تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Song Writer | ترانه سرا

صفحه  صفحه 17 از 235:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  234  235  پسین »  
#161 | Posted: 12 Jan 2014 22:27
«انتــــــحار»


وقتـی شـــونه های ســردم، توهجـــوم غصـه لـرزید
با تَـــرَک خـوردنِ قلبــــم، از هـم این ترانـــه پاشیـد
وقتــی هِـق هِقــا شکسـتـــن، آینــه و پنجـــره هـامـو
توی کوچه سایـه ی کـی، میگرفت پیـشِ تـو جامـو؟
***
مثلِ این که از خـودم ــ نــه!! از همــه بُــریده بـودم
مـن که فــردامو به جـُـز تــو، با کســی نـدیده بـودم
منــزوی و تلــخ و خستــه، پای نعشِ عشـق بر بـاد
چشــمِ بی مردمــک مـن، بـاز به دستِ گریـــه افتاد
***
«رفتنـت تصویــرِ تــاری، بیـن انگشتـــای مــن بــود
بعــدِ تــو خاطــره بازی، آخـــرین دوای مـــن بــود
چشمــامــو خــواب میگرفت و حالِ بـد، ضیافتِ بـد
آخ که درگیــره هـــواتم، مُـــردم از این عــادتِ بــد»
***
از مـــنِ خسـتـــه کـه دائـــم، مبتـــلا بــه آرزوتــــم
چــی گذاشتـی که بمونــه؟! با چه وضعی روبروتم
واژه هــام کم شده بی تـو، حـس و حالِ گفتنی نیس
شــــرحِ دلتنــگی همینــه، اونقـــدام شِنـُفتنــــی نیس
***
خیلــی خواستـــم که بمونـــم، اما حسـرت نمیذاره!
کارِ مــن به شــب کشیـــده، دیگـه وقــتِ انتحـــاره
خاطــرات شبیــه طاعـون، رخنه کردن توی خونم
هــر جــوری شده به فــردا، خودمـــو نمیرســـونم
***
«رفتنـت تصویــرِ تــاری، بیـن انگشتـــای مــن بــود
بعــدِ تــو خاطــره بازی، آخـــرین دوای مـــن بــود
چشمــامــو خــواب میگرفت و حالِ بـد، ضیافتِ بـد
آخ که درگیــره هـــواتم، مُـــردم از این عــادتِ بــد»
=======

تو
بی دلیل می روی..
و من
با هزار دلیل
می میرم!
م ی م ی رم

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#162 | Posted: 12 Jan 2014 22:29
«جادوی شرقی»


میـــون اون همـــه بیــراهــــه ی ســرد
جهـــانـــم از نـگاهِ تـــو طلـــوع کــــرد

چه لـذت بخـش و شیریـن، تَـن سپــردم
به جـادویـی که قلــبِ تــو شــروع کرد

چشـات جادوی شرقـی با خودش داشت
تمــاشــا کـــردنــت تسکیـــن مــــن شـد

مــن و مســـخِ تعــابیـــر خــودش کــرد
کـه حتــــی عشــقِ تــو آئیـــنِ مــن شـد

«نفـــس میشــی که آســوده غــزل میشم
به هرکَـس جُـز خـودم با تو، بَـدل میشم

سبـک بالِ تنــم، با رســمِ خــوبی هـات
چـه آســون توی دنیـای تـو حـل میشم»

بـــذار بـا آیـــه هــای مـهــــربـــونـیـت
دوبـــاره غــرقِ نــور و بـوســه باشــم

کجـــای قصـــه رو از نـــو نـوشتــی؟!
کــدوم فصــلِ که مـن تومــاجــراشـم؟!

درسـت اون لحظــه تابیــدی بـه دنیــام
کـه از بـیـــراهــه هــا تـرسـیــده بـودم

تـــو بــــودی کـه دوبــاره پـا گـرفتـــم
وگــرنـه پیــش از این پـوسیــده بـودم!

«نفـــس میشــی که آســوده غــزل میشم
به هرکَـس جُـز خـودم با تو، بَـدل میشم

سبـک بالِ تنــم، با رســمِ خــوبی هـات
چـه آســون توی دنیـای تـو حـل میشم»

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#163 | Posted: 12 Jan 2014 22:30
خداحافظی


گلـــومـــو گــرفــتــه، یـه بغـــضِ مــداوم
من و کوچــه دلتنــگ، من و گـریه دائــم
عـــجیبه که عـــطرت، هنـــوز تـوهوامـه
نگـات مثـلـه رؤیـاس، غمـــت پا به پامــه
همـه گریـــه هام و، بـه بــارون سپـــردم
به یادت شکستــم، چقــد غصـه خــوردم!

خـــداحافــظیتــو، بـه شــــب هــــدیه دادم
به یــادت شکستــــم، نبـــــودی به یــــادم
شـدم خــــسته از شب، شدم مثـلـه بـارون
یه بی طاقــت از درد، گرفتـارِ طاعـــون

یه وقتــــائی از غـــم، هـزار عقــده دارم
میخوام با تـو باشـم، تـو نیستــی کنــــارم
یه وقتــائی میشـه، که دلگیـر و خستــه م
به یادت به شـوقـت، توبارون نــشستـه م
کجـا جـا گذاشتــی، مـن و گریــه هامـو؟
تورؤیــای فردات، کـی میگیــره جامـو؟

خـــداحافــظیتــو، بـه شــــب هــــدیه دادم
به یــادت شکستــــم، نبـــــودی به یــــادم
شـدم خــــسته از شب، شدم مثـلـه بـارون
یه بی طاقــت از درد، گرفتـارِ طاعـــون

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#164 | Posted: 12 Jan 2014 22:32
«شاید فراموش کردنت خوبه»


آروم نمـی گیـــرم به ایـــن زودی
چشمــای مـــن درگیـــر پائیــــزن

بـا ایـن همـــه دلتـنگیـــــام بــــازم
چشمــای تـــــو مشتــاقِ تبعیــضن

شایــد فرامـوش کــردنت خوبــه!!
وقتــــی کنـــــارت بـــــودن آزاره

چن روز فراموش میشی و بعدش
چن هفتــه چشمــام گریـــه بازاره

دلتنگیام، خود خـواهیات، ای وای!
می باره چشمام توهوات، ای وای!

قلبــم هــــوا خـــواهِ نگاهــــت بود
قلبی که له شد زیـر پات، ای وای!

رو تختِ خوابم پخشِ عکســامون
پُر میشــم از بُغضــای تکـــراری

اصلاً یه وضعــی دارم این روزا
دستـــم نمیـــره واسه هیــچ کاری

هــی خـــوش خیالی کردم و آخر
سهــمِ مــــن و احساســـم و دادی

من با هـــوات دیوونگــــی کردم
حتــی به یـــادِ مــــن نیوفتــــادی

دلتنگیام، خود خـواهیات، ای وای!
می باره چشمام توهوات، ای وای!

قلبــم هــــوا خـــواهِ نگاهــــت بود
قلبی که له شد زیـر پات، ای وای!

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#165 | Posted: 12 Jan 2014 22:34
«بغض بی وقفه...»


این خونه با دستِ تـــو ویـــرون شـــد
دستای سردی که مــن و کــــــم دیـــد

مــــــن توی قابـــت گریـــه میکـــردم
چشمـــای تــــــو امـا نمـــی فهمــــــید

اصـلاً مهـــم نیـــس که کجــــــای راه
کـــارِ مـــن و تــــــو اشتبــــــا باشـــه

شایــــــد حواســــت بــــــود و از اول
میخواستــــــی این جـــاده دوتا باشـــه

وقتی که عطـــرم رو تنت گــــم شـــد
وقتـــی که از ایـــن جـــاده ترسیـــدی

من بودم و یک بغــــض بی وقفـــه
شایــد از این دلشـــــوره رنجیــــدی!!

دریــــارو به چشــــــــم مــــن آوردی
وقتــــی نگاهــــت رنگِ ساحــــل شـد

جــــوری شکستــــــــم که نفهمیــــــدم
دستــــت کجا از دســــت مـــن وِل شد

شبهـــای دلتنگــــــی کجــــــا بـــودی؟
ماه و برای کـــی نشــــــون کــــردی؟

یـــخ زد تمــــــوم خاطـــــره هامـــون
احساســـم و تـــو نیمه جـــون کـــردی

از روی تختــــــت بهتـــــره پاشــــــی
بدجـــوری افکـــار تــــــو وارونـه س

از بــــس که خوابیـــدی نمیدونــــــــی
دنیا هزار سال دور از این خونـــه س

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#166 | Posted: 12 Jan 2014 22:36
«تماشا کن!»


بــازم دلتنگی و بارون، من و تنهائی و هـِــق هِـــق
چشات دریای تردیدن، نمی بینی من و عــــــاشـــق

مــن و قلبـی که رویاتو، داره می بینه هر لحظـــــه
تــو و دســتای سـردی که، پُر از ویرونیه محضـــه

مثــه برگـــــــــای پائیــزی، اسیــره حادثــه هاتـــــم
ببــار ابراتــو با مـــن که، یه عمره مـن هــوا خواتم

«چشــــــات مغــــــروره مغــــــروره تماشـــا کــــن
شــــــدم لبـــریـــزه دلــشــــــوره تـــماشــــــا کـــــن

هنــــــوز بـــا بُــغــــــض تـــــو درگیـــر و داغـونم
هنـــــوز حـــال مـــــن اینــــجــــوره تماشــا کــــن»

نمــیدونــــــم چـــرا امــا، هنـوز دلـواپست میــــــشم
چــرا میــخوام که بــرگردی، بمـونی تا ابد پیشــــم؟

غمـت ســرده خودت دیدی، چطور دنیامو لـرزونده
هنوز دوریــم ولی انگار، دلم پیش تو جـــــا مــونده

بــرات هر چــی بــگم بازم، کمــه اما خودت دیـدی
مــــن از دلتنــــــگی میــمُردم، چــرا اینــو نفهمیدی

«چشــــــات مغــــــروره مغــــــروره تماشـــا کــــن
شــــــدم لبـــریـــزه دلــشــــــوره تـــماشــــــا کـــــن

هنــــــوز بـــا بُــغــــــض تـــــو درگیـــر و داغـونم
هنـــــوز حـــال مـــــن اینــــجــــوره تماشــا کــــن»

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#167 | Posted: 12 Jan 2014 22:38
« سفــــــر»


از روز رفتــنِ شمــا، که ســرگذاشتــی به ســفر
من با یه قلــبِ منتظر، خشکیده بود چشام به در

کجای قصــه گــم شــدی که دیگه پیــدات نمیشه
هر جا میرم تـــو رفتی و نذاشتی از خودت اثر

اینــجا تــــمومِ ســاعتــا تــــرانــه ی نبــــودِتَــن
از تو می پرسه هی دلم نمیشه دیگه دس به سر

دوری و دلــواپســیا آخ دیــگه تکــــراری شدن
اگــه بــرام تنــگه دلــت، از خــودتم بِده خــــبر

اما این و خوب میدونی هر جای دنیــا که باشی
وقتی به یــادت میشینم چشام میشن ابری و تَــر

از غــم و از تــاب و تبــم، از دلِ دیــوونه بگم
نفــس نداشت و جون سپرد اما نکرد ازت حذر

رفاقــــت قشنــگِ مــا فــــدای این ســــفر شــده
بیــــــا مثــه گذشتــه ها نــازِ نــــگاهمــو بــــخر

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#168 | Posted: 12 Jan 2014 22:40
«لحظه های باتو»


کــاش میگفتی داری میــری، دلــم و تنهــا میذاری
میــــری و خاطــــره هاتو توی قلبــــم جـا میذاری

توو بهــــار عاشقــــی هام، پا گذاشت یهو زمستون
گلِ عشقــــم توی دستــــات شــده پَرپَر و پریشــون

نمیدونم باز چــی گفتــم که دلِ تــــو زودی رنجیــد
ردِ پای خیــسِ اشکــام روی گونــه فــوری لغزیــد

تو میــــری تنهــــام میذاری توو شبــــای پُر معمــا
به تو عادت کرده چشمام، پُر نمیشه جات توو رویا

زندگــــی بی تــو چه سختــه؟! پُرِ غمگینــی محضه
میمیــرم حقیقــت اینه، دیگه داغــــون میشه لحظــه

نمیشــــه تحملــش کــــرد جــای خالــــــی نگاتــــــو
دنیـــامو بســـاز با چشمـــات من می بخشم اشتباتـــو


آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#169 | Posted: 12 Jan 2014 22:41
«التهاب و تب...»


تـــو چه آروم و صمیمی اومدی توی خیالـــــــــم
پا گذاشتــــی چقـــــد آروم توی روزای بهــــــارم

چقد آســــون به تــو باختم همــــــه ی آرزوها رو
به فراموشـــــی سپردی همـه ی خاطـــــره ها رو

تن به زخـــم گریه دادم، بغض احساسم شکستــــه
دل من هواتو کرده، چشــم به راه تـــو نشستــــــه

چشــم تو عاشقیا رو توی قلــب مـــن نوشتـــــــــه
مثه آب بود اون نگاهت دیگه از سرم گذشتــــــــه

مثه قطره های بارون رو حریر شـــب شیشـــــــه
حالا مــــن موندم و یادت که ازم جـــدا نمیشــــــه

دیگه اشکـــی هم نمونـــده بریـــزم بـــرای دوری
چقده فاصله داریم، سهــــــم مـــن فقط صبـــوری

حرفـــای دلـــم زیـاده، مـــن گرفـــتار سکوتــــــم
یه روزی پرنـــــده بودم حالا توو فکر سقوطـــــم

دیگه من روزی ندارم، همه روزام رنگِ شب شد
عشق تو برای قلبـــم فقط التهـــاب و تـــب شــــــد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#170 | Posted: 12 Jan 2014 22:44 | Edited By: nazi220
«نفس منی»بهونه هام همیشه از دیدن جای خالیته
عاشقیام فدای تو غریبی رو که حالیته

حسرت شده برای من دیدن اون ناز نگات
داشتنِ تو یه آرزو خاطره شد برقِ چشات(ترجیع بند) :

آخه عشق منی ، عمر منی
تو همدم من ، تو کـَـس منی

درد و بلات به جونِ من
خودت میدونی نفسِ منی ..

دلم میخواد کنار من بودی و غصه ای نبود
شاید اگه بودی پیشم ازت گلایه ای نبود ..

تا که دلم به خوبیات یه ذره عادت میکنه
با اخم تو میشکنه و هوای غربت میکنه ..

آخه عشق منی ، عمر منی
تو همدم من ، تو کـَـس منی

درد و بلات به جونِ من
خودت میدونی نفسِ منی ..

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 17 از 235:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites