تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Song Writer | ترانه سرا

صفحه  صفحه 10 از 235:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  234  235  پسین »  
#91 | Posted: 11 Jan 2014 11:21
. . . خــ و د کــ شــ یــــــ . . .

خودکشی راهِ کـج تـوو بـیـراهـه
خودکشی سربِ توو گلو،بی جیغ
خودکشی یـعنی دل بـریدنِ تـو
خودکشی یـعنی رگ بریدنِ تـیـغ

خودکشی تُف به صورتِ تقدیر
خودکشی گریه های یک نوزاد
خودکشی جیـب خالیِ مـادر
نسخه ی قرص و شربتِ آزاد

خودکشی فاجعه ولی ممکن
خودکشی شوخیِ بـدِ دنـیـا
خودکشی حس و حالِ تک دختر
وقـتِ دفـنِ جـنـازه ی بــابــا

خودکشی بی کسی و تنهایی
خودکشی حسِ پشتِ پا خوردن
خودکشی زخمِ دشنه ها از پشت
از رفـیـقـا یـکـی دوتـا خــوردن

خودکشی گریه های زندونی
خودکشی مثلِ واژه ی آزاد
خودکشی حالِ دختری که پدر
شوهرش داده واسه خرجِ مواد

خودکشی اشکِ مردِ شرمنده
خودکشی هر دفعه زمین خوردن
خودکشی توو فشارِ بی پولی
دیـدنِ گـشـنـگـیِ بـچه و زن

خودکشی تن فروشیِ دختر
خودکشی شاعری که پوسیده
خود کشی دردِ بی پدر مادر
یا کسی که خـیـانـتـی دیـده

خوبِ من!خودکشی رهایی نیست
نـــا امـیـدی یـه چــوبـه ی داره
قــلـبـتـو راهـیِ خـدا کـن کـه
واسـه هـر دردیـم دوا داره

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#92 | Posted: 11 Jan 2014 11:22
... چنــد خــط جــنون ...

توو اتاقی پر از هوایِ جنون
کاغذای مچاله روی ِ زمین!
روی میزم دو بسته سیگار و
واسه خر کردنم دو تا کدئین!

اضطرابِ یه ذهنِ پُر تشویش
بینِ جریانِ اشـک،خندیدیـن!
یه روانی اسیـرِ ایـن اوضـاع
میشه فردی یکم شبیهِ به من!

بعضی وقتا یه شاعرِ وحشی
واژه هاش لایقِ یه کاغذ نیست!
مُهر رد خورده روو تنِ شعراش!
مثلِ افکارِ زشتِ یه "کمونیست"!

گاهی تـوو فـکـر داسـم و چـکـش
توو نگاهم یه "تک ستاره ی سرخ"!
گـاهـیـم تـوی فـکـرِ مـجـروحـم
نــقــش میبنده یه تـرانه ی سرخ!

خیلی روزا یه گوشه از سلول
محو "سرگیجه" های هیچکاکم!
گـاهـیـم تـویِ "دوزخِ" دانـتـه
واسه چند لحظه دور از این خاکم!

رو مـوتـور بـا "چـه" و گـرانـادو
واسه کشفِ جهان سفر میرم!
با "پوزو" توو یه شهرِ بی قانون
با یه تامپسون پیِ خطر میرم!

وقتی میرم توو بُهتِ "عشقِ سگی"
حسِ خوبی به "سـگ کـشـی" دارم!
گـاهـیـم بـعـدِ درک یـه آهـنـگ
خـیـلـی احـسـاسِ خـودکـشـی دارم!

تـوو کـتـابـای شـامـلـو،حـالـم
مثلِ قـقـنوسِ خـیـسِ بـارونـه!
تـویِ دنـیـایِ واژه ی اخـوان
کلِ دنـیـایِ مـن زمـسـتـونـه!

من شبا با واترز و گیتارش
تا خود صبح منگ و بیدارم!
باورم شد که تک تکِ دردام
آجری میشه واسه "دیوارم"!

کـاغـذایِ مـچاله رویِ زمـیـن!
توو اتاقی پر از هوایِ جـنـون!
شعرِ خسته اسیرِ تویِ یه بند
ردشو شاعر!توو بهتِ واژه نمون !

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#93 | Posted: 11 Jan 2014 11:23
با شــال تــو چشمامو می بنــدم ...

مـوهـایِ تـو درگـیـرِ آبـانـن
پـایـیـز کم کم بـاورت مـیـشـه
از جنسِ برگایِ پُر از خش خش
یک شالِ نارنجی سرت میشه

شالت منو غرقِ عبورت کرد
را(ه) رفتنت تـلقیـنِ پایـیـزه
حالِ درختا رو عوض کردی
چون توو بهارم بــرگ میریزه

با دیدنت زردی گرفت روزام
با این مَرَض دنیــام زیبا شد!
معنای شعرایِ پُر از ابـهـام
توو موجِ موهایِ تو پیدا شد

با بوسه ی آرامشت من رو
زخمیِ روزی که نبودی کن
از رژِ لب با طعم ته سیگار
حسِ جهانِ من رو دودی کن

زخـمـایِ مـن بـا تـو چـه آرومـن
بـا ایـن جـنـون هـرروز می خـنـدم!
عاشق شدم بی فکر و بی منطق
بـا شـالِ تـو چـشـمـامـو می بـنـدم

شاید یه روزی،شصت سالِ بعد
یـک عـصـرِ پـایـیـزی مـثـه امـروز
شـونه کـنـم مـویِ سـفـیـدت رو
بـا شـونـه ای جـا مـونده از دیـروز

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#94 | Posted: 11 Jan 2014 11:24
۲۰-

سردمه،این ترانه یخ بسته
تـیـرِ من حـسِ بـهـمنو داره
منجمد میشه واژه رو کاغذ
از تـرانـم تـگـرگ می بـاره

حکمِ اعدامِ من رو امضا کن
تویِ این دادگـاهِ جـنـجـالـی
"فاجعه"نفسِ این قضاوت بود
رای دادی به عــشقِ پوشالی

انـتـخـابِ تـو کـیـش و مـاتـت کرد
تـویِ بـازی یـه "فـاجـعـه" رخ داد
شاهی بودی که واسه یک سرباز
همه ی مهره هاشو داده به باد!

کــوه بودم بـرات که بـا فریـاد
بـهـمنو تـوو وجودم انداختی
بـا تـو من فـاتـحِ جهان بودم
ولی تو جنگِ اوّلو بـاخـتـی

نبشِ قبرِ گذشته نیست امـا
تویِ ذهنت پیِ مـقـصّر بـاش
پُر نکن من رو از دلایـل پـوچ
واسه قلبِ خودت مفسّر باش!

سالِ من گیـر کرده تــویِ سه ماه
وقتی آغوشِ گرمت اینجا نیست
ایـن دمـاسـنـجِ لـعـنـتـی مـونـده
توی بهتِ دمای منفیِ بـیـست!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#95 | Posted: 11 Jan 2014 11:25
آرامـِـشَـم بـویِ جـنـون مـیـده

از وقتی رفتی خونه وحشی شد
آرامـِـشَـم بـویِ جـنـون مـیـده
چاییِ بی تو طعمِ الکل داشت!
لـیـوانِ قـهـوه بـویِ خون مـیـده!

عـکـسایِ روو دیـوار عـزادارن
روبـانِ مشکی کنجِ هر قـابـه
ما زنده ایم و عشقِ ما مُرده
تاریکی روو این جاده می تابه!

تـقـویـمِ من تـکـرارِ دیـروزه
ساعت توو بُهتِ لحظه ها مونده!
ذهنم پر از افکارِ مبهم بود
چـیـزی شـبـیهِ شعرِ ناخونـده!

زخـمـی شدن لب هایی که امروز
دور از تــو و درگـیـرِ سـیـگـارن!
دریـاچـه یِ دردِ چـشـایـی کـه
بـا یـادِ تـو تـا صـــبــح بـیـدارن

طعمِ جهان تلخیِ ممتد شد
این غصه ها دنیامو مشکی کرد
بانو بیا ایـنـبـارو با مـن بـاش
این التماسو گـــوش کـن،برگرد ...

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#96 | Posted: 11 Jan 2014 11:26
لعنتی آخـه عـاشـقـت بـودم!

عشقِ تو قسمتِ جهانم نیست
تـو یـه عـابر تـوو زنـدگـیـم بودی
تـکـیـه گـاهـی بـرای آرامـش
تـویِ روزای خـستـگیـم بـودی

تـو مـهاجـرتـرین پـرنـده شـدی
میری اونجایی که سـفر میگه
یه تَلَم واسه تو ، ولی حسّت
می بـره قـلبـتـو یـه جـا دیـگـه

توو یه لحظه جدا شدی،وقتی
طعمِ بوسَت به رویِ لبهام بود
بـا نـبـودِ تـو بـالـِشِ کُهـنَـم
همدم گریه های شبهام بود

رفتـنـت ساده و طـبـیـعی بـود
خـالـی از گـریـه و غم و فـریـاد
یـادمه یـک نـفـر یـه جایی گفت
"فـاجـعـه ساده اتـفـاق افـتـاد" *

پیشِ چشمامه کادویِ عیـدت
رژه ی خـاطـراتـه تـوو مغـزم!
بالش از گریه های من پُر شد
مـن هـنـوزم یـه مـعـدنِ بُـغضـم!

سـاده دوسِت نـدارمـو گـفـتـی
بـعـدِ تـو گـیـرِ مـسـتـی و دودم
لعنتی اون شبا رو یادت رفت ؟
لعنتی آخـه عـاشـقـت بـودم!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#97 | Posted: 11 Jan 2014 11:26
فرقِ من با جسد،نفس هامه!

زندگیم رفته زیـرِ خـاکسـتر
دیگه آتیشی توی قلبم نیس!
حنجرم قبرِ سـردِ یک فریـاد
عمری مردم بهم میگفتن هیس!

گـیـرِ یـک بـغـضِ کهنه ام،اما
گریـه زشـتـه،برایِ مردا نـیس
روحِ من توو گـذشته جا مونده
تنِ من در مسیـرِ فـردا نـیس

یـادِ یـک شـب کنارِ تو...!بـسـه!
خَـسـتَم از خـاطـراتِ تـکـراری
قصه هام کهنه شد واسـه مردم
تـو بـگـو زهـرِ تـازه ای داری؟

من پـر از حسِ مُردنـم اما
توو رگام زندگیو تُـف کردن!
فرقِ من با جسد،نفس هامه!
این نفس های لعنتی سردن!

دخترک ماشه ی خیانت رو
بِکِش و قاتلِ ترانه تـو باش!
شعرمو توو کفن بپوشون و
علت دفنِ شاعرانه تو باش!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#98 | Posted: 11 Jan 2014 11:27
مــرزِ کــوچِ تـو تـا کـجا بوده؟

مــرزِ کــوچِ تـو تـا کـجا بوده
که جهان بودنت رو یادش رفـت
تـا لـبـاسـت بـه رنـگِ ابـرا شد
مــاه ، بوسیدنـت رو یادش رفت

مــرزِ کــوچِ تـو تـا کـجا بوده
مقصدِ تـو کجای ایـن کُـره بود؟
هـمـه میگن که از زمین رفتـی
مـرگِ تـو ، باورِ یه دلـهـره بود

مردِ تو هر شَـبـِش رو با گـریه
بـا خـیـــالِ تـنِ تـو بـیـداره
تـارِ مـوتـو که عـاشقش کرده
لایِ دیـوانِ حـافـظـش داره

کـامِ غـم رو گرفته با سیـگـار
پُـک زده دردِ نـا تـمومـش رو
خودزنی رنگِ سرخِ خون کرده
پیرهنِ تـیـره رنگِ شومِش رو

خـوابِ تـو آرزوی آخـرشـه
رفته آغوشت،این یعنی سرما
جشنِ مرگِ تورو نمی فهمه
طعمِ خون داره قندِ این خرما

عـطـرِ مـوهـاتو داره این خونه
تـا نـشـه مُردنت رو بـاور کرد
تا بـشـه زنـدگی رو بـا گـریـه
خالی از فکرِ تیغ و رگ سر کرد

بـرو تا توو بـهـشت غوغا شه
روحِ تـو آسـمـونـو زیـبـا کرد
پیکرت رو زمیـن نمی گُنجید
خــاک،آغـوشِ سردِشو وا کرد

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#99 | Posted: 11 Jan 2014 11:28
مــعنای بی کــس شدن...

یه پاییزی گم شد توو دی ماهِ سرد!
میخوابم توو سـرما تا مـُردن بـیـاد!
یا فـریادمو می سـپارم دسـتِ کـوه
تا خـشـمش به هـمراهِ بـهـمـن بیاد!

دارم مُـردنـو زنـدگـی مـی کـنـم
بـا تـرکِـش تـوو قـلـبم نفس می کشم!
اسـیـرم تـوو دسـتـــای آزادگــــی
واســـه آســمـونـم قـفس می کــشم!

تـنِ خـاطـراتم پـُر از جـای چَـنـگ!
مـن حـسـم عجـیـبه،فـقـط درد نیست
نمی خـوام کـه بـغـضم عـفونت کنه!
کی گفته که گریه واسه مرد نیست ؟

چیه؟!...ها؟! روانی ندیدی؟!...ببین!
از اول مـن احـمق نــبــودم،بـفـهـم!
یـه جـایی،یـه روزی،یـه چیزی شده
یـا بـازم دروغــی شـنــیــدم،بـفـهـم!

یـه بـیـمـاریِ ذهـنـیِ عـاشـقـی!
پـُر از درد و گـریـه،پر از التهاب!
بـرای رهـایـی از ایـن فـاجـعــه
رو تخـتـت برایِ همیشه بـخـواب!

مـیدونی چه سـخـتـه تو تنها شی و
دلِ عـشـقِ تـو بـاشـه پـیـشِ کـسـی؟
توو ذهنت پُکیدن شروع میشه و
به مـعنای بــی کــس شــدن میـرسی!

چـقـد(ر) نـاامـیـدی تـرانـه،چـتـه ؟!
بگو چشمه ی اشکِ تو از کجاست؟
مـیـدونـم کــه سـخـتـه تـحـمـل ولـی
به جز اون فقط خودکشی راهِ ماست!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#100 | Posted: 11 Jan 2014 11:28
فـرامـوشـت شده این مرد؟

بیا این قیچی و این عکس
مـنـو از خـاطـِرِت کـم کن
کـنـارِ هـم چـه زیـبـایــیـم
بـیـا تـصـویـرو مـبـهـم کن

منِ بی تو چقد(ر) پـوچه
بـیـا مـعـنـای مـن،برگرد
بیا اسمم رو یادم نیس(ت)
بـازم قـلـبـم مـنـو گـم کرد!

شـبِ مـن با تو شـب میـشـه
وَگَــرنـه گــنــگه تــاریـکـی
مـن از لـبـخـنـدِ تـو شـادم
تو مـیـخـنـدی ولـی با کـی؟

بـا بـارونِ چـشـایِ مـن
بـهارِ تو شرو(ع) میـشه
زمـسـتـونِ تـو بـا من بود
تا عشقت سرد و برفی شه!

چـرا هـر خـاطـره تـنـها
منو دیـوونـه تـر میـکـرد؟
تو یادت رفـتـه هـرچی بود
فـرامـوشـت شده این مرد؟

بـیـا ایـن بارو مـحـکـم باش
بــگـو تـقـصـیـرِ کـی بـوده
نـگـو تـقـدیـرِ مـا ایـن بـود
نـگـو قـسـمـت به چی بوده

چـشـام طـاقـت نـمـیـاره
تـرانـه توو دلـم یخ بست
خـــــدا فریـادمـو بـشـنـو
بـگو بـازم امیدی هـست؟

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
صفحه  صفحه 10 از 235:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites