موسیقی ایرانی

Delkash | دلکش


صفحه  صفحه 5 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »
 مرد
#41   Posted: 9 Jan 2016 20:06
دانلود آهنگ زیبای آتش کاروان با صدای دلـــــکـــــش

آتشی ز کاروان ، جدا مانده ،
این نشان ز کاروان به جا مانده
یک جهان شراره ، تنها ،
مانده در میان صحرا
به درد خود سوزد ،
به سوز خود سازد
سوزد از جفای دوران ،
فتنه و ، بلای توفان
فنای او خواهد ،
به سوی او تازد
من هم ای یاران تنها ماندم ،
آتشی بودم ، برجا ماندم
با این گرمیِ جان ،
در ره مانده حیران
این غم خود به کجا ببرم ؟
با این جان لرزان ،
با این پای لغزان
ره به کجا ز بلا ببرم ؟
می سوزم گر چه با بی پروایی ،
می لرزم بر خود از این تنهایی
من هم ای یاران تنها ماندم ،
آتشی بودم ، برجا ماندم
آتشین خو هستی سوزم ،
شعله جانی بزم افروزم
بی پناهی ، محفل آرا ،
بزم افروزی ، تیره روزم

آ آ آ آ آ
بخت سبک عنان اگرم همرهی کند ،
چو گرد ره ، به بدرقه ی کاروان روم
سر می کشم چو شعله که برخیزم ای دریغ ،
کو پای قدرتی که پیِ همرمان روم ؟

من هم ای یاران تنها ماندم ،
آتشی بودم ، برجا ماندم

من هم ای یاران تنها ماندم ،
آتشی بودم ، برجا ماندم
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#42   Posted: 9 Jan 2016 20:06
دانلود آهنگ زیبای ما را بَس با صدای دلـــــکـــــش

در کنار توست، رقیب اگر، زان دو چشم شوخ، به ما نگر
کن نظر بتا، که یک نظر
ما را بس
شیوۀ بُتان، فسونگری است، دولت وصال، ز دیگری است
در فراق یار، دو چشم تر
ما را بس
آن نگاه جانسوز نهانی خوشتر، در میان مستان، می از این ساغر
ما را بس
کفر آن دو گیسو، دل و دینم برد
دین و دل چه جویی، که مهر کافر
ما را بس
در کنار توست، رقیب اگر، زان دو چشم شوخ، به ما نگر
کن نظر بتا، که یک نظر
ما را بس
شیوۀ بُتان، فسونگری است، دولت وصال، ز دیگری است
در فراق یار، دو چشم تر
ما را بس

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#43   Posted: 9 Jan 2016 20:08
دانلود آهنگ زیبای موسم گُل با صدای دلـــــکـــــش

موسم گل ، دوره ی حسن ،
یک دو روز است در زمانه
ای به دل آرامی با عالم فسانه ،
ای که ز تو مانده نکویی نشانه
خاطر عاشقان را میازار ،
خوش نباشد ز معشوقه آزار

گر بسوزد شمعُ پروانه را با زبانه ،
چون شود روز ، شمع و شب را نبینی نشانه

می کنی صید ، مرغِ بسته ،
می زنی سنگ بر شکسته

می کشی با تیغ ستم یار خسته ،
خسته دلان یکسره در خون نشسته
می کشی با تیغ ستم یار خسته ،
خسته دلان یکسره در خون نشسته

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#44   Posted: 9 Jan 2016 20:09
دانلود آهنگ زیبای ربابه جان با صدای دلـــــکـــــش

تره بونه نپوش ململ جمه
آی ربابه جان ته بلاره
تره بونه نشو کویی خانه
آی ربابه جان ته بلاره
کویی شونه کوه و تره نورنه
آی ربابه جان ته بلاره
ته چشم سرمه تو نکن برمه
آی ربابه جان ته بلاره

سیو چشم کیجا ته چشم قربون
آی ربابه جان ته بلاره
ته چرخه زنگ زمه تو برو بیرون
آی ربابه جان ته بلاره
تو چرخه زنگ زمه جای تو خالی
آی ربابه جان ته بلاره
ته چشم سرمه تو نکن برمه
آی ربابه جان ته بلاره
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#45   Posted: 9 Jan 2016 20:13
دانلود آهنگ زیبای کنارم بنشین با صدای دلـــــکـــــش

تا آساید ، دل آزارم ، بنشین ، به کنارم بنشین
بنشین ای گل ، به کنارم بنشین ، دل زارم بنشین
سوز دل می دانی ، بنشین تا بنشانی ، آتش دل را
یک نفس مرو ، که جز غم ، همنفس ندارم
یار کس مشو ، که من هم ، جز تو کس ندارم

ای پری بنه به یک سو ، ناز و دلفریبی
تا نصیبی از تو یابد جان بی نصیبی
ماه من به دامنم بنشین ،
کز غمت ستاره بارم
شکوه ها ز دوریت هر شب ،
با مه و ستاره دارم

من چه باشم بسته ی بندت ،
نیمه ی جانی ، صید کمندت
آرزومندت .

از غمت چون ابرِ بهارم ،
ای به از گل های بهاری
روی دلبندت .

ای شمع و طرب ،
سوزم همه شب
بنشین که شود طی ، شب تارم بنشین ، به کنارم بنشین
مرو مرو مه بی تابم من ،
درون آتش و آبم من

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#46   Posted: 9 Jan 2016 20:17
دانلود آهنگ زیبای شد زندگانی با صدای دلـــــکـــــش

شد زندگانی زندان مندریای اشکچشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م

شد زندگانی زندان مندریای اشکچشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م

آخر دیدم با چشم دلزندگی دام فریب است
ما را زین دام جز دردو رنج کی قسمت ازتونصیب است
من افسرده ام
من آزرده ام
از زندگانی خود تو میدانی در جوانی درجوانی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#47   Posted: 9 Jan 2016 20:18
دانلود آهنگ زیبای جدایی با صدای دلـــــکـــــش

شب آمد ، هجران باز آمد وای از تنهایی
تب آمد ، حرمان باز آمد وای از تنهایی

عشق آمد ، فکر تو آمد ، یاد تو ای ماه
در قلب سوزان باز آمد وای از تنهایی

سبیده زد ، سحر آمد ز سر آمد شب هجرانم
نیامدی تو مه من به لب آمد ز غمت جانم

مرغ شب آرد با من ، اشک غم دامن دامن
تیره تر گردی ای شب ، چه کنی آخر با من ، چه کنی آخر با من

ای شب هجران که نباشد سحری تو را
آه ز یار من تو نداری خبری چرا

ای چه شد آن وفا ، آه چه شد آن وفا
دور از رویت هم چون مویت سیه کرده روز من ، غم خانه سوز من

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#48   Posted: 9 Jan 2016 20:18
دانلود آهنگ زیبای محلی با صدای دلـــــکـــــش

دخترو بهش میگم چه ماهی‌ رنگش می‌پره

دخترو تا میگمش چه ماهی‌،رنگش می‌پره

رنگ گٔل سنبلی از روی قشنگش می‌پره

آخ دیدمش خنده کنون مثل یک سرو روون

عشق اون ابرو کمون،آتیش به جونوم میزنه،به اشینوم میزنه

دلم غرق الو شد،روز مو مثل شو شد

خدایا چی‌ بگویوم،چطور شد که ایطور شد

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#49   Posted: 9 Jan 2016 20:19
دانلود آهنگ زیبای بردی از یادم با صدای دلـــــکـــــش

بردی از یادم . دادی بر بادم . با یادت شادم
دل به تو دادم . در دام افتادم . از غم آزادم
دل به تو دادم . فتادم به بند
ای گل بر اشک خونینم نخند
سوزم از سوز نگاهت هنوز
چشم من باشد به راهت هنوز

چه شد آنهمه پیمان . که از آن لب خندان
بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن

کی آیی به برم . ای شمع سحرم
در بزمم نفسی . بنشین تاج سرم . تا از جان گذرم

پا به سرم نه . جان به تنم ده
چون به سر آمد . عمر بی ثمرم

نشسته بر دل غبار غم . زآنکه من در دیار غم
گشته ام غمگسار غم
امید اهل وفا تویی . رفته راه خطا تویی
آفت جان ما تویی

بردی از یادم . دادی بر بادم . با یادت شادم
دل به تو دادم . در دام افتادم . از غم آزادم
دل به تو دادم . فتادم به بند
ای گل بر اشک خونینم نخند
سوزم از سوز نگاهت هنوز
چشم من باشد به راهت هنوز

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
 مرد
#50   Posted: 9 Jan 2016 20:20
دانلود آهنگ زیبای سفر کرده با صدای دلـــــکـــــش

کجا سفر رفتی ،
که بی خبر رفتی
اشکم را چرا ندیدی ؟
از دلِ من چرا بریدی ؟
پا از من ، چرا کشیدی ؟
که پیش چشمم ، بر دگر رفتی
پا از من ، چرا کشیدی ؟
که پیش چشمم ، بر دگر رفتی

بیا به بالینم ، که جان مسکینم ،
تابِ غم ، دگر ندارد
جز بر تو نظر ندارد ،
جان ، بی تو ثمر ندارد
مگر چه کردم ؟
که بی خبر رفتی
چه قصّه ها که از وفا گفتی با من ،
تو بی محبتی کنون جانا یا من

تو چنان شرر ، به خدا خبر ، ز خدا نداری
رَوَد آتش از ، سرِ آن سرا ، که تو پاگذاری

سوزِ دلم را تو ندانی ،
آتش جانم ننشانی
با غمت ، درآمیزم ، از بلا نپرهیزم
پیش از آن برم بنشین کز میانه برخیزم

رو به تو کردم ، به خدا خو به تو کردم ، که هم آغوش تو باشم
دل به تو بستم ، به امیدت بنشستم ، که قدح نوش تو باشم
چه شود اگر نفس سحر ، خبری ، زِ توآرد ،
به کس دگر ، نکنم نظر که دلم ، نگذارد

رو به تو کردم ، به خدا خو به تو کردم ، که هم آغوش تو باشم
دل به تو بستم ، به امیدت بنشستم ، که قدح نوش تو باشم
چه شود اگر نفس سحر ، خبری ، زِ توآرد ،
به کس دگر ، نکنم نظر که دلم ، نگذارد

رفتی و صبر و قرار مرا بردی بردی
طاقت این دلِ زارِ مرا بردی بردی
رفتی و صبر و قرار مرا بردی بردی
طاقت این دلِ زارِ مرا بردی بردی

کجا سفر رفتی ،
که بی خبر رفتی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
 
     
  ویرایش شده توسط: sepanta_7  
صفحه  صفحه 5 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
موسیقی ایرانی

Delkash | دلکش

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites