تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

آیا موجودات فضایی UFO وجود دارند؟

صفحه  صفحه 12 از 14:  « پیشین  1  ...  11  12  13  14  پسین »  
#111 | Posted: 9 May 2012 05:46
نقاشی ها و مشاهدات قرن وسطی وجود بشقاب های پرنده را تایید می کند.

همانطور که می دانید ما هر روز شاهدچاپ مطالبی در روزنامه ها سایت هایخبری مطالبی در باره مشاهده یوفو ها یا موجودات فرا زمینی داشته ایمو همیشه هم عده ای با قیافه حق بهجانب آنها را ماهواره های جاسوسی آمریکا و روسیه می نامند که در برخی از موارد درست است و در برخی از موارد این مطلب صدق نمی کند.
ولی قبل از پیشرفت تمدن بشری و ساخت هوا پیما و دیگر ماشین هایپرنده در عصر حجر و در فرون وسطینیز مشاهداتی از موجودات فضایی شده است و تصاویر زیادی از وجود یوفو ها و برخورد با موجودات غیر زمینی وجود دارد.
مسلما در آن زمان هیچ دستگاه پرندهساخت بشری وجود نداشته است کهبتوان آن را به ماهواره های جاسوسی آمریکا و روسیه نسبت داد
شاید برای عده ای نیز این تصور بوجود بیاید که این نقاشی ها زاده تخیل بشر هستند اما این تصاویر براساس مشاهدات عینی ثبت شده اندو تخیل بشر نیز نیاز به الگو داردو بدون الگو تخیل انسان قادر با ایجاد اثرنخواهد بود
سوالی که مطرح می شود این است که چرا همه تصاویر از نقاشی های ماقبل تاریخ توسط اجداد ما تا قرننوزدهم و بدون توجه به اینکه در کدام کشور کشیده شده است تا حد زیادی به هم دیگر و به مشاهدات جدید از یوفو ها شبیه است؟
در اینجا به تعدادی از نقاشی های قرن وسطی که در آن ها نمادهایی از یوفو ها به کار رفته می پردازیم
تصویر اول نقاشی مریم مقدس و جیووانینوی مقدس The Maonda withsaint giovanino درپالازو ویج


palazzo veechio در فلورانس مدرسه لیپی lippi درقرن 15 می باشد یک نمای نزدیک از سمت چپ بالای نقاشی یک شی را در آسمان نشان می دهد و یک مرد و یک سگ به آن نگاه می کنند با بزرگ کردن تصویر تشعشعات طلایی در اطراف آن جسم مشاهده می شود.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#112 | Posted: 9 May 2012 06:01
نقاشی زندگی مریم مقدس در سال 1330 میلادی در کلیسای باسیلیکا Basillica در فرانسه نگهداری می شود در این نقاشی هم در قسمت بالاو سمت چپ یک شی کلاه مانند که در هوا شناور است به خوبی دیده می شود.


نقاشی مر بوط به صلیب کشیده شدن مسیح (ع) the crucifixion در سال 1350 میلادی در کوزوو یوگوسلاوی نقاشی شده در دو گوشهبالایی نقاشی دو ماشین پرنده دیده می شود و بطوری که مشخص شدهاست در حال تعقیب یکدیگر بوده اند خلبان سفینه جلو با نگرانی به خلبان سفینه عقبی استو درتصویر بزرگ شده خلبان صفحه عقبی با صفحه کلید کنترل سفینه کار ی کند این نقاشی 650 سال قبل کشیده شده است در آن زمان هیچ وسیله پرنده ای به دست بشر ساخته نشده بود آیا این همه نقاشی می تواند ساخته و پرداخته ذهن بشر باشد؟

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#113 | Posted: 9 May 2012 06:07
نقشای کشیده شده توسط بوناونتوراسلیمبنیBonaventura Salimbeni در سال 1600 که امروزه در کلیسای سان لورنزو san lorenzo در سن پترو در مونتالسینویایتالیا نگهداری می شود یک شی کروی با دو زائده آنتن مانند در آسمان و بالای ابرها چه می تواند باشد.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#114 | Posted: 9 May 2012 06:14
نقاشی غسل تعمید مسیح کشیده شده توسط ایرتد گلدر aret de elder در سال 1710میلادی در موزه فیتنروویلیام fitzwillim در کمبریج انگلیس نگه داری می شود تصویر یک سفینه فضایی صابت ایستاده که از آن نورهایی به سمت پایینمی آید واضح است.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#115 | Posted: 9 May 2012 06:21
نقاشی لاتبائیده La tebiaide توسط پائواو اوچلو Paolo Uccello در سال 1460 میلادی در قسمت شده نقاشی تصویر یک جسم ناشناس پرنده یوفو در تصویر به خوبی مشخص است.

نقاشی کتاب سفرهای گالیور

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#116 | Posted: 9 May 2012 06:29
نقاشی آبرنگ قرن هفدهم در کلیسای استیسهو ولی svetishveli در دو گوشه سمت چپ راستی
نقاشی دو بشقاب پرنده دیده می شود آیا امکان دارد که این نقاشی هادر کشور های مختلف از یکدیگر تقلید کرده باشند؟

نقاشی عید تبشیر نقاشی شده توسط کارلو کریولی Carlo Crivelli در سال 1486 نقاشی شده است د

ر نمایشگاه ملی لندن نگه داری میشود یک جسم در آسمان می درخشد واز یک طرف آن باریکه نوری به سمت پایین است شکل به خوبی یک بشقاب پرنده بیضی شکل رانشان می دهد.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#117 | Posted: 9 May 2012 06:47

مشاهده یوفو در نانکین Nankin چین 28 سپتامر 1890 نقاشی شده توسط یو ران Wu you run یکی ازبیش از صدنفری که روی پل شوکو shu que برای دیدن توپ قرمزی که به آهستگی به سمت شرق می رفت جمع شده بودند.
در منابع چینی ثبت شده است که یک پیر مرد گفته است که وقتی توپ ظاهر شد من یک صدای خیلی بلند شنیدم این واقعه ای است که صدها نفر شاهد آن بودند.

این نقاشی از کتاب بومه نور چیریume no chiri نوشته شده است در سال 1803 در آن یک کشتی پرنده بیگانه و سر نشینان آن نوشته شده است که در صاحل هاراتونوهامای Haratonohama ژاپن دیده شده بودصطح خارجی سفینه از شیشه و فلز ساخته شده بود و متون عجیبی داخلآن دیده می شد.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#118 | Posted: 9 May 2012 06:59
نقاشی مربوط به سال 843 میلادی مشاهده یوفو در آسمان آنجرز Angersفرانسه است به طوری که در تصویر مشخص شده است مردم یک شی نورانی را که در آسمان دیده میشود را به یکدیگر نشان می دهند.

نقاشی کشیده شده توسط ساموئلکوکیوس samuel Coccius که در کتابخانه مر کزی زوریخ نگه داری می شود تعداد زیادی گوی بزرگ را نشان می دهد که برخی آتشین هستند و بسیار سیاه هستند این واقعهدر آسمان باسل Basel سوئیس در سال 1566 گذارش شده است.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#119 | Posted: 9 May 2012 07:03
در چهار نوامر 1697 اجسام دو چرخ درخشان در هامبورگ آلمان دیده شده است که دارای ابعاد بسیار بزرگی بوده اند.

دو تصویر در کتاب خطی Annales laurissenes است در این کتاب نوشته شده است که در سال 776 قلعه سیگیبورگ فرانسه محاصره شده بود تا اینکه سپرهای شعله ور در آسمان ظاهر شده اند و ساکسون ها با دیدن آنها دست به فرار گذاشتند چون فکر کردند یوفو ها نگهبانان الهی برای محافظت از فرانسویان هستند.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
#120 | Posted: 9 May 2012 07:07
تصویر یک مشاهده از بشقاب پرندهکه در ساا 1479 در عربستان نقاشیشده و در کتاب Prodigiorum ac Ostentorum Chronion که توسط Conrad Lysocthenes که در سال 1557 چاپ شده و در موزه استرالیا نگه داری می شود.

مشاهده یوفو توسط یک کشتی هلندی شمال در سال 1660 منبع اینمطلب کتابهای Theartum Orbis Terrarum نوشته دریا دار Blaeu است.

در دستانت گرمای دست دیگری را احساس میکنم.راستش را بگوحقیقت چیست؟؟؟

Signature
     
صفحه  صفحه 12 از 14:  « پیشین  1  ...  11  12  13  14  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / آیا موجودات فضایی UFO وجود دارند؟ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites