خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Sami Beigi | سامی بیگی


صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین »
sepanta_7 مرد #11 | Posted: 10 Jun 2015 16:52
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای کاغذ و قلم با صدای سامی بیگی + متن ترانه
من ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ ﯾﻪ ﻋاﻟﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺧیاﻝ
ﺑاﺯ ﻧﺸﺴﺘیﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ
ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻢ ﺑیاﺩ
ﺑﺸیﻨﻪ ﺭﻭ ﺧاﮎ ﻭ ﻋﻄﺮﻩ ﺗﻨﺖ ﺭﻭ ﺟاﺭﯼ کﻨﻪ
ﺗا ﻧیاﯾﺸی کﻨﻢ، ﺷاﯾﺪ ﺧﺪﺍ کاﺭﯼ کﻨﻪ
کﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺟاﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠا ﭘیﺸﻪ ﻣﻦ ﺧاﻟی ﻧﺸﻪ
ﻗﺼﻪ ﺟﺪﺍﯾی ﻣا ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﺸﻪ
ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻤﻮﻥ ﺗاﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ کﻮﺭ ﻧﺸﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓاﯼ ﺩﻟﻢ ﻧاﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻧﺸﻪ

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ
ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ


ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑا ﺳاﺯ ﻭ ﺻﺪﺍﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣیﺴاﺯﻡ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻗاﻓیﻪ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺩﻭﺑاﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣیﺒاﺯﻡ
ﺗا کﻪ ﺷاﯾﺪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻫﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﻏﻢ ﺗﻮﯼ ﺻﺪﺍﻡ ﺑﻔﻬﻤی ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ
ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ

ﻣﻦ ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ
ﻣﻦ ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ
ﺑﻪ ﺟاﯼ ﺗﻮ ﺳاﺯﻡ ﺑﻐﻠﻢ

[همخوان]
لالا لالالا

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #12 | Posted: 10 Jun 2015 17:00
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای فداشم با صدای سامی بیگی + متن ترانه
تو دلم همیشه هستی پیش روم اگه نباشی
عاشقت که میشه باشم آرزوم که میشه باشی
دوری و ازم جدایی ولی کنج دل یه جایی
مثل نبضی تو وجودم که میزنی و بی صدایی
شبا وقتی تو تنهایی پریشونه
سراغتو میگیره این دل دیوونه
جواب خستگی هام تویی درمونم
خودت نیستی هنوزم از تو میخونم
تو فکر داشتنت مثل خود مجنونم
امید آخرم عشقت شده جونم
از این شبهای دلتنگی دیگه خستم
از این حسی که اسمشو نمیدونم
کسی نمیدونه این دل دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه
من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم

کسی نمیدونه این دله دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه
من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم


تو دل من همیشه هستی پیش روم اگه نباشی
عاشقت که میشه باشم آرزوم که میشه باشی
دوری و ازم جدایی ولی کنج دل یه جایی داری
مثل نبضی تو وجودم که میزنی و بی صدایی
شبا وقتی تو تنهایی پریشونه
سراغتو میگیره این دل دیوونه
جواب خستگی هام تویی درمونم
خودت نیستی هنوزم از تو میخونم
تو فکر داشتنت مثل خود مجنونم
امید آخرم عشقت شده جونم
از این شبهای دلتنگی دیگه خستم
از این حسی که اسمشو نمیدونم

کسی نمیدونه این دله دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه
من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم

کسی نمیدونه این دله دیوونه وقتی میگیره از تو میخونه
من فقط میخوام که باشم تا برای تو فدا شم
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #13 | Posted: 12 Jun 2015 00:12 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای دردسر با صدای سامی بیگی + متن ترانه
صد بار گفتیم دیوونه
این دختر خود شیطونِ
دل کندن ازش سخت سختِ
ولی دوست داشتنش خیلی آسونِ
.
.
نمیشه خانوم خونه
بی خیالش اون خیلی بدِ
بی خیالش آره خوب بلدِ
بی خیالش اون خیلی بدِ
بی خیالش آره گولت زدِ
باور نکن حرفاشو
روی گونه هاش اشکاشو
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #14 | Posted: 12 Jun 2015 00:20 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای یکی بود یکی نبود با صدای سامی بیگی + متن ترانههمراه:گروه بلک کتس

آره منم ، آره منم ، آره منم دوست دارم

یکی بود ، یکی نبود تا شروع شد قصمون
می دونستم که تکی ، مثله ماه آسمون
می دونستم تو عزیزم ، قدر عشقو می دونی
می دونستم تو همونی که همیشه می مونی
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

غیر دوس داشتن تو ، دیگه چیزی ندارم
همه عمر من تویی و بی تو من کم میارم
ماه من ، واسه من از تو بهتر کسی نیست
بیا تو کتاب عشق ، فصلی تازه بنویس
بگو منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

تک تک ثانیه هام ، با تو رویایی می شه
تو سکوت لحظه هام ، ببین چه غوغایی می شه
روی چشمام جا داری اگه منت بذاری
منو از خودت بدونی و بگی دوسم داری
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #15 | Posted: 12 Jun 2015 00:29
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای امان با صدای سامی بیگی + متن ترانه

امان از چشمای به ظاهر مهربون

امان از سادگی های دلمون

امان از حرفایی که باورمون شد

امان از ما اما نه از عشقه ما

امان از دستای گرم و دل ساده

امان از اون که مارو اینجوری کرد

امان از حرف زده حرفی که نگفتیم

امان از چیزایی که گفتیم و گوش نکـ...رد

امان از من... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما.. امان از ما..

امان از عشقایی که فراموش شده

امان از شعله هایی که خاموش شده

امان از شبایی که بیدار نشستیم

امان از چشمون که به ستاره بستیم

امان از نامه هایی که پاره کردیم

امان از حقیقتی که باور نکردیم

امان از شبایی که گفتیم و نخوندیم

امان از اونایی که رفتن و ما که موندیم

امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از مـا...

همه درگیره یه دردیم هزار بار از عشق توبه کردیم راهی که رفتیم و بن بست بود فکر کردیم دیگه برنمیگردیم اما بازم با یک اشاره دل میبازیم دوباره

امان از سوختن و باز ساختن ولی کاره دله دیگه چاره نداره

امان از ما..امان از ما... امان از ما... امان از مـا...

امان از چشمای به ظاهر مهربون

امان از سادگی های دلمون

امان از حرفایی که باورمون شد

امان از ما اما نه از عشقه ما

امان از دستای گرم و دل ساده

امان از اون که مارو اینجوری کرد

امان از حرف زده حرفی که نگفتیم

امان از چیزایی که گفتیم و گوش نکـ...رد

امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما... امان از ما...

امان از ما... امان از ما.. امان از ما.. امان از ما.. امان از ما .. امان از ما... امان از ما.. امان از ما...

امان از ما.... امان از ما


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #16 | Posted: 12 Jun 2015 00:37
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای فوق العاده با صدای سامی بیگی + متن ترانههمراه:بهزاد لیتو، سیجلبین ما فوق العاده بود
همه چی رک و ساده بود
انگار دنیا به ما این رُلو داده بود
بریم تا آخر خط
بشیم ما از همه رد
این بار خدا اما ناراحته بد

عشقمون قط و وصل
میشه بین هر دو فصل
زمستون چترو بست و آفتاب تو saint tropez
اتاقم پاتوقمونه
معتادم با تو بخونه
دو تا همزاده دیوونه
اگه اون تا صب بمونه
میشیم ما دوباره دوست
می رسی کجا یه روز
گفتم نفستم و کردم اون ششاتو بوس
دوستامون حسودن
با بوس آروم هنوزم
میشی چون فوق العاده س
برامون رُلا ساده س

بین ما فوق العاده بود
همه چی رک و ساده بود
انگار دنیا به ما این رُلو داده بود
بریم تا آخر خط بشیم ما از همه رد
این بار خدا اما ناراحته بد

اونی که باش ظهر شب
صب میشه ...
بعد یه سال سیجل هنوز خل میشه باش
دوس دختر منه بینمون جفت شیشه تاس
خورشید و ماه تو یه آسمون
یه گوشه باز لباسمون
تو مدرسه نیستیم کلاسمون
نگران عشق نیستیم نه درازه اون
بین ما عین باده
آره میاد فی البداهه
بهترین آهنگیم ولی نه رو نت نیستیم
خوشتیپیم اما رو مُد نیستیم
سینه ت کوچیک اما دنیامون بزرگ
می کنیم با هم خدامونو شکر

بین ما فوق العاده بود
همه چی رک و ساده بود
انگار دنیا به ما این رُلو داده بود
بریم تا آخر خط بشیم ما از همه رد
این بار خدا اما ناراحته بد

اگه راهمون از بقیه جداست
همینیم که می بینی
الان نیست این حس طبیعی ما
همینیم که می بینی
همینیم که می بینی
همینیم که می بینی
لباس چرم سیات
خودت آروم تو نگاهت حرف زیاد
زمان برگرده بیاد
می بوسمت دوباره
من یه جایی لب دیوار
تو شهر تا همیشه بوی ما رو میده
بیرونمون نمی کنه چون توی ما رو دیده
جای ما نیست توی قاب و شیشه
این همه داستان عجیب قبل ما بوده
پَ لابد میشه
پَ لابد میشه
پس لابد میشه


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #17 | Posted: 12 Jun 2015 00:44
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای برو با صدای سامی بیگی + متن ترانه

ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو

دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و راضی کن و برو

موهات و افشون کن، بیا باز دل و پریشون کن و برو

شیدا شو و غوغا کن و بیا آتیش و برپا کن و برو

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجا

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجا

این یه حس موندگار نیس برو ، به این عشقا اعتبار نیست برو

نه گناه منه نه تقصیر تو ، این زمونه سازگار نیست برو

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجا

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجا

ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو

دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و راضی کن و برو

موهات و افشون کن، بیا باز دل و پریشون کن و برو

شیدا شو و غوغا کن و بیا آتیش و برپا کن و برو

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجا

نمون اینجا برو، نمون اینجا ، نمون اینجا برو، نمون اینجدر دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #18 | Posted: 12 Jun 2015 01:08 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو آهنگِ تو با صدای سامی بیگی + متن ترانه


از تو میخونم تا ته جونم
تا نفس دارم تو رو دوست دارم
هر چی که دارم؛ پای تو میذارم
با تو آرومم ؛ با تو خوشحالم!
با تو قلبه من بالو پر داره
خدا این حسو همینجوری نگه داره
با تو میخوام برسم به ارزوهام اگه دنیا بذاره
وای اگه دنیا بذاره ...

وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه

وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه

وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه

وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #19 | Posted: 12 Jun 2015 01:10 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو این عشقِ با صدای سامی بیگی + متن ترانه
باز دوباره میزنه قلبت تو سینه سازمو
تو سکوتت میشنوی زمزمهء آوازمو
حس دلتنگی که میگیره تموم جونتو
هر جا میری منو میبینی و کم داری منو
تو دلت تنگه ولی انگار تو جنگ با دلم
میزنی و میشکنی با خودت لج کردی گلم
راه با تو بودنو سخت کردی که آسون برم
چشم خوشرنگت چرا خیس دوباره خوشگلم

حالا بگو کی دیگه اخماتو میگیره
با تو میخنده تب کنی واست میمیره
دست کی شبا لای موهاته
اره خودم نیستم ولی یادم که باهاته


این عشقهههه تو وجودت توی جونت ریشه کرده
دلت دوباره بی قراره داره دنبال من میگرده
گفتی که میخوای بری سر و سامون بگیری
خواستی اما نتونستی به ابن آسونی بری
دستت مال هرکی باشه چشمت دنبال منه
هر نگاهت انگاری اسممو فریاد میزنه
من خیالم راحته تا پای جون بودم برات
تو ندونستی چی میخوایی تا بریزم زیر پات
همهء آرزوهامون دیگه فقط یه خاطرس
نفسم بودی ولی یه تجربه شدی و بس
حالا بگو کی دیگه اخماتو میگیره
با تو میخنده تب کنی واست میمیره
دست کی شبا لای موهاته
اره خودم نیستم ولی یادم که باهاته
این عشقهههه تو وجودت توی جونت ریشه کرده
دلت دوباره بی قراره داره دنبال من میگرده


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #20 | Posted: 12 Jun 2015 01:13
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو اِی جونم با صدای سامی بیگی + متن ترانه

ای جونم، قدمات رو چشمام، بیا و مهمونم شو
گرمی خونه م شو ببین پریشونه دلم، بیا آرومم کن

ای جونم، میخوام عطر تنت بپیچه تو خونه م
تو که نیستی یه سرگردون دیوونه ام
ای جونم بیا که داغونم

ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم
تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم
ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم

ای جونم، خزونم بی تو ابرِ پُرِ بارونم
بیا جونم، بیا که قدر بودنت رو میدونم
میدونی اگه بگی که می مونی
منو به هرچی میخوای میرسونی
تو که جونی، بیا بگو که می مونی

ای جونم عمرم نفسم عشقم
تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم
ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم

ای جونم، من این حس قشنگ رو به تو مدیونم
میدونم تا دنیا باشه عاشق تو می مونم
میدونم می مونم

ای جونم عمرم نفسم عشقم
تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم
ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
آی که چه خوشحالم تو رو دارم
ای جونم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Sami Beigi | سامی بیگی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا