تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

همه چیز در مورد گیتار

صفحه  صفحه 3 از 32:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  پسین »  
#21 | Posted: 9 May 2011 10:59
انواع نت :

گرد سفيد سياه چنگ دولا چنگ سه لا چنگ

نت گرد:
واحد كشش در موسيقي مي باشد . به اين معنا كه كشش زماني نت هاي ديگر نسبت به اين نت سنجيده مي شود

نت سفيد :
اين نت از لحاظ زماني 2/1 واحد كشش زماني كه همان نت گرد است مي باشد

نت سياه:
اين نت از لحاظ زماني4/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت گرد است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر 2/1 كشش زماني نت سفيد مي باشد

نت چنگ :
اين نت از لحاظ زماني8/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت گرد است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر 2/1 كشش زماني نت سياه مي باشد

نت دو لا چنگ :
اين نت از لحاظ زماني16/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت گرد است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر 2/1كشش زماني نت چنگ مي باشد

نت سه لا چنگ :
اين نت از لحاظ زماني32/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت گرد است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر 2/1كشش زماني نت دو لا چنگ مي باشد

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#22 | Posted: 9 May 2011 11:04
یه نکته ی خوب:براي كشيدن دم نت هرگاه نت از خط سوم بالاتر بود دم آن را به سمت پايين مي كشيم هنگامي كه پايين تر از خط سوم بود به سمت بالا مي كشيم
ميزان:
قطعه موسيقي را به قسمت هاي كوچكي از لحاظ زمان بندي تقسيم بندي مي كنيم كه به هر كدام از اين قسمتها ميزان مي گوئيم .
خط ميزان:
خطوطي است عمود بر خطوط حامل كه ميزان ها را از يكديگر متمايز مي كند
دو لا خط پايان:
نشانه پايان قطعه موسيقي مي باشد
كسر ميزان:
عدد كسري مي باشد كه جلوي كليد سل قرار مي گيرد . در آن صورت كسر به معني تعداد ضربهاي داخل هر ميزان مي باشد .
مخرج كسر نشان دهنده نوع واحد ضرب مي باشد (سفيد، سياه، ،چنگ،...)
به طور مثال در كسر ميزان 4/4 صورت كسر به اين معناست كه در هر ميزان بايد چهار ضرب قرار گيرد و مخرج كسر به ما نشان مي دهد كه هر ضرب به شكل سياه مي باشد .
توضيح بيشتر:
براي رسيدن به نت تك ضرب عدد مخرج كسر را مستقيما به نت گرد نسبت مي دهيم . در اين حالت نت گرد برابر چهار ضرب مي شود . همانطور كه مي دانيد نت سفيد 2/1 نت گرد است . در نتيجه نت سفيد برابر با دو ضرب مي شود . اين نت نت تك ضرب ما نيست . پس تقسيمات را ادامه مي دهيم . نت سياه 2/1 نت سفيد است . در نتيجه برابر با يك ضرب مي شود ، اكنون نت تك ضرب كه همان نت سياه است را بدست آورده ايم . پس در ميزان 4/4 چهار نت سياه در هر ميزان خواهيم داشت.

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#23 | Posted: 9 May 2011 11:07
نقطه كنار نت :
نقطه كنار نت نيمي از كشش زماني نت را به همان نت مي افزايد . به طور مثال : نت سفيد برابر دو ضرب است ، حال اگر نقطه كنار آن قرار گيرد نيمي از كشش زماني آن را كه يك ضرب مي شود به آن مي افزايد ، پس نت سفيد نقطه دار برابر با سه ضرب مي شود

فاصله:
فاصله بين دو نت عبارتست از مسافت بين دو نت از لحاظ زيري يا بمي

نيم پرده :
كوچك ترين فاصله در موسيقي كلاسيك نيم پرده مي باشد

اكتاو:
اگر از هر نت با شمارش خود نت هشت نت به سمت جلو حركت كنيم به همان نت با صداي زير تر مي رسيم كه به آن اكتاو نت مي گوئيم

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#24 | Posted: 9 May 2011 11:08
فاصله بين نت ها :
در حالت كلي اگر از نت دو حركت كرده و تا اكتاو آن برويم ( كه همان نت دو با صداي زير تر مي باشد ) فاصله بين نت ها به صورت زير مي باشد:

Do تا Re يك پرده ( هر دو نيم پرده برابر با يك پرده مي باشد)

Re تا Mi يك پرده
Mi تا Fa نيم پرده
Fa تا Sol يك پرده
Sol تا La يك پرده
La تا Si يك پرده
Si تا Do نيم پرده

همانطور كه مي بينيد دو استثنا وجود دارد ، بين مي و فا ، سي و دو نيم پرده فاصله مي باشد . اين قاعده كلي مي باشد و به عنوان يك قانون به خاطر مي سپاريم.

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#25 | Posted: 9 May 2011 11:18
زيري و بمي نت ها:
هرگاه روي خطوط حامل به سمت بالا حركت كنيم صدا زير مي شود و هنگامي كه به سمت پايين حركت مي كنيم صدا بم مي شود

علائم تغيير دهنده :

ديز(#) :هرگاه اين علامت قبل از نتي قرار گيرد آن نت را نيم پرده زير مي شود.

بمل(b) :هرگاه اين علامت قبل از نتي قرار گيرد آن نت را نيم پرده بم مي شود.

بكار ( ם ) :اين علامت تاثير علامت هاي ديز يا بمل را از بين مي برد

علائم تركيبي:
علامتهاي ديز يا بملي كه جلوي كليد سل و قبل از كسر ميزان قرار مي گيرند و تاثير آن به اين صورت است كه تمامي نت ها مورد نظر در هر اكتاوي را نيم پرده زير يا بم مي كنند

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#26 | Posted: 9 May 2011 11:21
علائم عرضي : هرگاه اين علائم داخل ميزان بيايد تاثير آنها فقط روي همان اكتاو و تا انتهاي همان ميزان مي باشد و يا اينكه توسط بكار داخل ميزان تاثير آنها از بين ببرد

قوي و ضعيف بودن ضرب در ميزان :به طور كلي اولين ضرب تمامي ميزان ها قوي ميباشد و ضرب مياني ميزان نيمه قوي ، و بقيه ضرب ها ضعيف مي باشد

سنكوپ :از ادامه يافتن صداي ضرب ضعيف به روي ضرب قوي سنكوپ به وجود مي آيد

ضد ضرب :
هر گاه در حالت سنكوپ به جاي ضرب قوي سكوت قرار گيرد حالت بوجود آمده ضد ضرب نام دارد

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#27 | Posted: 9 May 2011 11:27
بعضي علايم در موسيقي معمول مي باشد و دانستن انها ضروري تعدادي از اين علايم به قرار زير مي باشد:

خط اتصال:خطي است كه گروهي از نتها را به هم متصل مي كند يا زير مجمو عه قرار مي دهد

خط اتحاد:خطي است كه دو نت همنام را به هم متصل ميكند. در اجرا به اين معني است نت اول را اجرا كرده ولي نت دوم را اجرا نمي كنيم و اجازه مي دهيم صداي نت اول به اندازه ي كشش زماني نت دوم هم كشيده شود

لگاتو: خطي است كه دو نت غير همنام را به هم متصل مي كند.در اجرا به معني اين است كه نت اول را به صدا در آورده و ادامه صدا را روي نت دوم بدون به صدا در اوردن نت توسط دست راست يا مضراب يا ارشه يا . . . ِ توسط دست چپ بوجود آوريم

دولا خط تكرار:قطعه ي ما بين اين دولا خط را يك بار تكرار مي كنيم. اگر ابتداي قطعه بود در قسمت شروع قسمت تكرار شونده نيازي به گذاشتن دولا خط تكرار نيست

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#28 | Posted: 9 May 2011 11:39
خطوط ولتا:در اجراي قطعه هنگامي كه به خط ولتاي 1 ان را اجرا كرده و با ديدن دولا خط تكرار قسمت مورد نظر را تكرار مي كنيم حال در تكرار وقتي كه به خطوط ولتا ميرسيم ديگر خط ولتاي شماره ي 1 را اجرا نمي كنيم و خط ولتاي 2 را اجرا كرده و ادامه مي دهيم

D.C all fine : اين علامت در انتهاي قطعه مي ايد و به اين معني كه از ابتداي قطعه شروع كرده و تا fine را اجرا كنيد

تبلجر: تبلچر خواني راهي براي فرار از نت خواني نيست
تبلچر روشي بسيار ساده براي درك و نواختن نت هاي موسيقي بدون فراگيري اصول اصلي نت خواني مي باشد . از آنجايي كه اين روش با نقص ها و كمبود هايي از لحاظ موسيقي روبرو مي باشد به هنرجويان توصيه مي كنيم كه مبناي خود را در موسيقي بر پايه نت خواني قرار دهند
اين روش به اين صورت است كه شش خط روي صفحه داريم كه معادل شش سيم گيتار است و اعدادي كه روي اين خطوط قرار مي گيرند معادل نيم پرده اي است كه بايد روي گيتارگرفته شود

بطور مثال اگرعدد 0 روي خط مربوط به سيم اول نوشته شود به اين معني است كه روي گيتار مي بايست سيم اول بطور آزاد نواخته شود و يا اگر 1 نوشته شود بايد نيم پرده ي اول گرفته شود و...

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#29 | Posted: 9 May 2011 11:56
نکته ی مهم: در اين سيستم زمان بندي وجود ندارد، كه مشكل بزگي براي اين سيستم است ، البته در برخي از كتاب ها ، متد ها و نرم افزار ها قوانين زمان بندي نيز به صورت قرار دادي به اضافه شده كه ممكن است در متد هاي مختلف با هم متفاوت باشندالبته علامت هاي زمانبندي تا جاي ممكن شبيه زمانبندي در نت مي باشد

انواع سكوت ها : معادل هر نت سكوتي داريم

شكل سكوت گرد با سكوت سفيد شبيه هم هستند با اين تفاوت كه سكوت گرد از بالا به خطوط حامل چسبيده و سكوت سفيد از زير به خطوط حامل چسبيده است، براي اشتباه نگرفتن اين دو سكوت كافيست اين تصور را داشته باشيم كه سكوت گرد بخاطر اين كه 4 ضرب است پس سنگين تر بوده و از خط پايين افتاده و سكوت سفيد به دليل انكه 2 ضرب است سبك تر بوده و روي خط قرار مي گيرد

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
#30 | Posted: 9 May 2011 12:08
در مورد سیمهای گیتار یکم جرت و پرت بگیم

سيم هاي گيتار را از پايين به بالا ميشماريم، سيم اول گيتار صداي نت مي را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل بين خط چهارم و خط پنجم قرار دارد

سيم دوم گيتار صداي نت سي را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل روي خط سوم مي باشد

سيم سوم گيتار صداي نت سل را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل روي خط دوم است

سيم چهارم گيتار صداي نت ر را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل از پايين به خط اول چسبيده است

سيم پنجم گيتار صداي نت لا را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل روي خط كمكي دوم زير خطوط حامل قرار دارد

سيم ششم گيتار صداي نت مي را مي دهد كه اين نت روي خطوط حامل از پايين چسبيده به خط كمكي سوم زير خطوط حامل مي باشد

عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
     
صفحه  صفحه 3 از 32:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / همه چیز در مورد گیتار بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites