گفتگوی آزاد

Puzzle | معما


صفحه  صفحه 49 از 71:  « پیشین  1  ...  48  49  50  ...  70  71  پسین »
 مرد
#481   Posted: 12 Aug 2013 23:49
اون چیه که گرده ولی گردونیست
شیره ولی درنده نیست
زرده ولی زردآلو نیست
شمشیره ولی برنده نیست
روزگار سوار بر مرکب خود می تازد و خزان پشت خزان
بهاران از پس بهاران و من دست برندارم
و به امید آن آینده روشن، ظلمت سیاه شب را نظاره گرم
که صبح دولت امید بدمد
 
     
  
 
#482   Posted: 13 Aug 2013 00:48
تا حالا شده بگم..همه فکر کنند جوابی هست واسه این معما؟شایدم اسونه یا شنیدین من بلت نیستم..

سه تا دوست پول رو هم میزارن ..نفری ۱۰۰تومان..باهاش میرن یه ساعت میخرن ۳۰۰ تومان..
وقتی صاحب مغازه میاد به شاگردش که ساعتو فروخته اعتراض میکنه که ساعت رو ۵۰ تومان گرون فروختی و برو بهشون ۵۰ تومان رو پس بده
شاگرد هم ۲۰ تومانشو خودش بر میداره و نفری ۱۰ تومان هم میده به اونها..
حالا سوال اینه
با کسر نفری ۱۰ تومان بنابراین هر نفر برا پول ساعت ۹۰ تومان گذاشتند که جمع سه نفر میشه ۲۷۰ تومان و شاگردم ۲۰ تومان برداشته..خب ۲۷۰ با ۲۰ میشه ۲۹۰ ...۱۰ تومان دیگه کجاست و چی شده؟
 
     
  
 
#483   Posted: 13 Aug 2013 01:01
mereng: سادست داداشم.اون جنس دویست و پنجاه تومان بوده که با بیست تومن برداشته شده توسط شاگرد دویست و هفتاد حساب شده.و سه تا نود تومن دویست و هفتاد تومن
عزیزم از پایین حساب نکن معماست ..کاسبی که نیست..اونا ۳۰۰ تومان دادن کاری به فی اصلی نداریم
۵۰ قرار بوده پس بده نفری ۱۰ داده ۲۰ هم خودش برداشته..اونا پس ۹۰ گذاشتند ۲۰ هم خودش برداشته ۱۰ تومان دیگه کو؟
من نگفتم ۲۷۰ بگو چجوریه گفتم از سیصد ۱۰ تومان کو....من اول همینو گفتم پیش خودم
 
     
  
 مرد
#484   Posted: 13 Aug 2013 15:47
sa200222: تا حالا شده بگم..همه فکر کنند جوابی هست واسه این معما؟شایدم اسونه یا شنیدین من بلت نیستم..

سه تا دوست پول رو هم میزارن ..نفری ۱۰۰تومان..باهاش میرن یه ساعت میخرن ۳۰۰ تومان..
وقتی صاحب مغازه میاد به شاگردش که ساعتو فروخته اعتراض میکنه که ساعت رو ۵۰ تومان گرون فروختی و برو بهشون ۵۰ تومان رو پس بده
شاگرد هم ۲۰ تومانشو خودش بر میداره و نفری ۱۰ تومان هم میده به اونها..
حالا سوال اینه
با کسر نفری ۱۰ تومان بنابراین هر نفر برا پول ساعت ۹۰ تومان گذاشتند که جمع سه نفر میشه ۲۷۰ تومان و شاگردم ۲۰ تومان برداشته..خب ۲۷۰ با ۲۰ میشه ۲۹۰ ...۱۰ تومان دیگه کجاست و چی شده؟
این یه معماست که دکتر حسابی خیلی روش کار کرده و در آخر فهمیده که این یه مشکل ریاضی هستش و وجود خارجی نداره
حتی خودتم نمیتونی اینو جواب بدی
 
     
  
 مرد
#485   Posted: 13 Aug 2013 18:29
Alijigartala: تا حالا شده بگم..همه فکر کنند جوابی هست واسه این معما؟شایدم اسونه یا شنیدین من بلت نیستم..

سه تا دوست پول رو هم میزارن ..نفری ۱۰۰تومان..باهاش میرن یه ساعت میخرن ۳۰۰ تومان..
وقتی صاحب مغازه میاد به شاگردش که ساعتو فروخته اعتراض میکنه که ساعت رو ۵۰ تومان گرون فروختی و برو بهشون ۵۰ تومان رو پس بده
شاگرد هم ۲۰ تومانشو خودش بر میداره و نفری ۱۰ تومان هم میده به اونها..
حالا سوال اینه
با کسر نفری ۱۰ تومان بنابراین هر نفر برا پول ساعت ۹۰ تومان گذاشتند که جمع سه نفر میشه ۲۷۰ تومان و شاگردم ۲۰ تومان برداشته..خب ۲۷۰ با ۲۰ میشه ۲۹۰ ...۱۰ تومان دیگه کجاست و چی شده؟

این یه معماست که دکتر حسابی خیلی روش کار کرده و در آخر فهمیده که این یه مشکل ریاضی هستش و وجود خارجی نداره
حتی خودتم نمیتونی اینو جواب بدی
ساعت ارزشی برابر ۲۵۰ تومن داره. این ۲۵۰ تومن که همراه این سه نفره. نفری ده تومن هم دارن که میشه ۳۰ تومن. با ۲۵۰ تومن میشه ۲۸۰ تومن. ۲۰ تومن که تو جیب شاگرده
عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
 
     
  
 مرد
#486   Posted: 13 Aug 2013 18:34
alinumber7: ساعت ارزشی برابر ۲۵۰ تومن داره. این ۲۵۰ تومن که همراه این سه نفره. نفری ده تومن هم دارن که میشه ۳۰ تومن. با ۲۵۰ تومن میشه ۲۸۰ تومن. ۲۰ تومن که تو جیب شاگرده
برعکس که حساب کنی ۱۰ تومن اضافه میاد
مشکل از محاسبات ریاضیه
 
     
  
 مرد
#487   Posted: 13 Aug 2013 18:37
Alijigartala: برعکس که حساب کنی ۱۰ تومن اضافه میاد
مشکل از محاسبات ریاضیه
میدونم. ولی قضیه اینه که فقط از اون ور درست حل نمیشه. ولی از راه دیگه ش بریم حل میشه
علی انیشتین
عقده یعنی کسی که اولین بار میره تو لیست، مدتش طبق قوانین باید سه روز باشه ولی یهو میشه دو ماه
 
     
  
 مرد
#488   Posted: 1 Nov 2013 04:28
ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺻﺒﺢ ِ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ .ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺒﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ.ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﺎﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ, ﻋﺴﻞ, ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
لوتی هم نسلش عوض شده :-D
یه مدت نبودیم هم نسلای ما رفتن ی سری جدید اومدن :-D
 
     
  
 مرد
#489   Posted: 4 Nov 2013 02:13
aloneLORD: ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺻﺒﺢ ِ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ .ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺒﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ.ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﺎﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ, ﻋﺴﻞ, ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
چشامو اول باز میکنم
من اگر کشته شوم باعث بد نامي توست!
موجب شهرت بي باکيو خود کاميه توست!
 
     
  
 
#490   Posted: 4 Nov 2013 13:27
۹۸٪درصد افراد نمیتونن این جواب درست بدن
*یک مردی ازدواج میکنه
*یک سال بعد دوباره ازدواج میکنه
*یک سال بعد دوباره ازدواج میکنه
*یک سال بعد دوباره ازدواج میکنه
نام این مرد چیست؟
نامرد و چهار زن نیست
جواب صحیح رو خصوصی اگر امکان داره بفرستید
 
     
  
صفحه  صفحه 49 از 71:  « پیشین  1  ...  48  49  50  ...  70  71  پسین » 
گفتگوی آزاد

Puzzle | معما

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites