خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شوخی و سرگرمی سکسی انجمن لوتی / شوخی و سرگرمی سکسی /

Sexy Jokes - جوک های سکسی


صفحه  صفحه 104 از 105:  « پیشین  1  ...  102  103  104  105  پسین »
mahdi75 مرد #1,031 | Posted: 22 May 2020 18:34
کاربر

 
داشتم شربت میخوردم
لیوان لیز خورد از دستم افتاد رو خشتکم

الان تخمام شربتی شده
کسی تخم شربتی دوس داره؟
---------------------------------------------------

با دوست دخترم رفتم بیرون! یه سگ دیده
گفت: کیشش کن بره میترسم
یه سنگ زدم تو سرش پاشد دنبالمون!
پریدم بالاى درخت به دوست دخترم گفتم
چرا نمیاى بالا الان تیکه پارت میکنه؟؟!
میگه : مگه من زدم؟؟؟

سگه از خنده مُـرد
-------------------------------------------------------

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ یکی از بستگان
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ کنار ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ !!؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ شبا میاد اینجا می خوابه اومدم بیدارش کنم بریم خونه
.
والااااااا دنبال شوهر میگردن
نمیدونن چجوری سر صحبتو باز کنن !
----------------------------------------------------------

یارو ميره خواستگاري
خانواده عروس ازش ميپرسن :
حالا چيزي هم داري ؟
.
.
.
.
.
ميگه : آره ، الان در بيارم يا شب عروسي !!
Make the REST of your life, the BEST of your life
      
mahdi75 مرد #1,032 | Posted: 22 May 2020 19:47
کاربر

 
دختره رفته پُمپ بنزین...
مأمور پمپ پرسید: چقدر ظرفیت دارید؟
.
.
.
.
دختره گفته:تا 15سانت مشکلی ندارم!!!
--------------------------------------------------------
اگه با پنج تا قزوینی تو آسانسور گیر کنی، چیکار میکنی؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الکی فکر نکن ، هیچ کاری نمیتونی کنی !
فقط سعی کن بهت خوش بگذره....!!
---------------------------------------------------------
طرف تو قزوین از اتوبوس پیاده شد گوزید.
دو نفر افتادن دنبالش هر جا رفت اومد
یارو رفت تو یه کوچه دید بن بسته
برگشت با حالت التماس
به اون دو نفر گفت چی میخواین؟؟
یکی از دونفر گفت :
بوق میزنی سوار نمیکنی ببم جان!!
----------------------------------------------------------------
تو زندگی مهمترین چیز اینه که شلوارتو خوب بکشی بالا
چون به هر موفقیتی برسی میگن: این همونیه که نمیتونست شلوارش و بکشه بالا
------------------------------------------------------------------------------------
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
.
.
.
.

.
.
.
ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻪ

ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺭﮔﯿر ﺍﯾﻨﻢ ﮐﻪ: ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ؟؟؟!!
-----------------------------------------------------------------
وقتی يک شانه تخم مرغ از یک کتاب گران تر است،
معلوم ميشود که ارزش کون مرغ از مغز يک نويسنده بيشتر است!

(باجناق دکترشريعتی که مرغداری داشت)
Make the REST of your life, the BEST of your life
      
mahdi75 مرد #1,033 | Posted: 22 May 2020 22:51
کاربر

 
یه دوست دختر داشتم اوایل دست نمی داد...
ولی اواخر روزی یکی دو دست میداد

-------------------------------------------------------------------------------
قدیما که هنوز ولنتاین معروف نبود
یه بار دختر خاله‌م یه خرس آورده بود خونه‌شون می‌گفت:
از طرف شرکت بهمون هدیه دادن
حالا از همون شرکتشون بچه هم داره !!!

-------------------------------------------------------------------------------
ﺯﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺗﻮﯼ ﺗﺨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪ !
ﺯﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ :
ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎ !
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﻮﻥ ﻧﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ! ﺗﻮ ﻣﺜﻼ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯼ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﺪﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ؟
ﺯﻥ : ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﺳﺖ ! ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺧﺮﯾﺪﻡ !

ﺷﻮﻫﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ! ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭ ﺻﺒﺢ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺯ ﺗﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﻭﯾﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ !
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮ، ﺑﺨﻮﺭ. ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ !
ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺭﻡ!
--------------------------------------------------------------------------------

پسره با پدرش میره حموم چیز باباشو میبینه میگه بابا این چیه
بابا: این تراکتوره این دو تا گردی لاستیکاشه

نصف شب پدر در حال کردن بوده بچه سرشو از زیر پتو در میاره میگه بابا بابا گاز بده دو تا لاستیک نرفته تو !!
Make the REST of your life, the BEST of your life
      
soniyahot زن #1,034 | Posted: 22 May 2020 23:00
کاربر

 
امریکایی : گلف بازی کنیم؟
فرانسویی : اوکی
غضنفر : چی لازم داریم؟
امریکایی : چوب . تو­پ . سوراخ
فرانسوی : من توپ دارم
امریکایی : من چوب دارم
غضنفر : خیلی نامردین من بازی نمیکنم
مرد=زن

جداسازی‌های جنسیتی توهین به انسانیت است
      
TheWalkingDead مرد #1,035 | Posted: 23 May 2020 19:02
کاربر

 
دارو چیست ؟

دارو عبارت است از مجموعه‌ای از عوارض جانبی که بعضاً ممکن است اثرات درمانی نیز داشته باشد ، برای رفع این عوارض جانبی داروهای دیگری تجویز می‌شوند که خود این چرخه تا نابودی کامل بیمار طی می‌شود !

----------------------------

دیروز سوار تاکسی شدم ، رسیدیم مقصد ، به راننده گفتم چقدر میشه آقا ؟

راننده پرسید تنهایی ؟

یه لحظه بدجوری حالم گرفته شد ؛ یه آه از ته دلم کشیدم و گفتم خـــــیــــــلـــــــــی وقته .....

یهو راننده گفت زر نزن بابا ، سه تومن بیا بالا !
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا ---- آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
      
TheWalkingDead مرد #1,036 | Posted: 24 May 2020 00:20
کاربر

 
آقا ، اینایی که میرن خواستگاری ، نه ماشین دارن ، نه خونه دارن ، نه پول دارن و نه شغل ؛ دقیقاً فازشون چیه ؟

خوب یهویی بگید اومدم دخترتونو بکنم ، برم !
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا ---- آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
      
TheWalkingDead مرد #1,037 | Posted: 24 May 2020 01:27
کاربر

 
هر وقت کسی بهتون گفت : هر طور راحتی

یه دونه محکم با پشت دست بزنید توی دهنش تا بفهمه چه طوری راحتید !
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا ---- آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
      
TheWalkingDead مرد #1,038 | Posted: 24 May 2020 17:29
کاربر

 
پیانیست ایرانی دعوت میشه به یک فیل‌هارمونی توی خارج از کشور و قرار میشه کنسرت اجرا کنه
تا میاد شروع کنه به زدن یکی از وسط جمعیت داد می‌زنه یاشاسین آذربایجان ! یاشاسین آذربایجان !
پیانیسته یهو استرس میگیره و این یارو هم هی به کارش ادامه می‌داده !

بعد از هر قطعه و وسط هر قطعه هر جا آهنگ اوج می‌گرفته ؛ یارو بلند داد می‌زده یاشاسین آذربایجان ! یاشاسین آذربایجان !
پیانیست ایرانی هم هی معذب می‌شده و استرسش بیشتر و بیشتر می‌شده !
هر چی فکر می‌کنه می‌بینه یارو رو تا حالا ندیده و طرف رو نمی‌شناسه و بعیدم می‌مونه که یارو بشناسدش !

کنسرت تموم میشه ؛ پیانیسته با زور و زحمت خودشو می‌رسونه به یارو میگه تو از کجا فهمیدی من آذری هستم ؟
یارو میگه من از اونجایی فهمیدم که آذری هستی که وقتی نشستی پشت پیانو ، چند کیلو صندلی رو نکشیدی جلو ؛ دو تن پیانو رو کشیدی عقب !
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا ---- آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
      
mahdi75 مرد #1,039 | Posted: 24 May 2020 23:08
کاربر

 
دختره میره به باباش میگه:
بابا دوس پسرم بهم میگه جلو بندیت خیلی خوبه،
شاسیتم که بلنده ، کمک فنرا و ایر بگاتم که عالین!!
اینا یعنی چی؟؟
.
.
.
.
باباش میگه:
برو بش بگو اگه بفهمم در باکو باز کردی،
بنزین ریختی توش یا جلوبندیو دستکاری کردی یا کیسه هوا هارو بادشون کردی،
بابام مياد دنده شو جورى از اگزوزت ميكنه تو كه از در رادياتت بزنه بيرون...!

----------------------------------
من از اولم با گوشي لمسي مشکل داشتم
ديشب خواستم به رئيسم بنويسم "اوضاع نت خرابه" نوشتم "اوضاع ننت خرابه"

شبونه حکم اخراجمو با پيک موتوري فرستاد دم خونمون!
Make the REST of your life, the BEST of your life
      
mahdi75 مرد #1,040 | Posted: 25 May 2020 00:35
کاربر

 
دوس دختر خوب اونیه که:
ی کارایی انجام بده که دوس پسرش از رفتن به تایلند منصرف بشه!!!
هدف بنده از این نصیحت عدم خروج ارز و حفظ ذخایر ارزی مملکت هستش
--------------------------------------------------------------------------------------
به جعفر میگن نظرتو در مورد موفقیت بگو ؟؟؟؟؟!!
.
.
میگه موفقیت برا بچه سوسولاس مرد باید بگاااااااااااا بره
----------------------------------------------------------------------------------------
آخرین تماسِ جنسی مهمی که داشتم
اون موقعی بود که خانم پرستار ختنه‌ام کرد
----------------------------------------------------------------------------------------
پزشکی با پرستارش رابطه نامشروع داشت. بعد از مدت کوتاهی پرستار گفت که حامله شده.
پزشک که تمایل نداشت همسرش از این رابطه بو ببره مقداری پول به پرستار داد و گفت برو ایتالیا و اونجا زایمان کن.
پرستار گفت باشه، ولی من چطوری میتونم بهت خبر بدم که بچه به دنیا اومده؟
پزشک گفت: هیچی، کافیه یه کارت پستال برای من بفرستی و پشتش بنویسی "اسپاگتی".
اون موقع من میام و هزینه ها رو پرداخت می کنم. پرستار پول رو گرفت و به ایتالیا پرواز کرد.
شش ماه بعد همسر دکتر به مطبش زنگ زد و گفت عزیزم امروز یه کارت پستال خیلی عجیب برات از اروپا اومده و من نمیدونم معنیش چیه.
دکتر گفت صبر کن میام خونه برات توضیح میدم.
بعد از ظهر وقتی دکتر به خونه برگشت و کارت پستال رو خوند، دچار حمله قلبی شد و رو زمین افتاد.
ماموران اورژانس اونو به اتاق عمل بردن و جراح برای آرامش دادن به زن برگشت.
جراح پرسید علت ایست قلبی چیه؟
زن کارت پستال رو در آورد و پشتش رو خوند: "اسپاگتی، اسپاگتی، اسپاگتی، اسپاگتی . دوتا با سوسیس و دوتا بدون سوسیس!!
Make the REST of your life, the BEST of your life
      
صفحه  صفحه 104 از 105:  « پیشین  1  ...  102  103  104  105  پسین » 
شوخی و سرگرمی سکسی انجمن لوتی / شوخی و سرگرمی سکسی / Sexy Jokes - جوک های سکسی

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا