تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

واژگان پارسی

صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3  
#21 | Posted: 29 Dec 2012 14:06
عظیم:بزرگ - پرشکوه - تنومند - سترگ - کلان – والا- بیکران،پهناور-زیاد
کلمه:واژه
این دفعه:این بار
قابل توجه:چشمگیر - تماشایی - در خور نگرش – دیدنی
انتظار: چشمداشت - چشم براه بودن - چشم‌داشتن
انتظار داشت: بیوسید
انتظار داشتن: چشم داشتن
انتظار می رود: پیش بینی می شود
لطیف:نرمینگی ملایم نرم
عید نوروز:جشن نوروز
مبتکر: نوآور
مبتکرانه: نوآورانه

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#22 | Posted: 26 Jan 2013 14:32 | Edited By: akhavan
مخمصه:تنگنا - رنج - گرفتاری – هچل

عقیده:دیدگاه

مسافر:رهنورد - رهسپار – گشتار

منشاء: آغازه - سرآغاز

مقدار:اندکی - چندی

خروج: برونرفت - برون‌رفت - برونروی - بیرون - بیرونی

خروجی:برون رفت - راه بیرون - واشدگاه

تقاطع: برخورد - برشگاه - چهار راه

عقل: خرد - دانایی - دانش - هوش

بحران: آشفتگی - چالش - سراسیمگی - ناآرامی

منحرف:گمراه - کژدیسه - کجرو

فرض کردن: انگاردن - انگاشتن - پنداشتن - گمان بردن

تاسیس:راه اندازی - پایه گزاری - بنیاد گذاری - بنیان گذاری - بنیانگذاری - پایه گذاری

قاتل: آدمکش - آدم کش - جان ستان

تولد یا میلاد:زادروز

عیش و نوش: خوشگذرانی

شغل: کار - پیشه

کلاس: آموزگاه - پایه - دانشپایه - رده - رسته

خصوصیت: ویژگی

ارشد: بزرگتر - برتر - ارجمند - سرآمد - فرازین

قیافه:چهر - چهره - رخ - رخسار - رخساره - رو - ریخت

متقاضی: درخواست کننده - خواستار - خواهان - درخواستگر

نهایی: پایانی - انجامین - فرجامینن - کرانین

طعم: مزه

حفره: سوراخ - چاله - گودال - مغاک

شعور: خرد - دانایی - دانستگی - دریافتن - هوش

حسود:بد اندیش - چشم تنگ - رشک بر - رشکوند -رشک ورز

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#23 | Posted: 27 Jan 2013 15:31
زاویه:گوشه - سوک - کنج - گونیا

خاطره:یادبود - یادمان - یادنامه

عمر: زندگانی - زندگی - زیوِش - سال

شکرگذاری: سپاسگذاری - سپاسگزاری

مسولان:
کارگزاران - دست اندرکاران

جایزه: پاداش

قدمت: دیرینگی - پیشینه - دیرینه - کهنگی

محترم:ارجمند - ارج‌مند - بزرگوار - گرامی - والا

بدن: تن - اندام - پیکر - تنه - کالبد

تمایل: گرایش - خواهانی - دلبستگی

جدید: تازه - نو - نوباوه - نوین

عکس العمل: واکنش

سابق:پیشین - گذشته - پیش

ذیل: زیر - پانوشت - پایین

کلمه: واژه

متاثر: دل آزرده

مشابه:
مانند - همانند - همتا - همسان

نفر: تن - سر - کس

قرون: سده ها

ایام: روزها - روزگاران

اجباری: زوری - به زور - ناچاری - ناخواسته - ناگزیری

اسید: ترشک

پاکت: بسته

بی عدالتی: بی دادگری - بیداد - بیدادگری

موازنه: برابری - برابر کردن - همسنگی

آنقدر: آن‌اندازه - آنگونه - چندان

مجسمه: تندیس - پیکره

کنسرت: همنوازی

صاحب:
دارنده - کدیور

به همین خاطر:
از این رو

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#24 | Posted: 28 Jan 2013 15:58
به دلیل اینکه: چونکه

ثبت نام کردم: نام نویسی کردم

مغازه: دوکان - کرپه

فعلی: کنونی

کظم غیظ:
فرو نشاندن خشم

متعجب شد: شگفت زده شد

خرابکار: ویرانگر

مقوی: نیرو بخش - توانبخش - تواننده - نیروزا

منطق: گویا - خردورزی - فرنود

جامع: فراگیر - فراخ - فرآراسته - گردآور

فامیلی: خانوادگی

فکس: دورنگار

منظره: چشم انداز - دورنما - دیدگاه

عدم موفقیت: ناکامی - ناکامیابی

مرکز تحقیقات: پژوهشگاه

گریم: چهره پردازی - بزک کردن

مسیحی: ترسایی

مسیحیت: ترساگری

عرض حال: دادخواست

سرعت: شتاب - بادپایی - چالاکی

یک بعدی: تک سویه

مرتباً:
پی در پی

متخصصین: کارآزمودگان

مار کبری: کفچه مار

عاشق شد: پاک باخت-دل باخت-دل سپرد

عرضه کرد: پیشاورد کرد-رونمایی کرد-نمایاند-هویدا کرد

سمبول: نماد

منحرف کرد: بیراه کرد-گرداند-گمراه کرد

تیراژ: شمار-شمارگان

ساک:
توبره-دستکول-کوله پشتی-کیسه

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#25 | Posted: 30 Jan 2013 00:45
زراعت یا زارع: کشاورزی یا کشاورز

در ضمن: همچنین - افزون برین - وانگهی

ضمنا: هم چنین - نیز - دراین میان - با آنکه - باهمه این ها - افزون‌برین - در پیوست

جنبه: سویه

غرب: باختر - خوربران

شرق:
خاور - خورآی - خورآیان

قدرتمند: نیرومند

مدرن: نوین - امروزین

غلط: نادرست - ناراست

راحت: آسان - آرام - آسایش - آسوده - ساده

تست: آزمایش - آزمون

دیکته (واژه فرانسوی) : از بر نویسی -گو نویسی

عمو: اپدر -کاکا - کاکو

قدم: گام - پا - پای

قاچاق (واژه ترکی) : نهان فروشی - پنهان فروشی

شمسی:
خورشیدی

پالتو (واژه روسی) :
بالا پوش -چوخا -آپافت

محله: برزن - کوی

جامع: فراگیر - فراخ - فرآراسته - گردآور

حمام: گرمابه

ضد و نقیض: ناجور - ناسازگار - ناهمتا

بعضی مواقع: گاهی

لجبازی:
یکدندگی

فعلا: اکنون - این دم - این زمان - هم اینک

غسل: شست و شو - شستُشو

تکنیک: شگرد

نبض: تپش

مقابل:
رو به رو - رویارو - رو در رو - برابر - روبرو - روبروی - روبه‌رو - رویاروی

خرابه:
ویرانه

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#26 | Posted: 30 Jan 2013 17:10
معطر: بویا - خوشبوی - مشگبوی

شفا: درمان - تندرستی - بهبود - بهبودی

علم: دانش - پرچم - نشان - درفش - دانایی

مرکز تحقیقات:
پژوهشگاه

نفر: تن - کس

انعکاس: باز تاب - بازتاب - بازخورد - پژواک

جزا: کیفر - سزا - پادافره – بادافره

مقایسه: سنجش - برابری - هم سنجی - هم‌سنجی

حلق: گلو - گلوگاه

نصیحت: اندرز - پند

باعث: انگیزه - مایه - انگیزاننده - دست آویز

جسد: پیکر - لاشه - مردار

عصبانیت: خشم - برآشفتگی

قصر: کاخ - کوشک

ندرتا: گاهی

غیر قابل بیان: ناگفتنی

خلافکار: تبهکار

مخصوصا: به ویژه - به‌ویژه

معما: چیستان - راز

غیرقابل تصور: ناپنداشته - ناپنداشتنی

قشنگ: زیبا - خوشگل

نمک طعام:
نمک خوراکی

لااقل: دست کم

تذکر: یادآوری - گوشزد

خداحافظ:
بدرود - خدا نگهدار

از قدیم:
از دیر باز

در عوض: در برابر

تجمع:
گردهمایی

اغلب: بیشتر - چیره تر

محصول: بازده - برآیند - برونداد - خرمن - دستاورد - دست‌آورد - فرآورده

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#27 | Posted: 31 Jan 2013 20:44
آقا: کدبان - بان - خواجه - سرور - کیا

پستچی: نامه رسان - چاپار

افتتاح:
گشایش - بازگشایی

حامله: آبستن - باردار

تعویض: جابجایی - جابه جایی - جایگزینی

شامل: در برگیرنده - دارای - دربرگیرنده - همه گیر

جعلی: برساخته - دروغین - ساختگی

منظور: خواسته - آرمان - آرزو - فردید - نِگرش

قصد دارند: برآنند

خیرمقدم: خوش آمد - خوشامد

ضایعات: پسمان ها

منطقه: کوی - برزن - سرزمین - بخش - دور و بر

جالب توجه: نگریستنی

تسکین: آرام کردن - دلداری - آرامش - دل آسایی

سوال: پرسش

شجاع: دلیر - پردل - دلاور - شیردل - گُرد

حرفه ای: چیره دست - کاردان - کارشناس

حرفه: پیشه - شگرد - کار

ماهر: استاد - چیره - چیره دست - زبردست - کارآزمود - کارآزموده

فحش: دشنام - ناسزا

غارت:
تاراج - چپاول

مبارک باد: خجسته باد - همایون باد - فرخنده باد

لینک: پیوند - دنبالک

رفقا: دوستان

متنوع: گوناگون - جوراجور - رنگارنگ

مجرب: کارآزموده - جهاندیده - کاردان - کارکشته

شیمیایی: کیمیایی

سابقاً: پیش از این - پیشتر - پیشترها

کفاش: کفشگر - کفشدوز

مطلب:
گفتار - نوشته

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#28 | Posted: 22 Jan 2016 15:35
شعر : چکامه
قلب: دل
عقل: خرد
فکر: اندیشه
تورم : آماسیدن
صبح: بام ، بامداد
سحر : سپیده دم ، پگاه
ظهر: نیمروز
عصر : پسین

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
     
#29 | Posted: 29 Aug 2016 05:03 | Edited By: koloft_deraz
آباژور = پرتو افکن

ابتکار = نوآوری

اتصال = پیوستگی

آتلیه = کارگاه هنری

اتوبوس = همه بر

آتی = آینده

اثر = آفرینه، نشان

احتیاط = استوارکاری، دوراندیشی

احمق = کم خرد، کودن

اختصار = کوته نوشت

اختلاف = ناسازگاری

اختلال = نابسامانی، بهم خوردگی

آخرت = آن سرای، آن جهان

اخطاریه = یاد برگ

آدامس = سقز

آدرس = نشانی

آرشیو = بایگانی

آسانسور = بالا بر، بالا رو

استادیوم = ورزشگاه

استاندارد = هنجار، نمونه ی پذیرفته شده

استبداد = خودکامگی، خودسری

استحقاق = شایستگی، سزاواری

استحکام = استواری

انعکاس = بازتاب

انفجار= پُکش، ترکیدن

انقلاب = فراخیز

آوانس= پیشی

برکت = فراوانی، افزونی، افزون شدن

بیعانه = پیش بها

این ها واژه های تازه ایی بودن که فرهنگستان هنر! معادل پارسی برای آن ها در نظر گرفته!
     
#30 | Posted: 7 Sep 2016 19:05
تندیس بجای مجسمه
سردیس : مجسمه ای شامل سروگردن و مشاهیر
رزمایش بجای مانور
خردورزی بجای عقلانیت

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
     
صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / واژگان پارسی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites