علم و دانش

مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)


صفحه  صفحه 54 از 57:  « پیشین  1  ...  53  54  55  56  57  پسین »
 زن
#531   Posted: 16 Feb 2012 17:04
دستگاه ادراري

دستگاه ادراري، مواد دفعي را از خون پاك كرده، آنها را به همراه آب اضافي با ادرار دفع مي كند. همچنين غلظت مايعات بدن را تنظيم و تعادل اسيد ـ باز بدن را برقرار مي كند. اين دستگاه از يك جفت كليه، مثانه، حالب كه كليه را به مثانه وصل مي كند( و پيشابراه )لوله اي كه از طريق آن ادرار بدن خارج مي شود تشكيل مي شود. كليه ها اعضايي لوبيايي شكل و به رنگ قرمز مايل به قهوه اي هستند كه در پشت شكم و در دو طرف ستون فقرات قرار دارند. آنها حاوي واحدهايي به نام نفرون هستند كه خوني را كه از كليه ها مي گذرد، تصفيه و ادرار توليد مي كنند. سپس ادرار از حالب ها به سمت مثانه پايين مي رود. مثانه به وسيله يك حلقه عضلاني (اسفنكتر) كه دور خروجي پاييني آن قرار دارد، بسته مي ماند. اين عضله مي تواند به طور ارادي شل شود و اجازه خروج ادرار از پيشابراه را بدهد. پيشابراه مرد، بزرگتر از پيشابراه زن بوده، به عنوان محل خروج مايع مني(مايعي كه حاوي اسپرم است و در حين فعالت جنسي خارج مي شود) عمل مي كند. از آنجا كه پيشابراه زن كوتاهتر است و نزديك به مهبل و مقعد باز مي شود، زنان بيش از مردان، مستعد عفونت هاي ادراري هستند.
ساختار كليه كليه شامل۳ ‌ناحيه است: قشر (لايه خارجي)، مدولا(لايه مياني) و لگنچه كليوي (ناحيه داخلي). قشر حاوي واحدهاي كاركردي به نام نفرون است. هر نفرون شامل يك گلومرول (مجموعه اي از مويرگ هاي تخصص يافته كه خون در آنها تصفيه مي شود و يك لوله كليوي كه از آن مايعات دفعي حاصله عبور كرده، به ادرار تبديل مي شوند) است. مدولا شامل گروهي از مجاري جمع كننده ادرار اسـت. ادرار از اين مجـاري وارد كاليس هاي كوچك و سپس كاليس هاي بـزرگ مـي شود كه به لگنچه كليوي باز مي شوند. از اينجا ادرار وارد حالب مي شود.
ادرار چگونه ساخته مي شود؟ ادرار از موادي تشكيل مي شود كه در نفرون ها بر اثر تصفيه خون ايجاد شده اند. هر كليه حدود يك ميليون نفرون دارد. هر نفرون از مجموعه اي از مويرگ هاي باريك به نام گلومرول و لوله اي به نام لوله كليوي تشكيل مي شود. اين لوله ۳ قسمت دارد: لوله پيچيده نزديك، قوس هنله و لوله پيچيده دور. خون ابتدا از گلومرول عبور مي كند. ديواره هاي مويرگ ها، منافذي دارند كه اجازه عبور آب و ذرات كوچك (مثل نمك ها ) را مي دهند، ولي ذرات بزرگتر مثل پروتئين ها و گلبول هاي قرمز از آنها عبور نمي كنند. مايعي كه از خون گرفته شده است و ماده تصفيه شده نام دارد، وارد لوله كليوي مي شود و در آنجا آب و ساير مواد مفيد آن مثل گوكز و نمك ها در صورت لوزم به داخل جريان خون بر مي گرداند.
 
     
  
 زن
#532   Posted: 16 Feb 2012 17:04
لقاح و باروري

تمام موجودات زنده توليد مثل مي كنند. در انسان توليد مثل به وسيله دو نوع سلول انجام مي پذيرد. اسپرم ها كه به وسيله بيضه هاي مرد ساخته مي شوند و تخمك ها كه به وسيله تخمدان هاي زن توليد مي شوند. هر يك از اين سلول ها نيمي از مجموعه DNA (ماده ژنتيك) را در خود دارند. آنها از طريق مقاربت جنسي، كنار هم قرار مي گيرند؛ اگر يك اسپرم وارد يك تخمك شود و آن را بارور كند، DNA مرد و زن تركيب شده، سلول هاي جديدي حاصل مي شوند. بارداري زماني رخ مي دهد كه اين سلول ها خود را در رحم جاي مي دهند. در طول بارداري كه حدود ۴۰ ‌هفته (۹ماه) طول مي كشد، اين سلول ها تكامل يافته، نوزاد را به وجود مي آورند.
لقاح در طي مقاربت جنسي اسپرم ها وارد مهبل زن مي شوند و سپس از رحم بالا مي روند و وارد لوله هاي حمل تخمك مي شوند. اگر اسپرم ها با يك تخمك برخورد كنند، سعي مي كنند پوشش آن را سوراخ كنند. اگر يك اسپرم موفق به اين كار شود، دم خود را از دست مي دهد و با هسته تخمك تركيب مي شود و در همين حين تغييرات شيميايي ايجاد شده در تخمك مانع از ورود اسپرم هاي ديگر مي گردد. به اين ترتيب، با تركيب DNA مرد و زن يك سلول جديد حاصل مي شود.
آغاز بارداري سلولي كه از اتصال تخمك و اسپرم حاصل مي شود، تخم نام دارد. در عرض ۲ ‌روز پس از بارداري، تخم سفر خود را از طريق لوله حمل تخمك به سمت رحم آغاز مي كنند كه اين امر با فعاليت عضلات جدار لوله ميسر مي شود. در همين زمان، تخم خود را مكرراً‌ تقسيم مي كند تا مجموعه اي از سلول ها به نام مورولا حاصل شود. پس از ۵ ‌تا ۷ ‌روز اين مجموعه سلول به رحم مي رسد. اين مجموعه خود را به صورت امني در آندومتر (سطح داخلي رحم) جاي مي دهد و به رشد خود ادامه مي دهد. از اين لحظه به بعد از بارداري به خوبي تثبيت مي شود. يك بخش از مجموعه سلولـي به داخل آندومتر رشد مي كند و تبديل به جــفت مي شود كـه نوزاد در حال تكامل را تغذيه مي كند. بقيه سلول ها كه نوزاد به وسيله آنها رشد خواهد كرد، تبديل به جنين مي شوند. از تخمك تا جنين
با تقسيم سلول هاي در حال عبور از لوله حمل تخمك،‌ تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر مي شود. وقتي مجموعه سلولي به رحم مي رسد، شامل صدها سلول است. وقتي سلول ها در سطح داخلي رحم جاي مي گيرند،‌ تكامل خود را براي تشكيل يك جنين آغاز مي كنند. چگونگي تغذيه جنين جنين براي برآوردن نيازهاي خود به اكسيژن، مواد غذايي و پادتن هاي ضد عفونت و همچنين براي دفع مواد زايد خود به مادرش وابسته است. اين مواد در داخل جفت كه عضوي متصل به سطح داخلي رحم است و از طريق طناب نافـي به نـوزاد مرتبـط مـي شود، بين خـون مادر و خـون جنيـن مبادله مـي شوند. در جفت، خون مادر و جنين نزديك هم قرار مي گيرند ولي واقعاً مخلوط نمي شوند. عروق خوني در جفت
عروق خوني طناب نافي در جايي كه به جفت مي رسند، ساختارهايي به نام پرز را تشكيل مي دهند و پرزها به سمت نواحي حاوي خون مادر پيشروري مي كنند. كوريون كه غشايي است كه مواد غذايي و سـاير مـواد از طـريق آن عبــور مـي كنند، آنها را محصور مي كند. تكامل جنين جنين در كيسـه اي در داخـل رحم تـكامـل مي يابد. مايع آمنيوتيك مثل يك ضربه گير براي اين كيسه عمل مي كند و تغذيه آن نيز به وسيله خون بندناف انجام مي گيرد. محصول بارداري در ۸ ‌هفته اول، رويان نام دارد. در اين مدت، اندام ها، سر و ظاهر صورت شكل مي گيرد؛ بيشتر اعضا تشكيل مي شوند و قلب شروع به ضربان مي كند. رويـان بعـد از ۸‌‌ ‌هـفـتـه، جنيـن ناميـده مـي شود. تكامل ساختارهاي بدن در سراسر بارداري ادامه مي يابد.
تغييرات بدن مادر در دوران بارداري بارداري به سه مرحله (ثلث) تقسيم مي شود كه هر يك حدود ۳ ماه طول مي كشد. در طي بارداري بدن مادر متحمل تغييرات عمده اي مي شود. بارزترين اين تغييرات عبارتند از برآمدگي شكم همراه با رشد جنين و بزرگ شدن پستان ها همزمان با آماده شدن آنها براي توليد شير. به علاوه در هر سه ماهه تغييراتي اختصاصي رخ مي دهد. در سه ماهه اول، تغييرات قابل مشاهده اندكي وجود دارد. البته ضربان قلب مادر، حدود ۸ ضربه دردقيقه افزايش مي يابد تا گردش خون جنين را زياد كند. تغيير در غلظت هورمون ها ممكن است باعث ايجاد علايمي چون تهوع شود. در سه ماهه دوم ممكن است در اثر وزن جنين، احساس كمردرد مادر شروع شود. اشتهاي مادر ممكن است افزايش يابد. تا هفته‌ههاي ۱۸ تا ۲۰ حركات قابل احساس جنين شروع مي شود و در شكم مادر احساس لرزش ايجاد مي شود. در سه ماهه سوم، همزمان با جهش رشدي جنين، مادر به سرعت وزن مي گيرد. سرانجام رحم چنان بزرگ مي شود كه سر آن تقريباً به قفسه سينه مادر مي رسد. در هفته هاي آخر، جنين تغيير وضعيت مي دهد به طوري كه سر آن به سمت پايين قرار مي گيرد و براي تولد آماده مي شود.
مادر در هفته ۱۲ پستان هاي مادر، سفت و آرئول (ناحيه دور نوك پستان) تيره مي گردد رحم كه در حال بزرگ شدن است، ممكن است مثانه مادر را تحت فشار قرار دهد.
مادر در هفته ۲۴ با رشد جنين و رحم، شكم مادر شروع به برآمدن مي كند. لوبول هاي توليدكننده شير در پستان ها بزرگ مي شوند و ممكن است از نوك پستان ترشحاتي بيرون بيايد.
مادر در هفته ۳۶ تحت فشار قرار گرفتن ريه ها، معده، روده ها و مثانه ممكن است علايمي چون تنگي نفس خفيف، سوزش سر دل و تكرار ادرار ايجاد كند.
 
     
  
 زن
#533   Posted: 16 Feb 2012 17:04
رشد کودک

دوران كودكي، زماني است كه رشد و نمو جسمي، ذهني و اجتماعي قابل توجهي روي مي دهد و در طي آن شخص از يك شيرخوار وابسته، به انسان بالغ و خودكفا تبديل مي شود. علاوه بر آن كودك مهارت هايي را مي آموزد كه به او امكان مي دهد به افراد ديگر و با محيط كنش متقابل ايجاد نمايد. سرعت رشد در سال اول زندگي بيش از ساير زمان هاست و دوره ديگري از رشد سريع هم در دوران بلوغ رخ مي دهد كه دوران گذرا از كودكي به بزرگسالي است. كودكان بسياري از مهارت هاي ضروري جسمي، ذهني و اجتماعي را در ۵ ‌سال اول زندگي كسب مي كنند، اما فرآيند آموختن تا پايان عمر ادامه مي يابد.
چگونگي رشد و نمو استخوان ها در هنگام تولد، بيشتر اسكلت از بافت غضروفي تشكيل شده است و استخوان صرفاً در تنه استخوان هاي دراز وجود دارد. در طي كودكي، به تدريج استخوان جايگزين غضروف مي شود كه به اين روند استخوان سازي مي گويند. در استخوان هاي بلند اندام ها، نواحي موسوم به صفحه رشد وجود دارند كه براي دراز شدن استخوان مرتب غضروف توليد مي كنند و سپس اين غضروف به استخوان تبديل مي شود. با شروع دوران بزرگسالي، استخوان سازي خاتمه مي يابد و اسكلت هم به بزرگترين اندازه ممكن خود رسيده است.
استخوان هاي بلند دركودكان رشد و استخوان سازي (تشكيل استخوان) در انتهاي استخوان هاي بلند انجام مي شود.
استخوان هاي بلند در بزرگسالان همه غضروف موجود در استخوان، استخواني شده است. يك لايه غضروفي از انتهاي استخوان محافظت مي كند.
رشد و استخوان سازي (تشكيل استخوان) در انتهاي استخوان هاي بلند انجام مي شود.
چگونگي تكامل مغز و جمجمه مجموعه نورون هاي نوزاد (سلول هاي عصبي) كامل است، اما شبكه مسيرهاي بيـن سـلولـي در نـوزاد هنوز تكامـل نيافتـه اند. در ۶ سـال اول زنـدگي مغز رشـد مـي كند و شبكه عصبي (اعصاب) به سرعت پيچيده تر شده و در نتيجه يادگيري انواع رفتارها و مهارت ها براي كودك ممكن مي شود. براي آن كه بزرگ شدن مغز ممكن شود، كرانيوم (بخشي از جمجمه كه مغز را مي پوشاند) هم در فضاهاي نرم موسوم به ملاج و در فواصـل بيـن استخوان هاي جمجه موسوم به درز رشد مي كند. اين نواحي به تدريج تبديل به استخوان مي شوند. در طي بقيه دوران كودكي، مغز، شبكه عصبي و جمجمه با سرعت آهسته تري رشد مي كنند.
مغز و جمجمه در هنگام تولد شبكه عصبي كاملاً تكامل نيافته است. استخوان‌هاي جمجه‌ را درزها و ملاج‌ها از هم جدا نگه مي‌دارند.
مغز و جمجه در ۶ ‌سالگي مغز تقريباً اندازه نهايي خود را يافته است و شبكه عصبي متراكم تر شده است. ملاج ها بسته شده اند و استخوان هاي جمجمه در محل درزها ثابت شده اند.
مغز و استخوان بزرگسلان مغز و جمجه به حداكثر اندازه نهايي خود دست يافته اند. شبكه عصبي كمال يافته است؛ هرچند كه با ادامه دادن يادگيري فرد، آن هم ممكن است به نمو خود ادامه دهد.
رشد بدن رشد دوران كودكي را هورمون ها كنترل مي كنند و علاوه بر آن، عواملي همچون رژيم غذايي و سلامت كلـي فرد هـم بر آن تأثير مي گذارند، بدن كودك مدام در حال رشد است. اما ميزان اين رشد بسته به مرحله زندگي متفاوت است. روي هم رفته رشد در دوران شيرخوارگي و دوران بلوغ سريع تر از همه دوران هاي ديگر است. علاوه بر آن بعضي از اعضاي بدن هم سريع تر از قسمت هاي ديگر رشد مي كنند كه اين امر منجر به تغيير نسبت هاي بدني كودك در حين رشد تغيير مي0شود. در هنگام تولد، اندازه سر، يك چهارم طول كل بدن است و تا ۶ ‌سالگي نيز به سرعت به رشد خود ادامه مــي دهد. خصيصه هـاي صورت نيـز در طـي كودكي تغييـر مـي يابند؛ بدين ترتيب كه صورت بزرگتر از باقي جمجمه مي شود. اندام ها دردوران شيرخوارگي نسبت به ساير اجزاي بدن كوچك تر هستند و با رشد كودك طويل تر مي شوند كه به ويژه اين طويل شدن در دوران بلوغ سريع تر است. نهايتاً بدن در حدود‌ ۱۸ سالگي به اندازه نهايي خود مي رسد. در اين زمان، اندازه سر تقريباً يك هشتم طول كل بدن است در حالي كه اندازه پاها نصف اندازه بدن است.
كسب مهارت‌ها در ۵ ‌سال اول زندگي نوزادان قادرند ببينند، بشنوند، اعمال بازتاب گونه داشته باشند (مثل مكيدن) و براي جلب توجه مادرخود گريه مي كنند. از هنگام تولد تا حدود ۵ سالگي، خردسالان انواعي ازديگر مهارت هاي ضروري را فرا مي گيرند. مهارت هاي جسمي، چيره دستي، زبان و رفتار اجتماعي چهار جنبه مهم تكامل كودك هستند. كسب اين مهارت ها طي مراحل مشخص موسوم به »شاخص هاي نمو« روي مي دهد. اين مراحل به ترتيب خاصي روي مي دهند و زمان آن را به صورتي نه چندان دقيق مي توان پيش بيني كرد. هر چند كه سن دقيق دستيابي به اين مهارت ها در هر كودكي متفاوت است. توانايي يادگيري مهارت هاي خاص مثل كنترل ادرار و مدفوع به بلوغ دستگاه عصبي كودك بستگي دارد. علاوه بر آن قبل از يادگيري مهارت هاي پيچيده مشخص، ابتدا لازم است كه كودكان توانايي هاي ساده تري را كسب كنند؛ براي مثال كودك بايد قبل از آن كه بتواند راه برود، بايد بتواند بايستد. مهارت‌هاي جسمي مهمترين مهارت ها، كنترل يافتن بر وضعيت بدن،‌تعادل و حركت است. شيرخوار ابتدا ياد مي گيرد چگونه سرش را بلند كند و بچرخاند. سپس سرش را بلند كنند و بچرخاند سپس مي نشيند. پس از آن ياد مي گيرد كه چگونه روي زمين بخزد، بايستند، راه برود و بدود. چيره دستي و بينايي كودكان ياد مي گيرند كه چگونه حركات دست و بينايي خود را هماهنگ كنند. تا بتوانند اعمالي همچون برداشتن اشيا و نقاشي كردن را انجام دهند. شنوايي و زبان در ابتدا كودكان فقط به سمت صدا برمي گردند و با بغ بغو كردن به آن پاسخ مي دهند. در يك سالگي كودك اولين كلمه خود را به زبان مي آورد و به تدريج معني كلمات را مي فهمد و پـس از آن يـاد مـي گيرد جمـله سازي كند. رفتار اجتماعي و بازي لبخند زدن اولين مهارت اجتماعي است كه كودك فرا مي گيرد. بعدها ياد مي گيرد كه با ديگر كودكان بازي كند و جدايي از والدين را تحمل كند. كودكان مهارت هاي عملي از قبيل تغذيه و لباس پوشيدن (به تنهايي) را نيز ياد مي گيرند.
 
     
  
 زن
#534   Posted: 16 Feb 2012 17:05
دستگاه تنفسي

تنفس فرايندي است كه از طريق آن،‌ بدن اكسيژن كسب مي كند (براي توليد انرژي) و دي اكسيد كربن (محصول دفعي اصلي) را دفع مي كند. هوا از طريق بيني يا دهان وارد شده، از طريق ناي (لوله هوا) به طرف برونش ها (راه هاي هوايي تحتاني) و برونشيول ها (راه هاي هوايي كوچكتر) در ريه ها مي رود. برونشيول ها به كيسه هايي به نام آلوئول ختم مي شوند كه در اطراف آنها رگ هاي خوني قرار دارد. اينجا اكسيژن وارد خون و دي اكسيد كربن وارد ريه ها مي شود تا به خارج دميده شود. تنفس توسط ديافراگم (يك عضله) و عضلات بين دنده اي انجام مي شود. دستگاه تنفسي شامل حلق (گلو)، حنجره و اپي گلوت نيز هست. لوزه ها و آدنوئيدهـاي واقع در حـلق به مبارزه با عفونت ها كمـك مي كنند. حنجره، حاوي طناب هاي صوتي است كه براي توليد صدا به لرزش در مي آيند. اپي گلوت در طول بلع، ناي را مي بندد تا غذا وارد ريه ها نشود
تنفس چگونه انجام مي شود؟ تنفس عملي است كه به وسيله آن بدن هوا را وارد و خارج مي كند. جريان هوا به درون و بيرون از بدن، به خاطر حركت هوا از نواحي پرفشار به كم فشار صورت مي گيرد. براي تنفس به درون (دم)، ديافراگم و عضلات بين دنده ها منقبض شده، قفسه سينه را بزرگ مي كنند. در نتيجه، فشار هوا در ريه ها كاهش پيدا مي كند، به طوري كه كمتر از فشار هواي اطراف مي شود و هوا وارد ريه ها مي گردد. براي تنفس به بيرون (بازدم)، عضلات شل شده، حجم ريه را كاهش مي دهند. فشار هوا در ريه ها بيش از هواي اطراف مي شود و باعث خروج هوا از بدن مي شود.
تبادل گاز در بدن بافت هاي بدن، دايماً اكسيژن رااز خون مـي گيرند و دي اكسيد كربن را در خون آزاد مي كنند. اكسيژن محيط وارد ريه ها مي شود و از آلوئول ها (كيسه هاي نازك) وارد رگ هاي خوني به نام مويرگ مي گردد كه در آنجا به ماده اي به نام هموگلوبين كه درگلبول هاي قرمز وجود دارد، متصل مي شود. در همين زمان، دي اكسيد كربن از پلاسما (قسمت مايع خون) وارد آلوئول ها مي شود تا با بازدم خارج گردد. درمويرگ هاي بافت ها، گلبول قرمز اكسيژن را آزاد مي كند در حالي كه دي اكسيد كربن وارد پلاسما مي شود.
 
     
  
 زن
#535   Posted: 16 Feb 2012 17:05
داشتن دست و پاهاي كوتاه خطر زوال عقل را درسنين بالا افزايش مي‌دهد


محققان مي‌گويند داشتن دست و پاي كوتاه خطر ابتلاي فرد به مشكلات حافظه را در سنين بالا افزايش مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، محققان گفتند احتمال ابتلا به زوال عقل و بيماري آلزايمر در زناني كه كوتاه‌ترين بازو را دارند ‪ ۵۰‬درصد بيشتر از زناني است كه بازوهاي بلندتري دارند.
همچنين در زنان هر چه اندازه ساق پا (از زمين تا زانو) بلندتر باشد خطر ابتلا به زوال عقل در آنان كمتر مي‌شود.
اما در مردان طبق اين مطالعه كه در مجله نرولوژي منتشر شده است، خطر ابتلا به زوال عقل با بازوهاي كوتاهتر ارتباط دارد.
محققان گفتند، چند مطالعه نشان داده‌اند محيط اوليه زندگي در فراهم شدن زمينه براي ابتلا به بيماري مزمن در سال‌هاي بعدي نقش دارد.
داشتن دست و پاهاي كوتاه نشانه كمبود مواد غذايي در سال‌هاي اول زندگي است كه نهايتا در رشد مغز نقش دارد.
تينا هوانگ از دانشگاه تافتس در بوستون كه رياست اين مطالعه را بر عهده داشت گفت، اندازه‌هاي بدن مانند طول ساق پا تا زانو و طول بازو اغلب به عنوان نشانگرهاي زيستي مورد استفاده قرار مي‌گيردكه كمبودهاي سال‌هاي اول زندگي مانند كمبود ريزمغذي‌ها را نشان مي‌دهد.
ساير مطالعات انجام شده بر روي مردمان آسيا ، بين طول دست و پا با ابتلا به زوال عقل وجود يك ارتباط را نشان داده است. هوانگ در اين مطالعه مي خواست دريابد كه آيا چنين ارتباطي نيز در آمريكا وجود دارد يا خير. در اين كشور‪ ۸۰‬درصد قد افراد ناشي از توارث محسوب مي‌شود.
وي و همكارانش دو هزار و ‪ ۷۹۸‬فرد را به طور متوسط به مدت پنج سال مورد بررسي قرار دادند و طول ساق پا و بازوي آنها را اندازه‌گيري كردند. بيشتر افرادي كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند سفيد پوست و با ميانگين سني‪ ۷۲‬سال بودند.
در پايان اين مطالعه ، ‪ ۴۸۰‬نفر به زوال عقل دچار شدند.
هوانگ و همكارانش در اين مطالعه دريافتند كه دست و پاهاي كوتاه با افزايش خطر ابتلا به زوال عقل ارتباط دارند.
يافته‌هاي آنها نشان مي‌دهد همانند كره، قامت كوتاه خطر زوال عقل را پيشگويي مي‌كند
 
     
  
 زن
#536   Posted: 16 Feb 2012 17:05
تغذيه با شير مادر كودكان را باهوشتر مي‌كند


پژوهشگران كانادايي با انجام بزرگترين تحقيق در مورد مزاياي شير مادر دريافتند كودكاني كه با شير مادر تغذيه مي‌شوند از آن دسته از همسالانشان خود كه شير خشك دريافت مي‌كنند باهوشتر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مونترال، اين تحقيق نشان داد شير مادر بهره هوشي كودك را بالا مي‌برد و عملكرد تحصيلي او را بهبود مي‌بخشد.
مشروح اين تحقيق در تازه‌ترين شماره نشريه ‪Archives of General‬ ‪ Psychiatry‬منتشر شده است.
مايكلو كرامر از دانشگاه مكگيل در مونترال و سرپرست اين تحقيق مي‌گويد اين مطالعه قويترين شواهد در مورد فوايد شيردهي طولاني و انحصاري با شير مادر بر هوش كودكان را ارايه مي‌كند.
اين محققان ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۸۹‬كودك را كه طي ژوئن ‪ ۱۹۹۶‬تا دسامبر ‪ ۱۹۹۷‬در ‪۳۱‬ درمانگاه و زايشگاه بلاروس به دنيا آمده بودند به مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سال بررسي كردند.
نيمي از اين مادران تشويق به تغذيه انحصاري و طولاني فرزندان خود با شير خود شدند. براي نيم ديگر مادران اين تشويق انجام نشد.
سپس توانايي‌هاي ادراكي كودكان بعدها با استفاده از آزمون‌هاي بهره هوشي و براساس نمرات مدرسه ارزيابي شد.
بطور ميانگين كودكاني كه با شير مادر تغذيه شده بودند در تمام امتحانات نمرات بهتري كسب كردند و درسهاي خواندن و نوشتن نمرات آنها بسيار بالاتر بود.
كرامر گفت هنوز روشن نيست فوايد شير مادر به علت ساختار شير است يا تعاملات جسمي و اجتماعي بين مادر و كودك كه خاص روش شيردهي است علت آن است اين مطالعه نشان داد هر چه مدت زمان و تعداد دفعات شير دهي بيشتر باشد تعاملات كلامي بين مادر و كودك در مقايسه با تغذيه با شير خشك بيشتر است اثر محرك بر رشد ادراكي كودك دارد.
براساس آخرين بررسي‌هاي دولتي در آمريكا ، درحال حاضر از هر چهار مادر سه مادر فرزندان خود را با شير خودشان تغذيه مي‌كنند كه در ‪ ۲۰‬سال گذشته بالاترين ميزان است.
 
     
  
 زن
#537   Posted: 16 Feb 2012 17:06
کمبود اسید فولیک عاملی برای بروز آلزایمر و پارکینسون"


آلزایمر، بیماری فراموشی است، بیماری که دراثر آن فرد قدرت تفکرش را از دست داده و نزدیکان خود را به خاطر نمی آورد و گاهی به دلیل ناتوانی دراستفاده از ذهن می میرد .
طی تحقیقاتی مشخص شد میزان اسید فولیک در خون افراد مبتلا به آلزایمر پائین است و در تحقیق دیگری مشاهده شد مصرف کم سبزیجات سبز رنگ موجب افت اسید فولیک خون و بروز لخته های خونی درمویرگهای مغز و آسیب به بافت مغز می شود که فراموشی را در پی دارد.
همچنین کمبود دریافت اسید فولیک به بروز پارکینسون در موشهای تحت بررسی در آزمایشگاه انجامید . *
مطالب فوق اهمیت مصرف اسید فولیک را نشان می دهد .


=========================

تاثیر ویتامین دی بر درمان سل

ویتامین دی بر درمان بیماری سل موثر است. پژوهشگران با بررسی 131 فرد دریافتند ویتامین دی توانایی دستگاه ایمنی بدن را در برابر باکتری بیماری های تنفسی افزایش می دهد و باعث کاهش رشد این باکتر ها در بدن می شوند.

دانشمندان از مبتلایان به بیماری سل نمونه هایی خون گرفتند و میزان وجود باکتری توبرکلوزیس عامل بیماری سل را در نمونه خون آنان بررسی کردند و با تقسیم مبتلایان به دو گروه ، در یک گروه مصرف ویتامین دی را آغاز کردند ، پس از 6 هفته از هر دو گروه دوباره خون گرفتند و میزان تغغییرات باکتری توبرکلوزیس را در خون آنان بررسی کردند . بررسی دانشمندان نشان داد رشد بیماری سل در گروهی که ویتامین دی مصرف کرده بودند کمتر از گروه دیگر بود و تجزیه خون آنان نشان داد که رشد باکتری مولد بیماری سل در این گروه 20 درصد کاهش یافته است . به گفته دانشمندان ویتامین دی باعث تحریک پذیری بیشتر دستگاه ایمنی بدن در برابر باکتری های عامل بیماری های تنفسی به ویژه سل می شود و فعالیت به موقع دستگاه ایمنی بدن مانع از رشد این باکتری ها می شود و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند . پژوهشگران معتقدند شیر و آب پرتقال طبیعی سرشار از ویتامین دی است و در بهبود مبتلایان به بیماری های تنفسی به ویژه سل تاثیر بسزایی دارد . نتایج این بررسی در مجله تنفسی رسپریتوری آمریکا ( مجله تنفسی آمریکا ) منتشر شده است .
 
     
  
 زن
#538   Posted: 16 Feb 2012 17:06
عسل و در مان دیابت

پیشنهاد عسل درمانی برای جلوگیری از قطع عضو در افراد مبتلا به دیابت
گروهی از محققان میگویند با مالیدن عسل بر روی زخم یک فرد مبتلا به دیابت میتوان از لزوم قطع یک پای عفونی پیشگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مدیسون، پزشکی در دانشگاه ویسکانسین که شش بیمار دیابتی خود را از خطر قطع عضو نجات داده است، آزمایشی را برای ترویج استفاده گسترده از عسل درمانی آغاز کرده است.
در این درمان پس از برداشت پوست و باکتری مرده لایه عسل وارد زخم میشود. جنیفر ادی پروفسور دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین گفت : عسل به دلیل خاصیت اسیدی خود باکتری را از بین میبرد و از بروز عوارض مقاومت باکتریایی که در مصرف آنتی بیوتیکهایی استاندارد دیده میشود پیشگیری میکند. وی این موضوع را برای بهداشت جهانی بسیار حایز اهمیت خواند.
ادی گفت : افراد مبتلا به دیابت معمولا از جریان خون ضعیفی برخوردارند و از آنجا که توانایی آنان برای مبارزه با عفونت کاهش می یابد، زخم هایشان به سختی درمان میشود. وی افزود تقریبا هر ۳۰ ثانیه یک قطع عضو ناشی از دیابت در جهان انجام میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که اگر بتوان ثابت کرد که عسل موجب شفای زخم اقراد دیابتی میشود میتوان امیدهای تازه ای برای بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت بوجود آورد.
وی احتمال این امر را بسیار زیاد توصیف کرد. عسل درمانی هم اکنون در نیوزلند برای درمان زخم های بستر و در اروپا بعنوان یک شکل درمان جایگزین استفاده میشود.
منبع : سایت عسل هزار گیاه
 
     
  
 زن
#539   Posted: 16 Feb 2012 17:07
ارائه شیوه‌ای جدید به منظور کاهش هزینه رمزگشای ژنوم انسان

محقق دانشگاه استنفورد که به تازگی ژنوم خود را با صرف 50 هزار دلار رمزگشایی کرده است اعلام کرد شیوه ابداعی وی می تواند هزینه های ناشی از رمزگشایی دی ان ای انسان را تا هزار دلار کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه استنفورد اعلام کردند هزینه رمز گشایی کد دی ان ای افراد به زودی تا هزار دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
استفان کویک از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به تازگی اعلام کرده است که کد ژنتیکی خود را با صرف 50 هزار دلار رمزگشایی کرده اما وی معتقد است با کاهش یافتن زمان مورد نیاز برای انجام این کار به تدریج هزینه های رمزگشایی دی ان ای تا هزار دلار نیز کاسته خواهد شد.
چنین فرایندی می تواند منجر به خصوصی سازی پزشکی شود که در نهایت در تعیین زمینه های ژنتیکی فرد در ابتلا به یک بیماری خاص و همچنین بیمه های بهداشتی که بر اساس اطلاعات ژنتیکی شکل می گیرند، تاثیر بسزایی خواهد داشت. با تولید نقشه ژنتیکی فردی پزشکان می توانند مطالعه بر روی ضعفهای ژنتیکی یک فرد را آغاز کنند.
هزینه رمزگشایی کدهای ژنتیکی انسان از سال 1990 که پرژه ژنوم انسان آغاز شد با کاهش فراوانی مواجه شده است. در آن زمان هزینه رمزگشایی کد ژنتیکی یک انسان که حاوی 20 هزار تا 25 هزار ژن است در حدود سه بیلیون دلار تخمین زده شده بود.
استفان کویک در مطالعه اخیر خود موفق به ارائه شیوه ای شده است که برای رمزگشایی و ارائه توالی ژنتیکی نیاز به فعالیتهای آزمایشگاهی زیادی نخواهد بود. وی توالی ژنتیکی خود را طی دو ماه و با کمک گرفتن از دو همکار به پایان رساند. به گفته کویک این اولین باری است که برای ارائه توالی ژنتیکی نیازی به مرکز ژنوم انسانی نخواهد بود شیوه ای که می تواند به متحول شدن این فناوری منجر شود.
بر اساس گزارش تلگراف، شیوه جدیدی که کویک برای رمزگشایی استفاده می کند کاملا متفاوت از شیوه های قدیمی بوده و با استفاده از تنها یک تک مولکول دی ان ای، هزینه های ناشی از ارائه توالی را به میزان زیادی کاهش می دهد.
 
     
  
 زن
#540   Posted: 16 Feb 2012 17:07
نانوزنبورها تومورهای سرطانی را می گزند

محققان کالج پزشکی دانشگاه واشنگتن موفق به ابداع نانو زنبورهایی با وسعت سه میلیونیوم اینچ شده اند که می توانند تومورهای سرطانی را نیش زده و باعث نابودی آنها شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی موفق به استفاده از نوعی نانو زنبور میکروسکوپی در مقابله با تومورهای سرطانی شدند. این نانو زنبورها با گزیدن تومورهای سرطانی باعث مرگ تورمورها و کاهش سرعت گسترش بیماری می شوند.
به منظور آزمایش این نانو ذرات، دانشمندان آنها را در میان تومورهای سرطانی سینه و پوست در موشها رها کردند. هر یک از این نانو ذرات یا نانو زنبورها به نوعی سم کشنده تومور که در زهر زنبور وجود دارد مجهزند. نانو زنبورها پس از ورود به بدن موشها بدون وارد آوردن آسیب به سلولهای سالم، تومورهای سرطانی را مورد هدف قرار داده و طی فرایندی مشابه زنبور گزیدگی سم را وارد تومورها می کنند.
این سم با نام ملیتینگ پس از نفوذ به درون تومور سلولهای آن را با ایجاد حفره های متعدد نابود می کند. پس از 4 تا 5 بار تزریق نانوزنبورهای حاوی ملیتینگ طی چند روز، محققان مشاهده کردند سرعت رشد تومورهای سرطانی در سرطان سینه در موشها به میزان 25 درصد کاهش یافت. تاثیر این ذرات در کاهش سرعت گسترش سرطان پوست در موشها 88 درصد بوده است.
به گفته محققان سمی که به همراه نانو زنبورها وارد تومورهای سرطانی می شود، ساختار داخلی سلولهای تومورها را تخریب کرده و منجر به مرگ سلولها می شود. این نانو زنبورها از ماده ای خنثی به نام پرفلوروکربن که در تولید خون مصنوعی از آن استفاده می شود ساخته شده اند.
این ذرات به اندازه ای بزرگ هستند تا بتوانند هزاران عنصر فعال را با خود به درون بدن انتقال دهند و در عین حال به اندازه ای کوچک هستند که می توانند از میان جریان خون عبور کرده و به غشای سلول بچسبد. در عین حال سلولهای خونی و نسوج سالم بدن در برابر تاثیرات سم نانو زنبورها مصون بوده و ملیتینگ موجود در نانو زنبورها تاثیر مخربی بر روی این سلولها ندارند.
بر اساس گزارش تلگراف، محققان اکنون در تلاشند با استفاده از قسمتهای غیر سمی ملیتین داروهای دیگر، تجهیزات تصویربرداری یا ردیابی را به بدن بیمار انتقال دهند. با اتصال تجهیزات تصویربرداری به این نانو زنبورها می توان اطلاعاتی بصری از چگونگی تاثیرگذاری داروها بر روی سلولها به دست آورده و میزان تاثیر آنها را با دقتی بیشتر برآورد کرد.
 
     
  
صفحه  صفحه 54 از 57:  « پیشین  1  ...  53  54  55  56  57  پسین » 
علم و دانش

مطالب پزشکی (آرشیو شماره ۲)


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites