تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Khaghani | خاقانی

صفحه  صفحه 17 از 99:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  98  99  پسین »  
#161 | Posted: 13 Aug 2011 08:53


روزم به نیابت شب آمد
جام به زیارت لب آمد

از بس که شنید یاربم چرخ
از یارب من به یارب آمد

عشق آمد و جام جام درداد
زان می که خلاف مذهب آمد

هر بار به جرعه مست گشتم
این بار قدح لبالب آمد

کاری نه به قدر همت افتاد
راهی نه به پای مرکب آمد

رفتم به درش رقیب من گفت
کاین شیفته بر چه موجب آمد

همسایه شنید آه من گفت
خاقانی را مگر تب آمد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#162 | Posted: 14 Aug 2011 06:57


ماه را با نور رویش بیش مقداری نماند
مشک را با بوی زلفش بس خریداری نماند

تا برآمد در جهان آوازهٔ زلف و رخش
کیمیای کفر و دین را روز بازاری نماند

در جهان هر جا که یاد آن لب میگون گذشت
ناشکسته توبه و نابسته زناری نماند

گر در این آتش که عشق اوست در درگاه او
آبروئی ماند کس را آب ما باری نماند

آن زمان کز بهر دو نان عشق او خلعت برید
ای عفی‌الله خود نصیب من کله‌واری نماند

واندر آن بستان کز او دست خسان را گل رسید
ای عجب گوئی برای چشم من خاری نماند

شرط خاقانی است با جور و جفایش ساختن
خاصه اکنون کاندرین عالم وفاداری نماند

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#163 | Posted: 14 Aug 2011 06:57


ز خوبان جز جفاکاری نیاید
ز بدعهدان وفاداری نیاید

ز ایام و ز هرک ایام پرورد
به نسبت جز جفاکاری نیاید

ز خوبان هرکه را بیش آزمائی
ازو جز زشت کرداری نیاید

ز نیکان گر بدی جوئی توان یافت
ز بد گر نیکی انگاری نیاید

ز می سرکه توان کردن ولیکن
ز سرکه می طمع داری نیاید

دلا یاری مجوی از یار بدعهد
کزان خون‌خواره غم‌خواری نیاید

پری را ماند آن بی‌شرم اگرنه
ز مردم مردم‌آزاری نیاید

به ناله یار خاقانی شو ای دل
که از یاران تو را یاری نیاید

چه سود از ناله کاندر چشم بختت
ز نفخ صور بیداری نیاید

تو یاری از حریفان تا نجوئی
کز ایشان خود بجز ماری نیاید

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#164 | Posted: 14 Aug 2011 06:58


خار غم تو گل طرب دارد
دل در پی تو سر طلب دارد

مه حلقه به گوش تو نمی‌زیبد
ور حلقه به گوش تو لقب دارد

وصل تو و زحمت رقیبانت
نخلی است که خار با رطب دارد

می‌سوز مرا که خام کس باشد
کز آتش سوختن عجب دارد

هر کو ز حدیث درد من گوید
این عذر نهد که خواجه تب دارد

وآن کس که به تو رسد مرا گوید
کو مهر تب تو بر دو لب دارد

بس تاریک است روز خاقانی
مانا که ز زلف تو نسب دارد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#165 | Posted: 14 Aug 2011 06:59


زهر با یاد تو شکر گردد
شام با روی تو سحر گردد

درد عشق تو بوالعجب دردی است
که چو درمان کنم بتر گردد

نتواند نشاند درد دلم
گر صفاهان به گل‌شکر گردد

می‌کشم رطل عشق تا بغداد
هم کشم گر ز سر بدر گردد

بر تو تا زنده‌ام دگر نکنم
گرچه کار جهان دگر گردد

برنگردم من از تو تا عمر است
آن ندانم که عمر بر گردد

خاک روبی است بنده خاقانی
کز قبول تو نامور گردد

بنده خاقانی از تو سرور گشت
بس نماند که تاجور گردد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#166 | Posted: 14 Aug 2011 06:59


عشقت چو درآمد ز دلم صبر بدر شد
احوال دلم باز دگر باره دگر شد

عهدی بد و دوری که مرا صبر و دلی بود
آن عهد به پای آمد و آن دور به سر شد

تا صاعقهٔ عشق تو در جان من افتاد
از واقعهٔ من همه آفاق خبر شد

تا باد، دو زلفین تو را زیر و زبر کرد
از آتش غیرت دل من زیر و زبر شد

در حسرت روزی که شود وصل تو روزی
روزم همه تاریک بر امید مگر شد

بد بود مرا حال بر آن شکر نکردم
تا لاجرم آن حال که بد بود بتر شد

هان ای دل خاقانی خرسند همی باش
بر هرچه خداوند قلم راند و قدر شد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#167 | Posted: 14 Aug 2011 07:01


آن را که غم‌گسار تو باشی چه غم خورد
و آن را که جان توئی چه دریغ عدم خورد

شادی به روی آنکه به روی تو جام می
از دست غم ستاند و بر یاد غم خورد

بر درگه تو ناله کسی را رسد که او
چون کوس هرچه زخم بود بر شکم خورد

هرکس که پای داشت به عشق تو هر زمان
از دست روزگار دوال ستم خورد

عشق تو بر سر مه عشاق آب خورد
گر مرد اوست بر سر ابدال هم خورد

زلف تو کافری است که هر دم به تازگی
خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد

عالم تو را و گوئی خاقانی آن ماست
او آن حریف نیست کز این گونه دم خورد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#168 | Posted: 14 Aug 2011 07:02


آنچه تو کردی بتا نه شرط وفا بود
غایت بیداد بود و عین جفا بود

قول تو دانی چه بود دام فسون بود
عهد تو دانی چه بود باد هوا بود

مهر بریدن ز یار مذهب ما نیست
لیک چنین هم طریق و رسم تو را بود

از تو و بیداد تو ننالم کاول
دل به تو من داده‌ام گناه مرا بود

ای دل خاقانی از گذشته مکن یاد
عاقبت این است آنچه رفت بلا بود

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#169 | Posted: 14 Aug 2011 07:03


رخ به زلف سیاه می‌پوشد
طره زیر کلاه می‌پوشد

عارض او خلیفهٔ حسن است
از پی آن سیاه می‌پوشد

یوسفان را به چاه می‌فکند
وز جفا روی چاه می‌پوشد

بر در او ز های و هوی بتان
نالهٔ داد خواه می‌پوشد

آهوان را به سبزه می‌خواند
دام زیر گیاه می‌پوشد

حال خاقانی ارچه می‌داند
آب خود زیر کاه می‌پوشد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
#170 | Posted: 14 Aug 2011 07:03


آواز حسنت ای جان هفت آسمان بگیرد
سلطان عشقت ای مه هر دو جهان بگیرد

زلف تو گر به عادت خود را کمند سازد
مرغ از هوا درآرد، مه ز آسمان بگیرد

ماهی است عارض تو کاندر سپهر خوبی
چون از افق برآید آفاق جان بگیرد

در پای غم فکنده است هجر تو عالمی را
زنهار وصل را گو تا دستشان بگیرد

وصلت به کار ایشان دست از میان برآرد
گر هجر تو به زودی پای از میان بگیرد

گرخوش خوئی نداری خاقانی آن نداند
داند که خوش نگاری این را به آن بگیرد

تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
     
صفحه  صفحه 17 از 99:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  98  99  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Khaghani | خاقانی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites