خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

مقالات شیمی


صفحه  صفحه 8 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
anna_nemati زن #71 | Posted: 12 Mar 2014 20:26
کاربر

 
حالت انبوهش
هالوژنها تحت شرايط عادي از مولكول هاي دو اتمي داراي يك پيوند ساده كوالانس بين اتم ها تشكيل مي شوند. جاذبه ي بين مولكولي آنها از نوع نيروهاي ضعيف لاندن ازكليه ي مولكول هاي هالوژن ها بزرگتراست و به همين دليل i2مي باشد. مولكول
نيروهاي جاذبه بين مولكولي در مورد مولكول هاي يد نسبتا از همه شديدتر است.
دماي ذوب ونيز دماي جوش از فلوئور تا يد به ترتيب بالا مي رود. يد در دماي معمولي و فشار عادي جامداست، برم مايع وكلروفلوئور به حالت گاز. يد (برم بيش از يد) در شرايط مزبور داراي فشار بخار قابل ملاحظه اي است.
انرژي يونش
انرژي يونش در داخل گروه از فلوئور تا يد به تدريج كاهش مي يابد. مقدار انرژي هاي يونش نسبتا بالاست.
الكترونگاتيوي
فعالترين نافلز در يك دوره تناوب هميشه يك عنصر هالوژن است. فلوئوردربين همه ي عنصرهااز بالاترين الكترونگاتيوي برخورداراست. الكترونگاتيوي درداخل گروه از بالا به پايين كاهش مي يابد.
تابش

اگر ساختمان يك هسته پايدار نباشد، هسته از خود، ذره يا انرژي صادر مي كند تا به آرايش پايدارتري برسد. بعضي از هسته هايي كه در طبيعت يافت مي شوند ناپايدارند. هسته هاي ديگر را ميتوان به طرز مصنوعي يعني با بمباران دريك شتاب دهنده ذره اي ناپايدار(پرتوزا) نمود. در هسته هاي پرتوزاي طبيعي سه نوع تابش حاصل مي شود. دو نوع آن مركب از ذرات آلفا و ذرات بتا و نوع سوم آن تابش مركب از پرتوهاي گاما است. هسته هاي ناپايدار با گسيل ذرات يا پرتوها، به هسته هاي پايدار تبديل مي شوند اين عمل را واپاشي هسته مي ناميم
      
anna_nemati زن #72 | Posted: 12 Mar 2014 20:27
کاربر

 
كاربرد كربن و سيليسيم
درحدود 98% كربن خالص به صورت كك از زغال سنگ وپس مانده هاي پالايش نفت به دست مي آيد. عمل توليد از طريق حرارت دادن در هواي بسته صورت مي گيرد به اين ترتيب كه تركيب هاي آلي موجود در زغال تصعيد مي شوند و زغال كك و قطران به وجود مي آيند.گرافيت مصنوعي را از طريق حرارت دادن كك در دماي 2600 تا 3000 درجه ي سانتيگراد به مدت يك تا سه هفته درمحيط غيرفعال به دست مي آورند.گرافيت طبيعي و مصنوعي كاربرد هاي فراواني دارندازجمله : به عنوان ماده ي ساختماني الكترود دركوره هاي الكتركي،صنايع فولاد و ... به كار مي روند. پيروكربن يك ماده ي صنعتي و مقاوم دربرابر دماست كه از تجزيه ي هيدروكربن ها تحت دماهاي بالا در هواي بسته به دست مي آيد. الياف كربني استحكام بسيار عالي در برابر كشش و همچنين يك صفت كشساني مرغوب از خود ظاهر ميكنند الياف كربني داخل مواد مصنوعي مقاومت مكانيكي آنها را فوق العاده بالا مي برند، لذا از آنها در ساختن راكت هاي تنيس و پره هاي توربين هواپيماها استفاده مي شود.
      
anna_nemati زن #73 | Posted: 12 Mar 2014 20:27
کاربر

 
مواد مخاطره آميز در خانه
بعضي ازمخاطره آميزترين مواد، همچنين بعضي ازموادي كه محيط زيست را بسيا ر آلوده ميكنند،درخانه ي ما وجوددارند. موادمخاطره انگيز شامل مواد سمي، خورنده وآتشگيرند. حشره كشها، بعضي از داروها، ضديخ و الكل صنعتي چند نمونه ازمواد سمي است. مواد= خورنده، پارچه ها، فلزات وچيزهاي ديگر را تباه ميكنند. مواد پاك كننده ي دستشوييها و اجاقها، مواد رنگبر و اسيدباتري اتومبيل از مواد خورنده هستند. موادآتشگيرموادي هستند كه به آساني مي سوزند مانند: بنزين، گازفندك وبعضي از افشانه ها. اين گونه مواد براي سلامتي وايمني انسان وجانوران دست آموز خانگي مخاطره آميزند. تنها يك ليتر نفت كه روي زمين ريخته شود، ممكن است مخزن آب را آلوده كند. مواد بيشران قوطي افشانه= ها كه در جو آزاد مي شوند، لايه ي اوزون را تخريب ميكنند. ما مي توانيم به جاي بعضي از اين مواد، ازمواد بي خطر استفاده كنيم مثلا به جاي فرآورده هاي پاك كننده ي درها و پنجره ها كه شامل فسفاتها و آمونياك هستند، محلولي از آب وسركه به كار ببريم. سركه فقط محلول ملايمي از استيك اسيد است و سمي نيست. همچنين مي توان براي پاشيدن محلولها يامواد ديگر به جاي قوطيهاي افشانه اي از پمپ استفاده كرد. بعضي از محلات دست به كار تهيه ي مجموعه هاي منظمي ازمواد سمي خانگي شده اندتا با جدول زماني معيني آنها را كنار بگذارنديا به طور مناسبي از آنها استفاده كنند. دوركردن كامل مواد مخاطره آميز از خانه احتمالا انجام پذير نيست، اما هر موقع كه تغييري امكان پذير باشد، بايد اقدام كرد.
      
anna_nemati زن #74 | Posted: 12 Mar 2014 20:27
کاربر

 
پيامهاي متفاوت آب داغ کن
يك محقق ژاپني با انتشار يافته هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تاثير پذيرند.
نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست شناسي مورد تاييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه هاي فراواني از كريستال هاي منجمد شده آب و مقايسه آن با يكديگر است.
پروفسور «ايموتو» كه يافته هاي خود را در سه جلد كتاب ارائه كرده است، معتقد است كه مفاهيم متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب تاثير مي گذارد.
اين دانشمند ژاپني كه فارغ التحصيل دانشگاه يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي به نام shm در ژاپن است كه امور تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را در آنجا انجام مي دهد.
آب، پيام مهمي براي ما دارد. آب به ما مي گويد كه نگاه عميق تري به خودمان بيندازيم. زماني كه با آيينه آب به تماشاي خود مي نشينيم، اين پيام به طور شگفت آوري خود را شفاف و درخشان مي كند. مي دانيم كه زندگي بشر مستقيما به كيفيت آبي كه در اطراف ما يا درون بدن ماست، روي آورده است. تصاوير و اطلاعات ارائه شده در اين مقاله، بازتابي از فعاليت «ماسار و ايموتو»، محقق خلاق و روياپرداز ژاپني است. «ايموتو» كتابي با نام «پيغام آب» منتشر كرده كه برگرفته از يافته هاي تحقيقات جهاني وي است. اگر شما نسبت به تأثيرپذيري افكارتان از وقايع درون يا پيرامونتان شك و ترديد داريد، اطلاعات و عكس هايي كه در اينجا آورده شده را ببيند. اين تصاوير مستقيما براساس نتايج به دست آمده در كتاب انتشار يافته «ايموتو» است، مطمئنا در فكر و ذهن شما دگرگوني پديد مي آورد و عقايد شما را عميقاً تغيير خواهد داد.
بنابر آنچه در كتاب «ايموتو» آمده است، ما به مدارك حقيقي دست يافته ايم كه نشان مي دهد، انرژي ارتعاشي بشر، افكار نظرات و موسيقي بر ساختار مولكولي آب اثر مي گذارد.
آب، ماده اي بسيار سازگار است، به گونه اي شكل فيزيكي آب به آساني با محيطي كه در آن هست، انطباق پيدا مي كند و نه تنها از نظر فيزيكي تغيير مي كند، بلكه شكل مولكولي آن نيز تغيير مي يابد. انرژي يا ارتعاشات محيط، شكل مولكولي آب را تغيير مي دهد. از اين جنبه، نه تنها آب توانايي آن را دارد كه از حيث ديداري، محيط خود را منعكس كند، بلكه از حيث مولكولي هم در انعكاس محيط اطراف خود عمل مي كند.
«ايموتو»، تغييرات مولكولي آب را به وسيله تكنيك هاي عكسبرداري و مشاهده ميكروسكوپي به صورت سند ومدرك درآورده است. به اين صورت كه وي قطراتي از آب را به صورت يخ درآورده و سپس آنها را در يك فضاي تاريك ميكروسكوپي مورد آزمايش كه از قابليت هاي عكاسي برخوردار بوده، قرار داده است. تحقيقات وي، آشكارا تغيير شكل ساختار مولكول آب را به نمايش گذاشته است و اثر محيط بر ساختار آب را نشان مي دهد.
برف، بيش از چندين ميليون سال است كه بر زمين فرود مي آيد و همان گونه كه مي دانيم، هر دانه برف، داراي شكل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. با تبديل يخ به آب و عكسبرداري از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنكردني از آب دست پيدا مي كنيد.
«ايموتو» به تفاوت هاي جالب توجهي در ساختار كريستالي آب دست يافته است كه از منابع گوناگون و شرايط مختلف در روي كره زمين تهيه شده اند. آبي كه از نخستين محل خود از كوه جاري مي شود و چشمه هايي كه جاري هستند، طرح هاي هندسي بسيار زيبايي از ا لگوهاي كريستالي شده خود ارائه مي دهند. آب آلوده و سمي كه از نواحي پرجمعيت و صنعتي به دست آمده است و آب راكد كوله هاي آب و سدهاي ذخيره، به صراحت ساختارهاي كريستالي تغيير يافته و برحس اتفاق شكل گرفته آب را نشان مي دهد.
بنابراين، با توجه به عموميت موسيقي درماني، «ايموتو» تصميم گرفت ببيند، موسيقي چه اثراتي بر شكل گيري ساختار آب دارد. او آب مقطر را ساعت ها بين دو نفر كه در حال صحبت كردن بودند، قرار داد و سپس از كريستال هاي آن آب، پس از انجماد، عكسبرداري كرد.
آب به صورتي زنده و تأثير پذير به هر يك از احساسات و انديشه هايمان پاسخ مي دهد. كاملا روشن است كه آب به آساني، ارتعاشات و انرژي محيطش را به خود مي گيرد و جذب مي كند؛ خواه آلوده، سمي يا راكد و كهنه باشد. كار غيرعادي «ايموتو»، نمايشي پرهيبت است و ابزاري قدرتمند كه مي تواند، درك ما را از خودمان و جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، براي هميشه تغيير دهد. هم اكنون مدرك قوي و محكمي داريم كه مي توانيم به طور مثبت، خود و سياره خود را با انتخاب افكاري كه براي انديشيدن برمي گزينيم و راه هايي كه اين افكار را به فعليت مي رساند درمان نموده تغيير شكل دهيم.
      
anna_nemati زن #75 | Posted: 12 Mar 2014 20:28
کاربر

 
مفهوم بارورسازي ديناميكي ابرها
واقعيت مفهوم بارورسازي ديناميكي عبارت است از بارورسازي ابرهاي ابر سرد با مقادير كافي هسته يخ يا خنك كننده به منظور انجماد سريع ابر،به علت بارورسازي،آب مايع ابر سرد به ذرات يخ تبديل مي شود،گرماي نهان را آزاد مي كند.و شناوري را افزايش داده و بدين طريق حركت صعودي ابر را تقويت مي كند.در شرايط مناسب باعث رشد بيشتر ابر بخار آب بيشتر و بازده بيشتر بارندگي مي شود.علاوه بر آن ،ايجاد بارندگي ممكن است سبب حركت نزولي شديدتر و فعل و انفعال با محيط همرفت فعال تري را ايجاد كند.
مفهومم بارورسازي ديناميكي اولين بار توسط سيمپسون در 1967 محك زده شد.فرضيه زنجيره وقايع در اين آزمايشهاي اوليه توسط وودلي و همكاران در 1982 تشريح و خلاصه شد.تعداد كمي از مراحل فرض شده در زنجيره وقايع در آزمايشهاي گذشته بررسي يا تاييد و توسط مدلهاي عددي اثبات شده است.مشاهدات تجربي ،انجماد سريع ابرهاي بارور شده را نشان داده اند و شواهدي دال بر رشد ابر به ارتفاعات بالاتردر نتيجه بارورسازي ديناميكي ارائه گرديده است بدليل مشكل اندازه گيري و مستند كردن زنجيره واكنش هاي فرضي،آزمايشات اوليه شامل آزمايش FACE-1 و FACE-2 در زمره آزمايشات نوع جعبه سياه قرار گرفته است.
بعد از برخي نتايج دلگرم كننده اوليه،اين مفهوم در بسياري از پروژه ها بررسي شده است.نتايج آزمايشهاي تگزاس نشان داد كه بارورسازي با يديد نقره ارتفاع ابر را تا حدود 7% نواحي را تا 43% افزايش داد.با وجود اين نتايج دلگرم كننده ،آنها سوالات جديدي را نيز مطرح كردند.افزايش در ارتفاع قله ابر بطور قابل توجهي كمتر از فرضيه هاي اصلي يا يافت شده در آزمايشهاي اوليه مي باشد.
در واكنش به اين يافته ها فرضيه اوليه به منظور توضيح عدم افزايش در ارتفاع قله ابرهاي بارور شده را تعديل كردند.زماني كه يك ابر بارور نشده بتواند 5 مرحله شامل مرحله رشد كومه اي،مرحله باران ابر سرد ،مرحله بارندگي قله ابر ،مرحله حركت نزولي و مرحله پراكندگي طي كند،ابرهاي بارور شده چندين مرحله بيشتر سپري مي كنند.دو مرحله اول همان مراحل قبلي هستند،مرحله سوم اثرات اوليه بارورسازي را بروز مي دهد،و مرحله يخي شدن نام دارد.اين مرحله همچنين شامل انجماد قطرات باران است كه بعدا منجر به مرحله تخليه مي شود.
ادامه مراحل بعدي شامل مرحله نزول و ادغام،مرحله كومولونيمبوس رشد يافته و در پايان مرحله همرفتي پيچيده است.در مواردي كه شناوري در مرحله يخي شدن نتواند آب را حمل كند پراكندگي رخ مي دهد.
رزنفلد و وودلي در سال 1993 تعديلهايي براي مدل مفهومي كه در برگيرنده توجه بيشتر به فرايندهاي خرد فيزيكي بود،پيشنهاد كردند. مدل مفهومي تعديل شده مشتمل بر توليد و حمل جرم بارندگي بيشتر در منطقه بارور شده و بالاي آن است كه مهلت بيشتري براي توسعه مداوم ابر فراهم مي شود. در مرحله بعد تخليه جرم افزوده يافته باعث افزايش حركت نزولي و بارندگي شده در حاليكه همزمان مهلت رشد اضافي در ناحيه اي كه مقداري از گرماي نهان رها شده قبلي را حفظ مي كند فراهم مي شود.اين مفهوم تعديل شده فرض مي كند كه وجود قطرات بزرگي تعديل شده فرض مي كند كه وجود قطرات بزرگي تبديل سريع آب ابرسرد به يخ را در ابر سهولت مي بخشد.
با وجوديكه اين مدل مفهومي پذيرفتني است و زنجيره منطقي وقايع در افزايش بارندگي را ارائه مي كند،به علت اينكه بسياري از مراحل در زنجيره براي اندازه گيري خيلي مشكل است،اين مدل مفهومي بسيار پيچيده مي باشد.اگر يك ارتباط در فرايند نادرست باشد،رديابي اثرات بارورسازي بسيارمشكل خواهد بود.بويژه در ابرهاهمرفتي كه بطور طبيعي تغيير پذيري زيادي رانشان مي دهند.آزمايشهاي متمركز براي جمع آوري اطلاعات همانند مطالعات مدلسازي براي اثبات و حمايت اين فرضيه مورد نياز است.
با وجود اينكه افزايش بارندگي از ابرهاي منفرد در يك مقياس محدود مستند شده اند ولي شواهدي دال بر تاثير بر روي بارندگي منطقه مستند نشده است بنابراين اين روش براي افزايش بارندگي به منظور تامين منابع آب هنوز بصورت يك فن آوري اثبات نشده باقي مانده است.
بارورسازي ابر گرم اصطلاح ( بارورسازي جاذب الرطوبه) بسته به طراحي آزمايش ،نوع ماده بارورسازي مورد استفاده و نوع ابري كه مورد آزمايش بوده است،معاني كمي مختلف از ابتدا بخود گرفت.در تمام موارد ،هدف نهايي افزايش بارندگي توسط عواملي مي باشد كه فرآيند هماميزي را افزايش دهد.وارد كردن مستقيم اندازه مناسبي از CCN كه بتواند به عنوان نطفه هاي مصنوعي قطره باران مصنوعي عمل كند با استفاده از اسپد هاي آب ،محلولهاي نمكي رقيق ،يا نمكهاي پودر شده رايج ترين تكنيكهاي بارورسازي جاذب الرطوبه بودند كه در گذشته استفاده شدند.هدف اوليه وارد كردن نطفه هاي مصنوعي قطره باران (ذرات نمك با قطر بزرگتر از ?m 10 ) كوتاه كردن زمان عمل تعداد CCN در تعيين جمعيت اوليه قطركهاي ابر و بنابراين تسريع آغاز فرايند هماميزي است .اين مفهومم قبلا در برنامه هاي ايالات متحده و ساير كشورها استفاده گرديده است و هنوز در كشورهاي جنوب شرقي آسيا و هند مورد استفاده قرار مي گيرد با وجود اينكه اين فن آوري به طور گسترده در كشورهاي بسياري در جنوب شرقي آسيا استفاده شده است ،آزمايشهاي آماري گذشته با وجود اينكه بعضي از آنها حاكي از اثرات مثبت بوده اند عموما بدون نتيجه بوده اند.نتايج مشاهدات و مدلسازي در مورد اين كه تحت شرايط معين طيف اندازه قطره (نطفه هاي مصنوعي) باروري بهينه،بارندگي در بعضي از ابرها مي تواند افزايش يابد،حمايت هاي را جلب كرده ند.
نقاط ضعف اين رهيافت اين است كه مقدار زيادي نمك مورد نياز بوده و پخش نمك در نواحي در جريان ورودي به ابر مشكل مي باشد.علاوه بر آن ،آهنگ رشد ذرات به قطرات باران بايستي به خوبي با نيم رخ جريان بالا و هماهنگ باشد و گرنه رشد آنها كارا نخواهد بود اندازه قطره باروري بهينه تابع سرعت صعود و ضخامت ابر است و بستگي به روش تزريق مواد براي مثال از كف ابر يا نزديك به قله ابر دارد.فيرلي و چن در سال 1975 در يك مدلسازي دريافتند كه بارورسازي با نمك فقط مقدار كمي قطرات بزرگ بدون اينكه اثر قابل ملاحظه اي بر روي فرآيند بارندگي داشته باشند ايجاد مي كند.مگر اينكه خرد شدن قطره جهت افزايش واكنش زنجيره كه اثرات بارورسازي را افزايش دهد عمل كند.در حاليكه برخي از اثرات بارورسازي نسبت داده شده اند بارورسازي با مواد جاذب الرطوبه معمولا نسبت به بارورسازي با هسته هاي يخ جذابيت كمتري دارد .يانگ در 1996 نشان داد كه بيشتر مواد بارورسازي ممكن است هدر روند زيرا فقط بخش كوچكي از توده به اندازه قطره بارور بهينه نزديك است .در حاليكه در اكثر آزمايشهاي بارورسازي با مواد جاذبه الرطوبه با استفاده از اين روش ابرهاي بارور شده از طيف وسيعي از قطره هاي قطره بذر پاشي استفاده مي شود .اين امر مي تواند توضيح دهد كه چرا بارورسازي با مواد جاذبه الرطوبه با ذرات بزرگ نتايج بسيار متفاوتي را ايجاد كرده است.
      
anna_nemati زن #76 | Posted: 12 Mar 2014 20:28
کاربر

 
سم چيست؟
سم ماده اي است كه بر اثر تماس خارجي يا داخلي مقداري از آن با بدن، تشنج، تاول، استفراغ يا تهوع و عوارضي كه منجر به مرگ مي شود. بروز مي كنند. سم انواع مختلفي دارد. دسته اي كه با خوردن آن بافتهايي مثل بافتهاي دهان و حلق از بين مي رود. «هيدروكلريد سديم» اسيدها و فنولها از اين دسته مي باشند. سمهاي محرك كه باعث تورم و التهاب رشته هاي عضلاني مي شوند. همچنين اين نوع سم بر ضره، روده و مراكز عصبي تأثير مي گذارند. استفاده بيش از حد بعضي از داروها، مانند چنين سمي عمل مي كند.
سمهاي سيستامتيك كه تأثير بر اعصاب، قلب و كبد دارند. مثلاً مقدار كمي از اسيد پروميك يا استركنين مي تواند منجر به مرگ شود. استفاده بيش از حد از بسياري باربيترلها مانند (امرباربيتول)، (پنتر باربيتول)، (فنرباربيتول) و غيره تأثيري مانند سمهاي سيماتيك به همراه دارند. از ميان اين گروه سمها «اسيد بوريك»، «كوتندين»، «كلرپرومازين» بسيار سمي هستند.
گازهاي سمي بر تنفس اثر مي گذارند. اين نوع سمها باعث تحريك چشم و بيني نيز مي شود. منوكسيدكربن يكي از گازهاي سمي است. سولفيد هيدروژن نيز از گازهاي سمي خطرناك است. غذاي سمي مي تواند بر اثر آلودگي غذا با مواد شيميايي يا حيوانات سمي در غذا به وجود ايد مثلا تماس بعضي از حشره كش ها با موادغذايي با عث سمي شدن ان ميشود يا استفاده از بعضي قارچها و ماهيهاي سمي كه مسموميت به دنبال دارند بعضي از سمها بسيار قوي هستند مثل دي اكسيد كه براي نابود كردن علف هرز از ان استفاده ميشود يا ( سيانيد تپاسيم ) كه از انرژي حاصله از فعاليت سلولها جلو گيري ميكندسموم مختلف بر نقا ط مختلف بدن تأ ثير دارند وراه درمان انها متفاوت است در صورت مسموميت بايد فوراً به پزشك مراجعه كرد
      
anna_nemati زن #77 | Posted: 12 Mar 2014 20:29
کاربر

 
هيدروكربن هاي هالوژن دار
هيدروكربنهاي داراي كلر، فلوئور، برم و يد (هالوژنها) با هيدروكربنهاي نفتي تفاوت دارند، چرا كه اكثر آنها به راحتي طي اكسيداسيون شيميايي يا فعاليت باكتريايي تجزيه نمي گردند. و مشابه فلزات آلاينده هاي پايدار بوده و اضافات دائمي در محيط زيست دريايي هستند. بر خلاف فلزات بيشتر آنها ساخته دست انسان بوده و به صورت طبيعي وجود ندارند و در ضمن در رسوبات و در بدن جانوران مجتمع مي شوند. اكثريت بزرگي از آنها حاوي كلر هستند و تحت عنوان هيدروكربن هاي كلر دار شناخته مي شوند.
تركيبات با وزن مولكولي كم:
هيدروكربن هاي هالوژن دار شامل محدوده بسيار وسيعي از تركيبات هستند. هيدروكربنهاي با وزن مولكولي كم، خصوصاً متان، توسط جلبكهاي دريايي و احتمالاً به وسيله تعداد كمي از بي مهرگان ساخته شده ومعمولاً حاوي كلر، برم يا ندرتاً يد مي باشند. بنابراين شايد افزايش غلظت اين تركيبات ناشي از منابع طبيعي و نه نتيجه فعاليتهاي انساني باشد.
حتي هيدروكربن هاي هالوژن دار فرار با وزن مولكولي كم، در مقادير بسيار زياد ساخته شده و تقريباً تمامي اين توليدات به محيط زيست راه مي يابند. آنها شامل حلالهاي صنعتي دي كلر و اتان (ch3chcl2) و وينيل كلرايد (h2c=ccl2)، حلالهاي تتراكلريد كربن (ccl4) و پركلرواتيلن (cl2=cclc2) مورد استفاده در خشكشويي ها، و تري كلرواتان(ch3cc3l) و تري كلرواتيلن(clhc2)ccl= مي باشند. گروه ديگري از هيدروكربنهاي هالوژن دار با وزن مولكولي پايين، فرئونها يا كلروفلوركربنها (cfc) ها مانند ccl3f و ccl2f2 و دستگاههاي خنك كننده هوا، به ميان آمدند. اما بعدها در مقياسي وسيع به صورت محركهاي آئروسل و در فرم هاي پلاستيكي بكار گرفته شدند. برخي از هيدروكربنهاي هالوژنه با وزن مولكولي پايين، به خصوص cfc ها، عامل تخريب لايه ازن در بالاي اتمسفر هستند.هيدروكربن هاي كلر دار با وزن مولكولي كم، فرار هستند. تمام آفت كشهاي كلردار آلي فرارند و خصوصاً در مناطق گرم سير كه همچنان در مقادير زيادي استفاده مي شوند. شرايط آب و هوايي براي آزاد سازي آنها به اتمسفر مناسب است.
ذخيره و تجمع حياتي:
مداركي وجود دارند كه دفع هيدروكربن هاي كلر دار به سختي صورت گرفته و در نتيجه در بدن تجمع مي يابند، چون محلول در چربي هستند. در بافت هايي با غلظتهاي چربي بالاتر از سايرين دارند. اين مسئله دو خطر را به دنبال دارد:
1- در اوقات تغذيه كم، حيوانات از ذخائر چربي خود استفاده مي كنند در نتيجه غلظت هيدروكربنهاي كلردار در حال گردش در بدن، احتمالاً تا يك سطح خطرناك افزايش مي يابد.
2- همانند ساير آلاينده هاي قابل تجمع حياتي، احتمال زيادي براي انتقال در طول شبكه هاي غذايي و بزرگنمايي بيولوژيك وجود دارد و در حقيقت در تعدادي از حيوانات هم اين حالت وجود دارد.
به دليل تمايل هيدروكربنهاي كلردار براي تجمع در بافت هاي چرب، مراقبت و توجه در مقايسه سطوح الودگي در موجودات زنده متفاوت الزامي است. مقادير و غلظت هاي متفاوتي در بافت هاي چربي، ماهيچه ها، گنادها و غيره حضور دارند و حتي اگر كل مقدار هيدروكربنهاي كلردار در بدن معلوم باشد، اثرات نامطلوب كاملاً متفاوتي بر روي يك حيوان چاق و يك حيوان لاغر خواهند داشت.
سرنوشت در دريا:
هيدروكربنهاي كلردار كاملاً غير محلول، با يك غلظت اشباع، كمتر از 1ppb هستند اما در چربي ها حل شده و شديداً بر روي ذرات و قطعات جذب مي گردند. بنابراين توزيع آنان در دريا، يكنواخت نيست.
لايه سطحي دريا داراي اسيدهاي چرب است. تركيبات آلي كلردار به دليل حلاليت در چربي، احتمالاً در اين ناحيه تجمع مي يابند. در حالي كه شايد مقدار كلي زياد نباشد، غنا و پرباري فيلم سطحي از تركيبات آلي كلردار، اهميت زيادي براي موجودات زنده سطح زي يا پرندگاني مانند مرغ طوفان كه چربي را از سطح دريا جدا مي كنند. خواهند داشت. از آنجايي كه سطح دريا جايگاه تبادلي با اتمسفر است تركيبات آلي كلردار توسط قطرات آئروسل به هوا انتقال مي يابند.
هيدروكربنهاي هالوژن دار، خصوصاً ddt و مشتقات آن، در تمام موجودات زنده و در همه محيط هاي زيست وجود دارند. و مقدار قابل ملاحظه اي از كل هيدروكربنهاي هالوژن دار در دريا در بدن موجودات زنده دريايي است و بر چرخش در داخل شبكه هاي غذايي ادامه خواهد داد.
      
anna_nemati زن #78 | Posted: 12 Mar 2014 20:30
کاربر

 
آيا مي توان نور خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل كرد؟

خورشيد بزرگترين منبع انرژي و حرارت براي ماست. زندگي بر روي زمين مستقيماً وابسته به نور خورشيد است. امروزه دانمشندان برآنند كه با استفاده از روشهاي جديد بهره بيشتري از خورشيد ببرند آزمايشات نشان داده است كه وقتي نور خورشيد بر فلزات معيني مانند پتاسيم و سيليكان بتابد، الكترونهاي موجود در اين فلزات از سطح آن به بيرون منتشر مي شود. اين الكترونها (فتوالكترون) و اين پديده «فتوالكتريك» نام دارد. از فتوالكترونها مي توان در توليد جريان برق سود برد.
از تأثير فتوالكتريك در ساختمان باطريهاي خورشيدي استفاده ميشود. در حقيقت يك باطري خورشيدي وسيله اي است كه مستقيماً نور خورشيد را دريافت كرده و انرا به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.
در هر باطري از يك ورقه نازك سليكان براي پوشش استفاده مي شود. اين ورقه داراي 4 س م طول و 2س م پهنا و 14% mm قطر مي باشد. وقتي نور خورشيد بر اين ورقه بتابد الكترونهاي موجود در آن 5/1 ولت الكتريسيته توليد مي كنند. براي توليد برق كافي مي بايست تعداد زيادي از باطريها به يكديگر وصل گردد. اين باطريها كه شايد تعداد آن به 20000 برسد در يك چارچوب بزرگ قرار مي گيرد و تشكيل محفظه اي را مي دهد كه 500w الكتريسيته توليد مي كند. برقي كه بدين نحو توليد مي شود يا مستقيماً به مصرف مي رسد يا آنكه در باطريهاي ديگري ذخيره شده و بعد مصرف مي شود.
از مواد ديگري مانند «كادميم» «سولفيد» و آرسيند گاليوم در ساخت باطري خورشيدي مي توان بهره برد. باطريهاي خورشيدي فوايد مختلفي دارند. مثلاً در مناطق آفتابي از آن براي تقويت نيرو در ارسال پيامهاي تلفني بهره مي گيرند. در فضا جايي كه مقدار زيادي نور خورشيد وجود دارد اين باطريها برق مورد نياز ماهواره ها و سفينه هاي فضايي را تأمين مي كنند.
      
anna_nemati زن #79 | Posted: 12 Mar 2014 20:34
کاربر

 
راديوم چگونه كشف شد؟
راديوم از عناصري است كه به طور مداوم از خود اشعه هاي نامريي ساطع مي كند. چنين عناصري را راديو اكتيو و اشعه هاي ساطع شده از آن را اشعه هاي راديواكتيو مي نامند. سه نوع اشعه راديو اكتيو وجود دارد: آلفا، بتا، گاما. راديوم به خاطر ساطع كردن اشعه راديو اكتيو، تجزيه شده و تبديل به سرب مي شود. تبديل نيمي از عنصر راديو اكتيو راديوم به سرب كه طي 1622 سال انجام مي گيرد، نيمه عمر عنصر راديواكتيو نام دارد. در 1622 سال بعدي، نصف ماده باقي مانده تبديل مي شود. اين جريان براي مدت نامحدودي ادامه دارد. اشعه هاي راديواكتيو آنقدر قوي هستند كه از مواد مختلف، از جمله بدن انسان، عبور مي كنند. اين اشعه ها در درمان بيماري هايي مثل سرطان بكار مي روند.
آيا مي دانيد چه كسي راديوم را كشف كرد؟
كشف راديوم مرهون تلاش هاي زوج دانشمند «پير» و «ماري كوري» است و داستان جالبي دارد.در سال 1896 «هنري بكرل» پديده راديو اكتيو را كشف كرد. او همچنين دريافت كه اورانيوم نوعي اشعه نامريي از خود مي تاباند كه حتي از اشعه ايكس هم قوي تر است. در سال 1898 پير و ماري كوري كشف كردند كه توريم نيز اشعه مشابهي از خود ساطع مي كند. آنها فكر مي كردند و سنگ معدن «پيچ بلند» كه اورانيوم از آن استخراج مي شود مي بايست عناصر راديو اكتيو ديگري نيز داشته باشد. به همين منظور آنان فعاليت خود را براي استخراج يك عنصر جديد از اين سنگ معدن آغاز كردند. آنها مجبور بودند در يك اطاق زير شيرواني كار كنند زيرا قادر به تهيه يك آزمايشگاه نبودند. روز و. شب بدون توجه به باران و برف بطور مداوم و به سختي كار كردند و بالاخره موفق به استخراج 100 ميلي گرم راديوم از چندين تن«پيچ بلند» شدند و دريافتند كه اين عنصر جديد بسيار قوي تر از اورانيوم است.
راديوم خالص، سفيد رنگ و بسيار سنگين و هزاران بار گرانتر از طلاست. ميزان راديوم موجود در جهان بسيار كم و اشعه هاي آن براي بدن بسيار مضر مي باشد. چنانچه با بي احتياطي به اين ماده نزديك شويم حتماً صدمه خواهيم ديد.
      
anna_nemati زن #80 | Posted: 12 Mar 2014 20:35
کاربر

 
پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين a
ويتامين a از ويتامين هاي محلول در چربي است. در حقيقت اين ويتامين شامل يك سري تركيبات شيميايي با فعاليت بيولوژيك مشابه است. فرم فعال اين ويتامين كه فقط در منابع حيواني يافت مي شود رتينول نام دارد. كار رتينوئيدها يا رندگدانه هاي زرد، نارنجي يا قرمز موجود در گياهان پيش سازهاي ويتامين a هستند كه در بدن به ويتامين a تبديل مي شوند. مهمترين آنها بتاكاروتن است كه در تمام گياهان زرد مثل زردك، هويج، فلفل زرد و قرمز، كدو تنبل، كدوحلوايي و ميوه هايي مثل هلو، آلو، زردآلو، انبه، موز،طالبي، خرمالو ونارنگي وجود دارد. ويتامين a و بتاكاروتن براي جذب به چربي نياز دارند.
به طور تقريبي 90 درصد ويتامين a موجود در بدن در كبد ذخيره مي شود. اين ذخيره به تدريج افزايش مي يابد و در بزرگسالي به حداكثر خود مي رسد. بنابراين تغييرات موقتي در دريافت ويتامين a نمي تواند منجر به كمبود شود. اما اگر دريافت براي 6 ماه بسيار كم باشد، خطر بروز كمبود، افزايش مي يابد بنابراين كمبود ويتامين a زماني ظاهر مي شود كه دريافت و يا ذخاير كبدي به حدي كاهش مي يابد كه قادر به تأمين نيازهاي بدن نباشد. شايع ترين علت كمبود ويتامين a دريافت ناكافي مواد غذايي از ويتامين است.كمبود همچنين مي تواند ناشي از اختلال در جذب، تبديل و استفاده از ويتامين در بدن باشد. اين حالت در شرايطي كه موارد ابتلاء به عفونت و بيماري زياد و مصرف چربي و روغن يا پروتئين در رژيم غذايي كم باشد، اتفاق مي افتد.
نقش ويتامين a در حفظ سلامتي
نقش ويتامين a در بينايي بسيار حايز اهميت است. چنان كه اولين علامت باليني كمبود اين ويتامين، اختلال ديد هنگام تاريكي يا شب كوري است.
ويتامين a براي رشد ونمو بافت هاي نرم لازم است. همچنين براي نمو استخوان و سلول هاي تشكيل دهنده ميناي دندان ضروري است. گاهي كمبود ويتامين a با كم خوني فقر آهن همراه است. در چنين شرايطي براي درمان كامل كم خوني علاوه بر آهن، ويتامين a نيز بايد تجويز بشود. مكانيزم عمل اين تداخل هنوز روشن نيست. ممكن است كمبود ويتامين a با جذب، انتقال ذخيره آهن تداخل پيدا كند يا به طور مستقيم در خون سازي نقش داشته باشد.
چه عواملي موجب كمبود ويتامين a مي شوند؟
در دوران رشد كودكي و نوجواني به علت افزايش بسرعت رشد، نياز به ويتامين a افزايش مي يابد. همچنين در دوران بارداري و شيردهي نيز در صورتي كه دريافت ويتامين a كافي نباشد. كمبود ويتامين a به سرعت ظاهر مي شود.
در ضمن در صورتي كه در برنامه غذايي روزانه از منابع غذايي ويتامين a در غذاهاي حيواني و پيش ساز ويتامين a (بتاكاروتن) كه در سبزي ها و ميوه هاي سبز، زرد نارنجي وجود دارد استفاده نشود. بدن با كمبود ويتامين a مواجه مي شود.
چه افرادي در معرض خطر كمبود ويتامين a قرار دارند؟
كودكان 6 ماهه تا 6 ساله، با توجه به رشد سريع اين كودكان، نياز آنان به ويتامين a افزايش يافته و از سوي ديگر به دليل ابتلاء به بيماري هاي عفوني و كاهش اشتها، ميزان دريافت و جذب ويتامين a در آنان كاهش مي يابد.
كودكان و دانش آموزان مبتلا به سوء تغذيه يا بيماري هاي عفوني مثل اسهال و سرخك.
شيرخواران مادران مبتلا به كمبود ويتامين a زيرا شير اين مادران فاقد ويتامين a است و در نتيجه شيرخوار كه بايد ويتامين a مورد نياز خود بويژه در 6 ماهه اول زندگي را از شير مادر به دست بياورد، دچار كمبود مي شود.
افراد ساكن در مناطق كمبود ويتامين a نظير مناطق خشك (خطر كمبود ويتامين a در فصولي از سال كه سبزي ها و ميوه هاي سرشار از ويتامين a كم است، افزايش مي يابد.)
* نوزادان با وزن كمتر از 2500 گرم.
* مادران باردار و شير ده.
ويتامين a به دو شكل در منابع غذايي يافت مي شود:
منابع حيواني شامل:
1- روغن كبد ماهي كه غني ترين منبع ويتامين a است و به طور معمول به صورت دارويي مصرف مي شود.
2- جگر حيوانات مثل: گاو، گوساله، گوسفند و مرغ كه منبع خوب ويتامين a محسوب مي شود.
3- كره، پنير، شير (شير و لبنيات با چربي) و زرده تخم مرغ كه منبع متوسط هستند.
منابع گياهي شامل:
سبزي هاي برگي شكل سبز تيره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ هاي تيره رنگ كاهو، سبزي هاي زرد و نارنجي مثل هويج، كدو حلوايي و فلفل قرمز، ميوه هاي زرد و نارنجي مثل طالبي‌، زردآلو، انبه، خرمالو، هلو، آلو، انگور، موز، خربزه و نارنگي.
چند توصيه براي پيشگيري از كمبود ويتامين a در دانش آموزان.
اولين علامت كمبود ويتامين a كاهش قدرت ديد در تاريكي است كه به آن شب كوري گفته مي شود و با پرسش از دانش آموز مي توان به وجود آن پي برد. در صورتي كه دانش آموزي از كاهش قدرت ديد در تاريكي شكايت مي كند. در معرض خطر كمبود ويتامين a قرار دارد وبايد با تجويز پزشك، مكمل ويتامين a مصرف كند.
كمبود ويتامين a، به علت مختل كردن سيستم ايمني، موجب كاهش مقاومت بدن شده و در نتيجه دانش آموز به طور مكرر به بيماري مبتلا مي شود. ابتلاي مكرر به بيماري ها، طولاني بودن دوره بيماري و كاهش سرعت، رشد از علايم كمبود ويتامين a است. در اين موارد مراقبان بهداشت و معلمان بايد توصيه هاي تغذيه اي فوق را به دانش آموز و والدين او ارايه كنند.
      
صفحه  صفحه 8 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مقالات شیمی

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا