تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

Management | مدیریت زمان و موفق

صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  
#51 | Posted: 15 Jun 2011 21:33
مهارت های مدیربرخی حوزه های مهارتی که در فراگرد مدیریت ضرورت داردمهارت فنی ـتوانایی به كار بردن دانش ـ روش ها ـ فنون و ابزار كه لازمهانجام وظایف خاص است و از طریق تجربه ـ تحصیل و كاروزی كسب می‌شود،

مهارت فنی ـ
توانایی به كار بردن دانش ـ روش ها ـ فنون و ابزار كه لازمهانجام وظایف خاص است و از طریق تجربه ـ تحصیل و كاروزی كسب می‌شود،
مهارت انسانی ـ
توانائی و قدرت تشخیص در كار كردن با مردم و انجام دادن كار به وسیله آنها كه شامل درك و فهم و انگیزش و به كار بردن مدیرت مؤثر است.
مهارت ادراكی ـ
توانایی فهمیدن پیچیدگی های سازمان و آگاهی از اینكه آیا خود شخص در خور شرایط سازمان عمل می ‌كند یا نه. این آگاهی موجب می‌ شود كه مدیر به جای این كه فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیك و بلافاصله خود عمل كند و اقدامات خودر ا بر هدفهای سازمان استوار سازد.

امروزه تأكید بر مهارت های انسانی ازاولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است.گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، اكثر قریب بهاتفاق 200 نفر از مدیرانی كه در یك بررسی پرسشی شركت كردند،بر این رأی توافق داشتند كه مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.

در این بررسی ، مدیران این توانایی را حیاتی تر از هوش، قاطعیت، دانش و معلومات، یا مهارت های شغلی درجه بندی كردند.پس اگر این اعتقاد را داشته باشیم كه نقش هر مدیر لایق، دورنگر و كاردان، تأمین بهداشت روانی كاركنان در سازمان می ‌باشد، سخنی دور از انتظار نگفته‌ایم .

درست مثل آن است كه مدیران سازمان ها به این وظیفه با احساس مسئولیت و تعمق بیشتری توجهكنند و علاقه خود را نسبت به فراگیری مفاهیم اولیه آن و كاربرد اصول و مفاهیم بهداشت روانی در محیط كار نشان دهند. بهداشت روانی در محیط كار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در كاركنان سازمان و سالم سازی محیط وفضای روانی كار به نحوی كه هدف های چند گانه زیر تأمین شود:

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#52 | Posted: 15 Jun 2011 21:40
مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.
1 - هیچ یك از كاركنان سازمان به دلیل عوامل موجود، گرفتار اختلال روانی نشوند
.2 - هر یك از كاركنان از اینكه در سازمان به فعالیت خود اشتغال دارند احساس رضایت كنند و علاقه‌مند به ادامه كار در سازمان باشند
.3 - هر یك از كاركنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، مرئوسان و همگنان خودو به طور كلی نسبت به جهان اطراف خود و خاصه نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند.

4 - همه كاركنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با مدیر و محیط كار و عوامل موجود در آن باشند و بالاخره:
5 - علیرغم مشكلاتی كه در داخل خانواده و در سازمان محل كار خود دارند،احساس خوشبختی كنند و از این كهعضوی از آن سازمان هستند راضی و خشنود باشند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#53 | Posted: 15 Jun 2011 21:43
برای این كه مدیران بتوانند به نقش خود به عنوان تأمین كننده بهداشت روانی در محیط كار جامه عملبپوشانند، باید با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی و اصول آن آشنا باشند.دلیل این كه از مدیران خواسته می ‌شود تا با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی آشنا باشند این است كه در آنان مهارت های شناختی، هیجانی و كرداری خاص و لازم به وجودآید و در نتیجه با كاركنان تحت نظارت خود مانند دیگر اعضای خانواده خویش رفتار كنند و موجباتی را فراهم سازند تا هدف های ذیل تحقق پیدا كند.

1 - ایجاد آن چنان فرهنگ یا فضای روانی در سازمان كه كاركنان گرفتارپریشانی روانی ناشی از محیط كار وعوامل درونسازمانی نشوند.2 - پیشگیری از پیدایش دشواری های ناشی از اختلال های رفتاری و پریشانی های روانی بعضی از كاركنان سازمان و به كارگیری توصیه‌های متخصصان تشخیص و درمان بیماری های روانی در محیط كار.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#54 | Posted: 15 Jun 2011 21:52
بنابراین مدیر بایستی تواناییمراتب ذیل را داشته باشدالف: ایجاد شرایطی كه كاركنان با اعتقاد قلبی و با صمیمیت برای خود و همكاران خویش احترام قایل باشند و این گونه احساس احترام نسبت به خویشتن و دیگران را دررفتار و اعمال خود نیز آشكار سازند.دلیل این كه از مدیران خواسته می ‌شود تا با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی آشنا باشند این است كه در آنان مهارت های شناختی، هیجانی و كرداری خاص و لازم به وجودآید و در نتیجه با كاركنان تحت نظارت خود مانند دیگر اعضای خانواده خویش رفتار كنند و موجباتی را فراهم سازند تا هدف هایخاصی تحقق پیدا كند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#55 | Posted: 15 Jun 2011 21:56
ایجاد این شرایط مستلزم شناخت موارد ذیل است:
1 - از به كارگیری روش های مبتنی بر زور و اجبار در محیط كار اجتناب می‌كند و به خاطر دارد كه اگر كاركنان تحت نظارت او به دلیل ترس و برای اجتناب از تنبیه كار كنند، گرفتار پریشانی های روانیمحیط كار خود خواهند شد.
2 - ابتدا می‌كوشد تا استعدادهای بالقوه كاركنان تحت نظارت خود را بشناسد و سپس همه امكانات لازم برای رشد و شكوفایی این استعدادها را در حد توان فراهم آورد.


3 - با علاقه و صرف وقت می‌كوشد تا دلیل یا دلایل كم كاری ، غیبت از كار، بی‌ حوصلگی و بی‌ علاقگی به كار و ایجاد سوانح و حوادث كار را به دلیل كم توجهی كاركنان تحت نظارت خود را بشناسد و از قضاوت های كوركورانه بپرهیزد.
4 - به این نكته مهم معتقد است كهلازمه كار مؤثر، برخورداری كاركنان از روحیه بالا و علاقه آنان به كار است.
5 - از همه روش های انسانی برای جلوگیری از ایجاد احساس حقارت و ناامنی در كاركنان تحت نظارت خود استفاده می‌كند.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#56 | Posted: 15 Jun 2011 22:00
ویژگی های یک مدیر موفق و شایسته
بی شک یک مدیر خوب و شایسته برای موفقیت در جایگاه سازمانی خود به عنوان یک مدیر و رهبر باید ویژگیهایی داشته باشد که نه تنها وی را از سایر کارکنان سازمان متمایز سازد ، بلکه باید با تکیه بر این ویژگی ها زمینه موفقیت سازمان و دستیابی به اهداف سازمانی را در محیطی گرم و پویا فراهم سازد. در ادامه چندی از این ویژگیها را که می تواند در این زمینه موثر باشد آورده شده است.

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.
Signature
cyrus the great.king of persia ************************** امپراطور ایران.کوروش بزرگ
     
#57 | Posted: 21 Nov 2015 11:49
اگه در شبانه روز زمان های مرده ای که داریم رو مدیریت کنیم میدونین چقدر میتونیم پیشرفت کنیم.
یه استاد زبان انگلیسی میگفت من پشت فرمون ماشین که صبح ها میرفتم سرکار وعصرها که برمیگشتم زبان انگلیسی رو یاد گرفتم و الان تدریس میکنم
یه استاد ادبیات میگفت من 7000 بیت شعر حفظم
اینارو توی ماشین حفظ کردم
کسی میگفت حتی از زمانی که دستشویی سپری میکنیم استفاده میکنم.تخته وایت برد کوچکی توی دستشویی روی دیوار نصب کردم و هر چندروز چند لغت فرانسوی با تلفظ ومعنا روش مینویسم وهروقت میرم توالت بهش نگاه میکنم.
حالا در ظاهر شاید خنده دار بنظر بیاد ولی واقعا آدم های موفق از همین مدیریت در زمان به جایی رسیده اند.

ای کاش به جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی
     
صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / Management | مدیریت زمان و موفق بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites