تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
فرهنگ و هنر

آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان

صفحه  صفحه 4 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »  
#31 | Posted: 31 Dec 2012 17:21
در همين وضع تمامي دولتها دريافتند كهوقوع جنگ دير يا زود امري غير قابل پيشگيري است پس همگي شروع به تجهيز ارتش هاي خود كردند از جمله پادشاه آلمان دستور داد تا تعداد كشتي هاي جنگي آلمان به بيش از دو برابر افزايش يابد و اين به معنايآن بود كه آلمان مبدل به بزرگترين نيروي دريايي پس از بريتانيا مي شد و اين امر موجب نگراني بريتانيا گرديد
ژنرال اشليفن رئيس ستاد كل ارتش آلمان طرح حمله به فرانسه از طريق بلژيك را در رايشتاگ به عنوان نقشه نظامي آلمان در صورت درگيري با فرانسه به تصويب رساند
طرح اشليفن:
بريتانيا كه تا آن زمان از انزواي خود خارج نشده بود تصميم گرفت تا به يكي از اتحاد ها بپيوندد البته نخست تمايل انگليس به دول مركزي بيشتر بود ولي پس از مذاكرات با آلمان به اين نتيجه رسيدند كه اگر آلمان در جنگ پيروز شود بدين معناست كه يك ابر ابر قدرت در اروپا شكل خواهد گرفت كه چنانچه اراده كند موفق خواهد شد جهان را به تسخير درآورد
بنابراين انگلستان با وجود اختلافات شديد با فرانسه وارد صف متفقين گرديد البته نخست وزير انگلستان اين امر را بيان كرد كه:"ما هرگز دوست نداشتيم دوشادوش فرانسويان بجنگيم"
سرانجام آرشيدوك فرانتس فرديناند تصميم گرفت تا به سارايوو سفر كند تا اختلافات ميان اتريش و صرب ها حل شود . بوسني طي پيمانهايگذشته زير سلطه رسمي اتريش-مجارستان رفته بود و صربستان به عنوان برداران صرب از اين امر ناراضي بود و به تبليغات پان صربيسم مي پرداخت (از 2 ميليون نفرجمعيت بوسني 5/1 ميليون نفر صرب بودند)
فرديناند در اين سفر در سخنراني اش تاكيد كرد كه اگر به پادشاهي برسد سيستم دو پادشاهي اتريش-مجارستان را تغيير داده و سيستم سه پادشاهياتريش-مجارستان-صربستان را به مرحله اجرا در خواهد آورد بي خبر از آن كه گروهي هفت نفره به نام "گروه سياه دستان" مدتهاست كه نقشه قتل او را كشيده اند
چهره آرشيدوك فرانتس فرديناند:
هيچ يك از هفت نفر موفق به قتل اونشدند و تنها يكي از نفرات تواسنتبمبي درون خودروي حامل فرديناند بياندازد كه او بمب را برداشته و به عقب خارج از ماشين پرتاب كرد و موجب زخمي شدن عده اي در خودروي عقبي شد....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#32 | Posted: 31 Dec 2012 17:24
در حالي كه فرديناند از سخنراني باز مي گشت و گروه سياه دستان نيز از ترور نا اميد شده بودند ناگهان فرديناند تصميم گرفت تا به عيادت زخمي ها در بيمارستان برود در اين هنگام خودرو يك چهارراه را اشتباه پيچيد و سردسته گروه سياه دستان يعني سرهنگ ديمتريويچ موفق شد فرديناند و همسرش را به ضرب گلوله به قتل برساند
اتريش كه مدتها دنبال بهانه بود تا صربستان را ادب كند چون صربستان مشكلات زيادي براي اتريش ايجاد ميكرد اعلاميه اي صادر كرد كه صربستان تمامي موارد آن را پذيرفت به جز بند ششم اين اولتيماتوم مبني بر همكاري دولت صربستان براي دستگيري عاملان ترور
همين مورد كافي بود تا اتريش به صربستان اعلان جنگ كند و آلمان نيز از اين كار اتريش حمايت لفظي كرد نه اين كه نيرويي براي اتريشي ها بفرستد
سربازان اتريشي:
اما روسيه كه شعار برادري اسلاو ها را سر مي داد به اتريش و آلمان اعلان جنگ نمود در اين حين فرانسه كه دنبال بهانه اي براي درگيري با آلمان ميگشت تا آلزاس و لرن را پس بگيرد به سمت آلمان تاخت و به ايتاليا نيز پيشنهاد كرد كه در صفوف متفقين بجنگد تا بتواند تنها ايالتايتاليايي موجود در اتريش را تصرف كند كه ايتاليا نيز اين قضيه را تاييد كرد
طرفداري انگلستان از متفقين نيز در بالا توضيح داده شد
در ابتدا اين آلمان بود كه به سرعت پيروزي هاي پي در پي و چشمگير به دست مي آورد كه بازهم به لطف سياست ها سالها قبل بيسمارك در تجهيز ارتش بود تا جايي كه آنان بهنزديكي پايتخت روسيه يعني پتروگراد رسيدند و شبه جزيره كريمه نير تصرف شد در اين هنگام كمونيستها كه در داخل از حكومت تزاري ناراضي بودند انقلاب كرده و تزار را از تخت به زير كشيدند و حكومت موقت روسيه با آلمان پيماني را امضا كرد كه به موجب آن امتيازات زيادي به آلمان اعطا كرد و در واقع اين پيمان نامه چيزي جز ذكر عنوان تسليم شدن روسيه كم نداشت
اعزام سربازان آلماني به جنگ:
آلماني ها به سرعت به جبهه فرانسه فشار آوردند و در اين جبهه نيز به نزديكي پاريس رسيدند تا جايي كهپاريس تحت آتش قرار گرفت اما ...

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#33 | Posted: 31 Dec 2012 22:59
چيزي كه به اتحاد مثلث فشار وارد مي ساخت شكست هاي پي در پي متحدين آلمان يعني اتريش در جبههايتاليا و عثماني در سراسر قلمرو خود بود
نبرد گاليپولي شايد مهمترين درگيري امپراتوري عثماني بود كه در طي آن به دستور وينستون چرچيل كه در آن زمان فرمانده نيروي دريايي بود نيروهاي خود را باكشتي به پشت تنگه داردانل برد و سعي كرد استانبول را تصرف كند اما پس از مدتها عثماني توانست يك پيروزي به دست آورد و نيروهاي بريتانيايي را عقب براند
نبرد گاليپولي:
امريكا كه تا اين لحظه بيطرفي خود را حفظ نموده بود به بهانه حمايت از برادران آنگلو ساكسون خود وارد جنگ بر عليه آلمان شد ولي نقش نيروهاي امريكا در اين موضوع ناچيز بود هر چند كه نيروهاي مشترك فرانسه-امريكا-انگليس توانستند آلماني ها را تا حدودزيادي عقب برانند
يك سنگر آلماني:
آنچه كه پيشروي چشمگير آلمان را متوقف كرد استفاده دشمن از گاز سميبود ، هرچند كه پس از مدت كوتاهي سربازان آلماني و حتي سگ هاي مورد استفاده در جنگ به ماسك زد گاز مجهز شدند ولي با اين همه وجود گاز سمي ضربه روحي شديدي به آلماني ها زد
مسلسل چي هاي آلماني:
مورد ديگري كه واقعا به داد متفقين رسيد اين بود كه آنان از سپاه مستعمرات استفاده كردند در صورتي كه آلمان سپاه مستعمرات نداشت
در تصوير زير سپاهيان هندي مستقر در جبهه فرانسه را مي بينيد:
آلمانها در نبرد مارن در 48 پاريس متوقف شدند و پس از آن در 1916 در شهر وردن در شمال شرقي فرانسه طولاني ترين نبرد ج ج 1 را انجام دادند كه به كشته شدن يك ميليون نفر انجاميد
ولي زماني كه آلمان درخواست آتش بس نمود و قيصر ويلهلم به هلند گريخت متفقين تنها چند كيلومتر از مرزهاي اوليه آلمان به داخل اين كشور نفوذ كرده بودند و قسمتهاي عظيمي ازآلمان در دست خودي ها بود و ارتش متحدين مي توانست كه متفقين را عقب براند ولي سه عامل موجب تسليم آلمان شد:
شكست هاي اتريش
خسته بودن ارتش
استفاده از گاز سمي توسط دشمن
اما همانطور كه در آينده مي بينيم متفقين با آلمان بصورت يك كشور كاملا شكست خورده رفتار كردند**

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#34 | Posted: 1 Jan 2013 10:37
چهره بیسمارک:

چهره تزار نیکلای دوم:

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#35 | Posted: 3 Jan 2013 00:23
**دوستان ازین پست به بعد تاریخچه کامل جنگ جهانی دوم قرار میگیره**

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#36 | Posted: 3 Jan 2013 00:25
**جنگ جهانی دوم یکی از بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ‌ها در تاریخ جهان است. آلمان در۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانیدوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپنبه چین را در ۷ ژوئیه، ۱۹۳۷، آغاز جنگمی‌دانند، و همچنین حمله ژاپن به منچوری را در ۱۹۳۱ را نیز در این میان ذکر کرده‌اند.
اين جنگ علاوه‌ بر اروپا، در بخش‌های‌ گسترده‌ای‌ از قاره‌ آسیا و آفریقا تأثیرات‌ مخرب‌ عمده‌ای‌ برجای‌ گذاشت‌ و كشورهای‌ اسلامی‌، ازجمله‌ ایران را درگیر خود كرد‌.
علل‌ اصلی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ عبارت‌ بود از اشتباهات‌ عهدنامه‌ورسای (7 مه‌ 1919) كه‌ ظاهراً به‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ پایان‌ داد، همچنين پیامدهای‌ بحران‌ اقتصادی سال‌ 1929 و از همه‌ مهم‌تر رقابت‌ سیاسی‌ فاشیسم‌ و دموكراسی‌های‌ غربی‌ و ماركسیسم‌. عامل‌ اخیر چنان‌ مؤثر بود كه‌ نبرد میان‌ كشورهای‌ درگیر، به‌ شكل‌ بی‌سابقه‌ای‌، عموم‌ مردم‌ رابه‌ قلمرو جنگ‌ كشاند، به‌ طوری‌ كه‌ در پایان‌ جنگ‌ تعداد كشته‌شدگان‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ تقریباً با هم‌ برابری‌ می‌كرد.
این‌ جنگ‌، كه‌ بین‌ دو بلوك‌متحدین‌ (آلمان و ایتالیا و ژاپن‌) و متفقین‌ (انگلیس‌ و فرانسه‌ و آمریكا و شوروی‌) درگرفت‌، به‌ لحاظ‌ گستردگی‌ جغرافیایی‌ و قدرت‌ تخریب‌ منابع‌ انسانی‌ وطبیعی‌، بی‌همتا بوده‌ است‌.
خلاصه :
زمان: ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ (میلادی) تا ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ (میلادی)
مکان: اروپا ،منطقه پاسیفیک (اقيانوسآرام) ،جنوب شرق آسیا ،خاورمیانه ،منطقه مدیترانه و آفریقا نتیجه: پیروزی متفقین ،تأسیس سازمان ملل متحد ،تبدیل شوروی و آمریکا به دو ابرقدرت ،آغاز جنگ سرد و بسیاری دیگر. طرف هاي درگير: متفقین ( شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و ...)
متحدین ( آلمان، ژاپن، ایتالیا و ...)
فرماندهان: ژوزف استالین، فرانکلین روزولت، وینستون چرچیل، چیانگ کای‌شک، شارل دوگل، آدولف هیتلر، هیروهیتو، بنیتو موسیلینی،
تلفات:
کشته شدگان متفقين
نظامی بیش از 14 ميليون، شهروندانعادی 36 ميليون، مجموع 50 ميليون
کشته شدگان متحدين
نظامی بیش از 8 ميليون، شهروندان عادی 4 ميليون، مجموع 12 ميليون...

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#37 | Posted: 3 Jan 2013 00:33
amirhoo3in
خسته نباشی.
تاپیکای جدیدت خواندنی هستند

من یک زن خوشبختم
و خیابانی که راه مرا دنبال می کند
خوشبخت است
و کوچه ای که
به گریبان خانه ام می رسد
خوشبخت است
     
#38 | Posted: 3 Jan 2013 12:13
Atena
مرسی آتنا،لطف داری

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#39 | Posted: 3 Jan 2013 13:26
دلایل آغاز جنگ
جنگ جهانی دوم به دلایل بسیاری آغازشد. بعضی از اصلی تربن آن‌ها، بحران اقتصادی و تورم و درخواست غرامت جنگی از جمهوری وایمار آلمان پس از جنگ جهانی اول، و رکود اقتصادی و نیاز ژاپن به مواد اولیه بودکه باعث ظهور و رواج اندیشه فاشیسمو ملی گرایی، ظهور اندیشه دیکتاتوری و محدود کردن فکر و اندیشه شد.
بعد از جنگ جهاني اول، كشورهاي فاتحنتوانستند روابط بين‌المللي را بر اصولي معتبر و درست بنا نهند. مشكلات ناشي از جنگ نيز مانع ايجاد يك فرصت مناسب براي تدوين چارچوبي محكم و اصولي جهت نظم بخشيدن به روابط بين كشورها شد.
وضع‌ اسفبار زندگی‌ مردم‌ آلمان‌به‌ دنبال‌ شكست‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و الزام‌ دولت‌ آلمان‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ جنگی‌ سنگین‌، ظهور آدولف‌ هیتلر را كه‌ عامل‌ اصلی‌ شروع‌جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ بود، تسهیل‌ كرد.
وی‌ كه‌ شكست‌ آلمان‌ را نتیجه‌ توطئه‌ یهودیان‌ و كمونیست‌ها می‌دانست‌، نه‌ تنها خواستار تجدیدنظر در عهدنامه‌ ورسای‌ شد، بلكه‌ با طرح‌ شعار پان ‌ژرمنیسم‌ و با اعلام‌ برتری‌ كامل‌ نژاد ژرمن‌، حق‌ گسترش‌ قلمرو آلمان‌ تا سرزمین‌ ملت‌های‌ اسلاو در اروپای‌ مركزی‌ و شرقی‌ را مسلّم‌ انگاشت‌ و تبعیض‌ نژادی‌ را اساس‌ جهان‌بینی‌ خود قرار داد و به‌ همین‌ شكل‌ درصدد گسترش‌ نفوذ خود در دیگر نقاط‌ جهان‌ برآمد.
از سوی‌ دیگر جامعه‌ ملل، ایتالیا رابه‌ سبب‌ اشغال‌ اتیوپی‌ در سال 1935، تحریم‌ اقتصادی‌ كرد و این‌ امر به‌ ایجاد محور رُم‌ ـ برلین‌ در سال 1936 انجامید.
پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌، بریتانیا، روسیه‌، فرانسه‌ و آمریكا، حدود 78 میلیون‌ كیلومتر مربع‌ از خاك‌ كره‌ زمین‌ (بیش‌ از نیمی‌ از خشكی‌های‌ جهان‌) را در اختیار داشتند. در مقابل‌، سرزمین‌های‌ متعلق‌ به‌ آلمان‌، ایتالیا و ژاپن‌ مجموعاً به‌حدود 6/2 میلیون‌ كیلومتر مربع‌ می‌رسید....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#40 | Posted: 3 Jan 2013 13:30
این‌ تفاوت‌ها بیانگر چرایی‌ عزم‌ كشورهای‌ كامیاب‌ (بریتانیا، روسیه‌، فرانسه‌ و آمريكا) در حفظ‌ مرزهای‌ موجود و اجتناب‌ آنها از جنگ و در عین‌ حال‌دلیل‌ تداوم‌ ناخرسندی‌ فزاینده‌ آلمان‌، ایتالیا و ژاپن‌ بود.این‌ امر 3 كشور اخیر را در طول‌ 20 سال‌ ترك‌ مخاصمه‌ (1919ـ 1939)، به‌ سوی‌ توسعه‌ ابزارهای‌ جنگی‌ كشاند و آنها را به‌ گسترش‌ سرزمین‌هایشان‌ واداشت‌ و ستیزه‌جویی‌های‌ آنها اسباب‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ رافراهم‌ آورد.
هواپیمای نظامی ‌بر فراز اهرام مصر پرواز می‌کند. این هواپیما یکی هواپیماهای تندروی امریکا بودهو درحالیکه برای جنگ فوری آماده و بارگیری می‌شده و از اقیانوس اطلسو برخی نواحی آفریقا می‌گذشته تا به مناطق جنگی استراتژیک برسد. سال 1943.
جنگ جهانی اول به پایان رسید، اما نظام سرمایه‌داری اروپا جنگ دیگری را آبستن بود. سرمایه‌داری اروپا از بازارهای پس از جنگ فربه شده بود.تنها چند ماه پس از جنگ جهانی اول بود که شوراهای انقلابی کارگری به ویژه در آلمان پدید آمده و شدیداً طبقهٔ حاکم را نگران کرده بودند. به همین خاطر طبقهٔ حاکم آلمان به تسلیح میلشیای ارتجاعی همت گمارد تا «خطر» انقلاب را برطرف کرده و بتواند انقلاب روسیه را از حمایت کارگران اروپا محروم نماید. شوراهای انقلابی کارگری درهم‌کوبیده شدند و بحران اقتصادی بر جای ماند تا این که در سال ۱۹۲۹ میزان بیکاری به درجه‌ای بی‌سابقه رسید. اشتهایاستعماری قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری و رقابت‌هایشان هم در این زمان به شدت تقویت شده بودند. دو اتفاق مهم آتش اولیه جنگ جهانی دوم را برافروخت، حمله ژاپن به چین (ژوئیه ۱۹۳۷)و اشغال لهستان توسط آلمان (سپتامبر ۱۹۳۹).
کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم دو گروه بودند که به نام متفقین و متحدین شناخته می‌شوند.
هيتلر براى اعاده حيثيت قوم ژرمن به پا خاست تا كينه هاى خفته ملت آلمان را بعد از پايان جنگ اول جهانى بيدار كند و حقارتى را كه به گفته او و همفكرانش بعد از پايان جنگ اول و معاهده ورساى دول متفق بر آنان تحميل كرده اند تلافى كند. هر چند نيروهاى متفقين عقيده داشتند آلمانى هاى تحقير شده ديگر هيچ گاه تهديدى براى جهان نخواهند بود....

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
صفحه  صفحه 4 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites