تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Irainian Classic Music | موسیقی سنتی

صفحه  صفحه 13 از 22:  « پیشین  1  ...  12  13  14  ...  21  22  پسین »  
#121 | Posted: 22 Jun 2012 07:36 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آلبوم مینای شکسته با صدای مرضیه

دانلود از مدیافایر

دانلود کنیدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
آلبوم مینای شکسته مرضیه,دانلود آلبوم مینای شکسته ,دانلود ترانه ها ی مینای شکسته ی مرضیه,دانلود تک آهنگهای ممینای شکسته مرضیه,ترانه های مرضیه

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#122 | Posted: 22 Jun 2012 07:50 | Edited By: nazaninsexyy
shakaat:
شاعر میگه:
نون و پنیر سبزی بوست کنم بلرزی
مرسی نازی خانوم

خواهش میکنم شکت جان ...دانلود ترانه های آلبوم مینای دلشکسته از مرضیه


دانلود از مدیافایر

بهار من

ای شب

برق نگاه

افسانه ها

تو را دیدم

خدایا ببخشا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
آلبوم مینای شکسته مرضیه,دانلود آلبوم مینای شکسته ,دانلود ترانه ها ی مینای شکسته ی مرضیه,دانلود تک آهنگهای ممینای شکسته مرضیه,ترانه های مرضیه

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#123 | Posted: 22 Jun 2012 08:11 | Edited By: nazaninsexyy
آلبوم مثل جنگل کاری از مرضیهدانلود آلبوم از مدیافایر

دانلود کنید

دانلود از راپید شر


دانلود کنید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مناجات مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مناجات مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
دانلود آلبوم مثل جنگل,آلبوم مثل جنگل,تک آهنگهای مثل جنگل مرضیه,ترانه های مرضیه ,دانلود تک آهنگهای مثل جنگل

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#124 | Posted: 22 Jun 2012 08:24 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود تک ترانه های آلبوم مثل جنگل از مرضیهدانلود از مدیافایر

ضرب هفت

ضرب پنج و شش

ضرب پنج و آخر

ضرب سه و چهار

پیش در آمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مناجات مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مناجات مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
دانلود آلبوم مثل جنگل,آلبوم مثل جنگل,تک آهنگهای مثل جنگل مرضیه,ترانه های مرضیه ,دانلود تک آهنگهای مثل جنگل

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#125 | Posted: 22 Jun 2012 08:36 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آلبوم مناجات ،کاری از مرضیهدانلود از مدیافایر

دانلود کنید

دانلود از راپید شر

دانلود کنیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مناجات مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مناجات مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#126 | Posted: 22 Jun 2012 08:46 | Edited By: nazaninsexyy


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مناجات مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مناجات مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#127 | Posted: 22 Jun 2012 09:06 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آلبوم زیبای مرضیه بانام سنگ خارا

دانلود آلبوم از مدیافایر

دانلود کنید


دانلود از راپید شر

دانلود کنیدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
مرضیه و سنگ خار ...آلبوم سنگ خارا مرضیه,سنگ خارا مرضیه,آهنگهای سنگ خارا,دانلودآهنگهای سنگ خارا,دانلود موزیک های سنگ خارا ,دانلود آلبوم سنگ خارا

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#128 | Posted: 22 Jun 2012 09:13 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود تک آهنگهای آلبوم زیبای سنگ خارادانلود از مدیافایر

طاووس

گل سفید

صبح خندان

راز دل

صبح امید

بت چین

دوش به دوش

سنگ خارا

پیوند گلهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلمات کلیدی: برچسب ها: آلبوم مرضیه,فول آلبوم مرضیه,فول آلبوم سنتی,تک آهنگهای مرضیه,تک آهنگهای آلبوم مرضیه ,آهنگهای مرضیه,آهنگهای سنتی,دانلود فول آلبوم مرضیه, دانلود تک آهنگهای مرضیه,دانلود آلبوم مناجات مرضیه,دانلود تک آهنگهای مناجات مرضیه ,مرضیه,خواننده ,مرضیه خواننده,آثار مرضیه,
مرضیه و سنگ خار ...آلبوم سنگ خارا مرضیه,سنگ خارا مرضیه,آهنگهای سنگ خارا,دانلودآهنگهای سنگ خارا,دانلود موزیک های سنگ خارا ,دانلود آلبوم سنگ خارا

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#129 | Posted: 22 Jun 2012 09:14
ترانه اگر مستم مرضیه ،تماشا در یوتیوبhttp://www.youtube.com/watch?v=3p0REwr8AV0

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#130 | Posted: 22 Jun 2012 09:15
میگذرم تنها از مرضیهhttp://www.youtube.com/watch?v=L-Z9x6ciraM

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
صفحه  صفحه 13 از 22:  « پیشین  1  ...  12  13  14  ...  21  22  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Irainian Classic Music | موسیقی سنتی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites