خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد /

تك جمله های دیوانه كننده.....


صفحه  صفحه 21 از 31:  « پیشین  1  ...  20  21  22  ...  30  31  پسین »
ALI2012 مرد #201 | Posted: 3 Aug 2012 12:11
کاربر

 
گاهی

انگار زندگی

سوء تفاهمی از مرگ است...


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

يه وقتايي ديگـه حسش نيستـ

غُصه بُخوري

رَسماً غُصه تُ رو ميخوره!


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

هميشه دلتنگي به خاطر نبودن كسي نيست
گاهي بخاطر بودن كسي ست كه حواسش به تو نيست .. !


راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #202 | Posted: 3 Aug 2012 12:14
کاربر

 
هرچقدر هم بگويي مردها فلان، زن ها فلان. تنهايي خوب است، دنيا زشت است...
آخرش روزي قلبت براي كسي تندتر مي زند.


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

من حــــــــــوای کسی بودم که دیر فهمیـــــــدم آدم نیست.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

منــ ؛

بهـ اندازهـ ي کوتاهترينـ شعر جهانـ

دلتنگمـ


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ای کــ ــ ـ ـــاشــــ. . . نقشه سرزمینم بـه جـای گــربه شبیه ســـگ بود

تــــــــــــــــــــــــ ــا

مـــردمش به جــای اینهمــه خیـــانت، باوفـــا بودند!


راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #203 | Posted: 3 Aug 2012 12:16
کاربر

 

تـازگـيـا مـُد شـده مـيـگـن عـشـقـت رو ول کـن بـره

اگـه بـرگـشـت مـال خـودتـه

اگـه بـرنـگـشـت از قـبـل هـم مـال تـو نـبـوده

لـعـنـتــــــــــــــي کـفـتـر بـازي مـي کـنـيم مـگـه؟


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

احساسم را نمي فروشم ؛

حتي به بالاترين بها !

ولي . . .

آنگونه كه بخواهم خرج ميكنم،

براي آنهايي كه لايق هستند !


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

غَمگینــــم!

همـــانند مــــادری که

کودکِ بیمـــــارش با لبخـــند بــه او می گـــوید:

اِمســـــال

سیـــن ِ هشتــــم ِ سفــــره ی مــــا

ســـرطانِ مَـــن است..!


راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #204 | Posted: 3 Aug 2012 12:19
کاربر

 
حراج کرده ام

تنهاییم نصف قیمت...

سوگ خاطره ها خرج می خواهد دیگر...!!!


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی

"عـــاشقـــــــــــی"

وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی

"تنهــــایـــــــــی"


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نیستم...

مدّت هاست...

و نخواهم بود...

و نخواهم ماند...

و نخواهم رفت...


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ســـاده ی سـاده

از دستــ می رونــد

همــه ی آن چیـــز ها کــه

سختـــ سختــ...بــه دستـــ آمــدنــد!..


راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #205 | Posted: 3 Aug 2012 12:23
کاربر

 
آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند

چه رسد به دقیقه ها

از آدم های یک ساعت دیگر میترسم

چون درگیر هزاران ثانیه اند

ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند

آدم ها یکرنگ نیستند ...!!!


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان..!

"خــُسـرو" و "شیـــرین" ..."لیـلی" و "مـَجنــون" ..

"رامیـن" و "ویـس" .... "پیــرمــَرد" و "پیرزَن" ..

"تــو" و "اون" ...

"مــَن" و "تــَنهـآیی" !!


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خودکار توی فنجان،

قاشق روی کاغذ...

زیبایی ات حواس مرا پرت می کند!!


راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
hhastii زن #206 | Posted: 3 Aug 2012 14:10
کاربر

 
هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی
یـــک نقطـــــه
یـــک لبخنـــــد
یـــک نگــــــــاه
یـک عطر آشنـا
یــک صــــــــدا
یــک یـــــــــــاد
از درون داغونـــت می کــــند
هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی.....!
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
      
alinumber7 مرد #207 | Posted: 6 Aug 2012 16:58
کاربر

 
امام علی(ع) : ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن.

شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی


بی شعوری یعنی..
واسه ثابت کردن با حال بودن ، جلوی چند نفر غریبه دوستتو خراب کنی


تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز
بزرگ نخواهند شد


گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد

بیچاره ۲ بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد

ولی ما هنوز صادق ترینیم . .


انسانها گاهى"صداقت" در حدِ "حماقت" را با "وقاحت" اشتباه ميگيرند...!

شمایی که کلید دارصندوق های صدقه هستی،
هیچ وقت به اون بچه ی بی خانمان کنار صندونق توجه کردی ؟!!
عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
      
ALI2012 مرد #208 | Posted: 16 Aug 2012 19:44
کاربر

 
خـدايـــا !

اينجا ژاپـــن نيستـــ که خانه هايش محکــم باشد !

یکم آرام تر . . .

اينجا ايرانـــ استـــــ

--------------------------------------


آرام باش هم وطن !

هيچ گرسنه اي باقي نمي ماند ...

شکـــ ندارم همين روزها همه سـير ميشوند !

از زندگي ...

--------------------------------------------------------------------- ----------------


هنوز هم نمي دانم اينجا چه فصـــلي است‎ ‎!

که من کـــال مانده ام و به تو نميرسم !!

--------------------------------------


از ساعتـــ متنفرم !

اين اختراع غريبـــ بشـــر که مدام ،

جاي خالي حضورتـــ را به رخ دلتنگي يادم مي کشد!!

--------------------------------------گـفـت : بـگـو ضـمـايـر را

گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن

گـفـت:فــقـط مــن ؟

گـفـتـم: بـقـيـه رفـتـه انـــد . . .

--------------------------------------

آقـــاي وزيــــر !


بـــايـد بـــروي بميـــري


تمــــام جــادّه هـــا را هــَـم اگـــر صــــــــــاف کنــي


او ديــگــــــر بــــرنميگــــردد

--------------------------------------


بي تو هر لحظه مرا ترس فرو ريختن است

همچو شهري که به روي گسل زلزله هاست

--------------------------------------


وقتي يه آدم ميگه


هيچکس منو دوست نداره ،


منظورش از هيچکس


يک نفر بيشتر نيست . . .


همون يه نفري که واسه اون همـــه کسه !
راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #209 | Posted: 31 Aug 2012 15:39
کاربر

 
هيچوقت

بيش از حد عاشق نباش …

بيش از حد اعتماد نکن …

و بيش از حد محبت نکن …

چون بيش از حد ، “بيش از حد” به تو آسيب مي رساند !!!

-----------------------------

دلم تنگ است ...

پرواز ميخواهم؛

تا كجايش را نميدانم

از زمين بيزارم ...

-----------------------------


بيشتر مواقع پشت جمله

“عيب نداره، مهم نيست “

يه دل شکسته خوابيده . . .

-----------------------------پلان اول:

بيا جلو!لبخند بزن!

و با نشانه رفاقت دست بده!

و چند سال بعد...

پلان آخر:

رد پا ، کوچه و آسماني ک هميشه بي موقع گريه اش مي گيرد!

-----------------------------


ديالوگ هاى ترديد را خط بزن،

بگذار اين بار اين نمايش سراسر عاشقانه باشد...

-----------------------------آدما مثل عکس هستن …

زيادي که بزرگشون کني ،

کيفيتشون مياد پايين !

-----------------------------


حس ميکنم

بايد کارگردان مي شدم !

هرکسي به من ميرسد بازيگر است

-----------------------------صدا …

دوربين …

حرکت …

باز هم برايم نقش بازي کن

-----------------------------


دنيا را در80 روز دور زده اند …

ما که ديگر جاي خود داريم !!!

-----------------------------


هرکس به طريقي دل ما شکستـــــ

اما تو خيلي خلاقيت به خرج دادي

آورين ...آورين
راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
ALI2012 مرد #210 | Posted: 31 Aug 2012 15:41
کاربر

 
اسکناس مچاله ي تو دستمو

سمت راننده تاکسي گرفتم ،

گفت : يه نفري ؟

آهسته گفتم خيلي وقتـــ ـه


----------------------------------


احساس است…

مزرعــــه که نيست

هـــــي شخـــمش ميـــــزني لعنتــــــي

----------------------------------


ديگر از تنهــــــايي خستـــــه شده ام ...

به کلاغــــها زير ميـــــزي ميــــدهم ،

تا قصـــه ام را تمــام کنند . . .


----------------------------------


پستچي امروز

جاي نامه، تنهايي آورد.

به گمانم غرق شده باشي

درخيال‌هايم!

----------------------------------


بــآ مـَن از بـودن بـگـــو ...

گـوشــم را کــَـر کـرده....

هـيـآهـوـےِ نــَـبودنـتــــ


----------------------------------

ديگه براش نمي خونم...

لالايي بي لالايي

انگار راحت تر ميخوابه با نغمه ي جدايي

----------------------------------


رعد و برق،

هارت و پورت است!

چيزي در دل ابر نيست؛

جز اشک؛

جز باران ...


----------------------------------ديگر به دنبال "همراه اول” نيستم !

اين روزها اول راه ، همه همراهند …

اين روزها ، بايد به دنبال هــمــــراه آخـــــــر گشت …
راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
      
صفحه  صفحه 21 از 31:  « پیشین  1  ...  20  21  22  ...  30  31  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / تك جمله های دیوانه كننده.....

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا