خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
کل کل انجمن لوتی / کل کل /

پسرا چی میگن ؟ دخترا چی میگن ؟


صفحه  صفحه 24 از 30:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  29  30  پسین »
shomal مرد #231 | Posted: 23 Dec 2014 01:17
کاربر

 
ﺷﻮﻫﺮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺯﻥ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .
ﻣﺮﺩ : ﺛﺎﺑﺘﺶ ﮐﻦ . ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻔﻬﻤﻦ .
ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﺮﺩ :ﭼﺮﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺯﻥ : ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ .
.
ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﮔﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻳﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻃﻼ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﻪ اش !!

ایــــــــن است زن ملی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺁﻧﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻩ ، ﺩﻭﺱ
ﭘﺴﺮﺵ sms ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮﻣﺖ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ : ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻡ ؟ !
ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﺗﻢ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #232 | Posted: 23 Dec 2014 01:24 | Edited By: shomal
کاربر

 
دخترا،
ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ،
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﯾﻦ،
ﺧﻮﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ،
ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻭ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ هنوز ...
.
.
.
.
ﻻﮎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪﻩ !!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دختر خانومای عزیز :
علاوه بر یادگیری چگونگی کار با
وایرلس
وای فای
وایبر
و وایمکس ،
کمی شیوه کار با
وای تکس
رو هم یاد بگیرید...
پس فردا شوهر کردید به دردتون میخوره!
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
razeghi زن #233 | Posted: 24 Dec 2014 21:51
کاربر
 
شما پسرا فقط ادعاتون میشه
همش طبل تو خالی
با پول پاپا جون فقط بلدین پز بدین
razeghi
      
sahinam مرد #234 | Posted: 24 Dec 2014 22:12
کاربر
 
یارودختره150کیلووزن داره
بعدش میگه آنقدرنازک دلم که
باتلنگری میشکنم
یکی نیست بهش بگه گوگولی
تورولودرنمیتونه تکون بده
تلنگرکه سهله
ازاین زمین نفرین شده
تاآسمون بکرراهی نیست
      
shomal مرد #235 | Posted: 29 Dec 2014 01:11 | Edited By: shomal
کاربر

 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ :
......
......
......
......
......
......
......
ﺍﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ...
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺴﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ..
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ...
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﻮﭼﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ...
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ﺯﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ...
.
ﺍﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ..
.
ﺍﯾﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻓﮑﺮﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﯾﯿﺪ...
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺐ ﻣﺎ!!!!!!!.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﭼﻮﻥ
...
...
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺷﺪ....
...
...
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﮊﻩ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ...
..
ﻓﻬﺶ ﻧﺪﯾﺎ......
ﻓﻬﺶ ﻋﻤﻪ..؟؟؟؟؟
ﺑﯽ ﺍﺩﺏ....
ﺩﻋﻮﺍ ﻧﮑﻦ ﺯﺷﺘﻪ !!! .
ﮐﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ...
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #236 | Posted: 1 Jan 2015 02:00 | Edited By: shomal
کاربر

 
اومدم توی چت به دختر عموم بگم «salam khoobi»
دستم خورد به «a» شد «asalam khoobi?»
.
.
.
.
.
.
.
.
الان خبر دادن از ذوق غش کرده، بهش سرم وصل کردن.
مادرش اینام اومدن خونمون تاریخ عقد رو مشخص کن!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم دخترا در دهه های مختلف

از دهه 50 به قبل:
ﺍﻗﺪﺱ / ﺍﮐﺮﻡ / ﻣﻠﻮﮎ / ﺑﺗﻮﻝ / ﮐﻮﮐﺐ / ﺳﮑﯿﻨﻪ / ﻓﻮﺯﯾﻪ /
ﺧﺪﯾﺠﻪ / ﻋﺼﻤﺖ / ﺭﺑﺎﺏ
ﺩﺭ ﺩﻫﻪ :60
ﺯﻫﺮﺍ / ﻓﺎﻃﻤﻪ / ﺯﯾﻨﺐ / ﺣﺪﯾﺚ / ﺳﻬﯿﻼ / ﻟﯿﻼ / ﺳﻤﯿﻪ /
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ / ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﺩﻫﻪ :70
ﻫﺎﻧﯿﻪ / ﻣﯿﻨﺎ / ﺁﺭﺯﻭ / ﻣﺮﯾﻢ / ﺳﺎﺭﺍ / ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ / ﮐﯿﻤﯿﺎ / ﺁﺗﻨﺎ
ﺩﺭ ﺩﻫﻪ :80
/ ﮊﺍﺑﯿﺰ / ﺁﯾﺴﻮﺩﺍ / ﮊﯾﻨﻮﺱ / ﺳﯿﻨﻮﺱ / ﮐﺴﯿﻨﻮﺱ / ﺗﺎﻧﮋﺍﻧﺖ / ﭘﺎﻧﯽ /
ﺷﺎﺩﻧﻮﺵ / ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮐﻼ / ﺯﻣﺰﻡ / ﺩﻟﺴﺘﺮ / ﺁﭘﺎﺩﯾﭙﺎ ..
خدا به داد دهه 90 برسه!!

ــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻛﻤﻪ ﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﻗﺴﻢ ﺍﮔﻪ
ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ، ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ ADSL ﻣﻦ
ﻧﯿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؟
ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ : ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺎ ﺭﻭﺷﻨﻪ؟؟؟؟ .
ﻣﯿﮕﻪ :ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻭ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ
ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ......
ﻣﻦ
ﻣﻮﺩﻡ
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #237 | Posted: 9 Jan 2015 01:03 | Edited By: shomal
کاربر

 
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺁﯾـــــــﺎ ؟

ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺷﺘﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﺳﺖ :
1 . ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ
2 . ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ
3 . ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭﻩ
4 . ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ
5 . ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻩ
6 . ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻩ

ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭمم ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ب ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺸﯽ
ﺩﺍﺩﺍﺷﯿﺶ !

ﻻﻣﺼﺐ ی ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ؟
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #238 | Posted: 9 Jan 2015 01:40 | Edited By: shomal
کاربر

 
دختر خانومای عزیز توجه کنید

ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ
26 ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ..!
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
JaNaAnN #239 | Posted: 9 Jan 2015 01:48
کاربر

 
وقتی‌ خداوند آدم و حوا را خلق کرد بهشون گفت:
دو هدیه پیشتر برام نمونده ... "اولی‌ هنر جیش کردن ایستاده است"!
... آدم نذاشت حرف خداوند تموم بشه و فریاد زد :
برای من !برای من !! برای من!!!
خواهش می‌کنم پروردگارا این هدیه را بده به من، زندگی‌ منو خیلی‌ آسون میکنی‌ ...خواهش می‌کنم ....خواهش می‌کنم!! بده به من!
حوا سرش را تکون داد به معنای رضایت و گفت: برای من مهم نیست!
اگه آدم انقدر دوسش داره،بدش به اون!
به این صورت خداوند این هدیه را داد به آدم و آدم با خوشحالی‌ شروع کرد به دویدن در باغ... و جیش کردن کنار هر درخت و درختچه ای توی بهشت!
بعدم رفت به طرف ساحل و شروع کرد به نقاشی‌ روی ماسه با ادرارش!
خداوند و حوا خیره به آدم نگاه میکردند که از شادی در پوستش نمیگنجد.
حوا از خداوند پرسید:
پروردگارا دومین کادو چیست؟؟
خداوند فرمود : عقل دخترم! عقل! اون هم مال توست ..!
      
shomal مرد #240 | Posted: 9 Jan 2015 02:16
کاربر

 
ی بار با ی دختره رفته بودم کافه بعد ی نیم ساعت قلیون کشیدن دختره گفته کی اب قلیون تموم میشه بریم!
.
.
.
از اون موقع هروقت نورخورشید بم میخوره جیغ میکشم..ــــــــــــــــــــــــــــ

مورد داشتیم دختره یدفه سه کیلو کم کرده!
تعجب نداره که!!!!!!
چهار حالت داره:
.
.
.
.
1- دماغشو عمل کرده
2- کلیپسشو درآورده
3- از پوتینش پیاده شده
4- صورتشو اصلاح کرده!!!!!,HGHHHHHHHHHHHHH والاااااااااااااااا
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
صفحه  صفحه 24 از 30:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  29  30  پسین » 
کل کل انجمن لوتی / کل کل / پسرا چی میگن ؟ دخترا چی میگن ؟

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا