مذهب

برده داری در اسلام (تاپیک توسط مدیر بسته شد)


صفحه  صفحه 1 از 26:  1  2  3  4  5  ...  23  24  25  26  پسین »
 #1   Posted: 30 May 2011 21:12
  ویرایش شده توسط: bilbilak  
درود

درخواست این تاپیک از خانم hhastii بود و مدیریت این تاپیک نیز بر عهده ی خود ایشان هستش .
میتونید اینجا نظرات و روایاتتون رو بگذارید.

پیروز و سربلند باشید
این كاربر به درخواست خودش بن شد
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
 #2   Posted: 30 May 2011 21:23
  ویرایش شده توسط: hhastii  
ممنون از مدیر گرامی
.
من هم امیدوارم در ادامه منطقی پیش بره تاپیک و از صحبت های جانبی پرهیز بشه و در راستای تاپیک حرف زده بشه.
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #3   Posted: 30 May 2011 21:25
  
((نگاهی کوتاه به دیدگاه اسلام و قرآن وامامان وبزرگان مسلمان در مورد برده داری ))
از حضرت صادق(ع)منقول است کسی که با کنیزی سکس کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل سکس کند "وضو بسازد./در حدیث صحیح وارد شده است .باکی نیست با کنیز سکس کند و در خانه دیگری باشد و بیند و شنود و مشهور میان علما آن است که باکی نیست مرد در میان دو کنیز خود بخوابد "اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد !
( حلیه المتقین/ملا محمد باقرمجلسی .چاپ اول.انشارات جمهوری .صفحه :107
........................................
حضرت صادق (ع)فرمود سه کسند که هیچ عمل ایشان به آسمان نمی رود:غلام گریخته ! و زنی که شوهرش از اوراضی نباشد و کسی که جامه خود را از روی تکبربلند آویخته باشد
(حلیه المتقین /ملامحد باقرمجلسی .چاپ اول.انتشارات جمهوری .ص:115
.....................................
از حضرت صادق (ع)منقول است برای برگشتن غلام گریخته ازدست صاحب برکاغذی آیه الکرسی را مدرو بنویسید و در میان آن بنو یسید (اللهم السما لک و الارض لک و ما دونهما لک فاجعل ما بینهما علی فلان و نام غلام را بنویسد "من جمل حتی ترده علی وقظفرنی به /و این دعا را نیز بخواند و آن کاغذ را در موضعی که شبها درآنجا می خوابیده دفن کند و چیز سنگینی بالایش بگذارد.
(حلیه المتقین/ملا محمد باقر مجلسی .چاپ اول .انتشارات جمهوری /ص:273)
.................................
در حدیث معتبراز حضرت صادق(ع)منقول است :درتادیب(تنبیه)اطفال و غلامان و کنیزان پنج تازیانه یا شش تازیانه بیشتر مزنید و آن هم به رفق و همواری بزنید "ودر حدیث معتبر دیگر منقول است زراره از ان حضرت سوال کرد از زدن برده(غلام وبنده) "فرمود:هر چیز که در دست او تلف شود بی تقصیر او بر او چیزی نیست .اما اگر دانسته نافرمانی تو کند میتوانی او را بزنی !
( حلیه المتقین.ملا محمد باقر مجلسی/چاپ اول .انتشرات جمهوری "ص:283
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #4   Posted: 30 May 2011 21:25
  
از حضرت صادق(ع)پرسیدند اگر کسی زن خودرا عریان کند و به او نظر کند چون است؟ فرمود:مگر لذتی از این بهتر می باشد ؟
وپرسیدند که اگر به دست و انگشت با آنجای (فرج)زن و کنیز خود بازی کندچون است؟ فرمود باکی نیست !
(حلیه المتقین .ملا محمد باقر مجلسی .چاپ اول .انتشرات جمهوری .ص:106
.............................
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگی بوده به مجرد استيلای فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده برده به حساب می آيند. از كليه غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولی امر به مقتضای ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فیء به امام تعلق ميگيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقيمانده بين مجاهدان يعنی سربازان حاضر در جنگ تقسيم ميشود. به نحوی كه هر سرباز، مالك سهمی از غنايم از جمله غلامان و كنيزان ميشود. شرط اصلی بردگان در اين مورد كفر اصلی اسير است اعم از كافر حربی و اهل كتاب مادامی كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نميشود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگی و رفع استرقاق نميشود و كماكان برده باقی ميماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 123

حكم بردگی تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجه مطلق جنگ‌های مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدایی يا جهاد دفاعی نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌های مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايی و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2)
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #5   Posted: 30 May 2011 21:27
  
اگر افرادي از دارالحرب اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب ميشوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام(3) 2 / 59، جواهر الكلام(4) 24 / 229، العروه الوثقي(5) 2 / 368، مهناج‌الصالحين(6) 2 / 66)

استرقاق(خريد وفروش برده) از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضای خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربی فیء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهی جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلای مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع(خريدن) افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام(8) 30 / 287)

سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان((برده مادر زاد))

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك(برده) شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).

رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #6   Posted: 30 May 2011 21:42
  
درود بر بانو هستی

توجه کنید چجوری بانو هستی متمم 8 رو رعایت کردن :

متمم 8 : اگر اینجا اخباری داده میشود یا یک واقعه ی تاریخی یا مذهبی بیان میشود یا بحثی از منبع دیگر کپی میشود ، بیان کردن منبع یا منابع و ماخذ الزامی میباشد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
 #7   Posted: 1 Jun 2011 08:51
  
خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت(بردگي) لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك(برده) مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

: اهم احكام بردگان

يك : برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ‌يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزة مباحات(احكام حلال) موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة ?عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء (نحل 75) جز اين نيست.

دو : برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگي مالي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي‌گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 ? 170، منهاج الصالحين 2 / 69)

سه : برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كار و كسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او ميرسد.

چهار : غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولي به غلامش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود. البته در صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي‌گيرد، نه به خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن(برده شدن)، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

شش - مالكيت مرد نسبت به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع(بهره برداري) جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع(بهره برداري) از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي‌شوند. (العروه الوثقي 2 / 804)

هفت : مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را حتي بدون رضايت وي به زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد. در اين عمل كه به آن تحليل گفته مي‌شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات(بهره برداري) جنسي مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30 / 307، العروه الوثقي 2 / 848، منهاج الصالحين(10) 2 / 277)

هشت : با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. در زماني كه كنيز به صلاحديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منهاج 2 / 277)

نه : استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب است و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2 / 67)

ده : (العروه الوثقي 2 / 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه ومولي (مالک)حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي‌كند به آنها امر كند كه از هم جدا شوند. پنج روز (نصف عدة حره) است. (منهاج 2 / 298)

يازده : كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و دختران حره با كنيز متفاوت است.

دوازده : مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند!!

سيزده : مولي اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق حق دارد بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خلافكار خود مطلق حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند. (جواهر 21 / 387) واضح است كه مولي مي‌تواند مملوك خود را تعزير كند. (تكمله منهاج الصالحين 55)

چهارده : حد شرعي برده خفيف‌تر از حد انسان آزاد و في‌الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منهاج الصالحين 36).

پانزده : ديه برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

شانزده : يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي عمداً برده‌اي را به قتل برسانند قصاص نمي‌شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق (فروش برده)وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

هفده: مولي از بردة آزاد شده‌اش با شرايطي ارث مي‌برد (ولاء عتق)، اما بردة آزاد شده مطلقاً از مولايش ارث نميبرد. (منهاج الصالحين 2 / 374
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #8   Posted: 1 Jun 2011 08:57
  
قوانین برده داری و غلام وو کنیز داشتن در اسلام خیلی جای تامل داشته..البته ممکنه استدلال بشه که در اون دوران رسم برده داری رایج بوده و اینجوری اسلام قانون و ضوابطی ایجاد کرده تا مثلا برده ها آسیب کمتری ببینه اما سوال اینجاست دینی که کدعی آزادی انسانها و برابری انسانها هست و خیلی از مرزها رو شکسته در دوران خودشون بنابر روایاتشون چطور غیر از آیه هاشون که میگن همه برابر هستند نتونست این عمل رو خارج کنه از رفتار پیروانش...آیا تحریم برده داری نمی تونست یکی از راه های مبارزه برای برابری و تساوی انسانها باشه تا اینکه فقط توصیه کنند...آیا تضییع حقوق انسانه هایی که اسیر میشن کمتر از خمس و زکات و حج و این چیزا ارزش داشته که اونها اصول دین شدن و این حتی بصورت تحریم در نیومده؟!
چون مات توام دگر چه بازم ...!!؟!
 
     
 #9   Posted: 1 Jun 2011 09:05
  
جالبه. هر چی تاپیک دیدم همه مخالف اسلام گفته شده ، شما از اسلام چی دیدین که اینجوری قضاوت میکنین؟ بخدا اسلام مخالف برده داری است. اسلام دین اخوت و برادریه. نکنه برده داری رو از عهد فرعون و موسی کپی کردین و چسبوندین به اسلام. به هر حال اسلام دین اخوت و دوستیه. یه عده سعی در تحریف و تضعیفش دارند. که باید بگم به این هدف شوم نمیرسن چون یه خدایی اون بالا حافظ دینش در زمینه. من دیگه تو این تاپیک پاسخی نمیزارم و به این تاپیک هم سر نمیزنم ولی خود کاربران لوتی و مهمانان قضاوت خواهند کرد.
hi dr!
 
     
 #10   Posted: 1 Jun 2011 09:25
  
یه بار دیگه اومدم به این تاپیک تا ادله ای رو بگم .اون ادله اینه که پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی ص با برده داری و شرک مخالفت میکردند به گونه ای که بلال حبشی برده سیاه پوستی را همراه و یاور خود قرار داده بودند. این خود دلیل محکمی برای اثبات گفته ام است. من رفتم.
hi dr!
 
     
صفحه  صفحه 1 از 26:  1  2  3  4  5  ...  23  24  25  26  پسین » 
مذهب
مذهب

برده داری در اسلام (تاپیک توسط مدیر بسته شد)


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites