تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

معرفی رشته های دانشگاهی در ایران

صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »  
#11 | Posted: 22 Oct 2013 16:55
زیر گروه ۴


رشته هوانوردی
رشته ناوبری هوایی
رشته هوانوردی
رشته خلبانی
رشته حسابداری
رشته مدیریت (تمام گرایشها)
رشته مدیریت فرهنگی هنری
رشته مدیریت بازرگانی دریایی
رشته علوم اقتصادی (تمام گرایشها)
رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
رشته الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)
رشته معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)
رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی
رشته مدیریت بیمه
رشته امور گمرکی
رشته کاردانی امور گمرکی
رشته کاردانی امور حسابداری
رشته اقتصاد نظری
رشته فلسفه
رشته اقتصاد حمل و نقل
رشته علوم اقتصادی
رشته اقتصاد صنعتی
رشته کارشناسی حسابداری
رشته معارف اسلامی و حقوق
رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
رشته معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی)
رشته علوم حدیث
رشته ادبیات و زبان عربی
رشته ریاضی
رشته فیزیک
رشته کاردانی امور بیمه
رشته کاردانی حسابداری
رشته کاردانی مدیریت بازرگانی
رشته کاردانی - علمی کاربردی صنایع چوب
رشته اطلاعات نظامی
رشته علوم و فنون هوانوردی
رشته خلبانی هلیکوپتر
رشته مهندسی نگهداری هواپیما
رشته مهندسی سیستم
رشته علوم قرآنی
رشته تربیت معلم قرآن مجید
رشته کتابداری
رشته فقه و حقوق حنفی
رشته فقه و حقوق شافعی
رشته فقه و حقوق امامی
رشته علوم پایه نظامی
رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
رشته کارشناسی خبرنگاری
     
#12 | Posted: 22 Oct 2013 16:55
زیر گروه ۵


رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی
رشته تکنولوژی تولیدات دامی
رشته تکنولوژی چنگلداری
رشته تکنولوژی شیلات
رشته تکنولوژی چوب
رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
رشته تکنولوژی محیط زیست
رشته مهندسی کشاورزی
رشته مهندسی منابع طبیعی
رشته مهندسی فضای سبز
رشته کتابداری در شاخه پزشکی
رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته روابط سیاسی
رشته علوم سیاسی
رشته مددکاری اجتماعی
رشته علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)
رشته علوم اسلامی
رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی
رشته کارشناسی تولید سیما
رشته اطلاعات و ضد اطلاعات
رشته حقوق
رشته کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
رشته کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی پرورش زنبور عسل
     
#13 | Posted: 22 Oct 2013 16:56 | Edited By: sepanta_7
گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی علوم انسانی از گروه‌های پنجگانه آزمون سراسری آموزش عالی ورود به دانشگاه‌ها (کنکور) است. این گروه آزمایشی به طور مستقل آزمون ورودی و رشته‌هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.

گروه آزمایشی علوم انسانی دارای ۵ زیرگروه است.

مواد تخصصی امتحانی آن از دروس تخصصی رشتهٔ تحصیلی علوم انسانی است که خود از شاخهٔ متوسطهٔ نظری است. رشتهٔ علوم انسانی بیشتر تأکید بر مباحث مرتبط با تفکر آدمی (دروس فلسفه و منطق و روان‌شناسی)، جامعه و مسائل مرتبط با آن (جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا و اقتصاد) و مهم‌تر از همه زبان (ادبیات فارسی و عربی) که وسیلهٔ درک و انتقال پیام میان انسانها است، دارد.

دروس تخصصی: ریاضی - اقتصاد - ادبیات فارسی - زبان عربی - تاریخ و جغرافیا - علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) - فلسفه و منطق - روان‌شناسی.

منابع گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور:ادبیات فارسی [تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱، تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲، آرایه‌های ادبی، ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک‌شناسی و نقد ادبی) دورهٔ پیش‌دانشگاهی.]

زبان عربی (عربی ۲، عربی ۳، عربی دورهٔ پیش‌دانشگاهی)

ریاضی (ریاضیات ۱، آمار و مدل‌سازی، ریاضی سال سوم دبیرستان، ریاضی پایه دورهٔ پیش‌دانشگاهی)

اقتصاد (اقتصاد سال دوم دبیرستان)

تاریخ و جغرافیا (تاریخ ایران و جهان ۱، تاریخ ایران و جهان ۲، تاریخ‌شناسی دورهٔ پیش‌دانشگاهی/ جغرافیا ۱، جغرافیا ۲، جغرافیا دورهٔ پیش‌دانشگاهی)

علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی ۱، جامعه‌شناسی ۲، علوم اجتماعی دورهٔ پیش‌دانشگاهی)

فلسفه و منطق (فلسفه‌ سال سوم دبیرستان، فلسفه پیش‌دانشگاهی، منطق سال سوم دبیرستان)

روان‌شناسی (روان‌شناسی سال سوم دبیرستان)


     
#14 | Posted: 22 Oct 2013 16:57
رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی در ۵ زیرگروه است.


رشته زبان و ادبیات فارسی
رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی
رشته زبان و ادبیات عرب
رشته دبیر زبان و ادبیات عرب
رشته مترجمی زبان عربی
رشته ادبیات و زبان عربی
رشته الهیات و معارف اسلامی
رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
رشته دبیری علوم دینی
رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی
رشته کاردانی تربیت معلم قرآن
رشته علوم قرآنی
رشته علوم اسلامی
رشته الهیات
رشته معارف اسلامی و ارشاد
رشته معارف اسلامی و حقوق
رشته علوم دینی و معارف اسلامی
رشته علوم قرآن و حدیث
رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
رشته معارف اسلامی و الهیات
رشته حقوق
رشته علوم قضایی
رشته فقه و حقوق اسلامی
رشته فقه و حقوق حنفی
رشته فقه و حقوق امامی
رشته فقه و حقوق شافعی
رشته کارشناسی فقه
رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی
رشته پلیس قضایی
رشته حکمت اسلامی و فلسفه
رشته فلسفه
     
#15 | Posted: 22 Oct 2013 16:58
زیر گروه ۲رشته علوم اجتماعی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی

رشته خبرنگاری
     
#16 | Posted: 22 Oct 2013 16:58
زیر گروه ۳


رشته علوم اقتصادی
رشته اقتصاد صنعتی
رشته اقتصاد حمل و نقل
رشته حسابداری
رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی
رشته امور گمرکی
رشته بانکداری
رشته امور بانکی
رشته صنایع چاپ
رشته مدیریت
رشته مدیریت بازرگانی
رشته مدیریت دولتی
رشته مدیریت جهانگردی
رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی
رشته مدیریت صنعتی
رشته مدیریت بیمه
رشته کاردانی امور بیمه
رشته مدیریت بیمه اکو
رشته خدمات امور اداری
رشته مدیریت امور بانکی
رشته مدیریت و کمیسر دریایی
رشته مدیریت فرهنگی و هنری
رشته کارشناسی خبرنگاری
رشته کاردانی امور دفتری
رشته کارشناسی تولید سیما
رشته مدیریت بانکداری
رشته مدیریت دفاعی
     
#17 | Posted: 22 Oct 2013 17:04
زیر گروه ۴


رشته علوم سیاسی
رشته روابط سیاسی
رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)
رشته کاردانی عملیات کشوری
رشته اطلاعات نظامی
رشته علوم انتظامی
رشته اطلاعت و ضد اطلاعات
رشته جغرافیای سیاسی
رشته جغرافیا
رشته تاریخ
رشته باستانشناسی
رشته آماد
     
#18 | Posted: 22 Oct 2013 17:05
زیر گروه ۵رشته روانشناسی

رشته علوم تربیتی

رشته راهنمایی و مشاوره

رشته مطالعات خانواده

رشته کتابداری

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
     
#19 | Posted: 22 Oct 2013 17:07 | Edited By: sepanta_7
گروه آزمایشی هنر

کنکور هنر یکی از ۵ کنکور ورود به مقطع کارشناسی و یا کاردانی دانشگاه در ایران است.این کنکور مختص داوطلبانی است که علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته‌های هنری در دانشگاه هستند. این کنکور همانند ۴ کنکور دیگر(ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان خارجه)دارای ۴ درس عمومی و ۷ درس اختصاصی به شرح زیر است :

درک عمومی هنر ۳۰ تست

درک عمومی ریاضی و فیزیک ۳۰ تست

ترسیم فنی ۲۰ تست

خلاقیت تصویری ۲۰ تست

خلاقیت نمایشی ۲۰ تست

خلاقیت موسیقی ۲۰ تست

خواص مواد ۲۰ تست

برای شرکت در کنکور هنر داوطلب نیازمند مدرک پیش دانشگاهی در هر رشته‌ای است. منابع کنکور غالبا توسط سازمان سنجش اعلام شده و علاوه بر آنها برای دروس اختصاصی نیازمند مطالعه منابع آزاد هستید این کنکور برای پذیرش در رشته‌های هنری غالبا دارای امتحان عملی است که غالبا در اواسط آبان ماه این آزمون برگزار می‌شود. دروس تخصصی گروه آزمایشی هنر: درک عمومی هنر - درک عمومی ریاضی و فیزیک - ترسیم فنی - خلاقیت تصویری و تجسمی - خلاقیت نمایشی - خلاقیت موسیقی - خواص مواد.

دروس تخصصی برای هر رشته‌ای و هر زیر گروهی در کنکور ضریبی متفاوت دارد. این را به یاد داشته باشید که خواص مواد در تمام پنج زیرگروه ضریب یک دارد و میانگین آن در سال گذشته کمتر از ده درصد بوده‌است.
     
#20 | Posted: 22 Oct 2013 17:08 | Edited By: sepanta_7
رشته‌ها


رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی
رشته مرمت آثار تاریخی
رشته عکاسی
رشته هنرهای سنتی
رشته سینما
رشته گرافیک
رشته راهنمای موزه‌ها
رشته موزه داری
رشته تولید سیما
رشته طراحی صنعتی
رشته نمایش
رشته نقاشی
رشته نوازندگی ساز ایرانی
رشته نوازندگی ساز جهانی
رشته صنایع دستی
رشته مجسمه سازی
رشته کارشناسی فرش
رشته هنرهای تجسمی
رشته چاپ
رشته طراحی پارچه
     
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / معرفی رشته های دانشگاهی در ایران بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites