تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 9 از 15:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  14  15  پسین »  
#81 | Posted: 14 Oct 2017 19:04
عالی بود دمت گرم ادامه بده
     
#82 | Posted: 21 Oct 2017 15:47
خیلی عالیه لطفا ادامه بده
     
#83 | Posted: 22 Oct 2017 14:53
لطفا ادامه بده. منتظریم

امضا ندارم. انگشت می زنم
     
#84 | Posted: 23 Oct 2017 00:43
عالی بودفقط زودزودآپ‌کن ی ماه فاصله نندازبین هرقسمت یعنی خیلی وقته ی قسمتم نزاشتی
     
#85 | Posted: 25 Oct 2017 12:07
این داستانم تموم شدانگاری
     
#86 | Posted: 27 Oct 2017 23:47
قسمتایه اوله داستانت شبیه از وقتی مامانمو شناختمه

armin
     
#87 | Posted: 28 Oct 2017 11:19
عالی ادامه بده ...
     
#88 | Posted: 31 Oct 2017 11:36
قسمت ۱۵
دیگه شب شده بود و هیچکدوممون جون نداشتیم من زنگ زدم برامون پیتزا اوردن خوردیم پدرام و نگارم شب موندن خونه ما.
من و مامانم کنار هم خوابیدیم و پدرام و مامانشم کنار هم اون شب اولین شبی بود که پدارم لخت کنار مامانش می خوابید.
صبح که از خواب بیدار شدم بوی آب کیر تخت خوابمون رو برداشته بود هیچکدوم دوش نگرفته بودیم با اون همه آب که رو بدنامون ریخته بود.
من گفتم برم یه دوش بگیرم که مامانم گفت بزار یه سر به نگار بزنم، بعد با هم می ریم. رفت در اطاقشون و زود برگشت گفت پاشو بیا ببین.
دستمو گرفت رفتیم اطاق من که نگار و پدرام خوابیده بودن. دیدم نگار خوابیده و پاهاشو باز کرده پدرام افتاده رو کسش داره لیس میزنه براش.
نگارم سر پدرامو رو کوسش فشار می داد.
مامانم گفت نوش جونت پدرام خوشمزس؟
پدرام سرشو اورد بالا و سلام کرد گفت اوووم خیییلی.
مامانم رفت کنار نگار خوابید مثل اون و گفت بیا تو هم بخور.
منم یه چشم گفتم و شروع کردم.
مزه آب کس مامانم با اب کیر یه چیزی شده بود یکم ترش بود و بوی تند می داد ولی من نمیخواستم از پدرام کم بیارم.
بعد چند دیقه مامانم گفت جاتو با پدرام عوض کن.
ما کوس مامانامونو لیس میزدیم اوناهم خود شون سینه هاشونو میمالیدن تا ارضا شدن.
مامانم به پدرام گفت بیا برات بخورم. پدرامم بلند شد رفت بالا سر مامانم و گذاشت تو دهنش اونم با اینکه ارضا شده بود حرفه ای ساک می زد براش .
منم به نگار گفتم برگرد بزارم تو کونت اونم رو چهار دست و پا کونشو آورد بالا.
کیر خیسمو گذاشتم در کونشو شروع کردم تلنبه زدن نگاه من به کیر پدرام بود که تو دهن مامانم بود اونم داشت کون دادن مامانشو می دید که آبش اومد و تو دهن مامانم خالی کرد.
مامانم سرشو گزاشت رو کون نگار و آب تو دهنشو ریخت لای کون نگار که سرازیز می شد رو کیر منو می رفت تو کونش منم از لذت این لحظه آبم اومد و توکون نگار خالی کردم ولی کیرمو نکشیدم بیرون تا خودش شل شد و اومد بیرون آب بود که از کون نگار میومد بیرون. نگار، پدرام و صدا زد و گفت بیا آب کیر خودت و پرهام و از روی کون من بخور.
پدرامم هم رفت پشت مامانشو و کونش و لیس می زد و آب کیرامون و می خورد.
چند دقیقه همونجوری دراز کشیدیم و بعدش رفتیم حموم خودمونو شستیم .
مامانم زودتر رفت و تا ما اومدیم صبحونه حسابی خوردیم.
بعد از صبحانه پدرام و مامانش لباس پوشیدن و رفتندخونه اشون.
منم رفتم تو اطاقم تا یکم درس بخونم. موقع ناهار مامانم صدام کرد. رفتم ناهار بخورم که مامانم گفت، بعد ناهار می رم باشگاه و غروب می آم خونه.
منم گفتم فقط باشگاباشگا
خندید گفت آره بابا دروغ که بهت نمی گم، بعدشم چیزی دیگه ندارم وه بخوام ازت پنهان کنم. خندیدم و گفتم به سلامت.
فرداش که مدرسه رفتم با پدرام همه اش درباره اتفاقات جدیدی که تو زندگیمون افتاده بود، صحبت می کردیم و هر دو از این اتفاقات خوشحال بودیم.چند روزی خبر خاصی نبود که سه شنبه شب مامانم بهم گفت فردا مدرسه نمی خواد بری و پدرام و مامانش می آن اینجا.
فردا صبحش، حس کردم یکی داره با کونم بازی می کنه. فکر کردم مامانم و گفتم مامان ول کن تازه اول صبحه. که صدای پدرام و شنیدم که گفت پاشو کونده خواب آلو. چشم هام و باز کردم و پدرام و دیدم که لخت بالا سرم وایساده. خندیدم و گفتم باشه. وقتی خواستم بلند شم اول سر کیرش و بوسیدم و بعدشم لباشو. با هم رفتیم سمت آشپزخونه برای خوردن صبحانه.
بعد از صبحونه مامانم گفت من به مشتریامون گفتم آدرس خودمونو امروزم عصر چندتاشون میان شما تو اطاق بمونید اگه لازم شد صداتون میزنم.
دوربینم گذاشتم تو اطاق خودم شما میتونید ببینید.
من و پدرام یه آخ جون گفتیم و مامانامون رو بوسیدیم. که مامانم یکی زد رو کون پدرام و گفت ولمون کنید، امروز باید به چندتا مشتری سرویس بدیم. شما ها بعدا.
پدرام از مامانش پرسید امروز چی می خوای بپوشی، نگار گفت الان نشونت می دم که ببینی، بعدش نگار رفت از تو اطاق دوتا ست گیپور خوشگل آورد بهش گفتیم بپوش ببینیم.
اولی سرمه ای بود سوتینشو پوشید بالای سینه هاش از سوتین بیرون مونده بود که خیلی زیباترش میکرد.
شورتشم رو کوسش گیپور بود که از زیرش شیار کسش دیده میشد.از پشتم خیلی کونشو نپوشونده بود.
اینجوری از لختشم شهوتناک تر بود.
مامان منم یه ست مشکی مثل همون که نگار داشت پوشید منو پدرام داشتیم دیوونه میشدیم بدن های مامانامونو اینجوری میدیدم.
حدود ساعت ۲ اولین نفر زنگ زد من و پدرام رفتیم تو اطاق .
نگار و مامانم با همون ست که پوشیده بودن نشستن تو پذیرایی.
طرف اومد و باهاشون دست داد و نشست بعدشم نگار رو برد تو اطاق تا باهاش سکس کنه.
من و پدرام با هم قرار گزاشتیم هر کدوم موقع دادن مامانش به اون یکی حال بده .
ال ای دی رو روشن کردیم.

وقتی رفتن تو اطاق مامانم اومد پیش ما.
ما بهش قرارمونو گفتیم خندش گرفته بود ولی باید خیلی آروم صحبت میکردیم.
مرده لباساشو در اورد و خوابید رو تخت نگارم سوتین و شورتشو در اورد و رفت روتخت کیر مرده رو گرفت دستشو بعد کرد تو دهنش.
مامانم به پدرام گفت شروع کن مامانت داره ساک میزنه منم کیرمو گذاشتم تو دهن پدرام .
نگار یه کاندوم کشید رو کیر اون و خودش نشست رو کیر اون دوربین از کنار نشون میداد ولی از راحتی نگار معلوم بود رفته تو کسش.
به پدرام گفتم بسه حالا کونتو اماده کن.
پدرام رو به تی وی پوزیشن گرفتو منم کیرمو گزاشتم در سوراخش یکم مالیدم با خیسی آب دهنش.
پدرام همونجوری که کس دادن مامانشو میدید آماده شده بود که کون بده.
مامانم یکم وازلین مالید در کونش یکمم مالید به کیر من که راحتتر بره تو.
منم آروم سرشو کردم تو کون پدرام که یذره دردش اومد و رفت جلو حتی نمیتونست آخ بگه ولی مامانش از اون اطاق آه و اوه راه انداخته بود.
مامانم گفت با همین آه کشیدناش آب همه رو زودتر میاه جنده.
من آروم آرووم کیرمو کامل کردم تو کون پدرام و شروع کردم تلنبه زدن.
توی اون اطاقم حالتشونو عوض کردن و نگار مثل پسرش حالت گرفت مرده هم پشتش وایساد انگار می خواست تو کونش بزاره ولی نگار برگشت یه جیزی گفت بعد شروع کردن.
من تلنبه هاموتو کون پدرام هماهنگ با همون که مامانشو می کرد میزدم که یه آن دیدم طرف دیگه تکون نخورد بعدشم از نگار کشید بیرون و تو کاندومش پر آب بود با دستمال درش اورد و کنار گذاشت.
منم دیگه نزدم و کیر راست موندمو از کون پدرام کشیدم بیرون و نشستیم.کیر پدرامم راست بود معلوم بود حسابی حال کرده هم از کون دادنش هم از دیدن سکس مامانش.
نگار خودشو بادستمال پاک کرد و اومد تو پذیرایی مامانمم رفت پیشش.
طرفم لباسشو پوشید و پول رو گذاشت کنار تخت.
بعدشم رفت تو سالن و باهاشون خدافظی کرد.
ما هم رفتیم پیششون.
پدرام گفت اون موقع که از پشت می خواست بکنه چی می گفتید؟
نگار گفت کون می خواست منم نمی تونستم کیرشو تو کونم تحمل کنم گفتم دفعه بعد مریمو برداره.
     
#89 | Posted: 31 Oct 2017 13:47
ببخشید دیر شد.
یکم مشغله داشتم.
     
#90 | Posted: 1 Nov 2017 16:31
محنم عاشقه کون پسر واقایون متاهل که دوست دارن از ناموسشون بگن
093331960
37
     
صفحه  صفحه 9 از 15:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  14  15  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites