تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Song Writer | ترانه سرا

صفحه  صفحه 92 از 235:  « پیشین  1  ...  91  92  93  ...  234  235  پسین »  
#911 | Posted: 21 Mar 2014 08:47
بـــُــغضــــی از گذشتــــــــــه . .


تو مثل من نه سردی و نه تلخی
چشــــــای تـــــو همیشه اینو میگه
چه سخته تـــــوی آغــــوش تو باشم
تمــــام فکـــــــرم امــــــا ، جــــای دیگه

بــِــهــِــم خیره نشو می ترسه چشمام
یه بــُــغــضــی از گذشته تــــو چشــــــامه
تو هـــــــــرشب پیش من خــــوابیدی امـــــا
خیـــــــال یه نفــــــــــر دیگــــــــه باهــــــــــامـه

بدم میـــــــــــــاد از ایــــــــن حســــــــی که دارم
نمیخــــــــوام دستتـــــــــــو تـــو دست بگیـــــــــرم
نمیخـــــــوام تــــــــــوی آغــــــوش تـــــــــو باشـــــــم
ولـــــــــــــی از عشـــــــــــق دیگـــــــــــــری بمیــــــــــرم

دارم از تــــــــــــــو ، از این احســــــــــــاس مبهـــــــم
تو هــــــــــر ثانیـــــه ای بیـــــــــــزار میشـــــــــــــم
بــــــــرای تـــــو بـــــــــــــرای سقف خــــــــــــونه
جــــــــای دیــــــــــوار دارم آوار میشــــــــــــم

همیـــــن معصــــومی ِ چشمـــای پاکــِـت
نمیــــذاره از این خــــــونه جــــــداشم
نمیتــــــونم خیــــــالم پیش ِ اونـــو
یه عمــــــری تا ابد زن تو باشم

بذار فکـــــری کنــــــــم جای دو تامون
یه فکـــــــــری که از این برزخ رهــا شی
ببین درگیــــــر عقـــــــل و حس و شــــورم
دعــــــــــــا کن انتخاب مـــــــــن ، تـــو باشی

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#912 | Posted: 21 Mar 2014 08:49
کل روزا . . . کل دنیا


با کفر می جنگی و مرگو خسته کردی
ای بچه شیر زخمی ، عباس دلاور

یک عمر با من زندگی کردی و حالا
اینجا دم رفتن به من گفتی برادر؟؟؟

بعد از تو باید کل روزا ... کل دنیا...
اصلا زمینو آسمون مشکی بپوشن

چند ساعته از پیش من رفتی عزیزم؟؟؟؟
چشمای نازت چی شدن؟؟؟؟ دستات کوشن؟؟؟؟

سقای من ، همراه من ، جان برادر
چه مرهمی رو داغ زخم تو بذارم ؟

پاشو ببینن اهل عالم خوبه حالت
دشمن نفهمه بعد تو یاری ندارم

مشکو همه دنیا فدای تار موهات
اجر جهادو از خود مولا بگیری

جانم فدای تو عزیز نازنیم
به من بگو که آب خوردی داری میری؟؟؟؟؟

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#913 | Posted: 21 Mar 2014 08:51
دهه شصتــــــی . . .


کســــــــــــی که یه عمـــــــــــره میدوا ِ و ، زندگیشــــــــو به هیشکـــــــی نسپرده
دهـه ی شصتــــی یعنـــــــــــی یه مـَـرد ، که تـــــــوو بچگــــی زمیــــن خـــــــورده

خودشـــــــون پـــــــــدر بشن حتـــــــی ، هنـــــــوزم نوازش پــــــــدر میخــــــــوان
خیلیـــــــا بچگــــــــــــی نمیــــــــکنن و ، از همـــــــــــون اول مررررررررد بار میان

خیلیا توو پس کـــــــــــوچه ی شهــــــر ، کارشـــــــونه گــــــــریه و شب پـــَــرسه
تــــــــوی دستاش سیگاااااره ، اما نه... ، دهه شصتــــــــــی از شعله می ترسه

هنــــــوزم گیـــــــــج و ماتن و خیـــــــره ، خالــی از غـــــــم و غصه و شــــــــادی
یه ایست ِ کامل و فکـــــر ِ چند ســــاله ،خسته از دور زدن ِ میــــــــــدون آزادی

کل عمــــــــرش دوییــــده و حـــــــــالا ، ساعتاشـــــــــو گیجـــــــــه از خلسه
زن نمیگیره و یه شهــــــــــــر میدونن ، دهه شصتی از پــــــدر شدن میترسه

حمـل ِ تابوت ِ عشق جلوی چشمات ، نه حقی داری نه ارثی نه سهمـی
حبس ِ پشت یه تــرس عمیقـــــــو... دهه شصتـــــی باشی میفهمـــی

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#914 | Posted: 21 Mar 2014 08:53
تک سرفه ها . . .


میبینمت تـــــــــــــو اوج دردات و ، میفهم اینو چقد آشـــــــــوبی
اوج غرور تو همینه مـــــــــرد ، میخندی تا باور کنم خوبی

از این تظاهر خسته ای اما ، تک سرفه ها تنهـات نمیذارن
داری تحمـــــــل میکنــــی دردو ، می خندیو چشمـــــــــــام میبارن

هر روز عکســــــــای رفیقاتــــــو ، با یه چفیه پاکشــــــون کردی
هر روز با گریه قسم دادی ، هی غصه خوردی کاش برگردی

هی مــــــوج توی سقفمون لرزید ، : _ حاجــی بگـــو بچه ها برگــردن !
آخه به جــــــــز ا َنگــــــــــای تکـــراری ، چه چیـــزیو به ناممــــــون کــــــــــــردن؟

تو هستــــــــــی و بودنتو از مــــــــــن ، از عشقـــــــــی که تو قلبمه کندی
باور نکن دستای ســــــــــردم رو ، تا باورم شه داری میخنــــــدی

می بوسمت مابین این سرفه ، میدونم از این شهــــــــــر دلگیری
بار سفـــــــــر بستــــــی و میفهمم ، داری ازم فاصلـــــــــــه میگیــــــــــری

هر روز با بغــــــــض شبت مـــُـــــردم ، هر روز روو درد خــــــــــــودت دردی
باید درارم ایـــــــــــــن پلاکت رو ، تا باورت شه ... برنمیگــردی

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#915 | Posted: 21 Mar 2014 08:56
تســــــــــــــــــــاوی (!)نگام کن مــــن زنـــم ، آره
تعجــــــب داره رفتــــــارم؟

دو تا دستم پــُـــره ، شاید
یه کم سنگین شده بارم

شاید دستــای ز ِبــرَم رو
مث قبــــــــلا نمیگیـــــری

شاید اون برق احساسو
تو این چشما نمی بینی

یه وقتــی شــــاد تر بودم
نگاهم عشقو می فهمید

همین سیمــای یخ بسته
یه روزی گـــــرم میخندید

همـــــون روزای آرومـــم
که مسئولیتـــــــم کم بود

نه قسط و وام و دلشــوره
نه تو چشمام پره غم بود

تو گفتی: " مرد یعنی این
تو شادی اما من ویرون ! "

دلم حق تساوی خواست
از این خـــــونه زدم بیرون

پـــِی ِ پـــول و مقـام و کار
ببین ، غرق زمختی هام

خیال کردم چـــه امروزی !!!
مــُــد ِرنیتـــه شده دنیام !!!

دو پهلو شده احساسم
با احساسات تو سردم

برای تو فقــــــط همسر
واسه مردُم مث مـَردَم !!!

تمــــام حس عشـــق من
تو دنیای تو داغـــــون شد

به دستام که نگـــــا کردم
نگاهــــم غرق بارون شد

نفهمیدی چه یــــــــــخ بستــــم
که می فهمیدی تو ، ای کاش...

خودت گفتــــی قـــــــــوی باشم
تو گفتـــــی اجتمــــــــاعی باش

منو قسطای هر ماهـــم
منو این فکـــــــــر پژمرده

منـو حس لطافت (!) که
تو این دلشوره ها مُرده

تو فکــــر من نمی گنجید
تو دنیـــــــای تو تنها شم

تو این قــرن مــُــد ِرنیتـــه
چه یادم رفته "زن " باشم !!!

نمیخوام این تســــــاوی رو
چه دلتنگم... چه سرگردون

من احساساتمــــو میخوام
بهم دنیامــــــــــو برگردون...


تقدیم به بانوانی که در هیاهوی دنیای مردانه ،
لطافت " زن " بودن را فراموش کردند

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#916 | Posted: 21 Mar 2014 09:00
چطـــــور باور کنم رفتــــی...


از اونروزی که این خـونه
اتاقو رو ســــرت کج کرد
نمیدونم ولـــــــــی دنیا
با رویاهــای من لج کرد


تو اوج دلخوشـــی بودیم
که لعنت به غمای شوم
برات لالایـــی میخـــونم
لالا لالا بخــــــــواب آروم


یه دنیــا شمــع ِ بارونـی
رو عکســـای تو میچینم
برای اولیــــــن ســـــــاله
یه جشن ساده میگیرم


چطـــــور باور کنم رفتــــی
به این آسودگی از دست ؟
تا وقتــــی توی تقویمــــــم
هنوزم روز مادر هست؟؟؟


چقدر آســــون زمین لرزه
تمام هستی مو سوزوند
برای اولیـــــن ســـــــــاله
که کادو روی دستم موند


آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#917 | Posted: 21 Mar 2014 09:03
یـــــه جـــــــوری دوســـتـِـت دارم... !


نمیـــــدونــــــی دل تنهــــــــــام
کنــــــار تــــــو چه خـــــوشبخته
یـــــــــه جـــــوری دوستِـت دارم
که بـــــــاور کـــــــردنش سختـه


دارم حک میکنــــــم با بغــــــض
رو گلبـــــــرگـــای این غنچــــــه
یـــــه جــــــــوری دوستِـت دارم
که تــــــو فکــــرت نمـــی گنجه


دارم دلشـــــــــوره میگیـــــــرم
از این احســـــاس بـــی بنیــاد
چقـــــدر مدیـــــــون چشمــاتم
که این احســـــاســو یادم داد


دلــــــم تنهــــــــا نمیمـــــونــه
توو هـــــر لحظه تو همراشـی
همـــــه دنیامــــــو میــــدم تا
نبینـــــم توو خـــــودت باشی


دلــــم آروم نمــــی گیـــــــره
تا وقتـــــی توو دلت جــا شه
نگاهــــت همـــدم شب هام
خیــــالت تخت ِ مـــــا باشــه


به من احساس خوشبختی
به قلبم عشــــــق میدی تو
بدون تــــــو نمـــــی مـــــونم
تمـــــــام زندگیمـــــی تــــــو


آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#918 | Posted: 21 Mar 2014 09:04
اولین عیدم ، کنارت...چه خــــــوبه اولین عیــــــدم کنــــارت
چه آرومـــــه نگــــــــــاه بی قــــــرارم
همیــــن که لحظه ی تحویل امســال
حضــــــــور گرمتــــــو دارم کنــــــــارم


یه کم از من جدا شی خوبه واســـم
نذار اینقـــــدر غــــــرق زندگـــی شم
بذار تمــــــــرین کنـــم نبـــــــودنت رو
یه کم ، کم شو یا کم کم بیا پیشـم


بذار عــــــادت کنم بی دستــای تـو
توو دنیـــــای بدون تــــــو بمــــــــونم
بذار عـــــــــادت کنم پیشم نباشـی
بتــــــونم لحظه هامـــــــــو بگـذرونم


حضـــــورت زندگـــــی داده به دنیــــام
به این سبـــــزه به آیینه به این فــــال
به احساسات ماهی گوشه ی تـُـنگ
به این هفت سیـــن رویایی امســـال


آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#919 | Posted: 21 Mar 2014 09:06
خوشبختــــــــــــــی...


مثـــــــــل دل پروانه قبل از اوج
دل کندم از تو به همین سختی
هر شب دعـــــــا کردم برای تو
از دور می دیدم که خوشبختیاز دور میدیدم که می خنــدی
از دور میدیدم دلت شـــــــاده
احساس من تقدیم قلبـی که
اینجـــــور عشقـو یاد من دادهوقتی ته قلبت یه احسـاسی
تو دست شـــادی اوج میگیره
دیگه فـــــــــــدای تو اگه اینجا
تو خلوتش انسانی می میـرهمن هـــرشبو تا صبح تــو برزخ
با خاطراتت تو خودم مُـــــردم
از دور دنیـــــــــای تو رو دیدم
این خنـده هاتو با خودم بردمهــــــــر روز می بینم که اون آروم
میـــــره ، درو با خنـــده می بندی
من چی میخوام جز شادی قلبت ؟
چی بهتـــر از اینکه تو می خندی ؟


آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#920 | Posted: 21 Mar 2014 09:08
کجــــا داری میـــای بـــارون...


کنــــار برکـــه ی مهتاب
رها کردم غمـــو آسون
زمیـــــــن لبریز اندوهه
کجا داری میای بارون؟


نیـــــــــا باور کن این پیله
به این حسرت نمی ارزه
تو این تنهـــــایی مفرط
دلم از سایه می ترسه


به جون چشمــــــای دریا
به جون چهره ی خورشید
دلم اینجا به جز نفـــــرت
از آدم برفیـــــــــــا نشنید


منــــــم از روی اجبــــــــاره
اگه با غصــــه می مــــونم
نیا بارون... برو... برگــــــرد
پشیمون میشی میدونم... !

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 92 از 235:  « پیشین  1  ...  91  92  93  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites