تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

Positive Thinking | مثبت اندیشی

صفحه  صفحه 31 از 48:  « پیشین  1  ...  30  31  32  ...  47  48  پسین »  
#301 | Posted: 11 Jun 2011 20:30
نتیجه مثبت اندیشی  ورابطه آن با  موفقیت در زندگی :
یک سال دانش آموزان تیم پینگ پنگم را بهمسابقات استانی بردم وقتی در ماشین نشستم روبه دانش آموزانم کردم وبه آنهاگفتم بچه ها من مطمئنم شما امسال حتمامقام اول را کسب خواهید کرد ویقین دارم که مدال طلا را از آن خود خواهیدکرد واین در حالی بود کهمسابقات استانی سال اولی بود که برگزار میشد ومن هیچگونه شناختی از تیمها ی دیگر نداشتم اما به خودم اطمینان دادم که حتما اولخواهیم شد وبا تفکر مثبت در جلسه قرعه کشی شرکت کردم اما موقع قرعه کشی مسئول مسابقات گفت خو بناحیه یک سرگروه الف وناحیه دو سرگروه ب خواهد شد من اعتراض کردم وگفتم ببخشید تیم مااز نواحی شما قویتر باشد وآنهاکه همه پیشکسوت بودندبه من که تازه سال دوم کارم بود چپ چپ نگاهی کردند ومغرضانه گفتندشما از یک مدرسه در یک شهر کوچک یک تیم آوردید وما از پنجاه مدرسه بهترین هارا آورده ایم وشما ادعامیکنید اول میشوید ومادوم اما من خیلی خونسرد وبا اطمینان تفکر مثبتم گفتم بله من اول می شوم ویقین دارم اینجا بود که حدود 14 تیم آن سال شرکت کننده بودند وتیم ماتوانست آن سال مقام اول راکسب کند وبه مرحله کشوری راه پیدا کند که البته اینها نتیجه طر تفکر مثبت اندیشی ما بود وایمانی که به قدرت لایزال الهی داشتیم وتوکل به او.که اگر او بخواهد همه چیز حل خواهد شد ومن به این باور رسیدم که اگرخداوند بخواهد انسان میتواند کوه را پنبه کند چرا که انسان همان است که می اندیشیدپس مثبت بیندیشید تا مشکلاتتان را از سرراهتان بردارید .

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#302 | Posted: 11 Jun 2011 20:32
مثـبت‌انـدیشی بـه هـمراه خـود صـلح، آرامــش، موفقیت، بـهبود در روابـط و سلامت جسمی را به دنبال دارد. با اتكا به تفكرات مثبت كارهای روزمره را راحت‌تر می‌توان به پایان رسـاند، زنـدگی روشـنی در انتـظارتان خواهد بود، و نهایتا ًشادیو رضایت بیشتری پیش رویتان قرار خواهد گرفت...

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#303 | Posted: 11 Jun 2011 20:33
 مثبت‌اندیشی فـرآینـدی همه‌گیر است. افرادی كه در كنار شما هستـند از تـفـكرات و حـالات درونـی شـما تـاثیر می‌پـذیرنـد. سعی كنید تا جایی كه می‌توانید به خوشحالی، مـوفـقـیت و سلامت فكر كنید. با چنین طرز تفكری دیگران تمایل پیدا می‌كنند تا شما را در كارهایتان یاری كنند. آنها ازامواج مثبتی كه شما از خود ساطع می‌كنید به شدت لذت می‌برند. به منظور بهره‌گیری تمام و كمال از انرژی مثبت درونی، شما ملزم هستید تا تغییراتی را در درون خودایجاد كنید. باید با دیدی مثبت به زندگی نگاه كنید، نتیجه موفقیت‌آمیز تمام تلاش‌های خود را از ابتدا در ذهنتان مجسم كنید؛ همچنین از هر گونه اقدام لازمی برای تثبیت موفقیتتان مضایقه نكنید.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#304 | Posted: 11 Jun 2011 20:38
چیزی که نحوه زندگی انسانها را مشخص می کند، تفسیر و نوع دیدشان نسبت به وقایع بیرونی است نه خود آن وقایع.سرمنشأ مثبت اندیشی از باورهای ما می آید. باورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشتش از زندگی و وقایع آن است که او را به سمت و سوی خوشبختی و یا بدبختی می برد. هر اتفاقی که در زندگی ما پیش می آید از نظر ما یا خوشایند است یا ناخوشایند. پس هرامری می تواند باعث خوشحالی و خوشبختی ما و یا باعث ناکامی و ناراحتی ما شود.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#305 | Posted: 11 Jun 2011 20:39
مثبت اندیشی به ما کمک می کند که بتوانیم تغییرات مفیدی در رفتار، گفتار، کار و زندگی خود ایجاد کنیم .کلمات نیز تأثیر بسیاری بر افکار و احساسات ما می گذارند. کلمات می تواند ما را بسیار هیجان زده، متأثر یا خوشحال کند. پس دقت کنید کلماتتان را در جهت مثبت و زیبا کردن افکار و احساساتتان به کار ببرید.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#306 | Posted: 11 Jun 2011 20:40
به کاربردن واژه ها و عبارات تأکیدی مثبت در زیباتر شدن افکار و اعمال ما و بهبود کیفیت زندگیمان تأثیر بسیار زیادی دارد و باعث ایجاد شور و شوق در زندگی می شود. مثل این جمله: «من شایسته موفقیت هستم و همیشه به اهدافم می رسم.»

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#307 | Posted: 11 Jun 2011 20:43
مثبت اندیشی و مثبت نگری درکلام دکترافروز
مثبت اندیشی مهم ترین گام در اضطراب زدایی و رسیدن به آرامش است. مثبت اندیشی یک هنر ارزشمند زندگی، پیشگیری از گمانه زنی های عجولانه و غیرمنطقی،خمیرمایه خویشتن داری، مقدمه لازم امیدآفرینی و درمان مؤثر نگرانی هاو پریشانی هاست.
در حقیقت همه انسان ها فطرتاً نیاز دارند در تعاملات بین فردی از معاشران خود انرژی مثبت و پویا دریافت نمایند. همه کوچک ترها و بزرگ ترها دوست می دارند همواره با نگاه مثبت به آن ها نگریسته شود و با کلام مثبت با آن ها سخن گفته شود. چرا که همه انسان ها دوست دارند شخصیت وجودشان موردتائید و تکریم واقع گردیده و همه نزدیکان و معاشران ابعاد مثبت و قابل تائید رفتار و شخصیت آن ها را مورد توجه و تاکید قرار دهند.به سخن دیگر، هیچ کس دوست نمی دارد که تمامی یا بخشی از شخصیت یک پارچه ایشان ولو به ظاهر به حق، مورد تکذیب و نقادی منفی گرانه واقع گردد؟ مثبت اندیشی یک هنر برتر اجتماعی و مقدمه لازم مطلوب اندیشی و امیدبخشی است.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#308 | Posted: 11 Jun 2011 20:44
از یک منظر دیگر انسان مثبت اندیش که با مثبت اندیشی و آرامش گری مستقیم و غیرمستقیم، خواسته و ناخواسته مؤثرترین گام را در تامین یا تقویت بهداشت روانی دیگران برمی دارد با اندیشه والا و گل واژه های آرامش بخش خلأهای عاطفی را ترمیم می نماید، همواره به دور از زبان آزارگرا، در اعتلای عزت نفس و تقویت احساس خود ارزشمندی دیگران تلاش می کند. چرا که انسان رشدیافته دل آرام مثبت اندیش نیک می داند که همه انسان ها، کودکان و بزرگسالان، در همه گستره جهان، براساس فطرت الهی محبت پذیرند و اخم گریز، تشویقطلبند و تنبیه ستیز، تکریم پذیرند و تحقیرگریز، دوست دار ترغیب هستند و گریزان از تهدید، طالب تأیید وجود هستند و نگران تکذیب.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#309 | Posted: 11 Jun 2011 20:46
و انسان های رشدیافته وآرامش گر می دانند که ریشه اصلی غالب کژروی های فردی و آسیب پذیری های اجتماعی کودکان و نوجوانان ناامنی درونی، خلأ عاطفی، و احساس بی مقداری و کم ارزشی است. اصلیترین عامل مصونیت فرهنگی، مصونیت عاطفی با گل واژه های محبت و رفتار مستمر و پایدار کریمانه و شفیقانه و محبت آمیز، با تائید و تشویق و تکریم شخصیت کودکان در همه موقیت ها وشرایط مقدور و میسر خواهد بود. همین است که مولای متقیان امام علی (ع) می فرمایند: «هرکس شخصیت خویش را شریف بدارد از گناهان و لغزش ها مصون ماند.» یعنیبا تائید و تکریم شخصیت کودکان و نوجوانان و تقویت احساس خودارزشمندی و کرامت شخصیت در ایشان و ایجاد امنیت درونی و مصونیت عاطفی از آسیب پذیری آن ها در برابر آفت های فرهنگی و اجتماعی پیش گیری نماییم. از همین رو همواره انسان های آرامش گر مثبت اندیش در تعاملاتبین فردی و به ویژه در کلمات ارتباطی آغازین همواره سعی می نمایند که؛

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#310 | Posted: 11 Jun 2011 20:55
به جای زبان تکذیب از زبان تایید بهره گیرند،به جای زبان تهدید از زبان ترغیباستفاده کنند،به جای زبان تحدید از زبان تسهیل سخن می گویند،به جای زبان تبیه از زبان تشویقسود جویند،و به جای زبان تحقیر از زبان تکریم مدد جویند.بدیهی است همه مخاطبان دوست می دارند بیش تر با این قبیل انسانهای مثبت اندیش و آرامش گر محشورباشند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
صفحه  صفحه 31 از 48:  « پیشین  1  ...  30  31  32  ...  47  48  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / Positive Thinking | مثبت اندیشی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites