تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

مطالب پزشکی (آرشیو شماره 1)

صفحه  صفحه 21 از 58:  « پیشین  1  ...  20  21  22  ...  57  58  پسین »  
#201 | Posted: 8 Feb 2012 08:03
ضايعات نخاعي در دراز مدت روي پارامترهاي اسپرم تاثير سوء دارد

بر پايه تحقيقات پژوهشگران مركز ناباروري يزد ضايعه نخاعي دراز مدت مي‌تواند موجب كاهش پتانسيل باروري اسپرم در حيوان آزمايشگاهي مي‌شود.

به گزارش سرويس «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه يزد، ابوالقاسم عباسي سرچشمه و دكتر محمد علي خليلي از مركز تحقيقات درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد تاثير درازمدت ضايعه نخاعي بر روي پارامتر‌هاي اسپرم را در يك طرح تحقيقاتي مورد بررسي قرار دادند.


بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش به دنبال ضايعه نخاعي اسپرم‌ها بر اثر عوامل متعددي چون اختلال در عمل نغوظ و انزال، عفونت در مجاري ادراري تناسلي، كاهش وزن بيضه‌ها و در نتيجه كاهش ضخامت اپي‌تليوم مجاري مني ساز، كاهش جريان خون موضعي بيضه‌ها و Hyperthermia، افزايش توليد گونه‌هاي فعال اكسيژن (ROS) و بروز Apoptosis فراوان در سلول‌هاي ژرمينال، شكست DNA در هسته اسپرم‌ها و بروز ناهنجاري‌هاي كروماتيني و افزايش لوكوسيت‌ها بر اثر واكنش به عفونت، متحمل تغييرات كيفي و كمي مي‌شوند كه ارتباط مستقيم با اختلال در اسپرماتوژنز دارند.

اين تغييرات شامل كاهش زنده ماندن و درنتيجه كاهش تعداد اسپرم، كاهش ميزان تحرك و كاهش مرفولوژي طبيعي اسپرم در نتيجه كاهش توانايي نفوذ اسپرم به موكوس گردن رحم و كاهش نفوذ به تخمك مي‌باشد.

نوع اين مطالعه تجربي و حجم نمونه ‌٢٥ سر رت بالغ نر بوده و در آن رت‌هاي بالغ نژاد Wister در دامنه وزني ‌٢٢٥ تا ‌٢٧٥ گرم به سه گروه كنترل (‌٥ سر)، شم (‌١٠سر) و ضايعه نخاعي(‌١٠ سر) تقسيم شدند.

بر روي حيوانات گروه كنترل هيچ گونه عمل جراحي انجام نشد و حيوانات گروه شم فقط در سطح مهره T10 عمل لامينكتومي شدند و در مورد گروه ضايعه نخاعي پس از عمل لامينكتومي با وزنه‌اي معادل ‌١٠ گرم از ارتفاع ‌٥ سانتي متري در محل لامينكتومي بر روي نخاع ضربه وارد شد.

همه رت‌ها پس از ‌٥٠ روز نگهداري و مراقبت ويژه، بخشي از ناحيه سر اپيديديم آنها در عمل جراحي برداشته شد و پارامترهاي اسپرم از قبيل تعداد، ‌تحرك، مرفولوژي و همچنين تعدادسلول‌هاي گرد غيراسپرمي با كمك Makler chomber و رنگ آميزي گيمسا ارزيابي شدند.


طبق نتايج حاصل تحرك پيشرونده به طور معني‌دار در گروه ضايعه نخاعي كاهش يافت.

درصد مرفولوژي طبيعي اسپرم در گروه كنترل نيز ‌١/٩٩ ددرصد بود كه به طور معني داري در گروه ضايعه نخاعي كاهش داشت.

همچنين تعداد سلول‌هاي گرد در گروه ضايعه نخاعي در مقايسه با گروه كنترل افزايش يافت، ولي از نظر آماري معني‌دار نبود.

به طور كلي نتايج نشان داد كه پارامتر‌هاي تحرك پيشرونده مرفولوژي و همچنين تعداد اسپرم به طور معني‌دار به دنبال ضايعه نخاعي درازمدت در رت كاهش مي‌يابد.
     
#202 | Posted: 8 Feb 2012 08:04
خطردرمان مشكلات جنسي با داروهاي گياهي

اين در صورتياست كه براي تجويز هر نوع داروي شيميايي و يا گياهي، لازم است ويژگيهاي خاص هر بيمار، شرايط جسمي و بيماري هاي ديگر فرد كاملا در نظر گرفته شود تا عوارض دارو به كمترين حد برسد.
اين پژوهشگر گياهان دارويي، با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد زيادي از بيماران وجود دارند كه در اثر درمان خودسرانه با گياهان دارويي به مشكلات بزرگتري دچار شدهاند، ميگويد: <در بسياري از موارد نارساييهاي جنسي افراد با اصلاح رژيم غذايي، يا آموزشهاي رفتاري حل ميشود. اما بيماران با مراجعه به عطاري هايي كه نه تنها تحت نظر يك گياهشناس نيستند، بلكه فروشندگان آنها حتي بيشتر گياهانراهم نميشناسند و به طور تجربي به اين كار اشتغال دارند، خود را دچار مشكلات عديدهاي ميكنند كه بعدها نميتوانند با مراجعه به هيچ مرجعي اقدام به شكايت قانوني كنند. چون وزارت بهداشت ما سيستمي براي شكايت از عطاري ها ندارد
كيفيت گياهان دارويي زير سئوال است
دكتر اكبر وامد، سرپرست معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي قم ضمن اشاره به اينكه عطاريها حق عرضه گياهان دارويي را ندارند، ميگويد: <در گذشته تعداد عطاريها و كساني كه گياهان دارويي را توزيع و طبابت سنتي ميكردند كم بود. اين افراد معمولا سرشناس بودند و از كاربرد و تاثير گياهان اطمينان داشتند ولي در سالهاي اخير تعداد آنها افزايش يافته و تشكلي متولي نظارت علمي بر آنها نشده است. بنابراين در حال حاضر اكثريت عطارها صلاحيت و علم تشخيص داروهاي گياهي را ندارند و نبايد در درمان بيماري دخالت كنند.>
گفته كارشناسان سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، براي استفاده از گياهان دارويي ابتدا اين گياهان بايد توسط گياه شناس ، شناسايي شوند و بعد، كارهاي كتابخانه اي روي اين گياهان انجام شود تا مشخص شود در اين جنس چه گونههايي و با چه خواص دارويي وجود دارد، سپس گياه جمعآوري و آناليز شيميايي ميشود تا درصد تركيب دارويي آن مشخص شود. در مرحله بعد كارهاي آزمايشگاهي براي بررسي اين تركيبات بر روي باكتري هايي كه عامل بيماري هستند انجام ميشود تا مشخص شود چه ميزان اثر ضدباكتري از خود نشان ميدهند. پس از آن، اثر گياه بر روي دامها يا حيوانات آزمايشگاهي بررسي ميشود و نهايتا پس از گذراندن اين مراحل، آماده معرفي به بازار و استفاده در توليد داروها مي شود.
دكتر وامد نيز با تاييد اين روند ميگويد: <جمع آوري، نگهداري، مراقبت و منطقه برداشت گياهان دارويي مسائل بسيار مهمي هستند كه بايد مورد توجه و نظارت دقيق باشند. اما متاسفانه ديده مي شود كه در بعضي از عطاريها، گياهاني عرضه ميشود كه زمان مصرف آنها گذشته و خاصيت دارويي خود را از دست دادهاند، يا به دليل مراقبت غير اصولي، فاقد فوايد دارويي هستند.>

عدم نظارت بر عطاري ها
وضعيت بينابيني عطاري ها به رغم اثري كه بر سلامتي جامعه دارند، آن ها را از نظارت وزارت بهداشت دور مي كند.
دكتر نرگس ياسا متخصص فارماكوگنوزي در اين باره ميگويد:<وزارت بهداشت وقتي ميتواند روي داروهاي گياهي نظارت داشته باشد و در كار آنها مداخله كند كه اين گياهان به صورت دارو عرضه شوند ولي به اين دليل كه در عطاري ها گياهان تحت عنوان دارو نيستند، وزرات بهداشت نميتواند در اين زمينه دخالتي داشته باشد.>ياسا معتقد است: <تبليغات در رسانهها و دادن اطلاعات خاص در مورد يك گياه قبل از اينكه اثرات بعدياش مشخص شود، كار درستي نيست. تبليغات در اين زمينه بايد به گونهاي صورت گيرد كه تنها خواص بتوانند از آن استفاده كنند، چرا كه عوام اطلاعات زمينهاي را در مورد آن ندارند و ممكن است يا از آن استفاده غلط كنند يا اينكه به سمت يك گياه خاص هجوم بياورند و نسل گياه در معرض از بين رفتن قرار بگيرد.>
با اين حال دكتر امن زاده معتقد است: <فعاليت هر فردي كه با سلامت افراد سر و كار دارد بايد تحت نظر وزارت بهداشت باشد. اما در حال حاضر در ايران عطاريها در سيستم وزارت بهداشت، جايگاه تعريف شده اي ندارند و زير نظر صنف عطاران به فعاليت ميپردازند كه عملكرد آنها هيچ گونه مبناي علمي ندارد.>
وي با اشاره به اينكه <شاپهلت>هايي كه در خارج از كشور وجود دارند، از فعاليت سازمان يافته اي برخوردارند، مي گويد: <در خارج از ايران مردم اطلاعات نسبتا كامل دارويي را از رسانه ها دريافت مي كنند و بر اساس آن، مشكل خود را شناخته و اقدام به خريد از اين فروشگاهها ميكنند. در حالي كه در كشور ما با وجود زمينه قوي و غني طب سنتي، اطلاعات دقيقي در خصوص گياهان دارويي در ميان مردم وجود ندارد.>
طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني، رشد مصرف گياهان دارويي در كشورهاي صنعتي در مقابل گياهان سنتي 51 به 3 است. اما اين روند در سال هاي اخير، علي رغم پيشينه قوي ايران در طب سنتي، حالت معكوس پيدا كرده است.
سرپرست معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي قم در اين باره ميگويد: <در دهههاي اخير، در مورد استفاده از گياهان دارويي اقدامات ضدفرهنگي بسياري انجام شده است. به علت اينكه عطاريها صنف بوده و ضابطه خاصي براي آنها مشخص نشده است، بعضا داروهاي گياهي و حتي شيميايي عرضه مي كنند كه مبتني بر اصول علمي نيستند و البته به دليل همين صنفي بودن اين واحدها، عملا نميتوان نظارت گستردهاي روي آنها داشت ولي اگر تخلف آنها شديد شود، از طريق دستگاه قضايي با آنها برخورد خواهد شد.>
عمده ترين دليل اين گرايش به عطارها را مي توان در نگاه اجتماع به مسايل جنسيجستجوكردو كليشه هاي فرهنگي كه در اين زمينه وجود دارد. يكي از كارشناسان مسايل جنسي در اين باره ميگويد: <بسياري از مراجعان به عطاريها نميدانند كه مي توانند با مراجعه به روانشناس يا مراكز مشاوره بخش عمده مشكلات روابط جنسي خود را حل كنند يا اينكه عده اي از آنها به دليل شرم از توضيح دادن مشكلات و ناراحتي هاي جنسي خود، ترجيح مي دهند به توصيه هاي عطاران عمل كنند.>
اين متخصص ادامه ميدهد: <بسياري از افراد به غلط تصور ميكنند كه داروهاي تجويزي پزشك در دراز مدت براي ادامه روند فعاليت جنسي آنها مضر است و بنابراين به گياهان دارويي روي ميآورند. در حالي كه تمام اين تصورات اشتباه است و اگر نتايج تحقيقات نشان دهد كه گياهي براي بهبود مشكلات جنسي سودمند واقع ميشود، پزشكان و داروسازان پيش ازعطارانبهسراغاينگياه ميروند و از اثرات دارويي آن در توليد داروهاي گياهي يا شيميايي بهره ميبرند.>
وي با اشاره به اينكه عامه مردم، تصور ميكنند چون گياهان مواد طبيعي هستند، كاملاً بيخطر بوده و براي مصرف آنها نيازي به مشورت با پزشك نيست، ميگويد: <شرح حال دارويي گرفتن از بيماراني كه داروهاي رايج شيميايي مصرف ميكنند، نزد پزشكان متداول است ولي متاسفانه اخذ شرح حال باليني در زمينه مصرف گياهان دارويي چندان مرسوم نيست. بنابراين در برخي مواقع مكانيسم اثر دارو و گياه مشابه يكديگر بوده و در نتيجه پيشبيني اثر مصرف همزمان آن ها دچار اشكال ميشود.>
لزوم نظارت بر فعاليت هاي اين زمينه شايد اولين راه حل ممكن باشد. اما اطلاع رساني دقيق در مورد مشكلات جنسي و گسترش مراكز مشاوره و سكس درماني قطعا موثرترين راه پيشگيري از اين مشكلات است
     
#203 | Posted: 8 Feb 2012 08:04
مشكلات تيروئيد مادر بر نوزاد تاثير مي‌گذارد

نوزاداني كه مادران آنان دراوايل دوران بارداري دچارمشكل كمبودهورمون تيروئيد بوده‌اند، با خطر بيشتري براي دچار شدن به مشكلات دستگاه عصبي روبه‌رو خواهند بود.
به گزارش رويترز هلث از نيويورك، دكتر "ليبه كوئيسترا" از دانشگاه "كالگري" كانادا گفت : نتايج پژوهشي جديد حاكي از آن است كه پايين بودن سطح هورمون‌هاي غده تيروئيد حتي چنانچه به بروز هيچ نشانه‌اي منجر نشود، مي‌تواند تاثيرات مهمي بر سامانه عصبي نوزاد داشته باشد.
كوئيسترا و همكارانش در تحقيقات پيشين نشان داده بودند كه سطح پايين هورمون‌هاي تيروئيد مادران در اوايل دوران بارداري بر سيستم عصبي نوزادان در سنين چند ماهگي تاثير خواهد داشت.
منتقدان اين نظر را مطرح كردند كه مشكلات سيستم عصبي در نوزادان چند ماهه ممكن است در دوران پس از تولد از عوامل ديگري ناشي شده باشد.
دكتر كوئيسترا و همكارانش از اين رو تحقيقاتي براي بررسي اين امر در نوزادان تازه به دنيا آمده انجام دادند.
تحقيق جديد تاييد كرده است كه سطح پايين هورمون‌هاي تيروئيد در اوايل دوران بارداري بر سيستم عصبي نوزادان تاثير دارد ، اما به نظر مي‌رسد كه كمبود اين هورمون‌ها در اواخر دوران بارداري تاثيري در اين زمينه نداشته باشد.
اكنون پرسش اين است كه آيا ميزان اين مشكلات در نوزدان مي‌تواند اجراي برنامه‌هاي نظارتي (اسكرين) عملكرد تيروئيد مادران را ايجاب و توجيه كند يا خير.
دكتركوئيسترا خاطرنشان كرد: با توجه به تحقيقات پيشين كه پايين بودن سطح هورمون‌هاي تيروئيد درمادران را با عوارض زايمان و نيز جنب وجوش بيش‌از حد در كودكان مرتبط دانسته بود، اكنون با يافته‌هاي جديد به‌نظر مي‌رسد كه بررسي عملكرد غده تيروئيد احتمالا ارزش اين كار را دارد.
     
#204 | Posted: 8 Feb 2012 08:05
پرسش و پاسخ

پرسش: آيا برخي غذاها علائم آرتريت روماتوئيد را بدتر مي كنند؟
پاسخ: از آنجايي كه علائم آرتريت روماتوئيد روز به روز تفاوت مي كند، منطقي به نظر مي رسد كه فكر كنيم غذاهايي كه مي خوريم بر اين علائم تأثير مي گذارد، گرچه هيچ شاهد قطعي وجود ندارد كه غذاهاي خاصي بر درد و التهاب مفاصل تأثير داشته باشد، برخي از پژوهش ها دال بر اين است كه مركبات و برخي روغن هاي ماهي التهاب مفاصل را در برخي افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد كاهش مي دهند.با اين حال پژوهش هاي بيشتري براي ارزيابي سودمندي احتمالي اين مواد غذايي لازم است.اگر متوجه شده ايد كه غذاي خاصي علائم التهاب و درد مفصل را در شما بدتر مي كند، ضرري ندارد كه آن را مدتي از رژيم غذايي تان حذف كنيد تا معلوم شود آيا به رفع علائم در شما كمك مي كند يا نه، اما گروه هاي اصلي غذايي يا تعداد زيادي مواد غذايي را بدون مشاوره با پزشكتان يا كارشناس تغذيه حذف نكنيد.
خوردن يك رژيم غذايي متعادل و حفظ وزن مناسب در صورت ابتلا به آرتريت روماتوئيد ضروري است. اضافه وزن مفاصل تحمل كننده وزن را تحت فشار قرار مي دهد و درد، سفتي و التهاب مفصل را مي افزايد.

=========================

درمان سرطان پروستات با فلفل

طبق تحقیقات دانشمندان آمریکایی و انگلیسی، ماده ای به نام کپسیاسین در فلفل باعث از بین رفتن سلول های سرطان پروستات می شود.
به نقل از بی بی سی، این دانشمندان با بررسی موش هایی که سلول های سرطانی پروستات انسانی را داشتند و با دادن مقدار 400 میلیگرم از ماده کپسیاسین فلفل به صورت سه بار در هفته، دریافتند، فلفل میزان آنتی ژن اختصاصی پروستات را کاهش می دهد و اثرات ضد تولید سلول های سرطان پروستات را دارد و به طور آشکاری رشد تومور پروستات را کاهش می دهد و 80درصد سلولهای سرطانی را از بین می برد.
این محققان معتقدند فلفل ها می توانند ماده اولیه ساخت داروهایی برای درمان سرطان پروستات باشد و امیدوراند بتوانند از آن برای درمان سرطان پروستان مردان کمک بگیرند. اما خوردن مقدار زیادی فلفل می تواند منجر به سرطان معده شود. فلفل عامل سرطان معده د رمکزیک و هند است.
     
#205 | Posted: 8 Feb 2012 08:06
رابطه بين طول عمر و خوش بيني

سـابق بـر ایـن مردم اعتقاد داشتند که آدم های خوب عمر کوتاهی دارند. این باور در قرن های ابتدایی رشد پیدا کرده
بود. در آن زمان کودکان بسیاری به کام مرگ فرو می رفتند و انسان ها به راحتی با یک عفونت ساده جان میسپردند.
امـا آیا به راستی رابطه ای میان شخصیت و سلامت وجود دارد؟ بـر پایه مطالعات علمی، اثبات این امر که افکار مثبت
و یـا منفی می تواند بر روی سلامت فرد تاثیر گذار باشد با دشـواری هـایــی همراه است. اما هنوز دانشنمدان در پی
اثبات این قضیه هستند.

هـمــچنین شواهد بسیار زیادی وجود دارد که انسان های مـنظم، دارای ثبات اجتماعی، و خوش بین، خیلی کمتر از
افـراد تـنـهـا، بـدبیـن و نـاراضی از زندگی، در معرض ابتلا به بیماری های مختلف و در نهایت مرگ قرار می گیرند. تحقیقات گویای این مطلب هستند که خوش بینی، در نهایت زندگی طولانی مدت را برای شما به ارمغان می آورد، هر چند آنرا تضمین نمی کند. در تحقیقی که در طی 23 سال توسط دانشگاه "یل" و "میامی" در شهر "اوهایو" انجام شد، این نتیجه به دست آمد که افراد بالای 50 سالی که به افزایش سن خود با یک دید مثبت و به عنوان یک تجربه شیرین نگاه میکنند به طور متوسط تقریبا 7.5 سال بیشتر از افرادی که چنین طرز فکری ندارند، زندگی می کنند. اختلاف بزرگی است. ( محققان فاکتورهای مخلی از قبیل: نژاد، جنسیت، میزان سلامتی، طرز تفکر و تنهایی را نیز در نظر گرفتند). خوش بینی برای شما فوایدی دارد اما فشار خون بالا فقط موجب ضرر و زیان است! باید توجه داشته باشید که سایر گزینه ها برای افراد تحت آزمایش یکسان بود.

انسان آفتابی باشید

تحقیقات دیگری نیز، دال بر ارتباط خوش بینی و افزایش طول عمر وجود دارد. محققان مرکز مطالعات "مایو" زندگی و خصوصیات اخلاقی 447 نفر را در طی 30 سال مورد بررسی قرار دادند. کسانی که به عنوان "خوش بین" نامگذاری شده بودند نصف افرادی که "بدبین" و یا تلفیقی از "هر دو" بودند، به مرگ های ناگهانی دچار می شدند. همچنین این افراد همزمان با افزایش عمر، مشکلات کمتری در مورد سلامت فردی خود پیدا می کردند: محدودیت هایشان کمتر بود، دردهای کمتری داشتند و نسبت به دو گروه دیگر، انرژی بیشتری داشتند.

در مطالعه ای به نام "نیمه پر یا خالی لیوان؟" پژوهشگر دانشگاه هاروارد، دکتر "لوراکابزانکی" به این نتیجه رسید که خوش بینی به این معنا که مردم وقایع زندگی شان را برای خود و یا سایرین تعریف کنند، باعث می شود تا در مقابل حملات قلبی در حد بسیار زیادی مصونیت پیدا کنند. همچنین بررسی های دیگر نشان دهنده این حقیقت هستند که افراد خوش بین خیلی سریعتر از بدبینان پس از عمل باز قلب بهبودی حاصل می کنند. دکتر "کابزانکی" و سایر محققین معتقدند که احساسات منفی گرایانه و بدبینی مزمن، باید به عنوان عاملی در افزایش بیماری های قلبی در نظر گرفته شود.

در این قسمت راههایی ذکر شده که ثابت می کنند اخلاق و ویژگی های فردی در سلامت و طول عمر افراد دخیل هستند.

عصبانیت و ناامیدی های مزمن منجر به مصرف دخانیات، مشروبات الکلی و یا استفاده از سایر غذاهای ناسالم می شوند. یک فرد خوش بین با اراده محکم تری قدم در راه ترک عادات ناشایست می گذارد و یا سعی می کند به هیچ وجه به آنها معتاد نشود. این خوش بینی است که باعث می شود فرد در جستجوی مشاوره پزشکی و پیروی از آنها باشد. او راهی را بر می گزیند که از آن طریق خود را حتی الامکان از دچار شدن به بیماری های مختلف دور نگه دارد.

این امکان هم وجود دارد که خوش بینی بر روی سیستم دفاعی بدن تاثیر مثبت گذاشته و آنرا تقویت کند. البته تحقیقات انجام شده در این زمینه تا به این لحظه نتایج مستدلی پیرامون این مطلب را ثابت نکرده اند.

وجدان- - نعمتی که از آن بهرمند شدیم

باید توجه داشت که در کنار خوش بینی عوامل دیگری نیز در نظر گرفته می شوند. از آنجایی که شخصیت انسان ها از همان زمان تولد و در دوران کودکی شکل می گیرد، گروهی تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا در منطقه "ریور ساید" پژوهش های خود را در سال 1920 بر روی عده ای کودک شروع کردند. نتایج این تحقیات حیرت انگیز بود. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که کودکانی که از همان آغاز کودکی از وجدان خود استفاده می کردند و نسبتا بچه های وظیفه شناسی بودند، در دوران زندگی خود با مشکلات و بیماری های کمتری برخورد می کردند. وجدان و وظیفه شناسی در این پژوهش ها بر اساس خصوصیات اخلاقی زیر تعریف شده بود: نظم شخصی، توانایی توکل کردن، بیم و هراس، ارزش قائل شدن، و آرزوی رسیدن به اهداف. حتی اثبات شده که دارا بودن این خصوصیات در زندگی خیلی بیشتر از خوش بینی به شما کمک می کند و سبب می شود تا سراسر عمرتان سالم و سر زنده زندگی کنید. شاید خوش بینی هم جزئی از وجدان و ضمیر ناخودگاه هر شخص باشد. نمی توان گفت که فکر کردن قبل از انجام عمل (که یکی از پیش نیازهای وجدان سالم است) همان خوش بینی محسوب می شود. اما وجدان می تواند پایه و اساس خوش بینی را برای فرد فراهم آورد.

عقل و شانس هم حساب می شوند

خوش بینی بیش از اندازه و یا پیروی از وجدان بی از حد لازم نیز بی فایده است و عواقب خاص خود را به همراه دارد. خوش بین بودن کورکورانه شما را به دردسر می اندازد. بدبینی نیز به نوبه خود فوایدی را به همراه دارد. اگر از سانحه رانندگی بترسید، آنگاه با احتیاط رانندگی می کنید؛ اگر از سرما خوردگی دل خوشی نداشته باشید، از خودتان بهتر مراقبت می کنید تا سرما نخورید. در این قسمت یک سوال مهم به وجود می آید: آیا خوش بینی باعث بهبود وضعیت سلامت افراد می شود، و یا افراد سالم خوش بین می شوند؟ در این قسمت فاکتورهای داخلی را هم باید محاسبه کرد: تحصیلات، نژاد، عوامل وراثتی، جنسیت، دسترسی به فن آوری های نوین پزشکی، و مطمئنا از همه مهمتر ثروت. همچنین گفته می شود چیزی به عنوان شانس هم در این زمنیه کاربرد دارد.

به هر تقدیر، خوش بینی یکی از فاکتورهای مهم است که باید زمینه رشد و شکوفایی را برای آن فراهم آورد. یک فرد بدبین به شدت نیاز به شادی و خوشحالی دارد. اگر شما خواستار عمر طولانی به همراه سلامت کامل هستید (و چه کسی چنین چیزی را نمی خواهد؟) باید ببینید تا چه حد خوش بین و یا بد بین هستید. شاید شما به طور ذاتی انسان چندان آفتابی نباشید، شاید کودک با وجدان و وظیفه شناسی نباشید، اما باز هم جای امیدواری وجود دارد آن هم برای ایجاد خوش بینی. هیچ وقت برای تغییر و تحول دیر نیست. همه ما می توانیم از زندگی نهایت لذت را ببریم. بنابر این بیشتر مراقب خودتان باشید، درست غذا بخورید، سیگار نکشید، و نرمش روزانه را نیز فراموش نکنید. حتی اگر شما خیلی خوش بین هستید و در زمان کودکی رفتار بی نظیری داشتید، باز هم انجام این موارد در زندگی به شما کمک می کنند .
     
#206 | Posted: 8 Feb 2012 08:07
استعمال مواد مخدر منجر به ناتواني جنسي در مردان مي‌شود

رييس هشتمين كنگره انجمن اورولوژي نسبت به استعمال مواد مخدر و كاهش قدرت جنسي مردان هشدار داد. به گزارش سرويس «بهداشت و و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محمدعلي زرگر، جراح و متخصص بيماري‌هاي كليه و مجاري ادراري كه به مناسبت برپايي اين كنگره سخن مي‌گفت، با اعلام اين مطلب افزود: افزايش سن، سيگار كشيدن، مصرف داروهاي مهار كننده فشار خون و نارسايي كليه، بيماريهاي اعصاب، مشكلات اجتماعي و ورزش نكردن از عمده علل كاهش توانايي جنسي مردان به شمار مي‌رود. وي با اشاره به اينكه كاهش توانايي جنسي در مردان بنيان خانواده را تضعيف مي‌كند، يادآور شد: يكي از مهمترين دلايل كم شدن ميل جنسي در مردان به كاهش ميزان تستسترون خون بر مي‌گردد. دكتر زرگر اظهار كرد: ناتواني جنسي اوليه به ناتواني گفته مي‌شود كه در تمام طول عمر وجود داشته، در حاليكه ناتواني جنسي ثانويه بيانگر از دست رفتن توانايي جنسي طبيعي است كه فرد قبلا داراي آن بوده است. وي گفت: ناتواني جنسي كه تنها به دليل استرس روحي يا بيماريهاي روانپزشكي ايجاد مي‌شود، ناتواني جنسي سايكولوژيك ناميده مي‌شود كه 10 تا 50 درصد تمام موارد ناتواني جنسي را تشكيل مي‌دهد. رييس هشتمين كنگره انجمن اورولوژي اضافه كرد: در اكثر مردان دچار ناتواني جنسي، اختلال هم زمينه روانپزشكي و همه زمينه ارگانيك دارد. وي تصريح كرد: جديدترين يافته‌ها در زمينه درمان ناتواني جنسي در هشتمين كنگره انجمن اورولوژي به متخصصان ارايه مي‌شود. قابل ذكر است، هشتمين كنگره انجمن اورولوژي ايران توسط انجمن اورولوژي ايران و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در تالار دكتر غرضي بيمارستان ميلاد برپا مي شود. علاقه مندان به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به پايگاه اينترنتي اين انجمن به نشاني www.iuanet.org مراجعه نمايند

====================================

مردان براي بهبود عملكرد هورمونهاي جنسي از مصرف كافئين بپرهيزند

گياهان دارويي جهت باروري عمومي و در رفع مواردي از قبيل عدم تعادل هورموني، ناتواني جنسي (ضعف جنسي)، تعداد كم اسپرم، حركت كند اسپرم، التهاب پروستات، واربكوسل و ... مي‌توانند تاثير مثبتي داشته باشند. به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، مهناز حيدري كارشناس ارشد سم‌شناسي و عضو هيات علمي پژوهشكده ابن‌سينا جهاد دانشگاهي با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: برخي از گياهاني كه مي‌توانند مؤثر واقع شوند عبارتند از شنبليله، زنجبيل، گزنه، تمشك، موز، گل كلم، ‌پياز، فلفل قرمز و سبز، موسير، تخم كدو، كاسني سالادي، شيرين بيان،‌ اسفناج و انبه. وي ادامه داد:‌ با توجه به اينكه حدود 30 درصد موارد نازايي مربوط به مردان است در برخي موارد درمان كلينيكي به همراه درمان طبيعي به بيماران توصيه مي‌شود. گفتني است كه هدف از درمان طبيعي (رژيم غذايي مناسب، داروهاي گياهي، مكمل‌ها و ...) در ناباروري مردان، بهبود كميت و كيفيت اسپرم و بهداشت مناسب توليد مثل در مردان است. درمان گياهي با استفاده از گياه يا بخشي از آنها (ريشه، گل، ساقه، برگ، ميوه، پوست و دانه و ...) جهت درمان بيماري قلبي، گوارشي، پوستي، كبدي، كليوي، توليد مثلي و غيره استفاده مي‌شود كه سبب برگشت بهبودي و سلامتي مي‌شود. وي افزود: درصد موفقيت در اثر مصرف گياهان دارويي براي هر فردي قابل پيشگويي نيست و استفاده از گياهان دارويي داراي اثرات جانبي بسيار كمي شامل سردرد، خستگي، تهوع و آلرژي است. مهناز حيدري در پايان ضمن تاكيد بر تاثير تغذيه مناسب و سالم بر سلامت، بهداشت توليد اسپرم و عملكرد هورمونهاي جنسي، مصرف رژيم غذايي طبيعي غني از سبزيجات، ميوه‌هاي تازه، غلات، حبوبات، آجيل و دانه‌ها را توصيه كرده و اظهار داشت كه از رژيمهاي غذايي حاوي راديكالهاي آزاد، چربي‌هاي اشباع شده و روغنهاي هيدروژنه، الكل و كافئين بايستي خودداري شود.
     
#207 | Posted: 8 Feb 2012 08:07
طره و قرص گياهي آفروديت

آفروديت محتوي چندين گياه شامل دارچين خارخاسك زعفران و زنجبيل مي باشد مطالعات وسيعي روي اثر اين گياهان براي رفع اختلالات جنسي در سطح جهان انجام شده است مواد موثره گياهي بخصوص ساپونين و اسانسها و استروئيدهاي موجود در اين گياهان در برطرف نمودن ناتواني جنسي موثر مي باشد و با اتساع عروق آلت تجمع خون را در اين عضو زياد كرده و موجب نعوظ مي گردد همچنين تمايلات جنسي را افزايش مي دهد و از انزالهاي زودرس وناقص جلوگيري نموده و موجب ظهور يك عمل جنسي رضايت بخش مي شوند .
مطالعات باليني نشان مي دهند كه آفروديت موجب افزايش تعداد اسپرم شده و مي تواند در بيماراني كه بعلت كمبود اسپرم دچار درجاتي از عقيمي هستند موثر واقع شود ، درمطالعات باليني اثر ساپونين جداشده از خارخاسك روي اختلالات ناشي از ناتواني هاي جنسي مورد ارزيابي قرار گرفته است و اثر بخشي آن به اثبات رسيده است .
اثربخشي آفروديت در افراد تحت مطالعه برسي شده و معلوم گرديده كه حداقل در هشتاد درصد اين افراد نعوظ بادوامي ايجاد مي گردد همچنين نشان داده شده است كه آفروديت تعداد اسپرم را افزايش ميدهد جالب توجه است كه ساپونين مجزا شده از خارخاسك توليد فوليكول استيموليت هورمون از هيپوفيز را زياد مي كند كه خود باعث افزايش تعداد اسپرم مي شود ساپونين پيوند رسپتورهاي استروژن در هيپوتالاموس شده و از طريق واكنش پس نورد منفي توليد فوليكول استيموليت هورمون را زياد مي كند .
در بعضي افراد اختلالات جنسي همراه با اضطراب ناشي از ناتواني انجام دهي عمل جنسي است آفروديت قادر به برطرف كردن اين اضطراب بوده موجب آرامش و اعتماد به نفس مي شود
موارد احتياط ومنع مصرف :
بيماران قلبي بيماراني كه اخيرا مبتلا به سكته قلبي شده اند در مصرف اين دارو بايد احتياط كنند .
عوارض جانبي :
بيماراني كه نسبت به اسانس هاي گياهي حساسيت دارند بايد اين دارو را با احتياط مصرف كنند در كمتر از يك درصد بيماران عدم تحمل گوارشي سردرد مختصر و برافروختگي صورت گزارش شده است
مقدار مصرف قطره به ميزان 50 تا60 قطره 3 بار در روز در يك فنجان آب قند بعد از غذا ميل شود ، قرص به ميزان يك قرص 3 بار در روز بعد از غذا ميل شود آفروديت را مي توان براي حصول نتيجه بهتر مستمر مصرف نمود
     
#208 | Posted: 8 Feb 2012 08:09
بيماران كبدي از مصرف غذاهاي كنسروي پرهيز كنند

پس از اينكه تشخيص بيماري كبدي توسط پزشك داده مي‌شود، اولين پرسش اغلب بيماران آگاهي در مورد نحوه مصرف مواد غذايي مختلف است و به زبان ساده‌تر چه غذاهايي بخورند و از چه غذاهايي پرهيز كنند. پزشكان با چنين سوالاتي از طرف بيماران آشنا هستند. چه غذاهايي براي كبد خوب است؟ آيا اين غذاها مي‌تواند سبب صدمه كبدي شود؟ آيا مكمل‌هاي ويتاميني مي‌تواند مفيد باشد؟ چه مقدار پروتئين بايستي در غذاي من باشد؟ ميزان مصرف نمك من در روز چقدر باشد؟»

دكتر عبدالرحيم مسجدي‌زاده متخصص داخلي و فوق تخصص بيماريهاي گوارش و كبد در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب توضيح داد: هر چيزي كه وارد بدن مي‌شود، بايستي از كبد جهت متابوليزه شدن عبور كند. بنابراين كبد به صورت يك فيلتر عمل كرده و از بدن در مقابل مواد مضر حفاظت كرده و مسؤول توليد و استفاده از اغلب مواد ضروري بدن است. بنابراين هر چيزي كه مصرف مي‌شود روي كبد مي‌تواند تاثير داشته باشد، برخي نتايج مثبت و برخي نتايج منفي. به هر حال هميشه اين سوال مطرح است كه غذاي مطلوب براي بيماران كبدي چه مي‌تواند باشد؟ »
اين استاديار گروه داخلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در پاسخ به پرسش بالا گفت:
« پاسخ به اين سوال بستگي به فاكتورهاي متعددي از جمله نوع بيماري كبدي ( مثلا بيماري اكلكيك كبدي در مقايسه با سيروز صفراوي اوليه) و همچنين درجه و شدت بيماري كبدي دارد. ( مثلا بيماري كبدي ثابت بدون صدمه جدي در مقابل سيروز كبدي جبران نشده ناپايدار) و بيماري‌هاي ديگري مثل ديابت يا بيماري‌هاي قلبي كه مي‌تواند بدون ارتباط با بيماري كبدي زمينه‌اي در بيمار وجود داشته باشد. بنابراين احتياجات تغذيه‌اي در هر بيمار كبدي ممكن است با بيمار مبتلا به بيماري كبدي مشابه متفاوت بوده و با گذشت زمان نيز اين نيازها تغيير كند.»
وي افزود: « هر گرم الكل نيز توليد كالري مي‌كند. بنابراين الكل در مقايسه با پروتئين‌ها و كربوهيدارت انرژي بيشتر و در مقايسه با چربي‌ها انرژي كمتري توليد مي‌كند. هر چند الكل در انسان توليد درجاتي از انرژي مي‌كند ولي به طور يقين ارزش تغذيه‌اي ندارد.»
اين فوق‌تخصص بيماري‌هاي گوارشي و كبد ادامه داد: « راهنماي تغذيه‌اي متداول براي بيماران كبدي و هپاتيت به شرح زير است:
- 60 تا 70 درصد كربوهيدرات شامل تركيبات نان جو ـ ماكاروني
- 20 تا 30 درصد پروتئين عمدتا پروتئين‌هاي گياهي و يا پروتئين‌هاي حيواني بي‌ضرر
- 10 تا 20 درصد چربي ( اسيدهاي چرب اشباع نشده)
- 1000 تا 1500 ميلي‌گرم سديم در روز
- پرهيز از غذاهاي كنسروي
- ترغيب به استفاده بيشتر از سبزيجات و ميوه‌هاي تازه توسط بيمار
- توصيه به مصرف قهوه حدود يك تا سه فنجان آشاميدني
- استفاده از ويتامين D و تركيبات حاوي كلسيم
- ويتامين C
- مواد آنتي اكسيدانت همچون ويتامين E .»
     
#209 | Posted: 8 Feb 2012 08:09
کشف دارویی جدید برای درمان آلزایمر

ایسکانیوز ـ پژوهشگران دارویی که در درمان آلزایمر موثر است، کشف کردند.
به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری چین، این دارو که موسوم به phenchlobenpyrrone هشت برابر نسبت به داروهای دیگر در درمان آلزایمر موثر خواهد بود.
همچنین این دارو قادر است از مغز در مقابل فقدان اکسیژن و تخریب سلول‌های عصبی محافظت کند، علاوه بر این، این دارو در تقویت حافظه موثر خواهد بود.

=============================

گوشتخواری بیشتر چاق می کند

اکسفورد، رژیم گوشتخواری باعث وزن گیری بیشتر می شود.
به گزارش بی بی سی، دانشمندان کانادایی با مقایسه 22 هزار فرد گوشت خوار، ماهی خوار، سبزی خوار و گیاهخوار در طی 5 سال دریافتند، میزان وزن گیری در افرادی که در رژیم غذایی خود بیشتر گوشت می خورند، نزدیک 2 کیلوگرم و در افرادی که از رژیم گوشتی کمتر استفاده می کنند و بیشتر سبزیجات می خورند، حدود 5/0 کیلوگرم کمتر است.
همچنین تحقیقات این دانشمندان روی این افراد نشان می دهد، افراد گیاه خوار و سبزی خوار بیشتر تمایل دارند بدنی لاغر داشته باشند. بر خلاف تحقیقات قبلی که رژیم کم کربوهیدرات و پر پروتئین وزن را پایین نگه می داردتحقیقات جدید نشان می دهد، کمترین وزن گیری در افراد زمانی است که رژیم غذایی آنها دارای کربوهیدرات بیشتر و پروتئین کمتر باشد.
دکتر کی، سرپرست این تحقیق اظهار می دارد: بهترین راه پیشگیری از چاقی، رژیم غذایی سالم به همراه ورزش کردن است. و چاقی در صورتی اتفاق می افتد که میزان کالری دریافتی بیش از کالری باشد
     
#210 | Posted: 8 Feb 2012 08:09
درمان کولیت زخمی (کولیت اولسرو) با فاکتور رشد اپیدرمال EGF

ایسکانیوز ـ به تازگی استفاده از فاکتور رشد اپیدرمال (egf)epidermal Growth factor که یک پپتید میتوژنیک قوی محسوب می‌شود به منظور درمان کولیت اولسرو (زخمی) موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است.
به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، طبق گزارش دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز، مطالعه بالینی با شرکت 12 بیمار مبتلا به کولیت زخمی خفیف یا متوسط در بخش انتهایی روده بزرگ (کولون نزولی) انجام گرفته و بیماران تحت درمان با انمای روزانه EGF قرار گرفتند.
پس از دو هفته بررسی‌های بالینی و غیربالینی شامل سیگوئیدوسکوپی و نمونه برداری نشان داد که بهبودی حاصل شده گروه بیمار و گروه کنترل به ترتیب 83 درصد و 8 درصد است.
پیگیری بیماران نشان داد که وضعیت بهتر گروه بیماران به مدت 12هفته تداوم داشت. ‌مطالعه فوق زمینه مساعد را برای بررسی بیشتر و استفاده احتمالی از انمای EGF در درمان کولیت اولسرو سمت چپ روده فراهم کرده است.

درمان جدید در مبتلایان به استئوآرنزیت زانو

ایسکانیوز ـ استئوآرنزیت بیماری شایعی است که با افزایش سن، تعداد بیشتری از بزرگسالان را درگیر می‌کند.
به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، درمان دارویی به صورت تسکین درد بیماران به طور مکرر استفاده می‌شود، در صورت عدم پاسخ به مسکن‌های مصرفی، دبریدمان آرتروسکوپی به عنوان روش جایگزین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به منظور بررسی میزان تاثیر دبریدمان آرتروسکوپی در بهبود وضعیت بیماران و تعیین گروه بیمارانی که بیشترین منفعت را از این شیوه درمانی کسب می‌کنند.
پژوهشگران امریکایی دانشگاه ماساچوست در این زمینه مطالعاتی انجام دادند. یافته‌های مطالعه مذکور که با شرکت 126 بیمار مبتلا به استئوآرنزیت زانو انجام گرفت نشان داد که طی دو سال پیگیری پس از انجام دبریدمان تقریبا درد نیمی از بیماران به طور قابل توجهی کاهش یافت.
تلاش پژوهشگران جهت تعیین معیاری برای پیش‌بینی موارد استفاده از دبریدمان جراحی در مبتلایان نشان داد استفاده صرف از علایم بالینی نمی‌تواند موثر واقع شود و بدین منظور بکارگیری مارکرهای بیولوژیک از جمله آنالیز مایع سینوویال ضروری است.
     
صفحه  صفحه 21 از 58:  « پیشین  1  ...  20  21  22  ...  57  58  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مطالب پزشکی (آرشیو شماره 1) بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites