↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
Sexology - سکسولوژی

مقایسه میل جنسی مردان با زنان

 مرد
#1   Posted: 28 Feb 2011 16:59

 3 Star

ارسالها: 3502
مقایسه میل جنسی مردان با زنان
مردها هر زمانی که باشد می توانند به سمتش بروند اما خانم ها فقط وقتی سمت آن می روند که شمعهای خوشبو درخانه روشن باشد و شوهرشان ظرف های شام را شسته باشد. این کلیشه است که در ذهن همه ما وجود دارد، اما آیا واقعیت دارد؟ آیا میل جنسی در مردها قوی تر از زنان است؟

بله درست است. تحقیقات بیشماری نشان داده اند که بااینکه میل جنسی آقایون بیشتر از خانم ها نیست اما رک و راست تر است. اما برخلاف آقایون، منبع میل جنسی در خانم ها پیچیده تر است.

باور عمومی این است که خانم ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل جنسی می دهند اما دیده می شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قرار دارند.

دکتر ادوارد لاومن پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو می گوید، "میل جنسی در خانم ها شدیداً متاثر از محیط و موقعیت است".

در زیر به هفت الگوی میل جنسی در خانم ها و آقایان که محققان دریافته اند اشاره می کنیم . یادتان باشد که ممکن است کسانی با این الگوها تفاوت داشته باشند.

1. مردها بیشتر به سکس فکر می کنند :

دکتر لومان گزارش می دهد که اکثریت مردهای بالغ زیر 60 سال حداقل یکبار در روز به سکس فکر می کنند. اما فقط یک چهارم خانم ها به این میزان روزانه درمورد سکس فکر می کنند. با بالاتر رفتن سن در خانم و آقایون، این خیالپردازی ها کمتر می شود اما همچنان خیالپردازی های مردان در مورد رابطه جنسی دوبرابر خانم ها باقی می ماند.

در یک تحقیق بسیار جامع که در آن مقایسه ای بین میل جنسی خانمها و آقایان انجام گرفت، روی باومایستر یک روانشناس اجتماعی در دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت که تحریک جنسی ناگهانی در مردها بسیار بیشتر از خانم ها گزارش شده و مردها خیالپردازیهای بیشتر و متفاوت تری دارند.

2. مردها حریصانه تر دنبال سکس هستند :

باومایستر گزارش می دهد که در ابتدای رابطه، در اواسط آن و بعد از گذشت سالیان سال از آن، مردها بیشتر از زن ها سکس می خواهند. این مسئله فقط مختص افراد با گرایش جنسی عادی نیست، مردان همجنس باز هم خیلی بیشتر از زنان همجنس باز در کلیه مراحل رابطه سکس می خواهند. مردها حتی تعداد بیشتری شریک جنسی طلب می کنند و علاقه بیشتری به سکس های اتفاقی دارند.

حتی در مواقعی که رابطه جنسی ممنوع است یا موقعیت آن وجود ندارد، مردها خیلی بیشتر از زنان دنبال سکس هستند.

  • دکتر لومان می گوید، تقریباً دو سوم آقایون خودارضایی می کنند حتی بااینکه تقریباً نیمی از آنها درمورد آن احساس گناه می کنند. درعوض تقریباً 40 درصد از خانم ها اقرار به خودارضایی می کنند و تکرر این خودارضایی ها هم بین خانم ها کمتر از آقایون است.
  • زنان راهبه خیلی بهتر از کشیش ها به تعهد خود برای دور ماندن از رابطه جنسی عمل می کنند. آمار نشان می دهد که 62 درصد از کشیش ها به داشتن فعالیت جنسی اقرار کرده اند درحالیکه این عدد در میان زنان راهبه 49 درصد است.
  • فحشاء نیز نشاندهنده تمایل مردان به داشتن سکس است نه برعکس آن.

3. طبیعت جنسی خانم ها بسیار پیچیده تر از آقایون است :

چه چیز خانمها را تحریک می کند؟ حتی خودشان هم نمی دانند. مردیت چیورز محقق دانشگاه نورس وسترن و همکاران او در تحقیقی فیلم های تحریک آمیز به مردان و زنان همجنس باز، مردان و زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف نشان دادند و از آنها خواستند میزان تحریک جنسی خود را گزارش کنند و توسط ابزارهایی که به دستگاه تناسلی آنها متصل بود میزان تحریک واقعی آنها را اندازه گیری کردند.

نتایج آقایون قابل پیش بینی بود: مردان با تمایل جنسی به جنس مخالف گزارش دادند که با تصاویر مربوط به سکس مرد-زن و زن-زن تحریک بیشتری داشته اند و ابزارهای اندازه گیری هم ادعای آنها را تایید کرد. مردان همجنس باز گزارش دادند که تصاویر مربوط به س ک س مرد-مرد آنها تحریک کرده و باز هم ابزارهای اندازه گیری ادعایشان را تایید کرد. درمورد خانم ها، نتیجه به دست آمده جالب تر بود. زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف ادعا کردند که تصویر مربوط به سکس مرد-زن تحریک بیشتری برایشان به وجود آورده اما ابزار اندازه گیری نتایج یکسانی را برای هر سه نوع سکس (مرد-زن، زن-زن، مرد-مرد) نشان داد.

مایکل بایلی محقق جنسی در دانشگاه نورس وسترن می گوید، مردها درمورد اینکه با چه کسی تحریک می شوند، با چه کسی می خواهند سکس داشته باشند یا عاشق چه کسی می شوند بسیار سخت و صریح هستند.

اما در مقابل خانم ها به خاطر میل جنسیشان که نسبت به آقایان چندان رک و راست نیست، تمایل بیشتری نسبت به داشتن رابطه با جنس خود دارند. بایلی می گوید، احتمالاً ظرفیت خانم ها برای علاقه مند شدن به جنس موافق خود از نظر جنسی و عاشق جنس موافق خود شدن ظرفیت بیشتری نسبت به مردها دارند. البته لزوماً اینکار را انجام نمی دهند اما ظرفیت آن را دارند.

ادعای بایلی را تحقیقاتی تایید می کنند که نشان می دهند همجنس گرایی در میان خانم ها شایع تر از آقایان است. باومایستر در تحقیق دیگری دریافت که زنان همجنس گرای بیشتری از سکسی که اخیراً با مرد داشته اند گزارش کردند تا مردان همجنس گرا درمورد داشتن سکس با جنس مخالف خود. همچنین خانم ها خیلی بیشتر از مردان خود را دو جنسی می دانند.

4. تمایل جنسی خانم ها بیشتر از آقایون تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است.

باومایستر در تحقیقات خود راه های مختلفی که گرایشات، رفتارها و تمایلات جنسی خانم ها خیلی بیشتر از آقاین متاثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده را نشان داده است.

  • گرایش خانم ها نسبت به آقایون در برابر رفتارهای جنسی مختلف با گذشت زمان بیشتر دستخوش تغییر می شود.
  • خانم ها نسبت به آقایون تناقض بیشتری در اظهار ارزشهای خود درمورد س ک س قبل از ازدواج دارند.
  • خانم ها خیلی بیشتر از آقایون در تصمیمات خود درمورد سکس تحت تاثیر همسالان خود هستند.
  • خانم هایی که مرتباً کلیسا می روند گرایشات کمتری به سکس دارند. اما در میان مردان رابطه ای بین کلیسا رفتن و گرایشات جنسی یافت نشد.
  • خانم هایی که تحصیلات بالاتری دارند، فعالیت های جنسی متنوع تری را تجربه کرده اند. اما سطح تحصیلات در آقایون تفاوتی ایجاد نمی کند.

اما چرا تمایل جنسی در خانم ها به نظر کمتر است و بیشتر تحت تاثیر قرار دارد؟ برخی می گویند این مسئله به قدرت بیشتر مردها در جامعه مربوط می شود، یا به انتظارات جنسی متفاوت تر مردها در مقایسه به خانم ها. دکتر لومان مسئله را از دیدگاه جامعه شناختی توضیح می دهد.

لومان می گوید مردها هرکاری می کنند تا س ک س داشته باشند تا بتوانند تمایلات دستگاه تناسلی خود را برآورده کنند. درمقابل، خانم ها درانتخاب شریک جنسی خود بسیار دقیق هستند چون این آنها هستند که در معرض باردار شدن قرار دارند و ممکن است مجبور شوند از یک بچه نگهداری کنند. کیفیت رابطه برای آنها بسیار مهمتر از مردان است چون آنها شریکی می خواهند که با آنها بماند و از فرزندشان نگهداری کند. حتی برایشان مهم است که با کسی باشند که وضعیت مالی قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از فرزندشان حمایت بهتری بکند.

5. خانم ها برای ارضای جنسی راهی کمتر مستقیم انتخاب می کنند :

خانم ها و آقایون راه های متفاوتی را برای رسیدن به میل جنسی خود می پیمایند. استر پِرِل روان درمانگر می گوید، "از خیلی از خانم ها می شنوم که میل آنها بیشتر از بین گوشهایشان شروع می شود تا پاهایشان. برای خانم ها حتماً باید یک موضوع و طرح اولیه وجود داشته باشد تا رمان عشقیشان نوشته شود. این اشتیاق است که سوخت تمایل آنها را تشکیل می دهد.

دکتر پِرِل اضافه می کند، "تمایل جنسی خانم ها خیلی بیشتر وابسته به موقعیت، درونی و احساسی است. اما درمقابل مردها نیازی به اینهمه خیالپردازی ندارند چون س ک س برایشان بسیار ساده تر و سرراست تر است."

این به آن معنا نیست که مردها به دنبال صمیمیت، عشق، و رابطه نزدیک نیستند. آنها فقط نقش سکس را متفاوت تر می بینند. دکتر پِرِل اینطور توضیح می دهد که، "خانم ها می خواهند که اول حرف بزنند، نزدیک بشوند، و بعد س ک س داشته باشند اما برای آقایون سکس همان رابطه و نزدیکی است. سکس زبانی است که مردها برای ابراز احساسات خود استفاده می کنند. سکس زبان صمیمیت مردهاست."

6. ارگاسم و ارضای جنسی در خانم ها با آقایون متفاوت است :

بااینکه محققان دریافته اند که تعیین میزان ارگاسم در خانمها درمقابل آقایون کار دشواری است اما درمورد مدت زمانی که می کشد مردها یا زن ها به ارگاسم برسند اطلاعات دارند. براساس گفته های پروفسور لومان، برای مردها به طور متوسط چها ردقیقه از زمان داخل شدن تا ارضاء طول می کشد اما این مدت برای خانم ها 10 تا 11 دقیقه است، البته اگر به ارگاسم برسند.

این یک تفاوت دیگر بین دو جنسیت است: یعنی چند وقت یکبار در طول سکس ارگاسم می شوند. درمیان مردان 75% گزارش میدهند که همیشه به ارگاسم می رسند و این میزان برای خانم ها 26 درصد است.

7. تمایل جنسی در خانم ها کمتر از آقایون تحت تاثیر دارو است :

ازآنجاکه تمایل جنسی آقایون درمقایسه با خانم ها مستقیم تر وابسته به بیولوژی است، جای تعجب نیست که کم بودن تمایل جنسی در آنها راحت تر با داروها درمان شود. مردها می توانند برای اکثر مشلات جنسی خود از دارو استفاده کنند و نتیجه بگیرند اما درمورد خانم ها استفاده از دارو برای بالا بردن میل جنسی چندان موثر نیست.

تستوسترون هورمونی است که در مردها و زن ها به میل جنسی مرتبط است. اما این هورمون درمردها با میل جنسی پایین سریعتر از زن ها عمل می کند. در میل جنسی یک عامل هورمونی وجود دارد که درموردها بسیار مهمتر از خانم هاست.

یک داروی جنسی به نام Intrinsa در اروپا روی خانم ها خیلی خوب موثر بود اما FDA آن را به خاطر عوارض طولانی مدت احتمالی تایید نکرد. این مسئله پژوهشگران را به این مسئله متوجه کرد که آیا برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها باید از دارو استفاده شود یا خیر. پژوهشگران به نتایج یک تحقیق بسیار جامع اشاره می کنند که نشان داد 40 درصد از خانم ها نوعی مشکل جنسی را گزارش داده اند که بیشتر پایین بودن میل جنسی بوده اما فقط 12 درصد از آنها نسبت به وضعیت خود احساس ناراحتی داشتند. باتوجه به کلیه عوامل، پزشکان عقیده دارند که دارو باید آخرین چیزی باشد که برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها استفاده شود، نه اولین آن.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#2   Posted: 3 Oct 2011 10:05


 1 Star

ارسالها: 118
سلام دوست عزیز. ممنون بابت تاپیك
ولی لطف كن منبع رو هم بزار واسم جالبته ببینم كه كجا این رو گذاشتن.

ajarash: چه چیز خانمها را تحریک می کند؟ حتی خودشان هم نمی دانند.
ajarash: خانم ها خیلی بیشتر از آقایون در تصمیمات خود درمورد س ک س تحت تاثیر همسالان خود هستند.
تایید

راجع به میل سكسی خانوم ها هم آقایون میل سكسی شون تو رنج سنی 20-18 به اوج میرسه ولی در خانوم ها بعضا از اوایل چهل سالگی و در بعضی از خانوم ها بعد از شروع یائسگی!
ولی بیشتریهاشون چون فكر میكنن كه اگه این رو بروز بدن كار زشتی یا بدی هست ، یا بهش برچسب سر پیری و معركه گیری رده میشه نمیان به شوهرشون بگن...
به خاطر همین هست كه یه پسر 20 ساله داره تو آتش هوس و انرژی های سكسی میسوزه و یه دختر اصلا اینجوری نیست ، بعد دختر فكر میكنه كه پسرا حیونن كه اینقدر به فكر سكس هستن!!! چون خودشون درك نمیكنن كه چیه! خودشون اصلا سكس اونقدر براشون مهم نیست و میبینن این چیزی كه من اصلا برام مهم نیست تمام چیزیه كه یه پسر از من یا كلا از زندگی میخواد!!!

با صحبت كردن با پارتنرتون و اینكه بهش بگید كه چه حسی نسبت بهش دارید ، نسبت به بدن زیباش ، اون حسی كه وقتی با هم سكس دارید بهتون میده ، حس نزدیكی كه بینتون ایجاد میشه و البته در طول سكس یه لذت خیلی عالی رو بهشون اهدا كنید . حتما نتیجه های خیلی بهتری خواهید گرفت حتی تو قسمت هایی از رابطه تون كه با نگاه اول فكر میكنید هیچ ربطی به سكس نداره...
موفق باشید
 
     
  
 زن
#3   Posted: 3 Oct 2011 11:00


 1 Star

ارسالها: 228
من به عنوان ی زن میتونم بگم خیلی چیز های متن رو قبول داشتم والی اکثر چیز هارو نه
آدم ها خیلی متفاوت هستن
والی اکثرا اینجوری هست که خانوم ها ماهی ۱ بار سکس میخوان اونم وقتی هست که قدرت باروریشون به حد اکثر میرسه
تو این روز میل جنسی زن ها به شدت بالا میره ، اکثر خیانت هایی که از زنان سر میزنه مربوط به این روز هست
این اصلان به این معنی نیست که خانوم ها فقط ۱ بار در ماه به سکس احتیاج دارن، من خودم تقریبا هرروز بهش فکر میکنم !
والی خوب آدم ها با هم فرق میکنن ، اینو میدونم که میل جنسی در همه خانوم ها تو اون یکروز به شدت بالا میره، حتا خانوم هایی که سرد مزاج به نظر میرسن !
چشـــماش ..

نگـــــــــاش ..

صـــــــداش ..

خــنده هاش

همه زیبایــــی ِ زندگــــــی ِ منـــه ,,,,
 
     
  
↓ Advertisement ↓
TakPorn
 مرد
#4   Posted: 21 Nov 2011 11:27
SexyBoyارسالها: 8246
مقایسه تمایلات و گرایشات عاطفی و جنسی در مردان و زنان در سنین مختلف
رده سنی تمایل حسی و عاطفی به جنس مخالف
رده سنی تمایل جنسی به جنس خالف
گروه سنی

هم سن تا 2 سال کوچکتر
هم سن تا 4 سال کوچکتر
15 تا 18 سال

هم سن و کوچکتر تا 3 سال اختلاف سنی
هم سن - کوچکتر تا 5 سال اختلاف - بزرگتر تا 3 سال اختلاف
18 تا 22 سال

هم سن - کوچکتر تا 3 سال اختلاف سنی
هم سن - کوچکتر تا 8 سال اختلاف - بزرگتر تا 10 سال اختلاف
22 تا 28 سال

هم سن - کوچکتر تا 10 سال اختلاف سنی
هم سن - کوچکتر تا 10 سال اختلاف سنی - بزرگتر تا 2 سال اختلاف سنی
28 تا 35 سال

هم سن - کوچکتر بین 20 تا 30 سال اختلاف سنی
هم سن
40 تا 60 سال

توضیحات :

آنچه مشخص است تفکرات جنسی مردان دامنه سنی زیادی را به خود اختصاص میدهد اما چرا برخی پسران در سن کم علاقه مند به رابطه جنسی با جنس مخالف بزرگتر از خود هستند چند عامل دارد اما مهمترین عوامل آن عبارتند از ذهنیت پسران جوان از دختران و یا زنان بزرگتر اکثر پسران تصور می کنند دختران سن بالا توانایی جنسی بالاتری دارند و همچنین نیاز جنسی بیشتر از این جهت یکی از دلایل گرایشات جنسی پسران به جنس مخالف بزرگتر از خود میتواند این عامل باشد از طرفی دیگر حس غرور آنها میتواند باعث این گرایش شود و از اینکه فردی بزرگتر از خود را تامین کنند احساس غرور به آنها دست می دهد .

اما چرا مردان سن بالا به دختران کم سن علاقه مند می شوند ؟ در این مورد هم عوامل زیادی دخیل است یکی از عوامل آن مربوط می شود به دوران جوانی مردان و تامین شدن برخی نیازها در دوره جوانی - عامل دیگر را میتوان باز احساس غرور مردان دانست آنها با ارتابط با جنس مخالف کم سن و سال احساس جوانی خود را بدست می آورند و از این جهت حس غرور میکنند - و یکی از عوامل دیگر که کمرنگ تر از موارد قبلی میباشد گرایش جنسی است که البته با توجه به اینکه اکثر مردان در سنین بالا دچار نا توانی جنسی و ضعف جنسی می شوند این عامل بسیار کم رنگ است .

جدول زیر مربوط به دختران و زنان میباشد

رده سنی تمایل حسی و عاطفی به جنس مخالف
رده سنی تمایل جنسی به جنس خالف
گروه سنی

هم سن تا 10 سال بزرگتر
هم سن تا 8 سال بزرگتر
15 تا 18 سال

هم سن تا 15 سال بزرگتر
هم سن - تا 5 سال بزرگتر
18 تا 22 سال

هم سن - بزرگتر تا 10 سال اختلاف
هم سن - کوچکتر تا 2 سال اختلاف - بزرگتر تا 10 سال اختلاف
22 تا 28 سال

هم سن - کوچکتر تا 2 سال اختلاف - بزرگتر تا 10 سال اختلاف
هم سن - کوچکتر تا 10 سال اختلاف - بزرگتر تا 5 سال اختلاف
28 تا 35 سال

هم سن - کوچکتر تا 2 سال اختلاف - بزرگتر بین 2 تا 5 سال اختلاف
هم سن و کوچکتر
40 تا 60 سال


توضیحات :

بر عکس پسران و مردان که دامنه نیاز های جنسیشان گسترده بود دختران در سنین نو جوانی و جوانی دامنه نیازهای عاطفی گسترده دارند ، آنها کمتر میتوانند به پسری کم سن و سال تر از خود تکیه کنند آنها فردی را میخواهند که قدرتمند باشد . اینکه زنان و دختران در سنین بالا گرایش جنسی به جنس مخالف کم سن تر از خود را دارند نیزبه تفکر جنسی آنها باز می گردد آنها تصور می کنند یک پسر جوان توانایی جنسی بالارتی دارد و بهتر میتواند آنها را تامین کند.

مبحث کلی :

اگر چه جدول بالا در مورد همه افراد صادق نمیباشد اما آنچه مسلم است تفکرات جنسی یا همان فانتزیهای جنسی در کنار نیازهای حسی و عاطفی بیشترین نقش را در انتخابهای ما ایفا میکنند و در ازدواج و یا در خیانت های جنسی تاثیر گذار است .

در جدول بالا بهترین گروه سنی پسران و دختران برای ازدواج از نظر همخوانی گرایش جنسی و عاطفی با رنگ سبز مشخص شده است .
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
 
     
  
 مرد
#5   Posted: 30 Nov 2011 05:08


 1 Star

ارسالها: 94
sarjukhe: من آخر سر نفهمیدم دخترا هوسشون چقدره بیشتر یا كمتر از پسرا.یه دختر خاهشن مقایسه كنه بهم بگه.ممنون
shaparake: خوب منم قبول دارم كه خانومها ممكنه در پیشنهاده سكس پیش قدم نباشن....اما وقتی وارد سكس میشن دیگه حجب و حیایی نیست....خود من از پیشنهادش خجالت میكشم اما وقت سكس خیلی راحتم
natico: من فكر میكونم این آمار و اطلاعات درست باشه اما برای مملكت ما بعید میدونم
به نظر من خیلی کار مسخره اییه که زنا توی براقراری سکس با همسرشون رک و راست نیستن و به قول دوستمون با حیایی می کنن و اول پا پیشین نمی زارن ا ممکنه در طول زمان باعث سرد مزاجی دو طف بشه و شوهر فکر کنه که زن از سکس با اون لذت نمی بره .
ای هیچ، در هیچ، بر هیچ، سر هیچ، مپیچ
 
     
  
 مرد
#6   Posted: 28 May 2012 03:07

 1 Star

ارسالها: 94
والا من جمع های دخترونه رو گوش وایسادم خیلی بیشتر تو کف سکسن

البته اونا حرفای سکسیشون خیلی بهتر از حرفای سکسی ما پسراست پسرا فقط از سوراخ حرف می زنن که بکنن توش و در رن ولی دخترا از همه چی سکس حرف می زنن

در ضمن میل دخترا به سکس و همچنین لذتشون ۱۰ برابره پسراست اصلا حدیث هم داریم که میلشون چند برابره ولی توو حدیث گفته خدا یه محافظ قوی ای به نام حیا براشون قرار داده

که اگه از بین بره واویلا میشه همین میشه که تو سکس پارتی های خارجی تو فیلماش می بینیم مرده واسه خودشو وایساده داره مثلا مشروب می خوره یهویی ۴ تا دختر له له زنان می ریزن دور کیرش و سر ساک زدنش با هم دعوا می کنن (عاشق این صحنه هام)

بازم اصلا حدیث داریم که آر الزمون پسرا از دست دخترا فرار می کنن یعنی همه چی برعکس میشه

همین الانشم تو ایران سر سکس نه ولی سر دوستی خیلی موقع ها دخترا استارت رو می زنندر ضمن دخترا حشری میشن هیچی حالیشون نیست خیلی از دوست پسر دخترا دختره میگه من دوست ندارم قبل ازد.اج سکس کنمو این رو هم جدی میگه ولی کافیه وقتی تنها شدن پسره بیاد گردن دختره رو بلیسه و پستوناش رو بماه همه حرفاش یهویی یادش میره و خودش یه سکس آتیشی رو با کمال میل انجام میده

ولی دخترا فکر کنم یه تفاوت زیادی با پسرا داشته باشن فکر نکنم با دیدن هیکل پسر و اینا حشری شن فقط باید باهاشون ور برین!

من اینجوری فر می کنم واقعااینطوریه؟
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#7   Posted: 29 Jun 2013 07:56


 1 Star

ارسالها: 421
3telon: بنظر من دختران دو برابر بیشتر از پسران تحت فشارهای جنسی هستند ، البته این گفته من بیشتر در مورد کشور خودمون صدق میکنه اون هم بنا به دلایل ساختاری درون جامعه و محدودیت هایی که برای دختران و زنان در نظر گرفته شده ... این حرف هم شاید هیچ گونه پایه علمی نداشته باشه ولی من خودم و بیشتر دوستهام اینو از رفتار هایی که درون جامعه هست میبینم و نظر میدم .
اگه نظامی که آلان توش قرار داریم یه نظام سکولار بود فکر نکنم دچار چنین معظلاتی از سوی هر دو جنس پسر و دختر می بودیم و میشه گفت عملکرد حاکمیت یک حکومت هم میتونه بر جوانان اون مملکت تاثیر مستقیم داشته باشه ...
مثال : فراهم سازی امکانات بین جوانان برای ایجاد برقراری رابطه شفاف و بی پرده / اطلاع رسانی مشکلات جنسی جوانان از طریق رسانه و ... / شفاف سازی در مورد سکس در جامعه / عدم منع جوانان از برقراری رابطه با هم ...

پس اینجاست که باید گفت مشکل اصلی به نوع ساختاری درون جامعه است ... اونهم یه جامعه اسلامی
مطالب جالبی بود
کتاب " ازدواج مکتب اتسان سازی " هم کتاب مفیدی هست و به ارتباط جنسی پایدار کمک بیشتری میکنه به شرطی که زن و مرد هر دونفرشون کتاب بخونن،نه فقط مردها بخونن
دوستدار روابط آزاد خانومم هستم
 
     
  
 مرد
#8   Posted: 23 Aug 2019 17:03

 0 Star

ارسالها: 13
من مرد هستم و به هر دو جنس تمایل دارم.
با زن مثل بقیه مردها هستم و بدن زن جذبم میکنه بخصوص اگه تپل باشه بلافاصله تحریک میشم.
اما با مرد ترجیحم به مفعول شدنه. اما اینجوری نیست که همش دلم بخواد. فقط گاهی هوس میکنم.
 
     
  
 مرد
#9   Posted: 19 Jul 2021 00:04

 0 Star

ارسالها: 19
شهوت یه حسه بعضی وقتا زیاده بعضی وقتا کم بیشتر به بنیه شخص ومقوی بودن غدا هم مربوطه ولی مردها همش بفکر سکسن فقط وقتی اعصاب ندارن بهش فکر نمیکنن
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
#10   Posted: 24 Sep 2021 13:02

 0 Star

ارسالها: 29
مرد وقتی ارضا میشه دیگه میلی به ادامه سکس نداره ولی زن که ارضا میشه تازه موتورش روشن میشه و عطشش بیشتر چون می تونه چند بار پشت سر هم ارضا شه.
سکس برای زن ها خیلی مفیدتر از مردهاست شاید بشه گفت برای مرد مضر هم هست.
 
     
  
Sexology - سکسولوژی

مقایسه میل جنسی مردان با زنان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA