تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

آيا ميدانيد كه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صفحه  صفحه 27 از 32:  « پیشین  1  ...  26  27  28  ...  32  پسین »  
#261 | Posted: 28 Feb 2012 12:52
- آیا می دانستید که هنوز حتا بسیاری از دوست داران شعر معاصر فارسی، یعنی شعر نو، اشکال گوناگون این نوع شعر را نمی شناسند و نام یک نوع از آن را بر نوع دیگر می گذارند و از تفاوت این انواع و نام آن ها آگاه نیستند ؟

۲۸- آیا می دانستید که برخی از زبان شناسان، از دید ساختاری، برخی از زبان های زنده ی جهان را در بخش هایی از ساختار خود، در مقایسه با زبان فارسی، هنوز در دورانی می دانند که زبان فارسی دیر زمانی است آن را پشت سر نهاده است ؟

۲۹ - آیا می دانستید که در جهان یک کشور دیگر نیز وجود دارد که مردمانش آریایی هستند و ایران نام دارد ؟

٣۰ – آیا می دانستید که عبارت "خوان یغما " که فارسی زبانان آن را به معنی منفی " سفره ی غارت و چپاول " می فهمند، هیچ گونه ارتباطی با غارت و چپاول ندارد و در حقیقت درست وارونه ی آن، یعنی به معنای بخشش و سخاوتمندی و دارای معنایی مثبت بوده است ؟

٣١- آیا می دانستید که آن چه که سبب شده است تا ما امروز کوه بیستون را که کتیبه های داریوش هخامنشی در آن جا یافت شده است، بیستون بنامیم، نادرست خوانی نام حقیقی این کوه توسط دانشمندان عرب بوده است ؟

۳٢- آیا می دانستید که بسیاری از فارسی زبانان به جای سپاس گذاری، از دیگران سپاس گذاری می کنند، آن هم به شکل سپاسگذاری ؟

٣٣- آیا می دانستید که تقریبن همه ی فارسی زبانان، حتا بزرگانی از ادب فارسی، اصطلاح " گرگ بالان دیده " را که کنایه از افراد آزموده، سرد و گرم چشیده و دنیا دیده است به نادرستی " گرگ باران دیده " می گویند و می نویسند ؟

٣۴- آیا می دانستید که عبارت کنایه ای ِ " گربه ی مرتضی علی " که مردم آن را برای کسانی که فرصت طلب هستند و نان را به نرخ روز می خورند، به کار می برند، ارتباطی به مرتضی علی که لقب علی ابن ابیطالب نخستین امام شیعیان است ندارد و این عبارت به احتمال قوی " گربه ی مرتاض علی " بوده است ؟
     
#262 | Posted: 28 Feb 2012 12:52
- آیا می دانستید که واژه ی لولو که پدران و مادران ایرانی فرزندانشان را با آن می ترسانند، یادگار و سوغات فرنگ رفته های ایرانی است و از کشور فرانسه آمده است ؟

٣٦- آیا می دانستید که فارسی زبانان هنگامی که کسی در مورد کاری یا چیزی کوتاه بیاید و به آن تسلیم شود به نادرستی اصطلاح لنگ انداختن را درباره ی او به کار می برند و می گویند : « طرف بالاخره لنگ انداخت» یعنی از عهده ی کار بر نیامد و شکست خورد ؟

٣۷- آیا می دانستید که بسیاری از ایرانیان در حالی که به راحتی و به فارسی می توانند بنویسند: « اگر خدا بخواهد » ، به عربی چیزی را می نویسند که نه به این معنی، بلکه به معنی " خدا بیافریند " است ؟

٣۸- آیا می دانستید که بسیاری از ایرانیان بر این باورند که کبک ها برای آن که کسی آن ها را نییند سرشان را زیر برف فرو می کنند و به همین علت هم ضرب المثل " مثل کبک سرش را زیر برف فرو می کند " را برای کسانی به کار می برند که چون ایرادات خود را نمی بینند، فکر می کنند دیگران هم ایرادی در آنان نمی بینند ؟
     
#263 | Posted: 28 Feb 2012 12:52
- آیا می دانستید که فارسی زبانان که هنوز ناگزیر از به کاربردن خط عربی و بسیاری از واژه ها و عبارات عربی در زبان خود هستند، به دلیل آشنا نبودن با این زبان، گاه در نوشته های خود چیزهایی را می نویسند که نه فارسی است و نه عربی و گاه نه مورد پذیزش فارسی زبانان، نه مورد قبول عربی دانان ؟

۴۰- آیا می دانستید که فارسی زبانانی که هنوز عبارت " دری وری " را به معنی حرف پوچ و بی معنی به کار می برند در واقع به زبان فارسی یعنی به زبان مادری خود توهین کرده و آن را کوچک می کنند ؟

۴١- آیا می دانستید که پیدایش ضرب المثل "دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن " نتیجه ی حیوان آزاری مشتی انسان های بیمار و بی انصاف بوده است ؟

۴۲- آیا می دانستید که در طی دست کم یک سده ی گذشته، برخی از " اهل قلم " که دود چراغ نخورده و تازه از گرد راه رسیده دست به قلم برده اند، بدون داشتن شناخت از معنا و کاربرد درست گروهی از واژه ها و عبارات فارسی، آن ها را به جای گروه دیگری از واژه ها و عبارات به کار برده اند که با گروه نخست معنا و مفهومی نزدیک داشته است و با این کار امروز موجب سردرگمی در دریافت برخی معانی و ازمیان رفتن دقت در بیان برخی مفاهیم شده و از آن بدتر سبب رایج شدن و جا افتادن کاربردهای نادرست بسیاری از واژه ها و عبارات در میان فارسی زبانان شده اند ؟

۴٣- آیا می دانستید که بسیاری از مردم با شنیدن ضرب المثل " زاغ سیاه کسی را چوب زدن " بی درنگ به یاد زاغ که پرنده ای شبیه به کلاغ است می افتند و گمان می کنند که در این ضرب المثل لابد این پرنده بوده است که آن را چوب زده اند و فراری داده اند ؟

۴۴- آیا می دانستید که تقزیبن همه ی فارسی زبانان زیباترین واژه ی زبان فارسی، یعنی عشق را که در تاریخ زبان و ادبیات فارسی تقریبن همه ی شاعران و نویسندگان ما آن را در آثار خود به کار برده اند عربی دانسته اند و هنوز هم بسیاری آن را عربی می دانند ؟

۴۵- آیا می دانستید که بسیاری از فارسی زبانان و حتا اهل قلم معمولن دو واژه ی بنیاد و بنیان را یکی می گیرند و آن ها را بدون توحه به تفاوت اشان در محل کاربرد، به جای یکدیگر به کار می برند ؟

۴۶ – آیا می دانستید که خط عربی که پس از ورود عرب ها به ایران خط ایرانیان نیز شده است در آغاز نه دارای نقطه، نه حرکت و نه علامت بوده و ترتیب قرار گرفتن حروف آن نیز مانند امرور نبوده است ؟

۴۷- آیا می دانستید که نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی تخلص ادبی خود را نه آن گونه که برخی ها ادعا می کنند از " نام یکی از اسپهبدان تبرستان " بلکه از " آقا امین " گرفته است ؟
     
#264 | Posted: 28 Feb 2012 12:52
- آیا می دانستید که برخلاف نظر بسیاری که بر این باورند که برای واژه ی کتیبه برابری فارسی یافته اند و در این جا و آن جا بسیار هم آن را به کار می برند، این برابر که سنگ نبشته ( یا سنگ نوشته ) است، نخست نادرست و دوم نارسا است ؟

۴۹ – آیا می دانستید چرا فارسی زبانان برای نشان دادن حقیقت و درستی گفتار خود به جای قسم و سوگند یاد کردن، قسم و سوگند را می خورند ؟

۵۰- آیا می دانستید که نزدیک به ٣۵۰ سال پیش مردی مجهول الهویه و شیاد در هندوستان با جعل تاریخ و از خود درآوردن زبانی عجیب و غریب که تاکنون هیچ آدمی زادی به آن سخن نگفته است، موجب گمراهی بزرگان زبان و ادب فارسی شده و ضربه ای به زبان فارسی وارد آورده است که آثار زخم آن تا امروز بر تن این زبان باقی است ؟

۵١- آیا می دانستید که علت این که تقزیبن همه ی ضرب المثل های زبان فارسی به شکل نظم است یا صورت زیبای ادبی دارد، این است که بسیاری از شاعران و نویسندگان کلاسیک ما ادبیات شفاهی مردم را پست و حقیر می شمرده و وقعی به آن ها نمی گذاشته اند و با تصرف در شکل و مضمون آن ها شیوه ی بیان و آهنگ اصلی بسیاری از ضرب المثل های عامیانه ی ما را از میان برده اند ؟

۵۲- آیا می دانستید که تقریبن همه ی کسانی که کریم شیره ای، دلقک دربار ناصرالدین شاه قاجار را می شناسند، گمان می کنند که این لقب به این علت به این دلقک داده شده است چون او اهل تریاک و شیره کشیدن بوده است؟

۵٣- آیا می دانستید که بسیاری از نقاط جغرافیایی در جهان نام هایی فارسی و ایرانی دارند و حتا دریای سیاه و رودخانه های مشهوری چون دانوب و دُ ن در اروپا نام های خود را از ایرانیان گرفته اند ؟

۵٤- آیا می دانستید که تقزیبن همه ی فارسی زبانان که عبارت اصطلاحی "دمار کسی را در آوردن" را به کار می گیرند و مثلن در مقام تهدید به کسی می گویند: «دمارت را در می آورم»، خود هیچ تصوری از معنی این عبارت ندارند؟
     
#265 | Posted: 28 Feb 2012 12:53
- آیا می دانستید که همه ی ایرانیان گمان می کنند که الفبای خط فارسی دارای ٣۲ حرف است ؟

۵٦- آیا می دانستید که بسیاری از اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی نخست تنها در میان گروه های محدود و صنف های معینی از جامعه رایج بوده است و بعدها به تدریج وارد زبان همه ی مردم و ادبیات فارسی شده است؟

بخش سوم:

۵۷- آیا می دانستید که یکی از افتخارهای زبان فارسی آن است که تقریبن بدون استثنا، همگی زبان های زنده ی جهان متمدن امروز واژه ی "گل سرخ" را از زبان فارسی گرفته و در زبان خود به کار می برند؟

۵٨- آیا می دانستید که واژه ی "آدامس" که در ایران به معنای واقعی کلمه، در دهان همه ی فارسی زبانان می چرخد، نام خود را از "توماس آدامز" Thomas Adams نخستین تولید کننده ی آمریکایی آن گرفته است؟

۵٩- آیا می دانستید که بیش تر فارسی زبانان هنوز نمی دانند که چرا شاهنامه آخرش خوش است؟

٦٠- آیا می دانستید که بر خلاف ادعای بسیاری از زبان شناسان عرب که قرآن را بدون واژه های بیگانه و آورده شده با زبان فصیح عربی می دانسته اند، اکنون به یاری دانش مدرن ریشه شناسی واژه ها (Etimology) دست کم ٢۷۵ واژه ی بیگانه را که بخشی از آن ها نیز فارسی است، به عنوان واژه های غیر عربی قرآن فهرست کرده اند؟

٦١- آیا می دانستید که برخی از نویسندگان و شاعران جوان ما که از نویسندگی و شاعری تنها ذوق و قزیحه ای اندک ولی از زبان مادری خود ناآگاهی بسیار دارند، در نوشته های خود چیزهایی می آورند که در به ترین حالت جز "بدآموزی دستوری" نام دیگری بر آن ها نمی توان نهاد؟
     
#266 | Posted: 28 Feb 2012 12:53
- آیا می دانستید که در تاریخ ادبیات فارسی بر خلاف بسیاری از شاعران دیگر که اغلب به مدح و ستایش از بزرگان ایرانی پرداخته اند، شاعرانی نیز وجود داشته اند که به مدح و ثناگویی از مرتجع ترین شخصیت ها و متجاوز ترین نیروهای بیگانه مشغول بوده اند؟

٦۳- آیا می دانستید که اصطلاح "دست شستن از کاری " که به معنی کناره گیری کردن از کاری، استعفا دادن و از خود سلب مسئولیت کردن است، اصطلاحی فارسی نیست و از تاریخ مسیحیت و ماجرای به صلیب کشاندن مسیح وارد زبان های جهان، از جمله زبان فارسی شده است؟

٦٤- آیا می دانستید که از مجموع امثال و حکمی که علی اکبر دهحدا در کتاب قطور چهار جلدی خود فراهم آورده است تنها سه درصد آن ها ضرب المثل های عامیانه ی مردم ایران هستند؟

٦۵- آیا می دانستید که در آغاز پای گذاشتن زبان عامیانه در ادبیات معاصر ایران و توجه به زبان مردم کوچه و بازار، برخی از بزرگ ترین نویسندگان و مترجمان ما در ترجمه ی آثار جهانی، نام خارجی قهرمانان، اماکن و اشیای غریب و ناشناخته را با نام های ایرانی عوض می کردند؟

٦٦- آیا می دانستید که تعریف هایی که در زبان های فرنگی و در زبان فارسی برای ورن و قافیه ی شعر آزاد و شعر سپید وحود دارد، ذرست وارونه ی هم است؟
     
#267 | Posted: 28 Feb 2012 12:53
- آیا می دانستید که محمد علی جمال زاده، به جز آثار ادبی خود که برای وی عنوان پدر رئالیسم و داستان نویسی ایران را به ارمغان آورده است، دارای چندین اثر غیر ادبی در سیاست، اقتصاد، نفت، اجتماع، تاریخ و نیز ترجمه ی بسیاری از آثار بزرگان خارجی نیز هست؟

٦٨- آیا می دانستید که بسیاری از فارسی نویسان در نوشته های خود برای نقل قول کردن مستقیم نشانه ای به کار می برند که فارسی نیست؟

٦٩- آیا می دانستید که در ادبیات جهانی یک شاعر بزرگ حماسه سرای دیگر نیز وجود دارد که داستان رستم و سهراب را در زبان خود به نظم درآورده است؟

۷٠- آیا می دانستید که در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی شاعری وجود داشته است كه پادشاه زمان خود را به طور مستقیم مورد حمله قرار داده و از او انتقاد كرده است؟

۷١- آیا می دانستید که چرا در بسیاری از ضرب المثل ها و اصطلاحات ربان فارسی نام "علی " به کار رفته است ؟

۷٢- آیا می دانستید که زبان مردم آذربایجان از چه هنگام و چه گونه ترکی شده است؟

۷۳- آیا می دانستید که یکی از بی شرمانه ترین دروغ هایی که تاکنون به مردم ایران گفته شده است و هنوز نیز گاه گفته می شود، این است که شعر شاعر بزرگ ما سعدی شیرازی را بر سر در سازمان ملل متحد در نیویورک نوشته اند ؟

۷٤- آیا می دانستید که اصطلاح "سبیل کسی را چرب کردن" امروزه در معنایی به کار برده می شود که درست وارونه ی معنای اصلی این اصطلاح در گذشته است ؟

۷۵- آیا می دانستید که نخستین زن شاعر پارسی گو شعرهای خود را به زبان ژاپنی می سروده است ؟

۷٦- آیا می دانستید که هنوز هم بسیاری از فارسی زبانان بر خلاف دستور زبان فارسی که مونث و مذکر نمی شناسد به تقلید از زبان عربی شکل مونثی برای بسیاری از اسم ها و صفت ها ساخته و در فارسی به کار می برند؟
     
#268 | Posted: 28 Feb 2012 12:53
عصر طلایی فرهنگ پارسی

⇐ 1220-820 – اقتدار حكومت های عرب بر کشور پارس رو به کاهش نهاد. به این صورت که پادشاهي هاي پارسي محلي در مناطق مختلف سر برداشتند. طاهريان 259-206 هجری قمری (873-821 میلادی)، صفاريان 393-247 هجری قمری (903-867 میلادی)، سامانيان 389-279 هجری قمری (999-873 میلادی)، آل زيار 433-316 هجری قمری (1077-928 میلادی) و آل بويه 447-320 هجری قمری (1055-945 میلادی) از آن جمله بودند.

به دنبال آنها سلسله های ترکی با فرهنگ پارسي هم ظاهر شدند که عبارت بودند از: غزنويان 582-351 هجری قمری (1186-962 میلادی)، سلجوقيان 590-429 هجری قمری (1153-1038 میلادی) و خوارزمشاهيان 628-490 هجری قمری (1220- 1153 میلادی). در این دوران زبان فارسي مدرن متولد شد و خيلي زود به عنوان يكی از شاعرانه ترين زبان هاي جهان شکوفا شد.

سامانيان اولين كساني بودند كه زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي دربارشان پذيرفتند. يك بار ديگر پارس مركز جهان براي هنر،‌ ادبيات و علم شد و به خاطر نقش کلیدی ای که در همه حوزه ها داشت، در پیشرفت تمدن اسلامی نقشی بسزا ایفا کرد.

⇐ 850- خوارزمي، رياضيدان و ستاره شناس برجسته و پايده گذار جبر و كمك كننده به بسياري از تحولات علوم نظير پايه گذاري صفر و سيستم اعشاري و اعداد عربي متولد شد.

⇐ 879- يعقوب ليث صفار اولين حاكم پارسي بود كه به طور آشكار بر ضد اعراب شوريد. او بيشتر سرزمين پارس را به زير كنترل درآورد و زبان فارسي را ترويج كرد.

⇐ 925-865- رازي پزشك و شيميدان و فيلسوف مشهور عصرش استفاده پزشكي از الكل را كشف كرد و تعدادي كتاب در زمنيه هاي مختلف مخصوصاً داروسازي نوشت. برخي از آثار او به بسياري از زبان هاي اروپايي ترجمه شد.

⇐ 940- رودكي به زباني فارسي جديد و نظام شعري آن شكل داد. او اولين شاعر مهم زبان فارسي و به عبارتي پدر شعر فارسي است. سهم او بخصوص از این نظر مهم است كه شعر به يكي از پايه هاي اصلي فرهنگ و هويت فارسي تبدیل شد.

⇐ 1020-940- فردوسي شاعر ملي ايران و شايد بزرگ ترين قهرمان ايران متولد شد. او شاهنامه را در 1010 میلادی تكميل كرد. كتابي كه نگارش آن30 سال زمان برد و 50000 بيت دارد. او از هويت ملي پارسي دفاع كرد. در حالي كه يك مسلمان پرهيزگار بود كه عميقاً از نفوذ اعراب منزجر بود. او شاهنامه را با استفاده حداقل از كلمات عربي نوشت. شاهنامه شامل داستان هاي اسرارآميزي از کشور پارس در پيش از اسلام است. قهرمان آن يعني رستم هم ارزش هاي فردي ای مثل قدرت و درستي و شجاعت دارد.
     
#269 | Posted: 28 Feb 2012 12:54
1037-980- ابن سينا (در غرب اويسنا) يكي از برجسته ترين دانشمندان و فلاسفه تمدن اسلامي كه بيش از 200 كتاب نوشت در این سال ها زندگي مي كرد. کتاب قانون او در پزشكي كه يك دايره المعارف خلاصه، از همه علوم پزشكي آن دوران است در سراسر جهان شناخته شده است. اين كتاب به لاتين ترجمه شد و تأثيرگذارترين كتاب پزشكي در جهان تا قرن هفدهم باقي ماند. او همچنين فيلسوف برجسته اي هم بود.

⇐ 1055-945- آل بويه از منطقه مركز و شمال با ارتش اعراب جنگيدند و بغداد را تسخير كردند. اگرچه آنها به خليفه اجازه دادند تا نام خلیفه را برای خودش نگه دارد، اما نقش خليفه را به يك رييس مذهبي بي نفوذ و دست نشانده كاهش دادند. آل بويه قدرت سياسي واقعي را در بخش شرقي جهان اسلام براي يك قرن در دست داشتند.

⇐ 1092-نظام الملك نخست وزير مشهور ملك شاه سلجوقي متولد شد. بر اثر لیاقت او، ملك شاه توانست بخش شرقي جهان اسلام از سوريه تا افغانستان را كنترل کند. نظام الملك کتاب سياستنامه را نوشت كه كتابی درباره حكومت داري و سياست بود. او همچنين مدارس نظام را در شهرهاي عمده تحت حكومت سلجوقيان ايجاد كرد. اين مدارس به مؤسسات آموزشي پیشرفته ای در جهان اسلام تبدیل شدند. نظام الملک، حامی خيام و غزالي بود.

⇐ 111-1058- غزالي كه به عنوان برجسته ترين حقوقدان و متخصص الهيات عصرش شناخته مي شود، در اين دوران زندگي مي كرد. او يك ستون عقلاني صوفيه به شمار مي رود.

⇐ 1122-1048- عمر خيام رياضيدان،‌ شاعر و ستاره شناس بزرگ زندگي مي كرد. او محاسبات رياضي را براي اصلاح تقويم پارسي،‌ يكي از دقيق ترين تقويم هاي جهان كه تا به امروز هم مورد استفاده قرار مي گيرد، انجام داد. او به ساخت يك رصدخانه مهم در اصفهان كمك كرد و مجموعه رباعياتش را نوشت. فيتزجرالد رباعيات خيام را در قرن نوزدهم به انگليسي ترجمه كرد و كمك كرد كه رباعيات خيام مشهورترين اشعار شرقي در اروپا شود. كار او تاكنون به بسياري از زبان هاي ديگر ترجمه شده است و ميليون ها نسخه از آن فروخته شده است.

⇐ 1206- چنگيز خان قبايل مغول را متحد كرد و شروع به تسخير جهان كرد
     
#270 | Posted: 28 Feb 2012 12:54
مهم ترین وقایع مربوط به دوره مغول در ایران

⇐ 599 شمسی (1220 میلادی)- قبایل مغول به ویژه به رهبری چنگيز خان به شكل وحشیانه اي به ایران حمله كردند كه در نوع خودش يكي از بدترين فجایع تاريخ ایران بود.

اولاد چنگیز خان، بخصوص هولاگو خان، تقريباً همه شهرهاي اصلي ايالت هاي شمال شرقي ایران را ویران، كتابخانه ها و بيمارستان ها و راه ها را نابود و جمعيت را به طور كامل قتل عام كردند. ميزان كشتار به ميليون تخمين زده مي شود.

⇐ 606 شمسی (1227 میلادی)- چنگيز خان مرد. امپراتوري او بين پسرانش تقسيم شد.

⇐ 637-732 شمسی (1353-1258 میلادی)- مغول ها بغداد را در سال 637 غارت کردند و به اين ترتيب به خلافت عباسي پايان دادند. قاآن ها سایر مغولان را کنار زدند و بر بغداد و پرشیا مسلط شدند.

⇐ 650 شمسی (1271 میلادی)- ماركوپولو از راه ایران به سفرش به چين ادامه داد. او در سفرنامه اش درباره ظلم و وحشی گری مغول ها مطالبی نوشته است. او نوشته كه ويراني، خرابی و مرگ بر ایران زيبا، آباد و توانا تحمیل شده.

⇐ 586-652 شمسی (1273-1207 میلادی)- مولوی از بزرگ ترين شاعران پارسي گوی و نويسنده مثنوي، تصوف را به قله هاي بی نظیری رساند. او به عنوان يك پارسي در آناتولي ترکیه زندگي كرد (والدين او از ترس مغول ها مهاجرت كرده بودند). شعر و فلسفه مولانا تأثير فوق العاده اي بر سراسر جهان اسلام به جا گذاشت.

⇐ 653 شمسی (1274 میلادی)- خواجه نصير الدين طوسي فيلسوف و ستاره شناس بزرگ، رصدخانه مراغه را بنا کرد كه اولين رصدخانه به شكل مدرن در تاريخ علم بود. او در محاسبات رياضي پیشرفت هایی ایجاد کرد و انقلاب زمين به دور خورشيد و شكل و اندازه و كروي بودن زمین را نشان داد. كار او بعداً به لاتين ترجمه شد و 200 سال بعد كه كپرنيك به عنوان پايه گذار ستاره شناسي مدرن مطرح شد، گفت که خورشید مرکز جهان است.

⇐ 592-671 شمسی (1292-1213 میلادی)- سعدي دو تا از درخشان ترين آثار زبان فارسي يعني بوستان و گلستان را به رشته تحریر درآورد. اشعار او تأثير عظيمي بر هند، آسياي مركزي و حتی دورتر از آن بر مسلمانان چين به جا گذاشت. اشعار او بر همبستگی و اتکای متقابل نوع بشر به هم صرف نظر از هر مليتي، نژادي يا مذهبي تأکید داشت.
     
صفحه  صفحه 27 از 32:  « پیشین  1  ...  26  27  28  ...  32  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / آيا ميدانيد كه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites