علم و دانش

مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)


صفحه  صفحه 3 از 57:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  54  55  56  57  پسین »
 زن
#21   Posted: 10 Feb 2012 11:06


 3 Star

ارسالها: 4607
زنان و حساسيت در برابر هوا

ایران-هوا تأثير خاصى در سلامتى افراد دارد و زنان بيشتر از مردان نسبت به هوا حساسيت نشان مى دهند علتش آن است كه اعصاب زنان حساس تر است و انقلابات هوايى عكس العمل مخصوصى در قلب و عروق مى گذارد.
به گزارش ايسنا، طبق آزمايشات به عمل آمده از افراد مختلف، قلب يك نوع هواسنج است به همين جهت است كه در هواى روشن و آفتابى، انسان احساس شادى مى كند ولى برعكس درهواى گرفته و ابر آلود، احساس دلتنگى و غم مى كند.
طوفان هم مانند ابر، سلسله اعصاب را تحت تأثير قرار مى دهد و اشخاص عصبى مزاج را سخت ناراحت و عصبانى مى كند. دربعضى افراد در اينگونه موارد تنفس سريعتر مى شود و تشنجات مختلف ايجاد مى شود و زنان باردار ممكن است در اثر شدت تأثير سقط جنين كنند و يا دچار اختلالات ناراحت كننده اى شوند. همچنين مى توان گفت سرماى شديد توليد اختلالات عصبى كرده و برف دربعضى از افراد خيلى حساس توليد سردرد، خفقان، بى خوابى و استفراغ مى كند.

==========================

دوربين ويژه تصويربرداري از روده كوچك

دانشمندان دانشگاه وست ويرجيناي غربي (WVU) در آمريكا از طراحي و ساخت دوربيني به شكل يك قرص كوچك خبر دادند كه به پزشكان و جراحان اين اجازه را مي دهد تا تصوير خوبي از درون روده كوچك و مشكلات مربوط به آن داشته باشند. با استفاده از اين فناوري جديد بيماران اين دوربين كوچك را كه به اندازه يك قرص ويتامين بزرگ است مي بلعند تاجراحان تصوير روشني از مشكلات روده اي آنها داشته باشند. اين دوربين قابليت آن را دارد تا ۵۰ هزار تصوير در جريان عبور از روده كوچك در اختيار دانشمندان قرار دهد. در اين فناوري جديد، بيمار كمربندي را به تن مي كند كه حاوي يك بسته باتري و يك دريافت كننده تصاوير و ساير اطلاعات است.

==========================

حساس درد در نوزادان نارس

ایران-نوزادان نارس درد را احساس مى كنند . محققان «يونيورسيتى كالج»دانشگاه لندن نخستين بار شواهد قاطعى را در باره واكنش نوزادان نارس در برابر محركهاى بيرونى ناشى از احساس درد به دست آورده اند . پيش از اين محققان اين گونه واكنش ها را غير ارادى مى دانستند. ادراك درد در نحوه رشد مغز نوزادان نارس تأثير زيادى مى گذارد .
 
     
  
 زن
#22   Posted: 10 Feb 2012 11:06


 3 Star

ارسالها: 4607
سالمندى درزنان

ایران-بحرانهاى زيستى - روانى زندگى يك زن كه با آغاز قاعدگى شروع مى شود و باآبستنى و زايمان تداوم مى يابد، با قطع قاعدگى در دوران يائسگى به اوج خود مى رسد. اما يائسگى چيزى فراتر از فقدان توانايى بارورى در اثر قطع قاعدگى و كاهش استروژن است. يائسگى متضمن دستكم سه نوع دگرگونى است: زيستى، روانى و اجتماعى.
يائسگى زيستى به طبيعت كاركرد تخمدانها اشاره دارد كه از نظر تشريحى و فيزيولوژيك براى دوره فعاليت محدودى برنامه ريزى شده است. اشكالات جسمى ديگرى هم ممكن است با پديده سالمندى زنان همراه باشد. از جمله آنها ، بويژه در كشور ما كه شمار زايمانها زياد است شل شدن اعضاى لگنى است كه در كنار ديگر عوارض سالمندى، مشكلات بيشترى را پديد مى آورد و مى توان به پايين افتادگى رحم براى نمونه اشاره كرد. پوكى استخوان نيز ممكن است همزمان با يائسگى تظاهر كند و شكستگى هاى متعدد و درد فراوان پديد آورد.
موهاى خاكسترى و پوست پرچين و چروك، تنها نماينده فيزيكى انتقال از مرحله اى به مرحله ديگر زندگى است كه مستلزم سازگارى دوباره روانى و اجتماعى است.
دگرگونى روانى ناشى از سالمندى و يائسگى از احساس تغيير و فقدان سرچشمه مى گيرد و حتى دريك زن طبيعى هم مى تواند واكنش سوگ را پديد بياورد كه گاهى تمايز آن از افسردگى شديد دشوار است. در زنان كه زمينه وسابقه اختلال روانى دارند، تغيير و فقدان به عنوان استرسور شديد موجب تظاهر آسيب شناسى روانى نهفته آنان مى گردد.
دگرگونى اجتماعى ناشى از يائسگى به سنت ها وعادتهاى اجتماعى و انتظارهاى جامعه از فرد با توجه به سن و موقعيت نوين او اشاره دارد. درجه بندى سنى رفتار، فرايندى پيچيده است كه سن زيستى و سن روانى در آن نقش محدودى دارند. هر جامعه براى رفتار مناسب در موقعيت هاى سنى و زيستى متفاوت معيارهاى گوناگون تعيين مى كند.
گاه از زن سالمند انتظار مى رود ديدگاهى را بپذيرد و رفتارى داشته باشد كه جامعه شايسته مى داند حال آنكه ديدگاهها و استعدادهاى اين زن ممكن است در جهت هايى متفاوت باشد. به نظر مى رسد كه بسيارى از توانمنديهاى زنان سالمند، به علت پيشداوريهاى نادرست اجتماعى مورد بهره بردارى قرار نمى گيرد و آنان به شكلى اجبارى به پذيرش جايگاهى فرو دست هدايت
مى شوند.
يائسگى در چهل درصد از زنان بدون هيچ عارضه چشمگيرى پذيرفته مى شود اما ده تا پانزده درصد زنان به اندازه اى در اثر يائسگى دچار مشكل مى شوند كه بايد به پزشك مراجعه كنند.در حدود نيمى از زنان هم بين اين دو گروه جاى دارند و مشكلات خفيف تا متوسط پيدا مى كنند.
گذشته از برخى عوارض جسمى ناشى از كاهش استروژن، افسردگى، خود - بيمارانگارى (هيپوكوندرى) ، واكنش هاى بدگمانى (پارانوييد) ، واكنش هاى اضطرابى وخودكشى در زنان يائسه اى كه زمينه اختلال روانى را داشته اند شايع است كه هر يك نياز به درمان ويژه روانپزشكى دارد.
افزون بر اين، تنش هاى خانوادگى ناشى از بازنشستگى شوهر كه عموماً همزمان با دوره سالمندى زن است، روابط جنسى زوج سالمند(كه عموماً مورد تمايل مرد سالمند، اما مورد بى ميلى زن سالمند است) و مسائل ناشى از فوت شوهر از امور مهمى است كه نياز به مداخله ومشاوره حرفه اى دارد.
زن سالمند به اقتضاى سن خويش با دگرگونيها و بحرانهاى ديگرى نيز روبروست. كودكان بزرگ شده اند و خانه را ترك كرده اند. مادرى از اين پس نقش اصلى زن در خانواده نيست. با كوچك شدن خانواده، زن كه به فعاليت شديد روزانه دلبستگى و عادت داشت، ديگر كار عمده اى ندارد كه انجام دهد. اگر زن شاغل باشداحتمال بازنشستگى او هست كه به عنوان يك استرسور نياز به سازگارى دوباره را ايجاب مى كند، و سرانجام احتمال مرگ نزديكان وتنهايى بيشتر زن سالمند وجود دارد. در كل، زنان سالمند ممكن است دچار بحران هويت جديد و نيازمند تعريفى دوباره از نقش خود گردند.
سالخوردگى كامياب، متضمن سازگارى با پس رفت هاى جسمى و اجتماعى است. اريكسون، پژوهشگر نامى چرخه زندگى، نه بر سازگاريهاى بيرونى بلكه بر كوشش درونى براى انسجام روانى در اين دوره تأكيد مى كند. كوششى كه ظرفيت براى رشد و حتى دانايى فراهم مى آورد. او نام اين كوشش را انسجام «من» در برابر نوميدى مى گذارد. به گفته اريكسون سالمندان زندگى خويش را مرور مى كنند. آنان از خود مى پرسند آيا زندگى من ارزشى داشت؟ آنان در اين فرايند با غايت نوميدى روبرو مى شوند، يعنى اين احساس كه زندگى آنچه بايد مى بود نبوده است. اما اكنون زمان سپرى شده است و فرصتى براى آزمودن ديگر شيوه هاى زندگى نيست. چون سالمند با نوميدى روبرو مى شود و مى كوشد به انسجام دست يابد. تعريف اين امر مشكل است اما به مفهوم پذيرش چرخه زندگى يگانه وتكرار ناشدنى شخص است، به اين معنى كه: «زندگى من همان است كه مى توانست باشد و چيز ديگرى نمى شد جايگزين آن گردد».
به نظر مى رسد انسجام بيانگر اين احساس است كه: «آرى من اشتباهاتى كردم اما با توجه به آنكه در آن زمان چه كسى بودم و با توجه به موقعيت ها اين اشتباهات ناگزير بود من آنها را همراه با چيزهاى خوب در زندگيم مى پذيرم». فرد سالمندى كه به چشم ما آرام و ساكت مى رسد ممكن است در حال دست وپنجه نرم كردن با مهم ترين پرسش هاى زندگى و يافتن پاسخى براى آنها باشد.
استنباط نادرست از پديده يائسگى، احساس تنزل درجه به علت ناتوانى از بارورى، احساس محروميت از عشق، و اختلال در روابط اجتماعى موجب كاهش عزت نفس زن سالمند مى شود. رفتار زن سالمند از جمله رفتارهاى حاكى از بيمارى، متغيرى است وابسته به ديدگاههاى خانواده گسترده ايرانى، شرايط اقتصادى، خواسته هاى شوهر و سرانجام در پايين ترين سطح، خواسته ها و نيازهاى خود زن.
رفع اشكالات ناشى از سالمندى در زنان
۱- نخستين رويكرد، پيشگيرى است. سوادآموزى به همه دختران امكان دسترسى آنان را به اطلاعات مورد نياز در مراحل بعدى زندگى فراهم مى كند كه آموزش بهداشت از آن جمله است. زنان تحصيلكرده در قياس با زنان بيسواد در سنين بالاترى ازدواج مى كنند و زايمانهاى كمترى انجام مى دهند.
زنان باسواد قادرند كه نيازهاى تغذيه اى و بهداشتى خود و ديگر افراد خانواده را دريابند و برآورند. سوادآموزى در سطوح گوناگون به زنان امكان يافتن كار مناسب را مى هد و سبب افزايش اعتماد به نفس و بهبود وضع آنان در جامعه مى شود.
۲ - در صورت وجود مشكلات جسمى، رژيم غذايى مناسب، درمانهاى هورمونى و درمانهاى جراحى توسط پزشك قابل كاربرد است.
۳ - در صورت وجود اختلالات روانى، درمانهاى دارويى، روان درمانى و الكتروشوك توسط روانپزشك قابل انجام است. آگاهى از بيمارى آلزايمر در مراحل اوليه، با توجه به وجود درمانهاى بالنسبه مؤثر در حال حاضر، مى تواند بركيفيت زندگى بيمار در حد چشمگير بيفزايد.
۴ - در صورت وجود مشكلات روانشناختى يا اجتماعى، روانشناسى بالينى يا مددكار اجتماعى زير نظر روانپزشك مى توانند با به كارگيرى امكانات محيطى و خانوادگى بيمار و توانهاى بالقوه او يارى دهند زن سالمند بتواند معنى نوينى براى زندگى بيابد و حس احترام به خود در او افزايش يابد.
۵ - براى بهبود كيفيت زندگى زن سالمند و پيشبرد احساس رضايت و شادمانى درونى، مى توان با توجه به استعدادهاى هر زن سالمند و نه انتظاراتى كه جامعه از سن تقويمى او دارد، افزايش تماس هاى اجتماعى، يارى گرفتن از او براى پرورش نسلهاى آينده و رفع مسائل مالى وى به نتايج مطلوب رسيد.

افسردگى و زنان ميانسال

ایران-زنانى كه در دوران زندگى هرگز دچار افسردگى نشده اند، در سنين ميانسالى با فرا رسيدن دوره يائسگى مبتلا به افسردگى مى شوند. مركورى نيوز اعلام كرد: اين بدان معنى نيست كه تمامى زنان بدون استثناء دچار افسردگى مى شوند اما اكثر آنان در دوران ميانسالى با توجه به پديده يائسگى دچار يك دوره حساسيت روحى شديد شده و احتمال بروز افسردگى در آنان تشديد مى شود. متخصصان توصيه مى كنند: در چنين مواردى خانم ها تصور نكنند به دليل فرا رسيدن دوره يائسگى دچار افسردگى شده اند. اين امر طبيعى بوده و به خودى خود نيز درمان مى شود، بلكه به دنبال درمان بوده و به متخصص مراجعه نمايند.
محققان دريافته اند: اين دوره از تغيير و تحولات جسمى در زنان كه منجر به تغيير در كار هورمونها مى شود بر سيستم روحى و عصبى تأثير مى گذارد و احتمال ابتلا به افسردگى را ۲ تا ۵ برابر افزايش مى دهد. از نشانه هاى تغييرات هورمونى هم، احساس حرارت بالا و تعرق زياد در نزد خانم ها است كه تحقيقات نشان مى دهد در اين زمان حساسيت روحى و عصبى به شدت زياد شده و افراد در معرض ابتلا به افسردگى قرار مى گيرند.
با توجه به اينكه بسيارى از زنان در اين سنين ممكن است والدين يا عزيزانشان را از دست بدهند يا با مسائل مالى مواجه شوند كه احتمال بروز افسردگى مضاعف شود.
 
     
  
 زن
#23   Posted: 10 Feb 2012 11:07


 3 Star

ارسالها: 4607
«وضعيت بيماري ايدز در ايران، چالش‌ها و راهكارها»

نشست « بررسي وضعيت بيماري ايدز در ايران، چالش‌ها و راهكارها» فردا با حضور دكتر محمد مهدي گويا رييس مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در غرفه ايسنا در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اين نشست راس ساعت 13 دوشنبه 18 ارديبهشت در سالن 35 برگزار خواهد شد.

================================

اميدواري براي تهيه واكسن معالج تومور مغزي

بي بي سي : دانشمندان آمريكايي واكسني تهيه كرده اند كه ممكن است بتواند در معالجه خطرناك ترين نوع تومور مغزي موثر واقع شود.
پژوهشگران آمريكايي مي گويند با تزريق اين واكسن به ۲۳ بيمار مبتلا به glioblastoma multiforme توانسته اند دست كم ۱۸ ماه به طول عمر آنها بيفزايند. تنها ۴ نفر از اين بيماران در اثر تومور مغزي فوت كردند. اكنون اين واكسن در مقياس وسيع تري مورد آزمايش قرار خواهد گرفت. اين واكسن به پروتئين هايي كه تصور مي شود موجب پخش تومور سرطاني مي شوند حمله مي كند.
در تهيه اين واكسن از نوع مصنوعي پروتئيني كه در اطراف ۳۰ تا ۳۵ درصد تومورهاي سرطاني ديده مي شود استفاده مي شود تا به سيستم مصونيت بدن درباره وجود اين پروتئين هشدار دهد تا به آن حمله كند. پرفسور امي هايمبرگر، كه در مركز سرطان آندرسون، در تكزاس كار مي كند مي گويد اين نوع معالجه بسيار آسان است و در آينده مي تواند به بهبود نيمي از بيماران مبتلا به تومور مغزي كمك كند. امي هايمبرگر، مي افزايد كه نتيجه آزمايشات نشان مي دهد كه استفاده از اين واكسن مي تواند پيشرفت تومورهاي سرطاني را براي مدت قابل توجهي به تاخير بيندازد تا سرطان راه تازه اي براي حمله پيدا كند. امي هايمبرگر گفت حد متوسط زنده ماندن بيماران مبتلا به GBM كه اين واكسن به آنها تزريق مي شود ۵ ماه بيشتر از بيماران سرطاني است كه با شيمي درماني و راديو تراپي معالجه مي شوند. دكتر كت آرني، مسئول بخش اطلاعات علمي در مركز تحقيقات سرطان در بريتانيا مي گويد يافته هاي اخير بسيار حائز اهميت است چون نشان مي دهد چگونه از سيستم مصونيت بدن مي توان در مبارزه با سرطان كمك گرفت.
دكتر آرني ياد آور مي شود كه البته اين آزمايش ها هنوز در مراحل اوليه است و بايد مطالعات بيشتر و گسترده تري در اين باره به عمل آيد.
GBM به افراد ۴۰ تا ۶۰ ساله حمله مي كند و يك چهارم تومورهاي مغزي از اين نوع هستند.
 
     
  
 زن
#24   Posted: 10 Feb 2012 11:07


 3 Star

ارسالها: 4607
با خواص طبي سير بيشتر آشنا شويم

سير از مدت‌ها پيش، براي كاربردهاي پزشكي مورد استفاده قرار گرفته است و بيشترين مورد استفاده آن در سال‌هاي اخير براي موارد قلبي - عروقي و خاصيت ضد ميكروبي آن بوده است.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه کرمانشاه، سير هزاران سال براي اهداف پزشكي مورد استفاده داشته، اين گياه حداقل ‌3000 سال در طب چين كاربرد داشته است.


مصريان، بابلي‌ها، يوناني‌ها و رومي‌ها از سير براي موارد شفابخش استفاده مي‌كرده‌اند. در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم نيز از سير بعنوان ماده ضد عفوني كننده براي پيشگيري از قانقاريا استفاده مي‌شده است.


در طول تاريخ، سير در سراسر دنيا براي درمان ناراحتي‌هاي مختلف شامل فشار خون بالا، عفونت‌ها و مارگزيدگي‌ها استفاده شده و برخي فرهنگ‌ها از آن براي دفع ارواح شيطاني استفاده مي‌كردند.


در حال حاضر از سير براي كاهش ميزان كلسترول و كاهش خطر بروز بيماري‌هاي قلبي - عروقي و نيز براي بهره‌مندي از خواص ضد ميكروبي آن استفاده مي‌شود.


پياز ريشه گياه سير مصرف پزشكي دارد. از آن مي‌توان به صورت تازه، خشك و يا روغن گرفته شده استفاده كرد. از آنجا كه برخي تركيبات مفيد در اين گياه در اثر حرارت ديده غير فعال مي‌شوند، لذا سير پخته قدرت طبي كمتري دارد.


سير تاكنون در سطح وسيعي در آزمايش‌هاي باليني بر روي حيوانات و انسان و در لوله آزمايش و در بررسي‌هاي اپيدميولوژيك براي خواص چندگانه پزشكي آن مورد مطالعه قرار گرفته است. كيفيت آزمايش‌ها بر روي انسان متفاوت بوده است كه مقايسه را در آزمايش‌هاي مختلف دشوار كرده است.


در بسياري از آزمايش‌هاي كلينيكي متنوع و اتفاقي تاثيرات سير برروي سطح ليپيد (چربي) مطالعه شده است.


در آزمايشاتي در سال‌هاي ‌1993 تا ‌1994 صورت گرفت، مشخص شد كه مصرف سير در كاهش سطح كلسترول خون نقش اساسي دارد. بر اساس توصيه‌هاي مهم كلينيكي، به بيماران گفته مي‌شود كه سير تاثير خفيف و كوتاه مدت در كاهش چربي خون دارد.


سير ظاهرا تاثيري بر متابوليسم داروها ندارد، اما بيماراني كه از داروهاي ضد انعقاد استفاده مي‌كنند، بايد در مصرف سير احتياط كنند. از اين رو افرادي كه جراحي مي‌كنند بايد ‌7 تا ‌10 روز پيش از جراحي از خوردن سير خودداري كنند چرا كه سير زمان خونريزي را طولاني‌تر مي‌كند.


بيماراني كه سابقه ابتلا به بيماري ترومبوس (تشكيل لخته خوني در عروق يا قلب) را دارند بايد بدانند كه سير مي‌تواند تاثير اندك اما مهم به روي تجمع پلاكت‌ها داشته باشد. به علاوه بايد به بيماران توصيه شود كه اين گياه خاصيت كاهش خطر ابتلا به سرطان بويژه سرطان معده و روده را دارد.
 
     
  
 زن
#25   Posted: 10 Feb 2012 11:08


 3 Star

ارسالها: 4607
هوميوپاتي عامل مؤثري در درمان سردردهاي ميگرني است

مديرعامل انجمن هوميوپاتي ايران گفت: ‌بهترين كارآيي هوميوپاتي در درمان بيماري‌هاي روحي و رواني مخصوصا سردردهاي عصبي از نوع ميگرن است.

دكتر اميرعباس جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، در خصوص نحوه درمان به روش هوميوپاتي اظهار كرد:‌ هوميوپاتي براي اولين بار توسط يك پزشك آلماني به نام ساموئل هانمن حدود 200 سال پيش به جهانيان معرفي شد و در كشور ما از حدود 10 سال پيش به اهتمام فيزيكدان مشهور ايراني دكتر ناصري اين علم به ايرانيان معرفي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر از هوميوپاتي در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله انگلستان و كشورهاي آمريكاي شمالي، هند و پاكستان و اغلب كشورهاي دنيا استفاده مي‌كنند و در سيستم بهداشتي كشورشان اين روش به صورت يك روش درماني رسمي درآمده است.

مديرعامل انجمن هوميوپاتي ايران خاطرنشان كرد: با تلاش‌هاي دكتر ميرزازاده در گسترش اين علم بين دانشجويان هوميوپاتي رونق جديدي يافت و هم اكنون به عنوان تنها نهاد رسمي و قانوني با بيش از يك صد و 50 عضو رسمي از سال 1380 كار خود را آغاز كرده است.

دكتر جعفري تصريح كرد: برگزاري دوره‌هاي دو ساله و كلاسيك و منطبق با اصول هوميوپاتي جهاني در دانشگاه تهران گامي موثر در گسترش اين علم به شمار مي‌آيد.

وي افزود: هوميوپاتي يا مشابه درماني يك شيوه طبيعي درمان است كه بر اساس علائم بيمار داروهاي طبيعي بسيار رقيق شده همچون مواد گياهي معدني يا ترشحات جانوري مثل زهر مار و زنبور عسل براي درمان بيماري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدير انجمن هوميوپاتي ايران در خصوص استقبال مردم از هوميوپاتي به ايسنا گفت: طي سالهاي گذشته استقبال مردم از هوميوپاتي بسيار خوب بوده و انجمن هوميوپاتي توانسته به عنوان مشاور سازمان نظام پزشكي در رسيدگي به تخلفات و شكايات احتمالي انجام وظيفه نموده و كارهاي خود را به نحو احسن انجام دهد.

وي ادامه داد: بنابه ادعاي بنيانگذار هوميوپاتي و با توجه به تجربيات چندين ساله دانشمندان اين علم در درجه اول در درمان بيماريهاي روحي و رواني و در درجه بعد در درمان بيماري ‌هاي ناشي از تنش‌هاي عصبي همچون سردردهاي ميگرني، ناراحتي‌هاي گوارشي و برهم خوردن نظم و اختلالات در پريودهاي زنانگي و ... موثر مي باشد.

دكتر جعفري گفت: روش هوميوپاتي روش موثري براي درمان بيماريهايي همچون سرطان، M.S، هپاتيت، ايدز و به طور كلي بيماريهايي كه فرد به نقطه پاياني نزديك شده نمي‌باشد.
 
     
  
 زن
#26   Posted: 10 Feb 2012 11:08


 3 Star

ارسالها: 4607
هشدار رييس انجمن جامعه پزشكان متخصص داخلي نسبت به تبليغات اغواكننده ماهواره‌اي داروها

خبرگزاري دانشجويان ايران - اردبيل
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي


رييس انجمن جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: ايرانيان به لحاظ مصرف مواد قندي در دنيا رتبه پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر ايرج خسرونيا با بيان اينكه مصرف لبنيات پرچرب از علائق سالمندان ايراني است، گفت: سن ابتلا به بيماري دريچه آئورت و عروق از 55 به 25 تا 35 سال كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه غذاي عمده ايرانيان نشاسته، نان، برنج، چربي و قند است، گفت: ايران در حال گذار از بيماريهاي واگيردار به غيرواگير است چرا كه وزارت بهداشت از طريق واكسيناسيون مرگ و مير ناشي از بيماريهاي واگيردار را تحت كنترل درآورده است در حالي كه به علت فرهنگ غلط غذايي، عدم تحرك و افزايش فشار خون و چاقي بيماريهاي غيرواگير رو به گسترش است.

وي در ادامه با اشاره به انرژي درماني برخي بيماريهاي صعب العلاج توسط افراد سودجو، گفت: متاسفانه بيماران سرطاني از درمانهاي اصلي خود مثل شيمي درماني و راديوتراپي روي بر مي‌گرداندند و 3 تا 6 ماه بدنبال انرژي درماني رفته و پس از عدم حصول نتيجه مجددا به درمان طبي خود بر مي‌گردند لذا در اين زمينه مسئولان دادگستري، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بايد قاطع برخورد كنند.

وي با اشاره به تبليغات اغوا كننده ماهواره‌اي در زمينه داروها، گفت: شركت‌هاي سازنده با پرداخت وجه به تبليغات آن مي‌پردازند و سپس از طريق بنادر آزاد وارد كشور و در سوپرماركت‌ها و داروخانه‌ها به فروش ميرسد.

وي با بيان اينكه كسي جوابگوي حساسيت‌هاي جلدي مصرف كنندگان اين قلم داروها نيستند، ادامه داد: بايد جلوي اين اخلالگريها گرفته شود.

دكتر خسرونيا با بيان اينكه بيمارستانهاي خصوصي به تالار بورس تبديل شده‌اند، گفت: پزشكان جوان قادر به خريد سهام بيمارستانها نيستند و فقط 2 تا 5 درصد پزشكان خريدار عمده سهام هستند و متاسفانه حتي در شهرستانها بيمارستانها پيش‌خريد مي‌شوند لذا بيمارستانهاي خصوصي در انحصار عده‌اي هستند كه ديگران را تحت استثمار خود قرار مي‌دهند و اين امر سبب ضرر به كساني كه نيازمند خدمات بخش خصوصي هستند مي‌شوند.

وي ادامه داد: هزينه بيماران بستري افزايش مي‌يابد و بيمه‌ها هم طرف قرارداد با بيمارستانهاي خصوصي نيستند.

دكتر خسرونيا در خاتمه از برگزاري هفدهمين كنگره ساليانه انجمن جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 25 لغايت 28 ارديبهشت ماه خبر داد و گفت: در كارگاه بيماريهاي گوارشي و ريوي آخرين دستاوردهاي تشخيصي و تحقيقي در زمينه درمان ارايه مي‌شود كه تا كنون 350 نفر در كارگاه ثبت نام كرده‌اند.

وي با اشاره به محل برگزاري كنگره در سالن همايشهاي رازي از وجود 16 امتياز بازآموزي غيرمدون و 8 سمپوزيوم بيماريهاي عفوني و غيرعفوني، بيماريهاي كليوي، آندوكرين، خون و اعصاب و روان خبر داد.
 
     
  
 زن
#27   Posted: 10 Feb 2012 11:08


 3 Star

ارسالها: 4607
توجه به چند نكته در تزريق بوتوكس براي رفع چروك‌هاي پوست ضروري استبوتوكس تركيبي است كه از يك باكتري گرفته شده و به منظور كاهش چين و چروك‌ها آن را به زير پوست و ماهيچه‌هاي صورت تزريق مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اگر شما هم به منظور موارد زيبايي قصد داريد از اين روش استفاده كنيد سازمان غذا و داروي آمريكا توصيه‌ها و دستورالعمل‌هايي را در اين زمينه ارايه كرده كه به قرار زير است:

از آنجا كه تاثير بوتوكس تنها به مدت 4 ماه باقي مي‌ماند لذا براي دست‌يابي به بهبود زيبايي مورد نظر از اين روش تزريق آن بايد تكرار شود وقتي تزريق قطع شود چين‌ها و خطوط پوست دوباره نمايان مي‌شوند.

اين سازمان همچنين يادآور شد كه برخي از اثرات جانبي تزريق بوتوكس شامل افتادن پلك‌ها، علايم شبه آنفلوآنزا، تهوع و سردرد است.

همچنين با توجه به اين كه بوتوكس از باكتري توليد كننده سم بوتوليسم كه كشنده است و مانع از تنفس و تحرك مي‌شود، تهيه شده لذا در برخي موارد نادر حتي ممكن است استفاده از اين روش اثرات جانبي جدي‌تر و خطرناك‌تري در پي داشته باشد.

استفاده از اين روش براي زنان باردار يا شيرده ممنوع است به علاوه اگر مشكل عصبي يا ماهيچه‌يي داريد و يا آنتي بيوتيك مصرف مي‌كنيد پيش از هر اقدامي با پزشك مشورت كنيد.
 
     
  
 زن
#28   Posted: 10 Feb 2012 11:09


 3 Star

ارسالها: 4607
بستري شدن يكي از زوجين در بيمارستان شانس مرگ را در طرف مقابل افزايش مي‌دهد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي


يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد كه بستري شدن يكي از اعضا خانواده، به ويژه همسر در بيمارستان به دليل يك بيماري جدي، شانس مرگ و مير را در همسر وي افزايش مي‌دهد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، ميزان اين مرگ و مير زماني كه وجود يك بيماري جدي نظير دمانس، سكته يا شكستگي لگن تشخيص داده شود، زيادتر خواهد بود.

همچنين اين ميزان مرگ و مير در شرايط فقر، سنين بالا و در زناني كه همسرشان در بيمارستان بستري است بيش از مردان مي باشد.

اين گزارش با اعلام اين كه هرچه نوع بيماري، ناتوان كننده‌تر باشد، شانس مرگ در همسران اين بيماران بيشتر خواهد بود، مي‌افزايد: بيماري يكي از همسران سبب ايجاد محروميت ‌هاي عاطفي، رواني، حمايتي و حتي اقتصادي در طرف مقابل شده و همچنين مي‌تواند از طريق اعمال مقادير زيادي استرس، شانس مرگ و مير را در طرف مقابل افزايش دهد.

اين مطالعه جالب، نشان دهنده اهميت شبكه اجتماعي و روابط خانواده و تاثير آن بر سلامت به ويژه در سالمندان است.

بر اين اساس در زمان بيماري يكي از همسران، علاوه بر توجه و مراقبت از بيمار، بايد توجه و مراقبت‌هاي كافي در مورد همسر وي نيز اعمال شود
 
     
  
 زن
#29   Posted: 10 Feb 2012 11:09


 3 Star

ارسالها: 4607
ژن جلوگيرى از كاهش مو

ایران-محققين ايتاليايى دريافتند، ژن جلوگيرى كننده از ابتلا به سرطان ريه، نقش مهمى نيز در جلوگيرى از ريزش مو و كنترل رشد مو ايفا مى كند.
اين ژن كه FHIT ناميده مى شود، در صورت كاهش باعث ريزش مو و كچلى مى شود. اين ژن به ژن جلوگيرى كننده در بين پزشكان شهرت پيدا كرده است.
كارشناسان با بررسى هاى فراوان دريافتند اين ژن جلوى توليد پروتئين مخصوص خود را در مراحل اوليه سرطان ريه مى گيرد. اين ژن از بروز سرطان هاى ديگرى مثل سرطان سينه، تخمدان و روده نيز جلوگيرى مى كند.
البته پزشكان معتقدند تنها يك دليل ريزش مو، كاهش ميزان ژن FHIT است كه با ژن درمانى احتمال اينكه معضل ريزش مو درمان شود وجود دارد.

===============================

افراد بي‌اشتها روزي سه بار همراه با غذا دارچين مصرف كنند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، ‌١٥٠ ميلي‌ليتر آب جوش را بر روي يك تا ‌٥/٠ گرم (يك قاشق چايخوري كوچك و پر) دارچين ريخته و پس از ‌١٠ دقيقه صاف نموده و روزي دو يا سه بار در روز همراه با غذا صرف شود علاوه بر درمان بي اشتهايي در سوء هاضمه، نفخ، تهوع، اسهال كودكان موثرست.

از آثار فارماكولوژيكي دارچين مي‌توان به ضد ميكروب، ضد انگل و ضد ويروسي بودن اشاره كرد.

همچنين از دارچين به عنوان ادويه و معطر كننده در فرآورده‌هاي غذايي و دارويي استفاده مي‌شود.

زمان محصول برداري از دارچين در ماه‌هاي فروردين تا پايان آذرماه است.
 
     
  
 زن
#30   Posted: 10 Feb 2012 11:10


 3 Star

ارسالها: 4607
با افزايش سن خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان افزايش مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: بهداشت و درمان - خانواده


عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه گفت: شايعترين سرطان در زنان سرطان پستان است که در دهه پنجم تا ششم زندگي شيوع آن افزايش مي‌يابد.

دکتر فرحناز کشاورزي متخصص زنان و زايمان در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه کرمانشاه - با بيان اين که در سراسر دنيا روشهاي تشخيص زودرس سرطان پستان وجود دارد، اظهاركرد: در اين روشهاي غربالگري که تقريبا از سنين 20 سالگي شروع مي‌شود زنان بايد ياد بگيرند ماهانه بعد از تمام شدن قاعدگي، سينه هايشان را معاينه نمايند و علاوه بر اين سالي يکبار حتما به يک پزشک متخصص براي معاينه مراجعه کنند و از سن 40 سالگي به بعد نيز انجام ماموگرافي توصيه مي‌شود.

وي در ادامه افزود: در زناني که سابقه وجود سرطان پستان در بستگان درجه اول، سابقه تابيده شدن اشعه به پستان و سابقه وجود بيماري در پستان را داشته‌اند لازم است غربالگريشان زودتر و با دقت بيشتري انجام شود.

دکتر کشاورزي با اشاره به اين که اين سرطان متاسفانه تا مرحله‌اي که بزرگ مي‌شود و ممکن است غدد لنفاوي زير بغل را نيز درگير کند علائمي ندارد، خاطرنشان کرد: از علائمي که باعث مي‌شود زنان زودتر متوجه شوند و به پزشک مراجعه کنند ترشحات غير طبيعي به صورت ترشحات خوني، لمس توده، تغيير شکل

( که پرتقالي شکل مي شود) و قرمز شدن در پستان مي باشد.

وي از ديگر علائم را وجود فرو رفتگي‌هاي پستان دانست و اعلام کرد: علائم مذکور از جمله علائم خطرناکي هستند که زنان در صورت مشاهده بايد حتما به پزشک مراجعه کنند و تحت درمان قرار بگيرند.

اين متخصص زنان و زايمان گفت: متخصصان بر اين باورند که اين سرطان از زمان شکل گيري تا مرحله تشخيص 10 تا 12 سال طول مي‌کشد و در اين زمان احتمال اين که اين بيماري غدد، ريه، استخوانها و ديگر اعضاي بدن را درگير کند وجود دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با تاکيد بر اين که پيشگيري در اين بيماري حائز اهميت بوده، تصريح کرد: استفاده از غذاهاي کم چرب، زايمان در سنين پايين‌تر از 35 سالگي و شيردهي مادران در جلوگيري از ابتلا به اين سرطان موثرست و مصرف الکل ميزان بروز آن را افزايش مي‌دهد.

وي در پايان کليد درمان اين سرطان را برداشتن غده عنوان کرد و افزود: بعد از تشخيص، بايد غده بطور کامل برداشته شود و اگر لازم باشد شيمي درماني و راديوتراپي نيز انجام گردد.
 
     
  
صفحه  صفحه 3 از 57:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  54  55  56  57  پسین » 
علم و دانش

مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites