تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

Positive Thinking | مثبت اندیشی

صفحه  صفحه 11 از 48:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  47  48  پسین »  
#101 | Posted: 10 Jun 2011 14:07

مثبت اندیشی در زندگی شخصی و کاری
قسـمـت اعـظـم استرس و بدبختی زندگی آدم ها به خاطر منفی نگری ومنفی بافی است.همیشه جنگی سهمگین بین تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است، و اکثر اوقات این نیروهای منفی هستند که حکمفرما میـشونـد. گـاهی اوقات وقتی به خودمان می آییم میبینیم کـه نتوانسته ایم جلوی این نیـروهـا و تـفـکرات منـفـی را بگیریم و آنها موفق شده اند همه ی زندگی ما را اسیر خود سازند.
عـقـل سـلیم حکـم میـکند که تفکر مثبت و مثبت اندیشی تـاثیر بسیار خوبی بر همه ی ما دارد. من خودم به شخصه خیلی سعیمی کنم تا مثبت نگری را در زندگی خود الگو سـازم، اما گاه گداری تفکرات منفی به سراغم می آیند، و باید اعتراف کنم که طبیعت انسان، تفکرات منفی را خیلی زودتر و راحت تر از تفکرات مثبت جذب می کند. به نظر من بهترین زمان برای مرور تفکرات واندیشه های مثبت در ذهن، قبل از خواب و در رختخواب است....مثبت اندیشی در زندگی شخصی و کاریقسـمـت اعـظـم استرس و بدبختی زندگی آدم ها به خاطر منفی نگری ومنفی بافی است.همیشه جنگی سهمگین بین تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است، و اکثر اوقات این نیروهای منفی هستند که حکمفرما میـشونـد. گـاهی اوقات وقتی به خودمان می آییم میبینیم کـه نتوانسته ایم جلوی این نیـروهـا و تـفـکرات منـفـی را بگیریم و آنها موفق شده اند همه ی زندگی ما را اسیر خود سازند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#102 | Posted: 10 Jun 2011 14:08
اگر بفهمید از استعداد و توانمندی و هوش سرشار

بر خوردارید کافی نیست .

اندیشه مثبت به خودی خود جواب نیست

منطق و استدلال به خودی خود تغییر مورد نظر شما را

ایجاد نمی کنند . زیرا اینها با ضمیر نیمه هشیار شما -

رابطه بیرونی دارند . اگر تغییر بتواند از بیرون از بانک حافظه

نیمه هشیار شما صورت خارجی پیدا کند - زندگی تان چقدر

متفاوت خواهد شد . می توانید عادات نخواستنی مانند سیگار

کشیدن و پر خوری راصرفا با فکر کردن به آنها در سطح هشیار و

گفتن (( از این کار دست می کشم )) از بین ببرید .

خشم - نگرانی - احساس گناه و احساس شکست

و ناکامی دیگر بخشی از زندگی شما نخواهد بود .

اعتماد به نفس عالی و احساس کنترل وتسلط شما را به

سمت زندگی موفق و بهروزی شخصی سوق می دهد .

تاییدات مثبت به شما امکان می دهد از همه

توانمندی های خود استفاده کنید.

دکتر والتر دویل استیپلز

من هم خدایی دارم
     
#103 | Posted: 10 Jun 2011 14:29 | Edited By: yashark23

مثبت اندیشی یا منفی بافی؟
امتیاز ما نسبت به آنها که غرق شدند فقط این بود که ما به طبیعت احترام گذاشتیم و نشانه های سر راه خود را جدی گرفتیم.
روزی بین شاگردان شیوانا در مورد معنای مثبت نگری و خوش بینی و منفی نگری و بدبینی اختلاف افتاد. یکی از شاگردان خود را به شدت مثبت اندیش و مثبت نگر می دانست و معتقد بود که هر اتفاقی در عالم به خیر اوست و دیگری معتقد بود که مثبت اندیشی بیش از حد، نوعی ساده لوحی است که باعث می شود فرد مثبت نگر جنبه های منفی و خطرناک زندگی را نبیند و بهتر است انسان همیشه جانب احتیاط را رعایت کند و بنا را بر این بگذارد که در هر اتفاقی که قرار است رخ دهد شاید خطری نهفته باشد.
شاگرد به شدت روی نظریه ي خود پافشاری می کردند و هیچ یک از موضع خود پایین نمی آمدند. ناگهان شیوانا با اشاره به شاگردان به ایشان فهماند که در چند قدمی آنها زیر سنگی بزرگ مار سمی خطرناکیخوابیده است. همه شاگردان بخصوصدو شاگرد مدعی مثبت اندیشی و منفی نگری با سرو صدا از جا پریدند. شاگرد مثبت اندیش از جمع خواست تا از سنگ فاصله بگیرند و در جایی دیگر بنشینند، اما فرد منفی نگر می گفت که بهتر است مار را بکشیم تا به ایشان و افراد دیگر صدمه نرساند. جمعی از شاگردان به همراه شیوانا و فرد مثبت اندیش از مار فاصله گرفتند و در جایی دیگر نشستند. شاگرد منفی نگر به همراه عده ای دیگر به سراغ مار رفتندو با زحمت زیاد او را کشتند. وقتی مار کشته شد و شاگرد منفی نگر به جمع پیوست خطاب به شیوانا گفت:" استاد! آیا حق با من نبود!؟ الآن دیگر ماری برای ترسیدن وجود ندارد. پس می توانیم آسوده و آرام به سر جای خود برگردیم و آنجا اطراق کنیم. اگر خوشبینانه برخورد می کردیم و حضور ما را نشانه ي مثبت و اتفاق خیر می گرفتیم الآن دیگر آن استراحت گاه راحت را در اختیار نداشتیم!"
شیوانا لبخندی زد و هیچ نگفت اما در عین حال به سر جای اول بازنگشت و به همراه شاگرد مثبت اندیش و تعدادی دیگر از شاگردان در محل جدید چادر زد و در آنجا مستقر شد. شب که فرا رسید باران شدیدیگرفت و سیل به راه افتاد. بر حسب اتفاق سیل از همان مسیری عبور کرد که شاگرد منفی نگر مار را کشته بود. چون شب و تاریک بود کسی نتوانست به آنها کمک کند و در نتیجه سیل ایشان را با خود برد.
صبح که طوفان و سیل خوابید. شاگرد مثبت اندیش به شیوانا گفت:" آیا مار انتقام خود را از ایشان گرفت!؟ یا اینکه شاگرد منفی نگر در دام منفی اندیشی خود افتاد!؟"
شیوانا سری تکان داد و گفت:" مار اگر زرنگ بود از دست شکارچیان در می رفت و اجازه نمی داد آنها او را بکشند. شاگرد منفی نگر هم اگر زیاد خود را در دام مثبت و منفی نمیانداخت می توانست بفهمد که در مسیل چادر زده است و امکان خطر وجود دارد. امتیاز ما نسبت به آنها که غرقشدند فقط این بود که ما به طبیعت احترام گذاشتیم و نشانه های سر راه خود را جدی گرفتیم و به محل سالم نقل مکان کردیم. مثبت و منفی وجود ندارند. هرچه هست فقط نشانه است و علامت.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#104 | Posted: 10 Jun 2011 14:33 | Edited By: ALI2012
plangton31

پلانگتون جان واقعا تایپیک پرمحتوایی داری دستت درد نکنه

راز دلم را فقط تو میدانی و دلت
گوشه ای از قلبت پنهان دار دوستت دارم هایم را
*ای عشق*
***M***
     
#105 | Posted: 10 Jun 2011 14:50
پلنگتون جان پست 104 که من فرستادم بالاش عکس داره?!?

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#106 | Posted: 10 Jun 2011 15:08

مـثبـت‌انـد‌یشـی؛
کـلیـد‌ موفـقیـتبه منظور بهره‌گیری تمام و کمال از انرژی مثبت د‌رونی، شما ملزم هستید‌ تا تغییراتی را د‌ر د‌رونخود‌ ایجاد‌ کنید‌. باید‌ با د‌ید‌ی مثبت به زند‌گی نگاه کنید‌. طرز فکر و نگرش خود‌ را به طور کلی تغییر د‌هید‌ و د‌ر عمیق‌ترین لایه‌های مغزی خود‌ انرژی مثبت را جای د‌هید‌. باید‌ ترس‌های خود‌ را کنار بگذارید‌ و... سست اراد‌گی و بی‌عقید‌گی را از خود‌ د‌ور کنید‌. د‌ر این قسمت نکاتی ارائه شد‌ه که با استفاد‌ه از آن به راحتی می‌توانید‌ مثبت‌اند‌یشی را د‌ر خود‌ افزایش د‌هید‌. د‌ر مکالمه‌های د‌رونی فقط از عبارات مثبت استفاد‌ه کنید‌. از لغاتی نظیر: من می‌توانم، من قاد‌ر هستم، چنین چیزی ممکن است و از عهد‌ه انجام آن برمی‌آیم، استفاد‌ه کنید‌.نکات زیر هم د‌ر این زمینه کمک نکات زیر هم د‌ر این زمینه کمک فراوانی به شما خواهند‌ کرد‌:
۱) توکل به خد‌ا د‌اشته باشید‌
.۲) همواره شاد‌ی، قد‌رت و موفقیت راد‌ر وجود‌ خود‌ زند‌ه نگه د‌ارید‌
.۳) از افکار منفی به شد‌ت د‌وری کنید‌ و افکار سازند‌ه و شاد‌ی‌بخش را جایگزین کنید‌
.۴) د‌ر هنگام صحبت کرد‌ن با د‌یگران از لغاتی استفاد‌ه کنید‌ که حس احترام، شاد‌ی و موفقیت را د‌ر آنها زند‌ه کند‌
.۵ ) فیلم‌ها و سریال‌هایی را تماشا کنید‌ که باعث ایجاد‌ خوشحالی د‌ر شما می‌شوند‌.
۶ ) اخبار را د‌نبال کنید‌ و روزنامه بخوانید‌؛ اما این کار را کاملاً بی‌طرفانه و بد‌ون جانبد‌اری از فرد‌ یا گروه خاصی انجام د‌هید‌
.۷ ) با افراد‌ی معاشرت کنید‌ که خود‌شان منشأ نیروهای مثبت هستند‌.۸ ) نماز بخوانید‌ و د‌عا کنید‌
.۹ ) هنگام نشستن و یا راه رفتن، کمر خود‌ را راست نگه د‌ارید‌، این امر توانایی‌های ذاتی و اعتماد‌ به نفس شما را افزایش می‌د‌هد‌.
۱۰) پیاد‌ه‌روی کنید‌، شنا کنید‌ و یا ورزش‌های د‌یگری انجامد‌هید‌. این امر حس مثبت‌گرایی را د‌ر وجود‌ شما زند‌ه نگه می‌د‌ارد‌
.۱۱) فقط مثبت فکر کنید‌ و د‌ر افکار خود‌ نتایج مثبت را مورد‌ محاسبه قرار د‌هید‌. اگر د‌ر حال حاضر زند‌گی بر وفق مراد‌ شما نیست، مطمئن باشید‌ که با مثبت‌اند‌یشی می‌توانید‌ همه چیز را تغییر د‌هید‌.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#107 | Posted: 10 Jun 2011 19:57
رابطه بين طول عمر و خوش بيني
سـابق بـر ایـن مردم اعتقاد داشتند که آدم های خوب عمرکوتاهی دارند. این باور در قرن های ابتدایی رشد پیدا کردهبود. در آن زمان کودکان بسیاری به کام مرگ فرو می رفتندو انسان ها به راحتی با یک عفونت ساده جان میسپردند.امـا آیا به راستی رابطه ای میان شخصیت و سلامت وجوددارد؟ بـر پایه مطالعات علمی، اثبات این امر که افکار مثبتو یـا منفی می تواند بر روی سلامت فرد تاثیر گذار باشد بادشـواری هـایــی همراه است. اما هنوز دانشنمدان در پیاثبات این قضیه هستند.هـمــچنین شواهد بسیار زیادی وجود دارد که انسان هایمـنظم، دارای ثبات اجتماعی، و خوش بین، خیلی کمتر ازافـراد تـنـهـا، بـدبیـن و نـاراضی از زندگی، در معرض ابتلا بهبیماری های مختلف و در نهایت مرگ قرار می گیرند. تحقیقات گویای این مطلب هستند که خوش بینی، در نهایت زندگی طولانی مدت را برای شما به ارمغان می آورد، هر چند آنرا تضمین نمی کند. در تحقیقی که در طی 23 سال توسط دانشگاه"یل" و "میامی" در شهر "اوهایو" انجام شد، این نتیجه به دست آمد که افراد بالای 50 سالی که به افزایشسن خود با یک دید مثبت و به عنوان یک تجربه شیرین نگاه میکنند به طور متوسط تقریبا 7.5 سال بیشتر از افرادی که چنینطرز فکری ندارند، زندگی می کنند.اختلاف بزرگی است. ( محققان فاکتورهای مخلی از قبیل: نژاد، جنسیت، میزان سلامتی، طرز تفکر و تنهایی را نیز در نظر گرفتند). خوش بینی برای شما فوایدی دارد اما فشار خون بالا فقط موجب ضرر و زیان است! باید توجه داشته باشید که سایر گزینه ها برای افراد تحت آزمایش یکسان بود.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#108 | Posted: 10 Jun 2011 20:10
انسان آفتابی باشید
تحقیقات دیگری نیز، دال بر ارتباط خوش بینی و افزایش طول عمر وجود دارد. محققان مرکز مطالعات"مایو" زندگی و خصوصیات اخلاقی 447 نفر را در طی 30 سال مورد بررسی قرار دادند. کسانی که به عنوان "خوش بین" نامگذاری شده بودند نصف افرادی که "بدبین" و یا تلفیقی از "هر دو" بودند، به مرگ های ناگهانی دچار می شدند. همچنین این افراد همزمان با افزایش عمر، مشکلات کمتری در مورد سلامت فردی خود پیدا می کردند: محدودیت هایشان کمتر بود، دردهای محدودیت هایشان کمتر بود، دردهای کمتری داشتند و نسبت به دو گروه دیگر، انرژی بیشتری داشتند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#109 | Posted: 10 Jun 2011 20:12
در مطالعه ای به نام "نیمه پر یا خالی لیوان؟"
پژوهشگر دانشگاه هاروارد، دکتر "لوراکابزانکی" به این نتیجه رسید که خوش بینی به این معنا که مردم وقایع زندگی شان را برای خود و یا سایرین تعریف کنند، باعث می شود تا در مقابل حملات قلبی در حد بسیار زیادی مصونیت پیدا کنند. همچنین بررسی های دیگر نشان دهنده این حقیقت هستند که افراد خوش بین خیلی سریعتر از بدبینان پس از عمل باز قلب بهبودی حاصل می کنند. دکتر"کابزانکی" و سایر محققین معتقدند که احساسات منفی گرایانه و بدبینی مزمن، باید به عنوان عاملی در افزایش بیماری های قلبی در نظر گرفته شود.در این قسمت راههایی ذکر شده که ثابت می کنند اخلاق و ویژگی های فردی در سلامت و طول عمر افراد دخیل هستند.عصبانیت و ناامیدی های مزمن منجر به مصرف دخانیات، مشروبات الکلی و یا استفاده از سایر غذاهای ناسالم می شوند. یک فرد خوش بین با اراده محکم تری قدم در راه ترک عادات ناشایست می گذارد و یا سعی می کند به هیچ وجه به آنها معتاد نشود. این خوش بینی است که باعث می شود فرد در جستجوی مشاوره پزشکی و پیروی از آنها باشد. او راهی را بر می گزیند که از آن طریق خود را حتی الامکان از دچار شدن به بیماری های مختلف دور نگه دارد.این امکان هم وجود دارد که خوش بینی بر روی سیستم دفاعی بدن تاثیر مثبت گذاشته و آنرا تقویت کند. البته تحقیقات انجام شده در این زمینه تا به این لحظه نتایج مستدلی پیرامون این مطلب را ثابت نکرده اند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#110 | Posted: 10 Jun 2011 20:15
وجدان- - نعمتی که از آن بهرمند شدیم
باید توجه داشت که در کنار خوش بینی عوامل دیگری نیز در نظر گرفته می شوند. از آنجایی که شخصیت انسان ها از همان زمان تولد ودر دوران کودکی شکل می گیرد، گروهی تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا در منطقه "ریور ساید" پژوهش های خود را در سال 1920 بر رویعده ای کودک شروع کردند. نتایج این تحقیات حیرت انگیز بود. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که کودکانی که از همان آغاز کودکی از وجدان خود استفاده می کردند و نسبتا بچه های وظیفه شناسی بودند، در دوران زندگی خود با مشکلات و بیماری های کمتری برخورد می کردند. وجدان و وظیفه شناسی در این پژوهش ها بر اساس خصوصیات اخلاقی زیر تعریف شدهبود: نظم شخصی، توانایی توکل کردن، بیم و هراس، ارزش قائل شدن، وآرزوی رسیدن به اهداف. حتی اثبات شده که دارا بودن این خصوصیات در زندگی خیلی بیشتر از خوش بینی به شما کمک می کند و سبب می شود تا سراسر عمرتان سالم و سر زنده زندگی کنید. شاید خوش بینی هم جزئی از وجدان و ضمیرناخودگاه هر شخص باشد. نمی توان گفت که فکر کردن قبل از انجام عمل (که یکی از پیش نیازهای وجدان سالم است) همان خوش بینی محسوب می شود. اما وجدان می تواند پایه و اساس خوش بینی را برای فرد فراهم آورد.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
صفحه  صفحه 11 از 48:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  47  48  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / Positive Thinking | مثبت اندیشی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites