خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)


صفحه  صفحه 15 از 57:  « پیشین  1  ...  14  15  16  ...  56  57  پسین »
anna_nemati زن #141 | Posted: 13 Feb 2012 16:29
کاربر

 
هجوم صداهاي گوشخراش به اعصاب مردم

‌‌ ترانه جمالي
آلودگي صوتي يك صداي ناخواسته است ، اما تفسير و تعيين اينكه ناخواسته به چه حالتي از آلودگي صوتي مي‌گوييم، بسيار متفاوت است. نياز به صنعت در جوامع مختلف باعث شده تا نيروي انساني شاغل در تماس مداوم با انواع ماشين آلات قرارگيرد كه مخاطرات فراواني را براي انسان بوجود آورده است. صداي آزار دهنده يكي از مهم‌ترين عوامل زيان آور محيط كار است.
اما موضوع آلودگي صوتي و اثرات بهداشتي ناشي از آن تنها به محيط‌هاي صنعتي محدود نمي‌شود. هرچند اثرات ناشي از تماس كاركنان با صداهاي صنعتي قابل بررسي جدي است ولي محيط اطراف را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين موضوع آلودگي صوتي را مي‌توان در دو بخش عمده صنعت و محيط زيست دانست .
آلودگي صوتي كنار جاده‌ها، يكي از مشكلات اصلي چند دهه كساني است كه در كنار بزرگراه ها زندگي مي‌كنند و هر چه ترافيك بيشتر مي شود، اين سر و صداها هم افزايش مي‌يابد. بطور ايده‌آل محدوده صدا در خانه 40تا 45 دسي‌بل است كه معمولا به‌واسطه آلودگي صوتي ناشي از ترافيك اين ميزان افزايش مي يابد.
ميزان آلودگي صوتي در بزرگراه‌ها به سه عامل حجم ترافيك، سرعت ترافيك، تعداد و نوع وسايل نقليه در جريان ترافيك بستگي دارد.
معمولا بلندي صداي ترافيك به‌واسطه حجم ترافيك سنگين، سرعت‌هاي بالا و زياد شدن تعداد وسائل نقليه افزايش مي‌يابد. صداي وسايل نقليه تركيبي از صداي توليد شده شامل موتور ماشين، اگزوز و لاستيك ماشين‌هاست و شدت صداي ناشي از ترافيك مي‌تواند ناشي از تجهيزات معيوب ماشين‌ها باشد. بطور كلي هر وضعيتي مانند شيب‌ها كه بتواند باعث كار سنگين موتورها شود، افزايش ميزان صداي ترافيك را در پي خواهد داشت .
با اينكه كاميون‌ها به‌عنوان يك منبع، بلندي صداي بيشتري دارند، ولي اغلب مشخص شده ترافيك ناشي از خودروهاي سواري نيز آلودگي صوتي و مزاحمت بيشتري تا حد غير قابل تحمل ايجاد مي‌كنند.
آلودگي ‌صوتي ‌در محيط‌زيست، باعث اختلال در فعاليت‌هاي روزانه در مدرسه يا محل كار و همچنين در منزل و اوقات فراغت مي شود. سر و صداي بيش از حد مي تواند بر روي آسايش و راحتي، سلامت و ساير استانداردهاي زندگي تا‡ثير گذارد. درد و افت شنوائي ،اختلال در رفتارها و حركات اجتماعي، اختلال در خواب ، اثرات قلبي و عروقي و تبعات ناشي از آن بر روي تغذيه وسيستم ايمني و تا‡ثير بر عملكرد كاري و يا افت تحصيلي از جمله اثرات سوء سرو صداهاست .

نقش آسفالت در كاهش ميزان صدا
حالا اينكه چطور مي‌شود اين آلودگي را كاهش داد، راه‌هاي مختلف دارد. استفاده از عايق‌هاي صوتي در ديوار ساختمان‌ها و يا گسترش فضاي سبز يكي از راه‌هاي كاهش آلودگي صوتي است .
اما تصور نمي‌كرديد كه با انتخاب نوع مناسب آسفالت در خيابان ها هم بشود اين آلودگي را تا حدي كاهش داد. در سرعت هاي بالا نسبت سطح لاستيك ماشين به كف خيابان بيشتر از صدايي است كه در سرعت‌هاي پائين از موتور و اگزوزها توليد مي شود .
در دو دهه اخير در بسياري از كشور‌هاي جهان بويژه كشورهاي اروپايي و امريكا سرمايه گذاري زيادي در خصوص كاهش آلودگي‌هاي صوتي در مناطق مسكوني، صنعتي و... انجام داده‌اند.
سطوح پوششي جاده‌ها و خيابان‌ها به عنوان يكي از اهداف اين كشورها مورد توجه بوده بطوري كه كشورهاي ديگري همچون چين ، ژاپن ، هنك كنگ و ايران از آسيا نيز به اين تكنولوژي علاقه مند شده اند و درصدد هستند ميزان صدا را در خيابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌هاي منتهي به مناطق مسكوني و تجاري به ميزان‌ قابل قبول به عنوان مثال به 65 دسي بل و يا كمتر از آن درشبانه روز برسانند .
آلودگي صوتي ناشي از ترافيك براي افراد ساكن در منطقه با شرايط زير نمي تواند مشكل ساز باشد :
در فاصله بيش از 150متر‌از ترافيك سنگين جاده‌ها
در فاصله بيش از60تا 30 متري از ترافيك سبك جاده ها
آسفالت بر اساس ضخامت و تخلخل به صورت يك لايه اي يا دو لايه اي در كاهش صدا موثر است .
ويژگي‌هاي آسفالت متخلخل :
در اين حالت آسفالت از دو لايه كه لايه اولي با تركيب دانه اي ريز و خلل و فرج ريز و لايه دوم با تركيب دانه‌اي درشت و خلل و فرج درشت در زير آن قرا گرفته، تشكيل شده است، ضخامت دو لايه معمولا از 50 الي 100 ميلي متر متفاوت است كه در شرايط مختلف قابل تغيير است .
بدليل زياد بودن خلل و فرج سطح زيادي در اين آسفالت ايجا د مي شود .
در چرخش تاير ماشين بر روي سطح جاده و بدليل رانده شدن هوا از قسمت جلو و در واقع مكش هوا از قسمت عقب ، صداي ايجاد شده به جاي انتشار در هوا توسط خلل و فرج آسفالت جذب مي شود .
اين نوع سطوح پوششي از نظر ايمني و ترافيك نيز حائز اهميت هستند ، به اين خاطر كه در صورت بارش برف و باران ، روان آب ايجاد شده توسط خاصيت متخلخل آسفالت جذب و به لايه زيرين هدايت و دفع مي‌شود كه اين موضوع سبب تميز شدن سطح جاده و ديد بهتر مي شود .
كشورهاي اروپائي مطالعات زيادي را از سال 1980 تا 1990 در اين باره انجام دادند .
در انگلستان و دانمارك تمام جاده هاي ارتباطي تا سال 2010 بايد با آسفالت جديد پوشيده شود . استفاده از اين نوع آسفالت ها هم اكنون در كشورهايي چون ايتاليا، آلمان، فرانسه، سوئد، بلژيك، كاناداو آمريكا بيش از ديگر كشور‌هاي جهان مرسوم شده است
. موضوع سلامت همگاني و توسعه آن از اهداف عاليه هر كشوري است. رشد و شكوفايي هر كشوري وابسته به نيروي سالم ، توانمند و خلاق است و در نظر گرفتن فاكتور‌هاي تاثير‌گذار در زندگي و محيط زيست افراد بسيار ضروري است .
با اين حال هنوز هم يك برنامه اجرائي و كاربردي كاهش آلودگي صوتي كه بر اساس شاخص هاي زندگي شهرنشيني باشد، تعيين نشده است. در كشورهايي مانند هنك‌كنگ برنامه‌ها‌ي مدوني جهت افزايش آگاهي مردم در زمينه‌هاي مختلف انجام شده كه مي‌توان به ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع رساني دائمي در رسانه ها ، جرايد و اينترنت اشاره كرد و در تمام اين فعاليت‌ها سعي بر اين شده كه راه‌هاي كاهش اثرات آلودگي صوتي را با توجه به توسعه شهرنشيني و يا فعاليت‌هاي شغلي به صورت ساده آموزش دهند.
در اشكال 1و 2 تغييرات مختلف صدا در شبانه روز در كشورهاي توسعه يافته مشخص است كه مي‌توان الگوهاي فوق را در مورد ايران نيز تهيه كرد .
بطور كلي هدف از ارزيابي آلودگي صدا تعيين ميزان مخاطره آميز بودن آن و ارتباط آن با يكي از پارامتر هاي حياتي انسان است. استانداردها در محيط هاي مختلف متفاوت هستند. دو نوع استاندارد براي صدا مطرح است:
-1 استاندارد صنعتي (بررسي ميزان افت شنوايي ، نبض و ضربان قلب )
-2 استاندارد محيط زيست (بررسي معيار آسايش صوتي و تهيه پرسشنامه و معيار شنوايي انسان.)
بهرحال در بررسي آلودگي صوتي بايد اصول اوليه كنترل صدا (كنترل در منبع صوتي، كنترل در مسير انتشار صوت، حفاظت فردي ) را در نظر داشته باشيم.
در كاربرد آسفالت‌هاي ويژه به كنترل در مسير انتشار صوت توجه بيشتري شده است و معمولا در روش‌هاي كنترل صدا در مسير انتشار به مواردي همچون مجزا كردن منابع اصلي صدا از ساير منابع، كنترل صدا مبتني بر جذب صدا، كنترل مبتني بر ايزولاسيون صوتي و دفاع صوتي توجه مي‌شود .
متاسفانه در ايران بحث آلودگي صوتي عمدتا به شكل عملكرد ضعيفي در محيط‌هاي صنعتي و توليدي مطرح بوده و به ساير افراد جامعه همانند گروه آسيب‌پذير جامعه ( كودكان، مادران باردار، سالخوردگان و ...) توجهي نشده است، كه البته در قوانين جديد موضوع آلودگي صوتي مطرح شده كه اميد است با بسط زير شاخه هاي مربوط به آن و پرداختن به ابعاد مختلف آن و ارتباط آن با سلامت و بهداشت عمومي شكل جدي تري به خود بگيرد .
بهر حال ضروري است در شهر‌هاي بزرگي همانند تهران به موضوع كنترل و كاهش آلودگي صوتي جهت رسيدن به معيارهاي آسايش صوتي توجه بيشتري شود. البته فعاليت‌هايي در زمينه كاربرد آسفالت جهت كاهش صدا انجام شده كه اميد است با توجه و تاكيد بيشتر مسئولان شهري اين روند ادامه يابد.
      
anna_nemati زن #142 | Posted: 13 Feb 2012 16:29
کاربر

 
سوء استفاده جنسي از كودكان حلقه اول زنجيره فجايع

آنچه مي‌خوانيد خلاصه اي از سخنراني دكتر شهين عليايي زند، روان‌شناس، عضو هيات علمي دانشگاه و بنيانگذار اولين موِسسه پيشگيري از آزار جنسي كودكان و نوجوانان در خاورميانه در نشست <سوء استفاده جنسي از كودكان، اشكال و طبقات آن> است. اين نشست در دي‌ماه 84 برگزار شد.
سوءاستفاده جنسي از كودكان رويدادي خانمان‌برانداز است. اين اتفاق مخرب‌ترين رويداد زندگي فرد است و تاثير خود را براي هميشه به شكل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. تمام افراد پدوفيل - افراد بزرگسال تعرض كننده به كودكان - در دوران كودكي مورد تعرض جنسي قرار گرفته‌اند. همچنين افرادي كه داراي سابقه تعرض جنسي در كودكي هستند، ممكن است در بزرگسالي دچار سردمزاجي و يا عدم كنترل جنسي شوند. تحقيقات نشان مي‌دهد 23 درصد زنان روسپي هم در كودكي مورد تعرض جنسي قرار گرفته‌اند كه اين تحريكات زودرس و قبح‌شكني از جمله عوامل زمينه‌ساز روسپي‌گري آنها بوده است. اين يعني كودك آزاري جنسي اولين حلقه زنجيره‌اي از فجايع است.
طبق تعريف، ارتباط با كودك در هر سطح و به هر شيوه، با هدف بهره‌كشي جنسي سوء استفاده جنسي خوانده مي‌شود. در اين تعريف منظور از سطح، از نوازش اندام‌ها با دست تا مراحل پيشرفته به قصد لذت جنسي است؛ بنابراين در چارچوب روانشناسي اين اقدام در هر سطحي، سوءاستفاده جنسي از كودك است.
قوانين برخي كشورها در تعريف سوءاستفاده جنسي، عبارت <بدون رضايت كودك> را آورده‌اند كه ما در محافل حقوقي به اين امر اعتراض كرديم، چرا كه كودك در اين زمينه نمي‌تواند تصميم‌گيري كند؛ بنابراين تعرض فرد بزرگسال به كودك، چه با رضايت و يا عدم رضايت كودك سوءاستفاده جنسي محسوب مي‌شود.
نكته ديگر اينكه، در اين قبيل رويدادها كودكان بسيار تحريك‌پذير هستند. يعني تصور ما بر اين است كه كودك در سوء استفاده جنسي همواره مخالفت مي‌كند، اما كودك تحت آزار، بعد از مدتي به علت تحريك شدن خود را در معرض سوء استفاده‌ها قرار خواهد داد. به نظر من بزرگترين دستاورد نظريه فرويد بيان تحريك‌پذيري جنسي كودكان از بدو تولد و آمادگي تحريك‌پذيري در هر گروه سني است. يكي از مهم‌ترين سنين تحريك پذيري هم دوران پيش دبستاني است و لذا بايد اين دوران بسيار جدي گرفته شود؛ چرا كه اين دوران را بلوغ اوليه نامگذاري كرده‌اند و اين امر را مي‌توان در بازي‌هاي مامان و بابا و دكتر و پرستار كودكان مشاهده كرد كه رنگ و بوي جنسيتي دارد؛ درحالي‌كه تصور ما، اشتباها اين است كه تحريكات جنسي مربوط به سنين نوجواني و جواني است.
سوء استفاده جنسي مي‌تواند توسط هر فردي اعم از پدربزرگ، پدر، برادر، و ناپدري صورت گيرد. گذاشتن كودكان در خانه همسايه و خبر نداشتن از آنها تا ساعت‌ها، عواقب بسيار بدي مي‌تواند به همراه داشته باشد به گونه‌اي كه بسياري از سوء استفاده‌هاي جنسي بيرون خانه، در همسايگي رخ مي‌دهد. اگر سوء استفاده جنسي از كودك توسط افراد همخون باشد، تاثير رواني به شدت عميقي بر روي كودك مي‌گذارد؛ حتي اگر اين سوء استفاده جنسي سطحي‌ باشد؛ چرا كه كودك انتظار ندارد پدرش به قصد لذت جنسي به او دست بزند و در اين صورت كودك ناراحتي را در خود فرو مي‌ريزد؛ در حالي‌كه اگر اين تعرض جنسي به شكل عميق‌تر توسط غير خودي انجام شود، كودك بهتر آن را مي‌پذيرد.
كودكان عقب مانده بيشترين گروه كودكان قرباني سوء استفاده جنسي هستند. از نظر فراواني هم دختران بيشتر در خانه و پسران بيرون از خانه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند ؛ اين در حالي است كه پسران قرن‌هاست كه مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند. همچنين كودكان خياباني در مقايسه با ساير كودكان در بيشتر اوقات مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند به نحوي كه اين امر براي قربانيان، تبديل به يك روال عادي شده كه جاي هيچ بحثي ندارد.
تحقيقات نشان داده است خانواده‌هايي كه حريم كلامي ندارند و واژه‌هاي ناپسند استفاده مي‌كنند و خانواده‌هايي كه خود قبح شكن هستند، از اين منظر در معرض خطر بيشتري قرار دارند؛ چرا كه اگر هر چيزي را بتوان براحتي به زبان آورد، پس راحت هم مي‌توان انجام داد. اينكه بچه‌ها تحريك جنسي نمي‌شوند و تنها بي‌بند و باري‌ها باعث تعرض جنسي به كودكان شده است، يك افسانه است. در حال حاضر سوء استفاده جنسي در مقايسه با دهه‌هاي گذشته به شدت در حال سازمان‌يافتن‌ است و حتي در اين زمينه سازمان‌هاي ملي و جهاني داريم؛ به گونه‌اي كه كشور فنلاند يكي از مراكز پخش كودكان است. در برخي كشورهاي اروپايي كودكان را در هتل‌ها ساعتي اجاره مي‌دهند و كشورهاي آلمان و ايتاليا دروازه‌هاي ورود اين كودكان هستند.
نكته مهم ديگر اين است كه سوء استفاده جنسي از كودكان به دو نوع رسمي و غير رسمي تقسيم مي‌شود. ازدواج دختر زير 15 سال با پيرمرد 57 ساله هم نوعي از سوء استفاده جنسي رسمي است. اما همين نوع غير رسمي را هم اگر پيشگيري كنيم، كار بزرگي كرده‌ايم. چراكه همانطور كه گفتم، زنجيره‌اي از فجايع را پيشگيري كرده‌ايم. تحقيقات نشان مي‌دهد 12 درصد پدر و مادران كودكان قرباني سوءاستفاده جنسي، خود واسطه روسپيگري فرزندان خود بوده و اولين متقاضي را براي دخترانشان آورده‌اند. در مقابل شماري از مردان واسطه، به سراغ خانواده‌هاي متزلزل رفته و با دختران آنها ازدواج كرده و از اين راه سعي دارند با آوردن دوستان خود به خانه و تنها گذاشتن آنها با همسرانشان جنبه غير رسمي اين امر را نيز شكل دهند.
سوء استفاده جنسي غيررسمي هم به دو نوع درون و برون خانواده تقسيم مي‌شود. متاسفانه ميليون‌ها دختر و پسر در جهان، مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند اما به علت شرايط موجود نمي‌توانند، طرح دعوي كنند. معمولا سوء استفاده‌هاي جنسي درون خانواده غيرسازمان يافته است اما هر اندازه از خانواده بيرون مي‌رويم اين سوء استفاده‌ها سازمان يافته‌تر مي‌شود. فقر يكي از عوامل زمينه‌ساز اين سوء استفاده‌هاست. از نظر علمي براي بررسي يك پديده تنها به سراغ يك علامت رفتن، خطاي علمي است، بنابراين بايد در اين مورد مجموعه‌اي از عوامل همچون فقر، تحريك زودرس ، قبح شكني و .... را در نظر گرفت، براي مثال اگر در خانواده‌اي پدر براحتي در برابر فرزندان مواد مخدر مصرف مي‌كند در آن خانواده به دليل قبح شكني بسياري از اتفاقات ديگر هم مي‌تواند بيفتد.
پديده مهاجرت و همراهي بسياري از كودكان با والدين براي يافتن شغل هم عامل زمينه‌ساز ديگر است. بعد از مدتي كه پول دريافتي، كفاف گذران زندگي اين خانواده‌ها را نمي‌دهد، كارهاي ديگري به آنها پيشنهاد مي‌شود كه كودكان در اين ميان آسيب بيشتري مي‌بينند، بويژه اگر اين مهاجرين در منطقه‌اي خاص سكونت داشته باشند.
اما رسانه‌ها در جهان تا چه حد مي‌توانند با پخش برنامه‌هاي انحرافي، باعث تحريك كودكان شوند؟ اين سوال مهمي است كه بسيار هم پرسيده مي‌شود.
رسانه‌ها در اين زمينه عامل قابل تا‡ملي هستند اما اگر مي‌خواهيم برنامه‌هاي خارجي بر روي كودكان تا‡ثير گذار نباشند بايد با جذاب كردن برنامه‌هاي توليدي، جلو خيل عظيم برنامه‌هاي انحرافي رسانه‌هاي خارجي را بگيريم و دست به يك مبارزه رسانه‌اي بزنيم و رسانه‌هاي خود را قوي‌تر كنيم.
ما آموزش‌هاي خود را براي زندگي سالم و مراقبت از خود، بايد از مهد كودك‌ها آغاز كنيم و تنها اگر آنجا را در يابيم، خيالمان راحت مي‌شود. متاسفانه اگر سوء استفاده جنسي از يك كودك صورت گرفته باشد، مجازات فرد متعرض بسيار ناچيز است، در حالي‌كه اين اتفاق، جنايتي فراموش نشدني در زندگي قرباني است.
كودك چه بيرون و چه در داخل خانواده نيازمند امنيت اجتماعي است چرا كه با اين طرح امنيت كودك به ميزان قابل توجهي تا‡مين مي‌شود، لذا تقاضا مي‌شود كه به اين طرح به صورت جدي نگريسته شود. واقعيت اين است كه در هر جامعه‌اي كه مواد مخدر و بيكاري وجود دارد، سوء استفاده جنسي هم به چشم مي‌خورد. اما ما تنها به قسمتي كوچك از كوه يخي مي‌پردازيم كه بيشتر حجم آن پنهان است.
      
anna_nemati زن #143 | Posted: 13 Feb 2012 16:30
کاربر

 
داروسازان در داروخانه مهمترين مشاوران مردم در مصرف دارو هستند

دبير انجمن داروسازان ايران با بيان اين كه داروسازان در داروخانه مهمترين مشاوران مردم در مصرف دارو هستند، گفت: حضور داروسازان در حلقه درمان محسوس است.

دكتر واقفي در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، درمان را مثلثي با سه رأس و زاويه بيمار، پزشك و داروساز دانست و اظهار كرد: طبيعي است كه هر كدام از اين زوايا حذف شود اين بخش دچار سردرگمي خواهد شد.

وي با بيان اين كه داروسازان در داروخانه موظف به مشاوره دارويي به مردم هستند، افزود: داروسازان نحوه مصرف، نگهداري و چگونگي مصرف هر دارو را به مردم ياد مي‌دهند و در واقع آنها موظف به مشاوره دارويي به مردم هستند.

دبير انجمن علمي داروسازان با بيان اين كه سنگر داروخانه به داروساز سپرده شده است، افزود: داروسازان مهمترين و اصلي‌ترين مشاوران دارويي هستند و با توجه به تعداد زياد داروساز در كشور اين سنگر هيچگاه نبايد به غير داروساز سپرده شود.

واقفي با اشاره به اين كه امروز درمان در روستاهاي كشور ما صورت مي‌گيرد، گفت: درست است كه هنوز بسياري از امكاناتي كه در شهر وجود دارد در روستاها نيست ولي در حال حاضر بسياري از بيماران روستايي در محل زندگي آنها درمان مي‌شوند.

وي ادامه داد: محدوديت توليد كنندگان و عرضه كنندگان دارو در كشور و همچنين قيمت نامناسب دارو سبب قاچاق دارو به ساير كشورها شده است و صادرات اين محصول كه كانال اصلي كارخانجات داروسازي كشور است كمرنگ و ضعيف باقي مي‌ماند.

وي با بيان اين كه 7 تا 8 درصد مصرف دارو داخل به واردات وابسته است، گفت: خوشبختانه طي چند سال گذشته كمتر با كمبود داروهاي وارداتي روبرو بوده‌ايم كه اين نشان از برنامه‌ريزي معاونت غذا و داروست.

وافقي به تمامي هموطنان توصيه كرد كه از مصرف داروهاي بي رويه و بدون تجويز پزشك خودداري كنند زيرا اين داروها در درازمدت سبب عوارض جبران ناپذير خواهد شد.

وي همچنين از تمامي پزشكان خواست كه در تجويز داروهاي بي مورد به بيماران خود خودداري كنند تا رقم مصرف دارو در كشور ما به حد استاندارد جهان نزديك شود.

وافقي در پايان از دولتمردان خواست كه به وضعيت كارخانجات دارو در كشور رسيدگي كنند و در جهت نوسازي و بهبود دستگاه‌هاي داروسازي كشور تلاش كنند.
      
anna_nemati زن #144 | Posted: 13 Feb 2012 16:37
کاربر

 
مصرف جعفري اختلالات معده را درمان مي‌كند

متخصصان تغذيه مي‌گويند: مصرف جعفري براي کبد بسيار مفيد است و خصوصاً در موارد يرقان مصرف آن بسيار سودمندست.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از مرکز بهداشت استان مرکزي، جعفري به دليل دارا بودن خواص تصفيه کنندگي و ملين در اغلب غذاها به کار مي‌رود.

همچنين، جعفري اشتها را تحريک و به هضم غذا کمک مي‌کند. اين گياه هم ادرار آور و هم مصرف کم آن پاک کننده دستگاه گوارش است.

آب جعفري تازه را معمولا براي درمان نقرس و اختلالات کيسه صفرا مي‌نوشند.

استفاده از اين گياه درموارد آماس، سنگ کليه و مثانه و تورم غدد لنفاوي توصيه مي‌شود.

اين گياه يکي از ضدعفوني هاي مجاري تنفسي به شمار مي‌آيد.

جعفري بايد تازه به مصرف برسد چرا که در حين خشک شدن و يا پخته شدن طولاني عطر و مزه خود را از دست مي‌دهد.

اين گياه براي درمان اختلالات معده و بيماريهاي پوستي مصرف مي‌شود و به التيام زخم کمک مي‌کند.
      
anna_nemati زن #145 | Posted: 13 Feb 2012 16:40
کاربر

 
كيسه‌هاي تك لايه زردرنگ نمك غير مجاز است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: نمك‌هاي غير تصفيه بسته‌بندي شده در كيسه‌هاي تك لايه زرد رنگ و فاقد پروانه ساخت غير مجاز است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران،‌ به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان رو آموزش پزشكي در اين اطلاعيه همچنين تاكيد شده است: واحدهاي نمك‌كوبي با شيوه فعلي مجاز به فعاليت نبوده و منحصرا به فعاليت در زمينه فرآوري يا بسته‌بندي نمك تصفيه پس از اخذ پروانه ساخت هستند.

===================================

كمبود آهن در خون مي‌تواند منجر به بروز «سندرم پاي بي‌قرار» شود

محققان مي‌گويند: علائم «سندرم پاي بي‌قرار» با كمبود آهن موجود در خون به نوعي در ارتباط است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، به نقل از BBC ، محققان به تازگي دريافته‌اند دو فاكتور كمبود آهن و داشتن پيشينه خانوادگي جزء مؤثرترين عوامل ابتلا به نوعي اختلال عصبي موسوم به سندرم پاي بي‌قرار هستند.

اين نتايج كه از تحقيق روي 500 كودك مبتلا به اختلال ياد شده به دست آمده، حاكي از آن است كه 83 درصد افراد مورد مطالعه دچار فقر آهن بودند.

به علاوه شايع‌ترين مشكل اين كودكان عبارت بود از اختلال خواب كه نسبت مستقيمي با ميزان كمبود آهن نيز داشت.

محققان با اشاره به نتايج كسب شده، به نقش كمبود آهن خون در ابتلا به سندرم پاي بي‌قرار اشاره و تصريح مي‌كنند: با غربالگري كودكان از لحاظ درصد آهن خون مي‌توان موارد ابتلا به اختلال ياد شده را به ميزان زيادي كاهش داد.
      
anna_nemati زن #146 | Posted: 13 Feb 2012 16:41
کاربر

 
شايعترين علت خروپف در كودكان عفونت و سرماخوردگي‌هاي مكرر است

مدير گروه بخش گوش، گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي يزد‌ شايع‌ترين علت‌ خروپف‌هاي شبانه در كودكان را عفونت و سرماخوردگي‌هاي مكرر ذكر كرد.

دكتر محمدحسين برادران فر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا - منطقه يزد -‌ افزود: بزرگي لوزه سوم و در درجه بعد آلرژي، حساسيت غذايي و عفونت سينوس‌ها از ديگر علت‌هاي شايع خروپف كردن در كودكان است.

وي خروپف شبانه در بزرگسالان را ناشي از انحراف تيغه بيني و تنگ شدن مسير راه هواي تنفس، آلرژي، سينوزيت و مسئله وقفه تنفس دانست و گفت: وقفه تنفسي در كودكان كمتر رخ مي‌دهد.

اين متخصص با بيان اين كه از عوارض خروپف كودكان جمع شدن مايع در پشت پرده گوش است، تاكيد كرد: والدين مي‌بايست ‌در جهت جلوگيري از عوارض جبران‌ناپذير و درمان اين عارضه كه موسوم به

«اوتيت‌سروز» است، جدي باشند.

وي در خصوص درمان اين عارضه افزود: درمان اين عارضه معمولاً بر اساس علتي كه فرد را بدان دچار كرده است، صورت مي‌گيرد. به طوري كه در كودكان با برداشتن لوزه سوم و غيره، درمان انجام مي‌شود و در زمينه درمان بزرگسالان با اصلاح انحراف تيغه بيني و در صورت اختلال در زبان كوچك، با درمان ليرزي و يا از طريق عمل جراحي، بهبودي حاصل خواهد شد.

دكتر برادران‌فر در پايان راجع به روش‌هاي پيشگيري از اين مشكل تنفسي اظهار كرد: جلوگيري از سرماخوردگي در كودكان، دوري از مواد آلرژي‌زا و حساسيت زا در صورت وجود آلرژي در افراد و در خصوص بزرگسالان، جلوگيري از بروز اضافه وزن و يا كم كردن وزن در صورت چاقي، از عمده‌ترين روش‌هاي پيشگيري از اين عارضه است.
      
anna_nemati زن #147 | Posted: 13 Feb 2012 16:41
کاربر

 
ورزش در هواي گرم ضرر دارد

سلامتيران: بررسي‌هاي محققان مركز پزشكي دالاس نشان مي‌دهد، ورزش كردن در تابستان مي‌تواند منجر به گرما زدگي و كم آبي شود.
به نقل از health day، اين دانشمندان معتقدند، ورزش در هواي گرم و مرطوب مخصوصا هواي ابري خطرناك است، زيرا عرق بدن به سختي بخار مي‌شود و فرد خنك نمي‌شود. هنگام هواي گرم ورزش‌هايي مثل دوچرخه سواري و اسكيت بازي كه در آن جريان هوا وجود دارد، منجر به تبخير عرق شده و مي تواند جايگزين خوبي براي دويدن و پياده روي باشد. يكي از خطرات ورزش در هواي گرم كم آبي است كه براي رفع آن بهتر است افراد هنگام صبح ورزش كنند و حتما آب بنوشند
.

=====================================

پخت نادرست، سبزيجات را مثل نوشابه‌هاي گازدار، خطرناك مي‌كند

يك پژوهش تازه كه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه داندي انجام شد، نشان داد كه نحوه پخت سبزيجات مي‌تواند سبب اسيدي شدن آنها تا حد نوشابه هاي گاز دار شود.اين نوشابه‌ها به دليل اسيدي بودن بسيار موجب پوسيدگي دندان‌ها مي‌شوند و پختن نادرست سبزيجات نيز مي‌تواند باعث همين پيامد شود. در تحقيقي كه انجام شد پژوهشگران دريافتند روش كباب كردن سبزيجات مانند فلفل سبز در فر يا سرخ كردن آن ها مي‌تواند قابليت اسيدي آن ها را تا ميزان بالايي افزايش دهد و خطر پوسيدگي دندان را به دنبال داشته باشد.اما در مقابل پخت سبزيجات با حرارت ملايم و آب پز كردن آنها يا به اصطلاح تهيه خورش با سبزيجات چنين خطراتي را به دنبال نخواهد داشت.
دكتر گراهام چادويك، نويسنده و سرپرست اين پژوهش مي‌گويد:<رعايت اين اصل در پخت سبزيجات مي‌تواند تا حد زيادي از ما در برابر پوسيدگي دندان محافظت كند. بنابراين دندانپزشكان مي‌توانند براي جلوگيري از پوسيدگي دندان اين توصيه را نيز به ساير توصيه هاي پيشگيرانه خود اضاف كنند.>
نتايج اين تحقيق كه در يكي از مجله هاي تخصصي دندانپزشكي اروپا چاپ شد حاكي از آن است كه گياهخواران به دليل تماس طبيعي دندان هايشان با مواد اسيدي طبيعي موجود در ميوه‌هاي اسيدي و سبزيجات بيشتر از ديگران در معرض خطر پوسيدگي دندان قرار دارند و اين موضوع به ويژه براي آنان از اهميت بيشتري برخوردار است.
علاوه بر اين، پژوهشگران دريافتند كه روش پخت تاثيري بر ميزان اسيدي بودن سيب زميني يا پياز ندارد اما در عوض فلفل قرمز هرگاه به روش تهيه خورش پخته شود،بيشتر خاصيت اسيدي پيدا مي كند.
خوردن غذاهاي اسيدي همچنين مي‌تواند موجب تحريك دستگاه گوارش از جمله معده شده و باعث ايجاد زخم مزمن در نواحي معده و روده شود.
همچنين خرد كردن و پختن بيش از حد سبزيجات مي‌تواند خواص غذايي مفيد آنها را كاهش دهد.به همين دليل توصيه مي‌شود سبزيجات را با آب كم پخته و در صورت اضافي آمدن،آب سبزيجات پخته شده را دور نريزيد.در بسياري از كشورهاي جهان مانند ژاپن سبزيجات اغلب به شكل آب پز و خرد نشده مصرف مي شوند.‌
      
anna_nemati زن #148 | Posted: 13 Feb 2012 16:42
کاربر

 
آخرين توصيه‌هاي انجمن قلب و انجمن سكته مغزي آمريكا

آنها در اين راهكارها بر داشتن عادات سالم تاكيد بسيار ورزيده‌اند.راهكارهاي جديد براي كاهش خطر بروز سكته مغزي شامل پيشگيري اوليه نيز هستند كه به كمك توصيه هاي زير مي توانيد آن ها را انجام دهيد:
‌‌ فشار خون خود را به طور منظم چك كنيد. همه بزرگسالان دست كم هر دو سال يك بار بايد فشار خون خود را چك كنند.سالمندان بايد بيشتر آن را چك كنند.اگر فشار خون بالا داريد،آن را كنترل كنيد.
سيگار نكشيد و از مكان هايي كه در آن جا سيگار كشيده مي شود هم دوري كنيد.
اگر ديابت داريد،فشار خونتان را كاملا تحت كنترل داشته باشيد.اگر همزمان با ديابت عوامل خطر ساز ديگر سكته مغزي را نيز داريد با پزشكتان درباره مصرف داروي كاهنده كلسترول مشورت كنيد.

براي داشتن فشار خون پايين نمك كم مصرف كنيد و پتاسيم بيشتري دريافت كنيد.رژيم غذايي خود را مملو از ميوه ها و سبزيجات و لبنيات كم چرب بسازيد.در مقابل، مصرف چربي هاي اشباع و كامل را محدود كنيد.
كلسترول خونتان را چك كنيد و سعي كنيد آن را تاحد قابل قبول پايين بياوريد.
با چاقي مبارزه كنيد.داشتن وزن كم ،فشار خون را نيز كاهش مي دهد.
دست كم نيم ساعت در روز يك فعاليت فيزيكي با شدت متوسط انجام دهيد.
از مصرف الكل خودداري كنيد.
از مصرف مواد مخدر به دور باشيد.
اگر خانم هستيد و سيگار مي كشيد يا هر گونه سابقه‌اي از لخته شدن خونتان داريد،داروهاي ضدبارداري خوراكي را مصرف نكنيد.
اگر در حين خواب تنفس شما با مشكل مواجه مي شود،يا با صداي بلند خرو پف مي‌كنيد،در طول روز خواب آلوده هستيد يا در خواب عميق ناچار به بلعيدن شديد هوا براي تنفس هستيد،براي معاينه به يك متخصص مراجعه كنيد.
متخصصان انجمن قلب و انجمن سكته مغزي آمريكا همچنين براي پزشكان نيز توصيه هايي دارند مبني بر اينكه:چاقي،تري گليسيريد بالا و فشار خون را در بيماران خود درمان كنند،براي زناني كه داراي عوامل خطر سكته مغزي هستند، آسپيرين درماني را با دوز پايين در نظر بگيرند، بيماري‌هاي قلبي عروقي را كه سبب افزايش احتمال ابتلا به سكته مغزي مي‌شود، در بيماران مداوا كنند و براي كساني كه به بيماري ديابت مبتلا هستند يا ساير عوامل خطرزاي سكته مغزي را دارند، داروهاي پايين آورنده چربي خون را تجويز كنند.‌
      
anna_nemati زن #149 | Posted: 13 Feb 2012 16:42
کاربر

 
يك نكته يك پزشك

▲انواع جديد ليزر به كمك متخصصان پوست و مو مي‌آيند
د كتر كامران كامروا، متخصص گوش و حلق و بيني، اين روش جديد را بسيار بااهميت عنوان كرده و مي‌گويد: <حدود 8 سال است كه فتودايناميك‌تراپي به عنوان يك روش درماني مناسب نسبت به شيمي درماني و راديوتراپي اثرات فتوشيميايي ليزر در درمان بسياري از سرطان‌ها و بدخيمي‌ها به كار مي‌رود.>
اين عضو مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن بيمارستان رسول اكرم (ص) با اشاره به اين مسئله كه حدود 3 سال است درمان انواع سرطان‌ها در اين مركز انجام مي‌شود، مي‌افزايد: <همه بدخيمي‌هاي سر و گردن، پوست و قسمت‌هايي كه بتوان از طريق فيبر نوري، ليزر را به آن رساند به وسيله اين روش قابل درمان است.>
شيوه درماني اين نوع ليرز به نحوي است كه با تزريق دارو به بدن و با استفاده موضعي دارو، مي‌توان سلول‌هاي بدخيم را نشان داد و به وسيله تابش طول موج خاصي از ليزر اين سلول‌ها را تخريب كرد. دكتر كامروا با اشاره به اين مسئله كه در روش مذكور هيچ گونه ضايعه‌اي به سلول‌هاي سالم وارد نمي‌شود، اضافه مي‌كند: <از ويژگي‌هاي شاخص اين روش، امكان عمل در دفعات متعدد است و برخلاف روش‌هاي شيمي درماني و راديوتراپي باعث تخريب و ضايعه در بافت سالم نمي‌شود، در نتيجه عملكرد و فعاليت بافت براي هميشه سالم خواهد ماند.>
محققان، روش تشخيصي فتودايناميكي را دركنار روش مذكور، راه مناسبي براي تعيين حدود و اندازه تومور قبل از برداشتن آن مي‌دانند. پژوهشگران مي‌گويند درمان ضايعات پوستي ناشي از نور ‌آفتاب يا آكنه به راحتي توسط تكنولوژي ليزر امكان پذير است.
به نقل از پايگاه خبري Healthday نيز كارايي تكنولوژي ليزر در ترميم زخم‌هاي آكنه به تازگي از سوي سازمان غذا و داروي آمريكا )FDA( به تاييد رسيده است. بنا به گفته متخصصان پوست، در زمان مواجه شدن با نور شديد خورشيد و يا بروز جوش‌هاي آكنه، نوعي پروتئين موجود در پوست به نام كلاژن كه مسئول حفظ حالت ارتجاعي پوست است، خواص طبيعي خود را از دست مي‌دهد و موجب تغيير شكل پوست مي‌شود.
از آنجا كه داروهاي شيميايي و اقسام كرم‌ها و لوسيون‌ها تاكنون تاثير قابل توجهي در ترميم آسيب‌هاي پوستي مذكور نداشته‌اند، متخصصان در جستجوي راهي جهت بازسازي كامل پوست، به استفاده از ليزر رو آورده‌اند.
بررسي نتايج درمان چندين مورد آسيب ناشي از خورشيد و آكنه با ليزر پس از گذشت 3 ماه نشان مي‌دهد پوست 92 درصد از افراد مورد مطالعه به طور قابل توجهي بهبود پيدا كرده است و هيچ گونه علامتي از ضايعه را نشان‌ نمي‌دهد. بر همين اساس از پايان سال 2004 تكنولوژي ليزر به عنوان راهكاري موثر جهت بهبود هرگونه آسيب پوستي از قبيل خراش، جاي جوش، چروكيدگي و لكه‌هاي ناشي از افزايش سن و آفتاب معرفي شده است.‌
      
anna_nemati زن #150 | Posted: 13 Feb 2012 16:43
کاربر

 
حجامت از گذشته تاامروز بررسى اثرات درمانى

خبرگزاري انتخاب : افراد زيادى در طى ساليان اخير له يا عليه حجامت سخن گفته اند. عده اى گفته اند كه حجامت يك امر اعتقادى است و چون سنت درمانى اسلام است نياز به تحقيق و بررسى علمى ندارد و در سوى ديگر عده اى مخالفت را بدانجا رسانيده اند كه مى گويند چون حجامت از آن طرف مرز نيامده و جايگاهى در طب رايج ندارد، اصلاً نبايد مورد دقت و بررسى قرار گيرد. بنابراين حجامت نيز مثل برخى مباحث ديگر گرفتار افرادى كه بد دفاع مى كنند و روشنفكران كه اصلاً دفاع نمى كنند شده است. به نظر مى رسد براى رسيدن به قضاوت صحيح چاره اى نداريم جز اينكه از سير تاريخى حجامت و جايگاه آن در گذشته اطلاع پيدا كرده و در قدم بعد به بررسى اثرات درمانى آن براساس اصول علمى امروز بپردازيم.

حجامت نام يك روش درمانى است كه براساس قديمى ترين سند موجود از ۳۳۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در مقدونيه انجام مى شده است و بعدها از مقدونيه به يونان باستان رخنه كرده و در آن زمان شاخص پزشك بودن، حجامت كردن و داشتن ابزار آن بوده است.
برخى ذكر كرده اند كه اصول طب سوزنى و حجامت از آنجا گرفته شد كه در عصر ماقبل تاريخ متفكران متوجه شدند كه وقتى سربازى در ميدان جنگ مورد اصابت سنگ، چاقو يا شمشير قرار گرفته و زخمى برمى دارد، به علت همين زخم، بسيارى از بيمارى هاى قبلى او بهبود مى يابد. اين كشف بزرگ به آنان آموخت كه با فرو بردن سوزن و تيغ زدن مى توان برخى از امراض را شفا بخشيد و به همين علت ۲۶۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح، سوزن هاى فلزى در چين و شاخ هاى حجامت در ايران وارد اصول درمان گرديده و طب سوزنى و حجامت رواج پيدا كرد. چينى ها در بدن ۶۰۰ نقطه اسرارآميز پيدا كرده بودند و اطباى سنتى ايران نيز نقاط متعددى از نقاط بدن را براى حجامت پيدا كرده و هر ناحيه را براى معالجه يك مرض بخصوص حجامت مى كردند. اوراق پاپيروس كه از عصر باستان به دست آمده نيز نشان مى دهد كه حدود ۲۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح، حجامت امرى رايج بوده است. همچنين در كتاب آيورودا (طب سنتى هند) كه مربوط به بيش از ۱۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح است، در مورد حجامت و اثرات درمانى آن بحث شده است. و اما بقراط كه حدود ۴۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح زندگى مى كرده است، با روش هاى مختلف حجامت كاملاً آشنا بوده و در آثار خود به موارد استفاده و منع استفاده آن اشاره كرده است. جالينوس نيز ۱۲۰ سال بعد از ميلاد مسيح مطالب متنوعى در مورد حجامت در آثار خود بيان كرده است. بنابراين حجامت در جهان سابقه اى ديرينه دارد. با ظهور اسلام، حجامت مورد تأييد و تأكيد فراوان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام قرار گرفت. (بيش از ۶۰۰ روايت در مورد حجامت جمع آورى شده است).
پيامبر اكرم در روايتى كه در نهج الفصاحه آمده پنج چيز را از سنت هاى پيامبران الهى معرفى كرده اند كه عبارتند از: حيا، حلم، حجامت، مسواك و عطر زدن.
در روايت ديگرى امام على عليه السلام مى فرمايد: «ان الحجامه تصح البدن و تشد العقل». «به درستى كه حجامت بدن را سالم و عقل را نيرومند مى گرداند».
در قرن ۱۶ ميلادى، حجامت امرى رايج در كشورهاى اروپايى بود. پزشكان معروفى در اين قرن از جمله Dallacroce، Fallopio و Vidius هركدام ابزار خاصى براى آن ابداع كرده بودند. از اوايل قرن بيستم تاكنون نيز حجامت عمدتاً از سوى مراكز درمان طبيعى (Heilpractiker) در آلمان انجام مى شود و بعضى از پزشكان طب جديد هم به اين امر مبادرت مى ورزند.
اين در مورد جايگاه و تاريخچه حجامت در جهان. اما در ايران نيز حجامت جايگاهى ويژه در فرهنگ مردم داشته و به عنوان سنتى مؤكد جزو اعتقادات مردم بوده است. بزرگسالان خود حجامت كرده و در بهاران كودكان خود را ملزم به انجام حجامت مى كرده اند. مردم براساس توصيه رسول خدا صلى الله عليه و آله كه فرمود: «بهترين عيد، عيد حجامت است» عيد خون گرفته، روز مشخصى از سال را براى اين كار تعيين مى كردند.

فعالیت مراکز حجامت غیر قانونی است
// نظام پزشکی و وزارت بهداشت در برخورد با مراکز حجامت ضعیف عمل می کنند
رئیس سازمان انتقال خون گفت: حجامت از نظر وزارت بهداشت و درمان کشور غیر قانونی است بنابراین مراکز فعال این زمینه نیز به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند.
دکتر علی اکبر پور فتح الله در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهردر خصوص نصب تابلو توسط افرادی که در زمینه حجامت کار می کنند، گفت: متاسفانه سازمان نظام پزشکی و معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان کشور در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده اند.

رئیس سازمان انتقال خون تصریح کرد: با وجود اینکه از سوی وزارت بهداشت غیر قانونی بودن فعالیت این مراکز اعلام شده است اما مسوولان در این وزارتخانه بازهم مانع فعالیت این مراکز نشده است.

وی در خصوص تاتو توسط زنان گفت: انجام تاتو یا کاشت ابرو توسط زنان نیز به علت انجام آن در آرایشگاه ها و به لحاظ احتمال ابتلای آنها به بیماریهای عفونی خطرناک، افراد تاتو کرده نیز از نظر سازمان انتقال خون مورد تردید هستند چون ممکن است در شرایط غیر بهداشتی انجام شده باشد چرا که افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند افراد غیر متخصص هستند.

دکتر پور فتح الله ادامه داد: سازمان انتقال خون برای سلامت خون اهداکنندگان خون، این موارد را رعایت می کند تا خون عاری از هر گونه آلودگی را در اختیار بیماران و افراد نیازمند قرار دهد.
      
صفحه  صفحه 15 از 57:  « پیشین  1  ...  14  15  16  ...  56  57  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا