تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Reza Farmand Poems | مجموعه اشعار رضا فرمند

صفحه  صفحه 12 از 30:  « پیشین  1  ...  11  12  13  ...  29  30  پسین »  
#111 | Posted: 17 Apr 2015 08:34
۲۵۶

در ژرفا واژه‌ها خود به خود با هم می‌آمیزند
و شعر را می‌آفرین‌اند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۵۷


من آرامش‌ام را به کنار ساحل آورده‌ام
من استرس‌ام را به کنار ساحل آورده‌ام
من به همه‌ی این سکوت‌ها نیاز دارم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۵۸


خود را هرجور که می‌خواهمی معنا کن
مگرنه زمان هرجور که خواست معنایت می‌کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۵۹


خوشبختی‌ام وحشی شده است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۰

برخیز!
هیچ راه‌ای با گام‌ها تو دشمن نیست
برخیز!
گام‌هایت را با هوش راه بیامیز!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#112 | Posted: 17 Apr 2015 08:38
۲۶۱

وقت، دوست سبُک‌بال توست
شتاب‌هایش را دریاب


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۲


ریشه‌های اکنون‌ات را پیدا کن
آب بیندیش، سبز بمان!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۳


خواهش سوخته،
جغرافیای کبود خود را دارد
و با تهی‌‌های خودش می‌اندیشد


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۴


آغوشی را که در نوبُرنایی به سوی تو گشوده بودم
هنوز نتوانسته‌ام ببندم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۵

از یارانم تنها مانده‌ام
از شعر، نه!
شعر، همیشه با من بیدار مانده است!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#113 | Posted: 17 Apr 2015 08:40
۲۶۶

خواهش گرسنه در غارهای خون
همچو اژدهایی بزرگ می‌شود


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۷

وقت را باید همشه تازه نگه داشت
مگرنه ماهی‌هایش بیرون آب می‌افتند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۸

در کشتزار «وقت» هرچه کاشته‌ام سود بُرده‌ام
و هر چه نکاشته‌ام از دست داده‌ام


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۶۹

ژرفا پُربارترین کشتزارهاست
آنجا هرچه بکاری سبز می‌شود˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۰

در جهان شعر هر شتابی را شکار می‌کنم
در جهان شعر خدای خودم هستم

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#114 | Posted: 17 Apr 2015 08:49
۲۷۱

شعر از پروانه سبک‌تر است
شعر از مرگ، بی‌پرواتر است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۲

شعر، همیشه حرفی دارد؛ سکوت کن!
شعر، همیشه دست تکان می‌دهد؛ نگاه کن!˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۳

من شعرم را با شتاب‌ها و سفرها
و از هوش پیکر زن، تازه می‌کنم˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۴

شعر، خواهر من است؛ همسر من است
شعر، دوستِ بزرگ سکوتِ من است!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۵

بی‌شعر، من جایی نمی‌روم
بی‌شعر من با زنی نخوابیده‌ام

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#115 | Posted: 17 Apr 2015 08:51
۲۷۶

واژگانم را باید از کهربای شعر جدا می‌کنم
تا بتوانم یک گفت و گوی ساده داشته‌ باشم.


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۷


دست‌ شعر همیشه باید به سوی خودت گشوده شده باشد
شعرت را نومید مکن!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۸


دوست نباید از شعر آویزان باشد
کار نباید از شعر آویزان باشد


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۷۹


شعر، دستِ رهای اندیشه است
و همواره اوج‌اش را تازه می‌کند
شعر، زبان دیگر دنیاست!
شعر، هوای معناها در تهی واژه‌هاست


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۰

شعر، نیمتنه‌ی نجاتی‌ست کز دورن پوشیده می‌شود

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#116 | Posted: 17 Apr 2015 08:52
۲۸۱

برمی‌خیزیم
همه‌ی شعرها را می‌فشرم و قله‌ای می‌سازم
همه‌ی راه‌ها را می‌فشرم و شاهراه‌یی می‌سازم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۲


بی‌خون شعر، دل جهان چگونه خواهد تپید؟
حتی پیامبران، دانش‌آموز شعر بوده‌اند
و پیام‌هاشان را در آهنگ شعر پیچیده‌اند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۳


مردی که سی ‌سال در کلاس غربت درس خوانده بود
و از پیکر زنان آزاده، فکرش همیشه روشن بود
پس از گذشتن از لا به لای سوره‌ی عقد
در اندرونی ناموس با همسرش ناپدید شده است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۴


از یارانم تنها مانده‌ام
از شعر، نه!
شعر همیشه با من بیدار مانده است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۵

خوشبختی‌ام به دورترین ستاره‌ها چشم دوخته است!

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#117 | Posted: 17 Apr 2015 08:53
۲۸۶

در همین دم است که باید بارور شوم
در همین دم است که باید اوج بگیرم
خوشه‌های شاداب من در تاک‌های همین لحظه‌ست!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۷


پیام سفید اندام‌اش هوس‌هایم را مست کرده بود:
بیا و بارورم کن! بیا و بارورم کن!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۸


واژه‌ها دانه‌های پرواز‌ند.


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۸۹

خوشبختی، پالودن واژگان همگانی‌ست!˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۰

سکس، زیباست!
ابرهای ناپیدای جان را می‌باراند
و زندگی را تازه می‌کند

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#118 | Posted: 17 Apr 2015 08:56
۲۹۱

سیلاب سکس فرو کوفته به واژگان می‌ریزد
و هوش را تاریک می‌کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۲


مادگی، ژرفای تر است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۳


از زمان می‌توان سکوتی بُرید و گورستانی ساخت
از زمان می‌توان شتابی بُرید و شاهپری ساخت


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۴

با چکش سخن، میخ هیچ حقیقتی را نمی‌توان
به هیچ‌ کجای غرور کوفت˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۵

وقت، بی‌بهاست
تا زمانی که در وقفه ای همه چیز را باید بخواهی!


هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#119 | Posted: 17 Apr 2015 08:57
۲۹۶

مرگ، همینکه سنگین شود
من آرزوهایم را رها می‌کنم تا سبُک‌تر شوم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۷


با دین‌‌اتان چراغ خانه‌ی خود را روشن کنید


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۸


من تنهایم؛ در معرض وقتم!
واژه‌هایم را به شتاب می‌سایم تا جرقه‌‌ای پرتابم کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۹۹

یا تو حادثه را رام می‌کنی
یا حادثه تو را شکار می‌کند˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۳۰۰

زندگی، سخت شده است
هیچ را باید چون زرهی پوشید
هیچ، مرگ است
«مرگ» سلاح کمی‌ نیست
هیچ، نام دیگر «هرچه بادا باد!» است


هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
#120 | Posted: 17 Apr 2015 09:00
۳۰۱

راه، همیشه خود را پاک می‌‌کند
واژه‌ای که راه رود سرود می‌شود


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۳۰۲


از راه‌های‌ توست که به سوی‌ تو می‌آیند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۳۰۳

در کینه‌وزری، آدمی در دست‌های خودش منفجر می‌شود˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۳۰۴

وجدان تلخ، دریچه‌ای‌ست که بسته نمی‌شود
وجدان تلخ، کلافی‌ سردرگم است
وجدان تلخ، زهری‌ست که ریخته‌ست
و گمان می‌بری که به دست تو ریخته‌‌ست˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۳۰۵

حقیقت، رهاست؛
و از کهربای نان و نمک، پُرکشش‌تر است
حقیقت با هیچ قبیله‌ای سنگ نمی‌شود

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
     
صفحه  صفحه 12 از 30:  « پیشین  1  ...  11  12  13  ...  29  30  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Reza Farmand Poems | مجموعه اشعار رضا فرمند بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites