تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Song Writer | ترانه سرا

صفحه  صفحه 41 از 235:  « پیشین  1  ...  40  41  42  ...  234  235  پسین »  
#401 | Posted: 20 Jan 2014 07:30
عـــروســـک فـــرنـــگی...!


هــنـــوزم به عشـقـش نفــس می کـشی
هــنـــوزم برات اوّل و آخــــره
برای تــن خســـته و خـــورد تـــو
نگـــاهـــش مـث قـــرص خــواب آوره!

هــنـــوزم خــراب یه لبـــخنـــدشی
به امیــــّد اون روزُ شــب می کنی
نفــس هااات بنـــد نفـس هـاشه و
تا ســـرفه ش بگیره ... تو تــب می کنی!

میگی ســرنوشــتت به نامـــش شـــده
نبـــاشه، تــو تقـــدیـــرتو باخــــتی
بدون نگـاهــش یه آواره ای
جهـــانُ توو چشمـــای اون ساخـــتی!

ولـی تابه حـال از خـــودت پرسیــدی
که عمـــرت داره پای کـــی می گذره؟
اونی که با تــو مثـــل کوه یخـــه
بگـــو عشــق شو پیـــش کی می بره؟!!!

تــو رؤیـــاتو وقــف کسی می کنی
که ســـرگــرم رؤیــای تازه س، بفهــم!
یه روزخیـــلی آســـون ازش رد میــشه
دلــت پیــش چشـــمـش جنــازه س بفهـم!

زمـانی که دلـــواپــســش هســتی، اون
شبُ با یکـــی دیـــگه ســـر می کنه
عزیـــز دلـــت توی آغـــوشِ تـــو
فقـــط خســتگی هــاشو در می کنه!

داره نقـــشه ی قتــلــتو می کــشه
می خــواد زحـــمتت از ســرش کـم بشه
یه جــوری تــلافی کنه عشــقتو
که دنـــیــا به چشــمـت جهـــنّـم بشه!

می خـــواد بعــدِتــو هرکجــا پا گذاشت
به مـــردم بگه: طفــلکی ســـاده بود!
بگـه با تمـــام غـــرورش یه عمـــر
دوزانـــو به پـای مــن افـــتاده بود!

می خــواســتی عروسـش شی وتابه حال
فقــط ســـاااقـــدوش قشـــنگــی شـــدی
شــدی هـرچی غیر از خـــودت -هرچی خواست-
چــه راحـــت "عـــروســـک فرنـــگی" شـدی!!!

ولـی تــو هنـــوزم وفـــادارِشـــی
می خــوای پـای دنیـــاااش ویــرون بشـی
تا شــایـــد یه روزی بفــهــمه هنـــوز
توو گــورم به عشــقــش نفـــس می کـشی....!

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#402 | Posted: 20 Jan 2014 16:55
بعـد از منـــم خوشــبخــت باش


احـــساسمو جـــدّی بگیــــر
تـا بـا تــــو زیـــباتـــر بشـــم
اســـطـوره ی تاریـــخ مـــن!
وحـــشــی تریـــن آرامـشــم!!!

وقــتی تـو می خنـدی زمیــن
دســتش به جـایــی بنــد نیست
می فهــمه زخـــمی توو جهــان
کاری تر از لبـــخنـــد نیست!

وقـتی نگـاهـت با مـنــه
هــرشـب جهــانم روشـنه
چشــمـاتُ می بنـدی وشب
محـــکم زمیـــنم می زنه!

کـی گفـته دوری بین مـون
احــسـاس مو کــم می کنه؟
مـن مطــئـنم فــا.....ص....له
ایـــن عشـــقُ محـــکم می کنه!

مثــل تمـــوم عاشــقا
دیـــوونه بازی می کـنم
دنیـــا اگه با مـــا نبود
دنیـــا رو راضـــی می کنم!

می خوااام هــرچـی دارمو
پـای دل شــادت بــدم
خوشــبخــتیُ یـادم بـدی
خوشـبخــتیُ یــادت بــدم!

تـا آخـــریـــن دم پــابه پــام
محـــکم بمـــون وسخـت باش
حـــتّی اگـه مـــن باخــــتم
بعـــد از مــنم خــوشـبخــت باش...

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#403 | Posted: 20 Jan 2014 16:56
یه عــروســـک همیــشه می خنـــده


مــن و تــو کُشــته های یک زخمیـــم
خــوره رؤیــای هـردو تامــونو خـــورد
عمـــرمـون با تــبِ فــرااار گذشـــت
زنـدگی ترســـو بارمـــون آورد!

چـه روزایی که مغـــز خاطـره مون
پــرشـــد از جیغ و از تشنــّج و تب
دردمـونو کسی نمی فهـــمیـــد
جـز کمـــربنــــد چـــرم لا مصـّـب!

چـه شبـایی که بایه بغـــض کبود
زیــر سقف نمـــور خوابیـــدیـــم
همــو توی بغــل گرفتیـم و
زنـده زنــده توو گـــور خوابیـدیم!

وســط جیـغ و داد و عربـــده ها
مـن و تـو همـــصـدای هـم بودیم
توی قــرن حــراج آرامــــش
وارث زخــم های هم بودیـــم!

مـادوتا برّه هـای بی آزار
پابه پای زمـــونه گــرگ شدیم
واسـه همدیــگه مــادری کردیــم
توی آغـــوش هم بزرگ شدیـم

باتــو شهــرُ بهـــشـت می دیدم
ولی دنیـــا برام عذاب آورد
تا می خواستم بگم دوســت داررر....
یه گلــوله به مغـــز قلـبم خــورد!

وارث خاطـــرات خـون آلـــود!
وارث زخـــم های ناســورم!
تـو هنــوزم رفیـــقمی،حتّی
وقــتی یه کهــکشـان ازت دورم!

بعــدمـن پا بذار توو دنیـــام
-کشـــور انقــلاب تنهــایی-
هــرچــی دارم ببر... چپاول کن
نوش جونــت جنـــاب تنهـایی!!!

هیچ وقت از خـــدا نمی پرسم
نــرخ یک سیــر دلـخوشی چنده؟
شــده حتّی توو گاریِ نمـــکی
یه عــروســک همیــشه می خنده!

مــن و تــو کُشته های یک دردیــم
خــوره رؤیـای هـردوتامـونو خــورد
عمــرمـون با تبِ فــرااار گذشــت
زنــدگی ترسـو بارمـون آورد...

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#404 | Posted: 20 Jan 2014 16:58
معجزه ی قــــــرن..!


چشمای تو مرداده
آغوشِ تو شهریور
دنیامو جهنم کن
آرامشِ شورش گر!

از وقتی که ماهِ شب...
توو دامِ تنت افتاد
همدستِ نگاهت شد!
خورشید و به کشتن داد...!

تو معــــجزه ی قــــــــرنی!
کی غیر تو میتونه...؟
دنیا رو با یک لبخند...
وارونه بچــــرخونه؟؟!

هر کارِ محالی رو
ممکن شدنی کردی...
توو حوزه ی قلبِ من
قانون شکنی کردی!

هر بند تنم انگار...
مسحورِ نگاهت شد
آرامشمو کشتی
لبخند سلاحت شد!

باید به تو و چشمات
آزادی مطلق داد...
حق داره خرابت شه
باید به جهــــان حق داد!

می خواااام شده با تو
بیغوله نشین بـــــاشم
خوشبخت ترین باشی...
خوشبخت ترین باشم...!

تو معــــجزه ی قــــــــرنی!
کی غیر تو میتونه...؟
دنیا رو با یک لبخند...
بــــــرعکس بچــــرخونه؟؟

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#405 | Posted: 20 Jan 2014 17:00
دی اکسیـــدِ شـب بو


شــب بو رو قضــاوت نکن از خــواب سحــر
مــَردی برو توو عمــق شـبِ تاریــــکش
هــرشـاخـه گـلـی که زووود پژمـــرده شده
از دووور نگا(ه) نکن.... برو نزدیـــکش!

یک روز همیــن گـلی که حالا زرده
با نـور نگاهــش شبُ پـرپـر می کرد
توو عصــر تعــفـّن زده ی دودآلـــود
اون یک تنه دنیـــا رو معـــطـّر می کرد!

وقــتی همـه از عطـــرخـوشـش مسـت شدن
رقــصیــدن و اون توو دسـت وپاشون گــم شد
کـم کـم ریـه هاشو ســمّ کربـن پــُر کــرد
مســمـوم نفـــس کشیــدن مــردم شـــد!!!

ما مـــردمِ اون قـصّـه ایم و اون گـل زرد
حـالا به یه کپسـول هــوا وابـــسته س
پاهاااش چهــااار چـــرخ ویـــلـچـر شـدن و
انــدازه ی کـــلّ نفـــسامـــون خسـته س!

گفتیــم به درک! حقــوق شو می گیـــره
با سهــمیـه و وام و مقــام و خــونه
امـــّا یه سـؤال؛ سهــمیـه می تونه
یک لحــظه سلامــتی شو برگـــردونه؟!!!!

بازم یه پــرِ همـــون گـل پژمــرده
به کـلّ گلســتان جهـان می ارزه
دســتای خــدا _نعوذُ بالله_ انگــار
توو لحــظه ی تلـخ چیدنش می لرزه!

شــب بو رو قضـاوت نکن از خـواب سحر
مــَردی برو توو عمـــق شـبِ تاریـــکش
هـرشاخـه گُـلی که زود پژمـــرده شده
از دووور نگا(ه) نکن... برو نزدیــــکش...!

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#406 | Posted: 20 Jan 2014 17:01
من از پاییز می ترسم


من از پاییز می ترسم
نگاهش سرد و دلگیره
سکوت ظاهرن بکرش
پراز جیغای آژیره!

من از پاییز می ترسم
ازاین بارونیِ مشکی
ازعکسای قدیمی مون
توو ساک خونیِ مشکی!

ازاین ساعت که روزوشب
فقط صفرو نشون میده
زمان هی زهر تبعیدو
به خورد هردو مون میده!

ازاین بادِ پریشونی
که سرده... سرررده ... بی رحمه
ولی سرمای پاییزو
کسی جز من نمی فهمه!

منی که بعد تو انگار
شدم شهری که بی مَرده
شبیه مادری هستم
که بچه ش خودکشی کرده!

یه جنگل که تنش دست
سپاه ارّه افتاده
شدم فریاد ماشینی
که توی درّه افتاده!

برای زندگی کردن
امید آخرم بودی
یه عمره بی تو آواره م
تو مثل کشورم بودی

من اینجا بی تو می ترسم
ازاین تقدیر مرگ آلود
هنوزم باورش سخته
که مرگت یک تصادف بود!!!

من ازاین فصل می ترسم
بارم یادآوره درده
دارم یخ می زنم...لطفا
بگو پاییز برگرده...!

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#407 | Posted: 20 Jan 2014 17:04
حـــریـــــــم سلـــطـان


زنــدگی اشتــباه خـــوبی نیــست
مـث زَهـــره ... یه زَهــر شیــرینه
بعــدِ تا خـــرخـــره شــ*ر*ااا*ب زدن
راه رفــتن توو میــدون میـــنه!

از ازل زنــدگـی همیـشه فقط
گیـــر کردن سـرِ دوراهـی بود
بودن مــا توو این تئاتـــر مخـوف
از همــون اوّل اشــتباهــی بود!

روی ســن رفتیـم و نفــهـمیدیم
توی این قصـّه ما کجــا هستیم؟!
انـقَــدَر غــرقِ نقـش بودیــم که
حــس نکــردیــم اژدهــا هسـتیم!

رگِ آرامـــشُ بریـــدیــم و
آرزوهــامــونو تــرور کردیــم
همــه ی گلــدونای دنیـــا رو
جــای گُل... با گلــوله پُر کردیم!

با صــدای گلــوله پــا شدیــم و
توو دلِ انـــفــجـار خوابیـــدیم
یادمون رفت به جای تخــتامون
روی ریل قطـــار خوابیـــدیـــم!!!

خوابمون خـوش بود ونپـرسیـدیم
باعــث این همه بلا چـی بود؟!
توی عصـــر آواکــسه* و بلـوتوث
گــور تنــهــا حریـــم شخـصی بود!

توی تلــویــزیــون بزرگِ جهـــان
مـث ســریال بی ادامه شدیـم
شـب با یه دوسـت درددل کردیم
فردا صب(ح) تیـتر روزنــامـه شدیـم!

روو تـنِ داغــدارِ رؤیـــامـــون
روز و شـب زخــم تازه می دیـدیم
تابه آیـنه نگاه می کـــردیـــم
خودمــونــو جنــازه می دیدیـم

توو کـُما بودیم و نفهـمیدیم
که حقیـــقـت چطـور کتـمان شد؟!
هی خیـانت... دروغ... صـد رنگی
زنــدگیــمون "حریـــم سلــطان"شد!!!

مســت کردیـم و روزوشـب توی
مجـلـسِ ختـم عشــق رقصیـدیم
توی چشمــای سُــرخ هم پ*ی*کا
خنجـــرای گــُرسـنـه می دیدیـم!

حالا ازتوی گور می فهـــمیم
زنـدگیمـــون سـرِ دوراهی بود
بودنِ مـا توو این تئـاتـر مخـوف
از همـون اوّل اشـتباهـی بود...

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#408 | Posted: 20 Jan 2014 17:09
دختر قاجار


اسطــوره ی رؤیــای مــن!
.مــن بی تـو کامــل نیــسـتم
دلتنــگیـاتـو می کــُشــم
با ایـن که قــاتــل نیـــسـتم

حتــّی اگه بــوران دی
باشـی بهــارت می کنم
گنــجیــنه ی آرامـــشـم
مــن انــحــصـارت می کنم!

می خوااام توو دنــیا فقـط
.دســتاتو وقــف مـن کنی
با شعــله ی چشــمای من
.سیــگارتو روشـــن کنی!


هــرروز توو آغـــوش مــن
از خـوابِ خـوش بیــدار شی
توو بنــد اســتبــداد عشــق
یک عمــر اســتعــمار شی

توو آســمون تیــره ی
قلــبم ستاره ت می کنم
وقتی کسی محــوت بشه
چشــمـاشو غــارت می کنم!


تاریــــخ بعــدا میــگه اون
یک عاشــق خونــخوار بود!
یک شهــرُ ازدم کــور کرد
چـون دخــتر قاجـــار بود!


می خوام تـو تقــدیــر منو
لبـریـــز از شـادی کنی
حبــست کنم توو قلــبمو
احــســاس آزادی کنی!!!


دلــدادگی دلخـواه نیست
عشــق انتـخــابـت می کنه
صــد سال بعـد احــساسمو
تاریــــخ ثابـــت می کـنه...!


.

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#409 | Posted: 20 Jan 2014 17:13
لطـــفــا صمیــمی تر بخــنــد


آرامـــشُ از مــن نگیـــر
چشـمـاتو روی من نبنــد
لبــخـنــد تــو امــنیـــّتـه
لطــفا صمیـمی تربخـنـد!

* * *

هـر حبّه ی لبـخــنــدتـو
یـک شهــرُ شیـرین می کنه
آرامــش یک عمــرمــو
چشــمـات تضمیــن می کنه

* * *

گاهـی اگه هم پام با
آشــفـتگی ســازش کنی
من قــول میــدم تا ابد
احــسـاس آرامــش کنی!
* * *

تنــهـا نگاهـم کن... بخنـد
تا دلــهـره م کمــتر بشـه
درگیــر آغــوشـم شو تا
دنیــات محـکـم تر بشـه!
* * *

گاهــی فقـط یک شاخـه گـل
یـک شهــرُ خوشبــو می کنه
هــرگـز به قلــبـت شــک نکن
چون عشــق جــادو می کنه!!!

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#410 | Posted: 20 Jan 2014 17:14
ماه مشرقی


یه غریبه م توی شهری / که نفس هامـو بریــــده
تیـــغ زهـــرآلـود غربــت / رگِ رؤیـــامـــو بریــــده

تـنِ این قبیـــله ســرده / دلــش از جنــس زمستون
خــوره آشیــونه کــرده / زیـــر پوسـت هــر خیــابون!

ولی گرمـای وجــودت / نمی ذاره یـــخ ببــنـــدم
می تونـم توو بغـض چشمات / حجم اشــکــامو بخنـــدم!

تـوکه باشی... میشه باعشـق / شعــرو از عســـل بسازیم
توی فصــل مـرگ پرواز / از قفــس غـــزل بسازیــم!

غـم آوازمو حــس کن / مرهــم زخـــم تنـــم شـــو
مـاه مشــرقی! توو غربت / وطــنـم شو... وطـــنـم شو

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 41 از 235:  « پیشین  1  ...  40  41  42  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites