تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

احادیث پزشکی

صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#31 | Posted: 12 Feb 2012 06:46
الإمام علیّ علیه‏السلام :
قِلَّةُ الأَكلِ یَمنَعُ كَثیراً مِن أعلالِ الجِسمِ .امام على علیه‏السلام :
كم‏خورى ، مانع بسیارى از بیمارى‏هاى جسم مى‏شود .

     
#32 | Posted: 12 Feb 2012 06:47
1532 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
اگر با آبادى اى وبا زده در آمديد و از وباى آن ترسيديد، بر شما باد پياز آن ؛ چرا كه چشم را جلا مى دهد، مو را تميز مى كند، آب كمر را افزون مى سازد، بر گام ها مى افزايد، و آفتاب زدگى (سياهى چهره ) و نيز خستگى را از ميان مى برد.
1533 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
چون به سرزمينى در آمديد، از پياز آن بخوريد تا وباى آن را از شما دور كند.
1534 - امام صادق (عليه السلام ):
پياز، تب را مى برد.
1535 - امام صادق (عليه السلام ):
پياز، خستگى را مى برد، پى را استحكام مى بخشد، بر گام ها مى افزايد، آب را افزون مى سازد و تب را مى برد.

     
#33 | Posted: 12 Feb 2012 06:48
1515 - الدعوات :
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) در خانه جابر بود. نزد ايشان بادمجان آوردند و ايشان خوردن آغازيد. جابر گفت : اين ، گرم است .
فرمود: ((اى جابر! نه ! اين ، نخستين درختى است كه به خداوند، ايمان آورد. آن را در آب بجوشانيد و بپزيد و به روغن بياميزيد و نرم كنيد؛ چرا كه بر حكمت مى افزايد))
1516 - امام صادق (عليه السلام ):
بامجان بخوريد، كه شفاى هر درد است .
1517 - امام صادق (عليه السلام ):
بادمجان بخوريد؛ زيرا درد را مى برد و خود، درد نمى آورد.
1518 - امام صادق (عليه السلام ):
بر شما باد بادمجان بورانى ؛(648) زيرا شفايى است كه از پيسى ، ايمن مى سازد. بادمجان سرخ شده در روغن نيز چنين است .
1519 - امام صادق (عليه السلام ):
بادمجان ، براى تلخه سياه ، خوب است و به صفرا نيز زيان نمى رساند.
1520 - امام صادق (عليه السلام ):
روايت شده است كه نزد امام سجاد (عليه السلام ) بادمجان سرخ شده در روغن بود. ايشان چشم درد داشت و از اين بادمجان مى خورد.
به ايشان گفتم : اى پسر پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم )! از اين مى خورى ، در حالى كه آتش است ؟! فرمود: ((خموش ! پدرم از جدم برايم نقل كرد كه گفته است : بادمجان ، از پيه زمين است و در هر چه بيفتد، آن را خوش و خوش بو مى سازد)).
1521 - امام صادق (عليه السلام ):
در فصل خرما چينى ، بادمجان زياد بخوريد؛ زيرا درمان هر دردى است ، فروغ چهره را فزون مى سازد، مى نويسد: رگ ها را نرم مى كند و به آب كمر مى افزايد.
1522 - امام رضا (عليه السلام ):
بادمجان در فصل چيدن خرما، موجب هيچ بيمارى اى نيست .(653)
1523 - امام هادى (عليه السلام ):
خطاب به يكى از مردان خود -: براى ما، بادمجان فراوان بياوريد؛ چرا كه در هنگام گرما، گرم و در هنگام سرما، سرد است . آن ، در همه اوقات ، معتدل و در هر حال ، خوب است
1524 - الكافى :
به نقل از عبدالرحمان هاشمى -: ايشان به يكى از وابستگان خود گفت :
((براى ما پياز كمتر و بادمجان بيشتر بياور)).
او پرسيد كنان گفت : بادمجان ؟ فرمود: ((آرى ، بادمجان ، در بردارنده همه مزه ها، بى زيان ، سازگار با طبع ، معتدل در ميان گونه هاى خويش ، مناسب براى پير و جوان ، ميانه در گرما و سرما، و گرم در جاى گرم و سرد در جاى سرماست

     
#34 | Posted: 12 Feb 2012 06:48
1634 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
پنير بخورد، چرا كه خواب مى آورد(790) و غذا را هضم مى كند.(791)
1635 - امام صادق (عليه السلام ):
چه نيكو لقمه اى است پنير! دهان را تر و تازه مى كند، بوى دهان را خوش مى سازد، غذاى پيشين را هضم مى كند و براى پس از خود، اشتهاآور است . هر كس آن را سر هر ماه بخورد، نزديك است كه هيچ حاجت او بى پاسخ نماند.(792)
1636 - امام صادق (عليه السلام ):
پنير، چه نيكو لقمه اى است ! نوشيدن (793) انسان را خوش بو مى سازد، آنچه را پيش از آن هست ، هضم مى كند و آنچه را پس از آن باشد، دوست داشتنى مى سازد.(794)
1637 - امام صادق (عليه السلام ):
پنير، غذاهاى پيش از خود را گوارش مى دهد و براى پس از خود، اشتها مى آورد.(795)
15/2 - خوردن پنير با گردو1638 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
پنير، درد است ؛ اما چون با گردو خورده شود، درمان است .(796)
1639 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
پنير، درد است ، گردو هم درد است ؛ اما چون با هم در يك جا جمع گردند، درمان مى شوند.(797)
1940 - امام صادق (عليه السلام ):
گردو و پنير، چون با هم يك جا جمع شوند، در هر يك از آنها درمان است ؛ اما اگر از هم جدا شوند، در هر يك از آنها درد است .(798)
1641 - امام صادق (عليه السلام ):
پنير و گردو، چون با هم يك جا جمع شوند، در هر يك از آنها درمان است ؛ اما اگر از هم جدا شوند، در هر يك از آنها درد است .(799)
بيان
علامه مجلسى مى گويد:
شايد اين نهى ، به پنير تازه نمك نازده اختصاص داشته باشد كه در آن سرزمين ها رواج داشته و داراى طبعى سرد است ، كه گردو با حرارت خويش ، آن را تعديل مى كند.(800)
15/3 - خوردن پنير با خربزه1642 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد، مگر آن كه كودكش خوش روى و خوش خوى شود.(801)
1643 - طب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم ):
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) خيار را با نمك ، و خربزه را با پنير مى خورد.(802)
15/4 - زيان هاى پنير1644 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
ده چيز، فراموشى مى آورد: خوردن پنير...(803).(804)
1645 - امام صادق (عليه السلام ):
اگر كه پنير براى هر چيزى زيانبار است و هيچ سودى ندارد، شكر براى هر چيز سودمند است و براى هيچ چيز، زيانى ندارد.(805)
1646 - الكافى :
روايت شده كه زيانبارى پنير، در پوست آن (806) است .(807)
15/5 - خوردن پنير در صبحگاهان و شامگاهان1647 - الكافى :
به نقل از محمد بن فضل نيشابورى ، از يكى از مردانش -: مردى درباره پنير از امام صادق (عليه السلام ) پرسيد.
فرمود: ((دردى است . درمانى هم در آن نيست )).
چون شامگاهان فرا رسيد، همان مرد بر امام صادق (عليه السلام ) وارد شد و نگاه خود را به پنيرى كه بر سفره بود، افكند و پرسيد: قربانت شوم ! صبحگاهان ، از تو درباره پنير پرسيدم و به من گفتنى : آن ، دردى است و درمانى در آن نيست ؛ اما اكنون ، آن را بر سفره مى بينم !؟
فرمود: ((پنير، صبحگاهان ، زيانبار و شامگاهان ، سودمند است و آب كمر را افزون مى سازد))

     
#35 | Posted: 12 Feb 2012 06:50
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):

در انسان ، پاره گوشتى است كه اگر سالم باشد، همه بدن به سلامت آن ، سالم است و اگر گرفتار بيمارى باشد، همه بدن به بيمارى آن ، بيمار است : قلب انسان .

كنز العمال : ج 1 ص 243 ح 1223.
امام رضا (عليه السلام ):

خداوند، بدن را به هيچ دردى گرفتار نساخته ، مگر اينكه براى آن ، دارويى هم قرار داده است كه بدان ، درمان شود. هر نوع درد نيز نوعى درمان و چاره دارد؛ چرا كه اين بدن ها بر سياق يك مملكت ، ساخته شده اند. پادشاه اين سرزمين ، قلب است . رگ هايى كه در بدن و مغز وجود دارد، كارگران اند. خانه آن پادشاه ، قلب انسان است . سرزمين آن پادشاه ، بدن انسان است ، و دستان ، پاها، چشمان ، لب ها، زبان و گوش ها نيز ياران اويند.

طب الامام رضا (عليه السلام ): ص 10.
امام صادق (عليه السلام ):

- خطاب به طبيب هندى -: قلب ،به شكل دانه صنوبر است ؛ زيرا وارونه است و يك سر قلب ، باريك قرار داده شده است تا به لابه لاى ريه برود و با سردى آن ، خودش را خنك كند، مبادا مغز از گرماى آن بسوزد.

     
#36 | Posted: 12 Feb 2012 06:51
امام صادق (عليه السلام ):

- خطاب به مفضل بن عمر -: اى مفضل ! اكنون ، قلب را برايت وصف مى كنم : بدان كه در آن ، سوراخهايى است ، سوداده شده به سمت سوراخ ‌هايى كه در ريه است ، و همين هاست كه قلب را خنك مى كند، به گونه اى كه اگر اين سوراخ ‌ها با همديگر تفاوت مى يافتند و روبروى هم نبودند، خنكا به قلب نمى رسيد و انسان مى مرد. اكنون آن صاحب انديشه و تاءمل ، روا مى داند كه بگويد چنين پديده اى ، به اهمال پديد آمده است ، و در درون خويش ، گواهى نيابد كه او را از اين پندار، باز بدارد؟!

بحار الانوار: ج 3 ص 75.
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):

در آدمى زاده ، سيصد و شصت رگ است و از اين شمار، صد و هشتاد تا متحرك ، و صد و هشتاد تا ساكن اند. اگر آن رگ هاى متحرك ، ساكن مى بود، انسان باقى نبود و اگر هم آن رگ هاى ساكن ساكن ، تحرك مى يافت ، انسان از ميان مى رفت .

الامالى ، طوسى : ص 597 ح 1240.

- امام صادق (عليه السلام ):

پيامبر خدا، در هر روز، سيصد و شصت بار، به شمار رگهاى بدن ، خداوند را سپاس مى گفت و مى فرمود: (( پروردگار جهانيان را به فراوانى و در هر حال ، سپاس !)).

الكافى : ج 2 ص 503 ح 3.

     
#37 | Posted: 12 Feb 2012 06:51
الف - سيب

امام صادق (عليه السلام ):

اگر مردم مى دانستند در سيب چيست ، بيمارانشان را جز به آن درمان نمى كردند. بدانيد كه سيب ، بويژه ، سودمندترين چيز براى قلب و مايه شست و شوى آن است


طب الائمه (عليهم السلام ): ص 135.ب - سركه

امام على (عليه السلام ):

سركه ، نيكو خورشتى است ؛ زرداب را مى شكند، صفرا را فرو مى نشاند
و قلب را زنده مى كند.

الكافى : ج 6 ص 329 ح 7.
امام صادق (عليه السلام ):

سركه ، قلب را روشن مى كند

المحاسن : ج 6 ص 284 ح 1925.

     
#38 | Posted: 12 Feb 2012 06:52
حضرت علي عليه السلام در حديث معروف اربع مأة مي فرمايد:

«اذا ضعف المسلم فلياکل اللّحم و اللّبن فانّ الله عزّ و جلّ جعل الفوّة فيهما

هر گاه شخص مسلماني ضعيف شد، بايد گوشت و شير بخورد،'

زيرا خداي عزّ و جل، قوّت را در اين دو [غذا] قرار داده است

     
#39 | Posted: 12 Feb 2012 06:52
امام رضا عليه السلام به خواص روغن زيتون اشاره نموده و چنين مي فرمايد:

«نعم الطّعام الزّيت يطيّب النّکهة و يذهب بالبلغم و يصفّي اللّون و يشدّ العصب و يذهب بالوصب و يطفيء الغضب

روغن زيتون غذاي خوبي است، دهان را خوش بو و بلغم را بر طرف مي سازد،

رنگ صورت را صفا طراوت مي بخشد،

اعصاب را تقويت کرده، بيماري و درد و ضعف را از ميان مي برد و آتش خشم را فرو مي نشاند.

     
#40 | Posted: 12 Feb 2012 06:52
هر دردى را درمانى است.

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر دردى را درمانى است . پس چون دارو به درد برسد ، به اذن خداوند عز و جل بهبود يابد .

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : آن كه دردها را آفريده ، براى آنها درمان نيز آفريده است .

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خود را مداوا كنيد ؛ چه ، خداوند عز و جل هيچ دردى را فرو نفرستاده ، مگر اين كه براى آن ، شفايى هم نازل كرده است .

پيامبر خدا : خود را مداوا كنيد ؛ چه ، خداوند ، هيچ دردى فرو نفرستاده ، مگر اين كه به همراهش درمانى نيز نازل كرده است ، جز مرگ كه آن را هيچ درمانى نيست .

     
صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / احادیث پزشکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites