خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

هیپنوتیزم و مراقبه و تمرکز


صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین »
shomal مرد #11 | Posted: 24 Nov 2013 02:58
کاربر

 
تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه افراد مختلف:

ويليام .اس. كروجر هيپنوتيزم يك واقعيت پزشكي است
پيررآل:هيپنوتيزم علمي است كه به وسيله آن شخصي كه موسوم به هيپنوتيزور است
بتوانددرديگري به نام معلول يا سوژه خواب مصنوعي ايجاد كند.
ارنست نولر:هيپنوتيزم علمي است كه به وسيله آن وجدان طبيعي سوژه بر وجدان نهايي و
فوق طبيعي تاثير مي گذارد اين خاصيت در جميع اشياء عالم وجودداردلكن كيفيت آن در
شيئي به حسب استعداد او وماده فرق ميكند.
لغت نامه قوانين بلاك: هيپنوتيزم علمي است كه در درك ورفتار افراد به كمك دوعامل
اثر ميگذارد.يكي استفاده از قوانين تلقين پذيري وديگري رسيدن به حالتي به نام خلسه
هيپنوتيزمي.
دكتر هيلگارد: هيپنوز يك نوع گسست در هوشياري ميباشديانوعي خيالبافي معطوف به هدف
است.
دكتر كاپلان:هيپنوز حالت يا شرايطي است كه شخص مي تواند به تلقينات مناسب پاسخ دهد
اين حالت با تغييراتي درادراك حافظه و خلق فرد همراه است.
دكتر هربرت اشپيگل: دردامنه آگاهي بشري اگر حالت آگاهي معلولي در ميان يك خط قرار
گرفته باشددر يك انتهاي اين خط حالت اغماء يا بيهوشي كامل ودر انتهاي ديگرش هيپنوز
يا تمركز زياد قرار دارد.حالت خلسه يا ترانس يك باريكه يا نواراز حالت تمركز وتجمع
وضع آگاهي وتوجه انساني مي باشد كه بسياري از محركات غير مرتبط محيطي را حذف ميكند.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #12 | Posted: 24 Nov 2013 03:01
کاربر

 
انرژي درماني


اين تمرين به صورت دو نفره انجام مي شوداز يكي از دوستان خود بخواهيد كه روبروي شما بنشيند و يا بر روي زمين بخوابد سپس شما بالاي سر او قرار بگيريد و دستهاي خود را به فاصله اندكي از سر او( 2 تا 3 سانتيمتري) قرار دهيد.از او بخواهيد چشمان خود را بسته و در حالتي آرام و ريلكس قرار بگيرد حالا با استفاده از نيروي ذهن خود شروع به دادن انرژي به دوست خود كنيد در حين اين كار بطور آهسته و عميق تنفس كنيد (تنفس عميق باعث رسيدن اكسيژن اضافي به بدن شده وانرژي شما را افزايش مي دهد)براي انجام انرژي درماني شما بايد به صورت ذهني تصور كنيد كه انرژي از دستان شما به سر و سپس از انجا به همه بدن فرد مورد نظرتان منتقل مي شود (شكل و نوع انرژي مهم نيست همانطور كه در تمرينات قبلي گفتم به هر شكل كه راحت هستيد مي توانيد انرژي را تصور كنيد مثلا شبيه نور.گرما. آتش.مغناطيس و...)حالا به كمك نيروي فكر خود و قوه تصوير سازي ذهني(قوه تخيل)انرژي را در تمام بدن او به حركت در آوريد .انرژي را از سر به گردن و سپس به دستها و سينه .شكم و پاهاي او ببريدو تصور كنيد اين انرژي در تك تك سلولها نفوذ كرده وبه آنها سلامتي ونيرو ميدهد.هر چه تصوير ذهني شما قويتر و شفافتر باشد انرژي ارسالي شمااز قدرت و نيروي بيشتري برخوردار مي شود.سعي كنيد حتما در موقع تمرين از تصاوير ذهني خوب و مثبت استفاده كنيدو تصاوير ذهني منفي مانند بيماري و درد و... را بكار نبريد.اِين تمرين را به مدت 20-30 دقيقه بطور مستمر انجام دهيد و بعد از تمرين از دوست خود بخواهيد حالت واحساس خود را براي شما بازگو كند (حالتهاي مختلفي ممكن است براي اشخاص شكل بگيرد مانند سستي و رخوت .آرامش و يا حتي نا آرامي كه بستگي به افراد وخود شخص انرژي دهنده ونوع انرژي دادن ((مثبت ومنفي)) دارد.)بعضي افراد در دريافت انرزي نسبت به بقيه حساستر و بعضي ديگربدين شكل نيستند .پس اگر در تمرينات خود شخصي را كه به او انرژي داديد حالت خاصي را درك و احساس نكرد نگراني به خود راه ندهيد و تمرينات را بطور مستمر انجام دهيد تا انرزي شما نيز قويتر وبيشتر شودسعي كنيد درهفته چندين بار اين تمرين را با افراد مختلف انجام دهيداگر بخواهيد شخصي را كه داراي بيماري خاصي است درمان كنيد همين عمل را انجام ميدهيد كه بعدا به طور مفصل در باره آن توضيح مي دهم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #13 | Posted: 24 Nov 2013 03:04
کاربر

 
آموزش تله پاتي


گيرنده فاصله اي وجود دارد كه مي توان از چند سانتيمتر تا چند هزار كيلو متر متفاوت باشد ميزان فاصله در نحوه و نتيجه ارتباط تلپاتي كمترين تاثيري ندارداگر شما فكر خود را به اين امر معطو ف و در نتيجه شرطي نمايد كه در فاصله طولاني بر قرار ي تله پاتي مشكلتر است اين تلقين ذهني بر روي رفتار شما تاثير گذاشته ودر عمل نيز در فواصل نزديك تر نتيجه بهتري كسب مي كنيد اين تصور يا شرطي شدن نادرست و مضر است هرگز به فاصله موجود بين گيرنده و فرستنده اهميتي ندهيد شما به همان ميزان از ظرفيت و قابليتي را كه در فاصله نزديك كسب كرده ايد مي توانيد در فواصل طو لاني هم دريافت كنيد - اصول بنيادي دانش تله پاتي توصيه مشود كه تجربيات اوليه درفاصله نزديك و ترجيحا در يك اتاق ارام صورت گيرد برخي از صاحب نظران معتقدند كه افراد حاضر در اين جلسات بايستي از لحاظ روحي و عاطفي به هم نزديك باشند اگر در تميرنهاي اوليه فرستنده پيام دست راست خود را بر روي دست چپ گيرنده بگذارد اين ارتباط جسمي پيوند روحي و عاطفي بهتري را بين انها ايجاد ميكند در ايين سالكان و عارفان شرق اسيا بويژه چين باستان و سرزمين عجايب هند قسمت راست بدن داراي قدرت يا اهميت مثبت و صادر كننده انرژي مي باشد درحالي كه سمت چپ داراي انرژي يا الكتريسته منفي و دريافت كننده ميباشد :زمان مناسب مناسبترين زمان براي ارتباط فكري ساعا ت اخر شب وصبح زود است در عمل انسان مو جودي است كه روز را با كار و فعاليت به پايان مي رساند و شبها خسته و كو فته نياز به خوابيدن دارد در شرايط عادي انسان شبها به چرت زدن و خواب الودگي دچار مي شود ودرصورت دراز كشيدن به خواب عميقي فرو مي رود زماني كه ما بيدار و مشغول فعاليت هستيم ضمير اگاه ما فعال است بر عكس هر زمان كه مادر وضعيت سكوت و ارامش هستيم ضمير ناخود اگاه ما فعال ميشود در اين شرايط انرژي زيادي از مغز ساطع ميشود و پراكندگي اين امواج نمايمگر وجود شرايط ارامش واسايش فيزيو لوژي در مغز است هر گاه ما بتوانيم جسممان را ريلاكس و غير فعال كنيم قدرتها و قابليتاه روحي و رواني فعال و شكوفا ميشود گويي در اين شرايط كانالهايي كه براي فعاليت و كارايي لازمند رها وازاد مشوند در اين زمان انسان بهتر وبيشتر مي تواند با ضمير مادون اگاه و ناخود اگاه خويش كه منبع الهام و بركات است رابطه بر قرار كند زماني كه انرژي زيادي از مغز خارج شود رو ح ميتواند خود را از زير بار سنگيني جسم رها ودر فضا ي بي كران به پرواز در ايد به اين حالت وضعيت خروج روح از بدن مي گويند
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #14 | Posted: 24 Nov 2013 03:07
کاربر

 
هیپنوتیزم کردن دیگران کار ساده ای نیست و کسی که دنبال فراگیری دگر هیپنوتیزم است نیاز به چند شرط لازم(نه کافی) دارد


اعتماد به نفس خوبی داشته باشد.
-۲ از احساس شکست نترسد. چون شکستها پله هایی برای ترقی هستند.
-۳ تمرین و ممارست داشته باشد
-۴ از اثر گذاری خوبی روی دیگران برخوردار باشد.
-۵ همیشه نسبت به خود و اطرافیان نگاه مثبت داشته باشد وسعی کند خودش و دیگران را همیشه دوست داشته باشد.

مهمترین اصل در یادگیری و اعمال هیپنوتیزم
تلقین به عنوان مولفه اصلی در هیپنوتیزم تاثیر چشمگیری دارد .
باید سعی شود به اشخاصی که مورد هیپنوتیزم قرار می گیرند تلقین ارائه شود ولی باید در تلقین کردن مواردی را مد نظر داشت.
-۱ با اصول پنجگانه تلقین آشنایی کامل داشته باشیم و روشهای استفاده آن را بخوبی بدانیم .
–۲ تلقین را باید با لحن شیواانجام بدهیم .
-۳ با توجه به خصوصیات شخص باید تلقین را به صورت آمرانه و یا خواهشانه انجام دهیم . آمرانه بیشتر برای افراد سلطه پذیر استفاده میشود و خواهشانه بیشتر برای افراد سلطه جو استفاده میشود .
–۴ زیر و بم کردن صدا هنگام تلقین دادن خیلی مهم است .
-۵ سعی کنیم که در تلقین کردن از شاخه ای به شاخه دیگر نپریم.
-۶ سعی نکینم که با تلقین های ممتد و بدون فاصله شخص رو خسته کنیم .خیلی اوقات تاثیر مکثهای بین تلقین بیشتر از خود تلقین است . البته این مکثها نباید بیش از ۴ الی ۶ ثانیه طول بکشد در این مکث ها شخص تمرکز کامل به تلقین های شما پیدا میکند.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #15 | Posted: 24 Nov 2013 03:10
کاربر

 
چگونه افراد را هيپنوتيزم كنيم


پله اول گام مقدماتي يا توجيهي است كه در طي آن هيپنوتيزور به شرح و بيان علايم و نشانه هايي مي پردازد كه سوژه تا چند دقيقه بعد از جريان خلسه هيپنوتيزمي با آنها برخورد پيدا مي كند. با صحبت از زمان آينده , او به سوژه مي گويد كه وي چگونه ريلكس مي شود , چگونه دستها و پاهاي او سنگين مي شوند و بلاخره چگونه گيج و خواب آلود مي گردد و بلاخره در نهايت به چه صورتي پلك هاي او دچار پرش مي شود و سرانجام پلكهاي وي بر روي هم افتاده و او به خواب عميقي فرو مي رود. جملات به صورتي بيان مي شود كه از همه آنها ((اتفاق خواهد افتاد )) حاصل مي گردد. به اين ترتيب بارامي سوژه در اين مسير هدايت ميشود. اين جريان ممكن است يك تا چهار - پنج دقيقه به طول بينجامد .و اين تا زماني ادامه پيدا كرده است . براي مثال يكي از اين علايم تنگ شدن چشم ها مي باشد. يكي از حرفهاي ديگر ريلاكس شدن يا سست و كرخت شدن اندامهامي باشد. در اين زمان شرايط آماده شده است تا شما خود را براي گام دوم آماده كنيد.قدم دوم را مي توان مرحله (( صحبت كردن از خواب )) ناميد. در اين مرحله شما به او مي گوييد او هم اكنون چيزهايي را احساس مي كند كه شما به او متذكر مي شويد. در اين موقع شما جملاتي را به كار مي بريد كه افعال آنها با زمان حال بيان شده اند. به او مي گوييد كه هماكنون چشم هاي او دارند خسته مي شوند. پس از مدتي به او مي گوييد كه چشم هاي او دارند سنگين مي شوند و دارند بسته مي شوند. بدن او دارد ريلاكس مي شود و تمام رشته هاي عضلاني او شل و كرخت مي شوند. او كاملا خسته , كرخت و خواب آلود شده است. براي او بسيار مشكل است كه چشمانش را باز نگه دارد. بزودي چشمان او بسته شده و او به خواب عميقي فرو مي رود.مرحله دوم يك قسمت اساسي از القاي هيپنوتيزمي به شمار مي رود . اين مرحله را تا زماني ادامه مي دهيد كه جشمان سوژه بسته شود. اگر چشمان سوژه به طور خود به خحود بسته شده نشانه خوبي است و نايانگر آن است كه او دارد وارد خلسه هيپنوتيزمي مي شود. بنابر اين زمان آن فرا مي رسد كه شما گام سوم را برداريد.در گام سوم شما بايستي (( كنترل )) خود را بر سوژه اعمال و حفظ كنيد. اگر چشمان او خود به خود بسته رشده باشد , نشانه خوبي بري شماست و نمايانگر قرار گرفتن سوژه در خواب هيپنوتيزمي است. بنابر اين شما بيانات يكنواخت و آرام كه نشانه و مظهر گام دوم است به كنار نهاد و محكم تر و آمرانه تر به بيان تلقينات مي پردازيد. شما در اين مرحله بر سوژه مسلط شده و بر او كنترل اعمال كرده ايد. به او متذكر شويد كه در اين لحظه وي به خواب هيپنوتيزمي عميقي فرو رفته و كاملا از حرف هاي شما طبعيت مي كند.اگر بخواهيم مطالب بالا را خلاصه كنيم , مي توانيم سه پله يا مراحل سه گانه القاي هيپنوتيزم را به اين گونه خلاصه كنيم :پله اول : محله توجيهي يا آماده شدن است كه در طي آن سوژه با شرح علايمي آشنا مي شود كه بزودي آنها را احساس خواهد كرد.پله دوم : مرحله اي است كه در باب به خواب رفتن سخن به ميان مي آيد و در طي آن مكررا تلقيناتي درباره به خواب رفتن مطرح مي گردد و اين مطالب با افعال زمان حال و به شكل مطالبي عرضه مي گردند كه در زمان حال دارند به وقوع مي پيوندند.پله سوم : زماني را شامل مي شود كه شما كنترل هيپنوتيزمي را به عده گرفته ايد و در اين شرايط لحن آرام و ملايم براي خواب كردن سوژه ناگهان به لحني آمرانه تبديل مي شود كه با مطالبي كه قبلا بيان مي شده , از لحاظ آ
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #16 | Posted: 24 Nov 2013 03:12
کاربر

 
حتما امتحانش كنيد

خوب حالا جملات زير رو به اون تلقين كنيد: (لطفا راست بايستيد و كاملا راحت و ريلاكس باشيد . پاهايتان را به يكديگر بچسبانيد و دستهايتان را شل و راحت در دو طرف بدنتان آويزان يا رها كنيد . حالا از شما خواهش ميكنم كه چشمانتان را ببنديد و تا زماني كه اعلام ميكنم، همچنان بسته نگه داريد. خيلي راحت و بدون زحمت و كوشش به حرفهاي من گوش بدهيد.
حالا در شرايتي كه چشمان شما بسته است ، از شما ميخواهم كه دستهايتان را به بالا بياوريد تا در سطح شانه هايتان به صورت افقي مستقر شوند . حالا كف دست چپتان را به طرف بالا بچرخانيد ، به طوري كه كف اين دست مقابل سقف قرار بگيرد . از سوي ديگر انگشت شست دست راستتان را هم به طرف بالا بچرخانيد ، به طوري كه اين انگشت هم طرف سقف اشاره داشته باشد.
حالا زماني است كه از قدرت تجسم شما استفاده ميشود . براي اين كار تصور يا تجسم كنيد كه يك كتاب خيلي سنگين بر روي كف دست چپ شما گذاشته شده است . تصور كنيد كه اين كتاب بزرگ و خيلي سنگين يك ديكشنري يا اغت نامه ميباشد. حالا تصور كنيد كه به شست دست راست شما نخي بسته شده است كه اين نخ به يك بادكنك بزرگي بسته شده كه از گاز هليوم پر شده است.فكر كنيد،تصور كنيد ،تجسم نماييد كه اين بادكنك دارد شست دست راست شما را به بالا و بالاتر ميكشاند .بالا و بالا تر . در همين حال دست چپ شما لحظه به لحظه سنگين و سنگينتر ميشود ، و به اين ترتيب لحظه به لحظه پايين و پايينتر مي آيد . لحظه به لحظه دست چپ شما به پايين و پايينتر حركت كرده و همزمان با آن دست راست شما بالا و بالا تر ميرود . دست راست شما لحظه به لحظه به بالا و بالا تر صعود كرده و در همان حال دست چپ شما به پايين و پايينتر سقوط ميكند ، دست راست به سمت بالا ، بالاتر و بالاتر صعود ميكند و دست چپ شما به سمت پايين ، پايين و پايينتر نزول پيدا ميكند.دست راستتان به بالا ميرود و دست چپتان به پايين مي آيد.به اين موضوع جالب فكر كنيد كه دست راست شما دارد به بالا و بالاتر پرواز ميكند و در همان حال دست چپ شما به پايين و پايينتر متمايل ميشود . دست راست شما به سمت شما به سمت بالاتر متوجه ميشود ... عالي است ، در همان حال دست چپ شما به سمت پايين منحرف ميگردد ... خيلي خوب است لحظه به لحظه دست راست شما به بالا و بالاتر ميرود ... و همزمان با آن دست چپ شما پايين و پايينتر مي آيد. )
اين روش صحبت يا تلقين كردن را براي چند دقيقه ديگر ادامه دهيد . زماني كه از صعود دست راست صحبت ميكنيد ، كمي آهنگ صدايتان را بالا ببريد و در زمان صحبت كردن از پايين آمدن دست چپ ، صدايتان را آهسته تر كنيد .
خوب حالا از سوژه بخواهيد كه چشمهايش را باز كند و به دستانش نگاه كند و به عكس العمل او توجه كنيد.سعي كنيد كه هنگام انجام تلقين ريتم و آهنگ صداي شما حالت لالايي ، يك آهنگ خواب آور يا كرخت كننده اي را داشته باشد ، دراينصورت شانس پيدايش عملكرد دلخواه افزايش پيدا ميكند.
موفق باشيد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #17 | Posted: 24 Nov 2013 03:14
کاربر

 
قدرت خارق العاده تلقين

براي آنكس كه ايمان دارد ناممكن وجود ندارد
چند نمونه فراموش نشدني باعث تغيير نگرش پزشكان و روانشناسان شد.
يك زنداني كه قصد فرار داشت بطور مخفيانه خود را در يكي از اتاقكهاي قطار جا داده بود و بعد از حركت فهميده بود كه در يخچال قطار قرار دارد. زنداني مطمئن بود كه در طي چندين ساعتي كه در يخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقيقاً اينطور هم شد. اما بعد از رسيدن به مقصد مشاهده كردند كه زنداني يخ زده در حالي كه يخچال قطار خاموش بوده است و اين نشان ميدهد كه شخص زنداني به خود تلقين كرده كه منجمد خواهد شد و اين تلقين براي او حكم يك تصوير ذهني مطابق با افكار او داشته و همين باعث شده كه سلولهاي بدن وي واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود.
نمونه ديگر آزمايشي بود كه به پيشنهاد يكي از روانشناسان بر روي دو تن از مجرمين محكوم به اعدام انجام شد. آزمايش به اين صورت بود كه مجرم اول را با چشماني بسته در حضور مجرم دوم با بريدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند. در اين هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونريزي شديد بود. سپس چشمان نفر دوم را نيز بستند و اين بار شاهرگ دست وي را فقط با تيغه اي خط كشيدند و در اين حين كيسه آب گرم نيز بالاي دست وي شروع به ريختن مي كرد اين در حالي بود كه دست او به هيچ وجه زخمي نشده بود. اما شاهدان يعني پزشكان و روانشناسان با كمال ناباوري ديدند كه مجرم دوم نيز پس از چند دقيقه جان خود را از دست داد چراكه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بريده شده و خونريزي مي كند. ريخته شدن خون را نيز بر روي دست خود حس مي كرده است. در واقع تصوير ذهني او چنين بوده كه تا چند لحظه ديگر به مانند نفر اول هلاك مي شود و همين طور هم شد.
اين نشان مي دهد كه دستگاه عصبي شما با توجه به آنچه فكر مي كنيد يا خيال مي كنيد كه حقيقت دارد واكنش نشان مي دهد. دستگاه عصبي شما تجربه خيالي را از تجربه واقعي تميز نمي دهد. در هر دو مورد با توجه به اطلاعاتي كه از ناحيه مغز در اختيار او قرار مي گيرد واكنش نشان مي دهد. اين يكي از قوانين اوليه و اصولي ذهن است. در واقع اينطوري ساخته شده ايم. وقتي اين قانون را در افراد هيپنوتيزم شده مشاهده مي كنيم شك مي كنيم كه حتما نيرويي مرموز يا فوق طبيعي در كار است. در واقع آنچه را كه مي بينيم فرايند طبيعي عمل مغز و دستگاه عصبي انسان است و نه چيز ديگر.در پديده هيپنوتيزم اگر بيمار بدرستي گفته هاي شخص هيپنوتيزم كننده معتقد باشد كارهاي حيرت آور انجام مي دهد و بيمار رفتاري متفاوت از خود نشان ميدهد زيرا طرز فكر و باورش تغيير كرده است.
هيپنوتيزم يا خواب مصنويي هميشه به نظر اسرار آميز بوده است زيرا هميشه فهم اينكه چگونه باور كردن مي تواند منجر به رفتار غير عادي انسان شود دشوار بوده است. با خواب مصنويي چنان برخورد شده كه انگار نيرو يا قدرت ناشناخته اي در كار است. اما حقيقت اين است كه وقتي شخصي را متقاعد مي كنيد كه قدرت شنوايي اش را از دست داده رفتار ناشنوايان را پيدا ميكند. وقتي او را متقاعد مي كنيد كه نسبت به درد حساسيت ندارد، مي تواند بدون بيهوشي تحت عمل جراحي قرار گيرد و در اين ميان نيروي مرموزي هم در كار نيست.
ازتون ميخوام كه لحظه به لحظه مواظب گفته ها و فكرا و حرفاي دلتون باشين مواظب باشين كه بخودتو چبي ميگين هيچ وقت نگين كه چرا زندگي من اينجوري چون همش دست خودتونو اين شمائين كه زندگي خودتون رو به ويرونه و كلبه اي خرابه تبديل ميكنين يا به قصري باشكوه و شاهكاري بي نظير
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #18 | Posted: 24 Nov 2013 03:15
کاربر

 
تاريخچه مختصري در مورد تلقين و كاشف تلقين

عصر ان روز وقتي پسر كوئه از مدرسه به خانه بر مي گردد اميل متوجه مي شود كه هنوز اثر صحبت هاي صبح در چهره پسر مشخص است . مدتي بعد مجدد اين ماجرا تكرار شد تا اين كه جرقه اي در ذهن كوئه پديد امد. او از خود اين سئوال را پرسيد كه چرا اثر تنبيه يا تشويق از صبح تا عصر همان روز باقي مي ماند . نامبرده پس از تحقيق و ازمايش بسيار در اين خصوص به اين نتيجه رسيد كه انسان ها 10 الي 15 دقيقه بعد از خواب و به همين مقدار قبل از خواب رفتن در شرايطي قرار ميگيرند كه هر نوع فكر حرف و تصويري را كه در رويا يا واقعيت با ان مواجه شوند در طول روز عينا براي خود شبيه سازي مي كنند
همه افراد نوع بشر قبل و بعد از خواب به حالت رخوت و خواب الودگي هيپنوتيزمي وارد مي شوند در اين وضعيت پذيرش افزايش مي يابد. كوئه توضيح مي دهد كه شخص در حالت هيپنوز نبايد بخوابد بلكه بايد تنها خواب الود باشد . رمز هيپنوتيزم اين است كه فرد فقط و فقط خواب الودگي داشته باشد از انجا كه نسل بشر هنگام صبح كه از خواب بر مي خيزند دچار رخوت و خواب الودگي اند پس بهترين زمان ارائه تلقين هاي صبح زود مي باشد.
اولين اصل در تلقين اميل كوئه خواب الودگي است
دومين اصل در تلقين اميل كوئه شلي وانادگي و ارامش عضلاني است
سومين و مهمترين اصل تلقين اميل كوئه تمركز فكري و خلا ذهني است كه در اصل كانوني كردن ذهن است فقط و فقط بر روي يك موضوع ويژه
اميل كوئه پس از تحقيق و ازمايش ير روي افراد و حالات گوناگون انان به اين نتيج رسيد كه اين سه حالت پيش از بيدار شدن از خواب به انسان دست ميدهد چرا كه در صبح هنگام انسان هم خواب الود هم رلكس و هم در حالتي است از تمركز فكري و ذهني مي باشد پس از اعلام اين نتيجه روز به روز به مشتريان و بيماران اميل كوئه اضافه شد او هر روز بيماران را در سالني جمع مي كردوبه انها اموزش ميداد كه چگونه در ضمير ناخوداگاه خود نفوذ كنند و تلقين هاي عملي و كاربردي لازم را بر لوح ضمير نفس يا خويشتن خويش نقش زنند او مي گويد : مهم اين است كه تلقين ها وارد ناخوداگاه شوند بعد از ان ديگر كاري نكنيد بلكه منتظر معجزات درماني باشيد.
روش هاي كوئه در دهه 1920 شهرتي جهاني پيدا كرد مخصوصا جمله ابدايي او :
من هر روز از هر جهت بهتر و بهتر مي شوم
اميل كوئه پرده از بزرگترين راز قرن در خصوص هيپنوتيزم برداشته و بيان كرد كه قدرت عامل باعث ايجاد يك حالت هيپنوتيزمي نيست بلكه مهم تر از ان مشاركت همكاري و پذيرش بي چون و چراي تلقين هاي از طرف ازمودني مي باشد و همچنين عقيده دارد كه هيپنوتيزم چيزي نيست جز مجموعه اي از تلقين به نفس و تلقين به نفس نيز در اصل همان هيپنوتيزم مي باشد.
اگر انديشه اي براي مدت مديد در ذهن باقي بماند فرد ان را واقعي فرض كرده و حاضر نيست هيچ گونه مطلبي بر خلاف ان را قبول نمايد از ديد روان شناسي هر گاه افراد نوع بشر تمام ظرفيت فكري خود را بر روي عقيده اي متمركز سازند و هر روز بر وسعت دامنه ان بيافزايند اين اعتقاد ان شخص در جهان بيرون جنبه واقعي پيدا خواهد كرد.

قوانين كوئه:
كوئه پس از گذشت حدود 20 سال تحقيق در خصوص تلقين هاي هيپنوتيزمي به قوانين سه گانه زير دست يافت:

1- قانون توجه و تمركز : زماني كه ذهن در مدت مديدي بر روي موضوعي متمركز شود ان موضوع بتدريج جنبه واقعي پيدا مي كند .
2- قانون اثر متضاد : مادامي كه در خيال خود ببينيد كه قادر به انجام كاري نيستيد با تلاش بيشتر موفقيت كمتري كسب ميكنيد. به عبارت ديگر تفكر منفي + كوشش بيشتر = موفقيت كمتر.
3- قانون اثر احساسي عاطفي : پندار قويتر از تلقين است . به عبارت ديگر زماني كه يك تلقين از روي اشتياق و احساسهاي عاطفي درون باشد و همراه با تصاوير ذهني باشد اين تلقين قوي تر از ساير افكار و القائات ظاهر شده و بر ديگر افكار غلبه پيدا مي كند
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #19 | Posted: 24 Nov 2013 03:18
کاربر

 
تصورات غلط در مورد هيپنوتيزم


تصورات غلطي كه در هيپنوتيزم در جامعه وجود دارد سد مهمي را در راه پيشرفت علمي آن در جامعه به وجود آورده است .از جمله اين تصور كه هيپنوتيزم نوعي خواب است. در حالي كه تحقيقات مختلف نورولوژيك نشان مي دهد كه امواج مغز در هيپنوتيزم با خواب متفاوت است علاوه بر آن ازنظر سايكولوژيك هم خصوصيات فرد هيپنوتيزم شده با فردي كه به خواب رفته است متفاوت است . تصورات غلط ديگر مانند اعتقاد به اينكه در حالت هيپنوتيزم فردكنترل رفتاري خود را از دست مي دهد و تحت تسلط هيپنوتيزور قرار مي گيرد يا افرا د كند ذهن هيپنوتيزم مي شوند يا اينكه فرد هيپنوتيزم شده ممكن است بيدار نشود يا اينكه افراد ساده لوح زودتر هيپنوتيزم مي شوند و صدها تصور غلط ديگر . در حالي كه حقايق علمي نشان مي دهد افرادفقط در صورت تمايل مي توانند هيپنوتيزم شوند و در حين هيپنوتيزم در صورتي كه تلقينات ارئه شده با اعتقادات آنها مخالف باشد به راحتي در مقابل آن ايستادگي مي كنند و در هر مرحله از هيپنوز در صورت تمايل مي توانند ازحالت خلسه خارج شوند . همچنين مشخص شده كه برعكس تصور حاكم , افراد با هوش هيپنوتيزم پذيري بالاتري نسبت به بقيه افراد جامعه دارند .

خلاصه آنكه مدارك علمي فراواني وجود دارد كه بسياري از اين تصورات غلط را به صورت علمي رد مي كند

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #20 | Posted: 24 Nov 2013 03:21
کاربر

 
هيپنوتيزم و خود هيپنوتيزم


بيشترين چيزي كه در هيپنوتيزم نمايشي استفاده مي‌شود، بي‌حسي و عبور سوزن از بدن مي‌باشد. در حالت هيپنوتيزم با استفاده از تلقين بي‌حسي ايجاد مي‌گردد كه اين حالت هيپنوتيزم به ما كمك‌ مي‌كند تا بتوانيم سوزن از بدن عبور دهيم. البته در تكنيك خود هيپنوتيزم پيشرفته ما قادريم به گذشته برگرديم. برگشت به سالهاي قبل موضوع كاملاً جذابي مي‌باشد كه گاهي افراد را به ساليان قبل از تولد هم بر‌مي‌گرداند. در هيپنوتيزم بدليل قدرت تلقين‌پذير و قدرت تمركزيم‌توانيم هر چيزي را در ذهن القا كنيم مي‌تواند به فردي در حالت هيپنوتيزم القا كنيم كه سرد است و او شروع به لرزيدن كند يا اينكه مي‌توانيم در حالت هيپنوتيزم به فردي تلقين گرما كنيم و او از گرما و حرارت شروع به لرزيدن كند. كارهايي كه مي‌توانيم در حالت هيپنوتيزم انجام دهيم معمولاً در حالت عادي غير قابل انجام مي‌باشد. به همين دليل هيپنوتيزم هميشه مورد توجه قرار گرفته است. 

هیپنوتیزم
حالتی از تغییر طبیعی ذهن است که با تغییر در درک ، تصویر سازی ، تلقین
پذیری و تمرکز همراه می باشد. آدمی در شرایطی خاص خودبخود این حالت تغییر
ذهنی را می تواند تجربه کند. وقتی آنچنان محو تماشای تصویری می شوید که از
اطرافتان غافل می گردید ، وقتی شنیدن نوای موسیقی دلخواهتان باعث میگردد که
متوجۀ وقایعی که در اطرافتان می گذرد نمی شوید و حالاتی اینچنینی ، درواقع
تجربۀ هیپنوتیزم خودبخودی هستند.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / هیپنوتیزم و مراقبه و تمرکز

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا