انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
شوخی و سرگرمی سکسی
  
صفحه  صفحه 4 از 18:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  پسین »

شعر سکسی


مرد

 
یکی خواهد که اندر کس کند کیر
یکی گوید بجنب زود می شود دیر
رفتم به در كوس كده خواب الوده
کيرمن شق شده و به خون آلوده
هر كه گفتت كه كُست تاريك است
روشنش كن كه چرا باريك است
تمركز وقت كردن واجب است
كه اين سوراخ كس بس كاذب است
تو را گويم سخن اينبار كن گوش
سرش را تف بزن بعدا بكن توش
نوازش مي كنم كونت كه كيرم را جلا دادي
به داغ مهر سوزاندي درون سينه جا دادي
تراوش مي كند آبي گوارا
ز كيرم همچو آبشار نياگارا

ↂ ↂ ↂ ↂ ↂ

نيمه شب در بسترم افكند خود را يار گفت
بوسه ميخواهي بيا اكنون كسي بيدار نيست
گفتمش اي يار آزادم نده رفتم ز دست
گفت امشب مهربانم صحبت از آزار نيست
گفتمش لب را بگويم تا بچسبد بر لبت
گفت آري اين سخن را حاجت تكرار نيست
لب نهادم بر لبش عقل از سرم بيرون پريد
راستي هيچ عاقلي در آن زمان هوشيار نيست
در این قمار عشق ؛ به خود بیش از تو بد کردم.
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


" امام جمعه اصفهان گفته است ۷۴ درصد دختران ما باکره نيستند! پيام آور از ايشان می پرسد: شما اين آمار را از کجا آورديد؟ آمار مربوط به اصفهان است و يا کل کشور؟ امام جمعه می‌فرمايد: من با اين وضع فساد و فحشا حدسی گفتم، البته آقايانی هم که اطلاع دارند و نزد من می‌آيند تائيد کرده اند." سايت اينترنتی «پيک نت»

ↂ ↂ ↂ ↂ ↂ

الا ای شيخ جويای بکارت
به لای پای دخترها چه کارت؟

تو فرمودی بکارت ها که پاره-‌ست
دقيقاً درصدش هفتاد و چارست

ببينم از کجا آوردی آمار؟
ز جمع آشنايان يا ز اغيار؟

شمارش را به ديگر کس سپردی
و يا خود رفتی از داخل شمردی؟!

بله؟ از روی حدس است و گمانه؟
عجب حدسی! دقيق و ماهرانه

اگر حدس و اگر آن را شنفتی
چرا زان بيست و شش درصد نگفتی؟

نگفتی بيست و شش درصد بکارت
نشان باشد ز انواع اسارت

گروهی باکره، از سکس دورند
کزين بابت گرفتار غرورند

به خود چسبانده برچسب نجابت
نکرده تير بر آنها اصابت

هماره صورتی پر جوش دارند
روانی خسته و خاموش دارند

بزعم خود نجيب و ترتميزند
به هر صورت برای ما عزيزند

گروهی ترس خورده، صاف و ساده
اسير انجماد خانواده

برادر غيرتیٰ و آبرودار!
پدر هم محترم! در کوچه بازار

اگر دختر رود از راه ناجور!
جوابش گاه چاقو هست و ساطور

گروهی پای بند دين و مذهب
به شدت باکره ، اما معذب!

چنان ترسند از اعماق دوزخ
که سکس و کامجوئی پيششان اَخ
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


امامِ جمعه‌آ! انصاف داری؟
کلامی غير حدس و لاف داری؟

شما که دختری را سن نه سال
به شوهر ميدهی راضی و خوشحال

چرا خواهی اگر شوهر نکرده
شود چل ساله ، سالم مانده پرده؟

بيا و دست بردار از حقارت
نچسب ای شيخ نادان بر بکارت

بکارت مال دوران های دور است
به زن های جوان تحميل زور است

بکارت نيست معيار نجابت
نجابت را چه بشناسد جنابت!

نجابت، شيخ نادان، پرده ای نيست
به اينکه داده‌ای يا کرده‌ای نيست

نجابت چيست؟ حق کس نخوردن
بکارت چيست؟ مال کس نبردن

نه بين مردمان اخلاق و عصمت
به ميزان بکارت گشته قسمت

فريب مردمان، ضد عفاف است
نه آن کاری که در زير لحاف است

که هر آميزشی قبل از عروسی
بود يک مطلب خيلی خصوصی

مبر سر را درون بستر خلق
که بينی گوزشان را تا ته حلق

خودت شام زفاف ای شيخ بد ذات
بکارت داشتی ارواح بابات؟

(کنار حجت الاسلام فاکر
چگونه ميتوانی بود باکر؟!)

برای تو کسی پرونده هم ساخت
و يا بر پشت و پيشت کنتور انداخت؟

(در ِ کون ِ شما کنتور اگر بود
سر يکهفته کنتور هم دمر بود

اگر يک روز باشی توی حوزه
بواسير تو ميچسبد به لوزه)

تو هم حالا به اين حد از جسارت
ز دخترها طلب داری بکارت؟

چه ميفهمی تو قانون طبيعت
که ميآئی ز مادون طبيعت

چه دخترهای نوزادی که گه گاه
ندارند اين بکارت را به همراه

به آنها چون خدا پرده نداده
شوند البته که بی پرده زاده

ترا گر اعتراضی هست حالا
بگو با حضرت باريتعالی

که ای پروردگار پاک عالم
چرا پرده ندادی خاک عالم
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
↓ Advertisement ↓
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


امام ِ جمعه آ! بر خويش رحمی
بکن کاری که يک قدری بفهمی!

بدن ها فرق دارد با بدن ها
خصوصاً مال دخترها و زن ها

همه يک شکل و جور و قالبی نيست
نمی فهمی؟ زن است اين، طالبی نيست

يکی را پرده باشد نازک و ُترد
شود زائل اگر يک ضربه ای خورد

يکی را پرده کشدار و غشائی است
مثال شخص آقا ارتجاعی است

که تا وقتی که آن بانو نزايد
از آن يک قطره هم خون در نيايد

يکی هنگام ورزش داده از دست
يکی تا آخرش همراه او هست

تو آمار از کجا کردی فراهم
بيا يکخرده آگه کن مرا هم

من اينها را که گفتم مستند بود
قوانين ازل بود و ابد بود

ندارد حرف من ردخُور ز قرصی
ولی تو بايد از دکتر بپرسی

که او بی پرده‌تر از پرده گويد
برايت واضح و گسترده گويد
***
امام ِ جمعه‌آ، يک چيز ديگر
نميدانی، نميفهمی، مکرر!
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


نميدانی کلک هم ميتوان زد
دولک را بر الک هم ميتوان زد

طرف گر حفظ کرده پرده‌اش را
بسا که خرد کرده نرده‌اش را

اگر وارد شدن از درٰ، حرامست
يقين راه حلال از پشت‌بامست

ز بيزينس هم اينجا غافلی تو
که نا آگه ز حل مشکلی تو

اگر شد پرده ای هرگونه پاره
تجارت، کرده پيدا راه چاره

بدوزد پرده را نرس و پرستار
"خدايا زين معما پرده بردار"

(بکارت را ز مريم بايد آموخت
که بعد از زايمان هم ميتوان دوخت)

بکارت چيست قفل حفظ ناموس؟
نجابت در پس‌اش محفوظ و محبوس؟
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


اگر داری دلارش يا ريالش
بزن آن را بخیّه، بی خيالش!

تجارت، ميکند حفظ بکارت
بود ناموس‌ها دست تجارت

چو ميخواهد بکارت شاه‌داماد
بخر آن را برايش؛ نرخِ آزاد

اگر دارای ناموس است از اين راه
به بی ناموسی‌اش صد بارک الله

((هم اکنون هم خبر آمد ز شانگهای
امام جمعه جانم، گوش کن، های!

بکارت‌های ناب دخترانه
به بازار جهالت شد روانه

بگو آنجا به مأمور سفارت
که بفرستد دوتا جعبه بکارت

خودت بفروش با نرخ مناسب
بشو کلاً حبیب‌الله کاسب

"آهای ملت بیا شیکه بکارت"
"رسید از چین، پلاستیکه بکارت"

"اگر خواهی ببینی میچکد خون"
"ازاله میکنم پشت تریبون" ....))
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


نميگويم که هرج و مرج خوبست
و يا بی بند و باری مطّه-لوب است!

ولی آقا پسر يا شاه داماد
نموده باغ ها را قبلاً آباد

چه حالی کرده با زن‌های بيوه
به هر باغی که رفته خورده ميوه

تنی اينسوی و آنسو تاب داده
"مزارع" را يکايک آب داده

بسا با دختران نزديک گشته
روابط مثل نخ باريک گشته

پس از کلی که لذت ها چشيده
کنون آقاپسر بيرون کشيده!

بيفتاده به فکر خانواده
زنی خواهد نجيب و صاف و ساده

يکی دختر که چشم و گوش بسته‌ست
نديده مرد در کنجی نشسته‌ست

نرفته باشد از خانه به بيرون
نديده باشد او را مهر گردون

لبش از طعم بوسه بی خبر باد
تنش از هرچه لذت برحذر باد

به عزلت بوده عمری کنج خانه
شمرده سال ها را دانه دانه

که اين آقا بيايد بهر غارت
که بردارد از او مهر بکارت
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


ز صيغه بگذريم و صيغه‌بازی
که مذهب راضی و دلال راضی

اگر مردک بکارت داشت صد بار
ازاله کرده بود آن را به تکرار

امام ِ جمعه آ! قدری حيا کن
دکانی ديگری اين جمعه وا کن

نگو از آنچه سررشته نداری
نرو دنبال نطق ابتکاری

مناسبتر بکن دائر دکان را
که بشناسی همه اجناس آن را

فوراگزامپل دکان بول و غايط
بگو آنقدر تا جانت درآيد
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
براي بالاتر از هجده سال است. حالا که گذارتان ميفتد اين‌يکي را هم بخوانيد.
اينهم تعطيلات رفتن من عاشق!


گویی غزل عشق و اروتیسم نگویم؟!


دیوانه‌ام از دست تو، دیوانه‌ترم کن!
دیوانه‌ترین آدم این بوم و برم کن!

محو تو چنانم که ندارم خبر از خویش
داری اگر از من خبری، پس خبرم کن

خواهم ز فراقت بنهم سر به بیابان
لطفاً تو بیا منصرف از این سفرم کن

آن دست که بر سینه ی من می‌زنی ای دوست
پائینترکی حلقه به دور کمرم کن

هجر تو درآورده به قرآن پدرم را
من که به درک، رحم به حال پدرم کن

قند و شکرست آن لب و دندان که تو داری
لبخند بزن، تاجر قند و شکرم کن

سرچشمه ی مجموع هنرهاست لب تو
یک بوسه بده وارد جشن هنرم کن
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

SexyBoy
 
شعر سکسی


گر حق و حقوق من و عشقم نشناسی
پس حداقل فکر حقوق بشرم کن!

با خلق خدا خوبم و با خویش گرفتار
آسوده ز بدخُلقی این یک نفرم کن

اینقدر مزن حافظ و سعدی به سر من
فکر غزلّیات نکن، فکر سرم کن

از خواجه مزن فال که من صبر ندارم
الآنه و الساعه قرین ظفرم کن

بابای تو میخواست ز من کلیه و دادم
حالا به تلافی تو علاج جگرم کن

یک بوسه به من در ملأعام بکن لطف
در حلقه‌ی عشاق جهان معتبرم کن

لفظ ادبی تازه‌تر از این چه بگویم
من شام سیاهم، تو پدرسگ سحرم کن

در نقشه‌ی جغرافی‌ات ای خسرو عالم
لطفی کن و اندازه ی شیخ قطرم کن

در خطّ تو این گوشه، عمودم به بطالت
هندسّه اگر هست به یادت، وترم کن

از خانه‌ی خود تا سر کوی تو درازم
دور خودت ای یار بپیچان فنرم کن

تا خود نشوم منفجر از شدت عشقت
باروت مرا خیس بکن، بی خطرم کن
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
صفحه  صفحه 4 از 18:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  پسین » 
شوخی و سرگرمی سکسی

شعر سکسی

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2024 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA