تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
ایران

آشنایی با زبانهای محلی ایران

صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین »  
#1 | Posted: 25 Jan 2012 18:07 | Edited By: amirhoo3in
درود!
تو انجمن آموزش زبان گیلکی داریم واین زبون هم خانواده زبون مازندرانی یامازنیه،ولی 70درصد فرق داره!اگه میشه تاپیکی بانام آشنایی بازبان مازنی واسم بزنید.مرسی

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#2 | Posted: 25 Jan 2012 18:25
سلام عزیزان!خش بمونی!دراینجه خوامبه شماره با زبون شیرین وساده مازنی آشنا هاکانم!شم دوربگردم!
**************
سلام عزیزان!خوش امدید!دراینجا میخوام شمارو بازبون شیرین وساده مازندرانی آشنا کنم!قربون همتون!

امير باز گيلك ها انگشت زدن تو قاشق به دست شدي امير بوريم مشهد نه نه فيت كپي دارينه ناهارم كه نخوردينه!
يه خورده راحت شدم!

**جمله**
امشو خوام بوریم شه خاله سره مه خالشی ره ماشین بزو ونه حال خارنیه!خوام بوریم عیادت.
**************
امشب میخوایم بریم خونه خالمون آخه شوهرخالمو ماشین زده حالش خوب نیست!میخوایم بریم عیادتش.

*جمله*
دیشو دیشیمه یورسر،خله تاریک بیه،خواش جلو ره ندیمه،با کله بوردمه کیله دله.لب لب بیمه.
......................................
دیشب داشتم میرفتم باغ،هوا خیلی تاریک بود،طوری که جلومونمیدیدم،باکله رفتم توجوب،خیس خیس شدم.

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#3 | Posted: 26 Jan 2012 09:29
*لغات*
بال سره:طبقه بالا
هاده:بده
تش:آتش
توکنمبا:میزنما
خو:خواب
جندم:جهنم
پتگ:بش گردن
گاسفن:گوسفند
مرقاز:قیچی
شومبه:میرم
اسانه:وایسادن
زوون:زبون
تیل:گل
چیندکا:گنجشک
گاجه:گوجه
کوکلاج:کلاغ
اشنیک:موش بزرگ
تیکا:سار
مقز:مگس
کیلی:کلید
نووشید:نباشید
خوردی:کوچک
تیرنگ : قرقاول
وشنا: گشنه
استکا پلیکا : پوست و استخون
بینج : برنج
انه : ane : انقدر
هاکن : بکن
تاس :کاسه
شی مار:مادر شوهر
بوه : شود
خله:خیلی
وشون:انها
لم:خار
شی برار:برادرشوهر
بن:زیر
راس بوش:بلندشو
خاشکل:خوشکل
اسپه کیک:شش گوسفند
اسپه : سفید
دار : درخت
خی : خوک_ گراز

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#4 | Posted: 27 Jan 2012 01:56
چرا اینجوره میخوام بنویسم یادم میره
کیی kae :کدو
مرغانه : تخم مرغ
گو : گاو
میوه : گلابی
تش tash : اتیش
دارغاز : به کسی که دراز باشه (گردن غاز)
زرزم zerzem : زنبور
کوزلاک kavezlak : لاکپشت (شک دارم!دقیق یادم نیست)
سوچکه:انباری
وچه:بچه
وچه بیله:بچه ها
بپیسته:پوسید
ببلاسته:پوسیده
چو:چوب
هیمه:هیزم
بامشی:گربه
آغوذ:گردو
سره:خونه
سیکا:اردک
شونیشت:شب نشینی
خالشی:شوهرخاله
نفار:نرده
تشی:خارپشت
میشکا : گنجشک
وک : قورباغه
ملیجه melije :مورچه
تیرن گردی:زمین فوتبال
کوز:لاک پشت
بساخته:ساخت
جوگی:کولی
هاکاردمی:کردیم
ته ره:تورو
سل:سیل
تیرن گردی:زمین فوتبال
کوز:لاک پشت
بساخته:ساخت
جوگی:کولی
هاکاردمی:کردیم
ته ره:تورو
كونس: ازگيل
كوندوز: ازگيل

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#5 | Posted: 27 Jan 2012 05:51
کن(صدای و)دس= ازگیل وحشی
نمیدونی ابرو نبر اون چیه نوشتی
رندی:ته دیگ
بیه:بوده
سرکینگ:برعکس
وته:برو اون ورطور
دپوش:بپوش
خارچی:چیزخوب
کیله:جوب
گومیش:گاومیش
کاته:بچه
کوتر:کبوتر
ماس:ماست
مره:من رو
دوبی:بدو
دار:درخت
برمه:گریه
بییتن:گرفتن
اتاکم:تعداد اندکی
دوندی:میدونی
بخریین:خریدن
بییل:بذار
اتابار:یک بار
وشون:آنها
بتیم:شکم
ندوندی؟:نمیدانی؟
میینه:میمیره
پلا:پلو
خارش:خورشت
برک:بخارون
کبلایی:کربلایی
گنه:میگوید
ویشته:بیشتر
خو:خواب
خاش:خودت

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#6 | Posted: 31 Jan 2012 17:04
خواسه:میخواست
تیل:گل
دپیته:پیچید
توتولو:آویزان
لینگ:پا
پتک:پس گردن
تمشا:تماشا
می:مو
هنیشته:نشست
دم دنیه:ناندارم
دکته:افتاد
شر:شهر
درو:دروغ
کوز:لاک پشت

اون پیرزناره بوین،چنده کارکانده،خداوره قوت هاده!
*********
اون پیرزن روببین،چقد کارمیکنه،خدابهش قوت بده!

ای مه سره،ته که جوون هستی انده میزمیز کاندی،ای پیربوشی چیتی!؟!
***********
توکه جوان هستی انقدر آه وناله میکنی،اگه پیربشی پس چیکارمیکنی!؟!

دیگه مه دست لینگ مره جواب هاکارده،نتوم بورم یورسرکار هاکانم!
**********
دیگه دست وپام توان ندارن،نمیتونم برم سرباغ کارکنم!

انده آغوذ دله هاکاردمه که مه دست همه قیر واری سیو بیه!
**********
انقدر گردو شکوندم که دستام شبیه قیر سیاه شدن!

امرو خوام بورم شنبه بازار اتا کم کیی وچنگال وسبزی بخرینم دکانم آش دله!
*************
امروز میخوام برم شنبه بازار یکم کدو وچغندروسبزی بخرم بریزم توآش!

منه سر دیگه ته دست جه گج بیه،آخه ته ره رب ورب حالی نوونه!کاجه جی بیمویی ته؟؟!!
*************
دیگه ازدستت گیج شدم،آخه هیچی حالیت نمیشه!ازکجا اومدی تو؟؟!!

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#7 | Posted: 6 Feb 2012 18:06
فردا درشونی مدرسه،راه دله دکون بدی اتا ککی چیزی خواش وسه بخرین!
************
فردا داری میری مدرسه،داخل راه مغازه دیدی یه کیکی چیزی واسه خودت بخر!

ندومبه چیکا هاکانم،فردا بورم وچه ها همراه مشهد یا نشووم!
**********
نمیدونم چیکار کنم،فردا برم همراه بچه ها مشهد یانرم!

منه دوس نومزو هاکارده،خوام بوریم ونه شیرنی خوری!انی؟
************
دوست من نامزد کرده،میخوایم بریم جشنش،میای؟

ته ره من نایتمه؟اونجه نشو،اسا که بوردی دیگه غاصه نخو!
**********
بهت نگفتم نرواونجا؟حالاکه رفتی دیگه غصه نخور!

منه پیرمار بوردنه مکه!تا بن من درمه خاش گته مارسره.
+**********
پدرومادرمن رفتن مکه!تابیان من هستم خونه مادربزگم.

دیشو انده ونه چشم انتظاربموندستمه اما بازم نمو
*********
دیشب انقد منتظرش موندم امابازم نیومد.

گنه هیچ عشقی دنیا دله،عشق اول واری نیه،گذرنه یه عمر ولی ته خیال جه نشونه!
*************
میگن هیچ عشقی تودنیا مثل عشق اولی نیست،میگذره یه عمرولی ازخیالت رفتنی نیس!

دیگه اونجا نشومبه،وره بایتمه که این مردی ته وسه خوارنیه.
*******
دیگه اونجانمیرم،بهش گفتم این مرده بدردت نمیخوره.

شه خادا ره بلارم انده بدی هاکاردمه بازمه دست بییتی!
*******
قربون خدابرم،این همه بدی کردم بازم دست منوگرفت!

دنیا دله انده بدی وجود دانه،ته شه هواره داشته بوش.
*********
داخل دنیاخیلی بدی وجود داره،بایدمواظب خودت باشی.

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#8 | Posted: 8 Feb 2012 05:33
مه کمر دره اشکنه،امروز پنجاه کیلو بار بوردمه،بسمه!
*********
کمرم داره میشکنه،امروزپنجاه کیلو باربردم،داغون شدم!

بلاته روبخاره،ته ای دری مه ره دور زندی!
**********
بلا بخوره توسرت،تو باز داشتی منو دورمیزدی!

بیی بخواس!فرسری باس بوری سرکار،دیر راس وونی!
*********
بگیربخواب!فردا باید بری سرکار،دیربلندمیشیا!

اتا بزویی اتابخاردی،تاته بوشی دیگه ازاین کارانکنی!
********
یکی زدی یکی خوردی،تاتوباشی دیگه ازاین کارانکنی!

مه پارسال خاش کله می ره تشی واری کاردمه!
**********
من پارسال موی خودمو شبیه جوجه تیغی میکردم!

دونستی:میدونستی
هاداهه:داد
ببلاسته:پوسیده
نوردمه:نبردم
هاکن:بکن

بساتی:ساختی
وشنا:گشنه
پیلم:نوعی گیاه
بخوندستی:خوندی
اینتی:اینطوری
بامشی:گربه

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#9 | Posted: 5 Mar 2012 09:09
مه رو اصلا دم دنیه،ول هاکن جان تی مار!
*******
من اصلاحال ندارم،جان مادرت ول کن!

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
#10 | Posted: 30 Jun 2012 05:35
چن تا ضرب المثل مازنی
لوه لاقلی رو گنه ته کینگ سیو
***
دیگ به دیگ میگه روت سیاه
***
لیسک شاخ دربیارده
***
کنایه از ادم ضعیفی که خودشوبزرگ میبینه

ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
صفحه  صفحه 1 از 3:  1  2  3  پسین » 
ایران انجمن لوتی / ایران / آشنایی با زبانهای محلی ایران بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites