تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

احادیث پزشکی

صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#21 | Posted: 12 Feb 2012 06:38
امام رضا(ع):

خوردن گوشت خام ، در شكم ، كرم پديد مى آورد

۴-امام صادق(ع):

در هر هفته ، يك بار گوشت بخوريد و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهيد؛ زيرا موجب اعتيادى همچون اعتياد به شراب مى گردد. نيز آنان را بيش از چهل روز، از آن محرم مداريد؛ چرا كه آنان را بدخوى مى كند

۵-پيامبر خدا (ص):

بر شما باد گوشت ؛ چرا كه گوشت ، گوشت مى روياند. هر كس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد، بدخوى مى شود. هر كس بدخوى شد، به او گوشت بخورانيد. هر كس چربى بخورد، آن چربى به اندازه خود براى او بيمارى فرود مى آورد

     
#22 | Posted: 12 Feb 2012 06:38
غذاى جنين
۱-پيامبر خدا(ص):
او شما را از هفت چيز آفريده : يعنى از استخوان ، پى ، رگها، گوشت ، پوست ، مو، و روح ؛ و شما را از هفت چيز، روزى داد: يعنى نخست در شكم مادران ، از خون حيض ، سپس شير، سپس آب ، سپس روييدنى هايى كه از زمين برويند، سپس ميوه هاى درختان ، پس از آن گوشت گوسفندان ، و سپس عسل زنبوران عسل . پس بر هفت عضو در پيشگاه خداوند، سجده كنيد

۲-امام على(ع):

در پاسخ به پرسش سلمان درباره روزى كودك در شكم مادر -: خداوند - تبارك و تعالى - خون حيض را براى وى در بدن زن ، باز بداشت و روزى او را در شكم مادر از آن قرار داد

     
#23 | Posted: 12 Feb 2012 06:39
زيان هاى باطنى پرخورى
۱-پيامبر خدا (ع):
دل ها را با فراوانى خوراك و نوشاك نميرانيد؛ زيرا دل به سان كشت ، اگر آب زيادى بدان رسانده شود، مى ميرد

۲-امام على (ع):

پرخورى ، سرمستى مى آورد و پاك دامنى را تباه مى سازد

۳-امام على (ع):

هر كس سيرى اش افزون شود، شكم سيرى ، او را سنگين مى سازد و هر كس شكم سيرى ، او را سنگين سازد، ميان او و تيزهوشى ، پرده مى افتد

۴-امام على(ع):

با وجود سه چيز، در سه چيز ديگر، طمع مبند: با پرخورى در شب زنده دارى ، با خفتن همه شب در نورانيت سيما، و با همراهى با فاسقان در ايمن بودن از دنيا

۵-عيسى(ع):

اى زادگان اسرائيل ! فراوان مخوريد؛ زيرا هر كس زياد بخورد، فراوان نيز مى خوابد و هر كس فراوان بخوابد، نماز اندك مى گزارد و هر كس نماز اندك بگزارد، از غافلان شمرده مى شود

     
#24 | Posted: 12 Feb 2012 06:39
زيان هاى ظاهرى پرخورى
۱-امام على (ع):
هر كس در دل خود، درخت علاقه به انواع غذاها را بكارد، ميوه گونه هاى ناتن درستى را مى چيند

۲-امام صادق (ع):

تباهى تن ، در فراوانى خوراك است ؛ تباهى كشت ، در ارتكاب گناه ؛ و تباهى شناخت ، در واگذاردن صلوات بر برترين مردمان (يعنى پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم )).

     
#25 | Posted: 12 Feb 2012 06:40
نكوهش پرخورى
۱- امام صادق(ع):
پرخورى ، ناخوشايند است

۲- پيامبر خدا (ص):

آدمى هيچ ظرفى را بدتر از شكم ، پر نكرده است . آدمى زاده را چند لقمه بسنده مى كند كه كمرش را راست بدارد. اگر نفس آدمى بر او چيرگى يافت ، يك سوم (معده ) براى خوراك ، يك سوم براى نوشاك ، و يك سوم براى نفس كشيدن خواهد بود

۳- پيامبر خدا (ص):

مومن ، به اندازه يك معده مى خورد و كافر، به اندازه هفت معده مى خورد

۴-امام عتی(ع):

- در حديث معراج -: خداوند متعال فرمود: ((...اى احمد! دنيا و همدمانش را منفور بدار و آخرت و همدمانش را دوست بدار)).
گفت : پروردگارا! همدمان دنيا چه كسانى ، و همدمان آخرت ، چه كسانى اند؟
فرمود: ((همدمان دنيا كسانى اند كه خوردن ، خنديدن ، خفتن و خشم آوردنشان ، بسيار است ))

     
#26 | Posted: 12 Feb 2012 06:40
تحول جنین
۱-امام صادق(ع):
در توصيف خلقت انسان -: آغاز آن ، شكل دادن به جنين در رحم است ؛ جايى كه نه چشمى آن را مى بيند و نه دستى بدان مى رسد. آن گاه ، خداوند آن را تدبير مى كند تا به صورت انسانى بيرون آيد، كامل و برخوردار از همه آنچه برپايى و درستى وى ، بدآنها وابسته است ؛ يعنى اندام هاى درونى و اندام هاى بيرونى و كارگر، تا همه آنچه در تركيب اعضاى وى ، يعنى تركيب استخوان ، گوشت ، پيه ، مغز، پى ، رگ و غضروف ها وجود دارد.

۲-پیامبر اکرم(ص):

در پاسخ به پرسشى درباره نوشيدنى كودك در شكم مادر خويش -: اما نوشيدنى كودك در شكم مادر؛ او چهل شب ، نطفه است ، چهل شب به صورت يك لخته ، چهل شب به صورت يك آميخته ، چهل شب آميخته اى رنگ به خود گرفته ، سپس چهل شب يك پاره گوشت است ، چهل شب ، استخوانى رو به استحكام ، و آن گاه ، جنين . در اين هنگام است كه بانگى مى كند و روح در او دميده مى شود. پس اگر خداوند - جل اسمه - بخواهد او را به صورت آفريده اى كامل بيرون آورد (بيرون خواهد آورد) و اگر نيز بخواهد، او را تا نه ماه در رحم همچنان بدارد؛ چرا كه فرمان او روا و سخن او راست است . (در همه اين مهلت )، رگ هاى رحم به كودك آب مى رسانند و از همان جاست كه كودك ، پديد مى آيد.

     
#27 | Posted: 12 Feb 2012 06:42
مجادله علمی امام صادق(ع) با پزشک هندی


امام صادق (ع) فرمود:

آیا من به طب آگاه ترم یا تو؟

مرد هندی گفت:تونه،بلکه من

فرمود:آیا چیزی از تو بپرسم؟

گفت:بپرس

فرمود:ای هندی به من بگو چرا درسر(مغز)،رخنه هاولایه هاست؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا موها در بالای سر قرار داده شده اند؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا پیشانی از مو تهی است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا پیشانی دارای چین وچروک است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا ابروها در بالای چشمها قرار دارند؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا چشمها همانند بادام قرارداده شده اند؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا بینی در میان دو چشم قرار داده شده است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا سوراخ بینی در پایین آن است؟

گفت:نمیدانم

فرمود:چرا لب و سبیل،بالای دهان قرار داده شده اند؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا دندان های پیشین تیز است،دندان های جانبی پهن است و دندان نیش بلند تر است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا ریش برای مردان قرار داده شده است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا کف دستان از مو تهی است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا ناخن وموفاقد حیات است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا قلب همانند دانه صنوبراست؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا ریه دو پاره است وحرکت آن تنها درجای ثابت خویش قرار داده شده است؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا کبد قوس داراست؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا کلیه همانند دانه لوبیاست؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا زانوبه عقب خم می شود؟

گفت:نمی دانم

فرمود:چرا کف پا دارای گودی است؟

گفت:نمی دانم

در این هنگام امام صادق﴿ع﴾ فرمودند:اما من میدانم

آن مرد گفت:پس خود پاسخ بده

امام فرمودند:در سر(مغز) رخنه ها ولایه هاست چون هر چیز که یکپارچه باشد شکننده تراست وهر چیزی که لایه لایه باشد شکنندگی از آن دورتر است.

-موی سر،در قسمت بالای آن قرار داده شده تا با ریشه هایش چربی را به مغز برساند وسر موها بخار را از مغز بیرون کند وسرما وگرمایی را که به آن میرسد از آن دفع کند.

-پیشانی از مو تهی است ازآن روکه محل رسیدن نور به چشمان است ودرآن چین وچروک قرار داده شده است بدان سبب که عرق فرو ریخته ازسررا محبوس می کند ومانع رسیدن آن به چشمها میشود تا بدان وقت که انسان عرق خویش را پاک کند،آن سان که نهرها در زمین آبها را در خود محبوس میسازند.

-ابروها دربالای چشمان قرار داده شده اند تا نوررا به اندازه کافی به چشمان راه دهند.ای هندی!مگر نمی بینی آن که نور بر وی چیره شود دست خویش را بر فراز چشمان می گیرد تا نوربه اندازه کافی از زیر آن به چشمان راه یابند؟

-بینی در میان دو چشم قرارداده شده است تا نوردرمیان دوچشم به طور مساوی تقسیم شود.

-چشم همانند بادام است تا دارودرآن جریان یابد وعفونت ها ازآن خارج شود.اگر چشم مربع یا دایره بود این اعمال امکان پذیر نبود.

-سوراخ بینی در پایین قرار داده شده تا بیماری هایی که ازمغز فرومی آید،از آن خارج شود بوها ازآن بالا رود وبه مشام رسد درحالی که اگرسوراخ بینی بالا بود نه بیماری ها خارج میشدند نه بویی استشمام می کردیم.

-سبیل ولب در بالای دهان قرار گرفته است تا مانع رسیدن آنچه از مغز فرو میریزد،به دهان شود.مبادا که طعم خوراک ونوشیدن بر انسان مکدر شودوآن را ازخودش دورکند.

-ریش تنها برای مردان قرارداده شده تا بدین وسیله از زنان متمایز گردند ونیازی به بازگشودن همه چهره برای شناسایی نباشند.

-دندان جلو،تیز قرارداده شده تا به واسطه آن کار گازگرفتن غذا صورت گیرد و دندان های جانبی پهن است زیرا آسیاب کردن و جویدن به کمک آن انجام می گیرد ونیش بلند تر است تا تکیه گاه دندان جانبی و دندان جلو باشد به سان ستون در یک بنا.

-کف دستان از مو تهی است چون به کمک آنها کار لمس انجام می شود و اگر در آنها مو بود،انسان نمی دانست آنچه را لمس می کند چیست.

-مو وناخن فاقد حیات است زیرا بلند شدن آنها مایه کثیفی است و کوتاه کردنشان پسندیده است.پس اگر در آنها حیات وجود داشت انسان هنگام کوتاه کردن آنها احساس درد می کرد.

-قلب به شکل دانه صنوبر است زیرا وارونه است ویک سر قلب باریک قرار داده شده تا تا لابه لای ریه برود وبا سردی آن خنک شود مبادا که مغز از حرارت آن بسوزد.

-ریه دو پاره است تا قلب در لابه لای فشارگاه های آن قرار گیرد و به کمک حرکت آن خنک شود.

-کبد قوس دار است تا روی معده سنگینی کند وبه آن فشار آورد تا غذا سریع تر هضم شود.

-خم شدن زانو به سمت عقب است،چرا که انسان به سمت جلو راه میرود حرکات او با تعادل است.اگر اینگونه نبود او هنگام راه رفتن زمین می خورد.

-در کف پا گودی قرار داده شده،زیرا هرچیز هنگامی که با تمامی سطح روی زمین قرار می گیرد،بسیار سنگین می شود واگر با لبه اش قرار گیرد یک کودک هم می تواند آن را جا به جا کند.به همین دلیل قسمتی از پا گود است.

در این هنگام مرد هندی پرسید:این دانش از کجا برای تو حاصل شده؟

امام فرمودند:آن را از پدرانم،از پیامبر خدا،از جبراییل،از پروردگار جهانیان(جل جلاله) یعنی همو که تنهاست و جانها را آفریده،فرا گرفته ام.

پس آن مرد هندی گفت:راست گفته ای و من نیز گواهی می دهم که خدایی جزاﷲ نیست ومحمد،پیامبر و بنده اوست و تو آگاه ترین کسان روزگار خود هستی.

     
#28 | Posted: 12 Feb 2012 06:44
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَنْ قَلَّ طُعْمُهُ صَحَّ بَطْنُهُ وَصَفَا قَلْبُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ طُعْمُهُ سَقُمَ بَطْنُهُ وقَسَا قَلْبُهُ .پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
آن كه غذا كم خورَد ، معده‏اش سالم ماند و صفاى دل یابد . و هر كه پرخور باشد معده‏اش بیمار و قلبش سخت شود .

     
#29 | Posted: 12 Feb 2012 06:45
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ أهلَ البَیتِ لَیَقِلُّ طُعمُهُم ؛ فَتَستَنیرُ بُیوتُهُم .پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ساكنان یك خانه ، در اثر كم خوردن غذا ، خانه‏شان نورانى مى‏گردد .

     
#30 | Posted: 12 Feb 2012 06:45
الإمام علیّ علیه‏السلام :
قِلَّةُ الأَكلِ یَمنَعُ كَثیراً مِن أعلالِ الجِسمِ .امام على علیه‏السلام :
كم‏خورى ، مانع بسیارى از بیمارى‏هاى جسم مى‏شود .

     
صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / احادیث پزشکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites