تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
Sexology - سکسولوژی

Pregnancy | بارداری و حاملگی

صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#31 | Posted: 13 Nov 2011 05:50
داروهای درمان ناباروری

داروهای زيادی برای درمان ناباروری بكار می روند كه باعث افزايش تعداد تخمك ها، آزاد سازی تخمك, آماده سازی آندومتر، تنظيم زمان آزاد سازی تخمك و حمايت رشد جنين مي گردند.

 • كلوميفن سيترات (كلوميد, سروفن):
 • متفورمين :
 • گونادوتروپين ها :
 • سوپرفاكت :
 • آنتاگون و ستروتايد :
 • HCG (پرگنيل , پروفازي ):
 • پروژسترون:
 • استروژن ( استراديول والرات , استروژن كونژوگه ):

كلوميفن سيترات (كلوميد, سروفن) :

براي نخستين بار در سال 1956 ساخته شده و براي انجام آزمايشات كلينيكي در سال 1960 مصرف گرديد. تا آن زمان ، اين دارو بطور گسترده اي بعنوان (( اولين دارو )) براي افزايش رشد فوليكول هاي تخمدان ("كيست هاي" كوچك در تخمدان يعني جايي كه تخمك ها در آن رشد مي كنند ) مورد استفاده قرار مي گرفت.تجويز كلوميفن سيترات غالبا در روز 7-3 و يا 9-5 سيكل قاعدگي صورت مي گيرد. ( روز اول بعنوان اولين روز جريان خون قاعدگي تعريف شده است).

هورمون محرك فوليكول " FSH " رشد تخمك را در فوليكول تخمدان تحريك مي كند.براي رشد, رسيدن به بلوغ و آزاد سازي تخمك ها بايد FSH به ميزان كافي موجود باشد. هورمون محرك فوليكول (FSH ) توسط غده هيپوفيز و در اثر تحريك هورمونهاي آزاد كننده گونادوتروپين(مترشحه از هيپوتالاموس) ترشح مي شود. كلوميد در سطح هيپوتالاموس با گيرنده هاي استروژن در مغز پيوند مي شود. وقتي كه اين گيرنده ها بهم پيوند خوردند، مغز مبنا را بر اين مي گيرد كه ميزان استروژن خون خيلي پائين بوده و هورمون آزاد كننده گونادوتروپين بيشتري را ترشح مي كند. و اين امر سبب مي شود تا هيپوفيز FSH بيشتري را توليد كند تا موجب تحريك رشد فوليكول شود.

قرص هاي كلوميفن بصورت خوراكي مصرف مي شوند و بهتر است كه اين قرصها در زمان معيني در هر روز مصرف گردند . (( زمان باروري )) يا زمان تخمك گذاري معمولا 8 – 5 روز پس از مصرف آخرين قرص كلوميفن مي باشد .گاهي كلوميفن براي تحريك تخمك گذاري در سيكلهاي تلقيح اسپرم به داخل رحم IUI و معمولا به صورت تركيبي با هورمون محرك فوليكول تجويز مي گردد .

تعيين چگونگي كنترل سيكل هاي كلوميفن بعهده پزشك است . بنا به دلايل گوناگون ، ممكن است پزشك بخواهد مراحل سيكل را از نزديك تحت كنترل داشته باشد . در مراحل ابتدائي درمان ، بهتراست بيماران به مدت 5 روز در ماه كلوميفن مصرف نمايند و اگر پس از گذشت 3 ماه ازمدت درمان حامله نشدند ،براي انجام معاينات پيگيري مراجعه نمايند.

كلوميفن سالهاي زيادي است كه مورد استفاده قرار گرفته و بعنوان يك داروي بي خطر محسوب مي گردد . با اين وجود ممكن است عوارض جانبي داشته باشد . بسياري از بيماران هيچگونه علائمي در زمان مصرف كلوميفن ندارند ولي ممكن است گاه و بي گاه عوارض جانبي مثل شكم درد يعني احساس پري و يا سوزش ، برافروختگي ، كج خلقي و يا اختلال بينايي نيز بروز نمايند . استامينوفن در صورت بروز اين عوارض مي تواند مفيد واقع گردد . در تعدادي از بيماران ، ممكن است كلوميفن موجب بزرگ شدن ( كيست ) تخمدان شود .

گاهي اين عوارض بدون هيچ اقدام خاصي برطرف مي شوند ، اما براي رعايت احتياط ، به بيماران توصيه مي شود طبق دستور پزشك خود معاينه شوند . ممكن است مشكلات بيشتري در اثر مصرف طولاني مدت كلوميفن براي بيماران ايجاد شود. در كل ، بيماران نبايد بيشتر از شش ماه كلوميد مصرف نمايند. اگر چه اين زمان با توجه به علل ناباروري متفاوت است.

كلوميفن در 10% موارد با چند قلوئي همراه است كه بيشتر دو قلويي مي باشد. هيچگونه خطري مبني بر تولد نوزاد ناقص الخلقه يا عوارض مشابه وجود ندارد. البته ، هيچكس قادر نيست كه نتايج يك حاملگي را تضمين نمايد.

متفورمين :

درمان رايج "سندرم تخمدان پلي كيستيك" PCOD) (القاء تخمك گذاري است كه از كلوميفن سيترات به عنوان اولين داروي انتخابي استفاده مي شود. با توجه به ارتباط بين افزايش ميزان انسولين و مقاومت انسولين، استفاده از داروهاي حساس به انسولين مثل متفورمين براي وادار كردن تخمدان به تخمك گذاري اخيرا مورد بررسي قرار گرفته كه حاكي از نتايج مثبت است.

داروهاي كاهش دهنده انسولين براي القاء تخمك گذاري در زناني كه به تخمدان پلي كيستيك مبتلا هستند ، به دليل كم هزينه بودن، عوارض جانبي كمتر، و كمترين خطر چند قلويي در مقايسه با داروهاي ديگر، ارجح مي باشند.

گونادوتروپين ها (مترودين ، پرگونال، منوگان ، مريونال ، منوپور ، گونالF ):

هورمون هاي محرك رشد فوليكول ( FSH ) حاوي تركيباتي هستند كه بطور مستقيم تخمدان ها را تحريك مي كنند تا چند تخمك توليد نمايند. اين داروها بايد فقط توسط متخصصيني كه در اين زمينه تخصص كامل داشته و آموزش كافي ديده اند، تجويز گردند.هورمون محرك رشد فوليكول ( FSH ) تقريبا در همه سيكل هاي تكنولوژي توليد مثل كمكي براي رشد تعداد زياد تخمك ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

دوزاژ هورمون محرك رشد فوليكول ( FSH ) تا حد زيادي به پاسخ هر بيمار بستگي دارد و غالبا در حين سيكل دستخوش تغيير مي گردد . رشد فوليكول بصورت دوره اي از طريق اولترا سوند و اندازه گيري سطوح استراديول تحت كنترل قرار مي گيرد .تعداد و اندازه فوليكولها از طريق اولتراسوند قابل مشاهده مي باشند و افزايش ميزان استروژن حاكي از رشد طبيعي فوليكول ميباشد. استروژن به نسبت افزايش تعداد و اندازه فوليكول ها افزايش پيدا مي كند و اندازه گيري آن ما را قادر مي سازد تا بتوانيم به دوزاژ مطلوب براي هر بيمار دست يابيم.

دوزاژ دارو وپاسخ بيمار بايد در جهت كاهش احتمال عوارض جانبي ، مثل تحريك بيش از حد و حصول اطمينان از رشد كافي فوليكول ، توسط يك نفر متخصص بيماريهاي زنان مورد ارزيابي قرار گيرد .

سوپرفاكت :

يك داروي آگونيست هورمون آزاد كننده گونادو تروپين(GNRH) مي باشد كه اغلب در اواخر سيكل قاعدگي قبل از تحريك تخمدان تجويز مي گردد . سوپر فاكت , سيستم توليد مثل بيماررا " غير فعال " مي كند ، به اين صورت كه آنرا قادر مي سازد كه به داروهاي توليد مثل مثل FSH اگزوژن پاسخ مثبت نشان مي دهد . سوپرفاكت بصورت تزريق زير جلدي يا اسپري داخل بيني عرضه شده است .

سوپر فاكت ترشح زودرس هورمون "LH " را نيز كاهش مي دهد ، اين امر يك رويداد هورموني است كه حاكي از تخمك گذاري زودرس مي باشد و اغلب باعث كنسل شدن سيكل درماني مي شود . در موارد انتخابي, سوپر فاكت به مقدار كم قبل از سيكل تجويز مي گردد ( روش ميكروفلير ) تا اينكه به بيمار در توليد تخمك كمك نمايد . با مصرف سوپرفاكت ,متخصصين كنترل بيشتري بر (( فعاليت هاي اندو كرين )) كه در زمان سيكل تحريك تخمدان صورت مي گيرند دارند ، بنابراين شانس موفقيت تخمك گذاري و نهايتا حاملگي افزايش پيدا مي كند .جالب است بدانيم كه ، كاربرد اوليه سوپر فاكت در درمان آندومتريوز مي باشد ، بطوري كه اين دارو ميزان گردش استروژن را كاهش مي دهد و اين عمل براي مهار رشد بافت اندومتر مورد نياز مي باشد .

آنتاگون و ستروتايد :

دو آنتا گونيست جديد هورمون آزاد كننده گونادو تروپين مي باشند . اين دو دارو اخيرا در ايالات متحده معرفي شده اند . آنتا گون / ستروتايد در واقع ترشح هورمون آزاد كننده فوليكول" LH " را در عرض پنج روز كاهش مي دهد در حالي كه سوپر فاكت نياز به 22 روز زمان دارد . در حال حاضر در مورد نقش مناسب كلينيكي آنتاگون / ستروتايد اختلاف نظر وجود دارد . كاهش كامل LH ممكن است نياز به اين داشته باشد كهFSH بيشتري تجويز گردد ، بنابراين هزينه درمان افزايش پيدا خواهد كرد . برخي از دست اندركاران نيز براين باور هستند كه ميزان كمي از LH براي رشد كامل اووسيت مورد نياز مي باشد .

HCG (پرگنيل , پروفازي ) ( گونادو تروپين كور يونيك انساني )) :

براي القاء تخمك گذاري پس از تجويز گونادوتروپين ها در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد . اين داروها تخمدان را دقيقا 36 ساعت پس از تجويز وادار به تخمك گذاري مي نمايند . به دليل اين پديده ، بين 35 – 34 ساعت پس از تجويز HCG تخمك گذاري انجام مي شود . تلقيح داخل رحمي اسپرم ( IUI (نيز طبق زمان بندي معيني همزمان با تخمك گذاري انجام مي گيرد .

پروژسترون :

در تكميل سيكل هاي درماني جهت فراهم نمودن هورمون پروژسترون بيشتر براي تقويت رشد رويان در درون رحم و پس از تخمك گذاري تجويز مي شود. پزشك ممكن است پروژسترون را براي حصول اطمينان از رشد كافي پوشش داخلي رحم تجويز نمايد . پروژسترون هورموني است كه به صورت طبيعي توسط جسم زرد توليد و ترشح مي شود . جسم زرد هورمون پروژسترون و استروژن را توليد نموده ، اين هورمونها مخاط رحم را براي پذيرش تخمك بارور شده آماده مي سازند . كمبود پروژسترون ممكن است پس از تخمك گذاري ايجاد گردد ، كه به آن نقص فاز لوتئال مي گويند و مي تواند موجب عدم موفقيت حاملگي شود .

وجود جسم زرد براي استمرار حاملگي حياتي است و تا هفته دهم پروژسترون ترشح مي كند . پس از هفته دهم ، جفت مي تواند پروژسترون كافي توليد نمايد. امروزه پروژسترون بصورت شياف واژينال يا تزريقات عضلاني مورد استفاده قرارمي گيرد .

آمپولهاي پروژسترون به صورت 50 و 25 ميلي گرمي در دسترس مي باشد كه معمولا با دوز 50 ميلي گرمي يا 100 ميلي گرمي در روز بنا به توصيه مشاورين بصورت عضلاني تزريق مي شود . شياف ها بايد در يخچال نگهداري شوند ، هر شب يك عدد شياف ، درست قبل از خواب بايد در واژن قرار داده شود . در صورتي كه قرار باشد فعاليت جنسي در شب انجام شود ، لازم است شياف پس از انجام فعاليت جنسي در واژن قرارداده شود.

مشاورين درماني مركز اطلاعات بيشتري در مورد چگونگي قرار دادن شياف در داخل واژن ارائه خواهند نمود . مصرف شياف ها را نبايد قطع نمود مگر اينكه توسط مشاورين درماني توصيه شود . البته اين در صورتي است كه بيمار خونريزي ، لكه هاي خوني يا شكم درد نداشته باشد . چنانچه هر كدام از موارد فوق در بيمار ملاحظه شد حتما بايد گزارش شود .

استروژن ( استراديول والرات , استروژن كونژوگه ) :

براي آماده سازي آندومتر در سيكل هاي انتقال رويان هاي منجمد شده و نيز در زماني كه تخمك هاي اهدايي انتقال داده شدند ، مورد استفاده قرار مي گيرد .

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#32 | Posted: 13 Nov 2011 05:51
قرص‌های‌پیشگیری‌از بارداری‌مخصوص‌آقایان!

به گزارش خبرآنلاین به نقل از دیسکاوری، محققین در مطالعه جدیدی که روی موش‌های نر انجام گرفته، دارویی را آزمایش کرده‌اند که تولید اسپرم را متوقف می‌کند. این محققین امیدوارند که این مطالعه، به تولید دارویی خوراکی مخصوص به آقایان برای پیشگیری از بارداری در آینده کمک کند.

بر اساس این مطالعه، ترکیبی با نام BMS 189453 می‌تواند گیرنده‌های اسید رتینوئیک را که برای متابولیسم ویتامین آ‌ ضروری است، ‌مسدود کند. این ویتامین به تقسیم و بقای سلول‌های اسپرم کمک می‌کند. بنابراین، برخلاف قرص‌های پیشگیری از بارداری مخصوص خانم‌ها که همگی هورمونی هستند،‌ در قرص‌های مخصوص به آقایان تولید ویتامین آ ‌هدف گرفته می‌شود. این گامی بسیار مهم است.

البته ویتامین آ‌ در بینایی هم سهم مهمی دارد. اما دانشمندان اطمینان می‌دهند که مسیری که ویتامین آ در آن برای استفاده در تولید اسپرم به کار می‌رود بسیار متفاوت است. در نتیجه این دارو تاثیری روی بینایی افراد نخواهد داشت.

در این مطالعه،‌ دانشمندان برای دوره‌های زمانی متفاوت، دوزهای متفاوتی از دارو را به موش‌های نر خوراندند تا تاثیر آن را بررسی کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که دارو می‌تواند برای دو تا چهار هفته موش نر را عقیم کند. تاثیر دارو موقتی است و بعد از مدتی،‌ موش می‌تواند دوباره اسپرم‌های سالم تولید کند.

مطالعات قبلی در زمینه داروهای پیشگیری از بارداری برای آقایان، به دلیل عوارض جانبی احتمالی و البته عدم قطعیت در نتیجه‌دهی، شکست خورده بود. روش‌های هورمونی در مردان خطر کاهش میل جنسی و حتی بزرگ شدن پروستات را به همراه دارد. همچنین تولید داروهای هورمونی که قابل خوردن باشند،‌ در مقایسه با داروهای تزریقی،‌ کار سخت‌تری است.

محققین دانشگاه کلمبیا باور دارند که مطالعه آن‌ها به زودی به تولید داروی خوراکی غیرهورمونی مخصوص به آقایان برای پیشگیری از بارداری می‌انجامد که هیچ عوارض جانبی ندارد. البته قبل از هر چیز،‌ محققین باید تاثیرات بلندمدت این دارو را مطالعه کنند. همچنین باید بررسی شود که آیا با استفاده بلندمدت،‌ دارو همچنان موثر خواهد ماندیا نه.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#33 | Posted: 13 Nov 2011 05:53
آیا تست بارداری قابل اعتماد است؟

آمار نشان می‌دهد بیش از 2 میلیون تست بارداری در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد....این تست‌ها با اندازه‌گیری میزان نوعی هورمون‌ بارداری تا 99 درصد می‌توانند نشان دهند خانمی باردار است یا خیر. با توجه به کیفیتی که این تست دارد، می‌توان آن را از روز اول عقب‌کرد پریود یا 3 روز قبل از آن استفاده کرد و جواب گرفت اما آیا می‌دانید این تست‌ها دقیقا چطور عمل می‌کنند و مناسب چه افرادی هستند؟

تست‌ها چطور کار می‌کنند؟

این تست‌ها می‌توانند وجود یک هورمون خاص بارداری به نام b-HCG را در ادرار تشخیص دهند. این هورمون در ابتدا توسط تخمک و سپس جفت ترشح می‌شود و وجود آن در ادرار نشانه بارداری است. به عبارت دیگر، این هورمون توسط سلول‌هایی که در آینده جفت را تشکیل می‌دهند به محض اینکه رویان در جداره رحم جا گرفت، ترشح می‌شود. این هورمون در زنان غیرباردار وجود ندارد و 8 روز بعد از لقاح وجود آن قابل‌تشخیص است. میزان هورمون HCG هر 2 تا 3 روز دو برابر می‌شود و در هفته 12 بارداری به حداکثر خود یعنی به 7 می‌رسد. بعد از آن شروع به کاهش می‌کند و به دلیل همین پایین آمدن است که حالت تهوع در 3 ماهه نخست بارداری کم‌کم متوقف می‌شود. با این حال حتی بعد از این مدت هم به کمک یک آزمایش خون یا ‌آزمایش ادرار می‌توان وجود آن را در خون تشخیص داد.

وقتی تست بارداری را در ادرار قرار می‌دهید رنگ تست تغییر می‌کند و بر اساس دستورالعملی که روی بسته درج شده، می‌توانید بفهمید تغییر رنگ نوار به چه معنی است. در صورتی که به درستی از تست استفاده کنید و تستی که تهیه کرده‌اید مربوط به کمپانی معتبری باشد، تا 99 درصد جواب آن صحیح است. در صورتی که جواب تستی مثبت بود به یقین شما باردار هستید اما اگر جواب منفی بود ممکن است باردار نباشید یا اینکه پیش از موقع از تست استفاده کرده باشید پس بهتر است مدتی بعد دوباره آزمایش را تکرار کنید.

چه زمانی از تست بارداری استفاده کنیم؟

بهترین کار این است که منتظر نمایان شدن علائم بارداری بنشینید! با قطع دوره‌های ماهانه و آغاز حالت تهوع، می‌توانید از این تست‌ها استفاده کنید اما خیلی عجله نکنید چون اگر پیش از موقع استفاده کنید، احتمال جواب منفی زیاد است. برخی از افراد بعد از رابطه زناشویی بدون پیشگیری از تست‌های بارداری استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند باردار نیستند. در حالی که این کار بی‌فایده است. بعد از اینکه لقاح صورت می‌گیرد، 6 تا 7 روز طول می‌کشد تا تخمک‌ بارورشده به رحم برسد و لانه‌گذاری کند و هورمون بارداری ترشح شود. حتی بعد از 6 تا 7 روز هم میزان این هورمون آنقدر نیست که بارداری را نشان دهد. بعد از 10 روز که از لقاح گذشت و هورمون به اندازه کافی ترشح شد، می‌توانید از تست‌های بارداری برای تشخیص اینکه باردار هستید یا خیر استفاده کنید.

توجه :

بعد از سقط جنین یا کورتاژ تا هفته‌ها میزان این هورمون بالا می‌ماند و تست‌های بارداری ممکن است جواب مثبت را نشان دهند. پس مراقب باشید این جواب مثبت می‌تواند هم نشانه بارداری مجدد شما باشد هم به اشتباه به دلیل بالا بودن هورمون در اثر سقط قبلی.

چطور از تست بارداری استفاده کنیم؟

تست‌های بارداری حاوی پادتن‌هایی هستند که در مواجهه با هورمون بارداری عکس‌العمل‌ نشان می‌دهند. یک خط آبی یا دو خط قرمز یا... می‌تواند نشانه باردار بودن یا نبودن شما باشد. از آنجا که این علائم باتوجه به مارک تست متفاوت است، بهترین کار مطالعه دستورالعمل قیدشده روی جعبه تست است. در حال حاضر حتی تست‌هایی وارد بازار شده‌اند که می‌توانند تاریخ بارداری شما را هم مشخص کنند. روی اکثر تست‌های بارداری در مورد زمانی که در طول روز باید مورد استفاده قرار گیرند، مطلبی درج نشده در طول شبانه?روز گاهی میزان هورمون در ادرار بسیار زیاد است و در صورتی که باردار باشید احتمال دیدن جواب مثبت بیشتر است. خوردن مایعات زیاد قبل از انجام تست سبب رقیق شدن ادرار می‌شود و در این حالت ممکن است جواب تست درست نباشد.

آیا قابل اطمینان هستند؟

همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، جواب مثبت این تست‌ها تا 99 درصد قابل‌اطمینان است. اما اگر جواب منفی دیدید و حس می‌کنید احتمال دارد باردار یاشید می‌توانید یک آزمایش خون هم بدهید. میزان هورمون بارداری در خون بیش از ادرار است.

قیمت تست چقدر است؟

قیمت تست‌های بارداری ایرانی بین 500 تا 1000 تومان و تست‌های خارجی تا 4 هزار تومان است.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#34 | Posted: 13 Nov 2011 05:55
آیا بدنتان آماده بارداری است؟

برنامه‌ریزی قبل از بارداری می‌تواند هم به شما و هم به همسرتان کمک کند تا این موضوع را کاملا درک کنید که چگونه شانس باروری سالم را در خود افزایش دهید.اگر تصمیم دارید باردار شوید، باید خود را از نظر عاطفی برای داشتن فرزند آماده کنید. زمان آن است که ببینید برای داشتن فرزند آمادگی دارید یا خیر؟

برای اینکه مطمئن شوید بارداری سالمی خواهید داشت، حتما به محض فکر کردن در مورد بارداری با پزشک قرار ملاقات داشته باشید. آماده باشید تا به این سوال‌ها پاسخ دهید.

 • چه قرص ضدبارداری مصرف می‌کنید؟

اگر قرص بارداری مصرف می‌کنید پزشک حتما توصیه می‌کند که برای باردار شدن باید قرص خوردن را ترک کنید. این کار موجب می‌شود تا چرخه قاعدگی‌تان چند ماه پیش از بارداری طبیعی شود. تخمک‌گذاری و باردار شدن راحت‌تر اتفاق می‌افتد. در دورانی که از قرص استفاده نمی‌کنید شاید لازم باشد که از کاندوم یا یک روش دیگر برای جلوگیری استفاده کنید. باروری شما ممکن است دو هفته بعد از قطع قرص اتفاق بیفتد. اگر از یک روش طولانی‌مدت برای کنترل بارداری استفاده می‌کنید مثل روش‌های تزریقی شما می‌توانید برای باردار شدن به محض قطع روش بارداری، باردار شوید اما ممکن است حتی تا چند ماه هم طول بکشد تا باروری شما برگردد.

 • آیا اخیرا واکسن زده‌اید؟

عفونت‌هایی مثل آبله‌مرغان، سرخک و سرخجه و هپاتیت B می‌تواند برای جنین خطرناک باشد. اگر واکسیناسیون شما کامل نباشد یا مطمئن نیستید که واکسن زده‌اید باید با پزشک خود صحبت کنید و حداقل 3 ماه قبل از بارداری واکسن‌های لازم را تزریق کنید.

 • آیا دچار بیماری‌های مزمن هستید؟

اگر دچار بیماری‌های مزمن هستید، مثلا دیابت دارید، آسم دارید یا دچار فشارخون بالا هستید باید مطمئن باشید که بیماری‌تان قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرید تحت کنترل است. در برخی موارد، پزشک توصیه می‌کند که قبل از بارداری دارو بخورید و سایر درمان‌ها را انجام دهید.

 • آیا داروی خاصی مصرف می‌کنید؟

اگر داروی خاصی استفاده می‌کنید، مکمل می‌خورید یا از داروهای گیاهی استفاده می‌کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید او به شما خوهد گفت که آیا باید دارو را قطع کنید یا برای باردار شدن اشکالی ایجاد نمی‌کند.همچنین شاید لازم باشد که ویتامین‌هایی را از قبل بارداری مصرف کنید. برخی از این ویتامین‌ها برای رشد لوله‌های عصبی و طناب نخاعی و مغز کودک‌تان لازم است چرا که این اعضا در اولین ماه بارداری تشکیل می‌شوند و ممکن است در این زمان شما از بارداری خود باخبر نباشید. مصرف ویتامین‌ها قبل از بارداری بهترین راه برای پیشگیری از نقایص لوله عصبی است.

 • در معرض عفونت‌های قابل انتقال جنسی هستید یا نه؟

عفونت‌های قابل انتقال جنسی می‌تواند موجب ناباروری، بارداری خارج رحمی (یعنی وقتی که تخم لقاح‌یافته خارج از رحم کاشته می‌شود) و سایر عوارض بارداری شود. اگر در معرض خطر عفونت‌های قابل انتقال جنسی هستید، پزشک را حتما از این موضوع مطلع کنید تا درمان‌های لازم یا آزمون‌های غربالگری برای‌تان انجام شود.

 • آیا در خانواده‌تان کسی مبتلا به بیماری‌ خاصی است؟

تاریخچه پزشکی شما یا همسرتان یا خانواده هر دوی شما می‌تواند نشان دهد که آیا فرزندی که قرار است به دنیا بیاید ممکن است در معرض خطر ابتلا به بیماری خاصی است یا نه. اگر اختلال‌های ژنتیکی در خانواده شما وجود دارد و شما را نگران می‌کند حتما به پزشک بگویید تا شما را برای بررسی‌های ژنتیکی ارجاع دهد.

 • آیا قبلا باردار شده‌اید؟

پزشک در مورد بارداری‌های قبلی هم سوال می‌کند. هر عارضه‌ای که در بارداری قبلی شما را ناراحت کرده است به پزشک توضیح دهید. اگردفشارخون بالا داشته‌اید یا به دیابت مبتلا شده‌اید، دچار زایمان زودرس شده‌اید یا فرزند قبلی شما دچار نقایصی بوده است حتما به پزشک بگویید. شاید لازم باشد در این بارداری توصیه‌های پزشک را بیشتر جدی بگیرید یا دارو مصرف کنید.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#35 | Posted: 13 Nov 2011 05:57
نقش مرد در تولید مثل

ماهیت و اساس تولید مثل ترکیب یاخته های جنس مذکر و مؤنث یعنی پیوند اسپرم با تخمک است. پس وظیفه مهم دو جنس این است که یاخته های جنسی لازم را تولید کنند. وظیفه مرد نه تنها تولید اسپرم است. بلکه باید آن را به جائی برساند که با سلولهای جنسی مؤنث ترکیب شود. در انسان اندامهایی وجود دارند که در اثر تماس جسمی (جنسی) اسپرم را به تخمک می رسانند تا تخم بارور شود. چون وظیفه اسپرم رسانی به واژن (مهبل) به عهده آلت تناسلی می باشد.

مایع منی :

مایع منی به ماده ای گفته می شود که در هنگام انزال از مرد خارج می شود عنصر اصلی سازنده این متایع اسپرم است. البته این فرآیند توسط غدد دیگر جنسی تکمیل می شود مثل پروستات و کیسه های منی.

بیضه ها:

اسپرم در بیضه ها که غدد جنسی مرد هستند ساخته می شود. دو بیضه چپ و راست وجود دارد که هر دو در محلی به کیسه بیضه مستقر هستند. این کیسه در پشت آلت تناسلی مرد آویزان است.

آلت تناسلی:

این قسمت وسیله ای است برای رساندن اسپرم (منی) به واژن برای بارور شدن. آلت از چند قسمت تشکیل شده است: تنه(شافت) و سر(که شمال سوراخی است برای خروج منی) کل آلت نیز با پوست شلی پوشیده شده است. پوست سر آلت تناسلی به پوست حشفه موسوم است که در هنگام ختنه کردن برداشته می شود. قسمت سر و زیر آلت تناسلی رشته های عصبی می باشند که فوق العاده نسبت به تحریکات جنسی حساس هستند.

این عضو به صورت استوانه ای شکل می باشد که از سه بافت تو در تو تشکیل شده است. این بافتها اسفناجی شکل هستند، در واقع آنها حاوی میلیونها فضای خالی می باشند که در زمان تحریک جنسی توسط خون پر می شوند و باعث برانگیختگی آلت جنسی می گردند. پوست آلت هم شل و کاملاً ارتجاعی می باشد. کارآیی این عضو محتاج فعالیت بیضه ها می باشد.

کیسه بیضه ها (Scortum ) :

این عضو از بسیاری از مخازن خون و اسپرم تشکیل شده و در واقع کار اصلی آن تنظیم حرارت بیضه ها می باشد. به طور معمول در آقاایان دو بیضه وجود دارد که فوق العاده حساس می باشند. کیسه بیضه از ماهیچه هایی تشکیل شده که در هنگام گرما شل شده و بین بیضه و بدن فاصله می اندارند و در هنگام سرما هم جمع شده و بیضه ها را به بدن می چسبانند.

در کل برای آمیزش بهتر و کم درد در اولین تجربه جنسی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :

 • معاشقه طولانی تا رسیدن به مرحله ارگاسم
 • استفاده از ژل لوبریکانت، لیدوکائین و ...
 • آماده شدن از نظر روحی همسر قبل از نزدیکی
 • توصیه شده است که به هنگام مقاربت زن در لبه تخت دراز بکشد به طوری که پاهای وی کاملاً روی زمین قرار گیرد تا به این صورت کمترین درد و فشار به همسر وارد شود.
 • در صورت داشتن درد شدید از ادامه نزدیکی خوددداری نمود.
 • پاره گی پرده بکارت معمولاً دارای خونریزی کم است. البته این مسئله به وزن و سن همسر بستگی دارد. در بعضی موارد نیز پرده بکارت با آمیزش جنسی پاره نمی شود که در این حالت باید به جراح زنان مراجعه نموده تا وی به روش جراحی پرده را از بین ببرد. لازم به ذکر است که معمولاً تا سه روز پس از نزدیکی خونریزی بسیار جزئی، طبیعی است و نباید نگران این مسئله شد.

تستسترون (هورمون مردانه) :

مهمترین هورمون های بیضه ها همان تستسترون است که تولید آن از هفتمین هفته بعد از شکل گیری جنین در رحم مادر شروع می شود. یعنی وقتی جنس کودک (دختر یا پسر بودن) مشخص شد. اگر جنین پسر باشد، تولید تستسترون شروع شده و عمل شکل گیری آلت تناسلی مردانه را هدایت میکند و بعدها باعث انزال دو بیضه به کیسه بیضه ها می شود. چند هفته بعد از تولد نوزاد، تولید هورمون تستسترون نزدیک به صفر می رسد. ولی در دورۀ بلوغ دوباره تولید خود را از سر می گیرد. همین هورمون تستسترون است که باعث تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ می شود. مانند رشد آلت تناسلی، کلفت شدن استخوانها و پوست بدن، کلفت شدن صدا، و رویش مو در صورت و در قسمتهای دیگر بدن و ...

اینکه تستسترون چگونه در این عمل تأثیر دارد به این شکل است که تستسترون وارد سلولها شده با هستۀ اصلی آنها عجین می شود و آنان را به تولید پروتئینهای خاصی برای این کار (از جمله تغییرات فیزیکی در بدن) وامیدارد. خود فعالیت بیضه ها از طریق دو عدد هورمون به نامهای ( (FSH ، LH ) که از مغز انسان می آیند، هدایت می شود (همین دو هورمون عملکرد مجاری تخمک زنان را هم تنظیم می کنند). تولید این دو هورمون به نوبۀ خود بوسیله هورمون دیگری کنترل می شود (البته در این رابطه سلسلۀ اعصاب هم بی تأثیر نیستند).

تستسترون و دو هورمون (FSH ،LH ) اثر متقابل به هم دارند به این شکل که این دو هورمون بیضه ها را به تولید بیشتر تستسترون وامیدارند امّا وقتی غلظت تستسترون به حد معینی برسد تولید (FSH ، LH ) در مغز متوقف می شود و به این شکل یک نوع تعادل در بدن ایجاد می شود. در آخر کلام باید گفت که کارکرد بیضه ها در سن کودکی هیچ عیب و ایرادی ندارد و حتی مقدار بسیار ناچیزی هم تستسترون تولید می کنند امّا مغز کودک در این سنین بیش از اندازه نسبت به تستسترون در خون واکنش نشان می دهد و دو هورمون (FSH ، LH ) که باعث ازدیاد تستسترون می شوند، تولید نمی شود.

این حساسیت مغز در برابر تستسترون در سالهای قبل از بلوغ کمتر شده و نتیجۀ آن دو هورمون هم تولید شده و به افزایش تولید تستسترون کمک می کنند و به این طریق پسر نوجوان وارد دوره بلوغ می شود.تولید تستسترون که در دورۀ بلوغ از سر گرفته میشود، حالت صعودی به خود گرفته و با رشد نوجوان بیشتر می گردد تا حدود ۲۰ سالگی که تولید این هورمون در بدن به اوج خود می رسد و بعد از آن دوباره کم و کمتر میشود تا سن ۴۰- ۵۰ سالگی که کاهش تولیلا تستسترون شدت بیشتری میگیرد ولی تولید این هورمون در بدن مرد هیچ وقت بطور کامل متوقف نمیشود.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#36 | Posted: 13 Nov 2011 05:58
بهتر است زنان باردار مصرف تخم مرغ را در وعده های غذایی صبحانه یا نهار خود بگنجانند

مصرف تخم مرغ، گوشت و آجیل به تکامل مغز جنین کمک می کند .نتایج یک مطالعه نشان می دهد که مصرف تخم مرغ، گوشت و آجیل در دوران بارداری به تکامل مغز جنین کمک می کند.

به نقل از یونایتدپرس ، ی بر اساس نتایج یک مقاله که در مجله Federation of American Societies for Experimental Biology منتشر شده ، محققان اعلام کردند : از آنجا که تخم مرغ حاوی "کولین" است که به تکامل مغز جنین کمک می کند، بهتر است زنان باردار مصرف تخم مرغ را در وعده های غذایی صبحانه یا نهار خود بگنجانند.گروهی از محققان دانشگاه کارولینای شمالی می گویند: کولین که در گوشت، آجیل و تخم مرغ یافت می شود، نقش مهمی را در کمک به تکامل بخش های مرتبطا با حافظه مغز جنین، بازی می کند.

"استیون زیسل" دانشمندی که در این تحقیق مشارکت داشته است، گفت: مطالعه ما در موش ها نشان می دهد که رژیم غذایی یک زن باردار ، بویژه دریافت کولین، می تواند در تکامل مغز جنین نقش داشته باشد.وی افزود: دانستن اینکه چگونه رژیم غذایی ژن های ما را تغییر می دهد می تواند برای تضمین تکامل بهینه ما بسیار مهم باشد.

زیسل و همکارانش در این مطالعه به دو گروه از موش های باردار در زمانی که هیپوکامپ جنین تکمیل می شود، دو رژیم غذایی مختلف دادند. هیپوکامپ قسمتی از مغز است که مسئول حافظه است.کارشناسان مصرف مقدار مناسب کولین را برای زنان ۴۲۵ میلی گرم در روز و برای مردان ۵۵۰ میلی گرم در روز اعلام می کنند.

مواد مورد نیاز در رژیم غذایی مادر باردار :

نیاز غذایی مادر باردار در طی این دوران روزانه ۳۰۰ کیلو کالری افزایش می یابد ( نه دو برابر )

بهترین منابع غذایی تامین کننده این انرژی اضافی, پروتئین ها, ویتامینها ,املاح معدنی و چربیهاست.

گروههای غذایی :

میوه و سبزیجات :

این گروه از مواد غذایی دارای مقدار چربی اندک و حاوی مقادیر بالایی از ویتامین ها ,مواد معدنی و فیبر هستند در رژیم غذایی روزانه باید ۷ نوع میوه و سبزیجات مصرف کنید میوه جات حاوی ویتامین C (مرکبات, گوجه فرنگی, فلفل شیرین, سیب زمینی ,توت فرنگی) کمک می کنند که جنین لثه ها و بافتهای نرمال داشته باشد و همچنین جذب آهن را ساده تر می کند.

سبزیجات زرد و یا برگدار سبز تیره مثل اسفناج و کاهو حاوی ویتامین Aآهن و فولات هستند که بسیار در بارداری مهم می باشد.

حبوبات و دانه ها :

این محصولات مانند نان, برنج, ماکارونی ,عدس, لوبیا,نخود حاوی آهن ویتامینB, مقداری پروتئین, مواد معدنی و فیبر می باشد در دوران بارداری نیاز به ۸ تا ۹ نوع از این مواد روزانه داریم.

محصولات شیر :

چهار وعده مصرف محصولات شیر نظیر پنیر ماست شیر خامه روزانه مورد نیاز است . این محصولات حاوی کلسیم هستند که هم مادر و هم جنین برای داشتن استخوان و دندان قوی به آن نیاز دارند این محصولات همچنین ویتامینA,D پروتئین و ویتامینB دارند ، میزان نیاز روزانه کلسیم ۱۰۰۰ میلیگرم روزانه است . سایر منابع کلسیم:سبزیجات برگدار سبز, لوبیا و نخود خشک ,آجیل و تخمه اگر شما محصولات شیر را بعلت وجود لاکتوز تحمل نمی کنید از محصولات شیر با لاکتوز کم و یا از قرصهای کلسیم زیر نظر پزشک استفاده کنید.

پروتئین :

زنان باردار روزانه ۶۰ گرم پروتئین نیاز دارند،گوشت قرمز ,ماهی, مرغ , همچنین تخم مرغ ,لوبیا خشک, گردو, فندق حاوی پروتئین هستند.

 • روزانه دو وعده محصولات پروتئینی نیاز است
 • پروتئینها عضلات ,بافتها, آنزیم ها, هورمونها و آنتی بادی را می سازند

سایر مواد مورد نیاز در بارداری :

اسید فولیک :

اسید فولیک یک ویتامین مورد نیاز برای تمام خانمهای حامله است. اسید فولیک از خانواده گروه Bاست که از نقص های مادرزادی و مشکلات مغز و نخاع شکاف لب ,بیماریهای مادرزادی قلب جلوگیری می کند.

بهتر است زمانی که تصمیم به بارداری گرفته می شود مصرف اسید فولیک شروع شود.

محصولات حاوی اسید فولیک :

انواع لوبیا ها, نخود, عدس, اب پرتقال ,آناناس ,اسفناج ,براکلی( گل کلم سبز) . فراموش نکنید که در کنار همه این محصولات قرص اسید فولیک هم باید مصرف شود.

آهن :

از دیگر مواد حتمی مورد نیاز در بارداری آهن می باشد هر چند گوشت قرمز, مرغ ,ماهی ,میوه های خشک , نان سبوس دار حاوی آهن هستند ولی قرص آهن را فراموش نکنید.

آب :

مصرف کافی آب از یبوست, همورویید و عفونتهای ادراری جلوگیری می کند . همچنین کاهش آب در سه ماهه سوم منجر به تولد زود رس می شود . قهوه وچای بعلت وجود کافئین مقدار مایعات بدن را کاهش می دهد بنابرین آنها را بجای آب ننوشید .مصرف ۸ لیوان آب روزانه نیاز است.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#37 | Posted: 13 Nov 2011 05:59
قرص های جدید ضد بارداری

با توجه به عوارض شایع قرصهای ال دی و اچ دی، که دارای لوونورژسترل و اتینیل استرادیول بودند، با تغییر جزء پروژستینی قرصهای ضد بارداری نسل سوم به بازار عرضه شدند.این قرصها حاوی 20-30 میکروگرم اتینیل استرادیول و ژستودون یا دزوژسترل هستند. بنابراین قرصهای نسل جدید در نوع پروژسترون ، با قرصهای قبلی متفاوت هستند.انواع جدید پروژسترونها، از نظر اثر در کاهش خونریزی و قطع پریود شبیه به قرصهای قبلی هستند ولی اثر آنها بر کربوهیدراتها متفاوت است.

این قرصها باعث افزایش گلوبولینهای متصل شونده به هورومنهای جنسی و کاهش میزان تستوسترون- هورمون مردانه آزاد- می شوند و بنابراین آکنه یا جوشهای سرسیاه و هیرسوتیسم یا پرمویی را کاهش می دهند. از این قرصها فعلا 4 نوع در بازار ایران موجودند.

دزوسپتیو یا مارولون :

قرص پیشگیری از بارداری حاوی دزوژسترل و اتینیل استرادیول- از نظر میزان هورمونی مشابه قرصهای LD است.روزانه يك قرص به مدت 21 روز تجويز مي‌شود. شروع دارو از روز پنجم قاعدگي يا روز هشتم پس‌از مصرف آخرين قرص دورة قبلي (هركدام كه زودتر رخ دهد) است.

قرص یاسمین yasmine :

قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری با دوز پایین مشابه ال دی است که نوع پروژسترون آن از نوع دسپیرونون می باشد این نوع پروژسترون عوارض کمتری نسبت به سایر انواع پروژسترون دارد. عوارضی مانند افزایش وزن- عوارض پوستی و نیز تهوع و استفراغ براساس ادعای شرکت تولید کننده دارو -بایر- و نیز تجربه بالینی بسیار کمتر است.

موارد منع مصرف این قرص همانند تمام انواع قرصهای ترکیبی می باشد و در صورت سابقه بیماری کبدی و سنگ کیسه صفرا، بیمارهای فلبی و عروقی و نیز حاملگی نباید مصرف شود. در صورتی که از قرص اسپیرونولاکتون به صورت همزمان استفاده می کنید نباید یاسمین مصرف کنید چون پروژسترون این قرص از انواع نگهدارنده پتاسیم است و می تواند عوارض قلبی و متابولیک داشته باشد.

قرص یاز yaz :

قرص یاز 28 قرص در هر بسته دارد که 24 تای آن صورتی کمرنگ و 4 تای ان سفید رنگ است برای شروع قرص در روز اول سیکل اولین قرص صورتی کمرنگ را بخورید- به کلمه START پشت بسته قرص توجه کنید.- ترجیحا در ساعتی معین- و سپس مصرف قرصها را به صورت شبی یکی ادامه دهید. پس از تمام شدن قرصهای صورتی قرصهای سفید را بخورید تا بسته قرص تمام شود حتی اگر در طی این مدت پریود بشوید یا نه باید شروع بسته جدید را آغاز کنید. این قرص می تواند تاحدودی بدخلقی قبل از پریود PMDDرا کاهش دهد. به خاطر داشته باشید در یک هفته اول شروع بسته جدید و ترجیجا در یک ماه اول مصرف هر قرص پیشگیری از بارداری از یک روش کمکی مانند کاندوم نیز استفاده کنید.

موارد منع مصرف قرص و نیز تداخل با داروهای دیگر دقیقا مانند قرص یاسمین است. اگر قبل از قرص یاز از یک قرص پیشگیری 21 تایی استفاده می کرده اید برای شروع یاز ابتدا 1 هفته بین این دو فاصله بیاندازید . اما اگر از قرصهای 28 تایی استفاده می کرده اید می توانید بلافاصله پس از بسته قبلی، قرص یاز را شروع کنید.

قرص بلارا :

ساخت شرکت گروننتال ،هر قرص حاوی اتینیل استرادیول و کلرمادیونون است اثر پروزسترون این قرص در افزایش وزن کمتر از سایر انوع قرصهاست.هر بسته بلارا حاوی 21 قرص می باشد. مصرف بلارا، را باید از روز اول سیکل آغاز کرد. در صورتیکه در دوره های قبل، نوع دیگر ضد بارداری را دریافت کرده اید. می توانید مصرف این قرص را آغاز کنید. قرص ها را نجوید. برای افزایش کارایی، قرص ها باید به طور منظم در هر 24 ساعت مصرف شود.پس از مصرف آخرین قرص، برای یک دوره هفت روزه، نباید قرص ها مصرف شود.که 4 – 2 روز پس از مصرف آخرین قرص، خونریزی اتفاق می افتد. پس از 7 روز، مصرف قرص را باید ادامه داد.

ترکیباتی که باعث کاهش سریع هورمونهای استروئیدی می شوند، اثر پیشگیری بلارا، را تحت تأثیر قرار می دهند مانند باربیتوراتها، ریفامپین، گریزوفلوین، فنیل بوتازون، داروهای ضد صرع (باربکسالون، کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون) و همچنین مصرف آنتی بیوتیک هایی مثل آمپی سیلین، تتراسیکلین که باعث تغییر فلور روده می شوند، میزان فعالیت بلارا، را کاهش می دهد.

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#38 | Posted: 13 Nov 2011 06:02 | Edited By: e_h_s_a_n
آیا روشی وجود دارد که برای پیشگیری از بارداری به صورت اورژانسی بخواهیم استفاده کنیم؟

در صورت پارگی كاندوم يا هر نزديكی محافظت نشده (منظور هر نزديكی كه در آن از روش پيش گيری از باردای استفاده نشده باشد) از اين روش استفاده كنيد :

 • اين روش حداكثر در هر سيكل يك بار قابل استفاده است.
 • لذا اين روش را نمي توانيد به عنوان يك روش دائمي پيش گيري از بارداري به كار ببريد.
 • اين روش در حداكثر 72 ساعت پس از نزديكي مشكوك مؤثر است.

به اين منظور از قرص‌هاي پيش گيري از بارداري نوع ال_دي، اچ- دي، تري‌فازيك يا لوونورجسترول مي‌توانيد استفاده كنيد.اين قرص ها را از مراکز بهداشتي درماني يا داروخانه ها مي توانيد بدون نسخه پزشک تهيه کنيد. البته توصيه مي کنيم اگر براي اولين بار است که مي خواهيد از اين روش استفاده کنيد به مطب مامايي يا پزشکي مراجعه کنيد. اگر احتمال مي دهيد که در شرايط خاصي قرار بگيريد قبلا مي توانيد اين قرص ها را تهيه کنيد( مثلاً در کساني که از کاندوم استفاده مي کنند.

 • با استفاده از اين روش ممكن است دچار تهوع يا استفراغ شويد. مصرف همزمان دارو‌هاي ضد تهوع اين عارضه را كاهش مي‌دهد.

جدول زير طرز مصرف اين روش را نشان مي‌دهد :

 • نوع قرص در اولين فرصت 12 ساعت بعد
 • اچ. دي دو عدد دو عدد
 • ال. دي چهار عدد چهارعدد
 • تري فازيك (سفيد) چهار عدد چهار عدد
 • لوونورجسترول يك عدد يك عدد


منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#39 | Posted: 14 Nov 2011 16:12
نکات جالبی در رابطه با باروری و ناباروری برای زوج های جوان

زن و شوهر های جوان زیادی هستند که گرچه خواهان بچه هستند ولی با اینکه چند سال از ازدواج آنان گذشته ولی هنوز صاحب فرزند نشده اند . نکته عجیب این است که بدون آنکه به پزشک مراجعه کنند امید دارند که بارداری صورت گیرد و صاحب فرزند شوند در مطلب زیر نکاتی را مطرح می کنیم که هر زوج تازه ازدواج کرده ای باید بدانند :


 • باردار شدن سهل است.

خیر اینطور نیست شانس حاملگی در یک زوج بارور تنـها ۲۵% در هر ماه است.

 • اگر بطور مرتب مقاربت داشته باشیم حاملگی رخ میدهد.

خیر برنامه ریزی زمانی در امر بارداری بسیار مهم است. اسپرم قادر است ۵-۳ روز درون بدن زن زنده باقی بماند.

بهترین زمان مقاربت هنگام تخمک گذاری زن میباشد (معمولا ۱۲ تا ۱۵ روز پیش از آغاز قاعدگی بعدی). توصیه میشود که این آمیزش جنسی یک روز درمیان صورت گیرد.

 • آیا ناباروری مشکل زنان است ؟

ثابت گردیده ۳۵% زنان ، ۳۵% مردان،۲۰% هر دو و ۱۰% عوامل ناشناخته، عامل ناباروری میباشند.

 • ناباروری به مرور زمان رفع میگردد.

خیر ناباروری یک نارسایی سیستم تولید مثلی بوده و نیاز به درمان پزشکی دارد.

 • ناباروری یک اختلال روانشناختی است.

خیر اینگونه نیست که با القاء ذهنی بتوان ناباروری را درمان کرد.

 • ناباروری یک اختلال نادر است.

خیر از هر ۷ زوج یکی مشکل ناباروری دارند. اما با پیشرفت علم درمان ۸۰ تا ۹۰ درصد این زوجها موفقیت آمیز بوده و میتوانند صاحب فرزند شوند.

 • سن و ناباروری ارتباط چندانی با هم ندارند.

خیر اوج قدرت باروری زن در سن ۲۰ سالگی میباشد که این وضعیت تا سن ۳۰ سالگی تقریبا ثابت می ماند. اما از ۳۵ سالگی به بعد قدرت باروری زن با سرعت بیشتری کاهش می یابد.

یک زن ۲۵ ساله که رابطه جنسی غیر محافظت شده دارد در ظرف یک سال ۸۶% شانس حاملگی دارد. این شانس در سن ۳۵ سالگی به ۵۲% و در سنین ۴۰ تا ۴۵ سال به ۵۰ تا ۱۰ درصد کاهش می یابد.

احتمال ناباروری، افزایش نواقص ژنتیکی در نوزاد و عوارض بارداری پس از سن ۳۵ سالگی در زنان و سن ۵۰ سالگی در مردان افزایش می یابد.

 • بلافاصله پس از قطع قرصهای ضد بارداری حاملگی روی میدهد.

خیر پس از قطع مصرف اینگونه قرصها ۱ تا ۶ ماه (بطور متوسط ۳ ماه) طول میکشد تا زن قدرت باروری خود را باز یابد.

 • چنانچه زوجی پس از چند ماه موفق نشدند بچه دار شوند نابارور تلقی میگردند.

خیر زوجی نابارور تلقی میگردند که پس از یک سال تلاش زن باردار نشده باشد.بنابراین چنانچه تا یکسال نزدیکی جنسی (بدون پیشگیری و به قصد تولید مثل) موفق به بچه دار شدن نشدید نگران نشوید اما پس از یکسال به پزشک مراجعه کنید.

 • اگر نخستین فرزند براحتی متولد شده باشد احتمال ناباروری در زوج منتفی میگردد.

خیر بسیاری از زوجین پس از متولد شدن نخستین فرزندشان دچار مشکلات ناباروری میگردند.

چند نکته مهم در رابطه با حاملگی :

 • اگر تصمیم دارید صاحب فرزند شوید حین مقاربت از مواد لغزنده کننده (حتی محلول در آب) و یا بزاق دهان استفاده نکنید. زیرا که این دو موجب کشته شدن اسپرم میشوند.

 • برای باردار شدن زن، رسیدن به مرحله ارگاسم (اوج لذت جنسی) در مردان ضروری اما برای زنان غیر ضروری ست.

 • کشیدن سیگار جنبندگی و تحرک اسپرمها را کاهش میدهد-مصرف الکل از کیفیت و کمیت اسپرم میکاهد-مصرف مواد مخدر شمار و کیفیت اسپرمها را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد-بنابراین مردانی که قصد دارند پدر شوند حداقل از ۶ ماه قبل از حاملگی همسرشان می بایست از استعمال سیگار، الکل، هر گونه مواد مخدر و کافئین جدا خودداری کنند. همچنین مردان باید رژیم غذایی و تناسب اندام خود را بهبود بخشیده و از مصرف هر گونه دارو (مگر به تجویز پزشک) خودداری کنند. همچنین مردان باید سعی کنند کمتر در معرض محیطهای آلوده به مواد سمی قرار گیرند. وان آب داغ، جکوزی و سونایی که بیش از ۳۰ دقیقه بطول انجامد بطور موقت تولید اسپرم را کاهش میدهد. مصرف ویتامین E و روی تولید اسپرم را افزایش میدهد.

 • زنان نیز میبایست شدیدا از سیگار، مشروبات الکلی، کافئین و هر گونه مواد مخدر حداقل از ۶ ماه پیش از باردار شدن اجتناب کنند. تناسب اندام در زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است اضافه وزن و یا کاهش وزن در کیفیت زایمان تاثیر گذار است. زنان می بایست در رژیم غذایی خود حتما کلسیم، فولیک اسید، روی، آهن و ویتامینها را بگنجانند و از مصرف غذاهای دریایی خودداری کنند (به علت تجمع جیوه در بدن آبزیان). زنان پیش از حاملگی میبایست تست پاپ اسمیر و معاینات لگنی را انجام دهند. همچنین باید از سلامتی دندانهای خود اطمینان یابند.

 • پیش از بارداری زن و مرد هر دو می بایست از سلامتی جسمی و روانی برخوردار باشند. نباید به هیچ یک از بیماریهای منتقله از راه جنسی مبتلا باشند. و حتما مشاوره ژنتیکی را انجام داده باشند.

 • توصیه میگردد زنان پیش از بارداری واکسن سرخک وسرخجه، آبله مرغان، یادآور کزاز-دیفتری و هپاتیت B را بزنند. فاصله واکسیناسیون و حاملگی باید حداقل ۳ ماه باشد.

 • با آزمایش ادرار و تعیین سطح hCG خون میتوانید از باردار بودن خود مطمئن گردید. تست حاملگی ادرار پس از دو هفته (۱۰ تا ۱۴ روز) از لقاح قابل انجام است. تست حاملگی از طریق خون نیز میسر است. تست خون دقیق تر بوده و پس از گذشت ۷ تا ۱۲ روز حاملگی قابل تشخیص است.

 • زنانی که از فشار خون بالا، دیابت و صرع رنج میبرند میبایست زیر نظر پزشک اقدام به بارداری کنند.

 • فاصله زمانی میان دو زایمان حداقل باید ۳ سال باشد.

 • چنانچه قصد دارید صاحب فرزند شوید حداقل از ۶ ماه قبل خود را آماده کرده و برای این امر سرنوشت ساز برنامه ریزی کنید. حتما از ۶ ماه قبل و تا بدنیا آمدن فرزندتان تحت نظر یک متخصص زنان و زایمان قرار گیرید.


منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
#40 | Posted: 17 Nov 2011 18:27
اصول حفظ تناسب اندام در دوران شیردهی

ورزش كردن و رژیم غذایی برای بانوانی كه نوزاد خود را شیر می‌دهند، بی‌خطر است. خانم‌هایی كه از مشكل اضافه وزن رنج می‌برند،می‌توانند در دوران شیردهی نیز برای كاهش وزن خود برنامه‌ریزی كنند.البته محققان معتقدند شیردهی، خود در كاهش وزن خانم‌ها و رسیدن به تناسب اندام پیش از بارداری موِثر است و معمولا‌ خانم‌ها پس از ۶ ماه شیردهی می‌توانند به وزن خود در زمان قبل از بارداری برسند. البته در صورتی كه در غذا خوردن زیاده‌روی نكنند.

اضافه وزن و چاقی مشكلی است كه پیش از دوران بارداری ممكن است همراه زنان باشد یا در دوران بارداری ایجاد شده باشد.نتایج یك مطالعه جدید نشان می‌دهد خانم‌های چاق می‌توانند در این دوران با كاهش مصرف شیرینی، شكلات و غذاهای حاضری‌ (fast food) به كاهش وزنشان كمك كنند.در عین حال ۴۵ دقیقه پیاده‌روی روزانه، ۴ روز در هفته گام موثری برای رهایی از اضافه وزن خانم‌های شیرده است.در ضمن ورزش‌هایی چون شنا، حركات موزون، كوه‌پیمایی و دویدن آرام، می‌توانند علا‌وه بر تاثیر در كاهش وزن به ایجاد روحیه خوب و سلا‌مت روان مادران در دوران شیردهی كمك كنند.

سرپرست این گروه تحقیقاتی ـ كه مطالعه خود را روی زنان شیرده در بخش تغذیه دانشگاه كارولینای شمالی انجام داده است،می‌گوید: (این رژیم غذایی و ورزش موجب كاهش توانایی شیردهی بانوان نخواهد شد و برای نوزاد نیز خطری نخواهد داشت و مضر نخواهد بود.) در این مطالعه از ۳۵ زن كه پس از تولد نوزاد خود دچار اضافه وزن شده بودند و در عین حال به نوزاد خود شیر می‌دادند، خواسته شد ۴ هفته پس از زایمان، روزانه ۵ هزار كالری دریافت انرژی خود را از غذاها كاهش دهد و به ورزش بپردازند.

این ورزش‌ها شامل پیاده‌روی و حركات موزون ایروبیك بود.این بانوان تنها با كاهش مصرف چیپس، نوشابه، شیرینی و گوشت پرچربی، انرژی روزانه‌ای را كه از مصرف مواد غذایی به دست می‌آوردند كاهش دادند.هیچ‌كدام از این بانوان دچار كاهش شیر برای تغذیه نوزاد خود نشدند ۰و نوزادان این مادران كه ورزش و تغذیه را جزو برنامه روزانه خود قرار داده بودند،درست به اندازه نوزادان مادران گروه كنترل رشد كردند. گروه كنترل از زنان شیردهی تشكیل شده بود كه دچار اضافه وزن بودند ولی ورزش نمی‌كردند و از رژیم غذایی خاصی پیروی نمی‌كردند.‌

منم فرزند ایران از نسل کوروش و داریوش بزرگ نه از نسل دروغ و فریب
     
صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
Sexology - سکسولوژی انجمن لوتی / Sexology - سکسولوژی / Pregnancy | بارداری و حاملگی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites