تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

صفحه  صفحه 16 از 21:  « پیشین  1  ...  15  16  17  ...  21  پسین »  
#151 | Posted: 13 Aug 2014 10:21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٤٧
فتنه چسان بپا شود خیز بیا که همچنین
آب حیات چون رود جلوه نما که همچنین

عمر دوباره چون گرفت مرده ز لعل عیسوی
چون تو برفتی از برم باز بیا که همچنین

غنچه چگونه بشکفد از دم صبح مشک بیز
دل بگشا از آن دهن نغمه سرا که همچنین

مهرچگونه سرزند از افق فلک بخاک
سایهٔ سرو خود فکن بر سر ما که همچنین

دست قضا چسان کسان در رسن بلا کسان
قید نما بمو ز ذل سلسله ها که همچنین

آتش طور موسوی گر ز تو آرزو کنند
از سر طور دل نما نور و سنا که همچنین

شرح جمال حق ز تو گر طلبند با جلال
از رخ و زلف خویشتن پرده گشا که همچنین

منکر نعمت او مگر بر تو نیفکند نظر
قدس تشبهّت شمر قهر و رضا که همچنین

خواست که شرح آن دهد کاینهٔ تو بهر او
ساخت همه برای تو آینهها که همچنین

کان و نبات و جانور دیو و فرشته چیستند
یک به یک از وجود خود گو به در آ که همچنین

بوقلمون صفت پری هر نفسی به پیکری
چون بودای ز گل بری پر بگشا که همچنین

چیست هلال خود بگو گوشهٔ ابروان من
بدر چسان شود نما خود بخدا که همچنین

اسرار کنز مختفی گر ز تو جستجو کنند
رخصت ناطقه مده نطق و نوا که همچنین
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#152 | Posted: 13 Aug 2014 10:23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٤٨
فلک گشته سرگشتهٔ کوی او
بود روی عالم همه سوی او

همی می رسد بر مشام دلم
ز گل خاصه از اهل دل بوی او

مه و مهر بین بر کمیت فلک
شب و روز اندر تکاپوی او

نه آغاز پیدا نه انجام و هست
تمامی یکی پرتو روی او

شمیم جنان چیست با نگهتش
کجا طوبی و قد دلجوی او

تو و کوثر و سبحهای پارسا
من و جام و زنّار گیسوی او

بدین ضعف کردیم آهنگ عشق
دل و خسته و زور بازوی او

رخم زرد و مویم سفید اشک سرخ
سیه روز و سودائی از موی او

ز اسرار گر سر برد نیست باک
دو گیسوش چوگان سرم گوی او
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#153 | Posted: 13 Aug 2014 10:26 | Edited By: ROZAALINDA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٤٩
حرف اغیار دغا در حق یاران مشنو
آشنایان بگذار و پی بیگانه مرو

ای که در مزرع روی تو دهد حاصل مهر
بینوایم بنوازم که رسد وقت درو

بامیدی که بابروت مشابه گردد
ز ریاضت شده چون موی میانت مه نو

پیش آنروی گل و سنبل و زلفی که ترا است
خرمن مه بجوی خوشه پروین بدو جو

جز به آن مطلع انوار که دید و که شنید
که بود مهر درخشنده قرین با مه نو

ترسم این دلق ملمع که تو داری اسرار
می فروشش بیکی جرعه نگیرد بگرو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#154 | Posted: 13 Aug 2014 10:38
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٠
از باده مغز تر کن و آن یار نغز جو
تا سر رود بسر رو و تا پا بپا بپو

بر نقش ما سوا خط بطلان بیا بکش
از لوح دل محبت اغیار رو بشو

یاران ز باده سرخوش و در سر ترا خمار
جامی بزن بطرف چمن نوگلی ببو

چون یاد دوست میرود اندر ملامتم
ای مدعی هر آنچه توانی بگو بگو

خاصان و عامیان همه را شور او بسر
ترسا و پارسا همه را رو بسوی او

در دیر و در حرم بکنشت و کلیسیا
در جستجوش ره سپر اسرار کو بکو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#155 | Posted: 13 Aug 2014 10:40
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥١
راه عشق است و بهرگام دوصد جان بگرو
عشق سریست نهانی به دراز گفت و شنو

کی شود این دل بی حاصل ما طعمه عشق
بر این مرغ هما خرمنی از جان بدو جو

بسکه نزدیک بود شارع مقصد دور است
تا یکی ای دل دیوانه بهر سو تک و دو

این همه عکس که آغازی وانجامش نیست
از فروغ رخ آن مهر بود یک پرتو

در بر ماه ببین آینه و آب جدار
که چسان خود متفنن شود از یک خورضو

گوشه ابروئی از گوشهٔ برقع بنمود
آسمان را که همی چرخ زنان شد در دور

درد نوشان سماوی ترا آمده جام
که بود باز از این فخر دهان مه نو

می خور اسرار و از این خواب گران شو بیدار
حاصل عمر خود اندوز که شد وقت درو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#156 | Posted: 13 Aug 2014 10:41
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٢
ای مهر همچو مه ز رخت کرده کسب ضو
خال رخ تو برده ز مشک ختن گرو

از طرف بام چرخ برین باد و صد هراس
سر میکشد برای تماشات ماه نو

بینم خراب حال دل ای عیسوی نفس
پا از سرم مکش نفسی از برم مرو

در هر دلی که عشق بر افراشت رایتی
او رنگ سلطنت چه و طرف کلاه کو

در جان آنکه تخم محبت نکاشتند
باشد هزار خرمن طاعت به نیم جو

برق سبک عنان هوا آنقدر نداد
مهلت دل مرا که کند کشت خود درو

اسرار جام جم طلبی پیش پیر دیر
جامی بنوش و غافل از اسرار خود مشو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#157 | Posted: 13 Aug 2014 10:42
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٣
قد کاد شمسی تخفی شعاعه
یا صحبت نوحوا حیوو داعه

گرداری ای شاه عزم هلاکم
این تیغ و این سرسمعاً و طاعه

تا کی نمائی خصمی بعشاق
دعنا و سلمی یا دهر ساعه

یا لیت فاها بالقول فاهت
کی اذهقت عن ذوقی البساعه

الطرف یغلی والخف یرمی
هل من شفاه منها الشفاعه

ناصح مده پند ما را ز عشقش
لسنا نبالی فیها الشناعه

نوگل بگلزار کو عندلیبی
یوسف ببازار این البضاعه

کشتیم تخمی گشتیم نومید
یوماً حصدنا نعم الزراعه

زین خوان نعما خون دلت بس
طوبی لحاس کاس القناعه

بر بند اسرار از این جهان بار
تباً لمن صار یشری متاعه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#158 | Posted: 13 Aug 2014 10:45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٤
چو ماه چارده دارم نگاری چارده سال
دمیده بر عذارش خط چو برگرد قمر هاله

عرق بنشسته برروی تو یا بر برگ گل شبنم
حباب است این به روی جام می یابرسمن ژاله

بکلگشت چمن بخرام و در طرف گلستان بین
به گل از قامتت سرو و خجل از عارضت لاله

ترا ساغر بلب در بزم غیر و گوش بر مطرب
مرا از خون دل باشد شراب و مطرب از ناله

کنار جویبار دیدهام بنشین تفرج کن
و ماء القلب من عینی علی الخدین سیاله

از آن یکتا هویدا گشت بیحد عکسها آری
بدید آید ز نقطه دایره چون گشت جواله

شکرها ریخت در وصف رخت اسرار از خامه
که جادارد برند قند از خراسان سوی بنگاله
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#159 | Posted: 13 Aug 2014 10:47
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٥
ای نرگست سحر آفرین لعلت شکرخا آمده
مو عنبرین رو یاسمین زلفت سمن سا آمده

بسته بخونریزی کمر در خانه ای زین جلوه گر
یا معشر الناس الحذر ترکی بیغما آمده

کاکل بدوش آویخته زلف مسلسل ریخته
در شهر شور آمیخته کآشوب دلها آمده

ای آفتاب خاوری رشک بتان آذری
دیگر چو تو از مادری کمتر بدنیا آمده

مه پیش رویش منفعل سرو از قد او پابگل
برهمزن صد ملک دل زان چشم شهلا آمده

اسرار بی برگ نوا تا بیند آن نور خدا
موسی صفت مست لقا دیدار جویا آمده
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#160 | Posted: 13 Aug 2014 10:48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٦
گیرم نقاب برفکنی از رخ چو ماه
کو تاب یک کرشمه و کو طاقت نگاه

یک شمه از طراوت رویت بهار و باغ
یک پرتو از فروغ رخت نور مهر وماه

یکبار رخش نازبرون تا ز و باز بین
عشاق را جبین مذلت بخاک راه

در خون نگر بمالم دل مردمان چشم
بر پا نموده از مژگان رایت سپاه

عزم شکار کرده مرانم که عیب نیست
وقت شکار بودن سگ در قفای شاه

آن مه سپه کشد پی تاراج جان زناز
من میکنم مبارزه با خیل اشک و آه

جز پیش این بتان خداوندگار حسن
در مذهب که بوده روا قتل بیگناه

در ترک و تاز لشکر نازش بملک حسن
کس جان نبرد خاصه تو اسرار از این سپاه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
صفحه  صفحه 16 از 21:  « پیشین  1  ...  15  16  17  ...  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites