تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی

صفحه  صفحه 2 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  پسین »  
#11 | Posted: 1 Feb 2014 18:21 | Edited By: armita0096
اعداد چینی – کره ای

공 (گُن) صفر
일 (ایل) یک
이 (ای) دو
삼 (سَم) سه
사 (سَ) چهار
오 (اُ) پنج
육 (یوک) شش
칠 (چیل) هفت
팔 (پَل) هشت
구 (کو) نه
십 (شیب) ده


· متفرقه زمان


지금 (چیگُم) حالا، الان
시간 (شیگان) زمان، ساعت
시 (شی) شمارنده ساعت (با اعداد اصیل کره ای برای گفتن ساعت استفاده می شود.)
분 (بون) شمارنده دقیقه (با اعداد چینی - کره ای برای گفتن دقیقه ساعت استفاده می شود.)


· اوقات روز

오전 (اُجُن) صبح، ق.ظ (وقتی زمان را می گوییم استفاده می شود.)
오후 (اُهو) بعد از ظهر، ب.ظ (وقتی زمان را می گوییم استفاده می شود.)
아침 (اَچیم) صبح
낮에 (ناجِ) هنگام روز
밤 (پَم) عصر، شب
점심 (چُمشیم) ظهر، وقت نهار، نهار
점심 식사하다 نهار خوردن؛
점심먹다 نهار خوردن.
저녁 (چُنیُ) عصر، عصرانه، شام
저녁 식사하다 شام خوردن؛
저녁먹다 شام خوردن.


· سایر


오늘 (اُنوُل) امروز
내일 (نِیل) فردا
어제 (اُجِ) دیروز
반 (پَن) نصف
약속 (یاکسُ) قرار ملاقات
쯤 (چِم) حدود، تقریبا
정도 (چُندُ) حدود، تقریبا
식사 (شیکسا) غذا
아침식사 صبحنه
점심식사 نهار
저녁식사 شام
     
#12 | Posted: 1 Feb 2014 18:23 | Edited By: armita0096
· افعال

일어나다 (ایرُنادا) بیدار شدن
세수하다 (تِسوهادا) شستن
나가다 (ناگادا) بیرون رفتن
식사하다 (شیکساهادا) غذا خوردن
돌아오다 (تُرا اُدا) باز آمدن، برگشتن، به عقب آمدن (to come back)
돌아가다 (تُرا کادا) برگشتن مراجعت کردن (to go back)
늦잠을 자다 (موچامول چادا) خوابیدن در، دیر خوابیدن
출근하다 (چولگونهادا) به سر کار رفتن، ترک کردن خانه برای کار
퇴근하다 (چِگونهادا) از سر کار باز گشتن، آمدن به خانه از کار
만들다 (منگولدا) ساختن

· باز زمان

일찍 (ایلچیک) زود
늦게 (نوکگِ) دیر
보통 (بُتُن) معمولا
주로 (چورُ) معمولا
     
#13 | Posted: 1 Feb 2014 18:25
اعداد چینی – کره ای

صفر : 공
یک : 일
دو : 이
سه : 삼
چهار : 사
پنج : 오
شش : 육
هفت : 칠
هشت : 팔
نه : 구
ده : 십

یازده : 십일
دوازده : 십이

بیست : 이십
بیست و یک : 이십일
بیست و چهار : 이십사

سی : 삼십
پنجاه و هشت : 오십팔
هفتاد و شش : 칠십육

نود و نه : 구십구

همانطور که در مثال های بالا واضح است، دهگان این اعداد با گذاشتن عدد قبل از 십 ساخته می شوند. سپس یکان اضافه می شود. پس برای مثال، پنجاه و هشت می شود پنج- ده- هشت یا 오십팔 .

· گفتن زمان

برای گفتن زمان ما از آمیزه ای از اعداد اصیل کره ای و اعداد چینی – کره ای استفاده می کنیم.

اعداد اصیل کره ای به دنبال شمارنده ساعت 시 برای گفتن ساعت به کار می رود. برای مثال : 여덟시 یعنی ساعت هشت

اعداد چینی – کره ای به دنبال شمارنده دقیقه 분 برای گفتن دقیقه ساعت به کار می رود. برای مثال : 여덟시 십오분 یعنی هشت و پانزده دقیقه

برای گفتن "در هشت و پانزده دقیقه" ما کلمه 에 را به عبارت اضافه می کنیم. به این صورت 여덟시 십오분에... . توجه کنید که کلمه 반 (نیم) معمولا برای گفتن نیم ساعت پس از استفاده می شود. برای مثال 열시 반 ده و نیم است. در آخر برای گفتن ق.ظ یا ب.ظ ما در ابتدای عبارت از 오전 یا 오후 استفاده می کنیم. پس "در 11:45 ق.ظ" می شود오전 열한시 사십오분에 .

· بیشتر در مورد زمان

عباراتی که بر زمان دلالت می کنند در ابتدای جملات کره ای می آیند.

کلمات مربوط به زمان دیگری هم که در این درس با آنها آشنا می شویم عموما در ابتدای جمله می آیند. اینها شامل 보텅 و 주로 هستند (هر دو به معنی معمولا هستند).

در این درس ما همچنین با کلمات زود (일찍) و دیر (늦게) آشنا می شویم. اینها قید هستند که فعل را توصیف می کنند. آنها بلافاصله قبل از فعلی که توصیف می کنند می آیند. برای مثال:

어제 일찍 일어났어요? (دیروز زود از خواب بیدار شدم.)
     
#14 | Posted: 1 Feb 2014 18:26
[font#DF0101] نفی : 안
[/font]
در کره ای برای منفی کردن یک جمله ما کلمه 안 را بین مفعول و فعل جمله اضافه می کنیم. شما ممکن است بگویید
학교에 갔어요. (به مدرسه رفتم.)
برای منفی کردن این جمله شما 안 را قبل از فعل قرار می دهید.
학교에 안 갔어요. (به مدرسه نرفتم.)

نکته این که در افعال مرکب نوع 하다 مثل 공부하다 (درس خواندن) و 전화하다 (تلفن زدن) منفی ساز 안 بلافاصله قبل از 하다 می آید. برای مثال : 공부 안 했어요. (درس نخواندم.) در حقیقت در این افعال 공부 و 전화 واقعا مفعول جمله هستند. در حقیقت شما می توانید نشانه مفعول اضافه کنید و داشته باشید 공부를 안 했어요.


افعال با آوردن لفظ نفی 안 قبل از آنها منفی می شوند.

در خیلی از افعال مرکب، مثل 공부하다 (درس خواندن)، لفظ نفی فعل را دو قسمت می کند و می دهد: 공부 안 했어요.
     
#15 | Posted: 1 Feb 2014 18:27
افعال بی قاعده :
مثل زبان انگلیسی اما با کمی تفاوت در زبان کره ای تعدادی ازافعال هستند که وقتی اونها رو با پسوندهای مختلف ترکیب می کنن دچار یه سری تغییر میشند که امروز قصد دارم همه ی اونها رو براتون بگم. سعی کنید خوب یادشون بگیرید چون خیلی خیلی مهم اند.
قبل از آن بهتر است با یک کلمه و یا فعل با قاعده آشنا شویم: یک فعل با قاعده فعلی است که یا اصلاً قسمت تنه و پسوند در آن تغییری نمی کند و یا اینکه در موقع صرف فعل ، این دو قسمت در یک پدیده ی صوتی طبیعی دچار تغییر می شوند. اما یک کلمه و یا فعل بی قاعده ، یک فعلی است که قسمتهای تنه و پسوند آن در زمان صرف کردن ، بطور بی قاعده ای تغییر می کنند. (فقط دقت کنید که این تغییرات هم در نحوه ی نوشتن و هم در نحوه ی تلفظ اعمال می شوند.)

این تغییرات شامل چند مرحله و بخش می شوند.
A. انواع افعال با قاعده:
الف) صرف بدون تغییر فعل: که هیچ تغییری در مراحل صرف فعل صورت نمی پذیرد. مثال:
(فعل: خوردن) ...... ،먹다 »먹고,먹지,먹으니,먹어서,먹을까,먹
قسمتهای یک جمله و یا عنوان بهتر: اقسام کلمه در زبان کره ای.
اقسام کلمه در یک جمله نوعی از طبقه بندی لغات از لحاظ عمومیت آنها در علم گرامری و یا دستور زبان می باشند.در این زبان 9 نوع کلمه که ممکن است در یک جمله بکار گرفته شوند وجود دارد: اسم ، ضمیر ، عدد، فعل، صفت، لفظ الحاقی بدون تکیه ( ویا به تعبیری : نشانه ها) ، توصیف کننده ، قید و حرف ندایی.
در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:


1. اسم : در زبان کره ای اسامی سه نوع هستند :
الف) اسامی با قاعده – نام یک جسم و یا منظره و یا حتی یک محل
مثال: 하늘, 땅, 냉장고, 꽃،음악
ب) اسامی خاص – نام یک شخص خاص و یا یک مکان خاص
مثال: 이순신, 삼성, 코카콜라, 한국, 미국, 보스턴
ج) اسامی غیر مستقل – اسمی که نمی تواند بدون یک اسم و یا توصیف کننده بعدی استفاده شود.
مثال: 녘, 지, 때문, 만큼것, 데, 바, 듯, 체, 수,
و نیز تمامی واحدها (حروف شمارنده) : (개, 분, 마리,초, 잔, 대, 채, 켤레, .....)

2. ضمیر: کلماتی هستند که بر اسمها دلالت و یا جایگزین آنها می شوند. ضمایر هم در سه دسته طبقه بندی می شوند:
الف) ضمایر شخصی: بر اول ، دوم و سوم شخص دلالت می کنند.
مثال: 너, 당신, 그대, 너희, 나, 우리, 저희،이분, 저분, 그분
ب) ضمایر اشاره : به یک شئ و یا یک جهت (سو) دلالت می کنند.
مثال: 이것, 저것, 그것,여기, 저기, 거기
ج) ضمایر پرسشی: بر فاعل های پرسشی دلالت می کنند
مثال: 누구, 언제, 어디, 무엇

3. عدد
4. فعل
5.صفت
( که فکر نمی کنم نیازی به معرفی داشته باشند.)
6. توصیف کننده: کلماتی هستند که بعد از اعداد ، اسامی و ضمایر می آیند و باعث تغییر در این سه عنصر می شوند.
مانند: 새 노래

7. نشانه ها (الفاظ فاقد تکیه) :
این نشانه ها به منظور ساخت ترکیبات مختلف جملات، تقریبا به تمامی کلمات متصل می شوند. اینها تنها نشانه هایی هستند که بدون فاصله و فضای خالی به کلمه ی بعد از خود می چسبند.

8. قید : کلماتی هستند که بعد از آنها افعال و صفات قرار می گیرند که یا باعث تغییر در این دو عنصر و یا باعث تغییر در کل جمله می شوند. مانند:
아주 예쁜 꽃, 열심히 뛴다

9. حرف ندا: کلماتی هستند که بطورحسی بیان می شوند و همواره نشان دهنده ی احساسات هستند و در جمله بطور جداگانه و مستقلی استفاده می شوند: مانند:
آخ ، آهای ، آه ، هی ، وای و ......
     
#16 | Posted: 1 Feb 2014 18:30
******نوشتن اسم شما به زبان کره ای ******
در زبان های کره ای حروف های الفبایی وجود دارد که دو صدا و یا در شرایطی سه صدا دارند یا مصوت هایی که صداهای ترکیبی دارند اما برای این که یک واژه ی خارجی وارد این زبان شود از کدام حروف ها باید بهره ببرد؟ زبان هایی چون فارسی که حروف های بیشتری دارند که در کره ای آوایی برای ان وجود ندارد چه باید کرد؟

در این قسمت شمارا را با نکاتی جالبی اشنا خواهم کرد . این نکات هارا پس مدت ها و با توجه به کلمات دخیلی که از زبان های دیگر وارد کره ای شده و ... متوجه شدم. امیدوارم به تمام سوال های شما پاسخ قطعی دهد. با سپاس " استاد کوچولو"این حرف برای کلماتی که دارای حرف" ب" هستند مناسب است. کلماتی که از زبان بیگانه که داری حرف " و" بودند چون انگلیسی وارد کره ای شدند با این حرف نوشته شدند( همانطور می دانید " و" و "ّب" قابل جابه جایی با یک دیگرند مثلا در فارسی ورزش همان بزرش که در زبان قدیمی تر بوده , است.) اما پیشنهاد می شود شما از این حرف تنها جای حرف " ب" استفاده کنید!این حرف را تنهای جای حرف " ج" بکارببرید. کره ها "ژ" و "ز" ندارند. و نمی توانند چنین حروف هارا درست تلفظ کنند در چنین شرایطی آنها از همین حرف جای ز یا ژ استفاده می کنند. ( برای مثال عرب ها گ ندارند و نرگس را نرجس می گویند)این حرف را تنها برای "د" بکارببرید.این حرف همان " م" است.این حرف همان " ن" است.این حرف را می توانید جای همان "نگ" یا بی صدا" همزه یا عین در فارسی" استفاده کنید.این حرف را جای "ل" یا "ر" طبق شرایطی که یاد گرفتید استفاده کنید. ددر کره ای اکثر کلماتی که از چینی یا انگلیسی وارد شدندکه داری حرف ل بودند با حذف ل همراه بودند.این حرف را جای " هـ " یا "ح" بکارببرید کره ها به طور کلی " خ" را نمیتوانند تلفظ کنند و آن را " ک" تلفظ می کنند . آنها از کلماتی که از زبان دیگر وارد می شود و صدای خ میدهد از این حروف استفاده می کنند برای مثال خراسان را 호라산 می گویند.این حرف را جای "ق" یا "غ" استفاده کنید = q در انگلیسیاین حرف را جای "ک " یا " گ " استفاده کنیداین حرف را جای " ت" استفاده کنیدرا جای چ استفاده کنید.را جای " پ " استفاده کنید. کره های ف ندارند و از این حروف جای ف استفاده می کنند مثال 소파 sopaa در کره ای به معنای "مبل" است و از sofa ی انگلیسی گرفته شده..این حرف را هم جای "ُس" یا " ش " استفاده کنید.


مصوت ها:

ㅏ جای " آ" یا "ا " a

ㅣ جای "ای"

ㅗ را جای " اوی کوتاه" و ㅜ را جای " او " بکارببرید

ㅔ را جای " ای کوتاه یا e "

ㅑ/ㅛ/ㅠ تنها به شکل 유/야/요 به کارببرید

ㅡ را جای حرف های ساکن یا حرف هایی که در کره ای در هجا قرار نمی گیرند استفاده کنید.

بهتراست ㅅ را همراه ㅏ /ㅣ/ㅗ /ㅔ / ㅡ بکارببرید چون این دسته صدا های ساده هستند . اما گاهی برخی می گویند اما چگونه تمایز " ش" و "س " را تشخیص دهیم؟ چون میدانید این حرف با مصوت سادهه جز ㅣ صدای "س" میدهد و با بیشتر مصوت های ترکیبی صدای "ش" و با برخی صدای "س" می دهد. تمایز میان ان ها سخت است!

در جواب باید گفت حق با شماست ولی کره ای ها به این مورد توجهی نمی کنند . بنابراین شما باید از قواعد آنها در ورود یک کلمه ی خارجی به زبان آن ها دقت کنید و کلمات خود را مانند انها تلفظ کنید.

اما برخی هم ترجیح میدهد 샤 را جای shaa/sha و 사 را جای sa بکارببرند و به همین ترتیب

슈 shoo /쇼 sho

수 soo / 소 so

세 se / 셰 she

시 shi / 싀 si


اما چند نمونه :

باران 바란

تسلیم 타슬림

اسلام 이슬람

زاهد 자헤드

زیبا 지바

بیابان = بی + ا + بان= 비아반

یاری = 야리

لاله = 랄레

ژاله =잘레

بلال = 발랄

سار = 사르

عالم = 알렘 /알람

معلم = 모알렘

اریا = 아리아

سال = 살

خرج = 하르즈

خلیج = 할리즈

پروانه = 파르와네 یا 파르바네

فریاد = 파르야드

رنگ 란그 یا 랑

رنگی 랑이 یا 란기


پریا = 파리아

سکوت = 소구트

گرگ = 고르그

قربان = 코르반

غرور = 코루르

برق = 바르크

چراغ = 체라크

چراغی = 체라키

ظلم = 졸므 یا 졺

پذیرایی = 파지리아이

زنجان = 잔잔

طویل = 타윌 یا 타빌

دریا 다르야

یوزپلنگ = 유즈팔란그/ 유즈팔랑

دیروز = 디루즈

پدیدار = 파디다르

فرنگ = 파란그/파랑

قاری= 카리

اما کلماتی که ش یا س دارند:

شب را 삽 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샵 بنویسند

سیب را 십 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 싑 بنویسند.

شور را 수르 بنویسید اما برخی ترجیح میدند 슈르 بنویسند.

سور را 수르 بنویسید.

شمال را소말 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 쇼말 بنویسند ( شمالی 쇼말리 )

شرق را 사르크 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르크 بنویسند

شرمنده را 사르만데 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르만데 بنویسند.

اشتباه را 에스테바흐 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 에시테바흐 بنویسند.

منبع این پست :learnkoreanfree.blogfa

     
#17 | Posted: 1 Feb 2014 18:32 | Edited By: armita0096
ㅞ/ㅙ/ㅚ/ㅟ

ㅞصدای we می دهد اگر همراه ㅇ باشد صدای ve می دهد و همراه دیگر صامت ها صدایwe به طوری که w بسیار کوتاه ولی کشیده تلفظ شود.

ㅙ صدای wae می دهد اگر همراه ㅇ باشد صدای vae( veh keshide) می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای wae به طوری که w آرام و کوتاه تلفظ می شود.

ㅚ ترکیب صدای اوی کوتاه و ای کوتاه می باشد و همراه ㅇ صدای we (اوواه یا وه) می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای oe

ㅟ ترکیب صدای اووی کشیده و ای کشیده می باشد و همراه ㅇ صدای wi یا vi می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای i کشیده می دهد ( ترکیب صدای اوو ی بسیار کوتاه و ای بسیار کشیده)

ترکیب ㅅ و ㅇ با مصوت های بالا ...

쉐 = swe(se) / 웨 =we(ve)

쇄= swae (sae)/ 왜 =wae(=vae)

쇠 =soe / 외 = we

쉬= shwi (=shi) /위 wi(=vi)
     
#18 | Posted: 1 Feb 2014 18:33
ㅑ/ㅕ/ㅛ/ㅠ/ㅒ/ㅖ

صداهای کشیده

این صداها از ترکیب دو صدای هم جنس ساده تشکیل می شوند و ترکیب دو صدای همجنس صدایی کشیده را ایجاد می کند.

ㅑ صدای کشیده ㅏ می باشد این مصوت صدای -ia می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yaa می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای a کشیده . یعنی eaa برای مثال:


야 yaa / 뱌 pi'aa/랴 ri'aa/먀 mi'aa /햐 hi' aa

ㅕ صدای کشیده ㅓ می باشد این مصوت صدای -iu می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای you می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای u /ouکشیده . مثال:
여 you /녀 ni' ou /혀 hi' ou /겨 ki' ou (= kou) /펴 pi' ou

ㅛ صدای کشیده ㅗ می باشد این مصوت صدای -io می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yo می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای o کشیده . مثال:
요 yo / 죠 ji' o(= jo) /됴 di' o (=deo) /교 ki' o /효 hi' o /뇨 ni' o /료 ri' o /뵤 pi' o

ㅠ صدای کشیده ㅜ می باشد این مصوت صدای -ioo می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yoo می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای oo کشیده . مثال:

유 yoo / 쥬 chi' oo / 뉴 ni' oo/ 휴 hi' ooصدای کشیده ㅐ می باشد این مصوت صدای -ieh می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yeh می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای eh کشیده . مثال:


얘 yeh / 먜 mi' eh /

ㅖ صدای کشیده ㅔ می باشد این مصوت صدای -ie می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای ye می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای e . مثال:
예 ye / 뎨 di' e (= e) / 졔 ji' e (je)

نکات بسیار مهم :

1. -i' در تلفظ ها صدای e کوتاه می باشند مثل i در تلفظ sit در انگلیسی بنابراین گاهی اصلا شنیده نمی شود.
2. حرف ㅅ به همراه این صامت های کشیده صدای ش می دهد. به تلفظ این حرف با مصوت های بالا توجه کنید:
샤 shaa /셔 shou /쇼 sho/슈 shoo /셰 she /섀 sheh(shae)

     
#19 | Posted: 1 Feb 2014 18:34
ㄳ/ㄺ/ㄵ/ㄶ//ㄽ/ㄾ/ㅀ/ㅄ/ㄼ/ㄿ/ㄻ
تا اینجا با ساخت هجا اشنا شدیم و متوجه گشتید که یک هجا دو صدایی یا سه صدایی یا چهار صدایی بوده است... برای مثال

예 /마/누/이 هجا های دو صدایی و 임/달/ 난/ 집/워/ 뒤/ 뭐/ 희 هجا های سه صدایی و هجاهایی چون

왕/ 된/ 뭘 هجاهای چهار صدایی بودند اگر به هجاهای چهار صدایی قبل توجه کنید برای مثال 왕 می بینید از تر کیب زیر ساخته شده:

ㅇ+ㅗ+ㅏ+ㅇ که میشه چهار تا صدا اگر دقت کرده باشد صدای دوم و سوم هر دو مصوت هستند و صدای آخر صامت اما هجاهای چهار صدایی دیگر نیز می توان ساخت... که دو صدای اخر صامت باشد اما نمیتوان هر دو صامت دلخواهی را در کره ای در صدای سوم و چهارم جای داد ... برای همین لیست زیر جفت صامت هایی را نشان می دهد که میتواند در هجای سوم و چهارم قرار بگیرد.

ㄳ/ㄺ/ㄵ/ㄶ//ㄽ/ㄾ/ㅀ/ㅄ/ㄼ/ㄿ/ㄻ

مثال:

읽 تلفظ این کلمه ILK ایلک می باشد اما به دلیل سختی تلفظ در حالت سکون ㄹ تلفظ نمی شود. بنابراین خوانده می شود ik ایک

읽다 => تلفظ آن ilk da می باشد اما چون 읽 ساکن است بنابراین ㄹ خوانده نمی شود پس

تلفظ می شودik da

읽어 تلفظ می شود il ku ایلکا

앐 at / 앐마 atmaa / 앐아 alsu

밅mit /밅주 mit joo/밅어 mil tu

پس 닗 nit/ 닗안 nil han(niran)/ 갋 kap /갋옴 kal bom /옲 op /옲우 ol poo /즒 jeum /즒이 jeul mi

ㄳ /ㄵ/ㄶ /ㅄ درحالت سکون یا غیر ان حذف تلفظ ندارد برای مثال

읷 ik't

읷어 ik su

앉 an't

앉아 anja

않 anh

않아 an ha(= aanaa)

없 ub't

없어 ubsu
     
#20 | Posted: 1 Feb 2014 22:00
در زبان کره ای فعل (( کا )) برای آمدن و رفتن استفاده میشود

اما باید دانست که این کلمه چگونه قابل استفاده است،به عنوان مثال:کامنیدا به معنی آمدن و کاجا به معنی بیا میباشد

حال باید توجه داشته باشیم که این تلفظ توسط یه فرد کره ای چطور بیان میشود

کامنیگا؟ آمدی

کامنیدا:آمدم

حالا همین کلمات به این معانی هم بیان میشوند

کا:برو

کا: بیا

پس باید دقت داشته باشیم که کلمات چگونه تلظف میشوند،گاه یک کلمه در زبان کره ای چندین معانی دارد

مانند کلمه ی شیر در زبان پارسی که دارای 3 معنی مختلف می باشد

نگا کامنیدا،شینن کامنیگا؟ : من آمدم،تو آمدی؟
     
صفحه  صفحه 2 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آموزش الفبا و زبان کره ایی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites