببینم چکار میکنی.
کون گنده مامانم حواس منم پرت کرده بود. پدرام رفت پشت مامانمو کیرشو گزاشت در سوراخ کونشو فشار داد اوووف من قشنگ میدیدم همون کیری که اولین بار رفته بود تو کونم حالا تو کون مامانمه بیشتر حشری شدم و تکونامو محکم تر کردم پدرامم مثل من محکم تو کون مامانم تلنبه میزد صدای اوووف اووف و جووون نگار و مامانم اطاقو پر کرده بود منم کیرمو از کوس نگار در اوردم و مثل پدرام گزاشتم تو کون مامانش صدای ناله های نگار بیشتر شده بود با دستم کوسشو میمالیدم که با یه آه بلند ارضا شد و همونجوری شل شد خوابید زیرم.
مامانم گفت بسه دیگه نکنش اذیت میشه منم از کونش کشیدم بیرون ولی هنوز آبم نیومده بود.
مامانم گفت برو کیرتو بشور بیا. منم رفتم شستم اومدم پدرام هنوز داشت تو کون مامانم تلنبه میزد.
مامانم گفت بیا برات بخورم منم رفتم جلوش نشستم اونم سرشو گذاشت رو کیرم و تمامشو گذاشت تو دهنش وای که چه ساکی میزد. من گفتم مامان میخوام دونفره بکنیمت پدرامم گفت اره حال میده بعد من خوابیدم رو کمرم مامانم نشست رو کیرم و کسشو تنظیم کرد اوووففف کیرم تا ته رفت تو کسش بعر خوابید رو من پدرامم گزاشت تو کونش صدای ناله های سه تامون بلند بود پدرام گفت ابم داره میاد مامانم گفت بریز تو کونم اونم با دوتا تکون ابش اومد دیگه نمیتونست تکون بخوره تمام آبشو ریخت تو کون مامانم، بعدشم رفت کنار. آب پدرام از کون مامانم میومد بیرون و میریخت لای پای من چه داغ بود من قبلا هم آب پدرامو رو بدنم حس کرده بودم مامانم داشت ارضا میشد که منم با یاد دادنم به پدرام آبم اومد و تو کس مامانم خالی کردم مامانم با چنتا آه ارضا شد. من دیگه نا نداشتم تکون بخورم اب کیر خودم یذره بیشتر نبود که اونم از کس مامانم میریخت بیرون . هر چهارتامون لذت برده بودیم نگارم دیگه خیالش راحت شده بود. مامانم منو می بوسید منم می بوسیدمش. پدرامم رفت مامانشو بغل کرد و هم و می بوسیدن.
     
#73 | Posted: 6 Oct 2017 19:19
عالی بود دمت گرم
     
#74 | Posted: 7 Oct 2017 11:09
عالییی بود
     
#75 | Posted: 7 Oct 2017 12:11
Parham231:
ادامه این تاپیک با همکاری minasahar68 نوشته میشه

     
#76 | Posted: 8 Oct 2017 17:01
خیلی باحال بود دمت گرم زودی ادامه بده
     
#77 | Posted: 9 Oct 2017 01:03
عالیه
منتظر ادامش هستیم
     
#78 | Posted: 13 Oct 2017 01:27
قسمت 14
چند دیقه بعد مامانم بلند شد گفت من می رم شربت درست کنم بخوریم، شما هم بیاید تو پذیرایی.
من و نگار همونجوری داشتیم میومدیم بیرون که پدرام می خواست لباس تنش کنه، نگار گفت: لازم نیست بپوشی. تو این خونه همه لخت میگردیم. پدرام اعتراضی نکرد و پشت سر من راه افتاد.
پدرام دستشو کرد لای کون من و با شوخی گفت مامان منو کردی کونت میزارم. نگار هم گفت خوب تو هم مامانشو کردی، این به اون در. سه تایی خندیدیم و از اطاق اومدیم بیرون.
مامانم تو پذیرایی نشسته بود گفت همیشه به خنده چیه خوشحالید؟
نگار گفت صحبت بکن بکنه مامانم گفت هنوز سیر نشدید ؟ من گفتم من که امروز دیگه راست نمی کنم ولی این پدرام میخواد منو بکنه. مامانم گفت مثل اینکه توهم بدت نمیاد یه کون بدی کامل بشه سکست. بازم هممون خندیدیم.
پدرام گفت منم شوخی کردم اون کوس و کونی که من کردم دیگه نمیتونم امروز کاری کنم.
مامانم گفت لازممم نکرده تو بکنی چون یه نفر دیگه کون مانی رو رزرو کرده.
نگار گفت کی؟ دکتر؟ مامانم گفت بله هم کون مانی هم کوس خودت رزرو شده . من گفتم پدرام امشب مامانت با کوس پاره میاد خونه، منتطرش باش. پدرام گفت مگه طرف چجوریه؟ مامانم گفت دکتر پوستمونه کیرش اینقد کلفته که تو کون مامانت نمیره.ولی مانی عاشق کیرشه. چه توکون خودش بره چه تو کوس و کون من.
پدرام گفت یعنی تو بهش کون دادی؟ گفتم به خاطر دیلدوهایی که تو بهم دادی اینقدر گشاد شده کونم کهکیر به اون بزرگی توش جا شد.
برای پدرام جریانشو تعریف کردم گفت منم میخوام ببینم. نگار گفت مطمئنی؟ اونجا ناراحت نشی.
پدرام گفت نه دوست دارم ببینم کیر کلفت میره تو کوست مامان جون.
مامانم گفت پس به دکتر میگم بیاد خونه خودمون نمیشه که چهارنفری بریم. بعدشم پدرام جون از این به بعد مامانت بیشتر وقتا خونه ماست و مشتریا میان اینجا توهم هر وقت دوست داشتی بیا. مامانم رفت زنگ زد به دکتر و بهش آدرس داد که بعد مطب بیاد خونه.
نشستیم و شربتمونو خوردیم. پدرام گفت مامان به این دکتر کونم دادی؟ نگار گفت نتونستم عزیزم سرشو کرد تو کونم داشتم میمردم از درد.پدرام گفت اینبار سعیت و بکن دوست دارم ببینم اون کیرکلفت میره تو کونت چجوری میشی منم گفتم خوب خودت بهش کون بده بهتر متوجه میشی.
مامانمم دید پدرام کیرش راست شده، بهش گفت نکنه تو هم از دادن مامامت لذت می بری؟ پدرام گفت خیلی تازه دوست دارم خودمم ببینم. مامان گفت پس امروز میبینی ببینم چکار میکنی. تا دکتر بیاد من گفتم، منو پدرام بریم پلی استیشن بازی کنیم نگار گفت کار دیگه ای نکنیدااااااا، انرژیتونو نگه دارید.
وقتی نشستیم پدرام گفت مانی من هنوز باورم نمیشه یعنی مامانامون جنده بودن تاحالا نمیدونستیم؟ من گفتم من که همون روز که فیلم مامانمو دیدم شناختم ولی تو چون مامانمو ندیده بودی نشناختی. یکم فیفا بازی کردیم پدرام گفت دکتر کونت گذاشت درد داشت؟ گفتم اولش یکم ولی یجوری کرد که امروز باز منتظر کیرشم بره تو کونم. پدرام گفت منم می خوام بدم ولی میترسم. گفتم خوب بادیلدو تمرین کن اصلا اگه میخوای همین الان شروع کنیم.
پدرام که تشنه کیر شده بود و کونش میخوارید قبول کرد. گفتم صبر کن دیلدوهایی که خودت برام گرفتی بیارم، بعدش رفتم تو پذیرایی به مامانم گفتم اون دیلدوها کجان؟ نگار گفت تو که کیر به اون کلفتی رفته تو کونت دیلدو میخوای چکار.
مامانم گفت راست میگه خودتو نگه دار واسه دکتر کوس نگار و کونت امروز پر میشه.
گفتم میدونم ولی دیلدوهارو واسه پدرام میخوام اخه اونم دلش میخواد کون بده.
نگار پدرامو صدا زد بیاد بیرون پدرام که اومد نگار بغلش کرد و بوسش کرد گفت خوبه تو هم کونی من شدی برو دستشویی کونتو تمیز کن توش با شلنگ آب بگیر پدرامم رفت و خودشو تمیز کرد.
مامانم کیسه دیلدوها رو با یه قوطی وازلین آورد. مامانم به پدرام گفت وسط پذیرایی رو چهار دستو پا بشه. اونم کونشو داد بالا کیرش از زیر پیدا بود. نگار یکم وازلین مالید به سوراخ پدرام و با انگشتش میمالید و آرووم انگشتشو کرد تو. با یه انگشت می چرخوند پدرام انگار یکم درد داشت ولی آروم شد بعد نگار دوتا انگشتشو کرد تو پدرام یه آخ گفت نگار گفت جووون دردت اومد؟ پدرام گفت یکم ولی خوشم میاد راست میگفت چون کیرش راست شده بود و بیضه هاش جمع شده بود خودمم وقتی کیر میره تو کونم همینجوری میشم.
مامانم یه دیلدوی کوچیک برداشت و گزاشت تو دهن نگار گفت خیسش کن بره تو کون پسر گلت.
نگارم انگار کیر واقعی باشه یجوری ساک میزد که من حال میکردم.
انگشتاشو در اورد و دیلدورو گذاشت در کون پدرام به آروومی کرد تو کونش یکم باهاش بازی کرد، پرسید خوبه پدرام گفت اوهوووم. نگار گفت مریم جون یه بزرگترشو بده مامانم یه بزرگترشو داد. نگار دادش به پدرام گفت خودت ساک بزن یاد بگیری. پدرامم مثل مامانش حرفه ای ساک زد و داد به مامانش اونم دیلدو اولی رو در آورد اینو گإاشت سرشو فشار داد پدرام آخ و اوخش در اومد نگار دیلدو رو چرب کرد و آروم کرد تو .پدرام خودشو سفت کرده بود، گفتم خودتو شل کن راحت شی. یکم عادت کرد، نگار شروع کرد تکون دادن. مامانم گفت بسشه بزار بمونه تو کونش عادت کنه نگارم کمربندشو بست به پدرامو گفت برو رو مبل بشین.
پدرام یجوری رو مبل نشسته بود معلوم بود هنوز بهش عادت نکرده.
مامانم گفت میخوام آرایشتون کنم بریم تو اطاق من ما هم رفتیم پدرام گشاد گشاد راه میومد کیرشم سیخ شده بود.
اول من نشستم مامانم کرم پودر زد و رژ لب کالباسی گفت به تو میاد بعدشم یه شورت لامبادا داد بپوشم .
پدرامم همینجوری درستش کرد و گفت تو نمیخواد شورت بپوشی چون کونت با این چیزی که توشه همینجوری قشنگه خودشونم یکم آرایش کردن و بیکینی پوشیدن منتظر دکتر بودیم که تلفن زد با مامانم صحبت کرد مامانم گفت دکتر تنها نیست یه دوستش از جنوب اومده، باهاش میاد.
نگار گفت وای اگه همون باشه که یبار منو کرد کونمون پاره میشه.
پدرام گفت چطور مگه ؟ مامانم گفت طرف یه کیری داشت که مامانت ناله میزد زیرش اشکش در اومده بود یه کمر سفتیم داره نیم ساعت میکنه. حالا شما سخت نگیرید خودم میرم زیر کیرش. بعد ده دیقه زنگ خونه رو زدن، دکتر بود. با همون دوستش سبزه بود و هیکلی من که خودم دوست داشتم بهش کون بدم .اومدن تو مارو که دیدن دوستش تعجب کرد ولی دکتر گفت مانی جونو می شناسم این اقا پسرو نمی شناسم که نگار معرفیش کرد و نشستیم.
مامانم همون اول رفت کنار دوست دکتر که اسمش مهدی بود. دکتر گفت چه آرایش قشنگی کردی مانی آماده شدی برا خودم؟ نگار گفت من که زیرت طاقت نمیارم مانی کمکم میکنه. هممون خندیدیم دکتر گفت پسر خودت چی نگار گفت پدرام کونتو نشون بده دکتر که دیلدو رو دید گفت به به میبینم پسراتون دارن از خودتون جلو میزنن بعدشم یه دست به کون پدرام کشید گفت پس این کونم منتظر کیر خودمه. ما که لباس زیادی نداشتیم اونا هم لباساشونو در آوردن. وایییی چی میدیدم کیر مهدی د وبرابر دکتر بود.
دکتر نشست رو مبل و پدرامو نشوند جلو پاش گفت بخور یکم که قرار بره تو کوس مامانت. نگارم نشست کنارش و دکتر با سینه هاش حال میکرد پدرام شروع کرد ساک زدن. مهدی گفت مانی، حمید خیلی ازت تعریف کرده تو هم بیا مال منو بخور.
منم نشستم جلو پاش اول کیرشو گرفتم تو دستم خیلی بزرگ بود تا نصف تونستم بکنم تو دهنم اونم سینه های مامانمو می مالید. مهدی گفت حمید چه خوب ساک میزنه این مانی مامانم گفت از خودم یاد گرفته.
همینجوری داشتم اون کیر بزرگ و می خوردم که صدای آه نگارو شنیدم. اوفففف نگار همونجوری نشسته بود رو کیر دکتر و بغلش کرده بود. سینه به سینه هم بودن پدرامم داشت، تخمای دکتر و لیس میزد و می دید مامانش رو کیر کلفت بالا پایین میره. مامانم اومد کنار من رو کمر خوابید و پاهاشو باز کرد مهدی من و زد کنار و اومد سراغ مامانم. کوسشو لیس زد. مامانم سر مهدی رو فشار میداد رو کوسش و آه و اوه می کرد.
بعد بلند شد کیرشو گذاشت درکوس مامانم و آروووم فشار داد. وای اون کیر کلفت تا ته رفت تو کوس مامانم و ناله اش در اومد. مهدی جووون می گفت و تلمبه می زد وقتی کیرشو می آورد بیرون، پوسته داخلی کس مامانم دورش میومد. یه صحنه جدید بود برام مثل یه حلقه صورتی دور کیر سیاه مهدی بود. مهدی یکم تلمبه زد گفت برگرد از پشت بزارم تو کوست. مامانم که داشت برمی گشت مهدی کیرشو گزاشت تو دهن من مزه ترشحات کس مامانم بود. حسابی ساک زدم مهدی دوباره از پشت گذاشت تو کس مامانم.
صدای ناله های نگار و مامانم بلند بود من و پدرامم داشتیم میدیدم مامانامون جلو ما کوس میدن اونم به چه کیرای کلفتی.
دکتر به نگار گفت من کون میخوام نگار گفت کونو، مانی جون بهت میده. من رفتم کنارشون به دکتر گفتم کون من منتظره . بعدشم شورتمو در آوردم دکتر بهم گفت اول بیا این نگار و دوتایی بکنیم. پسرش داره حال میکنه منم رفتم پشت نگار و کیرمو گإاشتم تو کونش با دکتر دوتایی نگار و می کردیم.
دیدم مامانم آرووم شده. مهدی پشتش داشت کیرشو به سوراخ کونش میمالید دکتر گفت برو کنار مامانت برعکس سرت به طرف کونش باشه مهدی گفت آره مادرو پسر دوتایی کون میدن کنار هم.
من رفتم دکترم اومد پشت مت و یکم وازلین زدن در کون من و مامانم داغی کیرو در کونم حس میکردم.
مهدی کیرشو کرد تو کون مامانم یه آخی گفت که دلم کباب شد همون موقع دکترم کیرشو تا دسته فرو کرد تو کون من یکم دردم اومد یه اخ کوچولو گفتم نگارم پدرامو خوابوند رو کمر و خودش نشست رو کیرش پدرام همونجوری که دیلدو تو کونش بود کیرشم تو کوس مامانش بود، نگارم همینجوری بالا پایین می کرد.
صدای ناله هممون بلند بود، ولی مامانم از هممون بلند تر ناله میزد اون کیر که من نتونستم بکنم تو دهنم تا دسته تو کونش بود دکتر اینقد تلمبه زد که آبش اومد و تو کونم خالی کرد.
ولی مهدی همینطوری داشت می کرد. بعد کیرشو در آورد و دوباره گذاشت تو دهن من که همینجوری جلوش زانو زده بود ایندفعه از پشت کرد تو کوس مامانم. سینه های مامانم همینجوری تکون میخورد و مامانم با چنتا آه ارضا شد مهدی کیرشو کشید بیرون و اومد پشت من کیرش اینقد کلفت بود که نمیرفت تو کونم ولی هنونجوری که سرشو کرد تو کونم یهو آبم اومد. من بیحال شده بودم دیگه مهدی رفت جلو نگار و کیرشو داد دستش اونم همونجوری که ساک میزد رو کیر پدرام تکون میخورد مهدی بالاسر پدرام بود اونم می دید مامانش چحوری ساک میزنه یه آه کشیدو کیرشو کشید بیرون چنتا قطره اب اومد ریخت رو شکمش.
نگار از روی پدرام بلند شد و جلوی مهدی رو کمر خوابید گفت حالا نوبت کوس منه با کیرت پر کنی. مهدی افتاد رو کوس نگار یه ناله هایی می زد نگار انگار داشت جر میخورد پدرامم همینجوری کوس دادن مامانشو می دید.
مهدی یه لحظه تلمبه هاش و تند تر کرد و یهو وایساد. معلوم بود آبش اومده . کیرشو که کشید بیرون همینجوری آب کیرش از کوس نگار می ریخت بیرون وای چقدر آب داشت نگار به پدرام گفت بیا کوسم و با طعهم آب کیر مهدی بخور. پدذام هم رفت و همین کار و کرد.
هممون همونجا ولو شده بودیم بعد چند دقیقه بلند شدیم خودمونو تمیز کردیم .
من و مامانم و نگار نمیتوتستیم راه بریم دیگه جون نداشتیم پدرام رفت از آشپزخونه برا هممون شربت آورد. داشتیم میخوردیم پدرام گفت مامان حامله نشی یوقت که مامانم گفت نگران نباش . دکتر و مهدی یکم نشستن صحبت کردیم، قرار شد منو پدرام بریم مطبش واسه موهای بدنمون که لیزر کنه و بعدش رفتن.
     
#79 | Posted: 13 Oct 2017 10:49
عالی
     
#80 | Posted: 13 Oct 2017 16:15
بازم مثل همیشه عالی بود
     
صفحه  صفحه 8 از 12:  « پیشین  1  ...  7  8  9  10  11  12  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites