تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Viguen | ویگن

صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#31 | Posted: 6 Feb 2014 21:31
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــهاســـــــب سُم طـــــلا

» شاعر : نوذر پرنگ
» آهنگ ساز : عطاالله خرم


دختر خانو می‌خوامش
خان بدونه منو می‌گیره
چیکار کنم آی چیکار کنم
دختر خانو می‌خوامش
خان بدونه منو می‌گیره
چیکار کنم آی چیکار کنم

اسب ابلق زین کنم
‌تنگ غروب سوار بُشم
فرار کنم فرار کنم

اسب ابلق زین کنم
‌تنگ غروب سوار بُشم
فرار کنم فرار کنم

نه کجا فرار کنم
دلُم نمی‌گیره قرار
سر راشونو می‌گیرم
اگه بیاد صد تا سوار

اسب ابلق سم طلا
آسته برو می‌ری کجا
اسب ابلق سم طلا
آسته برو می‌ری کجا

می‌ترسُم دیوونه بشُم
با آدماش جنگ بُکُنم
سر بشکنُم آی سر بشکنُم
می‌ترسُم دیوونه بشُم
با آدماش جنگ بکنم
سربشکنُم آی سربشکنُم

یا تبرزین ور دارُم
نیمه شبون خونشون
در بشکنُم در بشکنُم
یا تبرزین ور دارُم
نیمه شبون خونشون
در بشکنُم در بشکنُم

نه آخه چه کاریه
نه می‌رم گل می‌ستونم
سر زلفش وامی‌ستونم
نه می‌رم گل می‌ستونم
سر زلفش وامی‌ستونم

اسب ابلق سم طلا
تندتر برو آسته چرا
اسب ابلق سم طلا
تندتر برو آسته چرا


می‌ترسُم دیوونه بشُم
با آدماش جنگ بُکُنم
سر بشکنُم آی سر بشکنُم
می‌ترسُم دیوونه بشُم
با آدماش جنگ بکنم
سربشکنُم آی سربشکنُم

یا تبرزین ور دارُم
نیمه شبون خونشون
در بشکنُم در بشکنُم
یا تبرزین ور دارُم
نیمه شبون خونشون
در بشکنُم در بشکنُم

نه چه کاریه
نه می‌رم گل می‌ستونم
سر زلفش وامی‌ستونم
نه می‌رم گل می‌ستونم
سر زلفش وامی‌ستونم

اسب ابلق سم طلا
تندتر برو آسته چرا
اسب ابلق سم طلا
تندتر برو آسته چرا
اسب ابلق سم طلا
تندتر برو آسته چرابودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#32 | Posted: 6 Feb 2014 21:39
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه کوله بار

» شاعر : نوذر پرنگ
» آهنگ ساز : عطاالله خرم


کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار

دل من تنگ هوای وطنه
دل من تنگ هوای وطنه
اسم ایرون میارم پر میزنه
اسم ایرون میارم پر میزنه
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار

من پرندم وطن من لونمه
اونجا هر چی باشه بازم خونمه
میرم اونجا به همه سر بزنم
خونه هارو تک بتک در بزنم
دوستای قدیمی رو پیدا کنم
غم و از این دل تنگ رها کنم
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار

دل من تنگ هوای شمرونه
تنگ کوچه های تنگ تهرونه
دل من تنگ پل اصفهونه
میرو اونجا تو صفای میخونه
یا میرم مازندرون تو جنگلا
دور میشم از این جفای انگلا
لب کارون میرم آواز میخونم
قدر اون هوا رو حالا می دونم
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار

دل من تنگ هوای شمرونه
تنگ کوچه های تنگ تهرونه
دل من تنگ پل اصفهونه
میرو اونجا تو صفای میخونه
یا میرم مازندرون تو جنگلا
دور میشم از این جفای انگلا
لب کارون میرم آواز میخونم
قدر اون هوا رو حالا می دونم
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار

دل من تنگ هوای وطنه
دل من تنگ هوای وطنه
اسم ایرون میارم پر میزنه
اسم ایرون میارم پر میزنه
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذار
کوله کوله کوله بارم رو بیار
هرچی دارم توی کوله بار بذاربودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#33 | Posted: 6 Feb 2014 21:53
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه مهــــتاب

» شاعر : ناصر رستگارنژاد
» آهنگ ساز : ویگن
» تنظیم : آندرانیک


مهتاب . ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان . آه مهتاب...
ای چراغ آسمان
روشنی بخش جان
کو ماهم؟...
نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب . امشب که پیش توام
او رفته و من مانده ام . آه افسوس...
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش...
نزدت چه شبها با اون در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیمبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#34 | Posted: 6 Feb 2014 22:01
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه ســــــاقـــی

» شاعر : ناصر رستگارنژاد
» آهنگ ساز : ویگن
» تنظیم : آندرانیکساقی به خدا خون شد دل ما کو جام شرابم
زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم
بت عشوه گرم بنشین به برم بنشین ای جانم
شده ام نگران توچنان دگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آه بر تو هم که مستی
کمتر گو افسانه . جام دگر پیمانه
ساقی دست من بر دامان تو
جانم قربان آن چشمان تو
پر کن بار دگر پیمانه ام
بگذر از دنیا و از غم یکدم
ساقی دلم شکستی آه بر تو هم که مستی
کمتر گو افسانه . جام دگر پیمانه
ساقی به خدا خون شد دل ما کو جام شرابم
زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم
بت عشوه گرم بنشین به برم بنشین ای جانم
شده ام نگران توچنان دگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آه بر تو هم که مستی
کمتر گو افسانه . جام دگر پیمانه
ساقی دست من بر دامان تو
جانم قربان آن چشمان تو
پر کن بار دگر پیمانه ام
بگذر از دنیا و از غم یکدم
ساقی دلم شکستی آه بر تو هم که مستی
کمتر گو افسانه . جام دگر پیمانهبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#35 | Posted: 6 Feb 2014 22:10
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــهشـــــاه دوماد

خنچه بیارید
لاله بکارید
خنده بر آرید
میره به حجله شادوماد

بله برونه گل میتکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد

چه قشنگه موی بافتش
چه بلنده تازه عروس

چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس

خوش به حالش شادوماد

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه


خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان

دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد
خنچه بیارید
لاله بکارید
خنده بر آرید
میره به حجله شادوماد

بله برونه گل میتکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد

چه قشنگه موی بافتش
چه بلنده تازه عروس

چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس

خوش به حالش شادوماد

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه


خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان

دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه

خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان

دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادومادبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#36 | Posted: 6 Feb 2014 22:17
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه ســوگــند

» آهنگ ساز : ویگن
» تنظیم : آندرانیک

بر تو آن خاطره آسوده سوگند
بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند
بر آن لبخند جادویی
بر آن سیمای روشن
که از چشم تو افتاده آتش
بر هستی من
آه آتش بر هستی من
عمری هر شب در رهگذارم
ماندم چشم انتظارم
شاید یک شب بیایی
دردا تنهای تنها بگذشته بی تو
شبها درحسرت وجدایی
عاشقی گم کرده ره بی آشیانم
مانده بر جا آتشی از کاروانم
زین پس محزون و خاموشم
عشقت خاکسترم کرد
در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد
آه نشکفته پرپرم کردبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#37 | Posted: 6 Feb 2014 22:22
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه چـــوپــان

به روی تپه ها چوپان شده آشفته و حیران
میان گله سرگردان در دشت و صحرا
به لب دارد نی محزون ، دلش باشد از غصه خون
سرش شوریده چون مجنون ، بیدار و تنها

به دشت و صحرا ، ز سوز غم ها
نی چوپان کند فغان ها ، امان ز جور آسمان ها
چوپان بینوا ، خواهد دلت چرا ، دختر کدخدا
تو کجا ، او کجا

کند هر دم آن شکوه ها با خدایش
رسد تا به گوش فلک شکوه هایش
چوپان بینوا ، خواهد دلت چرا ، دختر کدخدا
تو کجا ، او کجا

بهدشت و صحرا ز سوز غمها
نی چوپان کند فغان ها
امان ز جور آسمان ها
چوپان بینوا ، خواهد دلت چرا ، دختر کدخدا
تو کجا ، او کجابودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#38 | Posted: 6 Feb 2014 22:27
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه پـــریا

بیاید پریا
بریم به صحرا
بهار اومده آی گل دراومده


سر به سر این زندگی
همچون پائیزه


برگ امید
از شاخه قلبم
می ریزه
.
بشنوید ای پریا
درد دلهای مرا
یار من گشته عدو
شد بلائی که مگو

پریا، پریا پریا پریا

آه...

پریا مرا در شهر خود
به زنجیرم کنید
مهربانی ها کنید
از عشق او سیرم کنید

پریا، پریا پریا پریا

ای پریهای ستاره
بگذرید از هر بهانه
در کنارمن بشیند
اشکم از مژگان بچینید

پریا، پریا پریا پریا

بیاید پریا
بریم به صحرا
بهار اومده آی گل در اومده


سر به سر این زندگی
همچون پائیزه
برگ امید از
شاخه قلبم
می ریزه


بشنوید ای پریا
درد دلهای مرا
یار من گشته عدو
شد بلائی که مگو

پریا، پریا پریا پریا

آه...

پریا مرا در شهر خود
به زنجیرم کنید
مهربانی ها کنید
ازعشق او سیرم کنید

پریا، پریا پریا پریا

ای پریهای ستاره
بگذرید از هر بهانه
در کنارمن بشیند
اشکم از مژگان بچینید

پریا، پریا پریا پریا


آه...


پریا مرا در شهر خود
به زنجیرم کنید
مهربانی ها کنید
ازعشق او سیرم کنید

پریا، پریا پریا پریا

ای پریهای ستاره
بگذرید ازهر بهانه
در کنارمن بشیند
اشکم از مژگان بچینید

پریا، پریا پریا پریا

بیاید پریا
بریم به صحرا
بهار اومده آی گل دراومده


بیاید پریا
بریم به صحرا
بهار اومده آی گل دراومدهبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#39 | Posted: 6 Feb 2014 22:32
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه یـــادگاری

دوگل سرخ و نیلوفر تو بودی و من
دو نگین یک انگشتر تو بودی و من
به کجا می روی امید نیمه راهم
دو پرستوی همسفر تو بودی ومن
بده دستمال دستت یادگاری یادگاری
که بگیرم در دستم،بگریم روز بی قراری بی قراری
گل رویت بهار جاودانی
منم افسرده چون برگ خزانی
آه.................
غم پیری بر چهره ام نشسته
تو بیا تا که باز آید جوانی
گر بود حور و پری هردم برم
ور زگل باشد همه شب بسترم
دل من ای زیبا می خواهد ترا
تو بیا ای بهتر از گل ها بیا
بده دستمال دستت یادگاری یادگاری
که بگیرم در دستم،بگریم روز بی قراری بی قراری
گل رویت بهار جاودانی
منم افسرده چون برگ خزانی
آه.................
غم پیری بر چهره ام نشسته
تو بیا تا که باز آید جوانی
گر بود حور و پری هردم برم
ور زگل باشد همه شب بسترم
دل من ای زیبا می خواهد ترا
تو بیا ای بهتر از گل ها بیابودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#40 | Posted: 6 Feb 2014 22:37
مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــن و دانـــــــــــــــــلــــــــــود تـــــــــرانــــــــــــه در بســــته

افتاده ام ، از مستی ، در کوی سرگردانی
اینک مرا از مستی ، این بی سر و سامانی
این ره ندارد پایان ، می دانم و می دانی
تا کی دل از غم سوزد در سینه ی نا شادم
تا کی برد موج غم بر آسمان فریادم
دیگر نمی خواهم دل سوزد ز درد دیرین
نفرین به عشقم ، نفرین
نفرین بر این غم ، نفرین
دیگر نمی خواهم با دیده گریان راه وفا جوید
آه ، حیران و سرگردان
دیگر نمی خواهم افسرده و خسته
غمگین نظر دوزد ، آه ، بر این در بسته

دیگر نمی خواهم ، نمی خواهم افسرده و خسته
غمگین نظر دوزم بر این در بسته ، بر این در بسته

دیگر نمی خواهم دل سوزد ز درد دیرین
نفرین به عشقم ، نفرین
نفرین بر این غم ، نفرین
دیگر نمی خواهم با دیده گریان راه وفا جویم
آه ، حیران و سرگردان
دیگر نمی خواهم افسرده و خسته
غمگین نظر دوزم ، آه ، بر این در بستهبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Viguen | ویگن بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites