تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Behnam Safavi | بهنام صفوی

صفحه  صفحه 7 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  
#61 | Posted: 17 May 2014 22:59 | Edited By: sepanta_7
رفیقم باش

نمیبره دیگه انگار تیغ ِ من یه فکری کن واسه زخم ِ عمیق ِ من
شریک ِ لحظه های ِ غصه و غم باش
تو این روزای ِ تنهایی رفیقم باش
اونایی که میگفتن پشت ِ من هستن همه شمشیرو از رو واسه من بستن
دلم از این و اون خون ِ پر از دردم
قبول دارم یه وقتا اشتباه کردم

آتیش گرفت و رفت داغون شد و گذشت
روزای ِ خوب ِ من
من باختم ولی تو دیگه این همه
زخم ِ زبون نزن

چه نامرد ِ اونی که مرد ِ این راهه که حتی گریه هاشم اشک ِ تمساح ِ
همیشه آخر ِ قصه جدایی شد
همیشه قسمت ِ من بی وفایی شد
نگو این بی وفایی مشکل ِ من نیست بجز تو هیچ امیدی تو دل ِ من نیست
رفیق ِ لحظه های ِ کوری و پیری
چرا دستام و محکم تر نمیگیری؟!
تو هم میری

آتیش گرفت و رفت داغون شد و گذشت
روزای ِ خوب ِ من
من باختم ولی تو دیگه این همه
زخم ِ زبون نزن


     
#62 | Posted: 17 May 2014 23:01 | Edited By: sepanta_7
یادته

ﻋﺸﻘ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺭﮒ ﻫﺎﻡ ﺍﺳﻤ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ
ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻡ

ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ پﺎ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ
ﭼﺮﺍ

ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮ
ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎﻡ
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺮﯼ ، ﭼﺮﺍ

ﺑﺮﮔﺮﺩ پﯿﺸﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
پﺮﻩ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﺭﮔ ﻮ ﺭﯾﺸﻢ

ﺑﺮﮔﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺎﻝ پﺮﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ
ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺵ

ﻋﺸﻘ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺭﮒ ﻫﺎﻡ ﺍﺳﻤ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ
ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻡ

ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ پﺎ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ
ﭼﺮﺍ

ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮ
ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎﻡ
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺮﯼ ، ﭼﺮﺍ

ﺑﺮﮔﺮﺩ پﯿﺸﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ
پﺮﻩ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﺭﮔ ﻮ ﺭﯾﺸﻢ

ﺑﺮﮔﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺎﻝ پﺮﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ
ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺵ


     
#63 | Posted: 17 May 2014 23:02 | Edited By: sepanta_7
چندبار عاشق شدی

ﺩﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻡ ﺍﺯﺕ
ﺑﮕﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ

ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻗﻠﺒ رو ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺯ
ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻣ ﺳﺮﺩﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪﯼ

ﻏﺮﻭﺭ ﮐﯿﺎ ﺯﯾﺮ پﺎﺕ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﺧﻮﻧﺘﻦ

ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮐﺮﺩﻧ ﻮ
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ

ﭼﻘﺪﺭ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻣ رﻮ
ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﺪﻡ

ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺮﮔ رﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﺎﻡ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ

ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﭽﻪ ﺷﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺁﺷﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ
ﻗﺪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ
ﻗﺪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻘﺪﺭ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻣ رﻮ
ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﺪﻡ

ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺮﮔ رو ﺩﯾﺪﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﺎﻡ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ


     
#64 | Posted: 17 May 2014 23:04 | Edited By: sepanta_7
سوء تفاهم

حال من خوبه اما دلم آشوبه
من بی خبرم از دل و احساس تو

من دیوونه هر شب تو همین خونه
میشینم و نقشه میکشم واسه تو

دلهره دارم که یه وقت سوتفاهم بشه
علاقه ی شدید من سوژه ی مردم بشه

دلهره دارم که نتونم تو رو عاشق کنم
بگی دوسم نداری و بدون تو دق کنم

زوده یا دیره دل من گیره

نفسم میره از تب و تاب

من گرفتارم تورو دوست دارم

جلو چشمامی حتی تو خواب

شیطنت های نگاهت خاصه

کاش بدونی دل من حساسه

کاشکی یه ذره مراعات کنی
منو کمتر محو چشمات کنی

این روزا با خودمم درگیرم
آخ اگه بهت نگم میمیرم
هی جلوی آیینه میگم با خودم
معذرت میخوام من عاشقت شدم


     
#65 | Posted: 17 May 2014 23:07 | Edited By: sepanta_7
چقدر خوبه

چشاتو وا کن و زل بزن بهم
واسه دیدن تو اینجا اومدم

اومدم بگم هنوز عاشقم
زیر حرفای قدیمم نزدم

وقت رفتن به تو گفتم عشقم
من یه روز دوباره بر می گردم

تو روزای دوری و تنهایی
روز و شب فقط به تو فکر کردم

چقدر خوبه که دستامو تو دستای تو می ذارم
چه دنیایی تو چشمات، چقدر دنیامو دوست دارم

با نگاه مهربونت امشب
به قشنگی شبه مهتابه

خنده های تو پر از احساسه
بعضی وقت ها اخمتم جذابه

نمی دونم تو کی بودی اما
من دیونه رو مجنون کردی

دلمو تو عشق تو گم کردم
وقتی موها تو پریشون کردی

چقدر خوبه که دستامو تو دستای تو می ذارم
چه دنیایی تو چشمات، چقدر دنیامو دوست دارم
پایان دانلود آهنگ های آلبوم فوق العاده

     
#66 | Posted: 13 Jan 2015 07:10
دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای بهنام صفوی به نام فرصت کمهآهنگساز:بهنام صفوی ، سیروان خسروی
ترانه سرا:افشین یداللهی
تنظیم کننده:بهنام صفوی ، غلامرضا صادقی

دلگیرم از دستی که تو دستم نموند

چشمی که با برقش می گفت به من تا آخرش هستم نموند

تو بغضم می خندی می خندمو می سوزم از اشک های تو

دنیامون وارونس از وقتی رویام شده رویای تو

برگشتی و سردرگم لبخندتم

دیروزتم امروزتم آیندتم زجرم نده حالم بده

هستی بگو نیستی بگو فرصت کمه

حق با توئه اما نگو این حقمه

دردم نشو سردم نرو

برگشتی و سردرگم لبخندتم

دیروزتم امروزتم آیندتم زجرم نده حالم بده

هستی بگو نیستی بگو فرصت کمه

حق با توئه اما نگو این حقمه

دردم نشو سردم نرو
     
#67 | Posted: 9 Jul 2015 17:44 | Edited By: sepanta_7
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای تب با صدای بهنام صفوی + متن ترانهمن با یک نگاه
مثل قصه ها
عاشق تو شدم بی هوا
تو با اون چشات
درست مثل خواب و رؤیاااا
منو با عشق بّر زدی
رفتی کجاااااا؟؟؟؟

با تو میشه ، همیشه
دلم عاشق باشه
نمیخوام ، نمیشه
دلم ازت جدا شه
تب تو ، چه تنده
شبیه آتیشه
یه لحظه م نباشی
دلم تنگ تو میشه

ای همه احساسم
دل به تو میبازم
آینده مو با تو، میسازم
حرفای خوب تو به دلم میشینه
با تو این زندگی ، شیرینه
دل من دنیاشو به چشمات مدیونه
خیلی دوستت دارم دیوونه
اگه تو نباشی چی از من میمونه
دق میکنه بی تو، این خونه

با تو میشه ، همیشه
دلم عاشق باشه
نمیخوام ، نمیشه
دلم ازت جدا شه
تب تو ، چه تنده
شبیه آتیشه
یه لحظه م نباشی
دلم تنگ تو میشه

ای همه احساسم
دل به تو میبازم
آینده مو با تو، میسازم
حرفای خوب تو به دلم میشینه
با تو این زندگی ، شیرینه
دل من دنیاشو به چشمات مدیونه
خیلی دوستت دارم دیوونه
اگه تو نباشی چی از من میمونه
دق میکنه بی تو، این خونه

با تو میشه ، همیشه
دلم عاشق باشه
نمیخوام ، نمیشه
دلم ازت جدا شه
تب تو ، چه تنده
شبیه آتیشه
یه لحظه م نباشی
دلم تنگ تو میشه
     
#68 | Posted: 9 Jul 2015 17:51
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای تولد دوباره با صدای بهنام صفوی + متن ترانه
بعضی وقتا با یه بارون میشه شهرو مهربون دید
چترو عاشقونه برداشت روزای پیر و جوون دید
وقتی باهمیم و روشن قلبمون پُر از ستارست
ما به هم رسیدنامون یه تولد دوبارست
مثه ماه نوجوون شو که سفر رسیدنی شد
یه ستاره دو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد
اگه حال ِ منو داشتی سر به آسمون میذاشتی
روی گلدونای خالی ساقه هاتو نمیکاشتی
اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستست
جنگلی که دست باد ِ پُره شاخه ی شکستست
جنگلی که دست باد ِ پُره شاخه ی شکستست
شکستست
شکستست     
#69 | Posted: 9 Jul 2015 17:55
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای خدا با صدای بهنام صفوی + متن ترانهحواست به من بوده و هست اما
یه وقتا حواسم ازت پرت میشه
با اینکه تو خورشید و دادی به دنیا
یه وقتایی سردم ولی نه همیشه
مثل کوه پشتمی هر دقیقه
به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده
تو بالاتر از قله های زمینی
به تو فکر کردن شبیه سعوده
همین که حواست به من هست خوبه
همین خوبه که تو منو دوست داری
همه میرن از زندگی یه من اما
محال تو یک روز تنهام بزاری
همین که حواست به من هست خوبه
همین خوبه که تو منو دوست داری
همه میرن از زندگی یه من اما
محال تو یک روز تنهام بزاری
.
.
.
روزایی که از زندگی سیر میشم
میشینم یه گوشه به یادت میافتم
تو میدونی که چی گذشته به حالم
من از حس و حالم به هیچکی نفگتم
کی میدونه که من چقدر گریه کردم
فقط چشم تو اشک چشمام و دیده
نمیدونی اسم تو رو که میارم
چه حال عجیبی به من دست میده
همین که حواست به من هست خوبه
همین خوبه که تو منو دوست داری
همه میرن از زندگی یه من اما
محال تو یک روز تنهام بزاری
همین که حواست به من هست خوبه
همین خوبه که تو منو دوست داری
همه میرن از زندگی یه من اما
محال تو یک روز تنهام بزاری
     
صفحه  صفحه 7 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Behnam Safavi | بهنام صفوی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites